Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2158(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0358/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0358/2008

Συζήτηση :

PV 23/10/2008 - 4
CRE 23/10/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.8
CRE 23/10/2008 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0524

Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

4. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος – Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση (A6-0358/2008) της κ. Zdravkova, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών, σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007 (2008/2158(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova, εισηγήτρια (BG). − Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ για την υπενθύμιση αυτή. Στη μακροχρόνια δικαστική καριέρα μου, επιδίωξα πάντοτε την τάξη στο δικαστήριο. Επομένως, κυρία Πρόεδρε και κύριε Διαμαντούρο, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι η εισηγήτρια σχετικά με την ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής είναι ένα πρόσωπο στο ευρωπαϊκό θεσμικό σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών και η αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να συγχαρώ τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κ. Διαμαντούρο, για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του, επειδή αυτό που κάνει είναι πολύ σημαντικό για τους απλούς πολίτες. Όπως είπε ο Jean Monnet, οικοδομούμε μια Ένωση μεταξύ ανθρώπων, όχι μια συνεργασία μεταξύ κρατών.

Ομοίως, είχα τη χαρά να εργασθώ σε μια έκθεση η οποία ενώνει μάλλον, παρά διχάζει, τις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καθώς είναι σαφές ότι εκλεγήκαμε στο παρόν Σώμα από τους πολίτες της Ευρώπης για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους, με την πεποίθηση αυτή επιτυγχάνουμε επίσης συμβιβασμούς για την προσαρμογή ορισμένων τροπολογιών που καταθέτουν άλλες πολιτικές ομάδες. Οι προτάσεις αυτές και η σημερινή συζήτηση αποδεικνύουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τον σημαντικό αυτό μηχανισμό για την προστασία των ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα επίσης να αξιοποιήσω την ευκαιρία αυτή για να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, τη Γραμματεία και όλους εκείνους που συνέβαλαν στην πληρότητα της παρούσας έκθεσης.

Είμαι βαθιά πεπεισμένη ότι, μέσω του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, οι πολίτες θα μπορέσουν να ασκήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης, διότι, ακόμη και αν οι κανόνες είναι ορθοί, είναι σημαντικό να εφαρμόζονται κατάλληλα για την παροχή μέγιστης προστασίας. Πιστεύω ότι, όπως η Επιτροπή ονομάζεται θεματοφύλακας των συνθηκών, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ο προασπιστής της ορθής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, παρότι δεν είναι μόνος στον ρόλο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το μοναδικό δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο, καλείται επίσης να υποστηρίζει τα δικαιώματα των πολιτών, πράγμα που αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία της συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Διαμεσολαβητή.

Η έκθεση είναι επίσης σημαντική, επειδή η ανάλυση της κατάστασης στην πορεία του έτους θα μας βοηθήσει κυρίως να αντλήσουμε διδάγματα και να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις για το μέλλον. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι πίσω από κάθε καταγγελία, πίσω από κάθε αριθμό στα στατιστικά στοιχεία, βρίσκεται ένας άνθρωπος, ο οποίος προσδοκά κατάλληλη βοήθεια και λύση στο πρόβλημά του. Κατά την εκπόνηση της έκθεσης, συνειδητοποίησα ότι η πληροφόρηση είναι μια σημαντική πτυχή. Η έκθεση δείχνει ότι πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν ακόμη πώς να διεκδικήσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με κρούσματα κακοδιοίκησης. Παράδειγμα αυτού είναι το ποσοστό των μη παραδεκτών καταγγελιών – 84%. Αυτό δείχνει σαφώς ότι ο Διαμεσολαβητής και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή από κοινού, και να ενημερώνουν τους ευρωπαίους πολίτες, ώστε αυτοί να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Για τον λόγο αυτό, η έκθεση προτείνει επίσης μια κοινή ιστοθέση για την υποβολή καταγγελιών για όλα τα θεσμικά όργανα, στα πρότυπα του διαδραστικού οδηγού που εκπόνησε ο Διαμεσολαβητής, στην οποία οι πολίτες που καταχώρισαν τα απαιτούμενα δεδομένα θα κατευθύνονται στο αρμόδιο θεσμικό όργανο, όπου θα μπορούν να υποβάλουν απευθείας την καταγγελία τους. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση του αριθμού των μη παραδεκτών καταγγελιών.

Πέραν τούτου, επικεντρώθηκα επίσης στις εγγυήσεις που διασφαλίζουν ότι οι πολίτες και οι μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ γνωρίζουν και κάνουν χρήση των δικαιωμάτων τους, και στο κατά πόσον η βοήθεια που τους παρέχεται είναι εύκολα προσπελάσιμη, δίκαιη, αμερόληπτη και αποτελεσματική. Θα ήθελα να επισημάνω ότι, σε περισσότερο από το 30% των υποθέσεων, ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να αναλάβει καμία δράση. Κατά την άποψή μου, ο Διαμεσολαβητής πρέπει να εξηγεί πάντοτε για ποιον λόγο δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί καμία δράση σε μια συγκεκριμένη καταγγελία, καθιστώντας έτσι την απάντησή του πιο χρήσιμη για τους πολίτες.

Θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι οι διαμεσολαβητές, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, και οι δραστηριότητές τους πρέπει να αναπτυχθούν.

Καταλήγοντας, σας καλώ να υπερψηφίσετε την παρούσα έκθεση, επειδή υποστηρίζει την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επιβεβαιώνει τον ρόλο του Διαμεσολαβητή ως μηχανισμού εξωτερικού ελέγχου και ως πηγής διαρκούς βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης.

Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Νικηφόρος Διαμαντούρος, Διαμεσολαβητής. − Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο επ’ ευκαιρία της ετήσιας έκθεσης για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007. Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Zdravkova, και την Επιτροπή Αναφορών για την εξαιρετική και εποικοδομητική έκθεση που εκπόνησαν.

Η έκθεσή μου καταγράφει πρόοδο στη διεκπεραίωση των καταγγελιών, στην προώθηση της χρηστής διοίκησης και στην ενημέρωση σχετικά με τον ρόλο του Διαμεσολαβητή. Ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών αυξήθηκε, τόσο σε απόλυτους όσο και σε σχετικούς όρους, από 449 (12% του συνόλου) το 2006 σε 518 (16% του συνόλου) το 2007. Επομένως, επιτύχαμε αμφότερους τους στόχους τους οποίους υπογράμμισε πάντοτε το Κοινοβούλιο: την αύξηση του αριθμού των παραδεκτών καταγγελιών και τη μείωση του αριθμού των μη παραδεκτών καταγγελιών.

Οι κύριοι τύποι κακοδιοίκησης που προβάλλονται στις παραδεκτές καταγγελίες είναι οι εξής: αδιαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής πληροφοριών· άδικη μεταχείριση ή κατάχρηση εξουσίας· μη ικανοποιητικές διαδικασίες· καθυστέρηση που μπορούσε να αποφευχθεί· αθέμιτες διακρίσεις, αμέλεια· νομικό σφάλμα· και μη διασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Ελήφθησαν 348 αποφάσεις περάτωσης ερευνών, οι οποίες αντιστοιχούν σε αύξηση κατά 40% σε σύγκριση με το 2006. Σε 95 υποθέσεις η έρευνα δεν στοιχειοθέτησε κακοδιοίκηση, αποτέλεσμα που δεν είναι απαραιτήτως αρνητικό για τον καταγγέλλοντα, ο οποίος έχει τουλάχιστον το όφελος μιας πλήρους εξήγησης από το αρμόδιο θεσμικό όργανο. Ακόμη και εάν δεν διαπιστωθεί κακοδιοίκηση, ενδέχεται να εντοπίσω πιθανή βελτίωση της ποιότητας των διοικητικών υπηρεσιών που παρέχει ένα θεσμικό όργανο. Σε μια τέτοια περίπτωση, τις επισημαίνω σε περαιτέρω παρατήρηση.

Πολλές από τις έρευνές μου έχουν συνολικό θετικό αποτέλεσμα, το οποίο ικανοποιεί τόσο τον καταγγέλλοντα όσο και το θεσμικό όργανα που αφορά η καταγγελία. Εκατόν είκοσι εννέα υποθέσεις διευθετήθηκαν από το ίδιο το θεσμικό όργανο κατόπιν καταγγελίας κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον καταγγέλλοντα. Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των υποθέσεων που διευθετήθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο το 2006, και αποτυπώνει την αυξανόμενη προθυμία των θεσμικών οργάνων και οργανισμών να αντιμετωπίζουν τις καταγγελίες που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή ως ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να επανορθώσουν σφάλματα που συνέβησαν.

