Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2056(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0272/2008

Keskustelut :

PV 22/09/2008 - 25
CRE 22/09/2008 - 25

Äänestykset :

PV 23/09/2008 - 5.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0421

Puheenvuorot
Tiistai 23. syyskuuta 2008 - Bryssel EUVL-painos

6. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

– Mietintö: Katerina Batzeli (A6-0319/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, tämä mietintö antaa minulle mahdollisuuden mainita Liverpoolin kaupunki, joka on vaalipiirissäni. Se on hyötynyt kulttuurikaupunkina olosta, ja se on suoriutunut erittäin hyvin tuosta tehtävästä, ja Liverpoolin ihmiset ovat suhtautuneet siihen loistavasti. Monet Euroopan teemavuoden tavoitteet tässä mietinnössä ovat kiitettäviä, mutta meidän on kuitenkin mietittävä sen vaikutuksia talousarvioon.

Liiallista byrokratiaa ja keskittymistä valtiojohtoisiin ponnisteluihin "luovuudeksi ja innovoinniksi" kutsutun asian suosimiseksi ei voida pitää myönteisenä. Veronmaksajien rahoja käytettäisiin paljon paremmin, jos poistaisimme tällaiset mainostemput ja keskittyisimme yksinkertaisesti antamaan ihmisille todellisen mahdollisuuden päätöksentekoon.

 
  
  

– Mietintö: Thijs Berman (A6-0310/2008)

 
  
MPphoto
 

  Koenraad Dillen (NI). (NL) Arvoisa puhemies, onko mikään ihme, että joissakin jäsenvaltioissa into kehitysavun antamiseen on hiipumassa – siteeratakseni tätä mietintöä? Minun mielestäni ei. Yhä useammat jäsenvaltiot ja muut avunantajat ovat saaneet tarpeekseen jatkuvasta varojen pumppaamisesta kaikenlaisille korruptoituneille järjestelmille, jotka todellisuudessa viis veisaavat hyvästä hallinnosta tai omien kansalaistensa vauraudesta.

Noin vuosi sitten kuulimme uskottavalta lähteeltä, avustusjärjestö Oxfamilta, että Afrikassa käydyt sodat olivat jo maksaneet suunnilleen saman kuin muutaman edellisen vuoden aikana maanosan kehitysapuna saamat sadat miljardit eurot. On korkea aika sille, että Afrikka ryhtyy järkeviin toimenpiteisiin demokratian, hyvän hallinnon ja ennen kaikkea korruption torjunnan aloilla. Vasta sitten voimme puhua erittäin kohdennetusta kehitysavusta. Pelkkä kehitysavun lisäämisen kannattaminen ilman perusteluja ja kaikenlaisten prosenttiosuuksien esittäminen opinkappaleena on täydellisen vastuutonta, ja siksi äänestin tätä mietintöä vastaan.

 
  
  

– Mietintö: Maria Badia i Cutchet (A6-0304/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Arvoisa puhemies, tämä on klisee, mutta nuoret ovat tulevaisuutemme, ja siksi olen ensimmäisenä myöntämässä, että kouluttajiemme ja opettajankoulutuksemme laatu on erittäin tärkeää. Kysymys tietenkin kuuluu, onko Euroopan parlamentin asia luennoida tästä jäsenvaltioille. Onko parlamentin asia ilmaista mielipiteensä opetushenkilöstön kokoonpanosta kaikilla kouluopetuksen tasoilla jäsenvaltioissa? Pitääkö opetuksen jäsenvaltioissa vastata tiukasti "monikulttuurista yhteiskuntaa" – tiedämme, mitä sillä tarkoitetaan – pitääkö opetuksen jäsenvaltioissa vastata "sukupuolinäkökulmaa", mitä se sitten ikinä onkaan?

Pitääkö tästä kaikesta tehdä pakollista opettajankoulutuksessa, koska EU sanoo niin? Minun mielestäni parlamentti voi ajatella, mitä haluaa, mutta sillä ei ole mitään toimivaltaa tällä alalla. Opetus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja siinä sen minun mielestäni pitäisi pysyä. Tämä tunnetaan toissijaisuutena, ja sitä on kunnioitettava.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Arvoisa puhemies, haluan sanoa muutaman sanan tästä Maria Badia i Cutchetin mietinnöstä, joka koskee opettajankoulutuksen laadun parantamista ja joka on mielestäni erittäin hyvä.

On totta, että opettajankoulutus kuuluu hyvin pitkälle kansallisten hallitusten toimivaltaan, ja näin pitää ollakin. Koska meillä kuitenkin on yhteisenä tavoitteena edistää Euroopan unionin laajuisesti eurooppalaista osaamista ja eurooppalaista innovaatiota ja kehittää eurooppalaista talousaluetta, me tarvitsemme tiettyjä yhteisiä pelisääntöjä.

Sen vuoksi me tarvitsemme myös opettajankoulutuksessa laajempaa yhteistyötä parhaiden käytäntöjen vaihdossa, koska tällä hetkellä, kuten me kaikki tiedämme, esim. OECD:n PISA-tutkimuksen mukaan jäsenvaltioiden oppilaitten oppimistasojen välillä on aivan liian suuret erot. Tätä kuilua pitää kaventaa, ja me tarvitsemme sellaista mekanismia, sellaista avointa koordinaatiojärjestelmää Euroopan unionin tasolla, jonka ansiosta kaikki lapset ja nuoret voisivat saada riittävän hyvän peruskouluksen.

Tältä osin tämä mietintö on erittäin hyvä. Kehotan kaikkia teitä, jotka ette ole vielä siihen tutustuneet, lukemaan Maria Badia i Cutchetin erinomaisen mietinnön. Kiitos.

 
  
  

– Mietintö: Doris Pack (A6-0302/2008)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE-DE). (SK) Haluaisin ensin kiittää esittelijää Bolognan prosessia ja opiskelijoiden liikkuvuutta koskevasta mietinnöstä. Korkeakoulutuksen kolmiasteisen tutkintojärjestelmän yhtenäistämisen käyttöönotto Euroopan unionin jäsenvaltioissa, laadunvarmistus ja ennen kaikkea tutkintojen tunnustaminen ovat tämän hallitustenvälisen aloitteen perustavoite.

Tuin tämän päivän äänestyksessä yksiselitteisesti Doris Packin mietintöä, jossa esittelijä korostaa kumppanuuteen perustuvaa lähestymistapaa ja yhteistyötä Bolognan prosessin päätöksenteossa ja täytäntöönpanossa. Tämä aloite on esimerkki dynaamisesta yhteistyöstä paitsi EU:n jäsenvaltioissa myös muualla. Olen myös samaa mieltä näkemyksestä, jonka mukaan tutkintojen keskinäistä tunnustamista pitäisi edelleen yksinkertaistaa ja että Bolognan prosessin pitäisi olla yhtenäisempi jäsenvaltioiden kansallisella tasolla. Opiskelijoiden liikkuvuuden tukeminen on perusedellytys eurooppalaisen korkeakoulualueen luomiselle.

 
  
  

– Mietintö: Poul Nyrup Rasmussen (A6-0338/2008)

 
  
MPphoto
 

  Kurt Joachim Lauk (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, Poul Nyrup Rasmussenin mietinnön nimi on "vipurahastot ja yksityiset sijoituspääomat". Jos tarkastelemme mietinnön sisältöä tarkemmin, sillä ei käytännöllisesti katsoen ole enää mitään tekemistä vipurahastojen ja yksityisten sijoituspääomien kanssa, vaan nyt siinä viitataan aivan oikein rahoituslaitoksiin ja rahoitusalan toimijoihin kokonaisuudessaan. Tämä on tärkeää. Olemme ehdottaneet luetteloa asioista, joilla säännellään rahoitusmarkkinoita ja lopetetaan kaaos kyseisillä markkinoilla. Olen tyytyväinen, että Poul Nyrup Rasmussen omaksui laajalti kantamme meidän kanssamme käymissään neuvotteluissa.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on ratkaisu ongelman etsinnässä. Kysymys voi olla mikä tahansa, ja vastaus on aina enemmän sääntelyä, ja niin näitä viimeisimpiä tapahtumia rahoitusmarkkinoilla on ennustettavasti pidetty oikeutuksena uusille Brysselin säännöille.

Muistelen tilannetta, joka oli luonteenomainen 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden iskujen jälkeen, kun monet vuosia jäissä olleet oikeus- ja sisäasioiden yhdenmukaistamista koskevat ehdotukset esitettiin uudelleen terrorismin torjuntaa koskevina toimenpiteinä, eikä kukaan tuossa noita hirvittäviä iskuja seuranneessa kuumeisessa ilmapiirissä tohtinut äänestää vastaan.

Vastaavasti nyt esitetään rahoitusalan vakauttavana toimenpiteenä joukko lainsäädäntöä, johon ei todellakaan ole oikeasuhteista tarvetta ongelman ratkaisemiseksi, ja Euroopan parlamentin jäsenen pitäisi olla rohkea, jos hän haluaisi asettaa itsensä alttiiksi sille, että häntä pidettäisiin keinottelijan kaverina, kuten me näimme tämän päivän äänestyksessä.

Minun on nykyisten rahoitusongelmien takana olevia syitä tarkasteltuani sanottava, että minusta näyttää, että "liian paljon hallintoa" oli ongelma, ei ratkaisu. Korkokannat pidettiin liian alhaalla liian kauan, ja se oli ongelma Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Jos liian paljon hallintoa oli ongelma, on vaikeaa nähdä, miten aiomme ratkaista ongelman lisäämällä sääntelyä Brysselin tasolla.

 
  
  

– Mietintö: Klaus-Heiner Lehne (A6-0296/2008)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, kannatan monin tavoin hyvän ystäväni ja kollegani Daniel Hannanin huomioita Klaus-Heiner Lehnen mietinnöstä, koska monin tavoin Klaus-Heiner Lehnen mietintö on jälleen uusi yritys antaa lainsäädäntöä ja määrätä sääntelyä markkinoille. Meidän ei pitäisi rynnätä tuomitsemaan.

Meidän ei myöskään pitäisi rynnätä tuomitsemaan ja säätämään sääntelystä ja antamaan lainsäädäntöä markkinoiden osalta koko Euroopassa. Markkinat ovat sananmukaisesti erilaisia. Markkinat Euroopassa, eri maissa, ovat erilaisia, ja siksi meidän ei pitäisi yrittää säätää kaikenkattavasta sääntelystä, jota sovellettaisiin niihin kaikkiin.

Euroopan ja Euroopan unionin on tärkeintä muistaa aina näissä asioissa, että toimimme maailmanlaajuisessa ympäristössä. Eurooppa ja Euroopan yksittäiset kansat kilpailevat maailman kanssa, ja jos pystytämme esteitä itseämme vastaan, vahingoitamme omia etujamme ja edustamiemme ihmisten etuja.

 
  
  

– Mietintö: Roselyne Lefrançois (A6-0323/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, puhun täällä myös Itävallan kansanpuolueen valtuuskunnan puolesta. Äänestimme tämän mietinnön puolesta, aivan yksinkertaisesti siksi, että meidän on tehtävä kaikki mahdollinen terrorismin torjumiseksi ajallaan.

Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota yhteen kohtaan, jota vastustamme mitä päättäväisimmin, koska minun mielestäni parlamentti on tehnyt virheen. Meidän ei pitäisi korvata "julkista yllytystä terrorismirikokseen" koskevaa rikosta "taivuttamista terrorismirikokseen" koskevalla rikoksella siitä hyvin yksinkertaisesta syystä, että todisteita taivuttamisesta ei voida saada ennen kuin teko on todella tehty eli ennen kuin ihmisiä on jo saattanut kuolla. Me kannatamme mahdollisuutta ajankohtaiseen puuttumiseen, kun terroristitekoa ei vielä ole tehty, eli etukäteen, jotta ihmishenkiä voidaan pelastaa.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Arvoisa puhemies, kannatan tietysti terrorismin tehokasta torjumista, ja minun mielestäni juuri tämä ala – terrorismin torjunta – edellyttää hyvin tiivistä rajatylittävää yhteistyötä Euroopassa.

Siispä kerrankin, en ole kovin samaa mieltä – saatatte sanoa eri mieltä – euroskeptisempien kanssa. Minun mielestäni he käyttävät tällä alalla kansallisen riippumattomuuden korttia liian jäykästi.

Tämän sanottuani olen kuitenkin sitä mieltä, että meillä pitäisi olla rohkeutta puhua selkeämmin, myös esimerkiksi tässä mietinnössä. Terrorismi Euroopassa on peräisin äärivasemmistosta ja/tai islamista. Niin on myös taivuttaminen terrorismiin, ja sitä tapahtuu sangen paljon joissakin moskeijoissa, jotka eivät ole vastuuvelvollisia millekään eivätkä kenellekään ja joita tällä hetkellä ilmestyy Eurooppaan kuin sieniä sateella. Siinä on 2000-luvun Euroopan ongelman ydin. Islam ei ole yhdenmukainen länsimaisten arvojemme ja vapauksiemme kanssa, ja pelkään, että joudumme katumaan syvästi avointen ovien ja avointen rajojen politiikkaamme.

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, tämä on tärkeä asia. Se on ehkä yksi tärkeimmistä asioista, jonka me tällä hetkellä lännessä kohtaamme – kansainvälisen terrorismin uhka. Poikkean tässä luultavasti hieman oman puolueeni kannasta, sillä katson, että jos hinta, joka meidän on maksettava puolustaaksemme kansalaistemme todellista vapautta, nimittäin heidän terveyttään, turvallisuuttaan ja hyvinvointiaan, on kansalaisvapaudet, sitten tuo hinta on maksettava.

Toisen maailmansodan aikana kotimaassani toteutettiin toimenpiteitä, jotka eivät olleet kansalaisvapauksien kanssa yhdenmukaisia, jotta väestöä pystyttiin suojelemaan ulkoiselta uhalta. Ihmiset hyväksyivät sen. Meitä, Eurooppaa ja sivistynyttä maailmaan, uhkaavat nyt ne, jotka eivät ole sivistyneitä ja jotka eivät pidä ihmiselämää yhtä pyhänä vaan jonakin, joka voidaan uhrata. Jos me siis tarvitsemme lainsäädäntöä estääksemme heitä toteuttamasta pahuuttaan, sitten meillä pitäisi olla se ja nopeasti.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vuoden 2001 iskut World Trade Centeriin saivat koko maailman tietoiseksi siitä valtavasta uhasta, jonka järjestäytyneet terrorismiliikkeet muodostavat. Nykyaikaisen tekniikan saatavuuden ansiosta nämä ryhmät ovat päässeet käsiksi aiemmin saavuttamattomissa oleviin viestintäkeinoihin, mikä yhdessä pimeiden asemarkkinoiden kanssa tekee niistä nykyään demokraattisen maailman vihollisen numero yksi. Euroopan unioni ei ole lujista toimista huolimatta onnistunut suojelemaan itseään kyseisiltä tapahtumilta. Tunnustan, että tarvitsemme kipeästi toimia EU:n kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi, ja haluan huomauttaa, että paras tapa torjua järjestäytyneitä terroristiryhmiä on turvallisuudesta vastaavien laitosten ylikansallinen yhteistyö. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on luonut tälle hyvän perustan, ja sen kehitys on meidän kaikkien edun mukaista.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Arvoisa puhemies, äänestin Roselyne Lefrançois’n mietinnön puolesta. Se ei ole tietenkään täydellinen, mutta ainakin siinä kiinnitetään huomiota väkivaltaan taivuttavien ja muslimeita pyhään sotaan kehottavien islamistien aiheuttamaan ongelmaan. Me kaikki tiedämme, että on lukemattomia moskeijoita, jotka ovat fundamentalismin pesäpaikkoja, joissa nuoria ihmisiä värvätään terroristijärjestöihin ja joissa uskovaisia kutsutaan päivittäin pyhään sotaan eurooppalaisia arvojamme vastaan.

On korkea aika puhaltaa loppuvihellys ja ryhtyä ankariin toimenpiteisiin myös terroristi-iskujen avustajia vastaan.

 
  
  

– Mietintö: Martine Roure (A6-0322/2008)

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta aivan yksinkertaisesti siitä syystä, että meidän on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että rajatylittävä poliisi- ja oikeudellinen yhteistyö järjestetään tehokkaasti. Tätä varten tarvitsemme tiedonvaihtoa, mutta meidän on varmistettava, että koko Euroopassa on sitä varten yhtenäiset normit.

Se, mikä minua hämmensi ja mitä vastaan olisin halunnut äänestää, mutta siitä ei ollut erillistä äänestystä, oli tarkistus 10. Siinä Martine Roure ei halunnut, että tämä puitepäätös ei vaikuta olennaisiin ja hyvin erityisiin kansallisiin turvallisuusetuihin. Minä päinvastoin haluaisin, että puitepäätökset eivät luonnollisesti vaikuta hyvin erityisiin kansallisiin turvallisuusetuihin, jotka koskevat maan sisäistä turvallisuutta ja jotka luonnollisesti edellyttävät riippumatonta toimintaa. Minun mielestäni tämä on ehdottoman elintärkeää yksittäisten jäsenvaltioiden eduille.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(EN) Arvoisa puhemies, tämä parlamentti on juuri suurella enemmistöllä päättänyt valiokunnan samanlaisen päätöksen jälkeen, että rotua tai etnistä alkuperää tai monia muita määritteitä ei missään olosuhteissa saa tarkastella henkilötietojen käsittelyssä.

Minun mielestäni neuvoston ehdotuksen 7 artikla oli järkevä ja tasapainoinen, mutta parlamentti, jonka poliittinen korrektius on tietysti legendaarinen, muutti sitä. Parlamentti menee tässä väärään suuntaan. Rikosten torjumisen lisäksi myös kaikki julkisten asioiden vakaa hoito edellyttää tarkkoja perustietoja, ja henkilön etninen tai kansallinen alkuperä voisi olla siinä erityisen merkittävää. Tällä ei ole mitään tekemistä rasismin tai syrjinnän kanssa.

En koskaan lakkaa ihmettelemästä, miten samat Euroopan parlamentin jäsenet, jotka stalinistiseen tapaan vaativat julkisen puhumisen kieltämistä tai jopa vankilarangaistusta ja parlamentaarisen koskemattomuuden menettämistä oikeiston toisinajattelijoille, jänistävät heti, kun kyse on aivan tavallisesta tietojen käsittelystä, ja, pankaa merkille, terrorismin torjunnan yhteydessä.

 
  
  

– Mietintö: David Hammerstein (A6-0336/2008)

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, tämän päivän äänestys oli tärkeä hetki oikeuksiaan, eurooppalaisia oikeuksiaan puolustaville kansalaisille. Kansalliset hallitukset hylkäävät toisinaan kansalaisensa ja kieltävät heidän oikeutetut vaatimuksensa. Vetoomusten avulla Euroopan unionin kansalaiset voivat korottaa äänensä, voivat saattaa hallituksensa vastuuseen. Loppujen lopuksi he voivat saada ansaitsemansa oikeuden. Mutta tämä ei ole tärkeä hetki pelkästään Euroopan kansalle: se on olennainen hetki myös Euroopan parlamentille.

Äänestämällä tänään David Hammersteinin mietinnön puolesta Euroopan parlamentti osoittaa sitoumuksensa puolustaa ja suojella Euroopan unionin kansalaisia. Euroopan parlamentilla on tänään tilaisuus saada takaisin ainakin osa luottamuksesta ja uskosta, jotka jotkut Euroopassa ovat menettäneet. Monet kansalaisistamme ovat työskennelleet lujasti päästäkseen EU:hun, mutta jäsenyydessä ei ole kyse vain velvollisuuksista, siinä on kyse myös oikeuksista. Osoitamme tänään täällä sitoumuksemme siihen Euroopan unioniin, jota kansalaisemme meiltä odottavat.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). (NL) Arvoisa puhemies, Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä käytti juuri David Hammersteinin mietinnöstä käytyä äänestystä hyväkseen järjestääkseen salakähmäisesti – tai jos haluatte, hiljaisesti – äänestyksen Euroopan parlamentin toimipaikasta, vaikka sillä ei itse asiassa ollut mitään tekemistä mietinnön kanssa sellaisenaan.

