Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/2523(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0552/2008

Debaty :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Głosowanie :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0506

Debaty
Środa, 22 października 2008 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

4.2. Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.) (głosowanie)
PV
  

- Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès (PSE), przewodnicząca Komisji Gospodarczej i Monetarnej. – (FR) Panie przewodniczący! Zarządzając obecnym kryzysem Parlament wykazał się poczuciem odpowiedzialności. W tym właśnie duchu Komisja Gospodarcza i Monetarna zebrała się w poniedziałek wieczorem w celu rozpatrzenia zmiany dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych, znanej w skrócie jako „CRD”, która przedstawiona została przez Komisję Europejską jako jeden z podstawowych elementów jej odpowiedzi na poważny kryzys finansowy w Unii Europejskiej.

Pragnę poinformować posłów zgromadzonych na tym posiedzeniu plenarnym, że Komisja Europejska nie uważała za celowe uczestniczyć w pracach prowadzonych przez Komisję Gospodarczą i Monetarną w poniedziałek wieczorem w celu tej wymiany poglądów.

 
  
  

- Przed głosowaniem nad ust. 6:

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz (ALDE). – (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Otrzymali to państwo na piśmie. Jestem za tym, żebyśmy dodali część zdania sformułowaną w języku angielskim w następujący sposób:

„Deplores the expected spillover effects to other sectors of the economy, therefore...”

(DE) Poprzez dodanie tej części zdania wskazalibyśmy wyraźnie, że kryzys finansowy wywiera negatywny wpływ na całą gospodarkę.

 
  
  

(Poprawka ustna nie została przyjęta)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Panie przewodniczący! Pragnę jedynie zwrócić uwagę, że głosujemy nad wspólnym projektem rezolucji czterech grup politycznych, które uzgodniły, że nie będą zgłaszać żadnych poprawek do tego wspólnego tekstu. Poprawki ustne to też poprawki, a Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy podpisała wspólną rezolucję. Dlatego z przykrością musimy sprzeciwić się zgłaszaniu kolejnych poprawek, w tym poprawek ustnych.

 
  
  

- Po głosowaniu nad poprawką nr 6:

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Panie przewodniczący! Czy nie wymagało się od nas głosowania nad ust. 6? Oczekuję wyjaśnienia przez pana tej sprawy.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. − Nie! Nie złożono żadnego wniosku dotyczącego odrębnego głosowania nad tym ustępem.

 
  
  

- Przed głosowaniem nad ust. 9:

 
  
MPphoto
 

  Margarita Starkevičiūtė (ALDE). (LT) Chciałabym tylko w celu wyjaśnienia dodać po ust. 9 kolejne słowa, a wtedy tekst otrzymałby następujące brzmienie:

„i ich zgodności z postanowieniami Traktatu”. Nasz tekst stanowiłby wtedy, co następuje: „zasad pomocy państwa do podjętych środków i ich zgodności z postanowieniami Traktatu”.

 
  
  

(Poprawka ustna nie została przyjęta)

- Przed głosowaniem nad ust. 29:

 
  
MPphoto
 

  Ona Juknevičienė (ALDE). – Panie przewodniczący! Sądzę, że za chwilę koledzy posłowie z grupy PPE-DE powstaną, żeby zabrać głos, ale zanim to zrobią chciałabym ich poprosić, żeby zastanowili się nad tym, czy poparcie mojej poprawki ustnej dotyczącej dodania dwóch słów podkreślających izolację sektora energetyki regionu Morza Bałtyckiego i jego stuprocentową zależność od Rosji byłoby sprzeczne z ich zasadami. Chcielibyśmy podkreślić znaczenie inicjatywy Komisji, a w szczególności Rady, i przyjąć tę inicjatywę z zadowoleniem, przyczyniając się tym samym do położenia kresu izolacji sektora energetyki regionu Morza Bałtyckiego. Dlatego w ust. 29, w którym mówimy o Europie Wschodniej chciałabym uwzględnić odniesienie do regionu Morza Bałtyckiego. Apeluję do państwa o poparcie.

(Oklaski ze środka i z lewej strony)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Panie przewodniczący! Proponuję, żeby nasi koledzy posłowie z Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy zgłaszali swoje uzasadnione zastrzeżenia podczas przeznaczonych do tego negocjacji. Impertynenckie jest zgłaszanie takich wniosków na posiedzeniu plenarnym, ponieważ nie możemy tutaj przeprowadzić poważnej debaty nad tymi wnioskami. Jest to zachowanie nieparlamentarne i dlatego wniosek ten nie powinien zostać uwzględniony.

(Oklaski)

 
  
  

(Poprawka ustna nie została przyjęta)

- Po głosowaniu nad poprawką nr 1:

 
  
MPphoto
 

  Hélène Goudin (IND/DEM).(SV) Panie przewodniczący! Uważam, że nie ma usprawiedliwienia dla nieprzekazania nam dziś poprawek do dziesiątej rano, a potem przekazania nam ich jedynie w języku angielskim, łotewskim i fińskim. Takie przypadki nie powinny mieć tutaj miejsca.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Pani poseł Goudin! Pani skarga zostaje odnotowana.

- Po głosowaniu:

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE). – Panie przewodniczący! Pragnę tylko zwrócić uwagę Izbie, że głosowaliśmy nad rezolucją z posiedzenia Rady Europejskiej i to wstyd, że nie ma tutaj żadnego przedstawiciela Rady, żeby zapoznać się z wynikami naszej pracy i tym, co mamy do powiedzenia. Nie tak powinna wyglądać nasza współpraca.

(Oklaski)

 
  
MPphoto
 

  David Martin (PSE). – Panie przewodniczący! Może i prawdą jest, że nie ma tutaj przedstawiciela Rady ale chciałbym zaapelować do Izby, żebyśmy serdeczne powitali naszą nową panią komisarz, która zadała sobie trudu, żeby pojawić się tutaj podczas głosowania natychmiast po swoim zatwierdzeniu na stanowisku. Witam serdecznie w tej Izbie baronessę Ashton.

(Burzliwe oklaski)

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Panie pośle Martin! W rzeczy samej zachował pan czujność.

 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia 2009Informacja prawna