Όταν εντοπίσω κρούσμα κακοδιοίκησης, προσπαθώ να επιτύχω φιλικό διακανονισμό. Σε ορισμένες υποθέσεις, μπορεί να επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός εάν το ενδιαφερόμενο θεσμικό ή άλλο όργανο προσφερθεί να αποζημιώσει τον καταγγέλλοντα. Οποιαδήποτε τέτοια προσφορά γίνεται χαριστικώς, δηλαδή χωρίς να συνεπάγεται αποδοχή ευθύνης και χωρίς να δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Όταν δεν είναι εφικτός ο φιλικός διακανονισμός, περατώνω την εξέταση της υπόθεσης με διατύπωση επικριτικής παρατήρησης. Η επικριτική παρατήρηση αρμόζει επίσης εάν δεν είναι πλέον εφικτή η εξάλειψη του κρούσματος κακοδιοίκησης. Επιβεβαιώνει στον καταγγέλλοντα ότι η καταγγελία του είναι δικαιολογημένη και επισημαίνει στο οικείο θεσμικό όργανο ή οργανισμό το κρούσμα, ώστε να μεριμνήσει για την αποφυγή τέτοιων κρουσμάτων στο μέλλον. Σκοπός της κριτικής αυτής είναι να είναι εποικοδομητική, ώστε να συμβάλει στην αποφυγή παρόμοιων κρουσμάτων κακοδιοίκησης στο μέλλον.

Είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί να δίνουν συνέχεια στις επικριτικές παρατηρήσεις και να λαμβάνουν μέτρα για την επίλυση προβλημάτων που εκκρεμούν. Για την καλύτερη παρακολούθηση του αντικτύπου των επικρίσεών μου, δρομολόγησα μελέτη σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε σε όλες τις επικριτικές παρατηρήσεις, και στις υποθέσεις που περιλάμβαναν περαιτέρω παρατήρηση, που διατυπώθηκαν το 2006. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, τα οποία δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο του Διαμεσολαβητή και αποστάληκαν σε όλους τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, αναμένεται να ενθαρρύνουν όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες να βελτιώσουν τα πρακτικές τους και να αναπτύξουν περαιτέρω ένα πνεύμα εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σε υποθέσεις όπου το θεσμικό όργανο μπορεί ακόμη να εξαλείψει το κρούσμα κακοδιοίκησης, συντάσσω συνήθως σχέδιο σύστασης προς το ενδιαφερόμενο θεσμικό όργανο ή οργανισμό. Εάν αυτό δεν απαντήσει ικανοποιητικά, μπορεί να υποβάλω ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας υπέβαλα μια τέτοια έκθεση, στην οποία επέκρινα την Επιτροπή διότι δεν επιλήφθηκε καταγγελίας σχετικά με την κοινοτική οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Η στήριξη του Κοινοβουλίου, όπως εκφράσθηκε στο ψήφισμά σας της 3ης Σεπτεμβρίου 2008, βάσει της έκθεσης του κ. De Rossa είναι ευπρόσδεκτη.

Φέτος, συμπεριέλαβα εκ νέου την έννοια των «πρότυπων υποθέσεων» στην ετήσια έκθεσή μου. Πρόκειται για υποθέσεις στις οποίες θεωρώ ότι τα οικεία θεσμικά όργανα ή οι οργανισμοί ανταποκρίθηκαν στις έρευνές μου με υποδειγματικό τρόπο. Αναδεικνύονται επτά τέτοιες «πρότυπες υποθέσεις». Τέσσερις από αυτές αφορούν την Επιτροπή, μία το Συμβούλιο, μία την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μία τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας. Συνέχισα να καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσω ότι τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ υιοθετούν σε όλες τους τις δραστηριότητες μια προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο τον πολίτη, αναζητώντας κάθε ευκαιρία επίτευξης φιλικών διακανονισμών των καταγγελιών και κινώντας περισσότερες αυτεπάγγελτες έρευνες για τον εντοπισμό προβλημάτων και την ενθάρρυνση της χρήσης βέλτιστων πρακτικών.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ορισμένες άλλες δραστηριότητες που αναλήφθηκαν με σκοπό να διασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. Συνέχισα τις προσπάθειές μου για τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με τα δικαιώματα στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου, ιδιαίτερα δε μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών. Το Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχει η Επιτροπή Αναφορών, συνεργάζεται για τη διεκπεραίωση υποθέσεων και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Μεταξύ των στόχων του Δικτύου είναι η διευκόλυνση της ταχείας διαβίβασης καταγγελιών που είναι παραδεκτές για μένα στον αρμόδιο διαμεσολαβητή ή παρεμφερή φορέα. Όπου είναι δυνατό, διαβιβάζω απευθείας τις υποθέσεις ή παρέχω τις κατάλληλες συμβουλές στον καταγγέλλοντα. Το 2007 μπόρεσα να βοηθήσω 867 καταγγέλλοντες με τον τρόπο αυτό.

Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου τριμήνου, είναι ο διαδραστικός οδηγός που αναπτύσσεται από το γραφείο μου, ο οποίος θα βοηθά τους πολίτες να εντοπίσουν το καταλληλότερο μέσο προσφυγής για τα παράπονά τους. Ο οδηγός θα δώσει τη δυνατότητα σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό καταγγελλόντων να απευθυνθούν άμεσα στον φορέα που είναι καταλληλότερος να ασχοληθεί με την καταγγελία τους. Επομένως, οι καταγγελίες οι οποίες είναι μη παραδεκτές για μένα θα επιλύονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα. Έτσι, ο θεσμός του Διαμεσολαβητή θα μπορεί να εκπληρώσει καλύτερα τον βασικό ρόλο του – δηλαδή, να βοηθά τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι με τον τρόπο μεταχείρισής τους από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Ο Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να δουλέψει μόνος. Η διασφάλιση διοίκησης κορυφαίου επιπέδου είναι ένα καθήκον το οποίο πρέπει να επιτελεσθεί προορατικά σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ. Ο αυξημένος αριθμός διευθετήσεων υποθέσεων και φιλικών διακανονισμών αποτελεί πηγή ενθάρρυνσης και ένδειξη των αμοιβαίων προσπαθειών μας ώστε να συμβάλλουμε στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην Ένωση, σε μια εποχή κατά την οποία είναι ιδιαίτερα απαραίτητη. Εκφράζω επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου για τη στήριξη και την καθοδήγηση του Κοινοβουλίου, όσον αφορά τους δημοσιονομικούς πόρους που παρέχετε στον θεσμό του Διαμεσολαβητή, αλλά και τη θετική σχέση που υπάρχει με την Επιτροπή Αναφορών. Με τη συνεχιζόμενη στήριξή σας, θα προσπαθήσω να βελτιώσω τα επιτεύγματα του περασμένου έτους.

Τέλος, καθώς αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία παρουσίασης της ετήσιας έκθεσής μου στο παρόν Σώμα στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, θα ήθελα να καταγραφεί η βαθιά εκτίμησή μου για τη στενή συνεργασία και τις χρήσιμες συμβουλές που έλαβα από το Κοινοβούλιο και τους επιμέρους βουλευτές του κατά τη διάρκεια των τεσσεράμισι χρόνων που πέρασαν.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχετε απόλυτο δίκιο. Το παρόν Σώμα έδειξε εμπιστοσύνη στον Διαμεσολαβητή.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, εξ ονόματος της Επιτροπής και της συναδέλφου μου, της αντιπροέδρου κ. Wallström, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Zdravkova, για το εξαιρετικό έργο της. Χαιρετίζουμε την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007.

Όπως γνωρίζετε, η παρούσα Επιτροπή ανέλαβε την ισχυρή δέσμευση να βελτιώσει τη διοίκησή της, και βελτιωνόμαστε. Αυτό είναι φανερό, τόσο από την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή όσο και από την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών.

Το 2007 ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες ένα θεσμικό όργανο ή ένας οργανισμός έθεσε πραγματικά τέλος σε μια πρακτική κακοδιοίκησης, ως αποτέλεσμα υποβολής καταγγελίας στον Διαμεσολαβητή, διπλασιάσθηκε. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει την προθυμία των θεσμικών οργάνων –συμπεριλαμβανομένης, οπωσδήποτε, της Επιτροπής– και των οργανισμών να αντιληφθούν τις καταγγελίες ως ευκαιρία επανόρθωσης λαθών και συνεργασίας με τον Διαμεσολαβητή χάριν του δημόσιου συμφέροντος.

Επίσης, αυξήθηκε ο αριθμός των περιπτώσεων στις οποίες δεν διαπιστώθηκε πρακτική κακοδιοίκησης. Η Επιτροπή είναι ικανοποιημένη για το γεγονός αυτό, καθώς είναι το θεσμικό όργανο που λαμβάνει τις περισσότερες από τις εν λόγω καταγγελίες.