Haluaisin selventää, että äänestin tämän vihreiden tekemän tarkistuksen puolesta, koska olen samaa mieltä siitä, että liikkuva viihdeteatteri nimeltään Euroopan parlamentti tuhlaa jo aivan riittävästi veronmaksajiemme rahoja ilman kuukausittaista muuttoa Brysselistä Strasbourgiin. Siksi myös minä kannatan – ja tämä näkyy äänestyskäyttäytymisessäni – yhtä toimi- ja työpaikkaa Euroopassa. Selvyyden vuoksi haluaisin vain lisätä, että minun nähdäkseni siitä pitäisi sitten keskustella avoimesti ja että minun mielestäni tämän yhden paikan ei välttämättä tarvitse olla Brysselissä. Euroopan unionin toimielinten sijaitseminen tässä kaupungissa ja tällä alueella aiheuttaa joka tapauksessa yhteiskunnallisia, poliittisia ja inhimillisiä kustannuksia, joista on keskusteltava ja joita ei missään nimessä pidä aliarvioida.

 
  
  

– Mietintö: Michl Ebner (A6-0327/2008)

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vuoret ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta, turvapaikka monelle eläimelle ja ainoalaatuisten kasvilajien sijaintipaikka. Niitä kutsutaan usein myös vesitorneiksi, sillä ne ovat jokien lähde. Matkailijat koko maailmassa arvostavat niiden maisemia ja ympäristöön liittyviä etuja. Näillä alueilla elävien ihmisten elämä tai siellä harjoitettava maataloustoiminta ei kuitenkaan ole helppoa.

Useimmilla EU:n vuoristoalueilla väestö vähenee, sinne jäävien ihmisten työkyky laskee ja maataloustoiminta hylätään. Tämä koskee erityisesti niitä maaseutualueita, jotka eivät ole niin houkuttelevia matkailijoiden mielestä ja jotka siten unohdetaan. Ongelmia ovat huomattava välimatka kaupunkeihin, ankarat ilmasto-olosuhteet, viestintäongelmat, korkeat tuotantokustannukset ja kaikenlaisten palvelujen riittämätön saatavuus, mukaan luettuna jopa opetus ja terveydenhuolto. Alueellinen epäsuhtaisuus vuoristo- ja tasankoalueiden välillä on ilmiselvä.

Siksi tarvitaan välittömästi erityistä tukea niin sanotuille vuoristomaanviljelijöille, jotka kasvattavat perinteisesti ja ympäristöystävällisesti tuotettuja terveellisiä elintarvikkeita ja sen lisäksi huolehtivat ympäristöstä ja säilyttävät kulttuureja ja perinteitä. Yhteisellä maatalouspolitiikalla pitäisi tukea enemmän näitä alueita ja niillä asuvia ihmisiä heidän kohtaamiensa haasteiden käsittelemisessä.

 
  
  

– Mietinnöt: Poul Nyrup Rasmussen (A6-0338/2008), Klaus-Heiner Lehne (A6-0296/2008)

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, sen sokeampia ei ole kuin ne, jotka eivät näe. Huomaan, että Daniel Hannan ja David Sumberg ovat valitettavasti nyt jo lähteneet parlamentista, mutta jos joku kuvittelee, että taloudellista myllerrystä ei ole, hänen pitäisi vain tarttua sanomalehtiin ja lukea tai katsoa televisiota. Jos katsoo, että Poul Nyrup Rasmussenin mietinnöllä ja Klaus-Heiner Lehnen mietinnöllä tehdään jotain muuta kuin yritetään asianmukaisesti antaa meille välineet, joita tarvitsemme toimiaksemme, ja että se voitaisiin tehdä muuten kuin yhteisellä lainsäädännöllä, välttelee totuutta ja välttelee myös yleisen maailmantalouden todellisuutta. Kaikessa rauhassa omassa pikku-Englannissa istuminen voi suoraan sanottuna auttaa joitakin ihmisiä rauhoittamaan omatuntoaan, mutta se ei auta ihmisiä maksamaan asuntolainojaan, se ei auta ihmisiä säilyttämään kotejaan eikä se auta pitämään ihmisiä palvelualalla ja teollisuudessa. Vain Euroopan unionin avulla ja vain sääntelyllä, jossa me olemme erittäin hyviä, voimme tehdä sille jotakin.

On totta, että markkinoiden asiantuntijat odottavat meidän olevan hienovaraisia, mutta he eivät odota meiltä myöskään refleksinomaista reaktiota. Tosiasia on, että jos emme tee mitään ja vain pysymme paikallamme emmekä sano mitään, silloin meitä suoraan sanottuna syytetään pelkuruudesta suuren myllerryksen ja kriisin edessä.

 
  
  

– Mietintö: Roselyne Lefrançois (A6-0323/2008)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, tuen täysimääräisesti Roselyne Lefrançois'n mietintöä, mutta tässä yhteydessä haluaisin käyttää omaa äänestysselitystäni – tuettuani sitä ja voimatta puhua siitä – kehottaakseni komission jäsentä Tajania nopeuttamaan muiden kolmansien maiden lentokenttäviranomaisten kanssa käynnissä olevia kahdenvälisiä neuvotteluja lentokenttäturvallisuudesta – jota kiristettiin terrorismitapausten takia – erityisesti koko verottomien nesteiden ostoaluetta koskevia kahdenvälisiä neuvotteluja. Tämä voi olla hyvin pieni ongelma tällä hetkellä kohtaamiemme suurten haasteiden puitteissa, mutta meidän on EU:ssa saatava tekojemme osalta puolellemme sekä kansalaistemme sydän että järki. Jälleen tänä kesänä, kun ihmiset kävivät sukulaisten luona ulkomailla tai kun sukulaiset Australiasta ja Yhdysvalloista ja muista paikoista tulivat vierailulle Irlantiin, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Saksaan ja Ranskaan, heiltä otettiin kaikki heidän – laillisesti ostamaksi luulemansa – verottomat nesteensä, kun he vaihtoivat lentokonetta Euroopan suurimmilla keskuslentoasemilla lentääkseen määränpäähänsä. Tämä on pieni ongelma, niille meistä, jotka matkustavat joka viikko, huulipunan pois ottaminen on mitätöntä, ja olen varma, että se edistää merkittävästi terrorismin torjumista. En tahdo laskea leikkiä hyvin vakavasta ongelmasta, mutta haluan vain, että tässä olisi mukana vähän ymmärrystä, järkeä ja kahdenvälistä yhteistyötä, jotta kansalaisemme – äänestäjämme – voisivat ymmärtää, mitä me teemme ja miksi me sen teemme.

 
  
  

– Mietintö: David Hammerstein (A6-0336/2008)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, David Hammersteinin mietinnön osalta noudatin PPE-DE-ryhmän linjaa ja äänestin parlamentin kahta toimipaikkaa koskevaa vihreiden tarkistusta vastaan. Haluan selittää, miksi tein niin. En tehnyt niin siksi, että kannatan tätä kerran ja joskus kaksi kertaa kuukaudessa tapahtuvaa matkustusta Strasbourgiin. Ymmärrän historian perusteella, miksi olemme tässä tilanteessa. Ymmärrän, että 12 vierailua vuodessa Strasbourgiin ovat osa perustamissopimusta ja että olemme siinä mukana, mutta järkevästi ja tyynesti. Ne meistä, jotka ovat hyvin huolissaan saatavuuden puutteesta, työnteon vaikeuksista, kaikkien kansioidemme, henkilökuntamme, komiteoiden henkilökunnan, parlamentin henkilökunnan, ryhmien henkilökunnan kuljettamisesta Strasbourgiin neljäksi päiväksi 12 kertaa vuodessa, katsovat, että sitä ei voida enää perustella suunnattomien kustannusten takia.

Se on kaunis rakennus, ja kun vaikeuksista on selvitty, olen sitä mieltä, että voisimme löytää toisen hyvin vakavan käyttötarkoituksen kyseiselle rakennukselle. Strasbourg ja Ranska eivät ansaitse yhtään vähempää, vaan kyseiseen rakennukseen on sijoitettava tärkeä elin. Mutta enää ei voida inhimillisten voimavarojen ja kustannusten kannalta perustellusti odottaa, että voisimme työskennellä tehokkaasti ja jatkaa tätä pyhiinvaellusta Strasbourgiin. Joten äänestettyäni yhdellä tavalla tuen niitä, jotka kannattavat yhtä toimipaikkaa täysistuntoja varten, mutta pyydän, että tästä aiheesta järjestetään järkevä keskustelu eikä kaksijakoista poliittista keskustelua.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Helmut Markov (A6-0267/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä saksalaisen kollegani Helmuth Markovin kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta laatimaa mietintöä, jolla muutetaan ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta.

Pidän myönteisenä komission päätöstä tehdä lainsäädännöstä selkeämpää, yksinkertaisempaa ja avoimempaa, mukauttaa yhteisön ulkopuolelle suuntautuvan kaupan tilastoja koskevaa järjestelmää tulli-ilmoituksia koskevan menettelyn tuleviin muutoksiin, parantaa ulkomaankaupan tilastojen relevanssia, tarkkuutta, ajantasaisuutta ja vertailukelpoisuutta ja perustaa laadunarviointijärjestelmä, parantaa kauppatilastojen ja yritystilastojen yhdisteltävyyttä, vastata käyttäjien tarpeisiin laatimalla uusia kauppatilastoja tulliselvityksistä saatavien tietojen perusteella ja lopuksi valvoa arkaluonteisten ulkomaankauppaan liittyvien tietojen saantia Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen mukaisesti. Tuen tarkistuksia, joilla pyritään hyödyntämään paremmin valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. − (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska asetusluonnos edustaa oikeudellisia puitteita, joita tarvitaan Extrastatin (jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisen ulkomaankaupan tilastot) laadun ja avoimuuden parantamiseksi sisällyttämällä yksi tulli-ilmoitus tullimenettelyihin tietojen ilmoittamismenettelyjen yksinkertaistamiseksi. Tämän asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon avulla on huomattavasti helpompaa vertailla ulkomaankaupan tilastoja ja vahvistaa ulkomaankaupan arkaluonteisia kysymyksiä koskevien sisäpiirin tietojen saatavuuden valvontaa.

 
  
  

− Mietintö: Katerina Batzeli (A6-0319/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. − (EN) Olemme usein pohtineet, kannattaako omistaa yksi vuosi tietylle aiheelle. Perimmäinen ajatus on lisätä itse aiheen näkyvyyttä. Siten voidaan kiinnittää huomiota ja keskittyä enemmän tiettyyn aiheeseen. Siitä ei voi olla haittaa.

Ajatuksesta on tullut niin suosittu, että meidän on valittava aihe hyvin harkiten. Siinä on usein kyse painopistealoista.

Luovuus ja innovointi ovat ihanteellinen aihe, koska ne vaikuttavat juuri siihen, mitä Eurooppa edustaa, ja siihen suuntaan, joka Euroopan on otettava.

Luovuutta ja innovointia ei voida arvioida tyhjiössä. Ne on ymmärrettävä sen kautta, mitä ne voivat edistää. Niiden merkitys on ennen kaikkea valmistusalalla. Luovuuden ja innovoinnin merkitystä on tarkasteltava myös palvelujen puitteissa.

EU pysyy kilpailukykyisenä vain luovien ja innovatiivisten ajatusten avulla. Tietyt alat voivat selvitä vain pysyttelemällä yhden askelen edellä. Euroopan unioni on tietyssä määrin tunnustanut, että tutkimukseen ja kehitykseen on investoitava enemmän, ja se on synonyymi luovia ja innovoivia ajatuksia koskevalle nykyiselle aiheelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä kreikkalaisen kollegani Katerina Batzelin laatimaa mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodesta (2009).

Tuin monia tarkistuksia, joilla pyritään pääasiassa selkeyttämään ehdotuksen tavoitteita ja tiivistämään niitä. Rahoituksessa kannatan myös sitä, että poistetaan kaikki ehdotuksen viittaukset elinikäisen oppimisen ohjelmaan, jotta tarvittaessa voidaan käyttää myös muiden alojen ohjelmia ja politiikkaa, kuten kulttuuri-, yritys-, koheesio-, maaseudun kehittämis-, tutkimus- ja tietoyhteiskuntapolitiikkaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Kannatin äänestyksessä Katerina Batzelin laatimaa mietintöä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodesta (2009), koska minun mielestäni luovuus ja innovointi ovat olennaisia, jotta EU voi olla kilpailukykyinen globalisoituneessa maailmassa.

Luovuus on innovoinnin tärkein tekijä sekä taloudellisista että yhteiskunnallisista syistä. Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodella edistetään poliittista keskustelua, tiedotetaan yleisölle innovoinnin ja luovuuden merkityksestä ja levitetään tietoa unionin parhaista käytännöistä. Mielestäni on myös tärkeää, että parlamentti on valinnut yhteispäätöksen tällä alalla, sillä sen avulla se voi vaikuttaa tähän merkittävään asiakirjaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Olemme aiemmin arvostelleet erilaisille aiheille, kuten kulttuurienväliselle vuoropuhelulle ja luovuudelle ja innovoinnille omistettuja erilaisia "Euroopan teemavuosia". Näillä "Euroopan teemavuosilla" rasitetaan EU:n talousarviota ja siten veronmaksajia, mutta niillä on vain vähän vaikutusta todellisuuteen.

Jos "Euroopan teemavuosille" on kysyntää, yksityisten tukijoiden pitäisi rahoittaa ne, ei veronmaksajien. Siksi olemme päättäneet äänestää tätä mietintöä vastaan, vaikka siinä käsiteltiinkin vain yksityiskohtaisia tarkistuksia komission ehdotukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), kirjallinen. (ES) Äänestin puolesta, sillä ehdolla, että komissio sitoutuisi tuomaan innovointia kaikille aloille. Luovuuden ja innovoinnin teemavuoden aikana innovointia pitäisi laajentaa kaikkiin järjestöihin ja laitoksiin, olivatpa ne sitten julkisia tai yksityisiä, voittoa tavoittelevia tai tavoittelemattomia, ja kaikkiin elämän osa-alueisiin, ja erityisesti sillä pitäisi edistää sosiaalista innovointia ja kestävää kehitystä tukevaa innovointia. Meidän pitäisi myös ottaa huomioon valtiosta riippumattomat viranomaiset, joilla on tällä alalla tärkeä asema. Lisäksi pitäisi rohkaista avoimen innovoinnin käsitettä. Innovointia, joka perustuu sisäisiin valmiuksiin ja lisäksi sisältää kaikki mahdolliset lähteensä – käyttäjät, toimittajat, verkostot ja niin edelleen – ja joka menee pidemmälle kuin tuotteet ja tekniikka, sisältää konkreettisia ja yleisesti monipuolisia näkökulmia, ja johtaa arvon luomiseen. Lopuksi on laajennettava yhteistyön kulttuuria, verkostotyöskentelyä ja sellaisten välineiden ja menetelmien käyttämistä, joilla pyritään luomaan dynaamisia valmiuksia niissä verkostoissa, joiden avulla ne voivat kehittyä ympäristössään ja saada aikaan uraauurtavaa tutkimusta ja näkyviä tuloksia kilpailukyvyssä ja luoda arvoa yhteiskunnalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Äänestin Katerina Batzelin Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuodesta (2009) laatiman mietinnön puolesta.

Katson, että luovuutta ja aloitteita edistävät tiedotus- ja edistämiskampanjat, tapahtumat ja aloitteet eurooppalaisella, kansallisella ja paikallisella tasolla ovat äärimmäisen tärkeitä. Luovuus on myös merkittävä tekijä henkilökohtaisten ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Tällä edistämisvuodella pyritään parantamaan Euroopan luovuutta ja valmiuksia innovointiin, minkä avulla se voi vastata tiettyihin globalisaation haasteisiin.

Tässä mietinnössä korostetaan luovuuden ja innovoinnin merkitystä. Pidän tätä edistämisvuotta loistavana tilaisuutena luovia prosesseja ja erilaisia käytäntöjä koskevan tiedon jakamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − Tuen Katerina Batzelin mietintöä Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden (2009) järjestämisestä. Mietinnössä kuvaillaan aloite yksityiskohtaisemmin, mutta sen lisäksi kiinnitetään riittävästi huomiota myös vaaraan, että tällaisista Euroopan teemavuosista tulee mainostempauksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Alueilla, joilla luonto haastaa ihmiset vaikeissa perusoloissa, heidän on selvitäkseen toimittava luovasti ja innovatiivisesti. Euroopan kansat voivat siksi tänään katsoa taaksepäin mullistavien saavutusten historiaan, ja asiantuntijayrityksillä riittää kysyntää ympäri maailmaa niiden ajatusten rikkauden takia.

Eurooppaa pidetään kuitenkin myös kulttuurin tyyssijana, ja siihen pitäisikin kiinnittää erityistä huomiota Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden (2009) puitteissa. Yhdessä Liettuan Vilnan kanssa Linz valmistautuu parhaillaan tehtäväänsä vuoden 2009 Euroopan kulttuuripääkaupunkina. Luovuutta ja innovointia koskevat hankkeet ja ympäröivien alueiden osallistuminen tarjoavat erityisen kulttuurikokemuksen.

On pidettävä myönteisenä, jos tämän arvokkaan nimen nojalla kokonaiset kaupunkialueet säihkyvät uudessa loistossa ja uusia töitä ja hankkeita aloitetaan, edellyttäen, että prosessissa ei unohdeta kestävyyttä. EU:ssa on korostettava sen varmistamista, että varat eivät häviä yksittäisiin tapahtumiin, jotta luodut rakenteet eivät katoa ilmaan heti, kun teemavuosi päättyy. Kulttuuripääkaupunkihanke on onnistunut ja innovatiivinen ainoastaan, jos kulttuuri jää pysyvästi kyseiseen kaupunkiin. Tässä mietinnössä olisi pitänyt käsitellä enemmän tätä, ja siksi pidättäydyin äänestämästä.

 
  
  

− Mietintö: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0339/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen.(FR) Kannatin äänestyksessä espanjalaisen kollegani Agustin Díaz de Mera García Consuegran laatimaa mietintöä, jolla hyväksytään ehdotus neuvoston asetukseksi niiden Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön ryhmien määräämisestä, joihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan määräyksiä, annetun asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta. Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta tehtyä neuvoston päätöstä, jolla säädetään Europolin rahoittamisesta yhteisön talousarviosta, sovelletaan 1. tammikuuta 2010 alkaen tai neuvoston asetuksen (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 muuttamisesta annetun ehdotuksen soveltamispäivämäärästä, jos se on myöhemmin.

Sen varmistamiseksi, että Europolia koskevaa päätöstä sovelletaan 1. tammikuuta 2010 alkaen, oli välttämätöntä muuttaa hyvissä ajoin neuvoston asetusta (Euratom, EHTY, ETY) N:o 549/69 ja eritellä, että lainkäytöllistä koskemattomuutta ei sovelleta vähintään kahden jäsenvaltion omasta aloitteestaan perustamiin yhteisiin tutkintaryhmiin osallistuviin Europolin virkamiehiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (IND/DEM), kirjallinen. − (EN) Tämä tarkistus näyttää rajoittavan Europolin virkamiesten syyttämistä koskevaa koskemattomuutta, mutta sitä sovelletaan vain yhteisiin tutkintaryhmiin osallistuviin virkamiehiin. Tämä on savuverho, jonka tarkoituksena on saada asiat näyttämään siltä, että Europolin virkamiesten koskemattomuutta rajoitetaan, kun tosiasiassa Europolin valtuuksia laajennetaan vuoden 2010 jälkeen ja sen virkamiesten koskemattomuus on jopa kattavampi. Minun mielestäni Europolin virkamiehillä ei pitäisi olla minkäänlaista syyttämistä koskevaa koskemattomuutta, ja siksi äänestin tätä tarkistusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Agustín Díaz de Mera García Consuegran mietinnöllä henkilöstön erioikeuksista ja vapauksista pyritään selkeyttämään asiasta aiemmin olemassa olevia ohjeita. Siksi äänestin tämän mietinnön puolesta.

 
  
  

− Mietintö: Kyösti Virrankoski (A6-0353/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä suomalaisen kollegani Kyösti Virrankosken laatimaa mietintöä, jossa ehdotetaan Euroopan unionin varainhoitovuotta 2008 koskevan lisätalousarvion nro 6/2008 hyväksymistä ja joka sisältää seuraavat: kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman – yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelman vahvistaminen lisäämällä maksusitoumusmäärärahoja 3,9 miljoonalla eurolla: 2,24 miljoonan euron lisäys maksusitoumusmäärärahoihin muun muassa Eurojustin uuden Arc-rakennuksen vuokran ja siihen liittyvien kustannusten kattamiseksi osittain, muutaman toimeksiannon mukauttaminen kolmessa toimeenpanovirastossa, tarvittavien budjettikohtien luominen viidettä seitsemään puiteohjelman nojalla perustettavaa yhteisyritystä, polttokenno- ja vety-yhteisyritystä varten ja 30 miljoonan euron osoittaminen maksusitoumusmäärärahoina ja 1,9 miljoonan euron osoittaminen maksumäärärahoina. Olen täysin samaa mieltä esittelijän näkemyksestä, että varainhoitoasetuksen 179 artiklan 3 kohdan mukaan Euroopan parlamentille olisi toisena budjettivallan käyttäjänä pitänyt tiedottaa Eurojustin kiinteistöhankkeesta siksi, että sillä on huomattavaa taloudellista vaikutusta talousarvioon.

 
  
  

− Mietintö: Thijs Berman (A6-310/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä alankomaalaisen kollegani Thijs Bermanin laatimaa valiokunta-aloitteista mietintöä vuonna 2002 pidetyn Monterreyn kehitysrahoituskokouksen seurannasta. Meidän on jatkuvasti vahvistettava sitoutumisemme köyhyyden poistamiseen, kestävään kehitykseen ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseen ainoana tapana luoda sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja parempaa elämänlaatua niille eri puolilla maapalloa asuville, arviolta miljardille ihmiselle, jotka elävät äärimmäisessä köyhyydessä. Euroopan unioni on maailman johtava kehitysavun antaja, sillä sen osuus maailman julkisesta kehitysavusta on lähes 60 prosenttia. Tuen ehdotusta antaa pienyrittäjien, erityisesti viljelijöiden, käyttöön mikroluottoja, jotta elintarvikkeiden tuotanto kasvaisi ja elintarvikekriisiin löydettäisiin kestävä ratkaisu. Pidän myös myönteisenä ehdotusta kehottaa Euroopan investointipankkia perustamaan takuurahaston sellaisten mikroluottojärjestelmien ja riskeiltä suojautumista koskevien järjestelmien tukemiseksi, joilla vastataan tiiviisti köyhempien kehitysmaiden paikallisten elintarviketuottajien tarpeisiin, mutta ehdotus on järkevä vain, jos se toteutetaan komission valtuuksilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Arlette Carlotti (PSE), kirjallinen. (FR) EU teki vuonna 2001 suuren sitoumuksen: osoittaa 0,7 prosenttia vauraudestaan kehitysapuun vuonna 2015.

Vuonna 2007 EU perui sitoumuksensa, mistä seurasi dramaattinen pudotus sen yhteisissä ponnisteluissa.

Tämä tarkoittaa, että maapallon köyhimmät ihmiset eivät saa jopa 1,7 miljardia euroa.

Noilla 1,7 miljardilla eurolla olisi annettu terveydenhoito tuhansille lapsille samalla, kun 11 miljoonaa ihmistä kuolee joka vuosi, koska ei pääse terveydenhuoltoon.

Näillä 1,7 miljardilla eurolla noin 114 ilman koulutusta olevaa lasta olisi päässyt alemman perusasteen koulutukseen.

EU:n ensisijaisena velvollisuutena kansainvälisessä solidaarisuudessa on pitää sanansa.

EU:n on kuitenkin taattava apunsa tehokkuus voidakseen saada aikaan mitään todellisia parannuksia köyhimpien tilanteessa.

Vuoden 2002 Monterreyn kokouksessa laadittiin etenemissuunnitelma, joka koski erityisesti sidotun avun lopettamista, velkojen mitätöinnin nopeuttamista ja Tobinin veron kaltaisten innovatiivisten rahoitusjärjestelmien käyttöönottoa.

Kuusi vuotta myöhemmin EU:lla on edelleen paljon tehtävää. Muutaman viikon kuluttua pidettävän Dohan kokouksen avulla sen pitäisi voida edetä jälleen. Puolet ihmiskunnasta luottaa siihen…

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Yhdistyneiden Kansakuntien vuosituhannen kehitystavoitteita koskevassa vuoden 2008 raportissa sanotaan, että kansainvälisen yhteisön on oltava edelleen valmis ottamaan huomattavaa vastuuta ihmiskunnan kohtaamista haasteista. Äärimmäinen köyhyys ja nälkä, lapsikuolleisuus, äitien huono terveys, HIV/AIDS, malaria ja muut taudit ja yleinen alemman perusasteen koulutuksen puute ovat vain muutamia haasteita, jotka vaativat kaikkien maailman maiden huomiota ja tunnustusta.

Kesäkuun listan kannan mukaan mietinnössä todetaan, että monissa tapauksissa nämä haasteet edellyttävät kansainvälistä koordinointia. Kesäkuun listan mielestä kyseinen koordinointi pitäisi kuitenkin kanavoida sellaisten järjestöjen kautta, joilla on laaja kansainvälinen oikeutus ja pitkä kokemus, kuten Yhdistyneet Kansakunnat, eikä EU:n kautta. Kesäkuun lista vastustaa myös niitä mietinnön kohtia, joissa räikeästi puhutaan sen puolesta, että yksittäisten EU:n jäsenvaltioiden kahdenvälisiä apujärjestelmiä valvottaisiin suoraan. Apu on ja sen täytyy pysyä kansallisena asiana. Sen takia Kesäkuun lista äänesti mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Niiden monien kysymysten ja huomioiden lisäksi, joita mietinnön sisältö (ja poistot) herättää, pitäisi myös korostaa sitä, että siinä tuomitaan julkisen kehitysavun määrä:

– "... panee merkille EU:n avun huolestuttavan laskun 47,7 miljardista eurosta vuonna 2006 (...) 46,1 miljardiin euroon vuonna 2007…";

– "huomauttaa, että kaudella 2005−2010 EU myöntäisi 75 miljardia euroa lupaamaansa vähemmän apua, jos nykyinen suuntaus jatkuu";

– "ilmaisee huolestuneisuutensa siitä, että suurin osa jäsenvaltioista (18 jäsenvaltiota 27:stä, erityisesti Latvia, Italia, Portugali, Kreikka ja Tšekin tasavalta) ei ole voinut lisätä julkisen kehitysavun määrää vuosien 2006 ja 2007 aikana ja että kehitysapua on jopa yllättäen vähennetty 10 prosenttia muutamissa valtioissa, kuten Belgiassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa…";

– "panee merkille, että avustusten ilmoitettu lasku vuonna 2007 johtui joissakin tapauksissa velkahelpotusten aiheuttamista keinotekoisesta korottamisesta vuonna 2006…":

– "katsoo, että suurempaa rahoitustukea koskevien toistuvien lupausten ja todellisuudessa maksettavien huomattavasti pienempien määrien välistä ristiriitaa on mahdoton hyväksyä…";

Nämä sanat puhuvat puolestaan …

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Äänestin mietinnön puolesta. Kehitysavun rahoittaminen ei ole helppo tehtävä. Ei ole helppoa selittää eurooppalaisille veronmaksajille, miksi heidän rahojaan viedään niin kauas niiden "alkuperämaasta". Toisaalta apuvarojen kysyntä, joka johtuu sekä halusta panna täytäntöön vuosituhannen kehitystavoitteita ja aiemmin annetuista lupauksista, on valtava.

EU:n mittakaavassa tiettyjen valtioiden asenteesta on tulossa erityinen ongelma. Jotkin jäsenvaltiot, esimerkiksi Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta, ovat leikanneet julkista kehitysapuaan. Ei vaadi paljon ponnisteluja kuvitella, millainen jarruttava vaikutus tällä on maihin, jotka eivät ole niin vauraita kuin ne ja joissa kehitysavun antaminen on vasta alkanut.

Meidän on myös tarkasteltava, miten aputilastot muotoutuvat. Kaikki maat haluaisivat osoittaa mahdollisimman paljon menoja kehitysapua koskevaan luokkaan. Tämä aiheuttaa todellisuudessa joitakin sangen naurettavia tilanteita. Kotimaassani Puolassa julkaistiin viime viikolla selonteko vuonna 2007 annetusta avusta. Se paljastaa, että Puolan avun suurin edunsaaja ei ollut kukaan muu kuin Kiina. Tämä ei johdu siitä, että Kiina olisi maailman köyhin maa, tai siitä, että Kiinasta olisi tullut Puolan kehitysavun ensisijainen kohdemaa. Kiinasta on tullut Puolan kehitysavun suurin edunsaaja pelkästään siksi, että kyseisen maan kanssa vientikaupasta tehty sopimus on sisällytetty kehitysapua koskevaan luokkaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Kehitysavun rahoituksen tehokkuudesta, avoimuudesta ja joustavuudesta tarvitaan EU:n yhteinen kanta ennen marraskuun lopulla kehitysavun rahoituksesta järjestettävää Dohan kokousta. Thijs Bermanin mietintö auttaa jonkin verran tuon tavoitteen saavuttamisessa. Olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan uudistusta varmistamaan kehitysmaiden laajempi edustus IMF:ssä ja Maailmanpankissa. Olen lisäksi todella samaa mieltä esittelijän kanssa kehotuksesta rohkaista jäsenvaltioita laatimaan asianmukaisesti aikataulu, jotta saavutetaan tavoite, jonka mukaan 0,7 prosenttia EU:n BKT:stä osoitetaan julkiseen kehitysapuun vuonna 2015. Siksi äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), kirjallinen. − (NL) Vapauden ja demokratian kansanpuolueen (VVD) jäsenet Euroopan parlamentissa äänestivät Thijs Bermanin mietinnön puolesta. Yksi syistä oli, että siinä tehdään hyödyllisiä huomautuksia Euroopan investointipankin mahdollisesta asemasta kehitysmaissa. VVD-puolueen jäsenet eivät kuitenkaan ole samaa mieltä tässä mietinnössä esitetystä kehitysyhteistyötä koskevasta 0,7 prosentin tavoitteesta. Tärkeää ei ole kehitysyhteistyön määrä vaan laatu.

 
  
MPphoto
 
 

  Toomas Savi (ALDE), kirjallinen. − (EN) Maailmantalouden myllerrys on aiheuttanut ankaraa painetta jäsenvaltioiden hallituksille. Esimerkiksi Viron hallitus on kamppaillut kuukausien ajan laatiakseen tasapainoisen talousarvion vuodelle 2009.

Vaikka tuin Thijs Bermanin mietintöä, epäilen vahvasti julkisen kehitysavun tasoa koskevan tavoitteen saavuttamista muutaman seuraavan vuoden aikana. Koska EU ei voi määrätä pakkotoimenpiteistä kehitysavun osalta, olisi naiivia odottaa, että jäsenvaltiot lisäisivät huomattavasti osallistumistaan taloudellisen epävarmuuden aikana.

 
  
  

− Mietintö: Charlotte Cederschiöld (A6-0272/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. (PL) EU:n sisämarkkinat on yksi Euroopan yhdentymisen tärkeimmistä saavutuksista. Vain hyvin toimivat sisämarkkinat voivat taata kilpailukykyiset edellytykset liiketoiminnalle ja edistää EU:n talouden kehitystä. Sisämarkkinoiden tulostaulu on väline, jonka avulla on mahdollista seurata sisämarkkinoihin liittyvien direktiivien käyttöönottoa, asianmukaista saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja asianmukaista soveltamista.

Sisämarkkinoiden tulostaulun sisältämien tietojen analysoinnista saadaan poikkeuksellisen kiinnostavaa tietoa jäsenvaltioiden toiminnasta EU:n lainsäädännön soveltamisessa. Se on tyypillinen poliittinen väline, jota ei kuitenkaan pitäisi käsitellä kevyesti vaan jonka pitäisi olla väline, jolla asiasta vastaavia yksilöitä rohkaistaan saattamaan lainsäädäntö osaksi kansallista lainsäädäntöä nopeammin ja asianmukaisemmin. Tämä koskee erityisesti uusia jäsenvaltioita, joissa puutteet lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä ovat usein suurempia kuin valtion ja hallitusten päämiesten esittämä tavoite. Sisämarkkinoiden tulostaulua pitäisi käyttää myös useammin sisämarkkinoiden tilaa koskevissa keskusteluissa. Siksi on olennaista laatia tulostaulusta paremmin saatavilla oleva muoto, jota myös sisämarkkinoihin liittyvistä asioista kiinnostuneet kansalaiset voisivat käyttää.

Esittelijä on kiinnittänyt huomiota siihen, että tietyt direktiivit, kuten palveludirektiivi, ovat sisämarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle tärkeämpiä kuin jotkin toiset direktiivit. Olen esittelijän kanssa tästä samaa mieltä, ja siksi katson, että Euroopan komission pitäisi tarkastella indikaattoreita, jotka kuvaavat paremmin direktiivien välitöntä vaikutusta liikeyrityksiin ja kansalaisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Zlotea (PPE-DE), kirjallinen. − (RO) Äänestin tänään sisämarkkinoiden tulostaulusta laaditun mietinnön puolesta, ja sillä haluan ilmaista tukeni sisämarkkinoita koskevien direktiivien oikea-aikaiselle täytäntöönpanolle ja niiden tarkalle saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä, koska nämä direktiivit ovat edellytys sisämarkkinoiden tehokkaalle toiminnalle ja kilpailukyvyn sekä sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden edistämiselle EU:ssa. Kaksi tulostaulua, sisämarkkinoiden ja kulutusmarkkinoiden tulostaulut, edistävät yhdessä sisämarkkinoiden parantamista, mikä hyödyttää kuluttajia.

Tulostaululla pitäisi rohkaista oikea-aikaista ja tarkkaa lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta samalla sen pitäisi kehittyä välineeksi, jonka avulla poliitikot voivat tunnistaa esteet ja uusia kannustimia vaativat alat. Toivon, että tämän päivän äänestyksen tulos johtaa SOLVIT-verkoston vahvistamiseen ja että jäsenvaltiot edistävät kyseisen verkoston palveluja kuluttajien eduksi. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että SOLVIT-keskuksissa on riittävästi henkilökuntaa, jotta voidaan vähentää tutkimukseen tarvittavan ajan määrää ja ratkaista valitukset nopeammin.

 
  
  

− Mietintö: Maria Badia i Cutchet (A6-0304/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. (EN) Kaikkien opetusministeriöiden ensisijaisena tavoitteena on oltava parhaiden hakijoiden rekrytoiminen opettajan ammattiin. Ammatin on oltava riittävän houkutteleva. Opettajien on saatava palkkaa, joka kuvastaa heidän merkitystään yhteiskunnalle.

Opetukseen investointi ei koskaan mene hukkaan. Opettajankoulutukseen on osoitettava enemmän varoja. Ammatin on oltava tyydyttävä. Sitä on pidettävä hyvänä urana.

Opettajankoulutuksen tukeminen elinikäisen oppimisen ohjelman avulla on olennaista. Eri maiden koulujen välisen opettajavaihdon avulla saavutetaan tiettyä tuoreutta.

Opettajan paikka on luokkahuoneessa. Byrokratia lisääntyneen hallinnon ja paperityön muodossa johtaa siihen, että opettajat viettävät vähemmän aikaa oppilaidensa kanssa.

Koulujen väkivalta on lisähuoli. Aggressiivisuus kouluissa, joko oppilaiden tai heidän vanhempiensa, on lisääntymässä. Koulujen väkivallan ja aggressiivisuuden vähentämiseksi on toteutettava kaikki mahdolliset ponnistelut.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä espanjalaisen kollegani Maria Badia i Cutchetin laatimaa valiokunta-aloitteista mietintöä opettajankoulutuksen laadun parantamisesta ja annan vahvan tukeni sille analyysille, että "opettajankoulutuksen parantamisella saavutetaan huomattavasti parempia oppimistuloksia". Olen täysin samaa mieltä siitä, että kattavan ja laadukkaan opettajankoulutuksen tarjonnan ja politiikan, jolla pyritään rekrytoimaan parhaat hakijat opettajan ammattiin, pitäisi olla ensisijaisia tavoitteita kaikille opetusministeriöille. Liikkuvuutta ja vieraiden kielten oppimista on korostettava kiireellisesti. Meidän pitäisi kuitenkin edistää äidinkielen osaamista, koska sen avulla oppilaat pystyvät hankkimaan muiden kielten taidon paremmin. Kaikki tämä yhteistyö on opintojen tasosta riippumatta hyvin hyödyllistä, kun on aika järjestää (oppilaiden ja opettajien) kouluvaihtoja, opiskelijoiden Erasmus-ohjelmassa jo käytetyn mallin perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), kirjallinen. (NL) Koska olen aiemmin työskennellyt opettajana koulussa, joka tunnettiin monikulttuurisena ongelmakouluna Antwerpenisssä, voin vain pitää myönteisenä esittelijän ilmaisemaa huolta opettajankoulutuksen laadusta EU:ssa.

On kuitenkin yksittäisten jäsenvaltioiden eikä EU:n velvollisuus selvittää, mitä koulutuksen laadulle voidaan tehdä. Jos on olemassa yksi ala, jolla toissijaisuusperiaatetta ja eri kulttuurien moninaisuuden kunnioittamista on noudatettava, se on ehdottomasti koulutus. Koulutuksen ei tarvitse olla monikulttuurista, kuten mietinnössä on todettu. Sen on vain oltava laadukasta. Esimerkiksi Flanderissa saamieni kokemusten perusteella olen liian usein nähnyt, että monikulttuuriset "keskittymäkoulut" – koulut, joissa on suuri osuus maahanmuuttajalapsia – laskevat laatua. Ideologisilla silmälapuilla ei tätä korjata.

Siksi äänestin koko sydämestäni tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin Maria Badia i Cutchetin opettajankoulutuksen laadun parantamisesta laatiman mietinnön puolesta, koska minun mielestäni koulutuksen parantaminen Euroopan unionissa on tärkein tekijä laadukkaan opetuksen ja koulutuksen edistämisessä, millä puolestaan edistetään työpaikkojen luomista ja Euroopan kilpailukyvyn ja kasvun vauhdittamista Lissabonin strategian tavoitteiden mukaisesti.

Kouluväkivallan osalta haluaisin toistaa esittelijän suosituksen siitä, että on luotava sellaiset keinot ja menettelyt, joilla tähän ilmiöön voidaan puuttua tehokkaasti ja että sitä varten opetushenkilökunnan ja vanhempien yhteistyötä on parannettava.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Olemme päättäneet äänestää vastaan tästä mietinnöstä järjestettävässä lopullisessa äänestyksessä. Tämä on erittäin tärkeä asia, niin tärkeä, että jäsenvaltioiden ja niiden valtuuttamien viranomaisten on edelleen kannettava siitä poliittinen vastuu.

Jäsenvaltioiden on vastattava yksinomaisesti opetuksen järjestämisestä ja koulutuksen sisällöstä. Tämä on jälleen Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan yritys sekaantua alaan, joka ei tällä hetkellä kuulu unionin toimivaltaan mutta johon jotkut haluavat unionin puuttuvan meidän kaikkien eduksi.

Tämä valiokunta-aloitteinen mietintö on veronmaksajien rahojen tuhlausta, eikä Euroopan parlamentilla olisi pitänyt olla mitään tekemistä sen kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Maria Badia i Cutchetin mietinnössä on paljon kiitettävää. Opettajankoulutuksen laadulla on välittömiä ja merkittäviä vaikutuksia lastemme koulutukseen, ja opetuksen korkean tason varmistavaa EU:n laajuista yhteistyötä on rohkaistava. Minä kuitenkin katson, että opetusohjelmien sisältöön ja koulujen hallintoon liittyvät päätökset pitäisi tehdä eri maiden erillisten opetusjärjestelmien kulttuurisissa ja poliittisissa puitteissa. Koska Maria Badia i Cutchetin mietinnössä pyrittiin toisinaan ratkaisemaan kysymyksiä EU:n laajuiselta pohjalta, pidättäydyin äänestämästä lopullisessa äänestyksessä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Maria Badia i Cutchetin mietintö saa tukeni. Tarvitsemme hyvin koulutettuja opettajia säilyttääksemme omien opetusjärjestelmiemme korkean laadun. Opettajankoulutusta on kehitettävä yhdessä nykyaikaisen luokkahuoneen vaatimusten kanssa, ja minun mielestäni tässä mietinnössä se tunnustetaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) Maria Badia i Cutchetin opettajankoulutuksen laadun parantamisesta laatimassa mietinnössä käsitellään joitakin tärkeitä kysymyksiä.

Mietintö on oikeassa osoittaessaan, että opettajat tarvitsevat riittävää palkkaa sekä asianmukaiset koulutus- ja opetuslaitteet.

Lopuksi on kuitenkin opetusjärjestelmiämme rahoittavien kansallisten hallitusten vastuulla huolehtia lastemme koulutuksesta. Irlannissa lapsia opetetaan vielä nykyäänkin kunnollisten ja turvallisten rakennusten sijasta elementtitaloissa. Oppilas−opettaja-suhde on edelleen liian korkea, jotta lapsemme saisivat parasta mahdollista opetusta. Näihin ongelmiin on puututtava ennen kaikkea Irlannissa riittävien lyhyen ja pitkän aikavälin investointien avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Tieto- ja viestintätekniikoiden kehitys lisää tällä hetkellä opettajan ammatin vaatimuksia, koska opetusympäristöstä on tulossa entistä monimutkaisempi ja eriytyneempi.

Kannatin äänestyksessä Maria Badia i Cutchetin mietintöä, jossa käsitellään komission tiedonantoa "Opettajankoulutuksen laadun parantaminen". Tiedonannossa arvioidaan opetusta ja opettajankoulutusta koskevaa EU:n nykyistä tilannetta. Mietintö perustuu erilaisiin vaihtoehtoihin EU:n jäsenvaltioissa.

Unionissa on yli 27 erilaista opettajankoulutusjärjestelmää, mutta opettajien kohtaamat haasteet ovat pääasiassa samat kaikissa jäsenvaltioissa.

Opettajien on saatava laadukasta opettajankoulutusta, koska sillä on suora vaikutus paitsi oppilaiden tiedon tasoon myös heidän persoonallisuutensa muodostumiseen varsinkin ensimmäisinä kouluvuosina. Opettajiin kohdistuu suunnaton henkinen paine, eikä heillä siksi ole paljon voimia itseopiskeluun.

Opettaminen oli aiemmin kunnioitettu ja arvostettu ammatti. Tällä hetkellä opettajan ammatti ei ole houkutteleva. Opettajat, joista suurin osa on naisia, eivät saa vastaavaa sosiaalista arvostusta, statusta ja, ennen kaikkea, palkkaa. Esimerkiksi minun kotimaassani Slovakiassa opettajan palkka on alle kansallisen keskiarvon.

Uskon, että mietintö kiinnostaa jäsenvaltioita ja että sillä varmistetaan asianmukainen tunnustus opettajan ammatille.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), kirjallinen. (PL) Äänestämme tänään kahdesta mietinnöstä, jotka näyttävät täydentävän toisiaan. Doris Packin mietintö Bolognan prosessista ja Maria Badia i Cutchetin mietintö opettajankoulutuksen laadun parantamisesta.

Näiden kahden aloitteen tavoitteena on parantaa eurooppalaisen opetuksen kilpailukykyä ja siten lisätä Euroopan unionin mahdollisuuksia ja kilpailukykyä kokonaisuudessaan.

Opetuksen korostaminen on erinomainen tapa toimia, mutta laiminlyönti on helppoa. Monissa maissa nähdään kaikki opettajankoulutusjärjestelmän perussynnit. Parhaita hakijoita ei kannusteta ja motivoida opettajan ammatin valitsemiseen, opettajien (erityisesti ensimmäisellä ja toisella asteella) status on rehellisesti sanoen matala, opettajien palkka on huono, eikä heidän kehitykseensä investoida. Yhteys opettajankoulutuksen laadun ja opetuksen laadun ja siten oppilaiden tiedon tason välillä on ilmiselvä. Tämän alan laiminlyönnillä voi olla katastrofaalisia seurauksia kulttuurin lisäksi myös talouden kannalta.

Mietinnön sisältämät suositukset jäsenvaltioille näyttäisivät asianmukaisilta, ja niitä ovat: parhaiden hakijoiden rekrytointi, statuksen parantaminen, opettajien arvostus ja palkka, koulutukseen investointi yksittäisen opettajan koko uran ajan, parhaiden käytäntöjen vaihto EU:n 27 erilaisen opetusjärjestelmän välillä ja koulujen valtuuksien lisääminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. (PL) Opetuksen korkea taso on laadukkaan koulutuksen olennainen osa, ja sen pitäisi olla ensisijainen tekijä Euroopan pitkän aikavälin kilpailukyvyssä ja sen valmiudessa luoda uusia työpaikkoja.

Komission analyysistä käy ilmi, että

• täydennyskoulutus on pakollista vain 11 jäsenvaltiossa (Itävalta, Belgia, Saksa, Viro, Suomi, Unkari, Liettua, Latvia, Romania, Malta ja Yhdistynyt kuningaskunta)

• tarjottava täydennyskoulutus kestää yleensä alle 20 tuntia vuodessa eikä ole ikinä yli viittä päivää vuodessa

• vain puolet Euroopan valtioista antaa uusille opettajille minkäänlaista järjestelmällistä tukea muutaman ensimmäisen työskentelyvuoden aikana (esimerkiksi ammattiin perehdyttäminen, koulutus, opetustarpeista huolehtiminen).

Jos halutaan, että oppilaat ovat asianmukaisesti valmistautuneet elämään EU:ssa, opettajien pitäisi soveltaa viimeisimpiä opetusmenetelmiä. Opettajankoulutuksen laadun parantamisella voidaan taata, että EU:lla on 2000-luvun haasteisiin vastaamiseksi tarvitsemansa erittäin ammattitaitoiset työntekijät.

 
  
  

− Mietintö: Doris Pack (A6-0302/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä erinomaisen saksalaisen kollegani Doris Packin laatimaa valiokunta-aloitteista mietintöä Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta. Olen kollegani kanssa samaa mieltä siitä, että opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämisen ja eri koulutusjärjestelmien laadun parantamisen pitäisi olla etusijalla vuoden 2010 jälkeisessä Bolognan prosessissa, jolla pyritään luomaan eurooppalainen korkeakoulualue. Opiskelijoiden liikkuvuuden rohkaisemiseksi on toteutettava monia toimenpiteitä, koska liikkuvuutta koskeva ongelma koskee korkeakoulutuksen lisäksi myös sosiaaliasioita, taloutta ja maahanmuutto- sekä viisumipolitiikkaa. Heikossa asemassa oleviin yhteiskunnan ryhmiin kuuluville opiskelijoille on annettava erityistä apua esimerkiksi tarjoamalla edullisia ja kunnollisia majoitusmahdollisuuksia. Tuen yhtenäisen eurooppalaisen opiskelijakortin käyttöönottoa liikkuvuuden edistämiseksi ja jotta opiskelijat voivat saada alennusta majoituksen ja elinkustannusten, kulttuurin ja liikenteen yhteydessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicodim Bulzesc (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Bolognassa kesäkuussa 1999 käynnistetyn Bolognan prosessin päämääränä on luoda eurooppalainen korkeakoulualue vuoteen 2010 mennessä. Prosessin tärkeimpiä tavoitteita ovat korkeakoulujärjestelmän uudistus ja opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta vaikeuttavien jäljellä olevien esteiden poistaminen.

Äänestin mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä siitä, että yliopistomme tarvitsevat innovatiivista ja perusteellista opetussuunnitelmien uudistusta, jolla tuettaisiin paremmin opiskelijoiden liikkuvuutta ja tutkintojen siirtoa. Tuen myös esittelijän suositusta saada luotettavaa tilastotietoa opiskelijoiden liikkuvuudesta ja opiskelijoiden sosiaalistaloudellisesta profiilista.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Bolognan julistuksen allekirjoittamisen kymmenes vuosipäivä ensi vuonna osoittaa, että prosessin tavoitteet on määriteltävä uudelleen.

Näiden tavoitteiden vakava uudelleen määrittäminen edellyttää, että tarkastellaan, miten Bolognan prosessi on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa. On tutkittava, onko Bolognan nimissä toteutettu politiikka todella johtanut sellaisen eurooppalaisen korkeakoulualueen haluttuun lujittamiseen, joka voi vastata kilpailukykyä koskeviin haasteisiin kansainvälisellä tasolla.

Tuen tätä aloitetta – se on tuntuva panos yhtäältä kymmenen täytäntöönpanovuoden aikana esiin nousseiden ongelmien ja haasteiden määrittämiseksi ja toisaalta sellaisten kysymysten määrittämiseksi, joiden on pysyttävä ensisijaisina. Tästä on kyse opiskelijoiden liikkuvuudessa, se on rikkaamman ja kilpailukykyisemmän opetuksen kulmakivi ja olennainen osa Euroopan kansalaisuuden määritelmän kehittämistä.

On olennaista kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan tämän prosessin vaikutusta sen varmistamiseen, että nuoret ovat riittävän päteviä ja valmiita. Kuten esittelijämme huomauttaa, emme saa unohtaa prosessin tavoitteita tai sitä, että opiskelijat ovat kaikkia heidän koulutustaan koskevien kysymysten ytimessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin Doris Packin Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta laatiman mietinnön puolesta, koska minun mielestäni kaikkien EU:n kansalaisten saatavilla oleva tehokas ja innovatiivinen eurooppalainen korkeakoulutus on elintärkeää, jotta Euroopan unioni voi olla edelleen kilpailukykyinen ja menestyksekäs globalisaation vaatimukset kohdatessaan.

Tämän takia uskon, että opiskelijoiden liikkuvuuden vastavuoroisuuden edistäminen, opettajien eri aloja koskevan jatkokoulutuksen ja opiskelijoiden liikkuvuuden rahoituskeinojen kehittämisen kaltaiset toimenpiteet ovat olennaisia Bolognan prosessin tavoitteiden saavuttamiselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Vaikka esittelijä sanoo olevansa erityisen huolestunut opiskelijoiden liikkuvuudesta Euroopan unionissa ja katsoo, että jäsenvaltioita pitäisi tukea niiden pyrkimyksissä modernisoida ja innovatiivisesti uudistaa korkeakoulujärjestelmiin, tosiasia on, että koko mietinnössä käsitellään tätä kysymystä keskittymällä Bolognan prosessiin ja siihen, mitä pidetään ehdottoman välttämättömänä globalisaation haasteisiin vastaamiseksi ja vaaditaan, että prosessia pitäisi syventää Siksi pidättäydyimme äänestämästä, koska emme ole samaa mieltä tästä analyysistä.

Olemme kuitenkin samaa mieltä siitä, että nyt on oikea aika käsitellä Bolognan prosessia ja keskustella siitä, erityisesti sen määrittelemiseksi, miten opetusjärjestelmät ovat muuttuneet ja miten kyseiset edistysaskeleet ja muutokset ovat vaikuttaneet korkeakoulutuksen laatuun eri jäsenvaltioissa.

Korkealaatuiseen koulutukseen pääsyn on oltava mahdollista kaikille kansalaisille kansalaisuudesta, valtiosta tai syntymäpaikasta riippumatta. Liikkuvuudella voi olla erittäin myönteisiä vaikutuksia liikkuvuusohjelmaan osallistuvan yksilön lisäksi myös korkeakoululaitoksiin ja yhteiskuntaan kokonaisuudessaan. Sen sosiaalista ulottuvuutta ei kuitenkaan saisi unohtaa, kuten tähän mennessä on tapahtunut.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Tässä Euroopan parlamentin kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan valiokunta-aloitteisessa mietinnössä ylitetään, kuten tavallista, valiokunnan toimivalta esittämällä uusia ajatuksia siitä, miten EU:n pitäisi puuttua enemmän opetukseen. Tämä ala kuuluu tällä hetkellä jäsenvaltioiden vastuulle, ja niin sen meidän mielestämme pitäisi olla jatkossakin.

Mietinnössä ehdotetaan muun muassa yhtenäisen eurooppalaisen opiskelijakortin käyttöönottoa EU:ssa. Meidän on vaikeaa uskoa, että näillä ehdotuksilla voitaisiin sinänsä lisätä opiskelijoiden liikkuvuutta. Mitä todennäköisimmin ne vain lisäisivät opiskelijatoimintaan liittyvää byrokratiaa. Esittelijä kirjoittaa perusteluissaan myös tarpeesta luoda EU:n tason oikeudellinen kehys opiskelijoille.

Näillä ehdotuksilla pyritään kiertämään EU:ssa eri politiikanalojen poliittisen vastuun tasoista sovitut järjestelyt. Siksi äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasco Graça Moura (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Bolognan julistuksen allekirjoittamisen kymmenes vuosipäivä ensi vuonna osoittaa, että prosessin tavoitteet on määriteltävä uudelleen.

Näiden tavoitteiden vakava uudelleen määrittäminen edellyttää, että tarkastellaan, miten Bolognan prosessi on pantu täytäntöön jäsenvaltioissa. On tutkittava, onko Bolognan nimissä toteutettu politiikka todella johtanut sellaisen eurooppalaisen korkeakoulualueen haluttuun lujittamiseen, joka voi vastata kilpailukykyä koskeviin haasteisiin kansainvälisellä tasolla.

Tuen tätä aloitetta – se on tuntuva panos yhtäältä kymmenen täytäntöönpanovuoden aikana esiin nousseiden ongelmien ja haasteiden määrittämiseksi ja toisaalta sellaisten kysymysten määrittämiseksi, joiden on pysyttävä ensisijaisina. Tästä on kyse opiskelijoiden liikkuvuudessa, se on rikkaamman ja kilpailukykyisemmän opetuksen kulmakivi ja olennainen osa Euroopan kansalaisuuden määritelmän kehittämistä.

On olennaista kehottaa jäsenvaltioita arvioimaan tämän prosessin vaikutusta sen varmistamiseen, että nuoret ovat riittävän päteviä ja valmiita. Kuten esittelijämme huomauttaa, emme saa unohtaa prosessin tavoitteita tai sitä, että opiskelijat ovat kaikkia heidän koulutustaan koskevien kysymysten ytimessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Bolognan prosessin päämääränä on eurooppalaisen korkeakoulualueen luominen vuoden 2010 loppuun mennessä. Sen tarkoituksena on muun muassa auttaa opiskelijoita valitsemaan tarjolla olevasta runsaasta opetusvalikoimasta. Opetuksen kolmen asteen käyttöönotto, opetuksen laadunvarmistus ja tutkintojen ja opiskelun keston tunnustaminen ovat olennaisia alueen toiminnalle.

Eurooppalaisen korkeakoulualueen houkuttelevuus on selkeästi siinä, että eri jäsenvaltioiden opetuksen laatu on suurempi, parempi ja tasaisemmin levinnyt. Siksi on ensisijaisen tärkeää tukea jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä modernisoida ja uudistaa korkeakoulujärjestelmiään. Kaikilla EU:n kansalaisilla on oltava mahdollisuus osallistua korkeakoulutukseen kansalaisuudesta, valtiosta ja syntymäpaikasta riippumatta.

Opiskelijoiden liikkuvuuden lisääntyminen on yksi Bolognan prosessin odotetuista eduista. Liikkuvuus vaikuttaa liikkuvien henkilöiden lisäksi myönteisesti myös korkeakouluihin. Näkemysten vaihto, heterogeenisyys ja muiden kokemuksiin pohjaaminen ovat loppujen lopuksi akateemisen kokemuksen osia. Myöskään liikkuvuuden sosiaalista ulottuvuutta ei saa unohtaa: liikkuvuuden ansiosta hankitaan korvaamattoman arvokkaita ja runsaita kokemuksia akateemisen, kulttuurisen ja sosiaalisen moninaisuuden aloilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE), kirjallinen. − (RO) Vaikka äänestin tämän mietinnön puolesta, haluaisin huomauttaa kahdesta asiasta, joita komission on analysoitava huolellisesti ja säänneltävä.

Ennen kaikkea on tarkasteltava elinikäisen oppimisen ohjelman kautta myönnettyjen apurahojen maantieteellistä jakoa. Suurin osa opiskelijavaihdoista hyötyvistä yliopistoista keskittyy vanhoihin jäsenvaltioihin. Samalla opiskelijoiden määrä uusissa jäsenvaltioissa on paljon alhaisempi. Komission pitäisi ryhtyä kiireellisesti toimenpiteisiin, esimerkiksi valtuuttamalla lisää yliopistoja, jotka voivat osallistua akateemisiin vaihto-ohjelmiin, ja siten lisäämään uusien jäsenvaltioiden houkuttelevuutta kaikkialta Euroopasta tulevien opiskelijoiden määränpäänä. Komission on myös varmistettava, että oikeasuhteinen määrä kaikista jäsenvaltioista tulevia opiskelijoita saa mahdollisuuden eurooppalaiseen apurahaan.

Toiseksi, minun mielestäni mietinnön 11 kohtaa pitäisi soveltaa kaikkiin jäsenvaltioihin riippumatta siitä, että se on suositus. Tämä vaihto-opiskelujakso, oli kyse sitten käsitteestä tai vuodesta, voi sekä parantaa huomattavasti nuorten eurooppalaisten tietoja että edistää heidän henkilökohtaista kehitystään. Minun on kuitenkin lisättävä, että kyseisen säännöksen käyttöönottoa pitäisi tukea vastaavalla taloudellisella tuella jäsenvaltioille.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), kirjallinen. (ES) Bolognan prosessiin kriittisesti suhtautuvilla eri aloilla katsotaan, että muutoksen takia yliopistokoulutus muuttuu elitistiseksi. Tässä mietinnössä kehotetaan, että heikossa asemassa oleviin yhteiskunnan ryhmiin kuuluville opiskelijoille annetaan erityistä apua esimerkiksi tarjoamalla "edullisia ja kunnollisia" majoitusmahdollisuuksia ja ottamalla huomioon, että monessa tapauksessa lisätuki on tarpeen maahan saapumisen jälkeen. Vaikka jätinkin tähän tarkistuksen, jolla sitä laajennettaisiin kaikkiin menoihin, toisin sanoen, jotta apua ei rajattaisi asumiseen, katson, että mietintö perustuu näkemykseen yleisestä koulutuksesta, joka on koko yhteiskunnan saatavilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjallinen. (PL) Annoin äänestyksessä tukeni Doris Packille ja hänen mietinnölleen Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta. Tämä on hyvä, asiallinen mietintö. Tämän päivän EU:ssa käytetään edelleen riittämättömästi varoja tieteelliseen tutkimukseen ja akateemiseen koulutukseen. Bolognan ajatuksen, joka on jo yhdeksän vuotta vanha (ja joka tällä hetkellä yhdistää 46 maata), pitäisi vuonna 2010 johtaa eurooppalaisen korkeakoulualueen luomiseen.

Prosessin taustalla olevat periaatteet jakautuvat kolmeen ensisijaiseen toiminta-alaan. Ne ovat: opetusjakso (joka kattaa kolme astetta: kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinto), laadukkaan koulutuksen tarjoaminen ja suoritettujen tutkintojen ja opintosuoritusten tunnustaminen. Sen jälkeen tarvitaan monitasoisia ja johdonmukaisia toimia kaikissa jäsenvaltioissa, myös yliopistoissamme.

EOAS-pisteinä tuntemiemme arviointijärjestelmien pitäisi olla selkeitä, ymmärrettäviä ja yhtenäisiä. Sen avulla voimme säilyttää mahdollisuudet nuorten ihmisten joustavaan ja liikkuvaan koulutukseen erilaisissa akateemisissa keskuksissa sekä ehdottoman välttämättömän professoritason henkilökunnan vaihdon. Vaikka korkeakoulutus ei kuulu EU:n toimivaltaan, meidän on kuitenkin – vaikka säilytämmekin tässä asiassa jäsenvaltioiden itsenäisyyden – pyrittävä tiiviimpään yhteistyöhön ja koordinointiin. On myös muistettava antaa EU:n kansalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet saada mahdollisimman korkean tason opetusta, ja tämä edellyttää sekä muutoksia opetusjärjestelmän järjestämisessä että asianmukaista rahoitusta.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Doris Packin mietintö Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta on rakentava panos opiskelijoiden liikkuvuudesta käytävään keskusteluun. Bolognan prosessin ytimenä on edelleen oltava koko EU:n opiskelijoiden mahdollisuudet liikkua vapaasti Euroopassa. Kaikista ympäristöistä tulevilla opiskelijoilla pitäisi olla mahdollisuus hyötyä EU:n tarjoamien kulttuuristen ja henkisten mahdollisuuksien rikkaudesta. Siksi äänestin mietinnön suositusten puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) On tietenkin pidettävä myönteisenä tavoitetta pyrkiä helpottamaan opiskelijoiden valintaa monista Bolognan prosessin osana olevista laadukkaista kursseista. EU on korostanut erityisesti opiskelijoiden liikkuvuutta, ja se haluaa edelleen parantaa koulutuksen keskinäistä tunnustamista.

