Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2625(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B6-0387/2008

Arutelud :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Hääletused :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0413

Arutelud
Neljapäev, 4. september 2008 - Brüssel EÜT väljaanne

12.3. Albiinode mõrvad Tansaanias
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on kuus resolutsiooni ettepanekut albiinode mõrvade kohta Tansaanias(1).

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor (PL). Härra juhataja, 21. sajandil mõrvatakse inimesi lihtsalt seetõttu, et nad on albiinod. See toimub Tansaanias, riigis, kus üle kolmandiku rahvastikust elab allpool vaesuspiiri. Hiljuti arreteeriti kahtlustatuna albiinode tapmises või vigastamises 173 isikut. See osutab probleemi ulatusele. Viimase kuue kuu jooksul on tapetud ja vigastatud kakskümmend viis inimest, sest nad olid albiinod.

Maailmas on albiinosid arvestataval hulgal. Miljonist inimesest 50 on albiinod. Kuid üksnes Tansaanias koheldakse neid nii julmalt. Selles riigis kaubeldakse albiinode vere ja kehaosadega. Vastutus selle eest lasub animistlikel nõidarstidel ja grupeeringutel, kellele nad tööd annavad. Tuleks märkida, et ka politsei on osaliselt vastutav, kuna nad kipuvad selles osas silma kinni pigistama.

Lõpetuseks sooviksin juhtida tähelepanu sellele, et me võime pidada täna siin avaldatud proteste edukaks juhul, kui meditsiiniline abi, haridus ja võimalus integreeruda ühiskonda tehakse albiinodele Tansaanias võimalikuks.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, autor(LT). Arutame täna vähemuse diskrimineerimise küsimust. Küsimuse all olevaks vähemuseks on albiinod, sealhulgas väiksed lapsed, keda tapetakse ja vigastatakse Tansaanias. See on tõsiseks probleemiks kogu Sahara taguses Aafrikas. Tuletaksin meelde, et albinism mõjutab iga 20 000ndat inimest maailmas. Nagu eelmises kõnes mainitud, müüvad nõidarstid Tansaanias albiinode kehaosi ja verd kaevuritele ja kalameestele, kes usuvad naiivselt, et see võib neile tuua õnne, tervist ja varandust. Meie seisukoht on väga selge – albiinode tapmine ja nende diskrimineerimine on täielikult vastuvõetamatu ja seda ei saa sallida. Tansaania valitsus peab võtma järjekindlaid meetmeid selle kohutava olukorra lõpetamiseks. Tansaania valitsus ja president on juba alustanud meetmete elluviimisega, mida me hindame, kuid see pole piisav. Kohtuasi, kus mõistetakse kohut 173 inimese üle, keda kahtlustatakse albiinode tapmises, on lakmustestiks, mis paljastab nende suhtumise, kes Tansaanias võimul on ning süüdlasi tuleb karistada. Siiski oleks parim viis probleemi lahendamiseks parem haridus ja adekvaatne tervishoid, mis oleks juurdepääsetav kõigile kodanikele selles riigis, sealhulgas albiinodele. Rahvusvaheline kogukond, aga ka Euroopa Liit, peaks andma abi nende probleemide ületamiseks. Enamik inimesi albinismiga sureb juba enne 30 aasta vanuseks saamist nahavähki.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. − Härra juhataja, inimesed geneetilise defekti albinismiga kannatavad lisaks tõsistele terviseprobleemidele erineval määral diskrimineerimise all üle maailma.

Kuid lisaks on albiinod kannatanud hiljuti Sahara taguses Aafrikas ja eriti Tansaanias pretsedendituid barbaarseid rünnakuid, mille käigus rebitakse küljest nende kehaosad, mida nõidarstid kasutavad nõiajookide, mis lubavad inimeste rikastumist, valmistamise koostisainetena. Selline olukord osutab lisaks ilmselgele kriminaalsele iseloomule tõsiselt mahajäänud ühiskonna eksisteerimisele, kus tegeldakse endiselt haiglaselt jõhkra nõidusega.

Tansaania valitsusel on kohustus tegutseda kiirelt ja otsustavalt järgmistes aspektides: esiteks, kaitsta kõiki albiinosid edasiste rünnakute eest; teiseks, uurida täielikult kõiki albiinovastaseid kuritegusid ning viia need, kes on vastutavad, kohtu ette; kolmandaks, harida nende kodanikke piisavalt, et vabastada nad nõiduse ja ebausu needusest ning neljandaks kindlustada, et albinismiga inimestele pakutakse parimat meditsiinilist ja sotsiaalset abi, mida nad vajavad, et elada võimalikult normaalset, turvalist ja rahumeelset elu.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, autor – (NL). Härra juhataja, see, mis toimub Tansaanias, ei ole vägivald, mida paneb toime riik. Diskrimineerimine ja vägivald on tegevus, mis on säilinud juudi-kristliku-islami tsivilisatsiooni eelsest ajast; ajast, mil kõigi inimeste võrdsuse põhimõte ei kehtinud.