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής προτείνει ολοένα και περισσότερους φιλικούς διακανονισμούς για την επίλυση διαφορών και ότι, συνολικά, η Επιτροπή συνεργάζεται και εκτιμά το συγκεκριμένο είδος πρότασης, όπου αυτό είναι εφικτό. Το 2007, υποβλήθηκε από τον Διαμεσολαβητή στο Κοινοβούλιο μόνον μία ειδική έκθεση που αφορούσε την Επιτροπή, στοιχείο το οποίο ανέφερε ο Διαμεσολαβητής.

Όμως, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η εν λόγω ειδική έκθεση αφορά την οδηγία για τον χρόνο εργασίας, και μόλις τον περασμένο μήνα είχατε μια συζήτηση σχετικά με το θέμα αυτό με τον συνάδελφό μου Vladimir Špidla.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω κάνοντας αναφορά σε τρία συγκεκριμένα σημεία, τα οποία θίγονται στην έκθεσή σας καθώς και στην ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή. Πρώτον, όσον αφορά τις παραβάσεις. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή αναδιοργάνωσε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις παραβάσεις, με στόχο τη διευκόλυνση της προόδου των υποθέσεων. Το στοιχείο αυτό παρουσιάσθηκε στην ανακοίνωση του 2007 με τίτλο «Μια Ευρώπη αποτελεσμάτων – Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου». Δίνουμε πιο ενεργά συνέχεια στις υποθέσεις και οργανώνουμε τις εργασίες πιο αποτελεσματικά για τους πολίτες. Επίσης, δρομολογήθηκε ένα πιλοτικό σχέδιο της ΕΕ. Η εξεύρεση περισσότερων λύσεων στα προβλήματα αναμένεται να επιταχυνθεί.

Δεύτερον, όσον αφορά την έκκληση των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης σχετικά με έναν ευρωπαϊκό κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η Επιτροπή διαθέτει τον δικό της κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, ο οποίος θεσπίσθηκε το 2000. Ο εν λόγω κώδικας εξακολουθεί να αποτελεί ένα σύγχρονο και πολύ αποτελεσματικό εργαλείο. Η εφαρμογή του είναι καλά καθιερωμένη. Δεν θέλω να προδικάσω το μέλλον, αλλά προς το παρόν θέλουμε να διατηρήσουμε τα πράγματα ως έχουν.

Τρίτον, όσον αφορά την πολιτική επικοινωνίας. Η ιδέα της δρομολόγησης μιας ενημερωτικής εκστρατείας για τους ευρωπαίους πολίτες, ώστε να τους βοηθήσουμε να μάθουν περισσότερα σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, είναι οπωσδήποτε ευπρόσδεκτη από την Επιτροπή.

Κάθε θεσμικό όργανο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαθέτει επίσης τον δικό του δικτυακό τόπο, στον οποίο μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες και αναφορές. Ο δικτυακός τόπος Europa είναι κοινός για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και διαθέτει συνδέσμους προς όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του δικτυακού τόπου του Διαμεσολαβητή. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες κατευθύνονται εύκολα και με ομαλό τρόπο προς τα όργανα που μπορούν να διευθετήσουν τα παράπονα και τις καταγγελίες τους. Η ιδέα ενός διαδραστικού οδηγού σχεδιασμένου ώστε να βοηθά τους πολίτες να εντοπίζουν το καταλληλότερο φόρουμ για την επίλυση των προβλημάτων τους αξίζει να μελετηθεί πολύ πιο προσεκτικά.

Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ποιος έχει προτεραιότητα και για ποιον γίνονται όλα αυτά: για τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, κ. Διαμαντούρο, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κ. Zdravkova, για την έκθεσή της, η οποία νομίζω ότι είναι η πρώτη της έκθεση. Παρέχει μια εξαιρετική βάση για τον διάλογο και τη συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου σας το περασμένο έτος, κ. Διαμαντούρο.

Η παρούσα έκθεση αποτελεί, σε κάποιο βαθμό, συνέχεια της έκθεσης που εκπόνησα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ίδιο θέμα πριν από δύο χρόνια. Την εποχή εκείνη, μόλις είχατε δρομολογήσει το δίκτυο των εθνικών διαμεσολαβητών και επιτροπών αναφορών και φαίνεται από την έκθεση ότι το εν λόγω δίκτυο έτυχε εξαιρετικής υποδοχής από τους πολίτες της Ευρώπης, στους οποίους επικεντρώνεται κυρίως το έργο σας. Επιπλέον, η ενημερωτική εκστρατεία σας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την παραλαβή περισσότερων παραδεκτών καταγγελιών, αποδεικνύει περίτρανα ότι οι προσπάθειες εκπαίδευσης των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες εξασφάλισης βοήθειας που διαθέτουν είναι σκόπιμες.

Χαιρετίζω επίσης ιδιαίτερα το γεγονός ότι η έκθεση υπογραμμίζει, με τρόπο παρόμοιο όπως και η έκθεση που εκπόνησε ο κ. Μαυρομμάτης πριν από μερικά χρόνια, την επιτυχία των άτυπων διαδικασιών, στις οποίες θέλετε να επικεντρωθείτε προσεκτικότερα. Η επιτυχία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρόνος που αφιερώνεται σε τυπικές διαδικασίες μπορεί να μειωθεί. Είναι σκόπιμο να δώσετε συνέχεια σε αυτήν την επικεντρωμένη στους πολίτες προσέγγιση.

Ορισμένα παραδείγματα από το έργο σας το περασμένο έτος αποδεικνύουν την ικανότητά σας να ενεργείτε, αλλά και την ευαισθησία σας απέναντι στο ευρύτερο κοινό στην Ευρώπη, σε σχέση τόσο με την ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας όσο και με την εσωτερική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φυσικά, δεν είναι πάντοτε εύκολο να βρείτε τις κατάλληλες διατυπώσεις. Ωστόσο, οι αδυναμίες πρέπει να παρουσιάζονται από τον Διαμεσολαβητή με κάποια προειδοποίηση και με την κατάλληλη αυτοσυγκράτηση. Εν τέλει, πρόκειται για την κοινή συνεργασία μας για την εξυπηρέτηση των πολιτών της Ευρώπης. Η συμβολή σας στον σκοπό αυτό το περασμένο έτος υπήρξε πολύ θετική, κ. Διαμαντούρο.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (GA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγήτρια, την κ. Zdravkova, για το έργο της στην παρούσα έκθεση. Το γραφείο του Διαμεσολαβητή βελτιώνεται εμφανώς. Παραπονούμαστε εδώ και καιρό ότι ο αριθμός των καταγγελιών που υποβάλλονται στο συγκεκριμένο γραφείο και δεν σχετίζονται με τα καθήκοντά του είναι υπερβολικά μεγάλος. Πέρσι, για πρώτη φορά, ο αριθμός αυτός μειώθηκε και τον συγχαίρω για το έργο αυτό.

Ο διαδραστικός οδηγός του Διαμεσολαβητή είναι μια δημιουργική λύση, η οποία βοηθά τους πολίτες να εντοπίσουν το κατάλληλο θεσμικό όργανο για την καταγγελία τους και πιστεύω ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα. Εάν θέλουμε να αποδείξουμε στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ότι η Ένωση αυτή εργάζεται εξ ονόματός τους, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τους παρέχονται απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά τους.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας την εισηγήτρια για την πολύ διεξοδική έκθεση, καθώς και τον Διαμεσολαβητή και το προσωπικό του γραφείου του για τα πολλά θετικά μέτρα που έλαβαν το 2007.

Αυτό που βρίσκω ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής εργάζεται σε τόσο πολλά και διαφορετικά επίπεδα: δεν είναι μόνον η διεκπεραίωση των καταγγελιών, που αποτελεί κεντρικό στοιχείο του έργου του, αλλά και η επίλυση των διαφορών και η επίτευξη λύσεων. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των φιλικών διακανονισμών, των άτυπων διαδικασιών, στις οποίες οι σχέσεις με τα θεσμικά όργανα είναι τέτοιες ώστε ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων να επιλύεται ταχέως. Αυτό αποτελεί πραγματική πρόοδο και πρέπει να συνεχισθεί. Σκοπός μας είναι οι φιλικές προς τον πολίτη λύσεις.

Διαπιστώνω επίσης με ικανοποίηση ότι η καλύτερη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα κατέχει επίσης κεντρική θέση στο πρόγραμμα του Διαμεσολαβητή. Η έγκριση της δήλωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών και η αυξημένη συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα είναι ζωτικής σημασίας, και προσβλέπουμε στη δρομολόγηση του νέου δικτυακού τόπου, ο οποίος θα περιλαμβάνει έναν διαδραστικό οδηγό που θα βοηθά τους πολίτες.

Ωστόσο, η παρατήρηση αυτή με οδηγεί στο τελευταίο μου σχόλιο, το οποίο αφορά τους πολίτες και αναφέρεται στην προτεινόμενη προφορική τροπολογία στην παράγραφο 23. Η εν λόγω παράγραφος αναφέρει: «προτείνει τη λήψη μέτρων από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για να μειωθεί ο αριθμός των καταγγελιών (συνολικά 1021) επί των οποίων δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια». Η προφορική τροπολογία επιδιώκει την αλλαγή της τελικής αυτής πρότασης –«επί των οποίων δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια»– με τη δήλωση «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης».

Από την οπτική του Διαμεσολαβητή, δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης· αλλά από την άποψη του πολίτη, ο Διαμεσολαβητής δεν προέβη σε καμία ενέργεια – αυτές είναι δύο πολύ διαφορετικές οπτικές.

Επομένως, έχω μια ερώτηση: καθίσταται σαφές στους 1 021 πολίτες ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης από τον Διαμεσολαβητή, παρέχοντας σαφή εξήγηση και περαιτέρω συμβουλές, όπου είναι δυνατόν, ή απλώς ο Διαμεσολαβητής δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια; Εάν ισχύει το πρώτο και παρέχονται εξηγήσεις στους πολίτες, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα και είμαι πράγματι πολύ ικανοποιημένη. Αλλά εάν ισχύει το δεύτερο και ο Διαμεσολαβητής δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια, τότε οι πολίτες θα δυσαρεστηθούν και θα θυμώσουν. Επομένως, θα ήθελα μια διευκρίνιση στο σημείο αυτό, σας παρακαλώ.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DA) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεσή της. Είναι ένα εξαιρετικό πόνημα, και είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τη σημαντική προθυμία συνεργασίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή για την εξαιρετική ετήσια έκθεσή του. Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή είναι, φυσικά, εξαιρετικά σημαντικός για την ΕΕ. Το έργο του δείχνει ότι η ΕΕ βρίσκεται πιο κοντά στους Ευρωπαίους από όσο θεωρείται ότι είναι, καθώς ακούει τις επικρίσεις. Ευτυχώς, βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Πολύ περισσότερες καταγγελίες από ό,τι πέρσι επιλύθηκαν με τρόπο ικανοποιητικό για τους καταγγέλλοντες μέσω του ίδιου του θεσμικού οργάνου της ΕΕ, το οποίο τις αντιμετώπισε κατάλληλα. Αυτό δείχνει ότι το σύστημα της ΕΕ αρχίζει να κατανοεί την αναγκαιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δυστυχώς, υπάρχουν θεσμικά όργανα που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το μόνο που μπορεί να πράξει ο Διαμεσολαβητής είναι να θέσει το ζήτημα ενώπιον του Κοινοβουλίου – μια επιλογή την οποία δύσκολα μπορεί να κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί σε υπερβολικό βαθμό, καθώς πέρσι παρουσίασε μόνον μία υπόθεση στην Επιτροπή Αναφορών.

Όταν μια υπόθεση υποβάλλεται ενώπιον ημών στο Κοινοβούλιο, είμαστε σαφώς υποχρεωμένοι να πούμε ότι είμαστε διατεθειμένοι, καταρχήν τουλάχιστον, να προσφύγουμε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εάν το οικείο θεσμικό όργανο δεν συμμορφωθεί με την απόφαση του Διαμεσολαβητή. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να προσδώσουμε στον Διαμεσολαβητή το αναγκαίο κύρος και την αναγκαία εξουσία στο σύστημα. Εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, κατέθεσα μερικές τροπολογίες, μοναδικός σκοπός των οποίων είναι η αποσαφήνιση της έννοιας της κακοδιοίκησης. Πρέπει να είναι δυνατόν να προσδιορισθούν οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο Διαμεσολαβητής μπορεί να παρατηρήσει ότι ένα θεσμικό όργανο ή άλλος οργανισμός της ΕΕ δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις αρχές που ισχύουν για αυτό. Ωστόσο, δεν υπάρχει κακοδιοίκηση στις περιπτώσεις στις οποίες ο Διαμεσολαβητής σημειώνει απλώς ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στον τρόπο με τον οποίο το θεσμικό όργανο χειρίζεται διάφορα ζητήματα. Αυτή τη διάκριση αποσκοπούν να αποσαφηνίσουν οι τροπολογίες μου.

Τέλος, έχω μια ερώτηση παρόμοια με εκείνη της κ. Harkin, όσον αφορά την απόρριψη υποθέσεων. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε γιατί απορρίπτονται. Υπό ιδανικές συνθήκες, η αιτιολογία πρέπει να παρέχεται στις απαντήσεις στις καταγγελίες, και θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτό συμβαίνει πράγματι, καθώς διαφορετικά η κατάσταση θα είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη, όπως ήδη επισημάνθηκε.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Διαμεσολαβητή, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω εγκωμιάζοντας την κ. Zdarvkova για την πολύ καλή έκθεσή της. Η έκθεση αναφέρει ότι ο Διαμεσολαβητής κάνει πολύ καλή δουλειά. Αναδεικνύει επίσης την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Αναφορών. Κατά μια έννοια, η τελευταία ενεργεί εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις επαφές με τον Διαμεσολαβητή.

Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα, χωρίς αποχές. Αυτό δείχνει ότι το Σώμα συμμερίζεται την άποψη της κ. Zdravkova σχετικά με την υψηλή ποιότητα του έργου του Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής παρίσταται συχνά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναφορών και παρέχει πάντοτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το έργο του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής παρίσταται πάντοτε εκπρόσωπος του Διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι σήμερα παρών εδώ, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το γεγονός αυτό, το οποίο δείχνει ότι παρακολουθούμε ο ένας το έργο του άλλου.

Ο αριθμός των καταγγελιών που κρίνονται παραδεκτές υποδεικνύει ορισμένα συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι η κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί το έργο σας, κύριε Διαμεσολαβητή, και σχηματίζει έτσι καλύτερη ιδέα σχετικά με τις καταγγελίες που μπορεί να σας απευθύνει. Οπωσδήποτε δεν μεταβάλατε την πολιτική σας όσον αφορά το παραδεκτό και το μη παραδεκτό των καταγγελιών. Παραμένετε αντικειμενικός και το έργο σας είναι τέτοιο ώστε οι πολίτες να το εκτιμούν και το κατανοούν καλύτερα. Η Επιτροπή Αναφορών συνεργάζεται με το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και με το γραφείο σας, κύριε Διαμεσολαβητή, ώστε να φέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα πιο κοντά στον λαό. Εδώ βρίσκεται η επιτυχία σας, κύριε Διαμεσολαβητή. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τις προσπάθειές σας. Ευχαριστούμε επίσης την κ. Zdravkova για την έκθεσή της.

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μας δίνει την ευκαιρία να διαπιστώσουμε πώς βλέπουν οι πολίτες την λειτουργία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας δίνει ιδέες πρακτικές και παραδείγματα για το πώς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βελτιώνουν τη λειτουργία τους και να εξυπηρετούν με καλύτερο τρόπο τους πολίτες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κ. Διαμαντούρο, για την εξαιρετική δουλειά του, καθώς και την εισηγήτριά μας, κ. Zdravkova, για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεσή της. Και με την ευκαιρία, θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία:

Πρώτον είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των καταγγελιών που λαμβάνει ο Διαμεσολαβητής, αλλά αυτό βρίσκεται σε αντίφαση με την αυτοϊκανοποίηση της Επιτροπής ότι πετυχαίνει διαρκώς καλύτερη διοίκηση και περισσότερη διαφάνεια. Θα συνιστούσα στην Επιτροπή περισσότερη ειλικρίνεια και περισσότερη σεμνότητα.

Είναι επίσης θετικό ότι αυξήθηκαν οι παραδεκτές καταγγελίες και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως συνεχίζει να αφορά θέματα που δεν εμπίπτουν στην άμεση αρμοδιότητά του. Είναι μεγάλη η μερίδα των πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητάει περισσότερη διαφάνεια και χρηστή διοίκηση και από τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και, γενικότερα, από τον τρόπο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και, δυστυχώς, δεν την βρίσκει επαρκώς. Γι’ αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί επανειλημμένα να διατεθούν σε όλα τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι, για να διασφαλίζεται ότι οι πολίτες λαμβάνουν άμεσες και ουσιαστικές απαντήσεις στις καταγγελίες, τα ερωτήματα, τις αναφορές τους.

Είναι απαραίτητη επιπλέον η συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και των διαμεσολαβητών των παρεμφερών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στα κράτη μέλη. Και ακόμη, είναι ανάγκη να δώσουμε μια πιο ευρεία, πιο διασταλτική ερμηνεία στον όρο «κακοδιοίκηση», έτσι ώστε να περιλαμβάνει και περιπτώσεις όπου οι διοικητικές αρχές επιδεικνύουν προχειρότητα και αμέλεια, ή έλλειψη διαφάνειας, στην εκτέλεση του καθήκοντός τους έναντι των πολιτών. Και αυτό θα οδηγήσει σε ουσιαστικότερες παρεμβάσεις εκ μέρους του Διαμεσολαβητή υπέρ των συμφερόντων των πολιτών. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να μπορεί να επιλαμβάνεται ο Διαμεσολαβητής και υποθέσεων που αφορούν όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη και αυτά που λειτουργούν στα πλαίσια του τρίτου πυλώνα.

Τέλος, για μια ακόμη φορά, επαναλαμβάνω την έκκληση προς όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν μια κοινή προσέγγιση για τον Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς. Δεν αρκεί να λέμε καλές κουβέντες για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή....

(Η Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. (SV) Κυρία Πρόεδρε, μαζί με τη Volvo και την IKEA, το θεσμικό όργανο που είναι γνωστό ως ο Διαμεσολαβητής είναι η γνωστότερη συνεισφορά της Σουηδίας στην παγκόσμια κοινότητα. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική θεσμική καινοτομία για τη δημοκρατία γενικά και για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ειδικότερα. Για ποιον λόγο; Επειδή υπάρχει ένας διαμεσολαβητής, ο οποίος διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στις πολιτικές και γραφειοκρατικές δομές που γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες και, επομένως, λιγότερο διάφανες. Πουθενά αλλού στον δημοκρατικό κόσμο δεν κυριαρχεί περισσότερο η πολυπλοκότητα και η έλλειψη διαφάνειας από ό,τι στη λαβυρινθώδη δομή εξουσίας που έχει θεσπίσει η ΕΕ, την οποία επεκτείνει ολοένα και περισσότερο.

Σπάνια νιώθω οποιονδήποτε ενθουσιασμό για τις εκθέσεις που παρουσιάζονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι εκθέσεις αφορούν την εσωτερική αγορά ή κάποιο περιβαλλοντικό ζήτημα. Η έκθεση της κ. Zdravkova αποτελεί άλλη μία εξαίρεση στον κανόνα αυτό, στην οποία βλέπουμε να αναδεικνύεται μια εικόνα του Διαμεσολαβητή, ο οποίος εργάζεται με αρκετή αποτελεσματικότητα για την ενίσχυση των ατόμων απέναντι στη λαβυρινθώδη ηγεμονία που ξεδιπλώνεται. Αναφέρομαι στις πληροφορίες που παρέχονται στο ευρύ κοινό μέσω ενός κατάλληλα επικαιροποιημένου δικτυακού τόπου, ενημερωτικών δελτίων, δικτύων εθνικών και περιφερειακών διαμεσολαβητών, διαλέξεων και, ιδίως, συσκέψεων και άλλων επαφών με τους ευρωκράτες του συστήματος, με σκοπό να αντιληφθούν οι τελευταίοι ότι βρίσκονται εδώ προς όφελος των Ευρωπαίων και ότι οι Ευρωπαίοι δεν βρίσκονται εδώ προς όφελός τους.

Ταυτόχρονα, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ισχυρή ελίτ της Ευρώπης επιδιώκει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν με μια αδιαπέραστη και λαβυρινθώδη γραφειοκρατία. Εν αναμονή μιας αντίδρασης από τη βάση κατά της εξέλιξης αυτής, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενισχύσουμε τον θεσμό του Διαμεσολαβητή. Πρέπει επομένως να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης της κ. Zdravkova και, ιδίως, να χαιρετίσουμε το αίτημα να διαθέτει ο Διαμεσολαβητής πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΕ κατά τις έρευνές του.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, το έργο του Διαμεσολαβητή είναι αναμφισβήτητα θεμελιωδώς καλό. Ωστόσο, υπάρχει ένα τυφλό σημείο, και αυτό είναι η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 2007, ο κ. Eduardo Bugalho, ένας από τους γενικούς γραμματείς εδώ, υποσχέθηκε με βεβαιότητα μια θέση σε έναν υπάλληλο, τον Martin Ehrenhauser. Στη συνέχεια, ο σχετικά νέος Γενικός Γραμματέας Harald Rømer παρενέβη και, ξαφνικά, η θέση δεν υπήρχε πλέον και η κατάσταση έπαιρνε συνεχώς αναβολή. Το γεγονός αυτό είχε συνέπειες για μένα.

Είμαι πιθανώς ο μοναδικός βουλευτής στο παρόν Σώμα ο οποίος δεν διαθέτει καθόλου κοινοβουλευτικό προσωπικό. Αντί να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό, αδιαφορήσατε. Ωστόσο, εσείς ο ίδιος κάνετε λόγο για εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με εξέλεξε το 14% του συνόλου των πολιτών της Αυστρίας και δεν μπορώ να εργασθώ με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι σχεδόν οι συνάδελφοί μου βουλευτές. Επομένως, δεν πρέπει να εκπλήσσεσθε για το γεγονός ότι το επίπεδο των επικρίσεων αυξάνει, και ότι στην Αυστρία, ειδικότερα, οι επικρίσεις για την ΕΕ ως έχει επί του παρόντος –όχι για την Ευρώπη– προσλαμβάνουν διαστάσεις επιδημίας.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, αντί να ασχοληθώ με την ιστορία, θα συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική έκθεση και τον Διαμεσολαβητή για την παρουσίασή του σήμερα και για τη συνεργασία του μαζί μας, καθώς και την Επιτροπή για τη δήλωσή της. Θα μπορούσα, ειδικότερα, να ζητήσω συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή αντιμετωπίζει τους πολίτες; Με ανησυχεί το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ένα άτομο προσφεύγει για μια υπόθεση στην Επιτροπή, οι ανάγκες και τα δικαιώματα του ατόμου υποβαθμίζονται από την ανάμειξη του κράτους μέλους, σχεδόν σαν το θύμα σε μια δικαστική υπόθεση να αγνοείται από τον εισαγγελέα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα.

Ένας πολίτης της εκλογικής μου περιφέρειας παραπονέθηκε για τους ιρλανδικούς νόμους πολεοδομίας όπως εφαρμόζονται στις αγροτικές περιοχές. Οι ενέργειες της Επιτροπής στον χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης ήταν υποδειγματικές στις συναλλαγές της με τον πολίτη, σε συναντήσεις και ενδιαφέρον. Ωστόσο, καθώς η υπόθεση προχώρησε, δυστυχώς το ενδιαφέρον αυτό μειώθηκε – πιστεύω προς όφελος του κράτους μέλους προς μεγάλη απογοήτευση του πολίτη. Γνωρίζω το πρόσωπο αυτό, και αρχικά ήταν πολύ ικανοποιημένο, αλλά τώρα είναι πολύ δυσαρεστημένο. Με άλλα λόγια, ο πολίτης που προσκομίζει τις πληροφορίες, που παρέχει την ώθηση για τις ενέργειες, λησμονιέται στην πορεία της διαδικασίας.

Νομίζω, κύριε Επίτροπε, ότι όταν θέσατε την ερώτηση «Ποιος προηγείται;», είπατε ότι προηγούνται οι πολίτες της ΕΕ. Δεν είμαι και τόσο βέβαιη.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Dobolyi (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένη από το έργο του Διαμεσολαβητή, όπως εξηγήθηκε στην ετήσια έκθεση και στην ομιλία του. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ζωτικής σημασίας στοιχείο της δημοκρατικής δομής και της λειτουργίας της Ένωσης.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών του Διαμεσολαβητή αφορά την αδιαφάνεια και την άρνηση παροχής πληροφοριών. Αυτός είναι ένας τομέας των δραστηριοτήτων μας τον οποίο πρέπει να βελτιώσουμε, εάν θέλουμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη αξιοπιστία στα μάτια των πολιτών. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε το έργο του Διαμεσολαβητή και το έργο της Επιτροπής Αναφορών. Και οι δύο ασχολούνται με τη διεκπεραίωση καταγγελιών και αναφορών πολιτών σε θέματα που αφορούν την ΕΕ, οι οποίες μας βοηθούν να ανακαλύψουμε τι δεν λειτουργεί καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να λάβουμε διορθωτικά μέτρα.

Οι υποθέσεις που υποβάλλονται στον Διαμεσολαβητή και στην Επιτροπή Αναφορών είναι ολοένα και πιο πολύπλοκες και, επομένως, απαιτούν μεγαλύτερες επενδύσεις πόρων από τα θεσμικά όργανα, προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα υπόψη οι προβληματισμοί των πολιτών. Εάν οι εν λόγω προβληματισμοί ληφθούν κατάλληλα υπόψη, τότε θα σημειώσουμε κάποια πρόοδο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης στην Ένωση στο σύνολό της.

 
  
MPphoto
 

  Metin Kazak (ALDE). - (BG) Κυρίες και κύριοι, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή για το 2007 καταδεικνύει πόσο επωφελείς είναι οι δραστηριότητές του ως προασπιστή των δικαιωμάτων των πολιτών όταν αυτά παραβιάζονται ή όταν κινδυνεύουν να παραβιασθούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Χαίρομαι γιατί ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών αυξήθηκε, καθώς αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες της Ευρώπης συνειδητοποιούν ολοένα και περισσότερο την πραγματική δύναμη του Διαμεσολαβητή. Πιστεύω ότι το θεσμικό αυτό όργανο πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα του επιτρέπουν να εκτελεί την αποστολή του πλήρως και με αποτελεσματικό τρόπο. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ο ευρωπαϊκός κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς είναι και πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν πρότυπο και βάση για τις δραστηριότητες του δημόσιου προστάτη των αρχών της χρηστής διοίκησης, όπως είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία, η νομιμότητα και η δίκαιη μεταχείριση εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Ως προς αυτό, πρέπει να αυξήσουμε τις ενημερωτικές εκστρατείες του Διαμεσολαβητή προς τους πολίτες ώστε να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα δικαιώματά τους και σχετικά με τις εξουσίες που διαθέτει ο Διαμεσολαβητής ώστε να τους υπερασπίζεται καθώς και σχετικά τη συνεργασία του με τους εθνικούς διαμεσολαβητές για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η θέσπιση ενός διαδικτυακού οδηγού είναι μια χρήσιμη πρωτοβουλία, αλλά η δημιουργία ενός δημόσιου επιγραμμικού μητρώου καταγγελιών θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Czarnecki, Ryszard (UEN). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, ορισμένοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σαν να είναι θεός, ζητώντας του να επιλύσει ζητήματα και να χειρισθεί θέματα τα οποία βρίσκονται σαφώς εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων του. Αυτό υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι, για διαδικαστικούς λόγους, ο Διαμεσολαβητής μπορεί να εξετάσει μόνον μία στις έξι καταγγελίες που λαμβάνει. Πρέπει να συμπεράνουμε ότι υπάρχει πλήρης άγνοια όσον αφορά τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και την έκταση του πεδίου της δράσης του. Για την κατάσταση αυτή δεν ευθύνονται οι πολίτες των κρατών μελών. Ευθύνονται τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα οποία δεν κατάφεραν να ενημερώσουν την κοινή γνώμη στα κράτη μέλη σχετικά με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή. Εάν δεν ληφθούν μέτρα στο θέμα αυτό, οι πολίτες των κρατών μελών θα συνεχίσουν να απευθύνουν τις καταγγελίες τους στον Διαμεσολαβητή και να εκπλήσσονται στη συνέχεια επειδή αυτός δεν μπορεί να παρέμβει. Το γεγονός ότι περισσότερες από χίλιες καταγγελίες που υποβλήθηκαν στον Διαμεσολαβητή δεν εξετάσθηκαν και δεν αναλήφθηκε καμία δράση σχετικά με αυτές προβληματίζει επίσης, όπως αναφέρεται στην έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών είναι, ουσιαστικά, πολύ εποικοδομητική και πολύ θετική σχετικά με το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, και μπορώ προσωπικά να υποστηρίξω την άποψη αυτή σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, θα αξιοποιήσω την ευκαιρία που μου δίνεται ώστε να επιστήσω την προσοχή του Διαμεσολαβητή στον συστηματικό τρόπο με τον οποίο το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, μάλιστα, η Επιτροπή σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό αγνοούν και παραβιάζουν ορισμένους πολύ σαφείς νομικούς κανόνες και, σε ορισμένα θέματα, λαμβάνουν αποφάσεις με κρυφό και, επομένως, εάν το καλοσκεφθούμε, με μη δημοκρατικό τρόπο.

Ειδικότερα, κατά την άποψή μου, στην έκθεση του επόμενου έτους, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής πρέπει –και θα του ζητήσω να το πράξει– να επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η απόρριψη της συνθήκης της Λισαβόνας, αποτέλεσμα ενός δημοκρατικού δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία, το οποίο καθιστά την εν λόγω συνθήκη νομικά ανίσχυρη και άκυρη, αγνοείται σκόπιμα και επανειλημμένα σε έγγραφα και στη λήψη αποφάσεων όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ελπίζω ο Διαμεσολαβητής να είναι έτοιμος να αναλάβει το καθήκον αυτό και ως εκ τούτου ...

 
  
MPphoto
 

  Μανώλης Μαυρομμάτης (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο Διαμεσολαβητής είναι ένας θεσμός ανεξάρτητος και ένας μηχανισμός ελέγχου της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός ότι ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών που έλαβε ο Διαμεσολαβητής το 2007 αυξήθηκε, ενώ ο αριθμός των μη παραδεκτών υποθέσεων ήταν χαμηλότερος το 2007, σε σύγκριση με το 2006, αποτελεί ένδειξη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν αρχίσει να κατανοούν τις αρμοδιότητες του θεσμού.

Επιπλέον, καλωσορίζω με τη σειρά μου τις προσπάθειες του κ. Διαμαντούρου για βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου στα χρόνια που κατέχει αυτή τη θέση. Επίσης, αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη συνάδελφο Ζδραβκόβα, γιατί στην πρώτη της έκθεση που συντάχθηκε στη δική μας την επιτροπή, πέτυχε ομόφωνες αποφάσεις και συνεργασίες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών, στο οποίο άλλωστε συμμετέχει και η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαρτίζεται από περίπου 90 γραφεία σε 31 χώρες. Επομένως, και στο επίπεδο αυτό, η συνεργασία τόσο του δικτύου όσο και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι πολύτιμη προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της όσο το δυνατόν ταχύτερης διαβίβασης των καταγγελιών στον αρμόδιο Διαμεσολαβητή ή φορέα.

Τέλος, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να είναι αρωγοί στην επίτευξη του διπλού στόχου του Διαμεσολαβητή για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης από τα θεσμικά όργανα και την ενίσχυση των επικοινωνιακών προσπαθειών προς τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον κ. Διαμεσολαβητή ότι η συζήτηση υπήρξε πραγματικά ενδιαφέρουσα: ο Hans-Peter Martin τον έβαλε στο στόχαστρο, ένας άλλος βουλευτής τον εξύμνησε ως θεό. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι μάλλον έχει –λίγο ή πολύ– δίκιο.

Κύριε Διαμεσολαβητή, το Κοινοβούλιο σας φέρνει ενίοτε σε δύσκολη θέση, ιδίως όταν καλείστε να κρίνετε αποφάσεις που λάβαμε και τις ενέργειες του παρόντος Σώματος. Βλέπω ότι εξέγειρα τον Hans-Peter Martin – τι ωραία! Επιτρέψτε μου να σας πω, όμως, κύριε Διαμεσολαβητή ότι εκτελείτε πάντοτε το έργο σας με εποικοδομητικό τρόπο και απολύτως εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων σας. Πιθανώς ένας λόγος για τον οποίο αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας σας να είναι ότι υπήρξατε τόσο αποτελεσματικός στην προώθηση του έργου και του γραφείου σας, και σας συγχαίρω για αυτό.

Δεν έχω κάτι άλλο να πω, πέραν του ότι πρόκειται για μια εξαιρετική έκθεση. Προσβλέπω στα σχόλια άλλων συναδέλφων, αλλά επίσης χαίρομαι να συνεργάζομαι μαζί σας, μεταξύ άλλων σε σχέση με την πρόσβαση σε έγγραφα, αλλά και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, ήθελα να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή και ολόκληρο το γραφείο του για το πολύτιμο έργο που έχουν επιτελέσει όσον αφορά την παροχή εξαιρετικής διοίκησης και διαφάνειας.

Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας να μπορούν, όταν υπάρχει ένα παράπονο, να υποβάλουν καταγγελία σχετικά με αυτό και να είναι βέβαιοι ότι το θέμα θα εξετασθεί κατάλληλα και με ικανοποιητικό τρόπο, και αυτό συμβαίνει. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Διαμεσολαβητή επειδή είχε το θάρρος να αγωνισθεί, σχεδόν μάταια θα έλεγα, για μεγαλύτερη διαφάνεια στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ότι πρέπει πραγματικά να γίνουν πολλά στον συγκεκριμένο τομέα. Η πρόοδος είναι αργή, αλλά πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με κάθε μικρό βήμα και ας συνεχίσουμε να χτυπάμε τα κεφάλια μας...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE). - (MT) Σας ευχαριστώ, Κυρία Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κ. Zdravkova, καθώς και τον Διαμεσολαβητή για το επίπονο έργο του. Πιστεύω ότι αυτό που μας ενώνει στην παρούσα συζήτηση είναι απλό: είναι η προάσπιση των πολιτών μας, το γεγονός ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας· πρέπει να ενεργήσουμε ως ασπίδα προστασίας τους, και όταν έχουν να αντιμετωπίσουν άδικες αρχές και μεροληπτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν πρέπει να νιώθουν εγκαταλειμμένοι. Αντιθέτως, πρέπει να είναι πεπεισμένοι ότι βρισκόμαστε στο πλευρό τους. Επομένως, καθώς αυτοί είναι οι κοινοί παράγοντες που μας ενώνουν, ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Σε τέτοιες εποχές, στις οποίες οι πολίτες μας νιώθουν κάπως αποκομμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό ο Διαμεσολαβητής, η Επιτροπή και η Επιτροπή Αναφορών να συνεργάζονται για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βήμα προς βήμα. Ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να αποδείξουμε ότι είμαστε πραγματικά άξιοι της εμπιστοσύνης αυτής.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Ματσούκα (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, κ. Διαμεσολαβητή, κρατώ την φράση της εισηγήτριας που επισημαίνει πως στηρίζει τον ρόλο του Διαμεσολαβητή ως πολύτιμης πηγής συνεχούς βελτίωσης της ευρωπαϊκής διοίκησης.

Η ενημέρωση περισσότερων πολιτών για τον θεσμό του Διαμεσολαβητή σημαίνει καλύτερη Ευρώπη. Ευρώπη που δεν φοβάται να αντιμετωπίσει και να βελτιώσει τις αδυναμίες της. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμοστεί ο κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς απ' όλα τα όργανα και τους οργανισμούς. Γι’ αυτό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της κακοδιοίκησης. Δεν είναι δυνατόν, ενώ μιλάμε για ενεργούς πολίτες, την ίδια στιγμή, όταν αυτοί προσφεύγουν στα θεσμικά όργανα της Ένωσης για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στοιχειωδώς στις αγωνίες τους ή, ακόμη χειρότερα, να μην είμαστε σε θέση να διαφυλάξουμε τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE). – (PL) Κυρία Πρόεδρε, παρά τη συνολική αύξηση του αριθμού των παραδεκτών καταγγελιών που έλαβε ο Διαμεσολαβητής το 2007, διεκπεραίωσε κατά 17 % περισσότερες υποθέσεις από όσες το περασμένο έτος. Ως προς αυτό, πρέπει να τονισθεί ότι ο αριθμός των μη παραδεκτών καταγγελιών μειώθηκε δραστικά σε σύγκριση με το 2006, πράγμα που υποδηλώνει ότι οι καταγγέλλοντες είναι καλύτερα ενημερωμένοι σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διαμεσολαβητή.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, ο Διαμεσολαβητής εκτέλεσε πέρσι τα καθήκοντά του με ενεργό και ισορροπημένο τρόπο. Αυτό ισχύει για τον τρόπο με τον οποίο εξέτασε τις αναφορές, το έργο του για τη διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τους οργανισμούς και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις προσπάθειές του ώστε να ενθαρρύνει τους πολίτες να ασκούν τα δικαιώματά τους. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά ώστε να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες λαμβάνουν ταχεία και συγκεκριμένη απόκριση στις ερωτήσεις, στις καταγγελίες και στις αναφορές τους. Πρέπει πρωτίστως να εξετασθούν τα αίτια των καταγγελιών. Αυτό σημαίνει ουσιαστική βελτίωση όσον αφορά την αύξηση της διαφάνειας των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της λειτουργίας της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί είναι οι τομείς από τους οποίους προέρχεται η πλειονότητα των καταγγελιών των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ και εγώ την κ. Zdravkova για την εξαιρετική έκθεση που εκπόνησε. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ όλους εμάς, συμπεριλαμβανομένου του Διαμεσολαβητή, του κ. Διαμαντούρου, φυσικά, για την πρόοδο και τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στο έργο του.

Μεταξύ των «πρότυπων υποθέσεων», θα ήθελα να επισημάνω εκείνες που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές μεταφορές, και ιδίως τη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών και την αντικατάσταση μιας αμφισβητηθείσας απόφασης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας.

Πιστεύω ότι οι αυτεπάγγελτες έρευνες είναι πολύ θετικές, καθώς επικεντρώθηκαν στο θέμα των πληρωμών της Επιτροπής καθώς και στην απαγόρευση των διακρίσεων εις βάρος ατόμων με αναπηρίες.

Θα θέλαμε να περιληφθεί ειδικά η παρούσα συλλογή τεχνογνωσίας, «πρότυπων υποθέσεων» και ορθής διοικητικής συμπεριφοράς στην υποστηριζόμενη από το Κοινοβούλιο εκστρατεία.

Τελειώνοντας, πρέπει να αναφέρω επίσης ειδικότερα το έκτο σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, το οποίο θέσπισε, για πρώτη φορά, τη συμμετοχή διαμεσολαβητών από τις περιφέρειες. Πρέπει να αναφέρω επίσης την εξαιρετική δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, την οποία θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιήσουμε τόσο εμείς όσο και ο Διαμεσολαβητής, κ. Διαμαντούρος.

 
  
MPphoto
 

  Dumitru Oprea (PPE-DE). - (RO) Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα και αποτελεί κατά κάποιον τρόπο καινοτομία για τους πολίτες των χωρών που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους δύο τελευταίους γύρους διευρύνσεων. Ωστόσο, πρέπει να προωθηθεί πιο ενεργά, υποδεικνύοντας με μεγάλη σαφήνεια τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πράξει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Πιστεύουμε επίσης ότι ο αριθμός των αυτεπάγγελτων ερευνών πρέπει να είναι κάπως μεγαλύτερος. Εάν ο οργανισμός δεν διαθέτει επαρκές δικό του προσωπικό, συνιστούμε να απευθύνει έκκληση σε εθελοντές σε μια προσπάθεια προώθησης του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, και ιδίως εθελοντές από τις χώρες του ενός ή των δύο τελευταίων γύρων διευρύνσεων, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η απόσταση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της Ευρώπης δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη. Πρέπει να φροντίσουμε να μειωθεί.

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο από την άποψη αυτή, ιδίως σε τομείς και σε περιπτώσεις στις οποίες εκτελεί καλά το έργο του. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι μπορούμε να βασιστούμε στη δέσμευση και στο αίσθημα αναλογικότητας του Διαμεσολαβητή. Δεν πρέπει να δημιουργούμε υπερβολικές προσδοκίες, στις οποίες κανείς δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Από την άλλη πλευρά, πρέπει επίσης να διασφαλισθεί ότι οι καταχρήσεις που συμβαίνουν στη διοίκηση των ευρωπαϊκών οργανισμών αντιμετωπίζονται πραγματικά και ότι, όπου είναι δυνατό, επιδιώκονται λογικές λύσεις, οι οποίες ικανοποιούν τους πολίτες και διασφαλίζουν την ασφάλειά τους.

Έως τώρα ο Διαμεσολαβητής έδειξε ότι αντιμετωπίζει το καθήκον αυτό με σοβαρότητα και ότι το επιτελεί ορθά. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα συνεχισθεί και τον ευχαριστούμε, όπως και την εισηγήτρια για την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE). - (RO) Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και να δώσω έμφαση στη σημασία του θεσμού του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Θα ήθελα να αναφέρω ειδικότερα τις θετικές συνέπειες των συστάσεών του σχετικά με τη χρήση των γλωσσών των νέων κρατών μελών στη διαδικασία πρόσληψης και επιλογής που οργανώνεται από την EPSO. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τη σημασία για την εσωτερική αγορά της σύστασης του Διαμεσολαβητή, ο οποίος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφύγει, στο μέλλον, τους αδικαιολόγητους περιορισμούς όσον αφορά τις επίσημες γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή προσφορών στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Έχοντας υπόψη τη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα ήθελα να χαιρετίσω τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Θα ήθελα να αναφέρω στο σημείο αυτό τους κοινοτικούς κανονισμούς για το μητρώο επιβατών στο πλαίσιο των διεθνών πτήσεων. Αυτό το είδος συνεργασίας θα γίνει ολοένα και πιο σημαντικό στο μέλλον. Χαιρετίζω επίσης την επίλυση της υπόθεσης SOLVIT, στην οποία ένας βούλγαρος ιατρός απέκτησε πιστοποιητικό συμμόρφωσης, το οποίο του επιτρέπει να ασκεί το επάγγελμά του στη Γαλλία και ...

(Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Alessandro Battilocchio (PSE). – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα συγχαρητήριά μου στην εισηγήτρια. Ως μέλος της Επιτροπής Αναφορών, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην έκθεση καθώς και βάσει της προσωπικής μου πείρας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και να υποβάλω ένα αίτημα. Οι ευχαριστίες μου αφορούν τη σαφή πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος: ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών αυξήθηκε από 449 σε 518, δηλαδή από 12% σε 15% του συνόλου, και υπήρξε επίσης αύξηση του αριθμού των ερευνών που διεξήχθησαν. Επομένως, πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο.

Ωστόσο, και αυτό είναι το αίτημά μου, χρειάζεται να εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας όσον αφορά την επικοινωνία. Πρέπει να εξετάσουμε μαζί αποτελεσματικές στρατηγικές, ξεκινώντας ίσως από τα σχολεία μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ποιοτική ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το πρόσωπο, τον ρόλο και τις εξουσίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Υπάρχουν ελπιδοφόρα σχέδια στον συγκεκριμένο τομέα, τα οποία ξεκινούν φέτος, και τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν και να υποστηριχθούν. Τότε θα δούμε αναμφίβολα περαιτέρω βελτίωση των ήδη εντυπωσιακών σημερινών αριθμητικών στοιχείων.

 
  
MPphoto
 

  Νικηφόρος Διαμαντούρος, Διαμεσολαβητής. − Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμαστε υπό μεγάλη πίεση, επειδή πρέπει να ψηφίσετε σε περίπου έξι ή επτά λεπτά, επομένως ζητώ συγγνώμη από όλους τους ομιλητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Κοινοβουλίου που είχαν την ευγένεια να σχολιάσουν θετικά την έκθεσή μου και θα προσπαθήσω μόνον να εξετάσω πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις, εφόσον μου το επιτρέπετε.

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω εν συντομία την κ. Jäätteenmäki και τον κ. Schwab για την ιδιαίτερη στήριξή τους και για την έκκλησή τους ώστε ο Διαμεσολαβητής να καταβάλει προσπάθειες για αύξηση της διαφάνειας. Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο παραμένω προσηλωμένος και υπόσχομαι να ανανεώσω τις προσπάθειές μου για τον σκοπό αυτό, με τη στήριξη του παρόντος Σώματος. Χρειάζομαι τη στήριξή σας για τον σκοπό αυτό, και σας τη ζητώ.

Κύριε Martin, μετά χαράς θα συναντηθώ μαζί σας προσωπικά ώστε να μπορέσω να ακούσω την υπόθεσή σας και να μπορέσω να αποκριθώ σε αυτήν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Cashman και τον κ. Busuttil για τα σχόλια και την ενθάρρυνσή τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους βουλευτές που μίλησαν με ιδιαίτερα ευνοϊκά λόγια για τις ενέργειες του Διαμεσολαβητή όσον αφορά την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και των δικαιωμάτων των πολιτών των νέων κρατών μελών, οι οποίοι χρειάζονται πράγματι να εξοικειωθούν περισσότερο με τις πρακτικές του Διαμεσολαβητή και με την Ένωση.

Επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσω άμεσα τις ερωτήσεις της κ. Harkin, της κ. Auken και του κ. Czarnecki, σχετικά με τις υποθέσεις που δεν εξετάσθηκαν. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, θα ήθελα να δηλώσω με απόλυτη σαφήνεια ότι κάθε μεμονωμένη υπόθεση που λάβαμε εξετάσθηκε. Δεν υπήρξε καμία υπόθεση η οποία δεν απαντήθηκε. Δεν υπήρξε ποτέ καμία υπόθεση στην οποία δεν απαντήσαμε εγγράφως στον καταγγέλλοντα. Γράψαμε και ενημερώσαμε τον καταγγέλλοντα για ποιον λόγο ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να ασχοληθεί με την καταγγελία του. Οι 1 021 υποθέσεις οι οποίες κατατάσσονται στην κατηγορία στην οποία «δεν είναι δυνατή η ανάληψη δράσης» είναι υποθέσεις στις οποίες δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τον καταγγέλλοντα ανοίγοντας μια σε βάθος έρευνα, διαβιβάζοντας την υπόθεση ή παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές. Σε συνέχεια αυτού, έλεγξα και έχω ορισμένα στοιχεία. Στο ένα τρίτο του συνόλου των υποθέσεων, ο καταγγέλλων είχε ήδη επικοινωνήσει με την αρμόδια για τη διεκπεραίωση της καταγγελίας αρχή, όπως ο εθνικός διαμεσολαβητής ή η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε 20 % των υποθέσεων που παραλήφθηκαν, η υπόθεση εξεταζόταν ήδη από δικαστήριο και δεν μπορούσα να την εξετάσω. Σε 17 % των υποθέσεων δεν υπήρχε αρμόδιο όργανο το οποίο θα μπορούσε να χειρισθεί την υπόθεση. Σε 13 % των υποθέσεων, η μόνη κατάλληλη συμβουλή προς τον καταγγέλλοντα θα ήταν να επικοινωνήσει με δικηγόρο, αλλά ο καταγγέλλων το είχε ήδη πράξει.

Επομένως, προσπάθησα να καλύψω όλες τις υποθέσεις. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπήρξε ποτέ καμία υπόθεση στην οποία ο Διαμεσολαβητής δεν έγραψε, δεν εξήγησε ή δεν παρέσχε γραπτές πληροφορίες. Ελπίζω η απάντηση αυτή να καλύπτει τις ερωτήσεις που θέσατε.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να επαναλάβω τη στήριξή μου στην έκθεση της κ. Zdravkova και να ευχαριστήσω τον Διαμεσολαβητή για τη συνεργασία του. Όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρθηκαν, θα παράσχουμε πρόσθετες πληροφορίες. Είναι αλήθεια ότι όταν εξετάζουμε μια καταγγελία, οι καταγγέλλοντες δεν είναι πάντοτε απολύτως ευχαριστημένοι με την προτεινόμενη λύση. Ωστόσο, η Επιτροπή προσπαθεί πάντοτε να αντιμετωπίζει κάθε υπόθεση με εποικοδομητικό πνεύμα, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

 
  
MPphoto
 

  Dushana Zdravkova, εισηγήτρια. (BG) Θα ήθελα απλώς να αξιοποιήσω την παρούσα ευκαιρία για να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους ομιλητές για τα ευγενικά τους λόγια για την έκθεσή μου, για το έργο μου και για το έργο του κ. Διαμαντούρου. Η συζήτηση αυτή υπήρξε χρήσιμη και κυρίως θετική, και είμαι βέβαιη ότι θα ενθαρρύνει τον κ. Διαμαντούρο να καταβάλει ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες για στενότερη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα, και κυρίως θα ενθαρρύνει την καλύτερη επικοινωνία με τους ευρωπαίους πολίτες. Βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί επισκέπτες στην αίθουσα, και ελπίζω η παρούσα συζήτηση να υπήρξε χρήσιμη και κυρίως ενδιαφέρουσα για αυτούς.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου στον Διαμεσολαβητή για την ευκαιρία που μου δίνει να μιλήσω. Δέχομαι μετά χαράς.

Στην πραγματικότητα ζήτησα να λάβω τον λόγο, επειδή ο κ. Cashman έκανε επιθέσεις και υπαινιγμούς τους οποίους θα ήθελα να απορρίψω ρητά. Δείχνουν απλώς πόσο νευρικοί γίνονται οι άνθρωποι όταν τίθεται θέμα αύξησης της διαφάνειας.

Ωστόσο, εσείς, κ. Διαμαντούρο, είστε υπέρ της αύξησης της διαφάνειας. Μπορώ μόνο να σας ενθαρρύνω να μείνετε πιστός στις πεποιθήσεις σας όσον αφορά τα έξοδα ταξιδίου και άλλα συναφή θέματα, όπου η πλειονότητα των βουλευτών του Κοινοβουλίου σας δημιουργεί προβλήματα. Πιστεύω ότι βρίσκεστε σε σωστό δρόμο, κ. Διαμαντούρο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 11 π.μ.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.05 π.μ. και επαναλαμβάνεται στις 11.10 π.μ.)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. PÖTTERING
Προέδρου

 
Τελευταία ενημέρωση: 17 Αυγούστου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου