Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2523(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0552/2008

Forhandlinger :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Afstemninger :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0506

Forhandlinger
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg EUT-udgave

4.2. Det Europæiske Råds møde (15.-16. oktober 2008) (afstemning)
PV
  

Før afstemningen

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE), formand for Økonomi- og Valutaudvalget. – (FR) Hr. formand! Parlamentet har demonstreret sin ansvarlighed i forbindelse med håndteringen af denne krise. Det var i denne ånd, Økonomi- og Valutaudvalget holdt møde mandag aften for at tage fat på revideringen af kapitalkravsdirektivet, som Kommissionen har kaldt en af hjørnestenene i reaktionen over for den alvorlige finanskrise i EU.

Jeg vil gerne informere plenarforsamlingen om, at Kommissionen ikke anså det for gavnligt at deltage i Økonomi- og Valutaudvalgets arbejde og udveksling af synspunkter mandag aften.

 
  
  

Før afstemningen om punkt 6

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE).(DE) Hr. formand, mine damer og herrer! De har modtaget dette skriftligt. Jeg går ind for at tilføje en frase med følgende ordlyd på engelsk:

(EN) "Beklager de forventede følgevirkninger for andre økonomiske sektorer, derfor…"

(DE) Denne tilføjelse ville tydeliggøre, at finanskrisen generelt påvirker økonomien negativt.

 
  
  

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Hr. formand! Jeg vil blot gerne påpege, at vi stemmer om et fælles beslutningsforslag stillet af fire politiske grupper, der er blevet enige om ikke at fremsætte ændringsforslag til den fælles tekst. Mundtlige ændringsforslag er også ændringsforslag, og Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa har underskrevet den fælles beslutning. Derfor må vi beklageligvis modsætte os yderligere ændringsforslag, herunder mundtlige ændringsforslag.

 
  
  

Efter afstemningen om ændringsforslag 6

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Hr. formand! Var der ikke krav om en afstemning om punkt 6? Vil De oplyse mig?

 
  
MPphoto
 

  Formanden. − Fru Doyle! Nej, der er ingen, der har anmodet om særskilt afstemning om det punkt.

 
  
  

Før afstemningen om punkt 9

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). (LT) Hr. formand! Jeg ville bare tilføje de ord, der står ved siden af punkt 9, så ville teksten lyde som følger:

(EN) "og deres overensstemmelse med traktatbestemmelserne" for at tydeliggøre. Derefter ville teksten lyde således: "Statsstøttereglernes anvendelse på trufne foranstaltninger og deres overensstemmelse med traktatbestemmelserne."

 
  
  

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

Før afstemningen om punkt 29

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė (ALDE).(EN) Hr. formand! Jeg tror, kollegerne fra PPE-DE-Gruppen vil rejse sig for at tale lige om lidt, men før de gør det, vil jeg bede dem overveje, om det ville skade deres principper at støtte mit mundtlige ændringsforslag ved at tilføje to ord, der fremhæver Baltikums isolation i energisektoren og regionens fuldstændige afhængighed af Rusland. Vi vil gerne fremhæve og hilse Kommissionens og specifikt Rådets initiativ velkommen for at hjælpe med at afslutte Baltikums isolation i energisektoren. Derfor, i punkt 29, hvor vi taler om Østeuropa, vil jeg gerne nævne Baltikum. Jeg beder om Deres støtte.

(Bifald fra midten og venstre)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Hr. formand! Jeg vil foreslå, at vores kolleger fra Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa bringer deres berettigede indvendinger på bane under de forhandlinger, der er beregnet til formålet. Det er uforskammet at fremkomme med sådanne forslag i plenum, eftersom vi ikke kan drøfte dem ordentligt her. Det er uparlamentarisk og bør derfor ophøre.

(Bifald)

 
  
  

(Parlamentet forkastede det mundtlige ændringsforslag)

Efter afstemningen om ændringsforslag 1

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM).(SV) Hr. formand! Jeg synes ikke, der er nogen undskyldning for, at vi ikke har modtaget ændringsforslagene før kl. 10 her til formiddag, og endda kun på engelsk, lettisk og finsk. Det er ikke måden at gøre tingene på.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Fru Goudin! Vi tager Deres klage til efterretning.

Efter afstemningen

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(EN) Hr. formand! Jeg ville blot gerne påpege over for Parlamentet, at vi stemte om en resolution fra et møde i Rådet, og det er en skændsel, at ingen fra Rådet er til stede for at notere sig, hvad vi har arbejdet på, og hvad vi har at sige. Det er ikke sådan, vi samarbejder.

(Bifald)

 
  
MPphoto
 

  David Martin (PSE).(EN) Hr. formand! Det er måske nok rigtigt, at Rådet ikke er her, men jeg vil gerne bede Parlamentet byde vores nye kommissær velkommen. Hun har gjort sig det besvær at være til stede til afstemningen umiddelbart efter sin godkendelse. Jeg ønsker Baroness Ashton velkommen i Parlamentet.

(Kraftigt bifald)

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Så sandt, hr. Martin. Godt gået!

 
Seneste opdatering: 17. august 2009Juridisk meddelelse