Tansaanias on 150 000 inimest, kellel on värvipigmendi melaniini puuduse tõttu punased silmad, kahvatu nahk ja heledad juuksed. Neid nähakse toodetena nõiduse jaoks. Paljud neid mõrvatakse, peale mida nende nahk kooritakse ning nende nahka ja teisi kehaosasid kasutatakse nõiarituaalides. Selle suure albiinode arvu tõttu on Tansaania suurimaks inimkeha organitega varustajaks kogu Aafrikas.

Neid kohutavaid tavasid ei ole võimalik lõpetada ilma aktiivselt Tansaanias ja kogu Aafrikas tavainimesi harimata, andmata paremat meditsiiniabi ning kindlustamata albiinode parema juurdepääsu esileküündivatele töökohtadele. Tansaania valitsus võtab nende kaitsmiseks meetmeid, sealhulgas registreerib kõik albiinod. Ilma suhtumise muutumiseta albiinodesse, võib seda registrit tulevikus väärkasutada nende inimeste leidmiseks ja tapmiseks. Meil Euroopas on halb kogemus seoses 1940ndatel isikukategooriate registreerimisega.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, fraktsiooni PPE-DE nimel. – Härra juhataja, albiino inimeste saatus Tansaanias näib tänapäeval vaevuusutav. Kui ma sellest teemast esmakordselt kuulsin, tundus see nagu miski otse Joseph Conradi novellist Heart of Darkness. Tahaksin uskuda Aafrika renessanssi ja potentsiaali, nagu nii paljud teised kolleegid siin kojas näivad uskuvat, kuid albiino inimeste mõrvamine nende kehaosade pärast ei aita kontinendi rahvusvahelise imidži parandamisele kaasa. Kurvastuseks ei piirne albiino inimeste kannatused vaid Tansaaniaga, vaid see on nii kogu Aafrikas.

Lisaks albinismi meditsiiniliste tagajärgede kannatamisele troopikas, sealhulgas kohutavate nahavähkide kõrge riski tõttu, peetakse juba niigi kannatavaid albiino inimesi parimal juhul traditsiooniliselt ebarditeks või haruldusteks ning halvimal juhul nad mõrvatakse, et rahuldada traditsioonilise meditsiini nõudlust, mis sarnaneb keskaegsele nõidusele.

EL peaks korraldama siin aktiivset harimiskampaaniat ning avaldama survet sellistele riikidele nagu Tansaania, kus tundub, et selline inimõiguste ja inimväärikuse mitteaustamine on üldlevinud. Siiski julgustab mind asjaolu, et Tansaania president on pöördunud palvega oma rahva poole, et nad oma tavasid muudaksid. Lootkem, et teised liidrid kogu Aafrikas kordavad seda olulist sõnumit.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, fraktsiooni PSE nimel (PL). Härra juhataja, selle aasta märtsis mõrvati jõhkralt või sandistati enam kui 25 Victoria järve läheduses elavat albiinot. Ohvrite hulgas olid lapsed. Inimesed, kellele omistatakse üleloomulikke omadusi, on olnud selles piirkonnas rünnakute ohvriks ka varem.

Tuleks meenutada, et 36% Tansaania rahvastikust elab allpool vaesuspiiri. Kõigile kavatsustele ja eesmärkidele vaatamata pole neil inimestel tervishoiule juurdepääsu. Abi saamiseks on tavaks pöörduda kohaliku nõidarsti poole. Kohaliku rahvastiku madal haridustase aitab kaasa üleloomulikesse omadustesse uskumisele. Sahara taguse Aafrika territooriumil elab suur hulk albiinosid ning neist on saanud avaliku diskrimineerimise ohvrid, sest nad erinevad teistest. Albiinod ei ole üksnes jäetud ilma tervishoiuteenustest, vaid neile ei taheta anda ka sotsiaal- ega õigusabi. Albiinode diskrimineerimine igapäevaelus, koolides, avalikes institutsioonides ja tööturul on tavaline. Albiinod tunnevad, et neid alandatakse pidevalt ja et neid koheldakse teisejärguliste kodanikena.

Praegusele sallimatusele saaks vastu astuda ning rünnakute arvu albiinode vastu vähendada nende karistamise teel, kes on mõrvades süüdi, viies samal ajal läbi suure teadlikkuse tõstmise töö Tansaania ühiskonnas. On hädavajalik toetada Tansaania valitsuse algatusi. Sellised algatused hõlmavad erilist albiino laste kaitsmist koostöös kodanikuühiskonna ja valitsusväliste organisatsioonidega. Tegevused peaksid keskenduma esmajärgus maapiirkondadele, kus sotsiaalne teadlikkus on madalaim. Lisaks peaksid komisjon ja liikmesriigid tugevalt toetama Tansaania Albiino Ühenduse erakorralisi tegevusi. Pikemaajalisemate meetmete eesmärgiks peaks olema selle kindlustamine, et albiino elanikkond saaks kasutada kõiki õiguseid seoses juurdepääsuga haridusele, tööjõuturule ja samuti sotsiaal- ja tervisekaitsele.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, fraktsiooni UEN nimel (PL). Härra juhataja, alates märtsist on Tansaanias mõrvatud 25 albiinot. Need mõrvad on seotud ebausklike tavadega selles piirkonnas ning need põhinevad usul, et albiino kehaosad nagu jalad, käed, juuksed ja veri muudavad inimese terveks, jõukaks ja rikkaks. Viimaseks ohvriks oli 7-aastane laps. Ka eelmisel aastal kaotas oma elu 25 albiinot.

Need okultsed tavad leiavad aset Victoria järve kallastel, põllumajanduspiirkondades ja samuti kalurite ja kaevurite hulgas. Albiinod on tihti diskrimineerimise ja tagakiusamise ohvrid. President Kikwete on kasutanud varjunud albiinode leidmiseks politseid. President on lubanud albiinosid kaitsta, kuid albiinodel puudub usaldus, sest mõned politseid on okultsete tavadega seotud. Albiinode mõrvade korraldamise eest on vastutavad nõidarstide jõugud. Mõrvades osalemise kahtlusel on arreteeritud 178 kohalikku inimest.

Tansaania president on olnud abiks proua Kway-Geeri ametisse nimetamisel riigi esimese albiino parlamendiliikmena, et tunnustada tema võitlust diskrimineerimise vastu. Tervitame seda ametisse nimetamist kui esimest sammu õiges suunas. Toetame Tansaania Albiino Ühenduse tegevust ja usume, et komisjon pakub oma tõelist toetust.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, fraktsiooni IND/DEM nimel (PL). Härra juhataja, arutame täna inimõigusrikkumisi Tansaanias. See on subtroopiline riik, kus diskrimineeritakse albiinosid, nagu ka paljudes teistes Aafrika riikides.

Albiinosid mõrvatakse aga Tansaanias eriti jõhkral moel. Eelmisel aastal kaotas oma elu sel viisil enam kui 25 isikut. Tansaanlasi on 39 miljonit elanikku, kellest 270 000 kannatab geneetilise defekti all, mille põhjustab retsidiivse geeni esinemine, mis tähendab seda, et nende nahal puudub pigment. Selle tulemusena võivad albiinod kannatada nägemisprobleemide, päiksepõletuse, vähi ja enneaegse surma käes. Selleks, et see lapses avalduks, peavad vastavat geeni omama mõlemad vanemad. Naised, kes sünnitavad albiino lapse, sunnitakse lahutama. Lapsi peetakse nende perede needuseks. Arvatakse, et nad on vaevatud ebapuhastest vaimudest ning neid koheldakse kui loomi. Teisest küljest aga levitavad nõidarstid lugusid albiinode naha maagilistest omadustest, mis väidetavalt aitab tuua õnne ja rikkust. See viib albiinode tapmiseni, kes aetakse jõhkralt kokku ning kelle kehaosasid kasutatakse nõiajookide valmistamiseks.

On raske aru saada, mis on sellise julmuse põhjuseks ning millist eesmärki see võiks teenida. Võib-olla on see katse kõrvaldada haigeid inimesi, kellel on geneetiline defekt. Viimasel ajal on valitsus mõistnud jõu kasutamise valgenahaliste aafriklaste vastu hukka ning algatanud haridusprogrammid. Nimetatud on isegi albiinost parlamendiliige. Sellegipoolest tragöödia, mis neid inimesi mõjutab, jätkub. Lisaks esineb puudujääk kaitsva riietuse rahastamiseks ning muuks abiks sellele rahvastiku marginaalsele osale, keda diskrimineeritakse ning jäetakse ilma tööst ja haridusest.

Seda tüüpi ekstreemse diskrimineerimisega aitaks võidelda rahvusvahelise kogukonna protestid ja palved koos haridusalase ja rahalise abiga. Arreteeritud 173 nõidarsti vastu kohtumenetluse alustamine, keda süüdistatakse mõrvarlikes tegevustes, mõrvale kihutamises ja inimorganitega kaubitsemises, oleks samuti abiks.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Härra juhataja, sooviksin lisada oma hääle kolleegide toetuseks terves täiskogus, seoses kohutava albiinode kohtlemise looga Tansaanias. Tean, et seda juhtub ka teistes Aafrika osades, kuid Tansaanias on kontsentreerunud – oleme kuulnud arvu 270 000 albiinot – keda diskrimineeritakse, kes on marginaliseerunud, keda koheldakse jõhkralt ning mõrvatakse nende kehaosade saamiseks ebausu, nõiduse ja erinevate okultsete tavade tõttu.

Siin seda küsimust tõstatades (ning ma kiidan kõiki kolleege, kes on selle tõstatanud ning neid, kes on selle päevakorda pannud) lisame oma hääle Euroopa Parlamendis rahvusvahelisele protestihäälele ning loodetavasti Tansaania valitsus – ja ka teised – kuulavad seda.

Tegemist on peamiselt haridusküsimusega, kuid eelkõige peame kaitsma albiinosid nende endi kogukonnas; vajame täielikku uurimist. Asjaolu, et osa politseijõust on asjaga seotud ning et neid ei saa olukorra lahendamises usaldada, on äärmiselt murettekitav.

 
  
MPphoto
 

  Benita Ferrero-Waldner, komisjoni liige. − Härra juhataja, jagame parlamendi nördimust suureneva rünnakute arvu suhtes Tansaania albiino rahvastiku vastu ning vastumeelse ja ebaseadusliku kaubanduse suhtes albiinode kehaosadega, mis on seotud traditsioonilise meditsiini, ebausu ning nõidarstide tegevusega.

Eriti jagame muresid, mille on hiljuti avaldanud ÜRO naiste diskrimineerimise likvideerimise komisjon, mille kohaselt on näiteks albiino naised ja tüdrukud eriti rituaalsete tapmiste sihtmärgiks. Mõistame hukka kõik diskrimineerimise ja ohvriks toomise vormid ning oleme pühendunud poliitikate ja tegevuse toetamisele, mille eesmärgiks nende kaotamine on.

Tuleb öelda, et ka Tansaania valitsus on võtnud kohustuseks need tavad välja juurida ning tõsta teadlikkust albiino rahvastiku saatusest. Seetõttu tervitame albiino nimetamist parlamendiliikmeks, osade nõidarstide hiljutist arreteerimist ning presidendi pühendumust, nagu on juba mainitud, sellele, et viia need, kes vastutavad, kohtu ette.

Samuti jälgime väga tihedalt koos liikmesriikide ja teiste arenguvaldkonna partneritega üldist inimõigusolukorda Tansaanias. Mitmed liikmesriigid ja teised partnerid toetavad organisatsioone nagu Õigus ja Inimõiguste Keskus (Legal and Human Rights Centre), mis jälgib regulaarselt võimalikke inimõigusrikkumisi. Juhtimisabi andvate rahastajate liidu liikmena jätkab komisjon abi andmise koordineerimist probleemi lahendamiseks, sealhulgas seoses Albiinode Liiduga.

Komisjon koos Tansaanias esindatud liikmesriikidega tõstatab samuti poliitilise dialoogi küsimuse Tansaania ametivõimudega.

Teadlikkust aitab luua 3 miljoni euro ulatuses Euroopa Arengufondist rahastatud tsiviilühiskonna programm: albiinode olukorra esiletoomiseks korraldatakse töötubasid ning veidi aja pärast viiakse Mwanza piirkonnas Põhja-Tansaanias ellu uus teavituskampaania.

Niisiis üldiselt kasutame selle küsimusega seoses regulaarseid dialooge. Samuti on need küsimused muidugi tõstatatud käimasolevas tegevuses seoses avaliku sektori rahastamisvahenditega ning tervise, hariduse ja tööhõive sektoritega. Usume, et sõltumatu ja funktsioneeriv kohtuvõim on ülioluline.

Seega rõhutab komisjon oma kontaktides ametivõimudega kohase õigusliku tegevuse tähtsust nende kohutavate tegude toimepanijate vastu.

Samuti võtame ühendust austatud Kway-Geeriga, esimese albiinost parlamendiliikmega Tansaanias (teda on juba mainitud), ning arutame võimalikku tegevust temaga, sest tema saab meile veelgi paremini öelda, mida on vaja teha. Viimasena arutame me seda küsimust Tansaania presidendiga ülemaailmse inimõiguste ülddeklaratsiooni 60ndal aastapäeval, mille tähistamine on kavandatud Tansaanias 10. detsembril 2008.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub kohe pärast arutelusid.

 
  

(1) Vt protokoll.

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2008Õigusalane teave