On kuitenkin selvää, että kaikki ei tässä suhteessa toimi sujuvasti. Sen lisäksi, että tunnustamisessa on vakavia ongelmia, jotkin kandidaatin tai maisterin tutkintoa varten muunnetut kurssit ovat tietojen mukaan niin erikoistuneita, että opiskelupaikan vaihtaminen – joko kotimaassa tai ulkomailla – ei ole enää mahdollista, mikä on vastoin eurooppalaista korkeakoulualuetta ja liikkuvuuden lisäämistä koskevaa tavoitetta. Arvostelijat katsovat myös, että EOAS-järjestelmää (eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmä) hallinnoidaan niin eri tavoin maasta toiseen, että saavutukset tuskin ovat enää vertailukelpoisia. Tämän takia aikomus tehdä väliaikainen kartoitus tilanteesta on hyödyllinen, joten minäkin äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE), kirjallinen. − (RO) Äänestin Bolognan prosessista ja opiskelijoiden liikkuvuudesta laaditun mietinnön puolesta monista syistä: Bolognan prosessi oli yksi vallankumouksellisimmista teoista maailman koulutusmarkkinoilla. Työmarkkinat itse eivät olleet valmiita sellaiseen muutokseen. Se ei ole vieläkään täysin valmis kolmiasteiseen koulutusjärjestelmään (kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinto) 3-2-3-rakenteessa. Toisaalta, ennen kuin uutta järjestelmää sovellettiin, yritykset palkkasivat usein tutkintoa suorittamattomia opiskelijoita.

Toinen edistyksen osa oli opiskelijoiden liikkuvuus eurooppalaisissa kouluissa ja yhteinen tutkintojärjestelmä, jota EOAS-järjestelmä edisti. Näiden mekanismien menestyksen todistaa ympäri maailmaa sijaitsevien tärkeimpien yliopistojen taipumus lähettää opiskelijoita moniin maantieteellisiin paikkoihin, erityisesti sinne, missä niillä on vanhempia haaroja.

Toinen vallankumouksellinen ehdotus on ECVET-järjestelmä (eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä ammatillista koulutusta varten). Sen tarkoituksena on siirtää, tunnustaa ja lisätä henkilön virallisissa, epävirallisissa ja epämuodollisissa puitteissa hankkiman opetuksen tuloksia tutkinnon hankkimiseksi riippumatta oppimiseen tai kyseisten taitojen ja kykyjen hankkimiseen käytetystä ajasta. Tämä on maailmanlaajuinen suuntaus.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), kirjallinen. (PL) Doris Pack ansaitsee kiitoksemme panoksestaan Bolognan prosessiin kehittämiseen ja luovaan käsittelyyn, sillä se on aloite, jonka avulla opiskelijat Euroopassa voivat valita oman koulutusväylänsä ja uransa välittämättä valtioiden rajoista. Tämä eurooppalaisen opetusjärjestelmän kilpailukykyä edistävä aloite rikastuttaa kansoja itseään kulttuurisen ja akateemisen vaihdon ansiosta.

Opetuksen sisältöä ja sen laadun nostamista joka tasolla koskevat kysymykset ovat selkeästi EU:n jäsenvaltioiden ratkaistavissa. Tässä suhteessa on vielä paljon tekemistä. Liikkuvuus ja sen lisääminen Euroopan tasolla, mikä on Doris Packin mietinnön päämotiivi, toteutuu esimerkiksi Puolassa siten, että arvokas työvoima virtaa maasta ulos, ja sitä ei useinkaan voida korvata. Olen samaa mieltä mietinnön ajatuksesta, jonka mukaan tärkein asia on opiskelijoiden liikkuvuus sekä kannustin- ja helpotusjärjestelmien luominen, jotta nuoret ihmiset voivat käyttää opiskelutarjouksia hyväkseen missä tahansa.

Yksi erityisen tärkeä asia näyttäisi kuitenkin olevan se, että täysin kouluttautuneet ja kehittyneet ihmiset palaavat kotimaahansa käyttääkseen valmiuksiaan alkuperämaansa hyväksi. Tämä on ehdottomasti uusien jäsenvaltioiden haaste, ja minun mielestäni Bolognan prosessin järkevä jatkaminen on askel tähän suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Yhdistyneessä Euroopassa ei ole kyse vain yhtenäisvaluutasta, ihmisten vapaasta liikkuvuudesta ja tavaroiden ja palvelujen yhteismarkkinoista. Siinä on kyse myös, tai jopa pääasiassa Euroopan henkisestä, kulttuurisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta.

Bolognan prosessina tunnetulla hallitustenvälisellä aloitteella, joka aloitettiin vähän alle kymmenen vuotta sitten, pyritään opiskelijan kannalta pääasiassa helpottamaan mahdollisimman laadukkaiden tutkintojen valitsemista. Yksi tärkeimmistä osista eurooppalaisen korkeakoulualueen luomista koskevassa ajatuksessa on opiskelijoiden liikkuvuuden ja opetuksen laadun lisääminen, koska juuri ne luovat mahdollisuuksia henkilökohtaiseen, sosiaaliseen ja akateemiseen kehitykseen.

Pyrittäessä parantamaan opetuksen laatua ja houkuttelevuutta on minun mielestäni tärkeää toteuttaa toimenpiteitä sekä eurooppalaisella tasolla (Euroopan parlamentti pitää liikkuvuutta painopistealana) että kansallisella tasolla.

On pidettävä mielessä, että Euroopan unionin korkeakoulutus ei kuulu Euroopan komission velvollisuuksiin. Opintojen sisältö ja järjestäminen kuuluvat edelleen yksittäisten valtioiden toimivaltaan, ja sen takia niiden ja itse yliopistojen asema on niin laaja. Niiden pitäisi korostaa tarvetta luoda eurooppalaiset opinto-ohjelmat tohtorin tutkintoja varten ja pyrkiä antamaan erityistä apua heikossa asemassa oleviin yhteiskunnan ryhmiin kuuluville opiskelijoille.

Toinen tärkeä näkökulma on vuoropuhelu ja kokemusten kaksisuuntainen vaihto yritysten ja yliopistojen välillä, joten korkeakoulujen pitäisi vahvistaa yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa löytääkseen uusia ja tehokkaita mekanismeja opiskelijoiden liikkuvuuden yhteisrahoittamiseen.

 
  
  

− Mietintö: József Szájer (A6-0345/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä unkarilaisen kollegani József Szájerin laatimaa valiokunta-aloitteista mietintöä, jossa on suosituksia Euroopan komissiolle säädösten mukauttamisesta uuteen komitologiapäätökseen. Lainsäädännön laadun vuoksi on erittäin tärkeää antaa komissiolle tehtäväksi lainsäädännön muiden kuin olennaisten ja teknisempien näkökohtien kehittäminen sekä lainsäädännön nopea mukauttaminen teknisen kehityksen ja taloudellisten muutosten huomioon ottamiseksi. Tällaista toimivallan siirtämistä on kuitenkin helpotettava antamalla lainsäätäjälle institutionaaliset keinot valvoa mainitun toimivallan käyttöä. Olisi pantava merkille, että yhteisön säännöstön mukauttamista uuteen komitologiapäätökseen ei ole vielä saatettu päätökseen, koska on vielä säädöksiä, joissa säädetään täytäntöönpanotoimenpiteistä, joihin pitäisi soveltaa uutta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. Tuen sitä – ja minun mielestäni tämä on olennaista, jos eurooppalaisen demokratian halutaan toimivan moitteettomasti – että Euroopan parlamentille myönnetään lisäresursseja kaikkiin komitologiamenettelyihin valmistauduttaessa Lissabonin sopimuksen mahdolliseen voimaantuloon sekä nykyisen siirtymäkauden aikana, jotta kaikki komitologiamenettelyt toteutuisivat moitteettomasti kolmen toimielimen kesken.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), kirjallinen. (ES) Olen samaa mieltä mietinnön siitä osasta, jossa sanotaan, että lainsäädännön laadun vuoksi on erittäin tärkeää antaa komissiolle tehtäväksi lainsäädännön muiden kuin olennaisten ja teknisempien näkökohtien kehittäminen sekä lainsäädännön nopea mukauttaminen teknisen kehityksen ja taloudellisten muutosten huomioon ottamiseksi. Tällaista toimivallan siirtämistä on kuitenkin helpotettava antamalla lainsäätäjälle institutionaaliset keinot valvoa mainitun toimivallan käyttöä. Parlamentin pitäisi olla tämän valvonnan valvojana, mitä ei ole vielä täydellisesti ratkaistu, vaikka aiheesta on keskusteltu niin monta vuotta. Edelleen on parlamentin valiokuntia, jotka eivät ole saaneet tietoa komitologiamenettelyn nojalla tehdyistä päätöksistä. Parlamentin on siksi pysyttävä hyvin valppaana.

 
  
  

− Mietintö: Poul Nyrup Rasmussen (A6-0338/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland (IND/DEM), kirjallinen. (NL) On hyvin tärkeää tutkia edelleen, miten Euroopan unionin valvontarakenteita voidaan parantaa. Poul Nyrup Rasmussenin mietintö kuitenkin koskee Euroopan komissiolle vipurahastoista annettavia suosituksia.

Menettelyyn perustuvien syiden takia en tue Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -johdanto-osan kappaleisiin tekemiä tarkistuksia. Johdanto-osan kappaleissa ei pidä laatia arvoon perustuvia arvioita rahoitusmarkkinoiden nykytilanteesta.

Äänestin tänä aamuna tarkistuksia 6−10 vastaan, en siksi, että vastustan eurooppalaista valvontaa rahoitusmarkkinoilla, vaan siksi, että tämä mietintö ei ole oikea paikka tämän aloitteen käynnistämiseen.

Kannattaisin sitä, että talous- ja raha-asioiden valiokunta laatii mietinnön rahoitusmarkkinoiden valvonnasta ja halusta vahvistaa sitä Euroopan tasolla. Jos tästä laaditaan hyvä mietintö, on hyvin todennäköistä, että kykenen vielä tukemaan tätä vihreiden tekemää aloitetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Szabolcs Fazakas (PSE), kirjallinen. (HU) Viime vuonna Yhdysvalloissa alkanut ja siellä toteutettujen sääntelemättömien ja keinottelevien rahoitusmenettelyjen edistämä rahoituskriisi ei odotusten vastaisesti ole lieventynyt, vaan on ravistellut koko maailmaa, myös Eurooppaa.

Nykyinen kriisi edellyttää eurooppalaisilta poliitikoilta pitkän aikavälin toimintamallin muutosta kahdella alalla, jotta tulevaisuudessa he eivät pelkästään vähentäisi rahoituskriisin vaaraa vaan myös edistäisivät vakaata talouskasvua.

Kehitys Yhdysvalloissa on osoittanut, että markkinat eivät itse kykene käsittelemään tällaisia ja vastaavia kriisejä. Siksi on välttämätöntä, että luomme mahdollisimman pian Euroopan yhteisen valvontaviranomaisen, jota unkarilaiset ehdottivat viime vuonna ja jonka puheenjohtajavaltio Ranska myöhemmin hyväksyi ja joka valvoisi muun muassa, että pankki- ja rahoitusalan riskialttiisiin keinottelutoimiin voitaisiin soveltaa valvottavissa ja laskettavissa olevia ehtoja. Tämä olisi edellytys sille, että Eurooppa voisi asteittain ottaa itselleen Yhdysvaltojen menettämän aseman rahoitusmaailmassa.

Jotta nykyisestä kriisistä myös kärsinyt Euroopan talous pääsisi mahdollisimman pian takaisin haluamalleen kasvun tielle, olisi välttämätöntä keskittyä mahdollisimman pian reaalitalouden rahoittamiseen pankki- ja rahoitusmaailman riskialttiiden keinottelutoimien sijasta. Tämän edellytys on se, että Euroopan keskuspankin ei pitäisi vain, kuten tähän saakka, keskittyä torjumaan inflaatiota, vaan myös edistämään reaalitalouden elpymistä käyttämällä etuuskohteluun perustuvia korkokantoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme mietintöä vastaan, koska rahoituskriisiin liittyvästä oudosta symbolisesta eleestä ja arvostelusta huolimatta siinä ei ole mitään erityisiä toimenpiteitä, joilla voitaisiin tehokkaasti torjua talouden lisääntyvää rahoituksellistumista, sääntelemätöntä keinottelua ja sellaisten rahoitusvälineiden ja -tuotteiden leviämistä, joilla turvataan koko ajan suuremmat keinotteluvoitot, eikä siinä tehdä päätöstä veroparatiisien tai pankkisalaisuuden lopettamisesta.

Kuten täysistuntokeskustelussa totesimme, seurauksista kärsivät aina samat ihmiset: työläiset, jotka menettävät työnsä, ja suuri yleisö, jonka on maksettava enemmän korkoja, myös Euroopan unionissa, erityisesti heikomman talouden maissa, kuten Portugalissa, jossa velkasuhde on noin 120 prosenttia BKT:stä ja kotitalouksien velka on noin 130 prosenttia käytettävissä olevista tuloista.

Siksi korostamme, että ensisijaisesti on tuettava kunnollisten työpaikkojen ja tuotannon luomista, ratkaistava köyhyys, parannettava työntekijöiden ja eläkeläisten ostovoimaa, tuettava laadukkaita julkisia palveluja ja lisättävä matalakorkoisia luottomahdollisuuksia mikroyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten tueksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Vipurahastot ja yksityiset pääomasijoitusrahastot ovat suuririskisiä investointivälineitä. Investoijien, yleisön ja – eikä vähiten – valvontaviranomaisten luottamuksen palauttamiseksi toimiin on sovellettava sekä avoimuutta että tyydyttävää lainsäädäntöä.

Kesäkuun lista pitää monia mietinnön sisältämiä kohtia ja toimintaehdotuksia myönteisinä.

Siitä huolimatta olemme päättäneet äänestää mietintöä vastaan kokonaisuudessaan. Teimme niin, koska mietinnössä annetaan etusija EU:n tason toimenpiteille huolimatta siitä, että kaikille pitäisi olla tässä tilanteessa selvää, että ratkaisuja vipurahastojen ja yksityisten sijoituspääomien kaltaisiin välineisiin mahdollisesti liittyviin riskeihin pitäisi ensisijaisesti etsiä maailmanlaajuisella tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Holm ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) On valitettavaa, että Poul Nyrup Rasmussenin vipurahastoista ja yksityisistä sijoituspääomista laatima mietintö on vesitetty parlamentin kolmen suurimman ryhmän välisten kompromissineuvottelujen seurauksena. Samoin on valitettavaa, että vihreiden ja GUE/NGL-ryhmän esittämiä tarkistuksia, jotka oli otettu suoraan Poul Nyrup Rasmussenin mietintöluonnoksesta, ei hyväksytty täysistunnon äänestyksessä. Yhdessä alkuperäisestä luonnoksesta heikennetyssä kohdassa esimerkiksi korostettiin, että on parannettava asianmukaisia avoimuuden tasoja yleisön, investoijien ja valvontaviranomaisten osalta sekä tulevaisuudessa kaikkien uusien EU:n valvontaelinten osalta. Tästä huolimatta päätimme tukea mietintöä lopullisessa äänestyksessä. Se johtuu välittömästä tarpeesta ja välttämättömyydestä torjua haitallista rahoituskeinottelua ja markkinoiden epävakautta. Tässä suhteessa mietintöä voidaan pitää askeleena oikeaan suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. (EN) Poul Nyrup Rasmussenin mietintö ilmestyy sopivaan aikaan sitä rahoitusmyllerrystä seuraavalla viikolla, jossa, Skotlannin pääministerin sanoin, huijarit ja keinottelijat uhrasivat Skotlannin vanhimman pankin. Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelyviranomaiset pettivät pahasti Skotlannin rahoitusalan, ja minä tuen markkinoiden tiukempaa sääntelyä. Kannatin äänestyksessä tätä mietintöä, joka sisältää monia miettimisen arvoisia suosituksia, jotka odottavat päivää, jolloin riippumattomat skotlantilaiset sääntelyviranomaiset työskentelevät tällä alalla yhteistyössä EU:n kumppaneidemme kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen. − (EN) Sekä maailmanlaajuisista että paikallisista rahoitusmarkkinoista on kehittymässä monimutkaisia rahoitusvälineitä, minkä takia rahoituslaitosten on hyvin vaikeaa kehittää asianmukaisia säännöksiä ja valvoa järjestelmiä. Tämän vuoksi rahoitusmarkkinoiden osallistujat voivat toteuttaa toimia, jotka eivät ole avoimia, sekä keinotella, mikä johtaa rahoitusmarkkinoiden vääristymiseen. Tämän takia tuen vihreiden esittämää tarkistusta 2, jossa kehotetaan vahvistamaan huomattavasti Euroopan sääntely- ja valvontapuitteita rahoitusvakauden säilyttämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Kartika Tamara Liotard ja Erik Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) On valitettavaa, että Poul Nyrup Rasmussenin vipurahastoista ja yksityisistä sijoituspääomista laatima mietintö on vesitetty parlamentin kolmen suurimman ryhmän välisten kompromissineuvottelujen seurauksena. Samoin on valitettavaa, että vihreiden ja GUE/NGL-ryhmän esittämiä tarkistuksia, jotka oli otettu suoraan Poul Nyrup Rasmussenin mietintöluonnoksesta, ei hyväksytty täysistunnon äänestyksessä. Tästä huolimatta päätimme tukea mietintöä lopullisessa äänestyksessä. Se johtuu välittömästä tarpeesta ja välttämättömyydestä torjua haitallista rahoituskeinottelua ja markkinoiden epävakautta. Tässä suhteessa mietintöä voidaan pitää askeleena oikeaan suuntaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE) , kirjallinen.(FR) Äänestin parlamentin kolmen poliittisen ryhmän neuvotteleman vaikeasti saavutettavissa olleen kompromissin puolesta ja olen tyytyväinen mietinnön kattavaan, tasapainoiseen sisältöön. Esittelijä oli yrittänyt vierittää taakan rahoituskriisistä vipurahastoille ja yksityisille sijoituspääomille, mutta nämä tuotteet eivät ole nykyisen kriisin alkuperä eivätkä vauhdittaja, ja onnittelen esittelijää siitä, että hän on ymmärtänyt asiat ja pannut ne paikoilleen.

Komissiolle tekemiemme ehdotusten on tarkoitus kattaa kaikki asiaankuuluvat toimijat ja rahoitusmarkkinoiden osallistujat ja tukkia porsaanreiät nykyisissä asetuksissa niiden käytäntöjen käsittelemiseksi ja torjumiseksi, jotka edistivät Yhdysvaltojen kiinteistömarkkinoiden romahduksen kehittymistä maailmanlaajuiseksi rahoituskriisiksi.

Käsittelemme siten huonoja riskinhallintakäytäntöjä, tiettyjen investointituotteiden avoimuuden puutteita ja luottokelpoisuuslaitosten eturistiriitoja, sillä ne ovat tällä hetkellä kokemamme rahoituskriisin pääsyitä.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Hyvät kollegat, äskettäisellä rahoituskriisillä on monia uhreja, joista yksi oli HBOS-pankki, jonka Lloyd TBS -pankki otti haltuunsa viime viikolla. Näin suuren luokan uhrien näkeminen ei vain horjuta maailmantaloutta, vaan se horjuttaa myös niitä, jotka uskoivat rahansa ja tulevaisuutensa kyseisten yritysten haltuun. Maailma on muutamana viime viikkona oppinut, että markkinoiden sääntelyä koskeva lähestymistapamme on vanhanaikainen. Tarvitsemme globaaleja toimenpiteitä säädelläksemme globalisoituneita rahoitusjärjestelmiä.

EU:lla ja Euroopan parlamentilla on siksi merkittävä asema kriisin perimmäisten syiden ratkaisemisessa, ja parlamentin on toimittava vastuullisesti ja äänestettävä Poul Nyrup Rasmussenin mietinnön puolesta. Jos EU rohkaisee vipurahastoja ja yksityistä sijoituspääomaa olemaan toimissaan järkevämpiä ja avoimempia, se auttaa luomaan vakaat puitteet, joiden avulla voidaan palauttaa kipeästi kaivattu vakaus rahoitusalalle.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) On valitettavaa, että Poul Nyrup Rasmussenin vipurahastoista ja yksityisistä sijoituspääomista laatima mietintö on vesitetty parlamentin kolmen suurimman ryhmän välisten kompromissineuvottelujen seurauksena. Samoin on valitettavaa, että vihreiden ja GUE/NGL-ryhmän esittämiä tarkistuksia, jotka oli otettu suoraan Poul Nyrup Rasmussenin mietintöluonnoksesta, ei hyväksytty täysistunnon äänestyksessä. Tästä huolimatta päätimme tukea mietintöä lopullisessa äänestyksessä. Se johtuu välittömästä tarpeesta ja välttämättömyydestä torjua haitallista rahoituskeinottelua ja markkinoiden epävakautta. Tässä suhteessa mietintöä voidaan pitää askeleena oikeaan suuntaan.

Näiden ajatusten soveltamiseen tarvitaan kuitenkin voimakkaampia toimenpiteitä. On mahdotonta hyväksyä monien vipurahastojen salailevaa luonnetta, koska tällaisenaan järjestelmä ei salli minkäänlaista avoimuutta yleisölle. Siksi on vaikeaa arvioida vipurahastojen luonnetta, eivätkä kansalaiset voi olla varmoja niiden valmiudesta edistää kestävää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja taloudellista vakautta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Tässä mietinnössä mainitut huolenaiheet, joihin liittyy kyseessä olevien rahoitustuotteiden merkityksen asianmukainen tunnustaminen, saavat minut olemaan kokonaisuudesta samaa mieltä. Koska olemme tällä hetkellä ilmiselvästi keskellä rahoitusmarkkinoiden myllerrystä, on tärkeää reagoida lujasti, mutta myös tyynesti ja tosiasiat tuntien. Paljon Euroopan, Yhdysvaltojen ja nopeasti kasvavien talouksien viime vuosikymmenten taloudellisesta menestyksestä johtuu juuri rahoitusmarkkinoiden ketteryydestä. Nykyisen järjestelmän korjaavien toimien osalta on tärkeää puuttua kriisin syihin, mutta unohtamatta järjestelmän hyveitä. Näin Euroopan komission on ymmärrettävä tämä Euroopan parlamentin kehotus toimintaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. − (SV) Euroopan parlamentin tehtävänä EU:n järjestelmässä on olla ihmisten ääni. Tätä ääntä vahvistaa erityisesti vetoomusvaliokunnan tekemä työ, sillä valiokunta käsittelee kansalaisten aloitteista juontuvia kysymyksiä. Hyvä esimerkki tästä on "One Seat" -kampanja Euroopan parlamentin toimipaikan muuttamiseksi Strasbourgista Brysseliin – mikä sisällytettiin viralliseen keskusteluun valiokunnan ponnistelujen ansiosta.

Jotkin suositukset jäsenvaltioille ovat sangen äärimmäisiä ja joitakin ehdotuksia ei ole harkittu kovin hyvin. Vetoomusvaliokunnan työ on kuitenkin olennainen osa EU:n työtä kansalaistensa puolesta, ja se oli minulle olennainen tekijä, kun päätin tukea tätä mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) Rahoitusmaailma järkkyy perustuksiaan myöten. Tavalliset amerikkalaiset veronmaksajat maksavat pelastussuunnitelman hinnan (700 miljardia Yhdysvaltain dollaria), kun taas ongelman aiheuttaneet selviävät kuin koira veräjästä. Poul Nyrup Rasmussenin mietinnössä Euroopan parlamentilla oli väline, jolla voitaisiin tehdä jotakin tiettyjen rahoitussektorin alojen valvonnan parantamiseksi: vipurahastojen ja yksityisten sijoituspääomien. Kriisin ollessa nyt pahimmillaan meillä oli tilaisuus kehottaa Euroopan komissiota antamaan ankaraa lainsäädäntöä. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä esitti siksi tähän mietintöön eri tarkistuksia, mutta koska parlamentti hylkäsi ne, äänestimme mietintöä vastaan. Ei tule olemaan eurooppalaista viranomaista, joka valvoo rahoitussektoria, ei EU:n lainsäädäntöä vipurahastojen rekisteröinnistä ja valvonnasta, ei rajoja yksityisten investointiyritysten liiallisiin valtauksiin. Juuri tällä viikolla, kun kapitalistinen järjestelmä on romahtamassa, Euroopan parlamentti hukkasi tilaisuutensa. Me vihreät viestitämme, että omistaudumme edelleen rajoittamaan ankarasti vapaita markkinoita, joiden ainoa tavoite keinottelussa näyttää olevan mahdollisimman nopeiden voittojen ansaitseminen pienelle ihmisryhmälle. Tämä on sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuutonta.

 
  
  

− Mietintö: Klaus-Heiner Lehne (A6-0296/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen.(LT) Olen aina kannattanut markkinoiden vapauttamista, koska minun mielestäni se on tärkein edellytys markkinoiden osapuolien väliselle kilpailulle, joka hyödyttää aina kuluttajia, sillä siten he voivat valita ja ostaa tuotteita halvimpaan mahdolliseen hintaan.

Äänestettäessä yhteisösijoittajia koskevasta avoimuudesta tuen kuitenkin esittelijää Klaus-Heiner Lehneä, joka pyytää komissiota ehdottamaan tiettyjä normeja, joilla estetään investoijia "ryöstämästä" yrityksiä (yritysten osittaista myyntiä koskeva tapaus) ja käyttämästä hyväksi taloudellista voimaansa niin, että yritykset ovat tulevaisuudessa vaikeuksissa, eikä siitä ole hyötyä yritykselle itselleen tai sen työntekijöille, luotonantajille tai liikekumppaneille.

Mielestäni Euroopan komission pitäisi tutkia toimenpiteitä, joita jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön yritysten osittaisen myynnin estämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen Klaus-Heiner Lehnen yhteisösijoittajia koskevasta avoimuudesta laatiman mietinnön yleistä lähestymistapaa. Rahoitusmarkkinoiden äskettäiset tapaukset osoittavat, että markkinoiden sääntelyn parantamiseksi tarvitaan maailmanlaajuista toimintaa. Hyvin toimivat markkinat edellyttävät avoimuuden noudattamista kaikkialla, ja tämä mietintö on askel oikeaan suuntaan. Äänestin sen suositusten puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Kasinokapitalismin äkillinen ja meneillään oleva kriisi rasittaa yhdysvaltalaisia veronmaksajia ja koko maailman taloutta, koska yritykset epäonnistuivat hyötyä tavoittelevissa peleissään. Tarvitaan järeitä muutoksia avoimuuden tutkintaa ja tarkastuksia koskevan sääntelyn oikeudellisiin puitteisiin. Komission on toimittava välittömästi ja ehdotettava kattavia puitteita avoimuuden yleiseksi malliksi. Vähemmän lainsäädännön politiikka on epäonnistunut surkeasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Avoimuuden pitäisi olla johtava periaate markkinoiden, erityisesti rahoitusmarkkinoiden, toiminnassa. Tämän ei pitäisi kuitenkaan olla ainoa aihe, eikä periaatteesta pitäisi tulla sääntöä, joka sekoittaisi toivottua tulosta (terveet ja tehokkaat rahoitusmarkkinat) sen saavuttamiseen ehdotetuilla keinoilla (riittävästi säännellyt ja valvotut markkinat). Rahoitusmarkkinoista tällä hetkellä käytävän poliittisen ja taloudellisen keskustelun puitteissa on tärkeää, että komissio tulkitsee tämän suosituksen kyseisessä mielessä ja sitoutuu puolustamaan Euroopan rahoitusmarkkinoiden laatua. Ei unohdeta, että suurimmat taloudelliset edut yhteiskunnalle juontuvat näiden markkinoiden joustavasta ja perustavanlaatuisesti vapaasta toiminnasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), kirjallinen. − (SV) Avoimuus on olennaista rahoitusmarkkinoiden luottamuksen palauttamiseksi. Viime kuukaudet ovat osoittaneet, minkälaisia ongelmia monimutkaiset ja nopeasti liikkuvat markkinat voivat aiheuttaa, jos myös edistyneiden tuotteiden ymmärtämiseen ja seurantaan ei ole mahdollisuutta. Ilman pörssin välitystä myytävien tuotteiden markkinoilla on varmasti ollut ongelmia, mutta rahoitusmarkkinoiden muilla aloilla on myös oltava avoimuutta. Näiden laajojen ja monimutkaisten ongelmien takia päätin äänestää tyhjää, koska niitä tarkistuksia, joilla mietintö olisi saanut tarvitsemaansa laajuutta, ei hyväksytty.

 
  
  

− Mietintö: Gyula Hegyi (A6-0279/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä unkarilaisen kollegani Gyula Hegyin laatimaa mietintöä, jolla muutettiin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta. Tuin ehdotettuja tarkistuksia, joilla pyritään käyttämään valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä märehtijöistä peräisin olevia tai sellaisia aineita sisältäviä eläinperäisiä tuotteita koskevien tiettyjen toimenpiteiden hyväksymiseen. Sama koskee sen arviointia, vastaako jäsenvaltion soveltama suojelun taso, asetuksesta (EY) N:o 999/2001 poiketen, tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden esiintymisen jäljittämistä koskevia toimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Äänestimme tämän mietinnön puolesta, koska tarttuva spongiforminen enkefalopatia (TSE), joka yleisemmin tunnetaan hullun lehmän tautina, on vakava uhka terveydellemme.

Kuten tiedämme, tämä tappava tulehdustauti leviää erityisen proteiinin välityksellä, jota esiintyy saastuneessa lihassa ja joka saa aikaan ihmisaivojen rappeutumisen. Olemme onnistuneet saamaan epidemian kuriin tiukan eurooppalaisen lainsäädännön ansiosta.

Tässä mietinnössä esittelijä täydentää edellisen esittelijän menestyksekästä työtä lisäämällä uusia elementtejä valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin.

Siksi olemme samaa mieltä siitä, että komission ehdotusta pitäisi muuttaa, jotta voidaan varmistaa, että valvontaa ei vähennetä. Meidän on oltava äärimmäisen varovaisia sen varmistamiseksi, että valvonnan käsittävä sääntelymenettely ei hidasta tämän taudin vastaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Meidän on myös vältettävä porsaanreikien luominen lainsäädäntöön myöntäessämme poikkeuksia jäsenvaltioille. Tämän takia tämä mietintö on tärkeä. Toivotaan, että Euroopan komissio pitää sen mielessään. TSE-tapauksiin liittyvien tunnettujen skandaalien jälkeen suuri yleisö jäsenvaltioissa tarvitsee tätä avoimuutta ja myös ansaitsee sen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Gyula Hegyin mietinnössä asetuksen (EY) N:o 999/2002 muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta pyritään ehdottamaan tarkistuksia asetukseen, joka on annettu tarttuvasta spongiformisesta enkefalopatiasta – saastuneen lihan kautta leviävästä tappavasta taudista. Tähän aiheeseen liittyvän sääntelymenettelyn päivittäminen sellaiseksi, että se sisältää Euroopan parlamentin suuremman osallistumisen, on myönteinen askel. Siksi mietinnöllä on tukeni.

 
  
  

− Mietintö: Johannes Blokland (A6-0282/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) EU:n on joka vuosi kamppailtava kahden miljardin jätetonnin kanssa, ja näistä 40 miljoonaa tonnia on vaarallista jätettä. Tuotetun kotitalousjätteen määrää vastaavat jätetuotteiden määrät muodostavat tästä teollisuusjätteen kanssa luultavasti suurimman osan, vaikka viimeksi mainitussa on tietysti huomattavasti suurempi riski. Tilastot paljastavat kaiken tämän, ja siksi EU on asettanut itselleen ylevän tavoitteen vähentää hävitettävän jätteen määrää 20 prosentilla vuoteen 2010 mennessä.

Joka tapauksessa on toivottava, että esimerkiksi maatalousjätteen alalla tilastotietojen hankkimisen tarve ei johda viljelijöitämme koskevan byrokratian lisääntymiseen. Koska en pystynyt löytämään viitteitä siihen tästä mietinnöstä, äänestin sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. − (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tämän uuden lainsäädäntöehdotuksen nojalla jätetilastoista annettu asetus mukautetaan komitologiamenettelyyn eli valvonnan käsittävään sääntelyyn.

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa myös kehotetaan komissiota toimittamaan kokeilututkimuksia koskevat arviointiraportit hyvissä ajoin, jotta vältetään kaksinkertaista raportointia jätetilastojen koskevista tiedoista.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), kirjallinen. − (RO) Riittämättömät tiedot jätteen tuottamisesta ja käsittelystä estävät Euroopan unionia panemasta täytäntöön yhtenäistä jätepolitiikkaa. Tilastollisia välineitä tarvitaan arvioimaan yhdenmukaisuutta jätteen käsittelystä johtuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan periaatteen kanssa ja valvomaan jätettä tuottamisen, keräämisen ja hävittämisen aikana. Jäsenvaltiot ovat tunnustaneet, että tilastotietoja ei ole tarpeeksi ja että tämän mietinnön sisältämät määritelmät eivät riitä saavuttamaan vertailukelpoisia tuloksia valtioiden välillä. Siksi tietoa voidaan kerätä paljon paremmin yhteisön tasolla, toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Maa-, kala- ja metsätaloudessa pitäisi ottaa huomioon, miten tällä mietinnöllä katetaan maatalousjätteen ja biologisen jätteen käsittely. Siksi on otettava huomioon monia olennaisia kysymyksiä, jotta voidaan varmistaa tietojen tarkkuus ja siten tilastotietojen yhdenmukaistaminen yhteisön tasolla.

 
  
  

− Mietintö: József Szájer (A6-0298/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen. − (LT) Taajuus kuuluu muiden luonnonvarojen (aurinko, vesi, ilma) tavoin julkisiin varoihin. Vaikka markkinamekanismit itsessään ovatkin tehokas keino parhaan mahdollisen taloudellisen arvon (yksityisen ja julkisen) luomiseen, niillä ei voida saavuttaa yleistä etua ja tuottaa julkisia varoja, jotka ovat olennaisia tietoyhteiskunnan luomiselle. Siksi tarvitaan ehdottomasti politiikan ja markkinoiden toimenpiteiden koordinointia.

Parempi koordinointi ja suurempi joustavuus ovat välttämättömiä tämän rajallisen resurssin hyödyntämiseksi täysimääräisesti. On kuitenkin myös välttämätöntä säilyttää tasapaino joustavuuden ja yhdenmukaistamisen välillä, jotta taajuuden osalta voidaan saavuttaa lisäarvoa sisämarkkinoilla.

Taajuus ei tunne kansallisia rajoja. Jotta jäsenvaltiot voisivat käyttää taajuutta tehokkaasti, EU:ssa on saatava aikaan parempaa koordinointia, erityisesti eurooppalaisen palvelun laajentamisen alalla ja kansainvälisistä sopimuksista käytävissä neuvotteluissa.

Vaikka taajuuden hallinta säilyy kansallisen toimivallan piirissä, vain EU:n periaatteilla voidaan varmistaa, että EU:n etuja puolustetaan maailmanlaajuisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Urszula Gacek (PPE-DE), kirjallinen. (PL) Kannatan taloudellista etujen suojelua edelleen niissä paikoissa, joissa kivennäisvettä hyödynnetään, luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin direktiivin takuun mukaisesti.

Alueiden ja liikeyritysten saamat tulot erityisesti Małopolskan läänissä edistävät huomattavasti alueen kehitystä ja sen houkuttelevuutta terveyskylpylänä ja matkailukohteena.

Kannattaa panna merkille, että nämä alueet ovat usein maatalousvaltaisia ja että niillä on vähän tilaisuuksia tulojen muodostamiseen, koska ne sijaitsevat mäkisillä ja vuoristoisilla alueilla, vaikka niiden maaperässä onkin hyvin arvokkaita kivennäis- ja lähdevesiä, joilla on parantavia vaikutuksia.

 
  
  

− Mietintö: József Szájer (A6-0280/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), kirjallinen.(LT) Kivennäisvesiä koskevassa EU:n asiakirjassa määritellään Euroopan laajuiset normit luontaiselle kivennäisvedelle.

Tällä asetuksella määritellään ehdot, joiden nojalla luontainen kivennäisvesi on tunnustettava sellaiseksi ja säädetään suuntaviivoista kivennäisvesilähteiden käytölle. Suuntaviivoissa säädetään myös kivennäisvesien markkinoille saattamista koskevista erityissäännöistä. Näiden asetusten puutteet haittaavat luontaisen kivennäisveden vapaata liikkuvuutta ja luovat erilaisia markkinaolosuhteita, jotka vaikuttavat suoraan tämän tuotteen sisämarkkinoiden toimintaan.

Tässä erityistapauksessa kaikki jäsenvaltiot voisivat poistaa olemassa olevat esteet hyväksymällä alueellaan toisten jäsenvaltioiden tunnustamat kivennäisvedet ja ottamalla käyttöön sellaiset yleiset suuntaviivat tuotteen mikrobiologista vaatimuksista, joilla määritellään tietyn kivennäisvesimerkin nimi.

Kaikkien kivennäisvesistä annettujen asetusten päätavoitteena on suojella kuluttajien terveyttä ja estää se, että tuotetiedolla johdetaan kuluttajia harhaan, ja siten taata oikeudenmukainen kauppa.

 
  
  

− Mietintö: József Szájer (A6-0299/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  John Attard-Montalto (PSE), kirjallinen. − (EN) On sanomattakin selvää, että moottoriajoneuvojen katsastus on merkittävä osa kuljettajien, matkustajien ja jalankulkijoiden turvallisuutta. Se on myös olennaista ilmastonmuutoksen torjunnassa hiilidioksidipäästöjen osalta.

Toisaalta maiden hallituksilla on velvollisuus tarjota puitteet, joilla edistetään kuljettajien, matkustajien ja jalankulkijoiden terveyttä ja turvallisuutta.

Maltan ja Gozon henkilöä kohti laskettu yksityisautojen tiheys on yksi suurimmista. Autot ovat Maltassa erittäin kalliita korkean rekisteröintiveron takia. Sen takia kansalaisten on hyvin vaikeaa vaihtaa tehokkaampiin autoihin. Hallituksen on käsiteltävä välittömästi auton rekisteröintiä koskeva asia, ja sen pitäisi tehdä se seuraavassa talousarviossa.

Ihmiset käyttävät yksityisiä kulkuvälineitä, koska julkisen liikenteen tilannetta on mahdotonta hyväksyä. On korkea aika tehdä yleinen ja perinpohjainen julkisen liikenteen tarkistus.

Monien teidemme tila on lisäksi hirvittävä. EU:n rakennerahastojen osuus vuodelle 2007 on 53 prosenttia. Näissä olosuhteissa kaikista pääteistä on tehtävä vaatimusten mukaisia.

 
  
  

− Mietintö: Roselyne Lefrançois (A6-0323/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Booth, Nigel Farage ja Jeffrey Titford (IND/DEM), kirjallinen. − (EN) UKIP-puolue pitää terrorismia suurena ongelmana. Meidän mielestämme EU:n ei vain pitäisi päättää terrorismin torjuntaa koskevista toimista. Meidän mielestämme kansallisvaltioilla on parhaat mahdollisuudet päättää asianmukaisista turvallisuustoimenpiteistä hallitustenvälisen yhteistyön avulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bradbourn (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivit tukivat mietintöä, vaikkakin hieman varautuneesti EU:n tämän alan osallistumisen tarpeellisuuden takia, koska samoista aiheista on jo olemassa Euroopan neuvoston yleissopimus. Me kannatamme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä mutta myös terrorismin torjuntaa koskevan maailmanlaajuisen lähestymistavan puitteissa. Emme ole kuitenkaan vakuuttuneita kaikille sopivan yhden lähestymistavan tehokkuudesta Euroopan tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Marco Cappato (ALDE), kirjallinen. (IT) Vastustin äänestyksessä ehdotusta lisätä uusi "yllytystä" tai "julkista yllytystä terrorismirikokseen" koskeva rikos EU:n lainsäädäntöön Euroopan neuvoston yleissopimuksen täytäntöönpanossa, koska minun mielestäni komission esittämä määritelmä on liian epäselvä, ja se perustuu puhtaasti subjektiivisiin näkökohtiin ja vaarantaa siten ihmisoikeudet ja perusvapaudet, erityisesti ilmaisunvapauden, Euroopassa.

Mikä tahansa julkinen lausunto tai mikä tahansa tiedotusvälineissä välitetty lausunto tai mikä tahansa Internetissä lähetetty viesti, jota voitaisiin jollain tavalla – joko suoraan tai välillisesti, "tarkoituksen" tai "terrorismirikoksen vaaran" perusteella – pitää taivuttamisena terrorismirikokseen, olisi itse asiassa rikos Euroopan tasolla. Ilmoitettuna tavoitteena on Internetin "terrorismipropagandan" lopettaminen. Esittelijä on pyrkinyt selkeyttämään Euroopan komission tekstiä saadakseen sen kunnioittamaan enemmän ihmisoikeuksia ja pyrkinyt saamaan käyttöön suuremman oikeusvarmuuden. Tästä huolimatta meidän pitäisi minun mielestäni hylätä tämä ehdotus osittain siksi, että voisimme lähettää selkeän viestin komissiolle ja neuvostolle, jotka ovat jo ilmoittaneet, että ne eivät halua hyväksyä parlamentin ehdotuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark ja Anna Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. − (SV) Ruotsin lehdistönvapauslaki edustaa ruotsalaisen yhteiskunnan perusarvoja. Emme voi hyväksyä Ruotsin perustuslaista poikkeavia terrorismintorjuntalakeja. Samojen tavoitteiden saavuttamiseen on monia muita tapoja ja mahdollisuuksia.

Ehdotukset, joista tänään äänestimme, eivät anna mitään mahdollisuutta osallistumattomuuteen, minkä avulla voisimme säilyttää lainsäädäntömme Ruotsissa.

Tuemme parannuksia, joita Euroopan parlamentti on ehdottanut, mutta emme voi tukea ehdotusta kokonaisuudessaan. Koska neuvostossa kuitenkin on saatu aikaan Ruotsin perustuslain mukainen sopimus, päätimme äänestää tyhjää sen sijaan, että äänestäisimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), kirjallinen. (NL) Roselyne Lefrançois’n mietinnössä ehdotetaan monia hyviä toimenpiteitä terrorismin torjunnan tehokkuuden ja koordinoinnin parantamiseksi EU:ssa. Siksi äänestin sen puolesta. ETAn iskut muutama päivä sitten ja Islamabadin tappava isku ovat osoittaneet, että emme voi koskaan olla liian valppaita ja tehokkaita tässä torjunnassa. Rajatylittävä yhteistyö terrorismin torjunnassa – jonka alkuperä on nykyään pääasiassa islamissa – on olennaista, jos haluamme saada tuloksia.

Emme voi kuitenkaan jättää huomioimatta myöskään tekemiämme virheitä. Schengenaluehan on vuosien ajan tarjonnut mahdollisille terroristeille ja rikollisille ihanteellisen ympäristön rikollisten suunnitelmiensa toteuttamiseen usein ilman rangaistusta. Euroopan on harkittava kiireesti uudelleen avointen rajojen politiikkaansa ja tämän politiikan turmiollisia vaikutuksia maahanmuuton, rikollisuuden ja ääri-islamismin osalta. Jos se ei tee niin, nyt ehdotetut puitteet osoittautuvat myös arvottomiksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. (PT) Äänestin Roselyne Lefrançois'n ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen 2002/475/YOS muuttamisesta laatiman mietinnön puolesta, koska minun mielestäni meidän on mukautettava terrorismin torjuntavälineitä terroristien käytössä oleviin uusiin tieto- ja viestintävälineisiin.

EU:n puitepäätöksen tarkistamisen nojalla erityiset rikoksen valmisteluun liittyvät teot voidaan sisällyttää terrorismin käsitteeseen, esimerkiksi värväys ja koulutus terrorismiin ja julkinen yllyttäminen terroristirikosten tekemiseen, kun niistä tulee rikoksia kaikissa jäsenvaltioissa. On myös tärkeää korostaa Euroopan parlamentin sosialidemokraattien ryhmän esittämiä tärkeitä tarkistuksia, joiden tavoitteena on taata perustavanlaatuiset sanan- ja yhdistymisvapaudet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Nykyiset kansainväliset ja yhteisön oikeudelliset puitteet sisältävät joukon välineitä, jotka ovat enemmän kuin välttämättömiä todellisen terrorismin ja siihen liittyvän järjestäytyneen, väkivaltaisen ja kansainvälisen rikollisuuden torjumisessa.

Tämän ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa tiettyjä turvallisuustoimenpiteitä, joilla on vuoden 2001 syyskuun 11. päivän varjolla vaarannettu kansalaisten oikeudet, vapaudet ja takuut.

Kuten esittelijä itse huomauttaa, tässä ehdotuksessa esitetään epäselviä määritelmiä, joilla ei taata perusvapauksien kunnioittamista.

Kuten terrorismin torjumisesta tehdyssä puitepäätöksessä 2002/475/YOS – ja sen terrorismia koskevassa määritelmässä – edelleen on mahdollisuus panna täytäntöön turvallisuustoimenpiteitä sellaisia henkilöitä tai ryhmiä vastaan, jotka puhuvat tai kirjoittavat valtion terrorismista, ja kriminalisoida heidät.

Tämä ehdotus ei tuo mitään lisäarvoa todellisen terrorismin ja siihen liittyvän kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan, vaan itse asiassa se on todellinen uhka eri jäsenvaltioiden kansalaisten turvallisuudelle ja perusvapauksille.

Kuten olemme huomauttaneet, pikemmin kuin turvallisuustoimenpiteisiin, meidän on puututtava todellisiin syihin terrorismin takana.

Kuten olemme jo todenneet, emme vaihda vapautta turvallisuuteen, koska silloin meille ei jää kumpaakaan. Siksi äänestimme mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), kirjallinen. (FR) Lauantaina 20. syyskuuta itsemurhapommittaja räjäytti kuorma-auton Marriott-hotellin edessä aivan Pakistanin pääkaupungin keskustassa tuhoten hotellin ja tappaen ainakin 60 ihmistä.

Al-Qaidaan yhteydessä oleva Pakistanin Taliban nimettiin iskun tekijäksi.

Sunnuntaina 20. syyskuuta ja maanantaina 21. syyskuuta oli ETAn, baskien separatistijärjestön, vuoro vuodattaa verta kolmessa iskussa. Näiden iskujen valmistelut on luultavasti tehty Ranskassa.

Terrorismilla ei ole rajoja, ja Schengen-alue tarjoaa sille täydellisen kehdon, jossa terroristit voivat suorittaa värväystä ja opetusta ja tehdä logistisia valmisteluja iskuja varten.

Ranskassa sisäasiainministeri Michèle Alliot-Marie sanoi tästä, että Ranskan vankilat ovat pesäpaikka radikaalien islamistien värväykselle. Rehellinen tunnustus! On totta, että terrorismiin on monia syitä, mutta tällä hetkellä ne koskevat pääasiassa radikaalin islamin aseellista taistelua. Kummallista kyllä, vankiloissa tai tietyillä niin kutsutuilla "herkillä" alueilla tapahtuvan värväyksen jäljittämiseen ja ehkäisemiseen tähtääviä säädöksiä ei ole.

Euroopan unioni aikoo antaa itselleen terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön.

(Työjärjestyksen 163 artiklan mukaisesti lyhennetty äänestysselitys)

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Äänestin Roselyne Lefrançois’n mietinnön puolesta, koska terrorismin torjumisen keskeisenä periaatteena on oltava terroristirikosten ennaltaehkäisy.

Yllytys terrorismirikokseen, värväys terrorismiin ja koulutus terrorismiin ovat kolme valmisteluun liittyvää tekoa, joita myös on pidettävä rikoksina. Näin tehdessä on kuitenkin edelleen suojeltava perusoikeuksia. Siksi kannatin käsitteen "taivuttaminen" enkä "yllyttäminen" käyttöä, koska se on tarkempi eikä anna niin paljon pelivaraa. Internetin virtuaalista koulutusleiriä vastaan on toimittava, koska uusien tieto- ja viestintätekniikoiden ansiosta terroristien on koko ajan helpompaa levittää propagandaansa.

EU:n on torjuttava terrorismia selkeästi ja päättäväisesti, ja näiden kolmen uuden rikoksen hyväksyminen on tärkeä vaihe sen tekemisessä. Lehdistönvapautta, ilmaisunvapautta ja oikeutta kirjeenvaihdon yksityisyyden ja televiestintäsalaisuuden, myös sähköpostien ja muiden sähköisen yhteydenpidon tapojen kunnioittamiseen, ei pitäisi rajoittaa, ja siksi tuen Roselyne Lefrançois'n tarkistuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. (DE) Meillä on EU:ssa varmasti nukkuvia soluja, jotka voivat aktivoitua milloin tahansa. Ei pitäisi kuitenkaan unohtaa, että terroristit eivät ilmesty ei-mistään, vaan he tulevat maahan ja kasvavat kyseiselle maalle vihamielisessä ympäristössä. Jos EU todella haluaa torjua terrorismia tehokkaasti, sen on tartuttava toimenpiteisiin, joilla torjutaan rinnakkaisten yhteisöjen ja vastaavien muodostumista ja laajentumista, sen sijaan, että se tuomitsee kokonaan ne, jotka korostavat maahanmuuttajien kanssa rinnakkain elämisestä johtuvia ongelmia. Terrorismin torjunta ei myöskään saisi johtaa kansalaisten oikeuksien salavihkaiseen rajoittamiseen, minkä jopa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin otti äskettäin esille, tai rikosten torjunnan vähenemiseen terrorismia koskevan päähänpinttymän takia.

Jos pidämme mielessä, että muslimifanaatikot ovat terrorismiuhan eturintama, muslimisaarnaajien syyttäminen vihasta ja terroristien koulutusleirien kriminalisointi Euroopan tasolla on liian myöhäistä. Tämän takia äänestin Roselyne Lefrançois'n mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), kirjallinen. − (RO) Äskettäiset iskut baskimaassa osoittivat jälleen kerran, että terrorismi on jokapäiväistä todellisuutta ja että tarvitsemme tehokkaista välineitä sen torjumiseen. Neuvoston uusi puitepäätös terrorismin torjumisesta on ehdottomasti askel eteenpäin, ja pidän myönteisenä sen hyväksymistä.

Olen yllättynyt siitä, että 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden New Yorkin terroristi-iskujen seitsemättä muistopäivää ei huomioitu Euroopan parlamentissa. Emme saisi unohtaa kyseisten iskujen uhreja, ja meidän olisi pitänyt korostaa, että transatlanttiset suhteet ovat painopisteala Euroopan parlamentin päivittäisten tehtävien joukossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Terrorismin torjumista koskevien oikeudellisten puitteiden oikeudellinen selkeys on aivan yhtä tärkeää kuin selkeys ja päättäväisyys koko asiassa. Tässä mielessä komission huoli mekanismeista, keinoista ja menetelmistä, jotka liittyvät terroristien värväykseen, erityisesti niiden, jotka värvätään Euroopan maissa ja jotka ovat usein syntyneet ja kasvaneet täällä, on ymmärrettävää. Meidän on tällä alalla varmistettava, että poliisiviranomaisilla ja valtiolla on tarvittavat keinot toimia, mielellään ennaltaehkäisevästi. Myös ne tämän ilmiön torjumiseen tähtäävät keinot, joihin ei kuulu poliisi- tai oikeudellista yhteistyötä, kuuluvat asiaan. Kyse on sen varmistamisesta, että oikeusjärjestelmän toiminnan ohella on olemassa myös valpas ja tarkkaavainen poliittinen järjestelmä, joka voi ryhtyä toimiin joko vahvistamalla integrointia, edistämällä maltillisen enemmistön ääntä tai puuttumalla laittomaan maahanmuuttoon liittyvään syrjäytymiseen. Näiden kaikkien syiden takia poliittisten viranomaisten on oltava tarkkaavaisia ja aktiivisia. Kaikkien terroristitekojen ehkäiseminen on tärkeää, mutta on myös mahdollista välttää ilmapiiriä, joka edistää terrorismia tai yllyttää tai kannustaa siihen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), kirjallinen. (PL) Yksi Euroopan unionin päätavoitteista yhteistä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevassa politiikassa on sen 500 miljoonan kansalaisen turvallisuuden takaaminen. Tämän toteuttamiseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden on vastattava nykypäivän terrorismiin.

Kiistanalaisin kysymys terrorismin torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen tarkistamista koskevan ehdotuksen sisällössä on vaatimus julkista yllytystä terrorismirikoksiin koskevan käsitteen käyttöönotosta.

Sananvapauden ja lain rikkomisen välinen raja on hiuksenhieno. Emme voi sallia sellaisen tilanteen kehittymistä, jossa turvallisuuden lisääntyminen aiheuttaa rajoituksia kansalaisten oikeuksiin ja vapauksiin.

Olen näin ollen sitä mieltä, että on välttämätöntä varmistaa korkein mahdollinen oikeudellinen taso käsiteltävänä olevalle puitepäätökselle, ja tämä pitäisi pääasiassa tehdä tiukentamalla julkista yllytystä terrorismirikoksiin koskevaa käsitettä. Juuri laaditun asiakirjan on oltava selkeä ja yhtenäinen oikeudellisesta näkökulmasta, jotta siitä voidaan tehdä tehokas väline terrorismin torjuntaan ja jotta samalla voidaan taata ihmisoikeuksien ja perusvapauksien korkea taso.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), kirjallinen. (PL) Madridin ja Lontoon iskut ovat osoittaneet, miten huomattava ongelma terrorismi on EU:lle.

Vuoden 2008 sato oli valtava. Iskut alkoivat 1. helmikuuta Bagdadissa hautajaisten aikana tehdystä iskusta, jossa kuoli 30 ihmistä, ja päättyivät 20. syyskuuta Islamabadin Marriott-hotellin iskuun, jossa kuoli yli 60 ihmistä ja yli 250 loukkaantui. Vuonna 2008 on tehty uskomattomat 49 terroristi-iskua. Vertailun vuoksi kannattaa lisätä, että määrä on sama kuin vuosina 2002−2007 tehtyjen iskujen määrä.

Yksi tehokkaimmista tavoista torjua terrorismia on sen syiden poistaminen.

Siksi Euroopan unionin pitäisi minun mielestäni ryhtyä kaikkiin ponnisteluihin terrorismin torjumiseksi maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksia kunnioittaen. EU:n pitäisi tehdä Euroopasta turvallisempi antamalla kansalaistensa nauttia vapaudesta, turvallisuudesta ja oikeudesta, joiden on laajalti riiputtava jäsenvaltioiden tahdosta.

 
  
  

− Mietintö: Martine Roure (A6-0322/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), kirjallinen. (NL) Äänestin mietintöä vastaan ehdottoman vakuuttuneena kannastani. Martine Rouren mietintö näyttää ties kuinka monennen kerran, miten poliittinen korrektius sokeuttaa Euroopan. On ilmiselvää, että rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa hallituksella on oikeus kerätä mahdollisista epäillyistä mahdollisimman paljon tietoa, myös "etnistä" tietoa. Jopa esittelijä myöntää tämän.

Miksi viranomaiset eivät sitten käsittelisi tietoja myös muilla aloilla – yksityisyyttä kunnioittaen – jos sillä taataan hyvä hallinto? Miksi esimerkiksi Italian hallitus ei voisi ottaa sormenjälkiä laittomilta maahanmuuttajilta, jos se on ainoa keino heidän tunnistamisekseen?

Alkuperäisessä neuvoston ehdotuksessa kysymys oli riittävästi tasapainossa. Kuten vasemmistolla, joka toteuttaa toimenpiteitä toisinajattelijoita vastaan koko Euroopassa, kuten innostunut poliisi – flaamilaisena tiedän tästä jotakin – tässä on tarkoituksena toimia kansalaisvapauksien vahtikoirana. Se on liian naurettavaa sanoin kuvailtavaksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Tässä on kyse siitä, että neuvosto "kuulee" Euroopan parlamenttia, joten haluaisimme korostaa, että vaikka olemmekin tukeneet Euroopan parlamentin esittämiä tarkistuksia, vaikka niillä vesitetään aiemmin hyväksytyt kannat, mielestämme tämä ehdotus on liian kaukana siitä, mitä "rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisen" alalla tarvitaan.

Ehdotuksesta tekemäämme kielteiseen arvioon liittyvien muiden olennaisten näkökohtien lisäksi korostamme sitä, että vaikka siinä asetetaankin (näennäisiä) ehtoja, sillä ei suljeta pois sellaisten henkilötietojen käsittelyä, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus tai ammattiliittojen jäsenyys tai jotka koskevat terveyttä tai seksuaalista käyttäytymistä. Tätä on mahdoton hyväksyä.

Kuten keskustelussa todettiin, kyseessä on pienimpään yhteiseen nimittäjään perustuva ehdotus niin perustavanlaatuisessa asiassa kuin jäsenvaltioiden kansalaisten oikeuksien, vapauksien ja takuiden suojaaminen, eikä se yllä muissa oikeudellisissa välineissä, etenkään Euroopan neuvoston sopimuksissa, säädetyn tasolle.

Henkilötietojen suojelun takaaminen on kiireellistä ja välttämätöntä. Sitä ei voida toteuttaa oikeudellisella välineellä, jossa – sen puutteiden ja aukkojen takia – ei tarjota suojaa noudattamatta jättämisen tai suojaamattomuuden varalta.

Siksi äänestimme tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), kirjallinen. (DE) Äänestin Martine Rouren mietinnön puolesta, sillä siinä taataan korkeatasoinen tietosuoja henkilötietojen käsittelyssä.

Terrorismia ei pitäisi torjua kansalaisten perusoikeuksien kustannuksella, minkä takia on ehdottoman välttämätöntä taata henkilötietojen suoja. Neuvoston sopimuksessa oli joitakin puutteita, eikä sillä pystytty siksi takaamaan tätä. Tällä mietinnöllä korjataan puutteet ja muokataan neuvoston sopimusta siten, että henkilötietojen käyttöä ja levitystä säännellään tiukemmin. Mietinnössä muotoillaan tietojen käsittelyn oikeasuhtaisuus ja tarkoitus tarkemmin, säädetään tiukemmasta valvonnasta kolmansiin maihin tapahtuvan tietojen siirron osalta ja kehotetaan perustamaan asiantuntijaryhmä, joka toimii sekä valvontaviranomaisena että sijainnista vastaavana viranomaisena.

Pitkät keskustelut EU:n elimissä osoittavat aiheen olevan kiistanalainen ja arkaluontoinen. Yhteisymmärryksen saavuttaminen siitä on vaikeaa, mutta sen ei pitäisi johtaa pinnalliseen tulokseen tai tietosuojan vesittämiseen EU:ssa. Henkilötietoja on aina käsiteltävä erittäin huolellisesti ja kaikin mahdollisin turvatoimin.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) Vaikka komission tässä puitepäätöksessä esittämät toimenpiteet eivät olekaan aivan sitä, mitä haluaisin, tuin yleistä periaatetta henkilötietojen suojan vähimmäistason asettamisesta.

Parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta teki hyvää työtä parantaessaan ehdotusta, ja toivon, että ehdotusta viedään eteenpäin.

Sinn Feín tukee kansalaisten tietosuojan mahdollisimman korkeaa tasoa ja tukee jatkossakin kaikkia sellaisia toimenpiteitä, joilla parannetaan kansalaisten yksityisyyden suojaa ja oikeuksia tällä alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjallinen.(EL) Neuvoston asetusta ei voida missään tapauksessa hyväksyä sen nykyisessä muodossa. Siinä menetetään henkilötietojen suoja, mitä ei voida hyväksyä. Tarvitaan henkilötietoja koskevia kattavia oikeudellisia puitteita varmistamaan, että kyseisillä tiedoilla on huomattava suoja ja että valtio tai yksityiset henkilöt eivät käsittele niitä kansainvälisellä tai kansallisella tasolla. Neuvoston ehdotusta koskeva Euroopan parlamentin arvostelu ja suositukset ovat yleisesti askel oikeaan suuntaan, mutta ne eivät riitä.

 
  
  

− Mietintö: David Hammerstein (A6-0336/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. − (SV) Me Ruotsin sosialidemokraatit päätimme äänestää vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista parlamentin toimintavuonna 2007 laadittuun mietintöön (A6-0336/2008) esitetyn tarkistuksen 1 puolesta. Syy on se, että mielestämme Euroopan parlamentin pitäisi itse voida päättää omasta toimipaikastaan. Ilmastomme takia ja ympäristöön ja talouteen liittyvien syiden vuoksi katsomme kuitenkin, että Euroopan parlamentilla pitäisi olla vain yksi toimipaikka, Bryssel.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), kirjallinen. − (EN) Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta tekee mittaamattoman arvokkaita palveluksia Euroopan unionin kansalaisille välittäessään heidän huolensa komissiolle, kuulustellessaan kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia sääntöjenvastaisuuksista EU:n lainsäädännön soveltamisessa ja puuttuessaan kansalaisten oikeuksien loukkaamiseen.

Euroopan parlamentin vastaanottamien vetoomusten määrän jyrkkä kasvu viime vuonna kuvastaa sekä kansalaisten lisääntynyttä tietoisuutta siitä, miten parlamentti voi auttaa heitä, ja sitä, että valiokunnan on saatava riittävästi varoja ja henkilökuntaa.

Irlantia koski vuonna 2007 jopa 65 vetoomusta, ja valiokunta on tehnyt maahan tiedonkeruumatkan vettä ja ympäristöä koskevien EU:n direktiivien rikkomisen takia.

Olen vakuuttunut siitä, että vetoomusvaliokunnalla on olennainen tehtävä niiden kansalaisten viimeisenä keinona, jotka ovat kohdanneet sääntöjen rikkomista, sekä siltana kansalaisten ja EU:n kaikkien tasojen hallinnon ja hallinnoinnin välillä heidän valitsemiensa Euroopan parlamentin jäsenten kautta.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI), kirjallinen. (NL) Tästä mietinnöstä oli äänestettävä tyhjää. On tietysti hyvä asia, että EU:n kansalaiset voivat tehdä vetoomuksen viranomaisista – myös heidän "EU-viranomaisistaan" − mutta pidän mietinnön federalistista pohjavirettä valitettavana. Yksi esimerkki tästä on mietinnön täysin asiaankuulumaton tapa ylistää perusoikeuskirjaa, joka muilutettiin Lissabonin sopimukseen. Toinen esimerkki on kehotus komission vielä suurempaan tehokkuuteen – eli puuttumiseen − jäsenvaltioiden asioissa.

Minua häiritsee myös tapa, jolla tätä mietintöä on käytetty puolustamaan Euroopan parlamentin yhtä toimipaikkaa Brysselissä. Olemme kaikki tietenkin kyllästyneitä Euroopan parlamentin "sirpaloitumisesta" johtuvaan rahantuhlaukseen, mutta tämä yksi ja ainoa toimipaikka voisi aivan yhtä hyvin olla Strasbourgissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Tämä mietintö koskee itse asiassa Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnan toimintaa. Mietinnön useissa kohdissa viitataan innokkaasti Lissabonin sopimukseen ja toivotaan, että se ratifioidaan pian, joten päätimme äänestää koko mietintöä vastaan.

Perusnäkemyksemme on, että Lissabonin sopimus on hylätty, koska yhden jäsenvaltion äänestäjät sanoivat yhdessä kansanäänestyksessä sopimukselle ei. Eikä ole epäilystäkään, että monissa muissa jäsenvaltioissa äänestäjien enemmistö olisi hylännyt Lissabonin sopimuksen, jos heille vain olisi annettu tilaisuus.

Tietämättömyys, jota Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta osoittaa monissa mietinnön kohdissa, on jotakin sellaista, mitä emme voi hyväksyä.

Euroopan parlamentin yhtä toimipaikkaa koskevan kysymyksen osalta tuemme periaatetta, jonka mukaan jäsenvaltiot päättävät yhdessä Euroopan parlamentin sijaintipaikasta, mutta meistä on myös järkevää, että Euroopan parlamentti ilmaisee kantansa aiheesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), kirjallinen. − (EN) Äänestin David Hammersteinin omaan mietintöönsä tekemän tarkistuksen 1 puolesta. Olemme tänään huomanneet, että ensi kuussa Euroopan parlamentti lähtee jälleen kerran miljardeja euroja veronmaksajille maksavalle kuukausittaiselle vaellukselleen Strasbourgiin. Tämä kiertävä sirkus on lopetettava, ja parlamentin itsensä on oltava keskustelun ytimessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjallinen. (PL) Äänestin David Hammersteinin vetoomusvaliokunnan käsittelemistä asioista parlamentin toimintavuonna 2007 laatiman mietinnön puolesta, sillä se tarjoaa avoimen esityksen valiokunnan toiminnan myönteisistä vaikutuksista.

Marcin Libickin johtama valiokunta on osoittanut toiminnallaan, että sitä tarvitaan hyvin paljon. Sen avulla EU:n kansalaiset voivat esittää vetoomuksia, jos jäsenvaltioiden julkiset viranomaiset ovat rikkoneet heidän oikeuksiaan kansalaisina. Euroopan parlamentin työjärjestyksen 191 artiklassa todetaan, että "jokaisella Euroopan unionin kansalaisella … sekä oikeushenkilöllä, joiden asuin- tai kotipaikka on jossakin jäsenvaltioissa, on oikeus yksin taikka yhdessä toisten kansalaisten tai henkilöiden kanssa esittää parlamentille vetoomus Euroopan unionin toimialaan kuuluvasta asiasta, joka välittömästi koskee vetoomuksen esittäjää".

Minun mielestäni sähköisten vetoomusten tietokanta on huomattava saavutus valiokunnan työssä. Tietokannan ansiosta kuhunkin vetoomukseen liittyvät kaikki asiakirjat ovat nyt saatavilla verkossa. On myös mainittava sähköisesti esitettyjen vetoomusten määrän huomattava kasvu. Viime vuonna määrä kasvoi 42 prosenttiin. Vetoomusvaliokunta tekee hyvää yhteistyötä Euroopan komission asiaankuuluvien yksikköjen ja Euroopan oikeusasiamiehen kanssa sekä jäsenvaltioiden asianmukaisten edustajien ja alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa ja tarjoaa asianmukaisia selvityksiä. Valiokunnan edustajien tiedonkeruumatkat auttava hyvin paljon tässä työssä. Hyvin toimiva sihteeristö lisää sen työn tehokkuutta paljon.

 
  
MPphoto
 
 

  Ona Juknevičienė (ALDE), kirjallinen. − (LT) Yli miljoonan EU:n kansalaisen allekirjoitukset on kerätty tukemaan aloitetta, jossa vaaditaan Euroopan parlamentille yhtä toimipaikkaa. Näin mukana olevat ihmiset saivat oikeuden esittää vetoomusvaliokunnalle vetoomuksen parlamentin pysyvästä toimipaikasta. Euroopan parlamentin nykyinen työskentelyjärjestelmä on mielestäni tehoton, ja siitä aiheutuu perusteettomia kuluja. Veronmaksajien rahoja tuhlataan sen sijaan, että niitä hyödynnettäisiin lisäarvon luomiseksi kansalaisille. Vuonna 2005 Euroopan parlamentin talousarviota koskevan mietinnön valmistelun aikana ehdotin, että Euroopan parlamentti työskentelisi yhdestä paikasta käsin, jolloin matkustuskustannukset loppuisivat ja parlamentti voisi säästää jäsentensä ja henkilökuntansa matkojen rahoittamisessa. Tämän päivän äänestyksessä en kuitenkaan tue Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmän esittämää tarkistusta Euroopan parlamentin pysyvästä toimipaikasta Brysselissä. Mielestäni ei ole oikein olettaa, että Bryssel pitäisi yksiselitteisesti nimittää Euroopan parlamentin pysyväksi sijaintipaikaksi. Asia kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Pidän myönteisenä mietinnössä esitettyä tunnustusta vetoomusvaliokunnan kasvavasta merkityksestä. Tänä vuonna vastaanotettujen vetoomusten määrä on kasvanut 50 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Tunnustan myös esittelijän huolen ajasta, jonka komissio ja tuomioistuin käyttävät valiokunnan niiden käsiteltäväksi saattamien asioiden ratkaisemiseen. Äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) Pidän myönteisenä David Hammersteinin tämän päivän mietintöä vetoomusvaliokunnasta.

Pidän erityisesti myönteisenä sitä, että mietinnössä moititaan Irlannin hallitusta monissa asioissa. Irlannin hallituksen päätöstä jatkaa M3-moottoritietä yhden historiallisimman kansallisen alueemme ytimen läpi ei voida perustella. Hanke pitäisi hylätä tai laatia uudelleen kansallisten muistomerkkiemme suojelemiseksi.

Kampanjan on jatkuttava Irlannissa, ja EU:n on varmistettava, että se tapahtuu ennen kuin on liian myöhäistä, kuten hallitus yrittää vakuuttaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Äänestin David Hammersteinin vetoomusvaliokunnan työstä laatiman mietinnön puolesta. Siinä tuetaan sen valiokunnan työtä, joka on yksi tärkeimmistä kanavista kansalaisten ja EU:n toimielinten välillä. Vetoomusvaliokunnan tehokkuutta kansalaisten asioista neuvottelemisessa ja niiden tukemisessa on parannettava vahvistamalla sen institutionaalista asemaa ja parantamalla edelleen sen yhteistyötä Euroopan komission, Euroopan oikeusasiamiehen ja jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) On pettymys, ettei parlamentti ei tukenut yhtä toimipaikkaa koskevaa tarkistusta 1. Tämä on toinen Brysselissä pitämämme Strasbourgin täysistunto, ja olemme todistaneet, että voimme pitää kokoukset ja äänestää tehokkaasti Brysselissä. Meidän ei enää tarvitse pitää täysistuntoja Strasbourgissa. Kannustan kollegoitani allekirjoittamaan kirjallisen kannanoton 75, jossa kehotetaan parlamenttia pitämään kokoukset Brysselissä ja lopettamaan Strasbourgin täysistunnot.

 
  
  

− Mietintö: Michl Ebner (A6-0327/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström ja Åsa Westlund (PSE), kirjallinen. − (SV) Me Ruotsin sosialidemokraatit olemme päättäneet äänestää mietintöä vastaan, koska vastustamme vuoristomaanviljelijöiden erityistuen käyttöönottoa maitolehmistä maksettavan palkkion muodossa. Vaikka pidämme myönteisenä vuoristoalueita koskevaa kattavaa strategiaa, tuen lisääminen maitoalalla ei ole oikea tapa. Jos tavoitteena on vähentää yhteisen maatalouspolitiikan osuutta koko EU:n talousarviossa, siirrot ensimmäisestä toiseen pilariin eivät myöskään ole asianmukaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Maatalouden tilanteesta ja näkymistä vuoristoalueilla laaditussa mietinnössä määritellään, vaikkakin pala palalta, kyseisten alueiden maanviljelyn ja kotieläintalouden erityisongelmat. Niitä ovat muun muassa vaikea pääsy, korkeat kuljetuskustannukset ja hankala maaperä. Mietinnössä ei kuitenkaan mainita jäsenvaltioiden ja EU:n vastuuta infrastruktuurin puutteesta ja erityistoimenpiteiden huomattavasta puutteesta. Kyseiset toimenpiteet pitäisi suunnata näiden alueiden maataloustuotteiden tuottamista ja markkinointia koskevien luonnonhaittojen vähentämiseen ja suhteellisten etujen hyödyntämiseen.

EU käyttää epäselvää sanamuotoa ja hyvää tarkoittavia tyhjiä ilmaisuja. Kaikki toteutettavat toimenpiteet osoittautuvat tehottomiksi, eikä niillä onnistuta pysäyttämään alueiden väestökatoa. Mietinnössä on sama hedelmätön asenne, jolla yritetään kaunistella yhteisön politiikkaa. Siinä ei ole mitään mainintaa EU:n maatalousrahoituksen tasaisesta vähenemisestä, verovaroista ja YMP:n kielteisestä vaikutuksesta.

Päinvastoin, EU vain toistaa samoja vanhoja toimenpiteitä, joita se yrittää mukauttaa tulevaan YMP:n terveystarkastukseen.

Olennainen edellytys elinolojen parantamiselle ja maataloustulojen lisäämiselle vuoristoalueilla on maanviljelijöiden oma taistelu YMP:tä vastaan ja erityisrahoituksen vaatiminen vuoristoalueille pyrkimyksenä parantaa infrastruktuuria ja tukea maataloustuotantoprosessia.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunta haluaa osoittaa suopeuttaan kaikille erityiseduille, joita se kohtaa tällä alalla. Jos nyt on säädettävä erityissäännöksestä vuoristomaanviljelijöille, herää kysymys, onko Norlannin maanviljelyn suojelemiseksi laadittava erityisiä toimenpiteitä ja sopimuksia.

Vastustamme vahvasti tätä mietintöä periaatteen takia. Kesäkuun lista huomauttaa jälleen kerran, että on onnekasta, että Euroopan parlamentilla ei ole yhteispäätösvaltuuksia EU:n maatalouspolitiikassa. Jos sillä olisi, unioni jäisi protektionismin ja kaikille maatalouteen liittyville eri ryhmille maksettavien kalliiden tukiaisten ansaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Mulder (ALDE), kirjallinen. (NL) Vapauden ja demokratian kansanpuolueen (VVD) jäsenet Euroopan parlamentissa äänestivät Michl Ebnerin mietinnön puolesta. Yksi syistä oli, että siinä annetaan hyvä kuva vuoristoalueiden maatalouden erityisongelmista. VVD-puolueen jäsenet eivät kuitenkaan ole samaa mieltä mietinnön säännöksistä, joissa ennakoidaan YMP:n terveystarkastusta koskevaa päätöksentekomenettelyä, erityisesti pyyntöä 20 prosentin kansallisista varannoista.

 
  
MPphoto
 
 

  James Nicholson (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Mietinnössä korostetaan vuoristoalueiden keskeistä asemaa ympäristön, maatalouden ja jopa kulttuurin ja matkailun kannalta. Mikä tärkeintä, siinä tunnustetaan, että kyseiset alueet ovat olennaisia luonnon monimuotoisuuden saarekkeiden säilyttämisessä ja metsänhoitostrategian täytäntöönpanossa.

Nämä ainutlaatuiset alueet voivat kuitenkin olla huomattava haaste niillä asuville ja työskenteleville ihmisille erityisesti infrastruktuurin, viestinnän ja korkeiden tuotantokustannusten kannalta. Kyseiset alueet ansaitsevatkin koordinoidun ja yhdennetyn strategian, samantapaisen lähestymistavan, joka liittyy Euroopan unionin rannikkoalueisiin.

Lampaiden kasvatus liittyy tietysti monimutkaisesti näiden alueiden maatalouteen, ja on tunnustettava, että lampaiden laiduntaminen on erityisen tärkeää niiden ympäristön vakaudelle. Vaikka tällä alalla onkin tällä hetkellä monia haasteita, komissio on kuitenkin pahentanut tilannetta äskettäisellä sähköistä merkintää koskevalla ehdotuksellaan. Lisäksi, vaikka lampaankasvattajat tarvitsevat kiireellisesti erityisapua, sitä ei valitettavasti näytä olevan tulossa.

 
  
MPphoto
 
 

  Neil Parish (PPE-DE), kirjallinen. − (EN) Minä ja konservatiivikollegani Yhdistyneestä kuningaskunnasta pidämme myönteisenä sitä, että tässä mietinnössä keskitytään vuoristoalueiden maatalouteen, jossa ehdottomasti tarvitaan erityistoimenpiteitä varmistamaan, että ympäristön kannalta hyödyllisiä maatalouskäytäntöjä voidaan jatkaa kyseisillä alueilla.

Valitettavasti Michl Ebnerin mietinnössä vaaditaan monia toimenpiteitä, joissa käytetään pääasiassa ensimmäistä pilaria, mukaan luettuna vuoristoalueiden maitolehmistä maksettavan palkkion käyttöönottoa ja 69 artiklan mukaisten varojen ylärajojen nostamista 20 prosenttiin.

Me emme kannata uusien tuotantoon sidottujen tukien käyttöönottoa ensimmäisen pilarin puitteissa. Ne eivät ole johdonmukaisia meneillään olevien maatalouspolitiikan uudistusten kanssa, eivätkä ne tarjoa hyvää vastinetta EU:n veronmaksajien rahoille. Näiden alueiden kohtaamiin haasteisiin voidaan parhaiten vastata yhteisen maatalouspolitiikan toisen pilarin maaseudun kehitystä koskevalla rahoituksella.

Tämän takia emme tue tätä mietintöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), kirjallinen. − (SK) Äänestin Michl Ebnerin mietinnön puolesta, koska minun mielestäni se on tärkeä viesti Euroopan parlamentilta Euroopan vuoristoalueille. Perustan tämän omakohtaiseen kokemukseeni, koska asun Koillis-Slovakian vuoristoalueella korkeiden Tatrojen juurella olevilla kukkuloilla. Olen tehnyt muutamia tutkimuksia vuoristoalueiden elämän vetovoimasta. Kiitän esittelijää siitä, että hän on sisällyttänyt mietintöönsä aluekehitysvaliokunnalle esittämäni tarkistusehdotukset, jotka saivat valiokunnan tuen äänestyksessä.

Vuoristoalueilla on mahdollista tuottaa korkealaatuisia maataloustuotteita ja laajentaa maataloustuotteiden monipuolisuutta Euroopan markkinoilla. Siksi maaseudun kehitystä on koordinoitava enemmän, ja yhteisten ohjelmien kehitystä ja biomassan hyödyntämistä ja maaseutumatkailun kaltaisten muiden toimien ylläpitoon on annettava enemmän rakenteellista tukea, sillä siten myös lisätään paikallisväestön tuloja.

Kestävä, uudistettu ja monitoiminen maatalous on välttämätöntä vuoristoalueilla. Kestävä metsänhoito mahdollistaa energiantuotannon hakkuujätteestä. Tiettyjen eläin- ja kasvilajien säilyttäminen, perinteiden vaaliminen, ekologiset toimet ja matkailu edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa suojelemalla luonnon monimuotoisuutta ja sitomalla hiilidioksidia pysyvien niittyjen ja metsien avulla.

Olen vakuuttunut siitä, että vuoristoalueet kaipaavat uusia keinoja, joilla niitä voidaan suojella tulvilta, jolloin pääpaino on tulvien ennaltaehkäisyssä, kun taas viljelijät ja metsänhoitajat voivat tukea tulvien ennaltaehkäisyä yhteisen maatalouspolitiikan nojalla heille osoitettujen suorien pinta-alaperusteisten tukien turvin.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), kirjallinen. − (EN) Tuen tätä mietintöä, jossa pyritään edistämään vuoristoalueiden kestävää kehitystä.

Enemmän markkinoihin suuntautuneen YMP:n laatiminen tarkoittaa, että vuoristoalueilla, joilla maataloustuotanto ei ole niin kilpailukykyistä, ei ole enää pelkästään uusia haasteita, vaan minun mielestäni myös uusia mahdollisuuksia.

Vuoristoalueet eivät saata pystyä sopeutumaan helposti kilpailuoloihin, ja niillä voi syntyä lisäkustannuksia, minkä vuoksi kilpailukykyisten ja edullisten maataloustuotteiden tuotanto ei ole mahdollista, mutta on keskityttävä saatavilla olevien resurssien hyödyntämiseen, mukaan luettuna matkailijoita houkutteleva maisema, ja kyseisten alueiden mahdollisten kilpailuetujen hyödyntämiseen, mukaan luettuna alueellisten ja perinteisten tuotteiden runsaus, perinteisen tiedon ja valmistamisen rikkaus, minkä avulla niiden tuotteet saavat kilpailuedun.

Eroan hieman joistakin kollegoistani täällä Euroopan parlamentissa siinä, että minun mielestäni ratkaisu vuoristoalueiden haasteisiin ei ole se, että heitetään lisää YMP:n rahaa kyseisille alueille. Kun vuoristoalueiden maatalouden tukemiseen on selkeitä yleisiä etuja, kuten ympäristöön liittyvät edut, minun mielestäni julkinen rahoitus maaseudun kehitystä koskevan pilarin nojalla olisi asianmukaisempaa.

Vuoristoalueiden mahdollisuuksien hyödyntäminen on ratkaisu niiden kestävään kehitykseen, ei pelkästään lisärahojen heittäminen niille.

 
Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2009Oikeudellinen huomautus