Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2026B(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0397/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 11
CRE 22/10/2008 - 11

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0516

Συζητήσεις
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

11. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει κοινή συζήτηση σχετικά με:

- την έκθεση της Jutta Haug (A6-0398/2008), εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 (C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD)) και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2008)2435))·

- την έκθεση του Janusz Lewandowski (A6-0397/2008), εξ ονόματος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
(C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)).

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, εισηγήτρια. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι προετοιμασίες για πρώτη ανάγνωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για το 2009, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Θα ήθελα ως εκ τούτου να ξεκινήσω τη σημερινή συζήτηση ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών, και όλα τα μέλη των ειδικών επιτροπών τα οποία συνεργάστηκαν μαζί μου τόσο στενά, και ειλικρινά για τη συνεργασία τους και για όλο τον χρόνο που αφιέρωσαν.

Όπως ανέφερα από την αρχή της διαδικασίας για τον προϋπολογισμό του 2009, και με χαρά το επαναλαμβάνω, ο εισηγητής επί του προϋπολογισμού είναι τόσο καλός όσο και το σύνολο των μελών που συνεργάζονται μαζί της, σας είμαι επομένως ευγνώμων.

Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα της γραμματείας της Επιτροπής Προϋπολογισμών: χωρίς τη διαρκώς εξαιρετική εργασία του προσωπικού της γραμματείας, οι βουλευτές, όσο καλή και αν ήταν η θέλησή τους, δεν θα κατάφερναν τίποτε, επομένως, σας ευχαριστώ: Ναι, συμφωνώ, θα άρμοζε στο σημείο αυτό ένα δυνατό χειροκρότημα.

(Χειροκροτήματα)

Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον προσωπικό μου βοηθό και στο προσωπικό των ομάδων: χρειάζονται πολλά κεφάλια και πολλά χέρια για ένα καλό αποτέλεσμα.

Οι προετοιμασίες για την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού μας στη διάρκεια των οποίων έπρεπε να διαβάσουμε, να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε 1.400 τροπολογίες, επηρεάστηκαν σημαντικά από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Παρότι ο προϋπολογισμός μας, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 130 δισ. ευρώ, φαντάζει υπερβολικά μικρός σε σχέση με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα οποία έχουν δαπανήσει τα κράτη μέλη, είτε συλλογικά είτε ξεχωριστά, ως δίκτυ ασφαλείας για την προστασία των τραπεζών και της πραγματικής οικονομίας, οι συνεδριάσεις μας για την προετοιμασία της πρώτης ανάγνωσης, ωστόσο, διαμορφώθηκαν κατά πολύ από παρεμβάσεις επί αυτού ακριβώς του θέματος από όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναμέναμε ήδη βασικά την αντίδραση του Συμβουλίου στα αιτήματά μας σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Τι εννοούμε, λοιπόν, όταν λέμε τα αιτήματά μας; Πρώτα απ’ όλα, υπάρχουν οι πληρωμές. Τον Ιούλιο επισημάναμε ότι δεν μπορούσαμε να εγκρίνουμε τη διαφορά ύψους 15% μεταξύ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού και η οποία αυξήθηκε από το Συμβούλιο ακόμη περισσότερο. Κατά την άποψή μας, αυτό δεν συνάδει με την αρχή της ακρίβειας και της σαφήνειας του προϋπολογισμού. Επιπλέον, όταν συγκρίνουμε τη διαφορά αυτή κατά το τρίτο έτος των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών με τη διαφορά κατά το τρίτο έτος των προηγούμενων δημοσιονομικών προοπτικών, η οποία ήταν μόνο 3%, απλούστατα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί μια τόσο μεγάλη διαφορά. Επομένως, αυξήσαμε τις πληρωμές: δεν καταφέραμε να μειώσουμε τελείως τη διαφορά, τη μειώσαμε όμως κατά το ήμισυ, αφήνοντας διαφορά ύψους 8%.

Δεν αυξήσαμε τις πληρωμές με επευφημίες ή τυχαία, αλλά επιλέξαμε η αύξηση να γίνει στις γραμμές του προϋπολογισμού, οι οποίες συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου: μέτρα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η κοινωνική διάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη της απασχόλησης, η διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης και η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και επίσης συγκεκριμένες γραμμές οι οποίες βελτιώνουν την ασφάλεια των πολιτών. Συνολικά, έχουμε αυξήσει τις πληρωμές από 0,89% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος – που ήταν το επίπεδο που πρότεινε το Συμβούλιο – σε 0,96%, κατόπιν στρογγυλοποίησης, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Δεύτερον, αποφασίσαμε να προβούμε σε πλήρη χρήση των επιλογών οι οποίες παρέχονται μέσω των δημοσιονομικών προοπτικών. Στις υποκατηγορίες 1α και 3β, θέλουμε να κατανείμουμε όλα τα χρήματα στις γραμμές του προϋπολογισμού που θεωρούμε σημαντικές, και να μην αφήσουμε κανένα κενό. Δεν θέλουμε ο τίτλος της υποκατηγορίας 1α, «ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», να είναι απλώς αμιγώς θεωρητικός, αλλά να περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα μέτρα. Δεν θέλουμε ο τίτλος της υποκατηγορίας 3β «ιθαγένεια», να είναι κενός νοήματος – θέλουμε να του δώσουμε υπόσταση, καθώς, εξάλλου, η υποκατηγορία αυτή συγκεντρώνει πολιτικές οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα ικανή στο να τις καθιστά ορατές.

Τρίτον, έχουμε προσδώσει στη δέσμη πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών μέτρων, η οποία συμφωνήθηκε μεταξύ όλων των ομάδων και έχει ήδη αξιολογηθεί από την Επιτροπή, ένα πλήθος ωθήσεων για νέα στοιχεία πολιτικής, νέες κοινοτικές δράσεις και πιθανώς νέα νομοθεσία.

Τέταρτον, ακολουθήσαμε την πολιτική μας κρίση. Κανείς δεν μπορεί να αναμένει καλό διοικητικό έργο, είτε αυτό προέρχεται από την Επιτροπή είτε από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εάν δεν διαθέτει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό για το προσωπικό, και επομένως δεν μπορούμε να δεχθούμε τις μειώσεις του Συμβουλίου. Έχουμε αποκαταστήσει την προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε κατά το προσχέδιο προϋπολογισμού, και σε απάντηση η Επιτροπή κατάφερε όχι μόνο να μας ευχαριστήσει, αλλά και να λάβει το μέρος μας σε διαφωνίες με το Συμβούλιο.

Πέμπτον, θα ήθελα να αναφερθώ στο μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή τον τομέα 4, με τον επιβλητικό τίτλο «η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος». Όταν δημιουργήθηκε αυτός ο τομέας στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επί των δημοσιονομικών προοπτικών, η χρηματοδότησή του ήταν ήδη απελπιστικά ελλιπής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό κάθε έτους, τονίζαμε πάντα το ίδιο: πώς θα χρηματοδοτήσουμε όλα όσα χρειάζονται χρηματοδότηση και, ταυτόχρονα, θα αφήνουμε στον εαυτό μας αρκετό περιθώριο, ώστε να είμαστε ικανοί να αντιδρούμε σε απρόβλεπτα γεγονότα στη διάρκεια του οικονομικού έτους;

Μπορώ να πω ότι αυτήν ακριβώς τη στιγμή και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και δεν έχει υπάρξει ικανοποιητική λύση. Για τις ενισχύσεις μας στο Κοσσυφοπέδιο, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη και τώρα τη Γεωργία, αυτό το οποίο είχαμε πραγματικά ανάγκη ήταν μακροπρόθεσμα προγράμματα, όχι αυτή η μόνιμη κατάσταση απόλυτης εξάρτησης.

Δεν πρόκειται για κάτι νέο, αλλά κατά το τρέχον έτος η Επιτροπή μας έδωσε μια νέα πρόκληση: βάσει των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές των τροφίμων παγκοσμίως, τον Ιούλιο η Επιτροπή πρότεινε την παροχή επισιτιστικής βοήθειας, όπως την αποκάλεσε, προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ για το 2008 και το 2009.

Εάν η Επιτροπή ήταν επιμελής, θα έπρεπε αμέσως να προτείνει τη μεταφορά των αναγκαίων πόρων από τον τομέα 2 στον τομέα 4. Δεν το έκανε όμως, επειδή όχι μόνο δεν είναι επιμελής, αλλά και επειδή φοβάται. Φοβάται μήπως δεν λάβει την έγκριση του Συμβουλίου, και τώρα έχουμε επωμιστεί το πρόβλημα. Πρέπει να πείσουμε το Συμβούλιο ότι δεν αρκεί απλώς το κήρυγμα για την ανάγκη να βοηθήσουμε τους φτωχότερους των φτωχών, αλλά και να συνεργαστεί μαζί μας για την εξεύρεση πόρων - ναι, από πού όμως; – ώστε να μπορέσουμε να παράσχουμε άμεση επισιτιστική βοήθεια και να αγοράσουμε σπόρους και λιπάσματα.

Ήταν αρκετά σαφές για την Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι δεν θα είμαστε σε θέση να συγκεντρώσουμε τους απαραίτητους χρηματικούς πόρους στο πλαίσιο των γραμμών προϋπολογισμού του τομέα 4, και κατ’ επέκταση δημιουργήσαμε την γνωστή ως «τροποποίηση-αστερίσκος», η οποία περιλαμβάνει 250 εκατ. ευρώ για επισιτιστική βοήθεια, 40 εκατ. για το Κοσσυφοπέδιο, 80 εκατ. για την Παλαιστίνη και 20 εκατ. για το Αφγανιστάν. Αυτή η τροποποίηση-αστερίσκος η οποία καθιστά σαφές ότι θέλουμε να δαπανήσουμε περισσότερα από τα διαθέσιμα χρήματα σύμφωνα με τις δημοσιονομικές προοπτικές, θα πρέπει να θεωρείται ως πρόσκληση προς το Συμβούλιο.

Ας ελπίσουμε ότι το Συμβούλιο θα θεωρήσει τη σημείωσή μας ως πρόσκληση ή απαίτηση, και θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μαζί μας χωρίς καθυστέρηση. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο – δεν πρέπει να τα αφήνουμε όλα για την τελευταία στιγμή. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, απευθυνόμαστε σε εσάς.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, εισηγητής. (PL) Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε Grybauskaitė, η οποία μιλά Πολωνικά, αλλά που μάλλον θα την ενδιαφέρει λιγότερο το δικό μου μέρος της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Φθάνουμε στο τέλος μιας διαδικασίας την οποία ονομάσαμε «πιλοτική» διαδικασία. Είναι μια καλή ευκαιρία να επισημάνουμε την καλή συνεργασία με το Προεδρείο και τη διαρκή οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου, η οποία είναι αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα, Rømero. «Κανείς δεν είναι τέλειος», ωστόσο, και επομένως ορισμένες διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν, γεγονός το οποίο αντανακλάται στο αποθεματικό που έχει συσταθεί για το 2009. Ο προϋπολογισμός για το 2009 πρέπει να πληροί μια σειρά συγκεκριμένων προκλήσεων. Διανύουμε έτος εκλογών, γεγονός το οποίο πυροδοτεί συγκεκριμένες ανάγκες όσον αφορά τις δημόσιες ανακοινώσεις, οι οποίες απαιτούν χρηματοδότηση. Θα είναι ένα έτος κατά το οποίο θα δοθεί νέο καθεστώς στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο θα έχει δημοσιονομικές συνέπειες. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τις νέες αρχές απασχόλησης και πληρωμής, οι οποίες θα είναι διαφανείς και θα πληρούν τις ανάγκες οι οποίες ανακοινώθηκαν νωρίτερα για τους βοηθούς και το τέλος του συνταξιοδοτικού ταμείου στην παρούσα μορφή του. Χρειάστηκε επίσης να αναδιαρθρώσουμε τον προϋπολογισμό στο δεύτερο μισό του 2008, προκειμένου να είμαστε προετοιμασμένοι για το εξαιρετικά πιθανό σενάριο η λειτουργία μας να βασιστεί στις παλαιές συνθήκες και η Στρατηγική της Λισαβόνας, η οποία θα μετέβαλε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν θα υλοποιηθεί.

Καταφέραμε να διατηρήσουμε τον προϋπολογισμό κάτω από το προαιρετικό όριο που είχαμε θέσει, δηλ. κάτω από το όριο του 20% για τις διοικητικές δαπάνες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να αποδεχθούμε αυτά τα επίπεδα, τόσο στις διοικητικές όσο και στις πολιτικές ομάδες, καθώς συνδέονται με την καλύτερη λειτουργία της νομοθετικής δραστηριότητας, διευκολύνοντας τη ζωή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και με βελτιώσεις στη νέα επιτροπολογία, η οποία προβλέπεται επίσης το 2009.

Θα θέλαμε να υλοποιήσουμε, και υλοποιούμε, αποθεματικά για τον σκοπό αυτό, προκειμένου να εξομαλύνουμε σταδιακά τις δυσαναλογίες που έχουν προκύψει στο διάστημα αυτής της μακράς περιόδου σε διάφορους τομείς της κοινοβουλευτικής διοίκησης, να παράσχουμε πόρους κατά κύριο λόγο στις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες συνδέονται άμεσα με το έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έχουμε σημειώσει άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, δηλαδή στη βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου, ιδίως το Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης. Σημειώσαμε επίσης ότι το νέο Κέντρο Επισκεπτών δυστυχώς δεν θα είναι ανοικτό στη διάρκεια διεξαγωγής των εκλογών. Ανακοινώθηκε ότι θα ήταν ανοικτό, αλλά δεν θα είναι. Μπορούμε να υπολογίζουμε ότι θα καταστεί λειτουργικό κατά τα τέλη του 2009, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται επίσης στο αποθεματικό μας για την πρόσληψη προσωπικού.

Η τήρηση του προϋπολογισμού είναι μια φιλοσοφία κοινή για το Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, και ιδίως στη διάρκεια ενός εκλογικού έτους, θα πρέπει να αποφεύγουμε την παρουσίαση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ως εξαιρετικά φιλόδοξων όσον αφορά το κόστος για τον ευρωπαίο φορολογούμενο. Το ίδιο ισχύει και για άλλα θεσμικά όργανα, όπου τα εκτιμήσαμε όλα αυτά, όλες τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από το Συμβούλιο, και προσθέσαμε τη δική μας αξιολόγηση ως προς τις ανάγκες αυτών των θεσμικών οργάνων. Υπάρχουν δύο δεσμεύσεις, τις οποίες θα ήθελα να επισημάνω: για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, έχουμε 39 νέες θέσεις οι οποίες συνδέονται με τη νέα διαδικασία των υπηρεσιών, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο έχουμε τρεις νέες θέσεις οι οποίες αυξάνουν τις δυνατότητες οργάνωσης, αλλά οι οποίες επίσης καθιστούν δυνατή τη χρηματοδότηση των νέων γραφείων του μέσω προεφοδιασμού.

Το γεγονός αυτό προαναγγέλει τη διεξαγωγή της αυριανής ψηφοφορίας γρήγορα και ομαλά, γεγονός το οποίο είναι αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, τους συντάκτες της γνωμοδότησης της επιτροπής, χωρίς να ξεχνώ τη διοίκηση της επιτροπής υπό τον κ. Raimer Böge. Εκφράζω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου προς τους ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν σε αυτό, ήτοι τον Richard Wester και την Marrianna Pari.

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, Μέλος της Επιτροπής. Κυρία Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά βλέπω πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά περάτωσε το Κοινοβούλιο την πρώτη ανάγνωση και ότι είναι έτοιμο να ψηφίσει αύριο. Αυτό το τεράστιο έργο επιτελέσθηκε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, από τους επικεφαλής και τους συντονιστές της και, φυσικά, από τις πολιτικές ομάδες. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου που πρέπει να γίνει αποτελεί τη βάση των μελλοντικών μας διαπραγματεύσεων. Θα ξεκινήσουμε με σοβαρή δέσμευση μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και της Επιτροπής τους επόμενους δύο μήνες.

Η Επιτροπή, γενικά, εκτιμά ιδιαίτερα και συμμερίζεται τις πολιτικές προτεραιότητες για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την ενίσχυση και την αποκατάσταση του προϋπολογισμού. Όσον αφορά τις πληρωμές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να εγκρίνει το επίπεδο των πιστώσεων έως το ανώτατο όριο. Ωστόσο, αυτό για εμάς δεν είναι αρκετά πειστικό, επειδή πιστεύουμε ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματική ικανότητα απορρόφησης, ιδίως στα κράτη μέλη. Αυτή την εβδομάδα θα αποστείλω τις πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και θα δείτε ότι οι υπολογισμοί μας βασίζονται σε σοβαρά επιχειρήματα.

Η Επιτροπή συμφωνεί ως επί το πλείστον με τη νέα διαδικασία για τα πιλοτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που προτείνονται από το Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, θα ήθελα να τονίσω την εκτίμησή μου για την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων, η οποία χάρη σε μια νέα και επιτυχή προσέγγιση προωθείται από τη γενική εισηγήτρια, κ. Haug. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των διαπραγματεύσεών μας που έχουμε ήδη καταφέρει, πριν από το καλοκαίρι να δεχθούμε και να συμφωνήσουμε επί του εκτενούς πεδίου εφαρμογής αυτών των πιλοτικών σχεδίων.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε μια σειρά ζητημάτων, τα οποία εξακολουθούν, σε πρώτη ανάγνωση, να εγείρουν σοβαρές ανησυχίες στην Επιτροπή.

Το πρώτο και σημαντικότερο αφορά τον τομέα 5. Εκτιμούμε ότι το Κοινοβούλιο έχει αποκαταστήσει τα ποσά που ζήτησε η Επιτροπή για μισθούς των υπαλλήλων. Ωστόσο, ταυτόχρονα, 37 εκατ. ευρώ έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό, τα οποία υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς για την αποδέσμευσή τους.

Επιπλέον, έχει επίσης αποθεματοποιηθεί και επιπρόσθετο αποθεματικό περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ για δύο συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, ήτοι τις μεταφορές και το περιβάλλον. Φυσικά, θα είναι δύσκολο για την Επιτροπή να ανταποκριθεί σε αυτούς, ιδίως στον τελευταίο, επειδή υπάρχει μόνο ένας εργοδότης στην Επιτροπή – ήτοι η Επιτροπή – και δεν είναι δυνατόν, παραδείγματος χάριν, να σταματήσουν οι πληρωμές για μία ή δύο Γενικές Διευθύνσεις, ενώ συνεχίζονται για άλλες.

Το αποθεματικό αυτό – συνολικά περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ – θα έθετε τέλος στην πλήρωση 250 θέσεων που έχουν δημιουργηθεί για τη διεύρυνση και θα εμπόδιζε την αντικατάσταση συνταξιοδοτούμενου προσωπικού από τον επόμενο Ιανουάριο. Κατανοούμε, βεβαίως, ότι οι δεξιότητές μας όσον αφορά τη διαπραγμάτευση και την αιτιολόγηση θα τεθούν σε εφαρμογή με τους υπευθύνους σας όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την πρώτη ανάγνωση. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις και να εκπληρώσουμε όλες τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται σε αυτό το αποθεματικό.

Όσον αφορά τη διοικητική υποστήριξη για επιχειρησιακά προγράμματα, κατά το τρέχον έτος το Κοινοβούλιο ακολούθησε το Συμβούλιο και επιβεβαίωσε τις μειώσεις. Κατανοώ ότι θα είναι απαραίτητες επιπρόσθετες τεχνικές εξηγήσεις, και θα προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε αυτό μέσω διαπραγματεύσεων σχετικά με αυτές τις γραμμές, εν γένει.

Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο διακρίνουμε είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν αποκατέστησε τις πιστώσεις οι οποίες ζητήθηκαν για τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών. Αυτό, πιστεύουμε ότι υποτιμά την ικανότητα της Επιτροπής να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της οι οποίες πηγάζουν από οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων, ιδίως στο τρέχον περιβάλλον. Επιλύουμε και προσπαθούμε να επιλύσουμε προβλήματα που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και άλλα προβλήματα στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτής της κυμαινόμενης κατάστασης, και αυτό μπορεί να θέσει την Επιτροπή σε κίνδυνο δικαστικής προσφυγής.

Συνοψίζοντας, η Επιτροπή θα εξετάσει λεπτομερώς κάθε τροπολογία που ψηφίσθηκε από το Κοινοβούλιο και θα υποβάλλει τις παρατηρήσεις της στις αρχές Νοεμβρίου, μέσω της «επιστολής εκτελεσιμότητας» - όπως κάθε έτος - εξηγώντας όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες. Πριν από τη συνδιαλλαγή τον Νοέμβριο, και πριν από τη δεύτερη ανάγνωση, θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε κατά το δυνατόν ο,τιδήποτε εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι αποτελεί πρόβλημα κατά την πρώτη ανάγνωση.

Όπως συνήθως, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να είναι ο ειλικρινής μεσάζων μεταξύ των δύο αρμόδιων επί του προϋπολογισμού αρχών, ιδίως για τη διαπραγμάτευση των προβλημάτων τα οποία προκύπτουν στον τομέα 4, στον τομέα 5, και στα συνολικά ανώτατα όρια πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, επιδιώκοντας ευνοϊκούς όρους και έναν καλό προϋπολογισμό για ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως αυτές τις δύσκολες ώρες που αντιμετωπίζουμε μαζί.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κ. Grybauskaitė, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να απολογηθώ για την απουσία του κ. Woerth, ο οποίος καθυστέρησε στο Παρίσι, για καλό λόγο, αφού και στη Γαλλία είναι η περίοδος κατάρτισης του προϋπολογισμού και η εποχή παρουσίασης του φορολογικού νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του πρώτου δημόσιου προγραμματικού φορολογικού νομοσχεδίου. Γνωρίζω, έχοντας συζητήσει σχετικά με τον κ. Böge, πόσο σημαντική είναι αυτή η συζήτηση στο Κοινοβούλιο, και πόσο σημαντική είναι για τη γαλλική Προεδρία. Θα ήθελα, επομένως, να ευχαριστήσω τους βοηθούς μου και τους βοηθούς του Συμβουλίου και του κ. Woerth, οι οποίοι με βοήθησαν να προετοιμαστώ για αυτή τη σημαντική συζήτηση.

Μέχρι στιγμής, το έργο μας διεξάγεται μέσα σε ιδιαίτερα θετική ατμόσφαιρα συνεργασίας, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο είναι έτοιμο να συνεχίσει αυτόν τον υψηλής ποιότητας διάλογο με στόχο τη διασφάλιση συμφωνίας επί του προϋπολογισμού του 2009, η οποία θα είναι ισορροπημένη και ικανοποιητική για όλους. Άκουσα προσεκτικά την ομιλία της κ.  Haug και του κ. Lewandowski, η οποία ήταν ιδιαίτερα προσανατολισμένη στην επικοινωνία. Συναρτήσει αυτών, σήμερα κιόλας το πρωί επιτύχαμε μια πολιτική συμφωνία επί του σχεδίου σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, και με χαρά σημειώνω ότι, παρά τις διαφορές, συμμεριζόμαστε τον ίδιο στόχο, σκοπεύουμε δηλαδή να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, τη συνοχή ή την ανάπτυξη.

Προφανώς, όπως επισημάνατε εσείς και η κ. Grybauskaitė, στο πλαίσιο της τρέχουσας περιρρέουσας ατμόσφαιρας, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη έχει τους απαραίτητους πόρους για να διαδραματίσει πλήρως τον ρόλο της στη διεθνή σκηνή. Όλα αυτά, πρέπει, ωστόσο, να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο που τέθηκε για την περίοδο 2007-2013.

Συνεπώς, θα ήθελα να αναφέρω εν συντομία τρία ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας: το πρώτο αφορά πιστώσεις πληρωμών και τα ποσά τους· το δεύτερο αφορά τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· και το τρίτο αφορά τη διευκόλυνση τροφίμων.

Όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, δεν θα κρύψω το γεγονός ότι το Συμβούλιο προβληματίζεται σοβαρά από τον μεγάλο αριθμό των πιστώσεων πληρωμών επί των οποίων σκοπεύει να ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, καθώς η πρόθεση αυτή ξεπερνά κατά πολύ την αρχική πρόθεση της Επιτροπής στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις και, ειδικότερα, θα πρέπει να διδαχθούμε από το προηγούμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, προκειμένου να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε την πραγματική μας ικανότητα να υλοποιούμε τομεακές πολιτικές.

Τώρα, αυτό το οποίο έχουμε δει από την κατάρτιση των δημοσιονομικών προοπτικών, τις οποίες παρακολούθησα από διαφορετική οπτική γωνία για ορισμένο χρονικό διάστημα, είναι ότι ο κοινοτικός προϋπολογισμός πάντοτε αξιοποιόταν ανεπαρκώς, και τούτο συμβαίνει από το 1988. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός του 2008 θα πρέπει να δείξει ότι για άλλη μια φορά φέτος, η πίστωση πληρωμών πρέπει να έχει υπερεκτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό, ιδίως όσον αφορά μια πολιτική τόσο ζωτική όσο η πολιτική συνοχής, και στο σημείο αυτό δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να δείχνουν ότι το 2009 θα είναι καθόλου διαφορετικό.

Όπως ανέφερε η κ. Grybauskaitė, και κατ’ εντολή της, τα τελευταία έτη έχουν γίνει βελτιώσεις, αλλά οι αβεβαιότητες όσον αφορά το οικονομικό έτος 2009 εξακολουθούν να είναι σημαντικές. Την 1η Οκτωβρίου, από τα 433 προγράμματα της πολιτικής συνοχής, μόνο για δύο είχαν καταβληθεί ενδιάμεσες πληρωμές, και θα εκτιμήσετε ότι, στο τρέχον οικονομικό και χρηματοοικονομικό κλίμα - δεν είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πράγματα τα οποία δεν είναι συγκρίσιμα στο πλαίσιο των μέτρων τα οποία ελήφθησαν για τη σωτηρία του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους αποταμιευτές και την προστασία των ευρωπαίων πολιτών - εμείς πρέπει, πάνω απ' όλα, να υπεραμυνθούμε των συμφερόντων των ευρωπαίων φορολογουμένων και να αποφεύγουμε, κατά το δυνατόν, την εισαγωγή στον προϋπολογισμό κάθε πίστωσης πληρωμών που είναι αδύνατον να αξιοποιηθεί.

Το δεύτερο ζήτημα είναι η συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημοσιονομικής πειθαρχίας και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Το Συμβούλιο θα μεριμνήσει για την πλήρη υλοποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Οι δαπάνες πρέπει να τηρούν τα όρια τα οποία τίθενται από αυτή τη Συμφωνία και πρέπει να διατηρούνται επαρκή περιθώρια στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων των διαφόρων τομέων. Τα εν λόγω ανώτατα όρια, όπως γνωρίζετε, δεν αποτελούν στόχους προς επίτευξη. Ο συστηματικός τους κορεσμός είναι απαράδεκτος κατά την άποψή μας, καθώς αυτό θα υποβίβαζε πλήρως την ικανότητά μας να αντεπεξερχόμαστε σε απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2009.

Βάσει αυτού, θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στον τομέα 4, σχετικά με τον οποίο το Κοινοβούλιο πρόκειται να ψηφίσει επί μιας τροπολογίας η οποία ξεπερνά κατά πολύ το ανώτατο όριο των δημοσιονομικών προοπτικών. Γνωρίζουμε καλά τις πραγματικές εντάσεις οι οποίες περιβάλλουν αυτόν τον τομέα. Πρέπει να διαμορφώσουμε συνεκτική ανταπόκριση στις διαφορετικές προτεραιότητες της Ένωσης στη διεθνή αρένα, και να συντονίσουμε το επίπεδο της παρέμβασής μας, ιδίως στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, και γνωρίζουμε ότι, στον τομέα αυτό, οι περιστάσεις μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Επομένως, και εδώ, θα πρέπει να αφήσουμε στον εαυτό μας επαρκή περιθώρια για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε εξελίξεων στον τομέα αυτό, καθώς και οποιωνδήποτε εξελίξεων οι οποίες συνδέονται με παρεμβάσεις οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ.

Το τρίτο ζήτημα αφορά τη χρηματοδότηση της διευκόλυνσης των τροφίμων. Είναι σαφές ότι αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο των συζητήσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου κατά τις επόμενες εβδομάδες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του τρέχοντος έτους έδωσε μια δυνατή πολιτική ώθηση, συγχαίροντας την Επιτροπή για την επιθυμία της να παρουσιάσει την πρότασή της, η εντολή όμως του Συμβουλίου είναι απόλυτα σαφής: πρέπει να βρεθεί μια λύση χρηματοδότησης η οποία να συμμορφώνεται πλήρως με τις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο συμμερίζεται αυτή την άποψη, αλλά, παρόλα αυτά, το Συμβούλιο πασχίζει να βρει κάθε κατάλληλο δημοσιονομικό διακανονισμό, ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις πολιτικές επιθυμίες που έχουν εκφραστεί, και από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτό το οποίο ήθελα να πω – προκειμένου να αποφύγω την απόδοση όσων είπα σε μεταφραστικό σφάλμα – είναι ότι γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμερίζεται την άποψη αυτή. Έκανα ένα λάθος, εκ παραδρομής, φυσικά. Θα ήθελα, εντούτοις, επίσης να αναφέρω ότι υπήρχαν σημεία σύγκλισης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με αυτό το σημαντικό ζήτημα της διευκόλυνσης των τροφίμων, ιδίως όσον αφορά το γεγονός ότι και οι δύο διατηρούσαμε επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την πλήρη χρηματοδότηση αυτής της διευκόλυνσης από περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 2.

Είναι σαφές ότι πρέπει – και το Συμβούλιο το γνωρίζει αυτό – να επιδιώξουμε έναν βέλτιστο συνδυασμό χρηματοδοτικών πόρων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία που πρότεινε η Επιτροπή επί του συνολικού ποσού, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, στη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής τον Νοέμβριο. Είμαι πεπεισμένος ότι τα τρία θεσμικά όργανα θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν μια ολοκληρωμένη συμφωνία επί του προϋπολογισμού του 2009, σχετικά με τη χρηματοδότηση των νέων πρωτοβουλιών που μόλις ανέφερα, στη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής τον Νοέμβριο. Η συμφωνία αυτή, πρέπει να είναι ο βέλτιστος δυνατόν συμβιβασμός για την Ένωση, τους πολίτες της και τα θεσμικά της όργανα.

Λίγα λόγια για τον κανονισμό υλοποίησης αποφάσεων ιδίων πόρων, επί του οποίου θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο στη διάρκεια της παρούσας συνόδου. Ήθελα να ευχαριστήσω, τόσο προσωπικά όσο και εξ ονόματος του Συμβουλίου τον Alain Lamassoure για την έκθεσή του, μαζί με το Κοινοβούλιο για την επιμέλεια και την ταχύτητα την οποία επέδειξε όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Από την πλευρά μας, δεν αποκλείουμε την πρόταση της Επιτροπής. Η κύρωση της απόφασης επί των ιδίων πόρων στα διάφορα κράτη μέλη πηγαίνει καλά, και ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τον στόχο της πλήρους και ολοκληρωμένης έναρξης ισχύος της έως την 1η Ιανουαρίου 2009. Αυτό ήθελα να σας πω.

 
  
MPphoto
 

  Ana Maria Gomes, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Κυρία Πρόεδρε, το γεγονός ότι ο τομέας 4 μονίμως υποχρηματοδοτείται αποτελεί πάντοτε μήλο της έριδος. Μας εμποδίζει να υλοποιήσουμε τις εξωτερικές μας δεσμεύσεις σε τομείς κρίσης: στο Κοσσυφοπέδιο, την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν και τη Γεωργία. Είμαστε τελείως ανίκανοι να αναπτύξουμε μια στέρεα κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας σε μακροπρόθεσμη βάση, εφόσον η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξακολουθήσουν να υιοθετούν αυτή τη δημοσιονομική στρατηγική της υποχρηματοδότησης των εξωτερικών σχέσεων και να ανταποκρίνονται απλώς πρόσκαιρα στην πρόσφατη κρίση, η οποία απορροφά όλους τους πόρους και την προσοχή, όπως σήμερα στην περίπτωση της Γεωργίας. Η τελευταία προτεραιότητα επισκιάζει την προηγούμενη.

προκειμένου να καταστεί παγκόσμιος παράγοντας η ΕΕ, απαιτούνται περισσότερα χρήματα στον τομέα 4. Με τον τρέχοντα οικονομικό φάκελο, είναι αδύνατον να καλυφθούν οι ανάγκες των διαφόρων γραμμών του προϋπολογισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στηρίζει ακράδαντα τη στρατηγική της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού η οποία επιδιώκει να αποκαταστήσει το προσχέδιο προϋπολογισμού σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού και να αυξήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο τις γραμμές του προϋπολογισμού για το Κοσσυφοπέδιο κατά 40 εκατ. ευρώ, και για την Παλαιστίνη κατά 139 εκατ. ευρώ.

Στηρίζουμε επίσης την τροπολογία-αστερίσκο. Με άλλα λόγια, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να επιτρέψουν την αξιοποίηση του μέσου της ευελιξίας, και όλων των άλλων διαθέσιμων μέσων που παρέχονται στο πλαίσιο της Διοργανικής Συμφωνίας, να διαθέσουν 250 εκατ. ευρώ για το μέσο διευκόλυνσης των τροφίμων, 40 εκατ. ευρώ για το Κοσσυφοπέδιο, 80 εκατ. ευρώ για την Παλαιστίνη και 20 εκατ. ευρώ για το Αφγανιστάν.

 
  
MPphoto
 

  Maria Martens, συντάκτρια γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. (NL) Μιλώ ως μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης και, εκ μέρους της επιτροπής μου, θα ήθελα να εκφράσω τρεις παρατηρήσεις: πρώτον, σχετικά με την επισιτιστική κρίση, δεύτερον, σχετικά με το σύστημα αξιολόγησης της αναπτυξιακής πολιτικής και τρίτον, σχετικά με την έλλειψη πόρων στο πλαίσιο του τομέα 4 – αλλοδαπές επενδύσεις που συζητήθηκαν νωρίτερα.

