Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2148(INL)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0359/2008

Ingediende teksten :

A6-0359/2008

Debatten :

PV 08/10/2008 - 15
CRE 08/10/2008 - 15

Stemmingen :

PV 09/10/2008 - 7.14
CRE 09/10/2008 - 7.14
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0476

Debatten
Donderdag 9 oktober 2008 - Brussel Uitgave PB

7.14. Lamfalussy follow-up: de toekomstige toezichtsstructuur (A6-0359/2008, Daniel Dăianu) (stemming)
PV
  

Vóór de stemming over paragraaf 2, sub c van de bijlage:

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, corapporteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het onderwerp hebben we de tekst versterkt in een mondeling amendement over de depositogarantiestelsels. De tekst luidt: “de Lamfalussy-comités van niveau 3 kunnen besluiten nemen op basis van een eerlijk (…)”. Sorry, ik heb de verkeerde tekst.

Deze gaat over stemming bij gekwalificeerde meerderheid in comités van niveau 3. Deze tekst wordt in overeenstemming gebracht met hetgeen er moet gebeuren om te waarborgen dat de lidstaten van ontvangst een belangrijke stem hebben in het groepstoezicht, en luidt als volgt: “de Lamfalussy-comités van niveau 3 kunnen besluiten nemen op basis van een eerlijk en adequaat systeem voor stemming bij gekwalificeerde meerderheid, dat de relatieve omvang van de financiële sector in aanmerking neemt en het bnp van elke lidstaat, alsook het systemische belang van de financiële sector voor de lidstaat”. Vanaf dat punt is het dezelfde tekst.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Mevrouw van den Burg, ik denk niet dat u de correcte tekst hebt gelezen, tenzij ik mij vergis.

 
  
MPphoto
 

  Ieke van den Burg, corapporteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, het is de tweede tekst. Hij ging inderdaad over de depositogarantiestelsels. We hebben geprobeerd de huidige tekst te versterken door te verzoeken dat deze regels in de Europese Unie “dringend herzien worden om arbitrage te vermijden tussen de garantieniveaus in de lidstaten, die verdere volatiliteit kunnen doen toenemen en de financiële stabiliteit ondermijnen in plaats van de veiligheid en het vertrouwen van de deposanten te vergroten”. Daarna staat er dat ze ook gelijke mededingingsomstandigheden voor financiële instellingen dienen te garanderen. Mijn excuses hiervoor.

 
  
  

(Het Parlement neemt beide mondelinge amendementen in aanmerking)

Vóór de stemming over amendement 8:

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dăianu, corapporteur. − (EN) Mijnheer de Voorzitter, we hebben, eveneens als erkenning van de verwoede poging van de lidstaten van de EU om het bankstelsel te redden, zij het op onvoldoende gecoördineerde wijze, gemeend dat het logisch zou zijn dit amendement in te dienen. Het luidt als volgt: “overwegende dat de toenemende grensoverschrijdende aard van het banksysteem in Europa en de noodzaak om op een gecoördineerde wijze een antwoord te bieden aan tegenslagen, alsook de nood om systemische risico's effectief aan te pakken, vereisen dat de verschillen tussen de nationale systemen van de lidstaten zoveel mogelijk herleid worden; overwegende dat het noodzakelijk is verder te gaan dan de door de Commissie reeds uitgevoerde studies ter zake, en Richtlijn 94/19/EG zo snel mogelijk te wijzigen om hetzelfde niveau van bescherming te voorzien voor bankdeposito's over de hele Europese Unie om de financiële stabiliteit en het vertrouwen van de deposanten te bewaren, en concurrentieverstoringen te vermijden”.

 
  
  

(Het Parlement neemt het mondelinge amendement in aanmerking)

 
Laatst bijgewerkt op: 3 augustus 2009Juridische mededeling