Θα ήθελα να ξεκινήσω με την επισιτιστική κρίση, η οποία, φυσικά, αποτελεί τεράστιο πρόβλημα, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, και είναι απεγνωσμένα αναγκαία η τήρηση μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης. Χρειαζόμαστε ωστόσο μια προσέγγιση διαφορετική από εκείνη την οποία πρότεινε η Επιτροπή σε πρώτη φάση. Οι δημοσιονομικές συμφωνίες πρέπει να τηρούνται, ενώ οι εξουσίες του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν πρέπει να παραβλέπονται. Χαίρομαι, ωστόσο, που η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει την πρώτη πρόταση – να χρησιμοποιήσει γεωργικά κονδύλια για τον σκοπό αυτό.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε επισιτιστική ασφάλεια στις ενδιαφερόμενες χώρες. Είναι περιττό να αναφέρουμε ότι η επισιτιστική βοήθεια είναι απαραίτητη για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, αλλά τελικώς, σημασία έχει η μακροπρόθεσμη προοπτική, γι’ αυτό και η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να επιστρέψει στην αναπτυξιακή ατζέντα της ΕΕ ως τομέας προσοχής στον οποίο θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να μιλήσουμε για μια εκ νέου αξιολόγηση του θεματικού προγράμματος για την επισιτιστική ασφάλεια, και θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε στις μικρότερες γεωργικές επιχειρήσεις καλύτερη πρόσβαση σε κρίσιμους παράγοντες της παραγωγής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χαιρόμαστε που η πρόταση αυτή συνοδεύτηκε με έγκριση για ένα δοκιμαστικό σχέδιο για μικροπιστώσεις, επειδή κατ' αυτόν τον τρόπο θα είναι ευκολότερο για τις μικρότερες γεωργικές επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή τροφίμων.

Δεύτερον, το σύστημα αξιολόγησης της πολιτικής ανάπτυξης πρέπει να βελτιωθεί. Η αξιολόγηση εστιάζεται σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό στον προορισμό των χρημάτων και σε πολύ μικρό βαθμό στα αποτελέσματα. Εάν επιθυμούμε να συνεχίσουν οι πολίτες να στηρίζουν την αναπτυξιακή συνεργασία, θα πρέπει να καταστούμε διορατικότεροι όσον αφορά τα αποτελέσματα της εργασίας μας.

Τρίτον, η έλλειψη πόρων για αλλοδαπές δαπάνες, ο τομέας 4, συζητήθηκε νωρίτερα. Αυτό αφορά όχι μόνο πόρους για την αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά και για το Κοσσυφοπέδιο, τη Μέση Ανατολή κ.λπ. Έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες. Δικαίως. Για τον λόγο αυτό το στοιχείο αυτό αξίζει διαρθρωτική αύξηση

 
  
MPphoto
 

  Helmuth Markov, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία αναφορικά με την έκθεση της κ. Haug.

Το πρώτο είναι ότι, με πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, στον τομέα «εμπορική πολιτική για τη βοήθεια που συνδέεται με το εμπόριο» - ή αλλιώς «βοήθεια για το εμπόριο» - ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως. Δυστυχώς, η Επιτροπή δεν έχει κατορθώσει ακόμη να μας παράσχει οιεσδήποτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δεσμεύσεις για τις ενισχύσεις θα υλοποιηθούν και κατά πόσον είναι λειτουργικές. Εμψυχωτικό είναι το γεγονός ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει ενσωματώσει μια τροπολογία την οποία πρότεινε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, για την προτεινόμενη από το Συμβούλιο ανάκληση της μείωσης σε ποσοστό 50% του ποσού για τη βοήθεια στο εμπόριο.

Η δεύτερη παρατήρησή μου αφορά τη στήριξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της μεταφοράς τεχνολογίας και ανάπτυξης ικανοτήτων που συνδέονται με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Κατά το τελευταίο έτος, το Κοινοβούλιο έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσει τις φτωχότερες χώρες με την παροχή φαρμακευτικών προϊόντων, και η αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση αποτελεί σαφώς μέρος αυτών των μέτρων. Δυστυχώς, είναι σαφές ότι ούτε η Επιτροπή, ούτε το Συμβούλιο συμμερίζονται την άποψη αυτή, και, εάν καταλαβαίνω σωστά, η Επιτροπή Προϋπολογισμών, δυστυχώς, έχει επίσης συμπεριλάβει μια σχετική τροπολογία.

Σχετικά με την έκθεση του κ. Lewandowski, η επιτροπή μου έχει επισημάνει μια σημαντική πτυχή του έργου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα των διεθνών εμπορικών σχέσεων: τη συμμετοχή του στη Διακοινοβουλευτική Ένωση στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στη Γενεύη. Καθώς το Κοινοβούλιό μας αποτελεί έναν από τους διοργανωτές των ετήσιων συνεδριάσεών της, και δεδομένου ότι αναμφισβήτητα η ατζέντα θα περιλαμβάνει σημαντικές υπουργικές διασκέψεις κατά το ερχόμενο έτος σε συνάρτηση με τον Γύρο της Ντόχα, θα άξιζε να ενισχυθεί η χρηματοδότηση για τον σκοπό αυτό προκειμένου να διασφαλισθεί ότι έχουμε κατάλληλες επιλογές υποδομής που απαιτούνται για τη συμμετοχή. Επιπλέον, είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να βοηθήσουμε τους εκπροσώπους των χωρών ΑΚΕ να καταβάλουν τα έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης όσον αφορά την κοινοβουλευτική διάσκεψη. Και τα δύο αυτά στοιχεία μπορούν, και θα πρέπει, να συμβάλουν στην αύξηση της διαφάνειας και να ενισχύσουν τον διάλογο μεταξύ κοινοβουλίων, κυβερνήσεων και του ευρύτερου κοινού, και τελικώς να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αμεροληψία και νομιμότητα στις διαπραγματεύσεις και τις αποφάσεις, ως μέρος των συζητήσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Οικονομικών και Νοσματικών Θεμάτων. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κ. Grybauskaitė, κ. Jouyet, εκ μέρους της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, θα ήθελα να εκφράσω ικανοποίηση, λύπη και ελπίδα.

Η ικανοποίησή μου πηγάζει από το γεγονός ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών συμφώνησε να δεχθεί την πρότασή μας, δηλαδή ότι οι επόπτες, είτε για τον τραπεζικό τομέα, είτε για ασφάλειες ή για χρεόγραφα, χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση προκειμένου να συνεργάζονται καλύτερα. Είναι αυτονόητο ότι ακόμη και όσοι δεν είναι μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων θα συμφωνήσουν ότι το ζήτημα αυτό είναι ζωτικό.

Η λύπη μου οφείλεται στο γεγονός ότι στην τρέχουσα κρίση, το ευρώ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μας, αν και η Επιτροπή έχει μειώσει δραματικά τους πόρους για δραστηριότητες επικοινωνίας σχετικά με το υπέροχο νόμισμά μας.

Ελπίζω ότι αύριο η ολομέλεια θα συνειδητοποιήσει ότι οι πόροι της ευρωομάδας, ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο συνέρχεται στο εξής, θα πρέπει να αυξηθούν. Δεν πρέπει να είναι μια ασήμαντη δομή, χωρίς ουσία. Έχει γίνει πραγματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ελπίζω ότι αύριο το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει να ψηφίσει υπέρ της αρχής των αυξημένων πόρων για την Ευρωομάδα.

 
  
MPphoto
 

  Karin Jöns, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμών για το γεγονός ότι συμμερίζονται ευρέως την προσέγγιση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ως προς τον προϋπολογισμό.

Παρόλα αυτά, θα ήθελα, για άλλη μία φορά, να υποστηρίξω την αύξηση της χρηματοδότησης για τον κοινωνικό διάλογο δεόντως, όπως προτείναμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να συζητούμε σχετικά με το πώς ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί πυλώνα του ευρωπαϊκού μας κοινωνικού μοντέλου, και έπειτα από την άλλη να μειώνουμε τη χρηματοδότηση σε αυτόν ακριβώς τον τομέα.

Στο σημείο αυτό, καλώ επίσης το Συμβούλιο να συνεργαστεί μαζί μας για την εξεύρεση μιας λύσης στο πρόβλημα της ρήτρας προοδευτικής μείωσης. Έχει ιδιαίτερα δραματικές επιπτώσεις στο έργο των συνδικαλιστικών ινστιτούτων, και, μακροπρόθεσμα, οι διαρκείς μειώσεις της χρηματοδότησης απλά δεν είναι πλέον βιώσιμες.

Όσον αφορά τα δύο πιλοτικά σχέδια της επιτροπής, επιτρέψτε μου να πω κάτι: επικράτησε ομοφωνία υπέρ ενός πιλοτικού σχεδίου σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων, και είμαι βέβαιος ότι τα αποτελέσματα αυτού του σχεδίου θα μας δώσουν σημαντικά διδάγματα για τις μελλοντικές μας πολιτικές αποφάσεις σχετικά με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων. Θα δώσουμε επομένως μεγάλη προσοχή προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η Επιτροπή, με τη σειρά της, στρέφει την προσοχή της στις πτυχές εκείνες οι οποίες είναι σημαντικές για εμάς στο σχέδιο αυτό, για την αποτροπή του μισθολογικού και του κοινωνικού ντάμπινγκ.

Το δεύτερο σχέδιο αφορά τη βία κατά των ηλικιωμένων. Το σχέδιο αυτό έρχεται αντιμέτωπο με ένα θέμα το οποίο αποτελεί ταμπού, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. (HU) Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, ως συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2009, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου με το υλικό το οποίο έχουμε ενώπιόν μας. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι το επόμενο έτος θα υπάρχουν 10% περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι για περιβαλλοντικούς σκοπούς από ό,τι το 2008. Επομένως, θα είμαστε σε θέση να διαθέσουμε 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Επικροτώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι μία από τις προτεραιότητες του επόμενου έτους είναι η αλλαγή του κλίματος. Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στη διεθνή μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος, όπως τόνισε εχθές ο πρόεδρος Sarkozy. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι ο προϋπολογισμός για το LIFE+ θα αυξηθεί επίσης κατά 9%. Επικροτώ επίσης ως εξαιρετικές ευκαιρίες τη δρομολόγηση των λεγόμενων προπαρασκευαστικών, ή πιλοτικών σχεδίων, για τα οποία τρεις από τις προτάσεις μας κατά το τρέχον έτος σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας θα λάβουν ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ποτέ ξανά δεν έχουν δρομολογηθεί τόσο πολλά σχέδια αφιερωμένα στην αλλαγή του κλίματος ή τις επιπτώσεις της, στη διάρκεια ενός μόνο έτους.

Από την άποψη των οργανισμών, θεωρώ ότι τα ποσά τα οποία εισηγήθηκε η Επιτροπή είναι κατά βάση αποδεκτά, και χαίρομαι για το γεγονός ότι η έκταση της ενίσχυσης, τόσο για ανθρώπινους πόρους όσο και για εργαλεία, έχει αυξηθεί· εντούτοις, θα πρότεινα τροποποιήσεις σε δύο σημεία. Το πρώτο αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, για το οποίο θα συνιστούσαμε την αποδέσμευση έως και 10% του αποθεματικού, εφόσον μόνο τότε θα είναι σε θέση ο οργανισμός αυτός να εκπληρώσει την αποστολή του. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας των Τροφίμων, όπου η πρωτοβουλία μας στρέφεται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή, συνιστούμε την εγγραφή στο αποθεματικό ποσοστού 10%, έως ότου ο οργανισμός μπορέσει να αποδείξει οτι λειτουργεί δεόντως. Οι προτάσεις μου εν προκειμένω έχουν λάβει την υποστήριξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου. Καλώ τους συνάδελφους βουλευτές να παράσχουν ομοίως την υποστήριξή τους με την ψήφο τους στη σύνοδο της ολομέλειας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Jutta Haug, την εισηγήτρια, και τον László Surján, τον σκιώδη εισηγητή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για την πολύτιμη βοήθειά τους στο έργο μου. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Gabriela Creţu, συντάκτρια της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. (RO) Ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί ζήτημα πολιτικής· δεν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα, αλλά για ένα εξαιρετικά βαθύ πολιτικό πρόβλημα. Μέσω του προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε τι πόροι απαιτούνται για την εκπλήρωση αυτών των στόχων. Προσδίδουμε επίσης ένα μέτρο ειλικρίνειας στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε. Οι διατάξεις οι οποίες αφορούν την εσωτερική αγορά φαίνονται να επαρκούν.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κ. Haug για τις τεράστιες προσπάθειές της όσον αφορά τον συντονισμό των εξαιρετικά ποικιλόμορφων υποβληθέντων αιτημάτων με γενικότερους πολιτικούς στόχους. Ωστόσο, προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν, παρά τις προσπάθειες αυτές. Η χρηματοπιστωτική αγορά δείχνει τα όριά της. Μπορούμε να διακρίνουμε τις ελλείψεις οι οποίες κρύβονται πίσω από κανόνες, τους οποίους οι απλοί πολίτες δυσκολεύονται να κατανοήσουν. Εξακολουθούν να εμφανίζονται ως ένα βαθμό εύθραυστοι.

Η προτεινόμενη τροπολογία, η οποία ζητεί τη διάθεση πόρων για την εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με οικονομικά θέματα, απορρίφθηκε από πλειοψηφία της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ο λόγος για αυτό δεν είναι η αποταμίευση. Ένα μεγαλύτερο ποσό το οποίο είχε ζητηθεί, έλαβε έγκριση για αδιευκρίνιστο σκοπό ο οποίος συνδέεται με την προστασία των καταναλωτών. Θα θέλαμε να ζητήσουμε από την επιτροπή να εξετάσει τη χρήση των ποσών που έχουν εγκριθεί για το αντίστοιχο κεφάλαιο για τη διεξαγωγή προγραμμάτων εκπαίδευσης σε οικονομικά θέματα. Η έλλειψη πληροφοριών στην περίπτωση ορισμένων ανθρώπων αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση κερδοσκοπίας στην αγορά, ενώ άλλοι πλουτίζουν. Ωστόσο, η στιγμή δεν είναι κατάλληλη για την κατάργηση της προστασίας. Είναι προτιμότερο οι καλά ενημερωμένοι πολίτες να υπερασπίζονται τον εαυτό τους μόνοι τους.

 
  
MPphoto
 

  Miloš Koterec, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης. (SK) Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τόσο την εισηγήτρια, κ.  Jutte Haug, και τον συντονιστή για μια εξαιρετικά ευαίσθητη προσέγγιση των αναγκών των πολιτών της ΕΕ και επίσης για την αποδοχή των συστάσεων της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της οποίας είμαι μέλος. Η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική της ΕΕ.

Όταν, ως εισηγητής της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνέταξα τη γνωμοδότησή της σχετικά με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προαναφερθέντα προϋπολογισμό, θέλησα επίσης να συμβάλω στην επίλυση ενός προβλήματος το οποίο τα κράτη μέλη προσπαθούσαν να επιλύσουν μέσω των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων ελλείψει μίας ενιαίας ευρωπαϊκής προσέγγισης στον τομέα αυτό. Αφορά το πρόβλημα της ένταξης των κοινοτήτων Ρομ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνοντας ένα πιλοτικό σχέδιο το οποίο ενδεχομένως να συμβάλει στην επίλυση αυτού του προβλήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σκοπός μου είναι να ενθαρρύνω την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνειδητοποίησης της δυνατότητας αντιμετώπισης του προβλήματα από την άποψη της περιφερειακής ανάπτυξης.

Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα έκδηλο στα νέα κράτη μέλη, όπου μικροί θύλακες κοινοτήτων Ρομ συνιστούν ένα σοβαρό αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόβλημα. Το σχέδιο θα πρέπει επίσης να καλύπτει την ανάπτυξη επαρκών πόρων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, χωρίς τους οποίους το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να βαραίνει τα κράτη μέλη, οδηγώντας σε μία κατάσταση όπου εκατομμύρια ευρωπαίοι πολίτες ιθαγένειας Ρομ μπορεί να καταστούν θύματα μιας ανομοιογενούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και πολύ ανεπαρκούς ολοκλήρωσης.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski, συντάκτης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Αλιείας. (FI) Κυρία Πρόεδρε, ο τομέας 2 στο προσχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, τον οποίο το Συμβούλιο μείωσε ξανά, δεν αντανακλούσε τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτού του τομέα, οι άμεσες γεωργικές ενισχύσεις και τα έξοδα εμπορίας εκτιμούνταν υπερβολικά συντηρητικά στα 2.027 εκατομμύρια ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο για τις πολυετείς δημοσιονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή Γεωργίας πρότεινε η Επιτροπή Προϋπολογισμών να επανεξετάσει τις εκτιμώμενες δαπάνες, πράγμα το οποίο και έπραξε.

Νέα στοιχεία του προϋπολογισμού είναι η διάθεση φρούτων και λαχανικών σε μαθητές και το ταμείο για την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα. Για το προηγούμενο στοιχείο, η επιτροπή προέβλεψε 181 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για το δεύτερο 600 εκατομμύρια ευρώ.

Καθώς υπάρχει ένα τεράστιο απόθεμα υποχρεώσεων που εκκρεμούν, ή υπόλοιπα προς εκκαθάριση, στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, συνολικά 9 δισ., και επειδή οι προτάσεις της Επιτροπής παρουσίασαν απόκλιση 30% μεταξύ των υποχρεώσεων και των πληρωμών, η επιτροπή αύξησε τις πληρωμές κατά 898 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιτροπή εισηγείται την παροχή άμεσης επισιτιστικής βοήθειας και τη χρηματοδότησή της στο πλαίσιο του τομέα 4, ανάλογα με τη φύση της. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διεξαχθούν διοργανικές συνομιλίες.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αλιείας. (PT) Θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας την εισηγήτρια, κ. Haug, για την προσπάθεια την οποία κατέβαλε για την κατάρτιση της θέσης του Κοινοβουλίου. Οι συνολικές πιστώσεις οι οποίες διατέθηκαν στην αλιεία όλα τα χρόνια πρέπει να θεωρούνται ως αρνητική εξέλιξη δεδομένου ότι προηγούμενοι προϋπολογισμοί αποτελούσαν το ελάχιστο δυνατό για την υλοποίηση μιας κοινής πολιτικής αλιείας και μιας θαλάσσιας πολιτικής με τους απαιτούμενους πόρους.

Για τον κλάδο της αλιείας, η αυξημένη εξωτερική οικονομική πίεση των αυξήσεων των τιμών των καυσίμων και η οικονομική στασιμότητα και η μείωση των τιμών των αλιευτικών προϊόντων έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες για τον τομέα και κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα για τους αλιείς εν γένει.

Παρότι η Επιτροπή προτείνει την αναδιάρθρωση του τομέα της αλιείας σύμφωνα με την τρέχουσα μακροοικονομική κατάσταση, απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η επιβίωση του τομέα. Το σχέδιο προϋπολογισμού και η τρέχουσα θέση του Κοινοβουλίου προβλέπουν μεγάλες μειώσεις, ειδικότερα στους τομείς της παρακολούθησης των ιχθυαποθεμάτων, της διεθνούς συνεργασίας, του προσωπικού ερευνών αλιείας και της συλλογής δεδομένων.

Αφετέρου, χαιρετίζω το γεγονός ότι η τρέχουσα θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει το πιλοτικό σχέδιο το οποίο παρουσίασα για τη δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών της αγοράς προϊόντων αλιείας και εξακολουθεί να στηρίζει την ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική και όλα τα σχετικά σχέδια αυξάνοντας τις πιστώσεις για έρευνα.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το 2004, σε ένα μεγάλο πολιτιστικό συνέδριο στο Βερολίνο, ο πρόεδρος Barroso δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική είχε ως κεντρικό στόχο να αποτελέσει την ψυχή της Ευρώπης. Ωστόσο, ο προϋπολογισμός για τον πολιτισμό μας δείχνει ότι αυτές οι μεγάλες προκλήσεις δεν αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη επιτυχία. Είναι αλήθεια ότι τώρα καταφέραμε να δρομολογήσουμε ένα πιλοτικό σχέδιο για την εξασφάλιση περισσότερων χρημάτων για την προώθηση της κινητικότητας των καλλιτεχνών, και θέλουμε επίσης να αυξήσουμε τις δαπάνες για τη δια βίου μάθηση και τις ανταλλαγές νέων, αλλά δεδομένου ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ευρωπαίους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την Ευρώπη, δαπανούμε πολύ λίγους πόρους στον τομέα αυτό. Όπως έχει αναφέρει ήδη ο κ. Barroso, οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θα λέγαμε ότι έχουν ενθουσιαστεί με την ενιαία αγορά, αλλά θέλουν να μάθουν περισσότερα για τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Ευρώπης.

Μόλις απονείμαμε το βραβείο του Κοινοβουλίου για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Πρέπει επίσης να δαπανήσουμε περισσότερους πόρους για την παραγωγή ευρωπαϊκών ταινιών, επειδή πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι πολίτες μας να κατανοήσουν καλύτερα το ευρωπαϊκό σενάριο και τα ευρωπαϊκά οράματα για την ιστορία και το μέλλον της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Monica Frassoni, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εάν η δικαιοσύνη είναι βραδύρυθμη, ελάχιστα προσβάσιμη και αδιαφανής, είναι ανώφελη. Πιστεύουμε ότι το προσωπικό της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου θα πρέπει να αυξηθεί και να ενισχυθεί στους τομείς της νομικής διαχείρισης, της παρακολούθησης της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και στην καλύτερη ρύθμιση γενικότερα, ακριβώς επειδή οι τρέχουσες διαδικασίες είναι υπερβολικά χρονοβόρες και υπερβολικά αδιαφανής.

Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή δεν διαθέτει ακόμη μια αρκετά σαφή άποψη της ανάγκης επένδυσης σε επαρκές προσωπικό στους τομείς αυτούς, και φαίνεται απολύτως ανάρμοστο το γεγονός ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να μας αφήνει στο απόλυτο σκοτάδι σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που εργάζονται ειδικά για τις διαδικασίες επί παραβάσει και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι όλα βαίνουν ομαλά.

Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να επισημάνω το πρόβλημα το οποίο τίθεται από τη νομοθετική ποιότητα των κειμένων μας και την ανάγκη για περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις στο έργο των γλωσσολόγων νομικών. Το ίδιο ισχύει για το ζήτημα της εσωτερικής αναδιοργάνωσης συνολικά, όσον αφορά την παρακολούθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου. Τέλος, καλούμε την Επιτροπή να μας αναφέρει και να προσδιορίσει ποσοτικά, και από οικονομική άποψη, τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί προκειμένου τα θεσμικά μας όργανα να καταστούν πιο οικολογικά και πιο βιώσιμα.

 
  
MPphoto
 

  Bárbara Dührkop Dührkop, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. (ES) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Προϋπολογισμών για την υποστήριξή της προς τις τροπολογίες μας.

Λόγω χρονικών περιορισμών, θα αναφέρω εν συντομία απλώς δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά την παραδοσιακή τροπολογία του προϋπολογισμού για τον Frontex. Όπως γνωρίζετε όλοι, λόγω της έλλειψης πρωτοβουλίας της Επιτροπής, και ιδίως λόγω της ασυνέπειας του Συμβουλίου, το Κοινοβούλιο έπρεπε να καθορίσει το πεδίο δράσης του Frontex μέσω της δημοσιονομικής διαδικασίας.

Για το τρέχον έτος, αποφασίσαμε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό του κατά 10 εκατ. ευρώ και να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι οι αποστολές του παραμένουν μόνιμες. Για τον σκοπό αυτό, δεν απαιτούνται μόνο δημοσιονομικές πιστώσεις, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αλλά και τα κράτη μέλη πρέπει εν προκειμένω να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την έγκριση πιλοτικής πίστωσης για την ένταξη των Ρομ. Η ευρωπαϊκή διάσκεψη η οποία διοργανώθηκε κατά τον μήνα αυτό από την Επιτροπή δεν μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος, αλλά μάλλον την έναρξη, μιας συνεκτικής πολιτικής για την ένταξη των Ρομ στην ευρωπαϊκή μας κοινωνία.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Μποτόπουλος, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. − (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω με την ιδιότητά μου ως συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, αλλά και ως σοσιαλιστής βουλευτής, μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Επιπλέον, για τον λόγο αυτό, έχω στη διάθεσή μου δύο λεπτά αντί για ένα.

(EL) Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, αυτό που, δυστυχώς, παρατηρούμε είναι ότι, σε μια χρονιά που είχαμε το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία για τη Συνταγματική Συνθήκη, το οποίο και απέδειξε, πέρα από το αποτέλεσμά του, την ανάγκη να υπάρχει επικοινωνία των πολιτικών με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Ιρλανδοί μας λένε ότι ο βασικός λόγος του «όχι» ήταν ακριβώς η έλλειψη επικοινωνίας. Είναι προφανές λοιπόν ότι χρειαζόμαστε περισσότερη επικοινωνία εν όψει και των επερχόμενων εκλογών.

Οι προτάσεις μας έγιναν σε μεγάλο βαθμό δεκτές. Δεν είναι όμως ικανοποιητικό το ότι δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις για την ενίσχυση δύο βασικών νέων πολιτικών θεσμών που είναι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ινστιτούτα. Την επόμενη φορά.

Μερικές πολιτικές παρατηρήσεις όσον αφορά τον ίδιο τον προϋπολογισμό που ψηφίζουμε φέτος. Και όταν λέω πολιτικές, ο πολιτικός ρόλος του προϋπολογισμού θα ήταν, επιτέλους, να μπορέσουμε και μέσω του προϋπολογισμού ως Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξουμε το ρόλο μας. Όπως είπε χτες ο Επίτροπος Almunia – και το αναφέρω γαλλικά γιατί γαλλικά μίλησε: «Il faut commencer à imaginer le budget de l'Europe». Δεν τον έχουμε καν ακόμη φανταστεί αυτό τον προϋπολογισμό, και αυτό πρέπει να γίνει.

Άρα, τι βλέπουμε φέτος; Βλέπουμε έναν προϋπολογισμό με χαμηλές πληρωμές, με μεγάλο χάσμα μεταξύ δεσμεύσεων και πληρωμών και με μη ικανοποιητική απάντηση στις ίδιες τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ναι μεν υπάρχουν προβλήματα, ναι μεν, όπως είπατε αγαπητέ Υπουργέ κύριε Jouyet, πρέπει να αφήνουμε περιθώρια για να απαντάμε στις κρίσεις. Έχουν σημασία όμως και οι ίδιες οι πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται, νομίζω, σε μια εκλογική χρονιά να παρέχονται τόσο λίγα κονδύλια για την επικοινωνία. Σε μια χρονιά γεωπολιτικών κρίσεων, τόσα λίγα για την εξωτερική πολιτική!.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. (PL) Ενόψει των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η περαιτέρω μείωση στον ήδη χαμηλό προϋπολογισμό για το 2009 από το Συμβούλιο, προκαλεί έκπληξη. Οι μειώσεις αυτές θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανισορροπία μεταξύ του επιπέδου των εγχειρημάτων και του κόστους τους, γεγονός το οποίο αντίκειται στην αρχή του εξισορροπημένου προϋπολογισμού.

Το ποσό το οποίο εγκρίνεται από το Συμβούλιο – μόνο 0,89% του ΑΕΠ – για πιστώσεις πληρωμών, δεν συνάδει με τις πολλές πολιτικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι μόνο ορισμένα από τα σημαντικά πιλοτικά σχέδια τα οποία θα ωφελήσουν τους πολίτες θα υλοποιηθούν στην πράξη.

Ως συντάκτρια της γνωμοδότησης σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2009 για την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, με προβληματίζει η μη ικανοποιητική χρήση του προϋπολογισμού για ανάγκες υφιστάμενων προγραμμάτων όπως τα προγράμματα Progress ή Daphne. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να λάβει σημαντικά μέτρα για την υλοποίηση των αρχών της ισότητας στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της, ενώ τα κράτη μέλη πρέπει να τις προωθούν αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιούν διαρθρωτικά ταμεία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους εισηγητές για την επιμελή και πολύ αποτελεσματική τους εργασία σε αυτό το δύσκολο καθήκον, και μιλώ συγκεκριμένα για το ζήτημα της Υπηρεσίας του Διαμεσολαβητή, όπου θα σημειωθεί αύξηση περίπου 6% του προϋπολογισμού. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλο, αναγνωρίζοντας ότι το ήμισυ μπορεί να μην είναι απαραίτητο εάν δεν σημειωθεί ουσιαστική αλλαγή στην Υπηρεσία μετά τις εκλογές του 2009. Πιστεύω ότι θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι έχουν γίνει εργασίες στην Υπηρεσία του Διαμεσολαβητή για την αναδιοργάνωση του προσωπικού και των πόρων με αποτελεσματικότερο τρόπο.

Όσο έχω τον λόγο, ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, θα ήθελα απλώς να πω ότι το ζήτημα της επισιτιστικής βοήθειας - και το λέω αυτό επίσης στο κοινό που έχει συγκεντρωθεί εδώ - είναι κάτι το οποίο αγγίζει τους ανθρώπους πραγματικά βαθειά. Νομίζω ότι οι πολίτες θα ήθελαν να συμβάλουμε γενναιόδωρα στην επισιτιστική βοήθεια. Κατανοώ ότι υπάρχουν δημοσιονομικοί προβληματισμοί, δικαίως, σχετικά με τους κανόνες. Ίσως αυτό να αποτελεί ένα στοιχείο για το έργο το οποίο επιτελούμε στην ουσία, πριν αποφανθούμε, ούτως ώστε να το κάνουμε αυτό με καλό τρόπο και να αποστείλουμε το σωστό μήνυμα στους πολίτες, ότι στηρίζουμε τον αναπτυσσόμενο κόσμο και τους ανθρώπους που πεινούν και τους άπορους.

Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι η αναπτυξιακή μας βοήθεια στο παρελθόν εστιαζόταν στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων, όπως ανέφεραν άλλοι ομιλητές, και, τραγικά, τα τελευταία χρόνια έχουμε απομακρυνθεί από την αναγνώριση της σπουδαιότητας της γεωργικής παραγωγής στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ίσως να κάνουμε κάποιο λάθος και εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν αυτή η επισιτιστική κρίση έχει πετύχει κάτι, είναι ότι μας έχει βάλει σε εγρήγορση ως προς την ευθραυστότητα της παραγωγής τροφίμων και την ανάγκη υποβοήθησης της ανάπτυξής της στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Τέλος, στο συγκεκριμένο αυτό σημείο, μία συνάδελφός μου, η Esther De Lange, και εγώ, στηρίζουμε ένα πιλοτικό σχέδιο για τη διασύνδεση νέων αγροτών στην Ευρώπη και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Νομίζω ότι από αυτό ενδεχομένως να δούμε ορισμένα καλά αποτελέσματα, επειδή αυτοί χρειάζονται βοήθεια και εμείς πρέπει να κατανοήσουμε τη δεινή τους κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ’ όλα, εξ ονόματος της ομάδας μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο και τη συνεργασία του. Ο προϋπολογισμός αποτελεί κοινό καθήκον, και το αποτέλεσμα καλύπτει τις απαιτήσεις πολλών πολιτικών ομάδων. Το μήνυμα του Λαϊκού Κόμματος είναι το εξής: ας γίνει η ζωή των πολιτών της ΕΕ ασφαλέστερη. Ασφάλεια σημαίνει πολλά πράγματα, όχι μόνο προστασία των συνόρων της ζώνης Σένγκεν, πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης, αγώνας κατά της τρομοκρατίας, αλλά, ειδικότερα, διατήρηση των θέσεων εργασίας μέσω της αυξημένης ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μαζί με την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και η ασφάλεια των τροφίμων και η επισιτιστική ασφάλεια. Χάριν της ασφάλειας, χρειαζόμαστε πολλές αμοιβαία εξαρτώμενες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά απαιτούν περισσότερα χρήματα από όσα είχαν προβλεφθεί αρχικά από το Συμβούλιο.

Για τη διασφάλιση των τραπεζικών συναλλαγών, λίγες ημέρες ήταν αρκετές για τη συγκέντρωση 2.000 δισ. ευρώ. Ωραία. Ωστόσο, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για να δαπανήσει αυτό το χρηματικό ποσό η ΕΕ χρειάζεται 20 έτη. Το Κοινοβούλιο υπολογίζει σε λιγότερα από 10 δισ. ευρώ επιπρόσθετων κονδυλίων για τα προγράμματα του επόμενου έτους, όλα από τα οποία αφορούν την πραγματική οικονομία, και το ποσό αυτό εξακολουθεί να είναι 1,5 δισ. κάτω από το ποσό το οποίο προβλέπαμε στον προϋπολογισμό στο πλαίσιο της επταετίας. Δεν είναι, επομένως, ανάρμοστο, εάν στην τρέχουσα κατάσταση, αντί του δημοσιονομικού περιορισμού, δαπανήσουμε 10 επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ασφάλεια των πολιτών μας. Η κρίση δεν είναι μόνο χρηματοοικονομική, αλλά αποτελεί και οικονομικό ζήτημα. Το Συμβούλιο θα πρέπει να αποτελέσει εταίρο μας στο πλαίσιο δυναμικότερης οικονομικής ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη, από την πλευρά τους, θα πρέπει να καταργήσουν τα εμπόδια εκείνα – όπως οι υπερβολικές απαιτήσεις για το δικό τους μερίδιο – με τα οποία καθιστούν τεχνητά δυσκολότερη τη χρησιμοποίηση ενίσχυσης για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας κρίσης. Ας δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο μπορεί να αποτρέψει το ξέσπασμα πολέμων στην Ευρώπη, αλλά και να ξεπεράσει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που επηρεάζει την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την ευλαβική προσοχή σας.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ: κ. MAURO
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους εισηγητές και ειδικότερα την κ. Haug και τον κ. Lewandowski, καθώς και όλη την ομάδα του προϋπολογισμού, τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και τους διαχειριστές εξίσου, για αυτή την παραδοσιακή οικονομική χρήση του έτους 2009. Αυτές είναι οι τρίτες δημοσιονομικές προοπτικές, και δείχνουν πόσο η ετήσια δημοσιονομική διαδικασία έχει καταστεί αφύσικη και κάπως σουρεαλιστική με βάση την κατάσταση στην Ευρώπη. Πρόκειται για νόθευση των λογαριασμών, καθιστώντας αδύνατη την εξασφάλιση μιας ουσιαστικής πανευρωπαϊκής λύσης στα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Μετά το πολύ μετριοπαθές σχέδιο της Επιτροπής, το Συμβούλιο έπραξε ό,τι πράττει πάντοτε και μας απέστειλε μια περιορισμένη πρόταση, η οποία δεν επιτρέπει την εκπλήρωση καμίας από τις υποσχέσεις οι οποίες είχαν δοθεί στη διάρκεια του έτους. Έχετε δίκιο, κ. Jouyet, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός υποαξιοποιείται από το 1988. Όπως και στον αθλητισμό, η τακτική προπόνηση οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις, και, ως αθλητής, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, καθώς συρρικνώνεται, καθίσταται αναποτελεσματικότερος και περισσότερο υποαξιοποιημένος. Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος που οδηγεί σε πολιτικές καταστροφές.

Δεν μπορούμε, ομολογουμένως, να δαπανούμε χωρίς να υπολογίζουμε τις δαπάνες αυτές, αλλά, βάσει αυτών των συνεχόμενων υποσχέσεων, δεν καταγράφονται οι πιστώσεις πληρωμών, αλλά οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Αυτή είναι η αρχή δημοσιονομικής απάτης! Οφείλουμε επομένως να γνωρίζουμε αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει τους στόχους της και αν τα κράτη μέλη προτίθενται ή όχι να συμβάλουν στις κοινές πολιτικές.

Αντιμέτωπο με αυτό το ακατόρθωτο καθήκον, το Κοινοβούλιο, μέσω του έργου του εισηγητή μας, αναλαμβάνει την αρμοδιότητά του. Το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ αυστηρό, και η έλλειψη πρωτοβουλίας της Επιτροπής έχει οδηγήσει το Κοινοβούλιο στην ανάπτυξη νέων εταιρικών σχέσεων δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και εταιρικών σχέσεων για την προσχώρηση που θα στηρίξουν μελλοντικές καινοτομίες. Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας, σε μια εποχή που η Ευρώπη αποφασίζει να διοχετεύσει 1.700 δισ. ευρώ για να βοηθήσει τον τραπεζικό τομέα της ζώνης του ευρώ, εμείς καταφέρνουμε να συγκεντρώσουμε 250 εκατομμύρια ευρώ για τη διευκόλυνση των τροφίμων για το 2009. Το Κοινοβούλιο είναι πολύ προσηλωμένο σε αυτό το ταμείο επισιτιστικής βοήθειας.

Επομένως, στις 21 Νοεμβρίου, το παιχνίδι παίζεται στο «γήπεδο» του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο σεβάστηκε τις εγκεκριμένες διαδικασίες σε όλες τους τις μορφές: σεβασμός των δημοσιονομικών προοπτικών, της έκκλησης για ευελιξία στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου των 530 εκατομμυρίων ευρώ και της έκκλησης για τη δημιουργία αποθεματικού έκτακτης ανάγκης το οποίο προβάλλεται στις δημοσιονομικές προοπτικές. Ενεργούμε στο πλαίσιο των προνομίων μας και επομένως αναμένουμε από το Συμβούλιο να εγκρίνει μια υπεύθυνη πολιτική στάση παρόμοια με τη δική μας. Αυτό είναι κρίσιμης σημασίας όταν πρόκειται για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του έργου της Ευρώπης στα μάτια κάθε πολίτη.

Κύριε Jouyet, απευθύνομαι σε εσάς: η ουσία της πολιτικής είναι η πρόβλεψη· η θέση του Κοινοβουλίου μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε προβλέψεις σεβόμενοι παράλληλα τους κανόνες τους οποίους έχουν επιλέξει να υποβάλλουν τα τρία θεσμικά όργανα. Αποδείξτε ότι στέκεστε αντάξιοι των δεσμεύσεών σας!

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (DA) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κ. Haug για την εξαίρετη προσπάθειά της να συμπεριλάβει όλες τις διαφορετικές παραμέτρους αυτής της δημοσιονομικής διαδικασίας. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη στηρίζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο πλαίσιο της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Για την Ομάδα ALDE, η πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα, καθώς και για την έρευνα και την καινοτομία, αποτέλεσαν σημαντικές προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2009. Συμμεριζόμαστε την άποψη της κ. Haug ότι η πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια δεν αποτυπώνονται επαρκώς στον προϋπολογισμό, και προσβλέπουμε στην υποβολή μιας σαφούς πρότασης από την Επιτροπή την άνοιξη ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δοθεί δημοσιονομική ενίσχυση στον τομέα αυτό σε επίπεδο ΕΕ. Λόγω της εισβολής της Ρωσίας στη Γεωργία, για την Ομάδα ήταν σημαντικό να διασφαλισθεί η βοήθεια ανασυγκρότησης για τη Γεωργία και η υποστήριξη της ανάπτυξης του αγωγού φυσικού αερίου Nabucco, ο οποίος προορίζεται για τη διασφάλιση της παροχής αερίου στην Ευρώπη εκτός του ρωσικού ελέγχου. Είμαστε χαρούμενοι που η πλειονότητα υποστήριξε αυτές τις προτεραιότητες.

Το παρόν σχέδιο προϋπολογισμού αποκλείει πολλές εξοικονομήσεις του Συμβουλίου και παρέχει μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών πληρωμής κατά τα επόμενα έτη. Θα φτάσουμε μέχρι το ανώτατο όριο στην πολυετή συμφωνία για τον προϋπολογισμό σε τρείς τομείς, δηλαδή 1α για την έρευνα, την εκπαίδευση και τη μεταφορά, και τον τομέα 3β για τη νομική πολιτική, και θα ξεπεράσουμε το ανώτατο όριο στον τομέα 4, εξωτερική πολιτική. Τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια για την εξωτερική πολιτική εξακολουθούν να είναι υπερβολικά περιοριστικά, και κάθε χρόνο πρέπει να παλεύουμε για τη χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων. Είναι παράξενο να βλέπει κανείς αρχηγούς κρατών να εκδίδουν νομοσχέδια για τον προϋπολογισμό της ΕΕ που οι δικοί τους υπουργοί εξωτερικών δεν πρόκειται να τιμήσουν. Η Επιτροπή έχει προτείνει τη χρηματοδότηση της διευκόλυνσης των τροφίμων για αναπτυσσόμενες χώρες χρησιμοποιώντας τα χρήματα τα οποία εξοικονομούνται από επιστροφές της ΕΕ κατά τις εξαγωγές. Τα χρήματα, φυσικά, έχουν εξοικονομηθεί ως αποτέλεσμα των υψηλών τιμών των τροφίμων, οι οποίες, με τη σειρά τους, δημιουργούν προβλήματα λιμού στις φτωχές χώρες. Η ιδέα είναι σωστή, αλλά όσον αφορά τον προϋπολογισμό πρέπει να δρούμε διαφορετικά, ούτως ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις συμφωνίες τις οποίες συνάπτουν μεταξύ τους τα θεσμικά όργανα. Επομένως, προτείνουμε τώρα να συγκεντρωθούν πιστώσεις για τη διευκόλυνση των τροφίμων και επιπρόσθετες πιστώσεις για την Παλαιστίνη, το Κοσσυφοπέδιο και το Αφγανιστάν, χρησιμοποιώντας αποθέματα, παραδείγματος χάριν, το ευέλικτο αποθεματικό. Δεν είναι έντιμο να αποκτώνται τα χρήματα αυτά με περικοπές σε σημαντικά προγράμματα για φτωχές χώρες.

Η Ομάδα ALDE κατέθεσε μια πρόταση για την αποθεματοποίηση 12% των κονδυλίων από τα προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων. Το παρασκήνιο αυτής της πρότασης είναι ότι θέλαμε να πιέσουμε την Επιτροπή προκειμένου να πράξει περισσότερα για την αποφυγή των σφαλμάτων στην περιοχή του 12% που προέκυψε στη διάρκεια της συζήτησης για την χορήγηση απαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2006. Η πρόθεσή μας ήταν να χρησιμοποιηθεί το αποθεματικό αυτό ως εργαλείο για τη συνέχιση της χορήγησης απαλλαγής για το 2006, δεν μπορέσαμε όμως να εξασφαλίσουμε αρκετή υποστήριξη προκειμένου να ακολουθήσουμε αυτή την οδό, και επομένως θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αλλά ελπίζω ότι η Επιτροπή θα αναλάβει δράση.

Ο κ. Lewandowski επιτέλεσε ένα ενδιαφέρον καθήκον για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων. Νομίζω ότι κατάφερε να πετύχει έναν καλό συμβιβασμό, κατά τον οποίο ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου παραμένει κάτω από 20% των διοικητικών δαπανών.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009 μπορεί να αποφέρει μόνο αμελητέες επιτυχίες, επειδή εμείς εργαζόμαστε στα στενά όρια των δημοσιονομικών προοπτικών. Εμείς, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας διευκρινίσαμε, όταν ψηφίσαμε επί αυτών, ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές δεν είχαν καμία σχέση με τις νέες προοπτικές και τα καθήκοντα τα οποία αντιμετωπίζαμε.

Ακούσαμε μόλις από όλους τους ομιλητές ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την εξωτερική πολιτική υποχρηματοδοτείται. Ωστόσο, όσον αφορά επίσης τις προκλήσεις της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος, ο ευρωπαϊκός μας προϋπολογισμός δεν έχει ξεκινήσει καν να μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε δεόντως.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους σας την υπέροχη ομιλία την οποία παρέθεσε εχθές ο πρόεδρος Sarkozy, στην οποία επεσήμανε πόσο πολλά έπρεπε να αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει της καταστροφής της οικονομικής κρίσης και της αλλαγής του κλίματος. Όλα αυτά αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του 2009 μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο βαθμό, και αυτό είναι το κοινό μας πρόβλημα: ο ευρωπαϊκός μας προϋπολογισμός απλώς δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της παρούσας κατάστασης. Στη γεωργική πολιτική, επίσης, είναι καιρός η παραγωγή ενέργειας να συνδεθεί με περιβαλλοντικούς στόχους, και πρέπει, επίσης - όπως είπε εχθές ο κ. Barroso – να πράξουμε περισσότερα για την έρευνα και την ανάπτυξη και, πάνω απ’ όλα, στην εκπαιδευτική πολιτική. Εξάλλου, αυτά είναι τα εφόδια της Ευρώπης. Πρέπει να ξεφύγουμε από τον αντενεργό προϋπολογισμό, και να καταφύγουμε σε έναν προενεργό προϋπολογισμό και μια νέα πολιτική έννοια.

Τέλος, πρέπει να πράξουμε περισσότερα για να καταπολεμήσουμε την πείνα: στην Αφρική, στην υποσαχάρια περιοχή, ο λιμός παρουσιάζει για άλλη μία φορά αύξηση, και αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει επίσης να πράξουμε περισσότερα προκειμένου να προωθήσουμε το θεμιτό εμπόριο, ούτως ώστε οι αναπτυσσόμενες και οι αναδυόμενες χώρες να έχουν επιτέλους μια δίκαιη ευκαιρία.

Και φθάνω τώρα στο πολιτικό αποτέλεσμα. Όπως είπε εχθές ο κ. Sarkozy, πρέπει να θέσουμε εκ νέου σε εφαρμογή τον καπιταλισμό προσδίδοντάς του οικολογικό χαρακτήρα· χρειαζόμαστε μια Οικολογική Συμφωνία. Μόνο τότε θα είμαστε επίσης σε θέση να δρομολογήσουμε εκ νέου τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

 
  
MPphoto
 

  Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2009, όπως τα προηγούμενα σχέδια προϋπολογισμού, όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ψηφοφόρων μας. Το κύριο μειονέκτημά του είναι οι υπερβολικά λίγες πιστώσεις πληρωμών. Εάν θέλουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις προσδοκίες, θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστούν.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει περιορίσει τη χρηματοδότηση και κατέστησε αναγκαία τη μείωση ορισμένων στοιχείων – οι μειώσεις αυτές επηρεάζουν ειδικότερα το τμήμα ΙΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου – επηρεάζει όμως και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τα υπόλοιπα τμήματα. Είναι απίθανο να υπάρχει οποιαδήποτε επιτροπή ή πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η οποία θα ικανοποιηθεί από αυτόν τον προϋπολογισμό.

Παρότι οι πολιτικές προτεραιότητες για το 2009 έχουν οριστεί, δεν έχει καταστεί δυνατή η διατήρηση των προτεραιοτήτων σε τέτοιο επίπεδο ώστε να καταστεί σαφές ότι έχουν προτιμηθεί από οικονομική άποψη. Επίσημα, ο προϋπολογισμός διατηρεί όλους τους δείκτες οι οποίοι ορίζονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά όλοι αναμέναμε ότι θα ήταν υψηλότεροι. Για τον λόγο αυτό, το σχέδιο προϋπολογισμού προτείνει την επιστροφή στο αρχικό σχέδιο, και την κατάρτηση των μειώσεων που πραγματοποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ψηφίζοντας υπέρ του προτεινόμενου σχεδίου, υπολογίζουμε να πιέσουμε μια αύξηση των μειωμένων δημοσιονομικών δαπανών. Ίσως τα καταφέρουμε.

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, δικαίως μπορεί κανείς να πει ότι ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους παρουσιάζει δημοσιονομική πειθαρχία. Το χαμηλό εθνικό εισόδημα το οποίο προτείνει θα φέρει έννομη τάξη στην ΕΕ.

Οι δαπάνες στο πλαίσιο εξωτερικών ενεργειών στον τομέα 4 είναι ανεπαρκείς βάσει οποιουδήποτε κριτηρίου για την εγγραφή στον προϋπολογισμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα χρήματα αυτά δεν αρκούν για όλα όσα το Συμβούλιο θεωρεί σημαντικά, καθώς το Κοινοβούλιο έχει τις δικές του νόμιμες προτιμήσεις για τη χρήση αυτών των κονδυλίων.

Εμείς στην ομάδα μας δεν είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να στηρίξουμε την αύξηση των εξωτερικών δαπανών αυτών καθαυτών. Δεν τασσόμαστε υπέρ του επανεξοπλισμού της Γεωργίας μετά την επίθεσή της εναντίον αμάχων της Νότιας Οσετίας και ρώσων ειρηνιστών, και τη μετέπειτα αξιοθρήνητη ήττα της. Δεν υποστηρίζουμε τις προτεραιότητες του Συμβουλίου για μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας. Δεν συμφωνούμε ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μια Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας στην κατεύθυνση μιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, σαν να μην είχε απορριφθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας. Ας αφήσουμε τα κράτη μέλη να επωφεληθούν για τον σκοπό αυτό από τον μηχανισμό χρηματοδότησης Αθήνα.

Δεν στηρίζουμε την παροχή βοήθειας στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στη Γεωργία, μέσω διεθνών οργανώσεων, χωρίς τη δυνατότητα παρακολούθησης της χρήσης των χρημάτων της Ένωσης. Προφανώς, είμαστε υπέρ την ενίσχυσης καταπιεσμένων εθνών, όπως οι Παλαιστίνιοι, ταυτόχρονα όμως λέμε ότι οι τομείς προτεραιότητας του Συμβουλίου σπαταλούν τα αποθεματικά για τους στόχους τους οποίους το Κοινοβούλιο κρίνει σημαντικούς.

Όλοι όσοι συμμετείχαν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού γνωρίζουν ότι το ανώτατο όριο για εξωτερικές ενέργειες δεν θα διατηρηθεί, αλλά θα καταρρεύσει στη διάρκεια της δημοσιονομικής διαδικασίας, όπως και το ανώτατο όριο στο Κοινοβούλιο τον περασμένο Αύγουστο. Ας καταφέρουμε να μείνουμε κάτω από το ανώτατο όριο. Εάν αυτό γίνει «μαγειρεύοντας» τους λογαριασμούς, τότε αυτό είναι ενάντια στην ορθή δημοσιονομική πρακτική και πρόκειται για μια κουλτούρα διακυβέρνησης η οποία δεν είναι διαφανής για τους πολίτες της ΕΕ, τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν το συνολικό τίμημα.

Παρότι η ομάδα μας πιστεύει ότι δεν υπάρχει μεγάλη αίσθηση εμπιστοσύνης μεταξύ μας στο πλαίσιο των εξωτερικών ενεργειών της Ένωσης, θέλουμε να αναγνωριστούν τα γεγονότα. Αυτό τώρα είναι καθήκον του Σουμβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (SV) Κύριε Πρόεδρε, κατά μία έννοια, το εν λόγω σχέδιο προϋπολογισμού είναι σωστά μελετημένο. Οι επιδέξιοι και προνοητικοί εισηγητές αξίζουν κάθε αναγνώριση για το έργο τους εντός του τρέχοντος πλαισίου. Εντούτοις, όλα αυτά είναι λανθασμένα - γιατί, τι θα έπρεπε πραγματικά να κάνει η ΕΕ; Στο πλαίσιο αυτό, τουλάχιστον δύο τρίτα των χρημάτων προορίζονται για τη γεωργία και τα διαρθωτικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων και της διαφθοράς. Τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να επενδύσει η ΕΕ, παραδείγματος χάριν, για έρευνα μεγάλης κλίμακας, όπως το σχέδιο πυρηνικής σύντηξης στη Βαρκελώνη, ή κοινή υποδομή, όπως το Galileo, ή ο διαχωρισμός και η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα κ.λπ, αποτελούν ασήμαντους τομείς στο πλαίσιο του εν λόγω προϋπολογισμού.

Αυτό το οποίο συναντούμε εδώ είναι ένα Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το οποίο τώρα δίνει 2,4 εκατομμύρια στην Πορτογαλία και 10 εκατομμύρια ευρώ στην Ισπανία. Και στις δύο περιπτώσεις, έχουμε να κάνουμε με κλάσματα του ενός χιλιοστού των ακαθάριστων εθνικών προϊόντων των εν λόγω χωρών. Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο θα πρέπει να λαμβάνουν χρήματα από άλλες χώρες εν προκειμένω. Διαθέτουμε ένα Ταμείο Αλληλεγγύης από το οποίο 13 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στη Γαλλία ως συνέπεια του ολέθρου που έσπειρε ο τυφώνας Dean στη Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη. Και πάλι, αυτό είναι ένα κλάσμα του ενός χιλιοστού του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Γαλλίας. Η όλη κατάσταση δεν έχει λογική. Μιλούμε για πλούσιες χώρες οι οποίες δεν θα δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα, χωρίς να λαμβάνουν μικροποσά από άλλα κράτη μέλη.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Θα υποστήριζα ότι συμβαίνει επειδή πρόκειται για χρήματα για επικοινωνιακούς σκοπούς, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη διαφήμιση της ΕΕ. Δεν υπάρχει κανένας άλλος προφανής λόγος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την επόμενη φορά θα διατεθούν κονδύλια για τον καθαρισμό υαλόπαγου. Επαναλαμβάνω: βρισκόμαστε σε τελείως λάθος δρόμο. Συζητούμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος από τεχνική άποψη είναι σωστά σχεδιασμένος, αλλά ο οποίος από πολιτική άποψη είναι βλακώδης.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI). (SK) Το περασμένο έτος, είχαμε τρομάξει εξίσου με τα χαμηλά επίπεδα δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2008. Ως κλάσμα του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος αντιστοιχούσε σε 0,95%. Τότε, συνέκρινα την καμπύλη της μείωσης από έτος σε έτος με φύλλο που πέφτει. Σκεφτόμασταν ότι δεν μπορούσε να πέσει χαμηλότερα. Κάναμε λάθος.

Οι δαπάνες για το 2009 αντιστοιχούν σε 0,89% του ΑΕΠ. Δεν πρόκειται πλέον για καμπύλη: αυτό είναι ελεύθερη πτώση. Ποιος νοιάζεται που το επίπεδο των δαπανών απέχει τόσο πολύ από τις πολιτικές προτεραιότητες και τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποιος νοιάζεται που το χάσμα μεταξύ των επιπέδων των υποχρεώσεων και των πληρωμών αυξάνεται; Ο συνολικός όγκος των εκκρεμουσών υποχρεώσεων σήμερα αντιστοιχεί σε 139 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο είναι μεγαλύτερο από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ένωσης.

Η εσωτερική διαμάχη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως προς την πολιτική έχει αποκαλυφθεί σε όλους. Οι κυβερνήσεις των περισσότερων κρατών μελών δεν θα καταφέρουν να διασφαλίσουν πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ κατά το τρέχον έτος. Το προαναφερθέν χάσμα έχει μεταφραστεί σε μείωση των δαπανών στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το χάσμα διευρύνεται μεταξύ του δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2007-2013 και των πραγματικών προϋπολογισμών, εις βάρος των πολιτών και των περιφερειών, που δεν λαμβάνουν τους αναγκαίους πόρους, ιδίως από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής.

Αυτό επίσης αποτελεί ζήτημα αδυναμίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις χώρες μας δεν πρόκειται να βρούμε έναν αποτελεσματικό τρόπο να ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις, τα υπουργεία και τα άλλα όργανα δημόσιας διοίκησης προκειμένου να κατευθύνουμε κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης σε αυτούς τους τομείς. Τάσσομαι υπέρ της αύξησης των δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως προτείνεται στην εξαιρετική έκθεση της Jutta Haug. Ταυτόχρονα, ωστόσο, αναρρωτιέμαι αν σκιαμαχούμε.

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρία Επίτροπε, κύριοι εισηγητές, κυρίες και κύριοι, ποιος είναι ο απώτερος στόχος, ο λόγος ύπαρξης, ενός κοινοτικού προϋπολογισμού σε ένα έτος πραγματικής και απόλυτης χρηματοπιστωτικής κρίσης;

Ο πρώτος στόχος είναι η διασφάλιση ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν αντιπροσωπεύει απλώς μια επιπρόσθετη επιβάρυνση για τα κρατικά πορτοφόλια. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να αποτελεί περιττή δαπάνη, αλλά πρέπει να προορίζεται για τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορούν ή δεν πρέπει να μεριμνούν τα κράτη μέλη.

Ο δεύτερος στόχος είναι ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ο οποίος εξασφαλίζει πρόσθετη αξία. Τα προγράμματα για τα οποία εγκρίνεται χρηματοδότηση πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς από την πολιτική αρχή - το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο - και να υποστηρίζονται τεχνικά από την εκτελεστική αρχή, ήτοι το Συμβούλιο.

Ο ρόλος της Επιτροπής ποτέ δεν ήταν σημαντικότερος από ό,τι το έτος αυτό της βαθειάς κρίσης. Η ευθύνη της είναι μεγαλύτερη από ποτέ, επειδή πρέπει να πασχίσουμε για κάθε δυνατή ρανίδα κέρδους από κάθε ευρώ που επενδύεται από τους ευρωπαίους φορολογούμενους.

Τρίτον, σε μια εποχή που οι φιλελεύθεροι γίνονται σοσιαλδημοκράτες, και οι σοσιαλδημοκράτες τείνουν να γίνουν φιλελεύθεροι, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι αποτελεσματικός και αντικυκλικός.

Μία μελέτη της οποίας ηγείτο ο ισπανός οικονομολόγος, Rafael Flores, απέδειξε ότι οι δημόσιες δαπάνες με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στις δημόσιες επενδύσεις και την απασχόληση είναι δαπάνες σε υποδομές μεταφορών και επικοινωνίας. Ό,τι είναι καλό για τη χώρα μου, θα πρέπει να είναι επίσης καλό και για ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ είναι το βασικό στοιχείο της Κοινότητας για την επανενδυνάμωση των ευρωπαϊκών υποδομών και, κατά συνέπεια, της απασχόλησης. Για τον λόγο αυτό, η Ομάδα μου υποστηρίζει, μεταξύ άλλων παραμέτρων, την περισσότερη χρηματοδότηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα οποία έχουν ξεχαστεί από το Συμβούλιο, γεγονός το οποίο συνιστά ανευθυνότητα, ειδικότερα περισσότερη χρηματοδότηση για τα ενεργειακά δίκτυα, και επίσης περισσότερη χρηματοδότηση για πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του τομέα σύγκλισης.

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman (PSE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, οι προϋπολογισμοί των άλλων θεσμικών οργάνων επιτυγχάνουν μια εύλογη ισορροπία μεταξύ της ολοένα μεγαλύτερης ζήτησης, μιας σχεδόν χρόνιας ζήτησης, για περισσότερο προσωπικό και της ανάγκης περιορισμού των δαπανών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όντας η επιφυλακτική δημοσιονομική αρχή η οποία είναι, παραμένει εντός των συμφωνημένων ορίων (ένα πέμπτο του προϋπολογισμού των θεσμικών οργάνων), επενδύει όμως, ωστόσο, στη γνώση, αυξάνοντας τα επίπεδα πρόσληψης προσωπικού εντός των ομάδων και αυξάνοντας το δυναμικό της βιβλιοθήκης. Αυτό είναι αναγκαίο, επειδή τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι μονίμως πολύπλοκα και σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση και παγκόσμια ζητήματα. Τίθενται τα θεμέλια για τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών και των βοηθών τους, και αυτό αποτελεί ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης το οποίο αναμενόταν από καιρό.

Θα υπάρξει περισσότερο προσωπικό το οποίο θα ενεργήσει ως σύνδεσμός μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, κάτι το οποίο είναι ουσιώδες, αν και ο αριθμός εν προκειμένω είναι μικρός. Το ζήτημα είναι οι ανταλλαγές με τα εθνικά κοινοβούλια, οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν. Στις πρωτεύουσές μας, υπάρχει συχνά τεράστια έλλειψη γνώσεων σχετικά με τα προγράμματα δράσης των Βρυξελλών και σχετικά με ζητήματα επικουρικότητας, ενώ οι ευρωπαίοι πολίτες, περισσότερο από ποτέ, θέτουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το τι θα πρέπει να ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο, και τι σε ευρωπαϊκό.

Όσο για τα άλλα θεσμικά όργανα, επιτρέψτε μου μόνο να πω το εξής: η πρόσβαση των πολιτών θα πρέπει να είναι πρωταρχικής σημασίας. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να αυξήσουμε το προσωπικό του Διαμεσολαβητή, παραδείγματος χάριν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ανοικτή σε κάθε πολίτη, και πάνω από όλα σε πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελίες.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ’ όλα ευχαριστώ τους δύο συνάδελφους βουλευτές της Επιτροπής Προϋπολογισμών – τον κ. Lewandowski και φυσικά την κ. Haug – οι οποίοι επέβλεψαν το έργο μας με πάθος και αποτελεσματικότητα.

Πρώτον, θα ήθελα, πολύ σύντομα, στον χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, να σας πω ότι χαίρομαι γενικά με τον αριθμό των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν διατηρηθεί στο πλαίσιο ενός προϋπολογισμού ο οποίος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, ακόμη και φειδωλός, όπως είπαν ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές. Έχουν διατηρηθεί θεμελιώδεις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αλλαγή του κλίματος και έχουμε επίσης αύξηση του συνολικού επιπέδου των πληρωμών σε αυτές τις προτεραιότητες, με οποιοδήποτε κόστος.

Συνεχίζοντας, εν δευτέροις, χαίρομαι όσον αφορά ένα πιο συγκεκριμένο σημείο: το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει, μέσω της πρότασης της Επιτροπής Προϋπολογισμών, να καταστήσουμε τις γραμμές σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία και όλα όσα αφορούν τα Διαρθρωτικά Ταμεία, περισσότερο κατανοητά, παρέχοντας στους συμπολίτες μας κατ’ αυτόν τον τρόπο έμπρακτες απαντήσεις.

Στην εποχή αυτή της κρίσης, η κλίμακα και οι επιπτώσεις της οποίας είναι ανησυχητικές και θα είναι δυστυχώς μακροχρόνιες, θα ήθελα να επισημάνω τη σπουδαιότητα της συντονισμένης ανταπόκρισης της Ευρώπης. Η τελευταία δεν είναι απλώς πιο προφανής από ποτέ, αλλά είναι επίσης κρίσιμη όσον αφορά την παροχή υποστήριξης για επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή οικονομία.

 
  
MPphoto
 

  Gérard Onesta (Verts/ALE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι δυστυχώς η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν θα τεθεί σε ισχύ κατά το επόμενο έτος, αλλά, για όλα αυτά, θα απαιτήσουμε εντούτοις να υπάρξει ρύθμιση. Μπορεί να μην υπάρχει νέα συνθήκη, θα υπάρξουν όμως νέες ανάγκες, ούτως ή άλλως. Υπάρχουν καθήκοντα, τα οποία δεν ακολουθούν τον θεσμικό ρυθμό. Αρκεί να παρακολουθήσουμε τις ειδήσεις, με τη χρηματοπιστωτική κρίση και την περιβαλλοντική κρίση. Θα χρειαστούμε πόρους στο διάγραμμα ροής.

Το 2009 είναι επίσης ένα κάπως ιδιαίτερο έτος, καθώς έχουμε ορίσει μια ημερομηνία με ένα πολύ ευαίσθητο ον, γνωστό ως ευρωπαίος πολίτης, δηλαδή τους ψηφοφόρους. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να φειδόμαστε πόρων για την επικοινωνία και τη συνεργασία. Συναρτήσει αυτών, επίσης, ας βρούμε τους κατάλληλους πόρους για τη διαδικτυακή μας τηλεόραση, την προεκλογική εκστρατεία, το κέντρο επισκεπτών και τα φόρουμ πολιτών, κ.ο.κ.

Όσον αφορά τα κτίρια, τώρα μας ανήκουν σχεδόν όλα τα κτίριά μας. Αναφέρομαι στο σημείο αυτό στις τρεις κύριες τοποθεσίες εργασίας μας. Όσον αφορά τα κτίρια που δεν μας ανήκουν ακόμη, δηλαδή στο Λουξεμβούργο, θα ξεκινήσουμε εκεί τις εργασίες μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για ένα μεγάλο, πολύ φιλόδοξο εργοτάξιο, όπου πρόκειται να ανεγερθεί ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια του κόσμου, με πλήρως αυτόνομη παροχή ενέργειας. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτό, μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την ιδιοκτησία μας, αλλά, όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν οι παρόντες σε αυτή την αίθουσα, η ιδιοκτησία απαιτεί συντήρηση! Συνεπώς, ως ιδιοκτήτες, θα πρέπει να βρούμε τους πόρους για να εξασφαλίσουμε μια ιδιοκτησία υψηλής ποιότητας.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική, το 2008, ήμαστε ένα από τα πρώτα θεσμικά όργανα που έλαβαν πιστοποίηση EMAS – μπορούμε να είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Λάβαμε το αποτέλεσμα της μελέτης μας για το αποτύπωμα άνθρακα εδώ και δύο ημέρες, Το Κοινοβούλιο καταναλώνει 200 000 τόνους CO2 ετησίως. Εάν θέλουμε να εκπληρώσουμε και να επιτύχουμε τον στόχο του λιγότερο από 30% σε 12 έτη, θα χρειαστούμε ορισμένους πόρους.

Θα κλείσω απλώς επαινώντας την ποιότητα του έργου που επιτέλεσε ο φίλος μας, κ. Lewandowski, επειδή στη νέα μέθοδο συνδιαλλαγής που εφαρμόζουμε, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που υπήρξε επικεφαλής μας.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN). (PL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, υπάρχουν τέσσερα ζητήματα στα οποία θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης. Πρώτον, παρότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού ύψους 124 δισ. ευρώ για πιστώσεις είναι οι υψηλότερες στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι χαμηλότερες όσον αφορά το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν των 27 κρατών μελών. Αυτό, συμπτωματικά, είναι το ύψος το οποίο προτείνεται από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ακόμη χαμηλότερες πιστώσεις, και το Συμβούλιο προέβη σε ακόμη περισσότερες μειώσεις σε αυτόν τον μετρίου ύψους προϋπολογισμό.

Στον δημοσιονομικό προϋπολογισμό για τα έτη 2007-2013, το ανώτατο όριο των πιστώσεων πληρωμών ήταν 0,97% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, με άλλα λόγια έχουμε να κάνουμε με μια σημαντική διαφορά μεταξύ όσων προτιθέμεθα να χρηματοδοτήσουμε τρία έτη πριν, και όσων η Ένωση θέλει τώρα να χρηματοδοτήσει. Τέταρτον, με τόσο λίγα χρήματα, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε μεγαλύτερη Ευρώπη, ούτε μεγαλύτερη ολοκλήρωση, ούτε μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει έναν αξιόπιστο παγκόσμιο εταίρο, καθώς απειλείται από τη μη εκπλήρωση των δικών της δεσμεύσεων στον τομέα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL). (PT) Η συζήτηση αυτή σχετικά με τον προϋπολογισμό της Κοινότητας για το 2009 θα πρέπει να σηματοδοτηθεί από τις αποφάσεις οι οποίες δεν ελήφθησαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη διάρκεια αυτού του μήνα. Αυτό το οποίο θα έπρεπε οπωσδήποτε να συζητηθεί ήταν τα επείγοντα δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνταν για την ενίσχυση μικρών και οικογενειακών γεωργικών και αλιευτικών εκμεταλλεύσεων, της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης, της ναυπηγικής βιομηχανίας, και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιπλέον, απαιτούνται επειγόντως επίσης άλλα μέτρα για την υπεράσπιση των παραγωγικών τομέων κάθε κράτους μέλους, ιδίως των χωρών συνοχής, της απασχόλησης με δικαιώματα και των ικανοποιητικών μισθών για τους εργαζομένους.

Αυτό το οποίο θα έπρεπε οπωσδήποτε να συζητηθεί, ήταν η αναγκαία διακοπή της κοινοτικής δημοσιονομικής πολιτικής. Η πολιτική αυτή στηρίζει μια οικονομική πολιτική η οποία αποτελεί μία από τις αιτίες της διαρθρωτικής κρίσης η οποία συνεχίζεται για τόσο μεγάλο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία αποτελεί τη βάση της υποβάθμισης του παραγωγικού τομέα, της ανεργίας, της επισφαλούς εργασίας, της αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων και των μεγάλων διαφορών μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Mote (NI). – Κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι εκατομμύρια ευρώ δημοσίων χρημάτων εξακολουθούν να διατίθενται στην κοινωνική μηχανική και την αγορά λαϊκής υποστήριξης για την ίδια την ΕΕ στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, στα κράτη μέλη και αλλού. Εξακολουθούμε να έχουμε δρόμους και γέφυρες που δεν οδηγούν πουθενά, αντικαθιστούμε τα πεζοδρόμια στην Karínia έξω από τα τουρκικά καζίνο, και 400 εκατομμύρια ευρώ παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στο Κοσσυφοπέδιο, όπου οι αποδείξεις που εκδίδονται στη συνέχεια απλώς εξαφανίζονται.

Πρόκειται για εξαιρετικά αμφίβολες πολιτικές χρήσεις δημοσίων χρημάτων. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι φορολογούμενοι στις χώρες οι οποίες αποτελούν καθαρούς συνεισφέροντες, όπως η δική μου, αντιτίθενται ολοένα περισσότερο στην παροχή κονδυλίων της ΕΕ σε χώρες η φορολογική επιβάρυνση των οποίων είναι χαμηλότερη – ορισμένες φορές πολύ χαμηλότερη – και τα οποία κατ’ επέκταση αντικαθιστούν την έλλειψη τοπικών φορολογικών εισφορών.

Δεδομένης της φύσης αυτής της αντικανονικότητας, απέστειλα πρόσφατα μια επιστολή στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να διευκρινιστεί η νομιμότητα των πληρωμών από δημόσια κονδύλια που εγκρίνονται βάσει διεθνών χρηματοοικονομικών προτύπων.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE-DE). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του να μιλά κανείς τελευταίος είναι ότι μπορεί να παραλείψει πολλά πράγματα που έχουν αναφερθεί νωρίτερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα περιοριστώ αμέσως σε δύο ζητήματα τα οποία με προβληματίζουν ιδιαίτερα. Πρώτον, τώρα που υπάρχει αυξανόμενος αριθμός παχύσαρκων παιδιών στην Ευρώπη, εμείς ως κοινωνία θα πρέπει να επενδύσουμε στη διδασκαλία υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Η αύξηση του προϋπολογισμού για γάλα στα σχολεία, όπως προτείναμε, συνάδει απόλυτα με αυτή τη φιλοδοξία. Με τα 13 εκατ. ευρώ που θα θέλαμε να εξοικονομήσουμε, θα θέλαμε να αυξήσουμε τον αριθμό των σχολείων και επίσης να εμπλουτίσουμε τη σίτιση με διάφορα υγιεινά προϊόντα. Δυστυχώς, η ανταπόκριση της Επιτροπής σε πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα διανομής φρούτων στα σχολεία, είναι, κατά την άποψή μου, υπερβολικά αργή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε να είχε χρήματα στο ταμείο για το πρόγραμμα αυτό το 2008. Τώρα, μέχρι να αρχίσουν να παρέχονται δωρεάν φρούτα στα σχολεία θα έχει μπει το 2009, και μόνο 1,3 εκατ. ευρώ προορίζονται για δικτύωση και παροχή πληροφοριών. Αυτό είναι λυπηρό. Η διανομή φρούτων στα σχολεία δεν θα πραγματοποιηθεί μετά τις θερινές διακοπές. Χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά στη βάση για αυτό το πρόγραμμα, και θα χρειαστούν χρήματα για αυτό και το επόμενο έτος. Λίγο περισσότερος δυναμισμός, λοιπόν, είναι βέβαιο ότι δεν θα πήγαινε χαμένος.

Δεύτερον, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια προτεινόμενη διερεύνηση της απόδοσης στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων. Για παράδειγμα, γνωρίζατε, κυρία Επίτροπε, ότι η οικονομική απόδοση για αυτό το μήλο είναι 22% στην υπεραγορά σας, και 23% στο εμπόριο διανομής, ενώ ο πρωτογενής παραγωγός αυτού του μήλου, ο αγρότης, χωρίς τις προσπάθειες του οποίου αυτό το μήλο δεν θα υπήρχε, τα τελευταία έτη υφίσταται αρνητική απόδοση -4%;

Μέσω της μελέτης την οποία προτείναμε, θα θέλαμε να παρακολουθηθεί η θέση των αγροτών. Εξάλλου, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την αγροτική παραγωγή στην Ευρώπη, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις θέσεις των πρωτογενών παραγωγών και τη συγκέντρωση ισχύος στην αλυσίδα, όπως οι μεγάλες υπεραγορές. Ελπίζω, κυρία Επίτροπε, ότι μαζί με την αρμόδια συνάδελφό σας για τον Ανταγωνισμό, θα επιληφθείτε του θέματος.

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (PSE). (SV) Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας για τον προϋπολογισμό, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Haug που άκουσε τόσο προσεκτικά τις προτεραιότητές μας, οι οποίες κάνουν πραγματικά αισθητή την παρουσία τους στον προϋπολογισμό. Στον συνάδελφο Σουηδό ευρωσκεπτικιστή βουλευτή, κ. Lundgren, ο οποίος αγόρευσε μόλις και ο οποίος χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό βλακώδη, θα έλεγα απλώς ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει βελτιωθεί από το γεγονός ότι ο ίδιος προτείνει την ολική διακοπή ορισμένων από τα καλύτερα τμήματα του προϋπολογισμού, σχετικά, για παράδειγμα, με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και το πρόγραμμα «Νεολαία σε δράση».

Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει προβλήματα. Η τριπλή κρίση από την διερχόμαστε δείχνει ποιο είναι το πρόβλημα. Μιλώ για την κλιματική κρίση, την επισιτιστική κρίση και τη χρηματοπιστωτική κρίση. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προτείνει αυξήσεις τουλάχιστον 5% σε όλες τις επιχειρησιακές πιστώσεις που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια, αλλά και αυτό ακόμα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Ως σοσιαλιστής, αναγνωρίζω την ανάγκη για επισιτιστική βοήθεια, αλλά η συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση αποδεικνύει τις αδυναμίες του δημοσιονομικού συστήματος. Αποδεικνύει πόσο δύσκολη είναι η δέσμευση για σημαντικότερο επανακαθορισμό των προτεραιοτήτων. Ο πρόεδρος Sarkozy εχθές επεσήμανε την ανάγκη για κοινές προσπάθειες με γνώμονα το ευρωπαϊκό εμπόριο και τη βιομηχανία ως αποτέλεσμα της κρίσης, όμως ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν διαθέτει αυτούς τους πόρους. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας αναφέρει την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και αυτή η προσπάθεια είναι σταγόνα στον ωκεανό.

Αντιθέτως, αναγκαζόμαστε να επινοούμε το ένα προσωρινό μέσο μετά το άλλο. Διαθέτουμε μέσα ευελιξίας, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το Ταμείο Αλληλεγγύης και Διευκόλυνση Τροφίμων, και σύντομα θα έχουμε έναν ειδικό μηχανισμό για τη διαχείριση του εισοδήματος από τη μελλοντική δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών. Νομίζω ότι είναι καιρός να πραγματοποιήσουμε μια πιο φιλόδοξη και προοδευτική αναθεώρηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. Τώρα, που πρόκειται να πραγματοποιήσουμε μια ενδιάμεση αναθεώρηση, έχουμε την ευκαιρία να διασφαλίσουμε ότι θα προσαρμοστεί καλύτερα στην αντιμετώπιση της ολοένα πολυπλοκότερης πραγματικότητας στην οποία ζούμε και στην οποία απαιτείται η λήψη ριζοσπαστικών μέτρων. (συζήτηση)

 
  
MPphoto
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). – Κύριε Πρόεδρε, η πιο σημαντική παράμετρος αυτού του προϋπολογισμού είναι ο τρόπος με τον οποίο ενισχύει και στηρίζει την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, καθώς και ότι αναπτύσσει και ενισχύει την οικονομία – κάτι το οποίο είναι πραγματικά απαραίτητο επί του παρόντος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χαιρετίζω τη στήριξη την οποία παρέχει ο προϋπολογισμός για ερευνητικά προγράμματα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, επειδή χωρίς την ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών δεν υπάρχει ελπίδα για ανταγωνιστικότητα στην οικονομία μας.

Θα ήθελα επίσης να δω τη στήριξη αυτή να διατίθεται σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, όχι μόνο στις αστικές περιοχές, αλλά και στις αγροτικές κοινότητες. Θα ήθελα επίσης να δω ότι στηρίζεται σθεναρά ο υγειονομικός έλεγχος της ΚΓΠ στα επόμενα έτη, προκειμένου να διασφαλισθεί τοπικά η παροχή υγιεινών τροφίμων και να μην υπάρχει ανάγκη εξάρτησης από εισαγωγες τροφίμων από απομακρυσμένες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς (PPE-DE).(EL) Κύριε Πρόεδρε, σε μια εκλογική χρονιά, ο προϋπολογισμός πρέπει να έχει δύο διακριτά χαρακτηριστικά: πρώτον, πόρους που θα εκφράζουν τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, δεύτερον, απαντήσεις και πολιτικά μηνύματα σ’ αυτά που περιμένει ο μέσος πολίτης, ιδιαίτερα στην τωρινή δύσκολη συγκυρία.

Αν αποτιμήσουμε μ’ αυτά τα κριτήρια το σχέδιο του προϋπολογισμού που έχουμε μπροστά μας, το ποσόν που αντιστοιχεί σε πληρωμές 0,96% του κοινοτικού ΑΕΠ κρίνεται στοιχειωδώς επαρκές αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι το Συμβούλιο δεν θα πάρει το ψαλίδι και θα αρχίσει να το 'κανιβαλίζει' στη δεύτερη ανάγνωση. Ελπίζω ο Υπουργός εδώ να προσέξει ιδιαίτερα αυτό το σημείο.

Τα πράγματα είναι καλύτερα σε σχέση με τα πολιτικά μηνύματα και τις πολιτικές στοχεύσεις. Εδώ, πραγματικά, έχουμε κάλυψη βασικών προτεραιοτήτων της κοινωνίας και, χωρίς να επεκταθώ, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε ένα μεγάλο θέμα που αφορά τη χώρα μου και άλλες νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό είναι το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης.

Αυτή τη στιγμή, στην Τουρκία συσσωρεύονται χιλιάδες ιρακινοί, κούρδοι, αφγανοί και γεωργιανοί πολίτες οι οποίοι προσπαθούν μαζικά να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης με λίγα μέσα πρέπει να αναλάβουν δυσανάλογα μεγάλες προσπάθειες για να ελέγξουν τη λαθρομετανάστευση. Μόνο το 2007, είχαμε 110.000 λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και μέχρι το Σεπτέμβριο φέτος πάνω από 80.000.

Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που για πρώτη φορά ο κοινοτικός προϋπολογισμός έχει διακριτό στίγμα για την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα νότια κράτη μέλη της και θέλω να πιστεύω ότι κάνουμε μια καλή αρχή φέτος την οποία θα κρατήσουμε και σε βάθος χρόνου.

 
  
MPphoto
 

  Brigitte Douay (PSE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, την ίδια ημέρα κατά την οποία υπογράφηκε η «σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων» από το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο, η οποία δηλώνει την κοινή τους πρόθεση να ενισχύσουν και να εναρμονίσουν την ενημέρωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προορίζεται για τους πολίτες, συζητούμε τον προϋπολογισμό για το 2009 και τον προϋπολογισμό για την «Προβολή των κοινοτικών οργάνων».

Για το τρέχον εκλογικό έτος και σε μια εποχή αυξανόμενου σκεπτικισμού όσον αφορά την Ένωση, η αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από ευρωπαϊκά ζητήματα είναι κρίσιμης σημασίας. Ελπίζουμε, πραγματικά, ότι στις εκλογές θα υπάρξει μεγάλη προσέλευση. Για να συμβεί αυτό, όλες οι πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να καταστήσουν κατανοητή την Ευρώπη και την προστιθέμενη αξία της όσον αφορά την καθημερινή ζωή και την προετοιμασία για το μέλλον, είναι σημαντικές. Η προσεχής δημιουργία του κέντρου επισκεπτών στις Βρυξέλλες αποτελεί μέρος αυτών των πρωτοβουλιών, φοβούμαι όμως ότι συγκεκριμένες τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν στην επιτροπή θα καθυστερήσουν το πολυαναμενόμενο άνοιγμά του.

Εξ ονόματος της ομάδας μου, θα ήθελα να επισημάνω με πόσο ενθουσιασμό αναμένουμε την πραγματοποίηση ουσιαστικών επενδύσεων σε όλες τις πρωτοβουλίες προβολής σχετικά με τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρυνθούν όσον αφορά όλες τις πολιτικές οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την αύξηση της στήριξης μεταξύ των πολιτών για το ευρωπαϊκό σχέδιο.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα επικεντρωθώ στον τομέα 4, ο οποίος αφορά τις εξωτερικές δραστηριότητες της ΕΕ. Στις τωρινές ή τις προηγούμενες ζώνες συγκρούσεων, όπως η Γεωργία, το Κοσσυφοπέδιο, η Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν ή το Πακιστάν, θέλουμε να επιτύχουμε βελτίωσεις για τον λαό, καθώς και ειρηνική και ανθρωπιστική ανάπτυξη.

Καθώς τα χρηματοδοτικά μας σχέδια δεν έχουν παράσχει επαρκή κονδύλια, το 2009 πρέπει για άλλη μία φορά να αποκτήσουμε επιπρόσθετους πόρους από τα κράτη μέλη για την αυξημένη εργασία μας. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να υπάρξουν εκπτώσεις στις δεσμεύσεις μας και τις πληρωμές στην άμεση γειτονιά μας: οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες, οι ευρωπαίοι γείτονές μας στα Ανατολικά, και οι εταίροι μας στη Μεσόγειο, πρέπει να δουν την ΕΕ ως αξιόπιστο εταίρο τον οποίο μπορούν να υπολογίζουν.

Εξετάζοντας την υλοποίηση του προϋπολογισμού για το 2008 - για παράδειγμα - μόνο για την Παλαιστίνη - και τον αριθμό των διορθωτικών επιστολών, διαβλέπω ήδη ότι το 2009 θα καταλήξουμε σε παρόμοια κατάσταση. Επομένως, θα ήθελα να απευθύνω μια έκκληση στην Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με τη συνάντηση συνδιαλλαγής. Στις 21 Σεπτεμβρίου, εμείς, μαζί, θα κινητοποιήσουμε το μέσο ευελιξίας σύμφωνα με τις προτάσεις μας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι, το επόμενο έτος, δεν θα είμαστε τόσο εύκολα διαθέσιμοι για τροποποιήσεις. Όπως γνωρίζετε, πλησιάζουν εκλογές, επομένως ούτε εσείς γνωρίζετε ποιος μπορεί να κάθεται μπροστά σας μετά τις εκλογές.

Έχουμε δώσει επιπλέον έμφαση στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, κάτι το οποίο θεωρώ θετική κίνηση. Έχουμε διαθέσει επιπρόσθετους πόρους, ούτως ώστε να μπορούμε να δημοσιεύουμε ευρωπαϊκές ειδήσεις στα Φαρσί, τη γλώσσα του Ιράν και του Αφγανιστάν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διαδώσουμε τις πολιτικές μας θέσεις στις περιοχές αυτές, ούτως ώστε ο λαός να γνωρίζει ποια είναι η θέση της Ευρώπης.

Σχετικά με ένα άλλο ζήτημα, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να αλλάξει πολιτική. Όπως γνωρίζετε, τώρα υπάρχει ένα δίκτυο πολιτικών θεμελίων το οποίο καλύπτει πέντε πολιτικές ομάδες, και δυστυχώς, από την εμπειρία μας, οι ομάδες αυτές αποκλείονται αποτελεσματικά από την υλοποίηση των πολιτικών μας και την υποστήριξη της δημοκρατίας. Ελπίζω ότι η κατάσταση αυτή θα αλλάξει το επόμενο έτος.

 
  
MPphoto
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón (PSE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ενώπιόν μας ένα σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2009, το οποίο επιχειρεί να ενισχύσει την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τομέα ειρήνης και προόδου.

Πρέπει να επισημάνω ειδικότερα, λόγω της συμβολικής τους αξίας, δύο κοινοβουλευτικές προτάσεις οι οποίες ενσωματώθηκαν στη διάρκεια της διαδικασίας συζήτησης. Η πρώτη αφορά τη χρηματοδότηση που προορίζεται για την ευρωπαϊκή έρευνα του διαστήματος, με επίκεντρο την παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πολιτών και το Διεθνές Έτος Αστρονομίας.

Η δεύτερη είναι το πολιτικό σχέδιο σχετικά με τον κοινωνικό τουρισμό, το οποίο θα προσπαθήσει να βρει τρόπους τήρησης των απαιτήσεων για νέες μορφές αναψυχής. Λυπούμαστε που το σχέδιο προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνει ένα ειδικό ταμείο για την αποκατάσταση και την ανασυγκρότηση σε χώρες οι οποίες πλήττονται από θύελλες και τυφώνες στην Καραϊβική και την Ασία.

Δεν θέλουμε η τωρινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που κυριεύει τον πλανήτη να επηρεάσει δυσμενώς τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (PSE). (SK) Είμαι υπεύθυνος στη σοσιαλιστική ομάδα για χρηματοπιστωτικά ζητήματα στο πλαίσιο του τομέα «Λοιπά θεσμικά όργανα». Από εδώ που βρίσκομαι, μπορώ να δηλώσω ότι η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και διασφάλισης της αποτελεσματικής χρήσης της χρηματοδότησης κινείται σε θετική κατεύθυνση. Και εδώ, ωστόσο, υπάρχουν επιφυλάξεις, για παράδειγμα, σχετικά με την πολιτική για πάγια περιουσιακά στοιχεία. Μόνο μια πιο μακροπρόθεσμη σκοπιά σε συνδυασμό με μέτρα προγραμματισμού μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε μεγαλύτερη δημοσιονομική εξοικονόμηση.

Μια επιπλέον επιφύλαξη συνίσταται στη χρήση μελετών για την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Οι πιο πρόσφατες μελέτες για το αποτύπωμα άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρουν ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα ίση με 114.000 τόνους ετησίως. Πρέπει να εγκρίνουμε μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών κατά 30% έως το 2020. Οι κύριες πηγές ρύπανσης είναι η παροχή θέρμανσης και ηλεκτρισμού στα ίδια τα κτίρια, καθώς και η μετακίνηση ανθρώπων από και προς τον χώρο εργασίας τους, καθώς και από και προς τους τρεις κύριους χώρους εργασίας.

Πριν από το τέλος του έτους, αναμένω τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποβάλει ένα σχέδιο δράσης βασισμένο σε διάφορες μελέτες, ούτως ώστε να λάβουμε το συντομότερo δυνατόν μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν σε δημοσιονομική εξοικονόμηση και καθαρότερο περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE-DE). (FI) Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές για αυτό το εξαιρετικό έργο, και είναι ενδιαφέρον ότι αυτή την περίοδο καταφέραμε να πετύχουμε ομοφωνία, ενδεχομένως και από πολιτική άποψη, πιο πολύ τώρα παρά τα προηγούμενα χρόνια, παρότι επίκεινται οι εκλογές. Αυτό είναι εξαιρετικό.

Θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα, δηλαδή ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών έχει παρουσιάσει τη δική της γραμμή προϋπολογισμού για τη στρατηγική της Βαλτικής. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Επιτροπή καταρτίζει τη δική της στρατηγική για τη Βαλτική για το επόμενο έτος, αλλά καμία στρατηγική δεν είναι σημαντική, εάν δεν χρηματοδοτείται, και η χρηματοδότηση πρέπει να οργανωθεί με αυτόν τον τρόπο.

Το ζήτημα εδώ είναι κυρίως το περιβάλλον. Η Βαλτική είναι μια σχεδόν νεκρή θάλασσα. Από την άποψη αυτή, η Βαλτική είναι μια κηλίδα πάνω στο ευρωπαϊκό τοπίο. Πρέπει να γίνουν πολλά. Σε αυτά εμπλέκονται οι σχέσεις μας με τη Ρωσία, η ενεργειακή πολιτική, η ναυτιλία, η οικονομία: όλα τους πολύ σημαντικά ζητήματα, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού για να διασφαλίσουμε ότι τα ζητήματα αυτά θα διευθετηθούν.

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους δύο εισηγητές: Τον κ. Lewandowski, ο οποίος εργάστηκε με μεγάλη περίσκεψη και αυτοκυριαρχία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· την κ. Haug, η οποία εργάστηκε με μεγάλη αφοσίωση για να μας παρουσιάσει μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική για τον προύπολογισμό της Επιτροπής. Η ευρεία ομοφωνία, την οποία, ελπίζω, ότι θα επιτύχουμε στην αυριανή ψηφοφορία θα πρέπει να στείλει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα, ειδικότερα για τη συνδιαλλαγή στις 21 Νοεμβρίου.

Είναι ολοφάνερο ότι, ειδικότερα στο κλίμα που επικρατεί, η ανάπτυξη, η απασχόληση, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, η διά βίου μάθηση, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων πρέπει να διαμορφωθούν όπως περιγράψαμε. Στην εξωτερική πολιτική, επίσης, μια συνεπής πολιτική γειτονίας και μια καθολική ανάπτυξη, η διαχείριση κρίσεων και η έννοια της ολοκλήρωσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πιο ζωτική σημασία από ποτέ. Και κατά συνέπεια, κυρία Επίτροπε, το ζήτημα σχετικά με τις πληρωμές. Στο τέλος της διαδικασίας, το επίπεδο των πληρωμών θα αξιολογηθεί πολύ διαφορετικά, ανάλογα με την κατηγορία. Αναφέρατε το ζήτημα των αποθεμάτων, και εγώ απλώς σημειώνω ότι, πέρα από αυτό, δεν έχετε αντιρρήσεις προς τις προτεραιότητες και τους στόχους του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι μια καλή ένδειξη για τις διαπραγματεύσεις.

Χαιρόμαστε που η γαλλική Προεδρία βρίσκεται εδώ σήμερα, κ. Jouyet, επειδή δεν ήταν πάντοτε παρούσα για τη συζήτηση του Οκτωβρίου σχετικά με τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι απόδειξη της καλής συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει. Φυσικά, έπρεπε να ξεκινήσετε μιλώντας σαν υπουργός Οικονομικών: όλα είναι υπερβολικά δαπανηρά, όλα τα κόστη υπερβολικά υψηλά. Η δραστηριοποίησή μας στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος της ψηφοφορίας μας, είναι πολύ πιο κάτω από το ανώτατο όριο του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδίου.

Πλαγίως, ωστόσο, αν και έχει καταστεί σαφές ότι είστε έτοιμοι να διαπραγματευτείτε, όπως είπατε: όσον αφορά την παροχή επισιτιστικής βοήθειας, και, θα ήθελα να τονίσω, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση αλλά και στις άλλες προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής – ΚΕΠΠΑ, Κοσσυφοπέδιο, Παλαιστίνη, Αφγανιστάν και Γεωργία – πρόκειται για ένα ζήτημα διαπραγμάτευσης, και εξεύρεσης, του βέλτιστου συνδυασμού μέσων. Είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό, χρησιμοποιώντας όλες τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας στο πλαίσιο της Διοργανικής Συμφωνίας και των δημοσιονομικών αρχών. Συναρτήσει αυτών, προσβλέπουμε σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE-DE). (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, το 2009 θα είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίοδος, καθώς θα συσχετιστεί με την ορθή υλοποίηση των επενδύσεων σχετικά με την πολιτική συνοχής. Θα είναι το τρίτο συνεχόμενο έτος το οποίο βασίζεται στην αρχή n+3. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι μια περίοδος κατά την οποία θα στηρίξουμε τις ελπίδες μας όχι τόσο στην υπογραφή συμφωνιών, αλλά στην πλήρη υλοποίηση συγκεκριμένων εγχειρημάτων, κάτι το οποίο καθιστά κάθε απόπειρα μείωσης της χρηματοδότησης, όσον αφορά την πολιτική συνοχής, πολύ επικίνδυνη.

Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχουν φωνές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες συσχετίζουν τα αποτελέσματα του λογιστικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το δημοσιονομικό προγραμματισμό και, ως αποτέλεσμα, ορισμένα πολύ γνωστά σχόλια σχετικά με μια δωδεκάδα ή μεγαλύτερο ποσοστό μη εξειδικευμένων δαπανών φαλκιδεύουν στη φάση αυτή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Ελπίζω ότι ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε η Επίτροπος θα αποδεχθούν συσχετισμούς και διαθέσεις σε αποθεματικά αυτής της φύσεως.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Jouyet, Προεδρεύων του Συμβουλίου. − (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, έχω μιλήσει ήδη αρκετά, αλλά, πραγματικά, η συζήτηση αυτή ήταν αρκετά εντυπωσιακή. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε για τις προτεραιότητες, όπως έχουν εκφραστεί από τους εισηγητές σας, και όπως έχουν εκφραστεί από τον κ. Böge, και αυτό δηλώνει στην ουσία την επιθυμία μας να συνεργαστούμε πολύ στενά.

Λυπούμαι που δυστυχώς δεν μιλώ ως υπουργός Οικονομικών, κ. Böge, αλλά, ως ασκών την Προεδρία, αφού έτσι έχουν τα πράγματα, και μπορώ μόνο να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι επιθυμούμε να φθάσουμε σε συμφωνία στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, επίσης, ότι το Συμβούλιο θα επιδείξει, εντός των ορίων που ανέφερα, την εποικοδομητική στάση την οποία, ουσιαστικά, επιδιώκουμε, στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προτεραιοτήτων – και απευθύνομαι με αυτό στην Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Παρατήρησα την έμφαση η οποία δόθηκε, ειδικότερα, στην εξωτερική πολιτική, την επικοινωνία, και σε θέματα τα οποία αφορούν τον δημοσιονομικό κανονισμό και το ευρώ. Σημείωσα αυτά τα διάφορα σημεία, καθώς και τις ανάγκες του θεσμικού σας οργάνου, οι οποίες επισημάνθηκαν, και ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο στοιχεία στο τέλος αυτή της συζήτησης.

Το πρώτο είναι η συζήτηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Άκουσα την κ. Guy-Quint και τους υπολοίπους, αλλά πολλές από τις παρατηρήσεις οι οποίες αναφέρθηκαν πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της ρήτρας επανεξέτασης του δημοσιονομικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν θέση και να σχεδιάσουν το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Μιλήσαμε σχετικά με αυτό με τον κ. Böge. Οι τρέχουσες συνθήκες έδειξαν ότι εμείς, όπως και η Προεδρία, επικεντρωθήκαμε σε άλλα επείγοντα ζητήματα.

Το δεύτερο είναι τα ζητήματα τα οποία διακυβεύονται στη δημοσιονομική διαδικασία για το 2009. Εν προκειμένω, πρέπει να καταρτίσουμε έναν ρεαλιστικό και ισορροπημένο προϋπολογισμό και να εξεύρουμε λύσεις για τη χρηματοδότηση της διευκόλυνσης τροφίμων – το λέω αυτό επισήμως – καθώς αυτός παραμένει κοινός μας στόχος. Πρόκειται για μια σημαντική πολιτική προτεραιότητα για όλα τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας σήμερα, και επί του θέματος αυτούς, επίσης ελπίζουμε να διασφαλίσουμε έναν βέλτιστο συνδυασμό των διαφόρων πόρων.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, εισηγήτρια. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, ευγνωμονώ όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Σε εσάς, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να πω ότι γνωρίζω, όπως όλοι μας, καλά, ότι η Επιτροπή ποτέ δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη όταν το Κοινοβούλιο ορίζει αποθεματικά. Καταλαβαίνουμε ότι, επειδή νιώθετε την πίεση, ότι το τρέχον έτος θέλαμε – και αυτό θα το δούμε στην αυριανή ψηφοφορία – να θέσουμε όρους για την αποδέσμευση αποθεματικού, τους οποίους θα είστε σε θέση να τηρήσετε σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα.

Οι όροι αυτοί δεν θα θέσουν τις προϋποθέσεις για μια ουτοπία, όπου θα μπορείτε να επαναπαυθείτε και να πιέζετε φορτικά άλλους ανθρώπους προκειμένου να πάρετε τα χρήματά σας – το Κοινοβούλιο υπήρξε πολύ σώφρον στην περίπτωση αυτή. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα είμαστε σε θέση να αποδεσμεύσουμε αυτά τα αποθεματικά σχετικά γρήγορα, έως τη δεύτερη ανάγνωση, επειδή θα έχετε τηρήσει τους όρους που έχουμε επιβάλει – είμαι ακράδαντα πεπεισμένη για αυτό.

Κ. Jouyet, κατανοώ ότι δεν μπορείτε να προβείτε σε συγκεκριμένες υποσχέσεις εδώ και τώρα, αλλά υποθέτω ότι εννοούσατε σοβαρά όσα είπατε τόσο για την αναγνώριση όσο και για την επιθυμία για ένα κλίμα συνεργασίας. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο όσον αφορά την παράκλησή σας να ληφθεί υπόψη το πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής στο οποίο κινούμαστε. Νομίζω ότι το πλαίσιο αυτό είναι κατά ένα ψηφίο μεγαλύτερο. Ο προϋπολογισμός μας φθάνει μόλις κάτω από τα 130 δισ. ευρώ· μαζί, έχουμε περιθώριο για ελιγμούς λίγων εκατοντάδων εκατομμυρίων. Μπορούμε να συζητήσουμε εδώ σχετικά με αυτό, αλλά αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με το μεγαλύτερο πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκατε.

Για άλλη μία φορά, είμαι ιδιαίτερα υπόχρεη σε όλους τους συνάδελφους βουλευτές. Πιστεύω ότι αύριο θα καταφέρουμε να διεξάγουμε σχετικά γρήγορα μια καλά προετοιμασμένη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, εισηγητής. (PL) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον επιπλέον χρόνο για να μιλήσω υπέρ των πολλών βουλευτών των διάφορων πολιτικών ομάδων σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση στο πλαίσιο του τομέα 4 των προϋπολογισμών, οι οποίοι προορίζονται για τη χρηματοδότηση των διεθνών φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάμαι καλά το τέλος των διαπραγματεύσεων για τις δημοσιονομικές προοπτικές, και η ετυμηγορία του Κοινοβουλίου ήταν σαφής – ότι η χρηματοδότηση του μέρους αυτού ήταν ανεπαρκής. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, και κάθε φορά παρουσιάζονται σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις του προϋπολογισμού. Η κατάσταση είναι η ίδια και φέτος, όπου έχουμε αναλάβει τεράστιες δεσμεύσεις σχετικά με την επισιτιστική βοήθεια, το Κοσσυφοπέδιο, το Αφγανιστάν, την Παλαιστίνη, οι οποίες αναφέρθηκαν πολλές φορές στο Κοινοβούλιο, ενώ αναφέρθηκε επίσης και η Γεωργία, όπου το ζήτημα δεν είναι απλώς ο προσανατολισμός της χώρας, αλλά και η ασφάλεια του εναλλακτικού ενεργειακού εφοδιασμού. Η απάντηση πρέπει να είναι μια συμφωνία για την αναθεώρηση της Διοργανικής Συμφωνίας, όχι να ψευτομπαλώνουμε τις τρύπες των δημοσιονομικών κανόνων κάθε χρόνο που βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους όσους μίλησαν σχετικά με το ζήτημα των προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, 23 Οκτωβρίου 2008.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), γραπτώς. – Το ερώτημα είναι κατά πόσον η ΕΕ διαθέτει επαρκείς πόρους και αν δημιουργήσει αρκετά κονδύλια για την επαρκή υλοποίηση των μέτρων για τη μείωση, τη σταθεροποίηση και την προσαρμογή των εκπομπών.

Γενικά μιλώντας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, στην τωρινή του μορφή, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει αποδοτικά και αποτελεσματικά σε ζητήματα τα οποία αφορούν την αλλαγή του κλίματος. Με εξαίρεση ορισμένες πρωτοβουλίες και προγράμματα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν έχει μια σαφή και ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση ζητημάτων κλιματικής αλλαγής.

Από την άποψη αυτή, λοιπόν, διατείνομαι ότι η δημιουργία ενός ειδικού «Ταμείου για την κλιματική αλλαγή» ή μιας χωριστής γραμμής προϋπολογισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής από δημοσιονομική και οικονομική άποψη.

Η κύρια πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να προέλθει από τη δημοπράτηση των εκπομπών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών. Εκτιμάται ότι το σύστημα θα είχε τη δυνατότητα να παράγει ετησίως δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τα έσοδα. Η διαχείριση και ο συντονισμός του συστήματος αυτού θα διεξάγεται από την ΕΕ, διασφαλίζονται κατ' αυτόν τον τρόπο περιφερειακή αοριστία.

Η διαχείριση της διασυνοριακής ρύπανσης επιτυγχάνεται καλύτερα σε υπερεθνικό επίπεδο, ιδίως όταν πρόκειται για τη διάθεση πόρων και ενισχύσεων, η οποία θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες και στον μεγαλύτερο αντίκτυπο, όχι να διανέμονται εκ των προτέρων σε χώρες ή περιφέρειες.

 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Αυγούστου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου