Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2654(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0541/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 12
CRE 22/10/2008 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.6
CRE 23/10/2008 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0522

Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ της κ. ΡΟΔΗΣ ΚΡΑΤΣΑ -ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπροέδρου

 
  
  

Αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η δέσμη μέτρων για τον προϋπολογισμό ψηφίσθηκε και έγινε δεκτή. Φυσικά, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, παρακολούθησα ιδιαίτερα τα θέματα που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα και χαίρομαι γιατί ένα σημαντικό σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Ευρωπαϊκής Νεότητας στο Τάμπερε, υπερψηφίσθηκε.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τον προϋπολογισμό για να προωθήσουμε σχέδια που βρίσκονται κοντά στους πολίτες. Τότε οι πολίτες μπορούν να δουν και να διαπιστώσουν με ποιον τρόπο εργάζεται η Ένωση στην περιοχή τους. Ο προϋπολογισμός είναι ισχυρός, αλλά πρέπει να πω ότι σε έναν τομέα, ο οποίος αναφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο εταίρο, δηλαδή, το σημείο 134, υποψιάζομαι ότι ψήφισα εσφαλμένα, επειδή παρακολουθούσα την κατάσταση της ομάδας και δεν συμφωνώ με αυτήν από κάθε άποψη. Αξίζει ίσως να επισημανθεί αυτό, αλλά από κάθε άλλη άποψη μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος με το παρόν σχέδιο προϋπολογισμού και είμαι ευχαριστημένος γιατί υπερψηφίσθηκε.

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, απέσχον από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 134 του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το 2009, καθώς η διανοητική έλλειψη εντιμότητας και ο κυνισμός των συντακτών της παρούσας τροπολογίας εκμεταλλεύονται τους αυθεντικούς προβληματισμούς και τις ανησυχίες πολλών πολιτών μας προσπαθώντας να υπονοήσουν ότι, επί του παρόντος –και στο παρελθόν– τα αναπτυξιακά κεφάλαια της ΕΕ παρέχονται σε κυβερνήσεις και οργανώσεις για προγράμματα που περιλαμβάνουν, αναφέρω επί λέξει: «υποχρεωτική άμβλωση, αναγκαστική στείρωση και παιδοκτονία», πράξεις τις οποίες θα καταδικάζαμε ρητά στο σύνολό τους. Κάτι τέτοιο δεν είναι καν αναγκαίο να ειπωθεί. Επομένως, αιτιολογούν τη διατύπωση της συναισθηματικής αυτής τροπολογίας, το κείμενο της οποίας χρησιμοποιείται ήδη με βλέψεις στις ευρωπαϊκές εκλογές του επόμενου Ιουνίου. Η τροπολογία παρουσιάζεται ως, αναφέρω επί λέξει: «προσπάθεια αποκλεισμού των σχεδίων αυτών από τη λήψη κεφαλαίων της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2009». Καθώς τα κεφάλαια της ΕΕ δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ κατά τέτοιο τρόπο, αλλά πάντοτε σύμφωνα με τη διεθνή διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη του Καΐρου, και καθώς δεν υπάρχει τέτοια πρόταση στον φετινό προϋπολογισμό για κάτι τέτοιο, η πολιτική πονηριά των συντακτών της τροπολογίας πρέπει να αναγνωρισθεί από όλους τους αμερόληπτους και πνευματικά έντιμους σχολιαστές.

 
  
  

− Έκθεση: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE) - (BG) Υποστήριξα τον προϋπολογισμό του 2009 καθώς και την πρόταση αύξησής του σε σύγκριση με τα όσα προτάθηκαν από την Επιτροπή. Παρότι δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες όλων των κρατών μελών, ή για την πλήρη υλοποίηση όλων των πολιτικών προτεραιότητας, πιστεύω ότι ανταποκρίνεται στη θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, την αλληλεγγύη.

Κατευθύνοντας κεφάλαια προς τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και περιφέρειες, ο χρηματοδοτικός μηχανισμός καθιερώθηκε ως σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης. Από την άποψη αυτή, το Ταμείο Συνοχής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, καθώς στοχεύει εκείνα τα κράτη μέλη που πρέπει να καλύψουν την υστέρηση των επιπέδων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης μέσω του εν λόγω ταμείου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα νέα κράτη μέλη, τα οποία χρειάζονται πραγματικά τους χρηματοδοτικούς πόρους της Κοινότητας. Δεν πιστεύω ότι οι εν λόγω πόροι πρέπει να υπόκεινται σε όρους οι οποίοι είναι αυστηρότεροι από τους εγκεκριμένους κανόνες και τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχουν μεγάλη σημασία για να βοηθήσουν τη Βουλγαρία να καλύψει την υστέρηση στην ανάπτυξή της και να φτάσει το μέσο βιοτικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η καταψήφιση της πρότασης για την τοποθέτηση των πόρων του Ταμείου Συνοχής σε ένα αποθεματικό είναι μια ορθή απόφαση. Η πρόταση συνδεόταν με αόριστα κριτήρια, ιδίως όσον αφορά την επιστροφή των παρακρατηθέντων κεφαλαίων. Κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς μηχανισμούς ελέγχου ώστε να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια δαπανώνται με αποτελεσματικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2009, και ειδικότερα του προϋπολογισμού της Επιτροπής, για τον λόγο ότι θα ήθελα να κάνω μια πολιτική δήλωση μη εγκρίνοντας κατ’ ουδένα τρόπο τις ενέργειες της Επιτροπής.

Γενικά, θεωρώ ότι η Επιτροπή είναι ένα θεσμικό όργανο το οποίο, εξ ορισμού, όσον αφορά τις αρχές του, εργάζεται με μη δημοκρατικό τρόπο, καθώς απαρτίζεται από ένα συμβούλιο ανώτερων υπαλλήλων διορισμένων με αμιγώς πολιτικά κριτήρια, των οποίων η συμπεριφορά θυμίζει, παρ’ όλα αυτά, ένα είδος ευρωπαίων γραφειοκρατών που μετά βίας ανέχονται την εποπτεία και που στην πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να τιμωρηθούν.

Από πολιτική άποψη, όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2009, διαφωνώ καταρχάς με τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής να συνεχίζει, με κάθε τρόπο, την καταδικασμένη πορεία προς την ένταξη της ισλαμικής και μη ευρωπαϊκής Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προτίθεμαι να υποστηρίξω την πολιτική αυτή.

 
  
  

Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, υποστηρίξαμε με την ψήφο μας την ουσία της τροπολογίας 134 της κ. Sinnott, για την παρεμπόδιση της παροχής κοινοτικής βοήθειας σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οργάνωση ή πρόγραμμα, η οποία υποστηρίζει ή συμμετέχει στη διαχείριση προγράμματος που περιλαμβάνει παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως υποχρεωτική άμβλωση, αναγκαστική στείρωση και παιδοκτονία.

Ωστόσο, νιώθουμε ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε την αιτιολόγηση της κ. Sinnott για την κατάθεση μιας τέτοιας τροπολογίας. Στη δήλωση Τύπου που έκανε αυτή την εβδομάδα, ανέφερε χώρες όπως την Κίνα και το Βιετνάμ, όπου ισχυρίζεται ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ, η οποία διοχετεύεται μέσω του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία (UNFPA), χρησιμοποιείται επί του παρόντος για υποχρεωτική άμβλωση, αναγκαστική στείρωση και παιδοκτονία. Μίλησα με τον διευθυντή του γραφείου του UNFPA στις Βρυξέλλες σήμερα το πρωί, ο οποίος είπε ότι το UNFPA, το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τη δημογραφία, δεν υποστηρίζει τον εξαναγκασμό ή την άμβλωση. Ακολουθεί την εντολή της διεθνούς διάσκεψης για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη του 1994, η οποία ορίζει ρητά ότι τα προγράμματα αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να παρέχουν το ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών χωρίς καμία μορφή εξαναγκασμού. Επιπλέον, η παγκόσμια κοινότητα έχει αποφασίσει ότι η άμβλωση δεν έπρεπε να είχε προωθηθεί ποτέ ως μέθοδος οικογενειακού προγραμματισμού. Οι πολίτες της Κίνας έχουν ωφεληθεί από την παρουσία του UNFPA και τις πρωτοβουλίες που έφερε στη χώρα. Στις περιοχές της Κίνας –και σε άλλες χώρες– στις οποίες δραστηριοποιείται το UNFPA, παρέχονται στις γυναίκες περισσότερες εναλλακτικές δυνατότητες όσον αφορά τις αποφάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγική τους υγεία καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, όπως και ελευθερία πρόσβασης σε αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, η παρούσα ψηφοφορία και ο παρών προϋπολογισμός ήταν περίπλοκοι. Λυπάμαι γιατί η τροπολογία 133 δεν εγκρίθηκε, καθώς θα αύξαινε την επικέντρωση στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες που βρίσκονται σε ιδρύματα. Μέλημά μας ήταν η αποϊδρυματοποίηση των παιδιών αυτών. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό δεν έχει εκλείψει και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά τους. Ελπίζω ο Πρόεδρος της Επιτροπής να απαντήσει στην επιστολή μου σχετικά με το θέμα αυτό.

 
  
  

− Έκθεση: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE-DE). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά του ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της προσπάθειας της τελευταίας στιγμής, για μια ακόμη φορά, μέσω τροπολογίας που κατέθεσε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, την οποία η πλειονότητα των συναδέλφων μου βουλευτών δεν είδε και της οποίας το πεδίο εφαρμογής δεν εκτίμησαν, να ερμηνευθεί η γνωστή δέσμη μέτρων Cox σχετικά με το μελλοντικό καθεστώς των βουλευτών του ΕΚ κατά τρόπο που θα καθιστούσε άνευ σημασίας το εθελοντικό συνταξιοδοτικό ταμείο τους.

Η εν λόγω τροπολογία δεν απηχεί τα όσα συμφωνήθηκαν ρητά στη δέσμη μέτρων Cox. Επομένως, δεν τίθεται θέμα να αποστερηθούν όλοι σχεδόν οι βουλευτές νέα δικαιώματα. Η εν λόγω τροπολογία δεν είναι δυνατόν να έχει την παραμικρότερη συνέπεια στις διατάξεις εφαρμογής που θα θεσπισθούν στο θέμα αυτό.

Θα φροντίσουμε για την επανόρθωση της κατάστασης αυτής, επειδή η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε εν αγνοία των βουλευτών, και όλοι έρχονται τώρα να με δουν, έκπληκτοι από το πραγματικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω τροπολογίας. Ως αντιπρόεδρος του ταμείου συντάξεων, θα φροντίσω για την επανόρθωση της κατάστασης.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, στην τελική ψηφοφορία, καταψήφισα το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2009 για τα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου προφανώς και του Κοινοβουλίου. Ενήργησα έτσι καταρχάς επειδή δεν είμαι πεπεισμένος ότι όλα αυτά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ανεξαιρέτως, χειρίζονται τον τεράστιο όγκο των φορολογικών εσόδων με οικονομικό και υπεύθυνο τρόπο. Ειλικρινά, πιστεύω ότι συμβαίνει το αντίθετο.

Η εικόνα που έχουν οι ψηφοφόροι μας για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε καλά, είναι η εικόνα μιας πηγής εύκολου χρήματος, όπου παράγοντες του μηχανισμού και βουλευτές του ΕΚ που αμείβονται υπερβολικά και δεν πληρώνουν αρκετούς φόρους σχηματίζουν ένα είδος νομενκλατούρας σοβιετικού τύπου, στο πλαίσιο της οποίας οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά αδιαφορώντας για τους πολίτες και οπωσδήποτε αντίθετα προς τη θέληση και τα συμφέροντα των πολιτών.

Αυτή είναι η εικόνα μας, η οποία οπωσδήποτε δεν ισχύει για όλους και για τα πάντα, αλλά στην οποία φοβάμαι ότι υπάρχει μια δόση αλήθειας για σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Κατά τη γνώμη μου, θα χρειαστεί να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας για κάποιο διάστημα ώστε να μπορέσουμε να εκπέμψουμε μια πιο θετική εικόνα της Ευρώπης μας.

 
  
  

− Σύσταση: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák (PPE-DE). – (CS) Επιτρέψτε μου να εξηγήσω για ποιον λόγο ψήφισα υπέρ της έκθεσης του κ. Stockmann για τα αερολιμενικά τέλη. Αφενός, χαιρετίζω την υποχρέωση να αναφέρεται στους ταξιδιώτες το συνδυασμένο κόστος στα αεροπορικά εισιτήρια και στις προσφορές, συμπεριλαμβανομένων των αερολιμενικών τελών, καθώς κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων από τους επιβάτες και θα ενθαρρύνει τον οικονομικό ανταγωνισμό. Κυρίως, ωστόσο, χαιρετίζω το όριο που ενοποιεί τα αερολιμενικά τέλη για τους κύριους εθνικούς αερολιμένες και τους μεγαλύτερους αερολιμένες, επιτρέποντας στους μικρότερους αερολιμένες να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές και έτσι να ανταγωνισθούν σε μια αγορά, η οποία στερείται σήμερα διαφάνειας σε μεγάλο βαθμό. Έτσι παρέχεται μια ευκαιρία ανάπτυξης των περιφερειακών αερολιμένων και επέκτασης του φάσματος των αεροπορικών υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι, εν όψει της διογκούμενης απειλής της θαλάσσιας πειρατείας στα ανοικτά του Κέρατος της Αφρικής, το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την πειρατεία υποστηρίζει τη βούληση των κρατών μελών να αναλάβουν μια συντονισμένη ναυτική εκστρατεία. Δυστυχώς, στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι τροπολογίες αποτελούν ευσεβείς πόθους ή απλώς επισημαίνουν το αυτονόητο, όπως την κατάσταση αναρχίας στην οποία έχει περιέλθει η Σομαλία, γεγονότα από τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να αντληθούν οι πλήρεις συνέπειες.

Οπωσδήποτε δεν θα είναι εφικτό να καταπολεμηθεί με αποτελεσματικό τρόπο η πειρατεία εάν δεν καταστραφούν οι βάσεις των πειρατών. Είναι επίσης λυπηρό το γεγονός ότι το παρόν κείμενο δεν επισημαίνει το κύριο αίτιο αυτής της επανεμφάνισης της πειρατείας, δηλαδή τη μείωση της εκπολιτιστικής επιρροής της Ευρώπης στη συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου.

Τέλος, πιστεύω ότι είναι μάλλον παράξενο να θέλουμε να αξιώσουμε από τις ναυτικές δυνάμεις των κρατών μελών να διαχωρίσουν, στην πράξη, τη δράση της καταπολέμησης της πειρατείας από τις ενέργειες που εκτελούνται –δεν είναι πολύ σαφές για ποιον λόγο– στο πλαίσιο της επιχείρησης Enduring Freedom, ωσάν ο Bin Laden να διαφεύγει με κάποιον τρόπο από το Αφγανιστάν μέσω του Πακιστάν, σε ένα αυτοσχέδιο κανό, για να φτάσει στη Νέα Ζηλανδία. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει επιθυμία θέσπισης της διάκρισης αυτής, αλλά τα πλοία στην περιοχή θα πρέπει να συνεχίσουν φυσικά να εκτελούν και τις δύο αποστολές.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0544/2008)

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, τα λογιστικά πρότυπα είναι το κύριο στοιχείο της γλώσσας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για τους επενδυτές, οι πρωτοβουλίες για τη σύγκλιση των εθνικών λογιστικών προτύπων με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) αποτελούν σημαντικό βήμα προόδου. Σημαίνουν ότι οι εταιρείες θα μπορούν να δημοσιεύουν λογαριασμούς σε μια βασική μορφή, η οποία πρέπει να γίνεται αποδεκτή από τις μεγαλύτερες οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής –και τώρα, όπως φαίνεται, και η Ινδία– συμφωνούν στην επιθυμία να συγκλίνουν τα πρότυπά τους με τα ΔΠΧΠ.

Παρότι χαιρετίζω το γεγονός αυτός, ως εισηγητής της οδηγίας για τη διαφάνεια, αναγνωρίζω ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την επίτευξη πραγματικής σύγκλισης. Για τον λόγο αυτό, εγώ και η εισηγήτρια συνάδελφός μου, Margarita Starkevičiūtė, εγκρίναμε τις τροπολογίες για την παρακολούθηση της προόδου αυτής της διαδικασίας σύγκλισης. Πιστεύω ότι η Επιτροπή, στις συνομιλίες της με διάφορες εθνικές αρχές, θα μπορέσει να διατηρήσει την ώθηση αυτή. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη και να βασιστούμε στη νέα κυβέρνηση, ώστε να σημειωθεί η απαιτούμενη ουσιαστική πρόοδος. Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πιέσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Όσον αφορά τα ίδια τα λογιστικά πρότυπα, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η υποκείμενη προσέγγιση, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). Η ακεραιότητα των κανόνων αυτών θα δοκιμασθεί από τις προσπάθειες εξασθένισής τους για εθνικούς λόγους. Πρέπει να αντισταθούμε σθεναρά στις προσπάθειες αυτές, και εν όψει των πιέσεων αυτών πρέπει να υποστηρίξουμε τη λογιστική αποτίμησης στην εύλογη αξία.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, απέσχον από την ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος για την ασφάλεια των αεροσκαφών και τους σαρωτές σώματος, όχι επειδή διαφωνώ με τις επιφυλάξεις που εκφράζει όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή για τους ταξιδιώτες· αντιθέτως. Πιστεύω και εγώ ότι οι σαρωτές σώματος δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν χωρίς σαφή επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση των ενδεχόμενων συνεπειών της χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας στην υγεία των χρηστών.

Μπορώ μόνον να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι απορρίφθηκε η πρόταση αναβολής της ψηφοφορίας και πρόσκλησης του Επιτρόπου Tajani να υποβάλει στο πλαίσιο αυτό μελέτη, η οποία μπορεί να μας επιτρέψει να προβούμε σε μια καλύτερα ενημερωμένη απόφαση σχετικά με τη χρήση σαρωτών σώματος.

Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο αφορά την ασφάλεια των πολιτών και τη χρήση πρωτοποριακής νέας τεχνολογίας. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι το Κοινοβούλιό μας αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα με τόσο ανεπαρκή τρόπο.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (SK) Κυρία Πρόεδρε, όντας μία από τους συντάκτες της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επέτειο του Holodomor, τεχνητού λιμού στην Ουκρανία (1932-1933), επιτρέψτε μου, ως βουλευτή της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου σε όλους τους συναδέλφους βουλευτές που ψήφισαν υπέρ της πρότασης ψηφίσματος.

Υπό την ηγεσία της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός στο πλαίσιο του οποίου η λέξη «γενοκτονία» καταργήθηκε κατόπιν αιτήματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, μετά τη συζήτηση παρουσία σας χθες, η οποία χαρακτηρίσθηκε από έντονο συναισθηματισμό και από τα ισχυρά λόγια του Επιτρόπου Tajani, κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει για το όνομα που πρέπει να δοθεί στην τρομακτική αυτή πράξη, η οποία κατέστρεψε δέκα εκατομμύρια ανθρώπους. Εναπόκειται πλέον στους ιστορικούς, βάσει των γεγονότων και όσο υπάρχουν ακόμη επιζώντες εν ζωή, να δώσουν τέλος στη σιωπή και στην απόκρυψη των γεγονότων αυτών. Πρέπει να υπάρχουν βιβλία στις βιβλιοθήκες μας, που θα παρέχουν πραγματική μαρτυρία του λιμού στην Ουκρανία.

Ψηφίζοντας υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για τον χαρακτηρισμό του λιμού της Ουκρανίας του 1932 – 1933 ως τρομακτικού εγκλήματος κατά του ουκρανικού λαού και κατά της ανθρωπότητας, επαναφέραμε πάλι σήμερα στα αρχεία της ευρωπαϊκής ιστορίας μια σελίδα που είχε σκίσει ο Στάλιν.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE-DE). - Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με το Holodomor, τον μεγάλο ουκρανικό λιμό. Το ψήφισμα τον χαρακτηρίζει δικαίως τρομακτικό έγκλημα κατά του ουκρανικού λαού και κατά της ανθρωπότητας. Ωστόσο, λόγω της θέσης που υιοθέτησαν ορισμένες ομάδες, το ψήφισμα απέφυγε τον όρο «γενοκτονία», ο οποίος θα ήταν δίκαιο και πρέπον να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση αυτή.

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας και 26 κράτη όρισαν το έγκλημα αυτό, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων, ως γενοκτονία. Επιπλέον, η αιτιολογική σκέψη Β του ψηφίσματος αναφέρει τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα εγκλήματα γενοκτονίας του 1948, η οποία καλύπτει αναμφίβολα την ουκρανική περίπτωση. Επομένως, ελπίζω πραγματικά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνταχθεί σύντομα με τη θέση που υιοθέτησαν τα εν λόγω κράτη.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Κυρία Πρόεδρε, τιμήσαμε την επέτειο του Holodomor, της μεθοδικής εξόντωσης της αγροτικής κοινότητας της Ουκρανίας από τον λιμό, και το Κοινοβούλιό μας αναγνώρισε, όπως ο συνάδελφός μας βουλευτής πριν από λίγο, ότι επρόκειτο για γενοκτονία.

Θα ήθελα απλώς να τονίσω το γεγονός ότι οι δράστες της γενοκτονίας αυτής περιλαμβάνονταν στους δικαστές του πολιτισμού στη Νυρεμβέργη, γεγονός που θα έπρεπε να μας επιτρέψει σήμερα να συζητήσουμε τη σύνθεση, τη διαδικασία και τα συμπεράσματα της δίκης της Νυρεμβέργης. Ωστόσο, διανοούμενοι που προβαίνουν στη συζήτηση αυτή σήμερα στην Ευρώπη συλλαμβάνονται, κρατούνται, καταδιώκονται, καταστρέφονται, διώκονται και ρίχνονται στη φυλακή. Ακόμη χειρότερα, οι δικηγόροι τους, οι οποίοι παρουσιάζουν επίσης τα ίδια συμπεράσματα, καταδιώκονται με τον ίδιο τρόπο.

Στη χώρα του κ. Pöttering, για παράδειγμα, καταδιώκονται και συλλαμβάνονται σύμφωνα με διαδικασίες που μοιάζουν με σταλινικές δίκες. Απονείμαμε το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης σε έναν κινέζο αντιφρονούντα· θα μπορούσαμε εξίσου να το απονείμουμε σε ορισμένους Ευρωπαίους, όπως, για παράδειγμα, στη θαρραλέα γερμανίδα δικηγόρο, Sylvia Stolz.

 
  
  

− Έκθεση: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE-DE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η Doris Pack υπέβαλε, όπως πάντοτε, ένα εξαιρετικό κείμενο, επειδή δεν είναι μόνον ειδική σε θέματα της νότιας Ευρώπης, αλλά και σε θέματα εκπαίδευσης.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι η εκπαίδευση είναι ένας συγκεκριμένος τομέας στον οποίο δίνεται έμφαση σε σχέση με τη συμφωνία σταθεροποίησης. Ωστόσο, πρέπει να επεκτείνουμε τις προσεγγίσεις μας, κατά πρώτον, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της χορήγησης θεωρήσεων και παρέχοντας στους νέους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την Ευρώπη σπουδάζοντας και ταξιδεύοντας εδώ.

Ο δεύτερος αποφασιστικός παράγοντας είναι η εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού πολυθρησκευτικού πανεπιστημίου στο Σεράγεβο, το οποίο υποστηρίζεται και από τις τρεις θρησκευτικές κοινότητες στη χώρα και θα λειτουργεί ως ευρωπαϊκό κέντρο ανεκτικότητας και αμοιβαίας κατανόησης, όχι βάσει της αδιαφορίας, αλλά βάσει των ριζών των ανθρώπων σε κάθε θρησκεία. Χάρη στην ισχυρή υποστήριξή μας προς το ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, κάτι τέτοιο δεν θα αποτελέσει απλώς σημαντική πρόοδο για τον λαό στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά μπορεί επίσης να επιτρέψει στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να στείλει ένα μήνυμα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο.

 
  
  

- Έκθεση: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI). - (NL) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση της Επιτροπής Αναφορών που έχουμε μπροστά μας σχετικά με την έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2007 ήταν γενικά πολύ θετική, και οπωσδήποτε μπορώ να υποστηρίξω την άποψη αυτή μία φορά. Επομένως, υποστήριξα την έκθεση.

Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω άλλη μία φορά στην παρούσα αιτιολόγηση ψήφου ότι είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο συγχαίρει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για τη συμπεριφορά του όσον αφορά την ορθή και πλήρη εφαρμογή των κανόνων και των κανονισμών, ενώ παραβιάσεις του νόμου και των κανόνων συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας στο παρόν Κοινοβούλιο, τρόπον τινά, χωρίς το Κοινοβούλιο να παρεμβαίνει ή ακόμη και με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου σε καθημερινή βάση και σε πολύ μεγάλη κλίμακα.

Για παράδειγμα, ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συνεχίζουν να βασίζονται στη συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία απεβίωσε από πολιτική και νομική άποψη μετά το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, αποτελεί εμπαιγμό όλων των νομικών κανόνων. Νομίζω ότι είναι καιρός να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

−Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009 − Έκθεση: Jutta Haug (A6-0398/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. - (SV) Η Junilistan πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να περιορίζεται σε 1 % του μέσου ΑΕΕ των κρατών μελών. Επομένως, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε όλες τις αυξήσεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ ταυτόχρονα η Junilistan δέχθηκε με χαρά τις λιγοστές εξοικονομήσεις πόρων που προτάθηκαν με τη μορφή τροπολογιών από την Επιτροπή Προϋπολογισμών ή από μεμονωμένους βουλευτές.

Υπάρχουν ορισμένοι ατυχείς τομείς στον προϋπολογισμό. Η Junilistan εκφράζει ειδικότερα τη διαφωνία της για το μεγάλο ποσό της επιδότησης για τη γεωργική πολιτική της ΕΕ, το Ταμείο Συνοχής, την αλιεία και τα κεφάλαια του προϋπολογισμού που περιέχουν στήριξη σε διάφορους τύπους ενημερωτικών εκστρατειών.


Η Junilistan πιστεύει επίσης ότι κάτι πρέπει να γίνει σχετικά με τη συνεχή μετακίνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ Στρασβούργου και Βρυξελλών, και ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να καταργηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Claude Martinez (NI), γραπτώς. – (FR) Το γεγονός ότι είκοσι επτά χώρες έχουν έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της τάξης των 130 δισεκατομμυρίων ευρώ –δηλαδή ισοδύναμο με τον προϋπολογισμό της Ισπανίας, και μόνον– είναι, υπό κανονικές συνθήκες, ήδη κάτι μάλλον περίεργο.

Παρ’ όλα αυτά, σε μια Ευρώπη που δεν διαθέτει σιδηροδρομικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ Φινλανδίας και Ισπανίας και μεταξύ Γαλλίας και Πολωνίας, ούτε και εξοπλισμό και προσωπικό για πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οίκους ευγηρίας σε μια ήπειρο η οποία έχει κατακλυσθεί από το τσουνάμι των ηλικιωμένων, την παγκόσμια κρίση της διατραπεζικής ρευστότητας, τη στεγαστική κρίση αρκετών οικονομιών και τη μείωση της εμπιστοσύνης των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, απαιτείται μια δημοσιονομική προσπάθεια η οποία απέχει πολύ από τον συνήθη ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Χρειαζόμαστε, επομένως, εξαιρετικό δημοσιονομικό προγραμματισμό για ένα σημαντικό σχέδιο υποδομών, εγκεκριμένο μέσω ενός μεγάλου «ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού δημοψηφίσματος». Εννοώ με αυτό, ένα ευρωπαϊκό δάνειο, ύψους 1 700 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αντληθεί από τον τραπεζικό τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Inger Segelström και Åsa Westlund (PSE), γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί σοσιαλδημοκράτες διαφωνούμε με το γεγονός ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί παραγωγούς καπνών, ενώ ταυτόχρονα επενδύει μεγάλα χρηματικά ποσά σε εκστρατείες δημόσιας υγείας και μέτρα κατά του καπνίσματος στην ΕΕ.

Θεωρούμε επίσης σκανδαλώδες το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ χρησιμοποιείται για τη στήριξη των ταυρομαχιών, μιας παράδοσης την οποία δεν θεωρούμε συμβατή με τις σύγχρονες αξίες και τα δικαιώματα των ζώων.

Διαφωνούμε επίσης με το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι τύποι επιχορηγήσεων κατά την εξαγωγή, σε συνδυασμό με τις ποσοστώσεις του γάλακτος, απορροφούν ένα ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Καταψηφίσαμε όλες αυτές τις προτάσεις.

Θέλουμε επίσης να αποσαφηνίσουμε για ποιον λόγο καταψηφίσαμε την πρόταση για ένα πιλοτικό σχέδιο υπέρ των παιδιών και των δικαιωμάτων των παιδιών. Την καταψηφίσαμε, επειδή η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβανόταν στον συμβιβασμό μεταξύ των πολιτικών ομάδων που εμπλέκονται σε πιλοτικά σχέδια. Επειδή δεν θέλαμε να θέσουμε σε κίνδυνο τον ευαίσθητο αυτό συμβιβασμό, δεν μπορέσαμε, δυστυχώς, να υποστηρίξουμε την πρόταση, με το περιεχόμενο της οποίας συμφωνούμε πλήρως (τροπολογία 133).

Τέλος, επιθυμούμε να εκφράσουμε τη μεγάλη απογοήτευσή μας για το γεγονός ότι οι τροπολογίες που στόχευαν στην ενίσχυση της συνεργασίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των διαβουλεύσεων μεταξύ εμπορίου και βιομηχανίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν εγκρίθηκαν στην ολομέλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Haug για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009 και της διορθωτικής επιστολής 1/2009 του προσχεδίου του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως πολλοί συνάδελφοί μου βουλευτές, διαφωνώ με το γεγονός ότι το Συμβούλιο μείωσε περαιτέρω έναν ήδη ισχνό προϋπολογισμό: οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του σχεδίου προϋπολογισμού αντιπροσωπεύουν συνολικό ποσό 134 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή υστερούν κατά 469 εκατομμύρια ευρώ του προσχεδίου του προϋπολογισμού, παρά το γεγονός ότι οι πιστώσεις πληρωμών ανέρχονται σε 115 δισεκατομμύρια ευρώ, ήτοι μείωση κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι, οι πληρωμές περιορίζονται σε 0,89% του ΑΕΕ, δηλαδή σε πρωτόγνωρο επίπεδο, το οποίο διευρύνει δραστικά τη διαφορά μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών, πράγμα το οποίο αντίκειται στη δημοσιονομική πειθαρχία. Όσον αφορά τη γεωργία, υποστηρίζω τη δημιουργία τριών νέων ταμείων – το ταμείο για την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα, τις οικολογικές ενισχύσεις για τη διατήρηση της εκτροφής αιγοπροβάτων στην ΕΕ και το ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου στις οικονομικές συνέπειες της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (IND/DEM), γραπτώς. (NL) Δεν μπορώ να υποστηρίξω την έκθεση της κ. Haug, επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την αύξηση των δαπανών. Υποστηρίζω, ωστόσο, τις νέες προτεραιότητες στους τομείς της αλλαγής του κλίματος και της ενέργειας. Πολλές τροπολογίες στοχεύουν στην αύξηση της έμφασης στις προτεραιότητες αυτές στον προϋπολογισμό, γεγονός το οποίο χαιρετίζω. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να υποδείξουμε τους τομείς στους οποίους θέλουμε να περικόψουμε τα έξοδα. Η θέση του Κοινοβουλίου δεν κάνει καμία αναφορά στο σημείο αυτό.

Επιπλέον, θα ήθελα να δηλώσω ανοικτά ότι τάσσομαι υπέρ της ισορροπημένης στήριξης στις κυβερνήσεις στη Μέση Ανατολή. Το ζήτημα της Παλαιστινιακής Αρχής απαιτεί τη συνεχή προσοχή μας. Αρμόζει να παράσχουμε βοήθεια, δεδομένου ότι φαίνεται τώρα πως ο πρωθυπουργός Fayad ξεκινά μια πορεία, η οποία αξίζει τη στήριξή μας.

Τέλος, δικαιολογημένα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να παράσχει πρόσθετη επισιτιστική βοήθεια σε φτωχές χώρες λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών των τροφίμων. Συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό για την ευρωπαϊκή γεωργία, αλλά μάλλον από τον προϋπολογισμό για την εξωτερική πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark και Anna Ibrisagic (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Υποστηρίζουμε τις βασικές αρχές επί των οποίων ερείδεται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2009 και επιθυμούμε να τονίσουμε ότι πρέπει να παράσχει στους πολίτες καλή σχέση κόστους-ωφέλειας. Το δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να τηρείται, και επομένως χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός θα διατηρηθεί εντός του εν λόγω πλαισίου.

Επιθυμούμε δραστικές περικοπές στις ενισχύσεις στη γεωργία και στις περιφερειακές ενισχύσεις καθώς και τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μεγαλύτερο μέρος των κοινών πόρων μας στην έρευνα και ανάπτυξη, στην οικονομική μεγέθυνση, στις υποδομές και στην ασφάλεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Brigitte Douay (PSE), γραπτώς. – (FR) Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009.

Ο εν λόγω προϋπολογισμός εμπίπτει στο ιδιαίτερο πλαίσιο της στενής δημοσιονομικής προοπτικής 2007-2013 –την οποία, επιπλέον, οι γάλλοι σοσιαλιστές αρνήθηκαν να υπερψηφίσουν το 2006– της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των προετοιμασιών για τις ευρωπαϊκές εκλογές τον Ιούνιο του 2009.

Ο προϋπολογισμός είναι η διατύπωση της πολιτικής με αριθμούς. Το Κοινοβούλιο κατάφερε να αποκαταστήσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο πληρωμών, παρά την επιθυμία του Συμβουλίου να προβεί σε αυστηρές περικοπές σε γραμμές οι οποίες παρ’ όλα αυτά φαίνεται να αποτελούν προτεραιότητα για τους βουλευτές του ΕΚ, όπως η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, οι ενισχύσεις για τις ΜΜΕ, η οικονομική μεγέθυνση και η ανταγωνιστικότητα και τα προγράμματα ενδυνάμωσης της ιδιότητας του πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη γιατί επαναφέραμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο πληρωμών για τις πρωτοβουλίες επικοινωνίας όσον αφορά τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης. Προκειμένου να προετοιμασθούμε για τις επικείμενες εκλογές και να κάνουμε τους πολίτες να θέλουν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, είναι ζωτικής σημασίας να ενημερωθούν σχετικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Όλες οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την Ευρώπη και την προστιθέμενη αξία της στην καθημερινή ζωή και σχετικά με την προετοιμασία για το μέλλον, πρέπει να ενθαρρυνθούν και να χρηματοδοτηθούν με επαρκείς πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (PSE), γραπτώς. − Καταψήφισα την τροπολογία 134, επειδή η υπερψήφισή της ή η αποχή θα προσέδιδε αξιοπιστία σε αναληθείς ισχυρισμούς της Kathy Sinnott όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την ΕΕ υποχρεωτικής άμβλωσης, αναγκαστικής στείρωσης και παιδοκτονίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Όπως σε προηγούμενες διαδικασίες του προϋπολογισμού τις οποίες είχαμε πολλούς λόγους να απορρίψουμε αμέσως σε πρώτη ανάγνωση, μπορούμε να πούμε ότι, σε σχέση με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, έχουμε ακόμη περισσότερους λόγους να το απορρίψουμε.

Είναι προφανές ότι το Συμβούλιο αντιλαμβάνεται τον επόμενο προϋπολογισμό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και τους προηγούμενους. Με άλλα λόγια, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό για να συνεχίσει να υποστηρίζει τη νεοφιλελεύθερη πολιτική της ΕΕ. Δεν πρέπει να περιμένουμε πραγματικά κάτι άλλο.

Η παρούσα διαδικασία του προϋπολογισμού αποδεικνύει σαφώς, άλλη μία φορά, την προτιθέμενη απόκριση της ΕΕ στην επιδείνωση της καπιταλιστικής κρίσης, την οποία πυροδότησε η χρηματοπιστωτική κρίση στην καρδιά του συστήματος, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ούτε η Επιτροπή ούτε το ΕΚ ούτε το Συμβούλιο πρότειναν οποιοδήποτε μέτρο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο θα ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες και στις αυξανόμενες δυσκολίες των εργαζομένων και του ευρύτερου πληθυσμού, των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλου μέρους του παραγωγικού τομέα.

Ακριβώς τη στιγμή που η διαρθρωτική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεινώνεται, το Συμβούλιο μείωσε τις πληρωμές σε άνευ προηγουμένου χαμηλό επίπεδο, κατά σχεδόν 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την πρόβλεψη στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Για τον λόγο αυτό καταψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Hedh (PSE), γραπτώς. (SV) Απέσχον από την ψηφοφορία, επειδή μεγάλα τμήματα του αποτελέσματος είναι απογοητευτικά. Για παράδειγμα, είναι παράλογο να χρηματοδοτεί η ΕΕ τους παραγωγούς καπνών και ταυτόχρονα να επενδύει μεγάλα χρηματικά ποσά σε εκστρατείες δημόσιας υγείας και σε μέτρα κατά του καπνίσματος στην ΕΕ.

Είναι επίσης σκανδαλώδες να χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τη στήριξη των ταυρομαχιών, μιας παράδοσης την οποία δεν θεωρώ συμβατή με τις σύγχρονες αξίες και τα δικαιώματα των ζώων.

Διαφωνώ επίσης με το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι τύποι επιχορηγήσεων κατά την εξαγωγή εξακολουθούν να απορροφούν ποσοστό του προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι οι τροπολογίες που στόχευαν στην ενίσχυση της συνεργασίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των διαβουλεύσεων μεταξύ εμπορίου και βιομηχανίας και συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Bairbre de Brún και Mary Lou McDonald (GUE/NGL), γραπτώς. − Αντιτασσόμαστε έντονα στην υποχρεωτική άμβλωση, την αναγκαστική στείρωση και την παιδοκτονία και συμφωνούμε ότι οι πρακτικές αυτές συνιστούν παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Απείχαμε από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας, καθώς τα κεφάλαια της ΕΕ δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ κατά τον τρόπο αυτό και η τροπολογία δεν αποσαφηνίζει τη σημασία του διεθνούς αναπτυξιακού έργου αξιόπιστων οργανώσεων, οι οποίες υποστηρίζουν τις γυναίκες στη διαχείριση της γονιμότητας, και συγκεκριμένα την αναπαραγωγική εκπαίδευση, τις υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης και τον οικογενειακό προγραμματισμό, και οργανώνουν εκστρατείες για το δικαίωμα των γυναικών στην υγειονομική περίθαλψη.

Παρότι ψηφίζουμε υπέρ των τροπολογιών 612, 131, 132 και 133 λόγω της σημασίας του ζητήματος, πιστεύουμε ότι θα άρμοζε καλύτερα να δημιουργηθεί μια χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τα δικαιώματα των παιδιών, η οποία θα περιελάμβανε τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω τροπολογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Η θέση του προϋπολογισμού 05020812 και η τροπολογία 169 προσέδωσαν ξαφνική και απροσδόκητη σημασία στο θέμα της διανομής φρούτων στα σχολεία λόγω των προτάσεων που εισηγούνται να δαπανηθούν περισσότερα χρήματα στον τομέα αυτό στο μέλλον. Υπάρχει επί του παρόντος μια συμφωνία αγοράς για την οποία έχουν διατεθεί χρήματα για αρκετά χρόνια με σκοπό τη στήριξη των καλλιεργητών φρούτων. Αυτό προσδίδει έναν χρήσιμο σκοπό στα φρούτα που αγοράζονται. Δρομολογούνται προτάσεις οι οποίες, από το 2010, μπορεί να αυξήσουν τον προϋπολογισμό για τη «ρύθμιση της αγοράς» κατά 90 εκατομμύρια ευρώ ή και περισσότερο ετησίως. Το Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει μόνο συμβουλευτικό ρόλο σε αυτό. Το Συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις, και η αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρμόζεται, επειδή η εξουσία αυτή ανήκει στην ΕΕ εδώ και καιρό, δυνάμει των άρθρων 36 και 37 της Συνθήκης.

Το κόμμα μας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα των Κάτω Χωρών, θεωρεί την κατάσταση αυτή παράξενη. Ένα πρόγραμμα διανομής φρούτων στα σχολεία μπορεί να είναι χρήσιμο ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω παχυσαρκία και η κακή υγεία των παιδιών. Το ερώτημα είναι γιατί πρέπει να αναμειχθεί σε αυτό η ΕΕ, αντί των δημοτικών αρχών που είναι αρμόδιες για την εκπαίδευση. Επί του παρόντος καταβάλλονται πληρωμές από το ταμείο της ΕΕ στα κράτη μέλη, τα οποία υποχρεούνται να προσθέσουν ένα ποσό σε αυτές, και έπειτα η εφαρμογή του προγράμματος εναπόκειται στις δημοτικές αρχές. Εάν μη τι άλλο, αυτός ο τρόπος λειτουργίας, συνεπάγεται μεγάλο βαθμό περιττής διοίκησης και χρονοβόρας γραφειοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ του σχεδίου του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009 που εκπόνησε η κ. Haug. Διαπιστώνω με ικανοποίηση την αύξηση των πόρων για τις συνολικές δαπάνες για τις μεταφορές στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος και τη δημιουργία μιας νέας γραμμής του προϋπολογισμού για Δραστηριότητες υποστήριξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων των επιβατών. Πρέπει, παρ’ όλα αυτά, να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τη μείωση, παρότι δεν είναι υπερβολική, των πληρωμών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θέση.

Τέλος, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της οποίας είμαι μέλος, και να πω ότι συμμερίζομαι την ικανοποίηση της κ. Dührkop για το γεγονός ότι ο αυξημένος προϋπολογισμός που προβλέπεται για το τρέχον έτος για τον τίτλο 18, Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, διατηρήθηκε για το 2009. Αυτό αντικατοπτρίζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδεται σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη διασφάλιση των ελευθεριών, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, τα οποία καθίστανται ολοένα και πιο κρίσιμα, μεταξύ άλλων για τους ευρωπαίους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Olle Schmidt (ALDE), γραπτώς. (SV) Όπως πάντοτε, όταν κάποιος ψηφίζει σχετικά με έναν προϋπολογισμό του μεγέθους αυτού της ΕΕ, υπάρχουν λεπτομέρειες επί των οποίων διατηρεί επιφυλάξεις. Φυσικά, στην περίπτωση της ΕΕ, ενοχλεί κυρίως η γεωργική πολιτική. Επομένως, μπορεί να φαίνεται περίεργο ότι ψηφίζω υπέρ ενός προϋπολογισμού, στον οποίο ο κυρίαρχος τομέας είναι ένας τομέας που θα προτιμούσα να είναι από τους μικρότερους – ή και να μην υπήρχε καθόλου. Ταυτόχρονα, πρέπει να επανεξετασθεί η συνολική εικόνα, και το ευχάριστο νέο είναι ότι αυξάνεται συνεχώς η επίγνωση ότι πρέπει να επενδυθούν σημαντικά μεγαλύτεροι πόροι σε μια πραγματικά κοινή δαπάνη – στην προκειμένη περίπτωση, το κλίμα. Επομένως, η ψήφος μου πρέπει να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού περιλαμβάνει ένα βήμα προόδου, και όχι ότι υποστηρίζω το συνολικό περιεχόμενο ανεπιφύλακτα. Υποβλήθηκαν δύο διορθώσεις στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, για παράδειγμα όσον αφορά τις επιδοτήσεις για τον καπνό.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), γραπτώς. − Το Κοινοβούλιο υποστήριξε την τροπολογία 602. Και πάλι αυτό είναι απογοητευτικό, καθώς συνεχίζει να επιδοτεί τους καπνοπαραγωγούς στην ΕΕ. Ο καπνός είναι η αιτία θανάτου μισού εκατομμυρίου πολιτών της ΕΕ κάθε χρόνο. Είναι ντροπή να υπάρχει ακόμη μια επιδότηση διαθέσιμη για την καλλιέργεια ενός προϊόντος που σκοτώνει τόσο πολλούς ανθρώπους.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. − H υπερψήφιση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2009 από τις κεντροδεξιές και κεντροαριστερές δυνάμεις στο ΕK με την συμμετοχή των ελλήνων ευρωβουλευτών της NΔ του ΠAΣOK και του ΛΑΟΣ σηματοδοτεί την ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής σε βάρος των εργαζομένων.

Στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισσαβόνας σε μία περίοδο κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος η ΕΕ αξιοποιεί τον προϋπολογισμό και ρίχνει τα βάρη και αυτής της κρίσης στους εργαζόμενους, επιταχύνει τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, προωθεί σκληρά αντεργατικά μέτρα για το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την γενικευμένη εφαρμογή των ελαστικών μορφών απασχόλησης, την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και των ασφαλιστικών συστημάτων.

H ΕΕ και το ΕK προτάσσουν την ιμπεριαλιστική δράση της ΕΕ και αυξάνουν τα κονδύλια για την στρατιωτικοποίηση της ΕΕ προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την διείσδυση των ευρωπαϊκών μονοπωλίων σε τρίτες χώρες.

Με την πολιτική πυγμής του καρότου και του βούρδουλα επιδιώκει την χειραγώγηση του εργατικού κινήματος ενισχύοντας τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της για το χτύπημα των εργατικών λαϊκών αγώνων. Ταυτόχρονα μέσα από τον κοινωνικό διάλογο επιδιώκει να υφαρπάξει την συναίνεση των εργαζομένων στην λογική του ευρωμονόδρομου.

H ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του KKΕ καταψηφίζει τον βαθιά ταξικό προϋπολογισμό και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια του κεφαλαίου και της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE), γραπτώς. (RO) Στο πλαίσιο της ψηφοφορίας επί της έκθεσης για την έγκριση του Τμήματος III – Επιτροπή του προϋπολογισμού του 2009, ψήφισα υπέρ των παραγράφων 14 και 38 της έκθεσης, οι οποίες υποστηρίζουν την ανάπτυξη θεσμικών δεξιοτήτων για το σχέδιο Nabucco.

Ψήφισα επίσης υπέρ της τροπολογίας 542, η οποία προβλέπει αύξηση 5 εκατομμυρίων ευρώ στη θέση του προϋπολογισμού 06 03 04 (Χρηματοδοτική στήριξη για έργα κοινού ενδιαφέροντος του διευρωπαϊκού δικτύου ενέργειας). Παρότι το ποσό αυτό είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με το μέγεθος των προϋπολογισμών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενεργειακών σχεδίων, πιστεύω ότι είναι σημαντικό για εμάς να αναπτύξουμε τις θεσμικές δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου. Το συμπληρωματικό ποσό προορίζεται ειδικά για την ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων του συντονιστή του σχεδίου Nabucco.

Η Ευρώπη πρέπει να διαφοροποιήσει τις πηγές του ενεργειακού εφοδιασμού της. Υπό την έννοια αυτή, το σχέδιο Nabucco είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλειοψηφία με την οποία εγκρίθηκαν οι τροπολογίες αυτές αποτελεί αναγνώριση της σημασίας που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σχέδιο Nabucco. Επιπλέον, αναμένουμε την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν με τη δρομολόγηση της κατασκευής του σχεδίου Nabucco.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), γραπτώς. − Οι βρετανοί Εργατικοί βουλευτές του ΕΚ υποστηρίζουν εδώ και καιρό τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, και ιδίως τις μεταρρυθμίσεις που εξοικονομούν χρήματα, και επομένως δεν υποστηρίζουν μέτρα τα οποία αυξάνουν τα περιττά έξοδα. Ειδικότερα, η αντιπροσωπεία του βρετανικού εργατικού κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (EPLP) δεν υποστηρίζει την επιδότηση της παραγωγής καπνών· τις ταυρομαχίες· τα νέα κεφάλαια για τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αιγοπρόβατα και τα κεφάλαια για την προβολή της ΚΓΠ.

Οι βρετανοί Εργατικοί βουλευτές του ΕΚ χαιρετίζουν κάθε ευκαιρία παροχής βοήθειας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, παρέχοντας την πλειονότητα των θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Η ενοποίηση της χρηματοδότησης σε έναν τομέα του προϋπολογισμού θα συμβάλει ώστε να δοθεί έμφαση στις ανάγκες των ΜΜΕ.

 
  
  

− Έκθεση: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE-DE), γραπτώς. – (FR) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με τα τμήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ, εξαιρουμένου του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει της έκθεσης του κ. Lewandowski. Παρότι κανένας από τους προϋπολογισμούς που καλύπτονται από την παρούσα έκθεση δεν φαίνεται να παρουσιάζει οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα, παραμένω πεπεισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει τους πόρους που αντιστοιχούν στις πολιτικές ευθύνες που έχει αποκτήσει δυνάμει της εξέλιξης των Συνθηκών και του έργου των βουλευτών του και επίσης δυνάμει του ρόλου του όσον αφορά τη μείωση της απόστασης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των πολιτών, μιας απόστασης η οποία επιβεβαιώνεται διαρκώς από τα διάφορα πρόσφατα δημοψηφίσματα. Όπως η μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων μου βουλευτών, υποστηρίζω την πρόταση ενίσχυσης της ελεγκτικής ικανότητας του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη δημιουργία 20 θέσεων. Τα έξοδα που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της επέκτασης του κτιρίου του Συνεδρίου πρέπει να διατηρηθούν σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα για τους φορολογούμενους πολίτες, και είναι καλή ιδέα να χρηματοδοτηθεί η εν λόγω δαπάνη κατευθείαν από τον προϋπολογισμό σε διάστημα τεσσάρων ετών αντί αποκρυφτούν τα σημαντικά μεγαλύτερα έξοδα που θα προκύψουν από μια 25ετή μίσθωση με δυνατότητα αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin και Nils Lundgren (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Αφετηρία της έκθεσης είναι η αυξημένη διοργανική συνεργασία μέσω γενικής αύξησης των υπηρεσιών στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ο εισηγητής πιστεύει ότι με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η αποδοτικότητα. Για παράδειγμα, προτείνεται να αυξηθούν κατά 53 υπηρεσίες οι πόροι προσωπικού για τις πολιτικές ομάδες. Επιπλέον, άλλες δύο ανώτερες υπηρεσίες πρόκειται να δημιουργηθούν, επιπλέον των νέων υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο προϋπολογισμού.

Η Junilistan διάκειται θετικά απέναντι στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος της ΕΕ, αλλά δεν πιστεύει ότι κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται αυτομάτως μέσω περισσότερων υπηρεσιών. Καταρχήν, διαφωνούμε με την αύξηση τόσο του προϋπολογισμού της ΕΕ όσο και του αριθμού των υπηρεσιών, επειδή πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη γραφειοκρατία και λιγότερη εθνική αυτοδιάθεση. Όσον αφορά την αύξηση των υπηρεσιών στις πολιτικές ομάδες, ισχυριζόμαστε ότι κάτι τέτοιο θα ωφελήσει κυρίως τις μεγάλες ομάδες – μια εξέλιξη που θα δυσχεράνει τη διεξαγωγή των πολιτικών τους από τις άλλες ομάδες.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη λάβει μέτρα στο παρελθόν για τη θέσπιση εισφορών της ΕΕ για ειδικά «κόμματα της ΕΕ» και κομματικά-πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά. Πιστεύουμε ότι, με τον τρόπο αυτό, έχουν παρασχεθεί στα μεγάλα καθιερωμένα πολιτικά κόμματα και στις ομάδες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερα πλεονεκτήματα από τα όσα χρειάζονται, και τούτο εις βάρος των φορολογούμενων πολιτών. Επομένως, η Junilistan επέλεξε να καταψηφίσει την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το 2009 που παρουσιάσθηκε με την έκθεση του κ. Lewandowski. Πράγματι, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τηρεί με αυστηρότητα το δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σε αυτήν την εποχή μεγάλης αβεβαιότητας των αγορών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης· πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για την οικοδόμηση ισχυρότερης διοργανικής συνεργασίας.

Τέλος, νιώθω ότι έχω καθήκον να εκφράσω την αντίθεσή μου στις τροπολογίες εκείνες που προβλέπουν ουσιαστικές περικοπές των ευρωπαϊκών κεφαλαίων για τις περιφέρειες της νότιας Ιταλίας: δεν είναι αυτός ο τρόπος για να επιτύχουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ακόμη και αν η διαχείριση των κεφαλαίων στις περιοχές αυτές θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Εάν μια βρύση εμφανίζει διαρροή, η λύση δεν είναι να την κλείσουμε, αλλά να επισκευάσουμε τον σωλήνα. Η ιδέα είναι ίδια, τηρουμένων των αναλογιών.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannes Swoboda (PSE), γραπτώς. (DE) Όσον αφορά την τροπολογία 4 στην έκθεση του κ. Lewandowski, θα ήθελα να αναφέρω ότι η Σοσιαλιστική Ομάδα δεν υπέγραψε την εν λόγω τροπολογία εκ παραδρομής, αλλά την υποστήριξε πλήρως και εξακολουθεί να την υποστηρίζει.

 
  
MPphoto
 
 

  Gary Titley (PSE), γραπτώς. − Οι βρετανοί Εργατικοί βουλευτές του ΕΚ υποστηρίζουν την αρχή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βασίζεται στις γνώσεις, αλλά αποφάσισαν να απόσχουν από την απόφαση αύξησης του αριθμού του προσωπικού των ομάδων λόγω των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών και της επακόλουθης αναγκαιότητας εξοικονόμησης χρημάτων.

 
  
  

− Σύσταση: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Όπως υπογραμμίσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας, σκοπός είναι η συγχώνευση και η σκόπιμη σύγχυση του «ανταγωνισμού» με τη «διαφάνεια».

Προφανώς είναι αναγκαίο να καθορισθούν τα σχετικά κριτήρια για τα αερολιμενικά τέλη και το τι θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν πραγματικά τα εν λόγω τέλη.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί στο πλαίσιο μιας πολιτικής με στόχο τη φιλελευθεροποίηση και την ιδιωτικοποίηση μιας στρατηγικής δημόσιας υπηρεσίας όπως οι αεροπορικές μεταφορές, ιδίως δημιουργώντας μια «πραγματικά ανταγωνιστική αερολιμενική αγορά», εφαρμόζοντας την αρχή ο «χρήστης πληρώνει» και απαιτώντας κερδοφορία από μια δημόσια υπηρεσία. Πράγματι, όπως έχουμε ήδη τονίσει, ο στόχος φαίνεται ακόμη να είναι η αφαίρεση του «εποπτικού ρόλου» από τον δημόσιο έλεγχο μεταφέροντάς τον σε «ανεξάρτητες» εποπτικές αρχές ή φορείς.

Θα επαναλάβουμε ότι προηγούμενες ιδιωτικοποιήσεις στον συγκεκριμένο τομέα δεν είχαν ως αποτέλεσμα προστιθέμενη αξία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά συνέβαλαν στην κατάργηση θέσεων απασχόλησης και στη μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και προκάλεσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, τεχνικά και επιχειρησιακά προβλήματα.

Παρά το γεγονός ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές δεν αποκλείσθηκαν ρητά από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (αναγνωρίζοντας τα μόνιμα φυσικά και γεωγραφικά μειονεκτήματα και τους περιορισμούς που επηρεάζουν τις εν λόγω περιοχές και θεσπίζοντας κατάλληλες παρεκκλίσεις από τη συμμόρφωση προς τις γενικές υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών προς το κοινό), όπως προτείναμε, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περιορίσθηκε σε αερολιμένες με περισσότερους από 5 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (PPE-DE), γραπτώς. − Παρότι οι βρετανοί Συντηρητικοί αναγνωρίζουν ότι τα τέλη που εισπράττουν οι αερολιμένες από τους χρήστες τους πρέπει να υπόκεινται περιστασιακά σε έλεγχο, οι Συντηρητικοί απέσχον από την ψηφοφορία επί των τροπολογιών σε δεύτερη ανάγνωση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη. Και τούτο, επειδή εξακολουθούν να ανησυχούν ότι η ρύθμιση ορισμένων περιφερειακών αερολιμένων είναι περιττή και μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να λειτουργούν ανταγωνιστικά. Οι Συντηρητικοί επιθυμούσαν να εγκρίνει η ΕΕ ένα ποσοστιαίο κατώτερο όριο σε πρώτη ανάγνωση. Το τρέχον κατώτερο όριο είναι αυθαίρετο και δεν λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστική ανάπτυξη του τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (PSE), γραπτώς. (DE) Θα ψηφίσω υπέρ της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη που παρουσίασε ο κ. Stockmann.

Η οδηγία θα καταστήσει δυσκολότερες τις καταχρήσεις και θα μειώσει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό θα εμποδίσει τους αερολιμένες να κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην αγορά και να επιβάλλουν υπερβολικά τέλη στις αεροπορικές εταιρείες.

Πιστεύω ότι είναι ορθό να υπάρξουν μεγαλύτερες διαφορές στα επίπεδα των τελών στο μέλλον και ότι, επομένως, το νέο σύστημα θα ωφελήσει επίσης τους πελάτες. Είναι σημαντικό για τους χρήστες των αεροδρομίων να γνωρίζουν σε κάθε περίπτωση με ποιον τρόπο και σε ποια βάση υπολογίζονται τα τέλη.

Είναι επίσης σημαντικό να περιλαμβάνει η οδηγία τυποποιημένους κανονισμούς σχετικά με την αμοιβαία υποχρέωση παροχής πληροφοριών, τις απαιτήσεις διαφάνειας και τη μέθοδο υπολογισμού των τελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), γραπτώς. (DE) Δεν ψήφισα υπέρ της οδηγίας για τα αερολιμενικά τέλη σε δεύτερη ανάγνωση, όπως και σε πρώτη ανάγνωση, επειδή τα όσα προτείνονται σε αυτήν θα έχουν ως αποτέλεσμα απαράδεκτες διακρίσεις κατά του αερολιμένα του Λουξεμβούργου. Αυτός δεν είναι σωστός τρόπος μεταχείρισης μιας μικρής χώρας. Η εφαρμογή της οδηγίας στον αερολιμένα του Λουξεμβούργου, ο οποίος έχει 1,6 εκατομμύριο επιβάτες ετησίως, και η μη εφαρμογή της σε άμεσους ανταγωνιστές, όπως οι αερολιμένες Frankfurt-Hahn ή Brussels-Charleroi, οι οποίοι μεταφέρουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια επιβάτες, αποτελεί απαράδεκτη διάκριση στην εσωτερική αγορά, απλώς και μόνον επειδή υπάρχει ένα εθνικό σύνορο μεταξύ τους.

Στην περίπτωση αυτή αποφασιστικός παράγοντας δεν πρέπει να είναι τα εθνικά σύνορα, αλλά αντικειμενικά κριτήρια, εάν στόχος της οδηγίας είναι να εμποδίσει τις ενδεχόμενες καταχρήσεις από αερολιμένες με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Στην περίπτωση ενός μικρότερου αερολιμένα, ιδίως όταν είναι ο μοναδικός αερολιμένας σε μια χώρα, δεν υπάρχει κίνδυνος κατάχρησης του είδους αυτού, παρότι οι ανταγωνιστικοί αερολιμένες, οι οποίοι φιλοξενούν επίσης αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, βρίσκονται σε μικρή απόσταση. Το Λουξεμβούργο είναι τόσο μικρό που μπορεί κανείς να φτάσει σε τρεις γειτονικές χώρες διανύοντας μόλις 30 λεπτά στον αυτοκινητόδρομο.

Πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Για τον λόγο αυτό, για άλλη μία φορά, σε δεύτερη ανάγνωση, ψηφίζω σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του παρόντος κειμένου, το οποίο επρόκειτο να είναι συμβιβαστική λύση.

 
  
MPphoto
 
 

  Seán Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. − (GA) Ο εισηγητής και η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού κατέστησαν την παρούσα έκθεση δούρειο ίππο. Η απουσία τροπολογιών δείχνει ότι το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια ισχυρή και ενιαία θέση στο συγκεκριμένο θέμα και ότι οι βουλευτές του αναγνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να προχωρήσει η οδηγία για τα αερολιμενικά τέλη.

Είμαι ευχαριστημένος με την έγκριση σε πρώτη ανάγνωση της διάταξης της οδηγίας που μετέβαλε την ικανότητα του αερολιμένα από 1 εκατομμύριο σε 5 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Είναι επίσης αξιέπαινο το γεγονός ότι περιλήφθηκαν στην κοινή θέση διατάξεις για το περιβάλλον.

Ωστόσο, ένιωθα ότι συγκεκριμένα στοιχεία απουσίαζαν από την κοινή θέση, αλλά ο εισηγητής κατάφερε να επανορθώσει την κατάσταση αυτή στη δεύτερη ανάγνωση. Επομένως, παρέχω τη πλήρη στήριξή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), γραπτώς. (PL) Η οδηγία για τα αερολιμενικά τέλη θα θέσει τέλος στη μακροχρόνια διαμάχη και συζήτηση μεταξύ αερολιμένων και αεροπορικών εταιρειών σχετικά με το κόστος και την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι νέες διατάξεις θα παράσχουν επίσης προστασία στους επιβάτες κατά των αδικαιολόγητα υψηλών αερολιμενικών τελών και θα περιορίσουν την πρακτική μεγάλων αερολιμένων που επιβάλλουν τεχνητά διογκωμένες τιμές. Έως σήμερα, τα έξοδα χρήσης του αερολιμένα που επιβάλλονταν στις αεροπορικές εταιρείες μετακυλίονταν στους καταναλωτές.

Στόχος της οδηγίας είναι η αύξηση της διαφάνειας και οι αρχές είσπραξης των αερολιμενικών τελών. Θεσπίζει επίσης πιο συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, θεσπίζει ανεξάρτητους εποπτικούς φορείς. Χάρη στη νέα οδηγία, τα αερολιμενικά τέλη θα συνδέονται επιτέλους με τα πραγματικά έξοδα και θα παύσουν οι διακρίσεις μεταξύ συγκεκριμένων αεροπορικών εταιρειών.

Η εν λόγω οδηγία θα εφαρμοσθεί στους 67 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς αερολιμένες, οι οποίοι διαχειρίζονται περισσότερους από πέντε εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Ο αερολιμένας Okęcie της Βαρσοβίας είναι ένας εξ αυτών. Η οδηγία θα εφαρμοσθεί επίσης στον μεγαλύτερο αερολιμένα ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους της Ένωσης. Δέκα ακόμη αερολιμένες θα καλυφθούν από την οδηγία έως το 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Lars Wohlin (PPE-DE), γραπτώς. (SV) Διαφωνώ με την πρόταση από τη στιγμή που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο, επειδή πιστεύω ότι η σύμβαση του Σικάγου, η οποία ρυθμίζει επί του παρόντος τις βασικές διατάξεις που διέπουν τα αερολιμενικά τέλη, πρέπει να έχει την ίδια σημασία για τα κράτη μέλη και στο μέλλον. Δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθούν οι κανόνες που είναι γενικά αποδεκτοί και οι οποίοι μπορούν, επομένως, να ρυθμίζονται μόνον από τα κράτη μέλη.

Καινούρια ρύθμιση της ΕΕ σημαίνει ότι, σε περίπτωση διαφωνίας, οι τιμές μπορούν τελικά να ερμηνευθούν από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και προφανώς αυτός ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους υποβλήθηκε η πρόταση. Πιστεύω, παρ’ όλα αυτά, ότι υπάρχουν λόγοι για να είμαστε επιφυλακτικοί όταν το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει να ερμηνεύσει δεσμευτική κοινοτική νομοθεσία. Με ανησυχεί η απροθυμία να ληφθούν υπόψη οι εθνικές διατάξεις σε ορισμένα ζητήματα. Πιστεύω ότι, και στο μέλλον, πρέπει να υπάρχουν λόγοι αμφισβήτησης του ρόλου του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ιδίως στο συγκεκριμένο θέμα.

 
  
  

− Έκθεση: Doris Pack (A6-0378/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Pack για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου, επειδή είμαι πεπεισμένος ότι το βήμα αυτό θα συμβάλει στην εγκαθίδρυση μιας συμβατικής σχέσης μεταξύ των δύο μερών, η οποία θα διευκολύνει τη μετεξέλιξη της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε πλήρως λειτουργικό κράτος.

Η κατάσταση αυτή θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, επιτρέποντας στη νομοθεσία και στους κανονισμούς της να προσεγγίσουν σταδιακά το κοινοτικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που θα ενισχύσει τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ), δεδομένου ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την υπέρβαση των εθνοτικών διαιρέσεων και για την επίτευξη πραγματικής συμφιλίωσης των μερών. Συμφωνώ επίσης, ειδικότερα, ότι οι εν λόγω προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στις νέες γενεές, μέσω κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις δύο οντότητες και μέσω κοινής κατανόησης των πρόσφατων τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα εκεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας» …

Πίσω από αυτές τις εννέα λέξεις, υπάρχουν 65 σελίδες μιας «συμφωνίας», η οποία, μεταξύ πολλών άλλων αρνητικών πτυχών, διέπεται από τις κατ’ ευφημισμό λεγόμενες «αρχές της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς».

Επιπλέον ορισμένων ανησυχητικών πολιτικών πτυχών, κύριος στόχος της συμφωνίας είναι η ενσωμάτωση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, ως τρόπος για να εξασφαλισθεί ότι οι μεγάλες διεθνικές εταιρείες της ΕΕ θα ελέγχουν την οικονομία της.

Η συμφωνία διανθίζεται από τους όρους «ελεύθερο εμπόριο», «ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων», «ελευθέρωση της εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών» και «ελευθέρωση των μεταφορών» (αεροπορικών, θαλάσσιων, εσωτερικών πλωτών και χερσαίων). Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι, εντός έξι ετών, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή και επιβολή του κοινοτικού κεκτημένου για τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και επίσης σε «άλλους τομείς σχετικούς με το εμπόριο».

Προφανώς, υποστηρίζουμε την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με άλλες χώρες, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται ως απόκριση στις πραγματικές ανάγκες τους. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να είναι αμοιβαίως επωφελείς και να συμβάλλουν στην αμοιβαία ανάπτυξη και πρέπει να τηρείται η αρχή της μη επέμβασης και του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας.

Ωστόσο, η παρούσα συμφωνία αντίκειται στην αρχή αυτή.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0537/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Η πειρατεία στη θάλασσα είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι τόσο επίκαιρο σήμερα όσο υπήρξε για μερικές εκατοντάδες χρόνια. Ωστόσο, απέχει πολύ από το ρομαντικό, ευγενές «επάγγελμα» που παρουσιάζουν τα μυθιστορήματα περιπέτειας ή η σειρά ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής».

Η πειρατεία προκαλεί θύματα και παράγει τεράστια έσοδα για αυτούς που ασκούν το εν λόγω «επάγγελμα». Σύμφωνα με ορισμένα στατιστικά στοιχεία, πέρσι μόνον, οι πειρατές επιτέθηκαν σε περισσότερα από 60 πλοία, καταλαμβάνοντας 14 εξ αυτών και συλλαμβάνοντας ομήρους εκατοντάδες ναυτικούς. Οι πράξεις πειρατείας στον Κόλπο του Άντεν έχουν κοστίσει στους πλοιοκτήτες μεταξύ 18 και 30 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, υπό τη μορφή λύτρων για την ανάκτηση των πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Επιπλέον, η πειρατεία μπορεί να οδηγήσει σε πολύπλοκες καταστάσεις, όπως αυτή στην οποία ένα ουκρανικό σκάφος το οποίο μετέφερε περισσότερους από 30 πυραύλους έπεσε στα χέρια σομαλών πειρατών. Τα εν λόγω όπλα θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν καταλήξει σε ισλαμιστές αγωνιστές στη Σομαλία ή σε άλλες περιοχές συγκρούσεων στην αφρικανική ήπειρο. Είναι δύσκολο να εξηγηθεί πώς, εν έτει 2008, έχουμε ακόμη φαινόμενα πειρατείας όπως στον Μεσαίωνα. Η διεθνής κοινότητα γενικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα έχουν καθήκον να εξετάσουν την ιστορική αυτή ανωμαλία και να αναπτύξουν μηχανισμούς οι οποίοι θα θέσουν τέλος στην κατάσταση αυτή προς όφελος ολόκληρης της περιοχής.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), γραπτώς. − Υποστηρίζω πλήρως το ψήφισμα για την πειρατεία στη θάλασσα. Επί του παρόντος συμβαίνουν δύο επιθέσεις την ημέρα στην περιοχή γύρω από το Κέρας της Αφρικής και οι πειρατές διαταράσσουν τις ροές του εμπορίου και εμποδίζουν τη διεθνή βοήθεια να φτάσει στη Σομαλία. Το παρόν ψήφισμα ζητεί συντονισμένη δράση μεταξύ της ΕΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης, ώστε να απομονωθούν οι πειρατές στην περιοχή και να διασφαλισθεί ότι η βοήθεια φτάνει στην ταραγμένη αυτή περιοχή. Υποστηρίζω τις συστάσεις αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Μια από τις σημαντικότερες πτυχές της αποστολής EU NAVCO είναι το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη ναυτική αποστολή της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, λαμβάνοντας μέτρα κατά της πειρατείας αυτής, η ΕΕ έχει σαφή επίγνωση ότι προασπίζεται τα άμεσα συμφέροντά της. Η επίγνωση αυτή συνδέεται αναμφίβολα με τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. Καθώς ο κόσμος έρχεται πιο κοντά και καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία αποκτά ολοένα και πιο παγκόσμιο χαρακτήρα, είναι σαφές ότι τα συμφέροντά μας εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορά μας και ότι η προάσπισή τους θα απαιτήσει επίσης πόρους που εκτείνονται πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα εν λόγω συμφέροντα και η προάσπισή τους είναι, κατά κανόνα, κοινά για την Ευρώπη και τους συμμάχους της. Για τον λόγο αυτό, ο ρόλος του NATO, μεταξύ άλλων, στην καταπολέμηση της πειρατείας είναι ζωτικής σημασίας και πρέπει να σημειωθεί και να περιληφθεί στην ανάλυσή μας αυτής της μεταβαλλόμενης κατάστασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), γραπτώς. – (IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος για την πειρατεία στη θάλασσα. Η ανεμπόδιστη διέλευση των σκαφών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου: η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανεχθεί την τέλεση πράξεων πειρατείας κατά κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, μια πλούσια περιοχή θήρας για τους ληστές της θάλασσας.

Χαιρετίζω την έκκληση στη μεταβατική κυβέρνηση της Σομαλίας, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση, να αντιμετωπίσει την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία που διαπράττονται από τις σομαλικές ακτές σε βάρος πλοίων που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια ως εγκληματικές πράξεις, συλλαμβάνοντας τους δράστες βάσει του ισχύοντος διεθνούς δικαίου. Τέλος, επικροτώ την κοινή δράση που προωθεί το Συμβούλιο, και ειδικότερα να επεκταθεί το δικαίωμα της θαλάσσιας και εναέριας καταδίωξης των πειρατών αυτών στα χωρικά ύδατα των παρακτίων κρατών, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενες χώρες συμφωνούν, καθώς και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού συντονισμένης βοηθείας για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων πειρατείας στη θάλασσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), γραπτώς. − Θα ψηφίσω υπέρ του παρόντος ψηφίσματος και συγχαίρω τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν στην παρούσα συγκυρία.

Η πειρατεία στη θάλασσα είναι εγκληματική πράξη, η οποία όχι μόνον απειλεί τη ζωή των ναυτικών, αλλά διαταράσσει επίσης το νόμιμο εμπόριο, ακόμη και την ανθρωπιστική βοήθεια.

Οι σύγχρονοι πειρατές δεν χαρακτηρίζονται από ρομαντισμό· δεν είναι χαρακτήρες τύπου Johnny Depp, οι οποίοι κρέμονται από τα ξάρτια. Είναι απελπισμένοι, επικίνδυνοι εγκληματίες, οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν.

Η πειρατεία αποτελεί πρόβλημα σε ολόκληρο τον κόσμο, και ιδίως στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας, όπου έχει προσλάβει διαστάσεις επιδημίας. Είναι πλέον καιρός για συντονισμένη διεθνή δράση για να δοθεί τέλος σε αυτό το είδος δραστηριότητας. Το παρόν ψήφισμα είναι επίκαιρο, και ευελπιστώ ότι θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις μας να συνεργασθούν στο πλαίσιο της διεθνούς αυτής προσπάθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς.Το ψήφισμα, που υπερψηφίστηκε από τον μεγάλο συνασπισμό κεντροδεξιών και κεντροαριστερών πολιτικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προωθεί, με πρόσχημα την πειρατεία, νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις της ΕΕ στην περιοχή της Σομαλίας και του Κέρατος της Αφρικής. Αξιοποιεί τα κρούσματα πειρατείας σε μία περιοχή όπου διασταυρώνονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί ΕΕ, ΗΠΑ, Ρωσίας και άλλων δυνάμεων, για να επιβάλλει και να κατοχυρώσει την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων της ΕΕ που με την «πυγμή των όπλων» θα προωθήσει τα ιμπεριαλιστικά σχέδιά της για γεωστρατηγικό έλεγχο.

Το Ευρωκοινοβούλιο χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ για τη συγκρότηση και αποστολή ευρωενωσιακής πολεμικής ναυτικής δύναμης, δύναμη κρούσης ουσιαστικά των ευρωπαϊκών μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων για μεγαλύτερη διείσδυση και αναδιανομή των αγορών προς όφελός τους. H νέα αυτή ιμπεριαλιστική επιχείρηση θα σημάνει ακόμη μεγαλύτερη καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής, ένταση της εκμετάλλευσης των λαών για τη διασφάλιση των μονοπωλιακών κερδών, νέους κινδύνους πολεμικών τυχοδιωκτισμών στο έδαφος των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Οι λαοί μπορούν να αποκρούσουν τους νέους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, να επιβάλλουν το αναφαίρετο δικαίωμά τους να καθορίζουν οι ίδιοι το μέλλον και την τύχη τους, με κριτήριο τα συμφέροντά τους, ενάντια στους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), γραπτώς. − Η αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών βουλευτών υποστηρίζει την ισχυρή διεθνή ναυτική δράση κατά της πειρατείας, αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο η ΕΕ μπορεί, ή πρέπει ακόμη, να παρέμβει. Επομένως, απείχαμε από την ψηφοφορία επί του ψηφίσματος. Μια ναυτική μονάδα του NATO αναπτύσσεται ήδη κατά της πειρατείας στις θάλασσες στα ανοικτά του Κέρατος της Αφρικής. Τα κράτη μέλη της ΕΕ που θα πρέπει να συνεισφέρουν πολεμικά σκάφη στη «ναυτική δύναμη της ΕΕ» συνεισφέρουν ήδη στην απόκριση του NATO. Η ΕΕ δεν διαθέτει πρόσθετους πόρους. Δεν προσφέρει καμία προστιθέμενη αξία, μόνον πολυπλοκότητα, σύγχυση και διπλασιασμό των προσπαθειών, ενώ η κατάσταση απαιτεί συνοχή, μια σαφή αλυσίδα διοίκησης και πολιτικού ελέγχου, και αυστηρούς κανόνες εμπλοκής. Η δουλειά αυτή είναι για το NATO. Διαφωνούμε επίσης με τις αναφορές σε «αλιευτικά σκάφη της ΕΕ», «αλιείς της ΕΕ», «αλιευτικά, εμπορικά και επιβατηγά πλοία της Κοινότητας». Η ΕΕ δεν διαθέτει σκάφη και κανένα δεν φέρει τη σημαία της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Ο αριθμός των πράξεων πειρατείας που έχουν καταγραφεί σε ολόκληρο τον κόσμο μεταξύ των ετών 2000 και 2006 ήταν 2 400. Ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα συμβάντα που δεν δηλώνουν οι επιχειρήσεις μεταφορών φοβούμενες την αύξηση των ασφαλίστρων τους. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας υπολόγισε ότι ο πραγματικός αριθμός των πράξεων πειρατείας είναι δύο χιλιάδες τοις εκατό υψηλότερος. Η πειρατεία συνεπάγεται ζημίες ύψους της τάξης των 13-16 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, και το ποσό αυτό είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Η Σομαλία είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Από το 2000 και έπειτα, τα πιο επικίνδυνα ύδατα στον κόσμο είναι αυτά κατά μήκος της ακτής της νοτιοανατολικής Ασίας, μαζί με τα ύδατα γύρω από τη Μαλαισία, την Ινδονησία, τη Νιγηρία, το Ιράκ και την Τανζανία.

Οι πράξεις πειρατείας στη θάλασσα αποτελούν σημαντική απειλή όχι μόνον για τους ανθρώπους, αλλά και για τη θαλάσσια ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής.

 
  
  

– Πρόταση ψηφίσματος (B6-0544/2008) – Ισοδυναμία των λογιστικών προτύπων

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) αποτελούν ορθή βάση για την ενοποίηση των λογιστικών προτύπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η γενικευμένη χρήση παγκοσμίως αποδεκτών λογιστικών προτύπων θα βελτιώσει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα οφέλη θα γίνουν αισθητά τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους επενδυτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν μόνον τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται βάσει των ΔΠΧΠ στην έκδοση του Οργανισμού Λογιστικών Προτύπων. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι, για μεταβατική περίοδο, είναι διατεθειμένες να δεχθούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται βάσει των ΔΠΧΠ στην έκδοση που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 χωρίς να απαιτούν την προσαρμογή τους.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0562/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), γραπτώς. – (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος, δηλαδή, συσκευών που παράγουν σαρωμένες εικόνων ατόμων σαν αυτά να ήταν γυμνά, ισοδυναμώντας ουσιαστικά με σωματικό έλεγχο κατόπιν απογύμνωσης, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων, επειδή συμφωνώ με τους εισηγητές ότι το εν λόγω μέτρο ελέγχου ξεπερνά τα όρια μιας απλής διαδικασίας που καθίσταται δυνατή από την τεχνολογία και έχει αντίκτυπο στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, στην προστασία των δεδομένων και στην προσωπική αξιοπρέπεια. Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι πρέπει να πλαισιώνεται από σημαντικές και αποτελεσματικές ρήτρες διασφάλισης.

Δεδομένου ότι οι απαραίτητες για την λήψη απόφασης προϋποθέσεις δεν έχουν τηρηθεί ακόμα, δεδομένου ότι ουσιώδη στοιχεία εξακολουθούν να είναι άγνωστα, θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα να ζητήσουμε από την Επιτροπή, πριν την λήξη της τρίμηνης προθεσμίας, να εκπονήσει έκθεση αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να γνωμοδοτήσει επειγόντως όσον αφορά τους σαρωτές σώματος μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Υποστηρίζω την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων.

Με προβληματίζει ο προτεινόμενος κανονισμός, ο οποίος προβλέπει τη χρήση σαρωτών σώματος στις επιτρεπτές μεθόδους για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών στα αεροδρόμια της ΕΕ. Οι συσκευές αυτές παράγουν σαρωμένες εικόνων ατόμων σαν αυτά να ήταν γυμνά, ισοδυναμώντας ουσιαστικά με σωματικό έλεγχο κατόπιν απογύμνωσης. Το εν λόγω μέτρο ξεπερνά τα όρια μιας απλής διαδικασίας που καθίσταται δυνατή από την τεχνολογία και έχει αντίκτυπο στο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, στην προστασία των δεδομένων και στην προσωπική αξιοπρέπεια.

Θεωρώ ότι οι απαραίτητες για την λήψη απόφασης προϋποθέσεις δεν έχουν τηρηθεί ακόμα, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στερείται ακόμη ουσιωδών πληροφοριών και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει έκθεση αντικτύπου επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων, να ζητήσει τη γνώμη των ανεξάρτητων αρχών προστασίας των δεδομένων και να πραγματοποιήσει επιστημονική και ιατρική αξιολόγηση του ενδεχόμενου αντικτύπου επί της υγείας αυτών των τεχνολογιών.

Η λήψη απόφασης χωρίς να διενεργηθούν όλα τα προαναφερθέντα θα επιδείξει μια βιασύνη την οποία οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θα κατανοήσουν και θα αποτελέσει ένα ακόμη βήμα στην κλιμάκωση της ασφάλειας αδιαφορώντας πλήρως για τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την προσωπική αξιοπρέπεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE-DE), γραπτώς. (RO) Απέσχον από την ψηφοφορία επί της παρούσας πρότασης ψηφίσματος, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διενεργήσει έναν πολύ πιο ώριμο προβληματισμό σχετικά με την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Εξυπακούεται ότι αμφότερες είναι βασικές αξίες για τους πολίτες των κρατών μελών και πρέπει να προστατεύονται εξίσου. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από εγκληματικές συμμορίες ή τρομοκράτες είναι, σε πολλές περιπτώσεις, πιο προηγμένη από εκείνη που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες μας επιβολής του νόμου. Η ΕΕ δεν έχει καμία δικαιολογία για τη μη χρήση των πιο προηγμένων διαθέσιμων τεχνικών πόρων, εάν η χρήση τους μπορεί να σημαίνει την αποφυγή της απώλειας ανθρώπινων ζωών.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Τα τελευταία χρόνια, οι αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας στις αεροπορικές μεταφορές δημιούργησαν ολοένα και περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τη συμβατότητά τους με τα ατομικά δικαιώματα. Αυτή η αναγκαιότητα εναρμόνισης συμφερόντων αναδύεται παραδοσιακά στον τομέα της ελευθερίας και της ιδιωτικής ζωής, ειδικότερα. Οι προβληματισμοί αυτοί ανέκυψαν άλλη μία φορά στην παρούσα περίπτωση και απαιτούν κατάλληλη απάντηση, η οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να δοθεί. Εάν λάβουμε υπόψη, αφενός, το επίπεδο παρέμβασης των υφιστάμενων μεθόδων και, αφετέρου, τις απαντήσεις που παρέχουν οι λύσεις που περιλαμβάνουν την καταγραφή εικόνων και εξασφαλίζουν τη φυσική απόσταση ανάμεσα στο προσωπικό ασφάλειας και τον επιβάτη που υποβάλλεται σε έλεγχο, φαίνεται ότι ορισμένα από τα ερωτήματα αυτά ξεπεράσθηκαν ή τουλάχιστον θα μπορούσαν να ξεπερασθούν.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα άλλο ερώτημα, το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει καλυφθεί επαρκώς και το οποίο εγείρει σημαντικούς προβληματισμούς. Οι συνέπειες της τεχνολογίας αυτής για την υγεία δεν έχουν μελετηθεί ακόμη κατάλληλα. Η αξία που διακυβεύεται στην προκειμένη περίπτωση, συγκεκριμένα η υγεία των πολιτών, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο να διασφαλισθεί, εάν θεσπισθούν μέτρα χωρίς τις προϋποθέσεις που προτείνονται στην αρχική εκδοχή του κειμένου που υποβάλλεται σε ψηφοφορία. Επομένως, καταψήφισα την τροπολογία που στόχευε στην άρση των εν λόγω προϋποθέσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. (SV) Ψηφίζω υπέρ της παρούσας πρότασης ψηφίσματος, ζητώντας να ερευνηθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη σάρωση του σώματος προτού ληφθεί απόφαση. Ωστόσο, το ψήφισμα μπορούσε να είχε προχωρήσει περισσότερο. Διαφωνώ καταρχήν με τη χρήση των σαρωτών σώματος, η οποία συνεπάγεται υπερβολική παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και είναι δυσανάλογη προς τον σκοπό που επιδιώκει. Το ισχύον σύστημα βρίσκεται ήδη στα όρια της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής και είναι επαρκώς ασφαλές.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL), γραπτώς. H απαράδεκτη απόφαση της ΕΕ για τη χρήση των «σαρωτών σώματος» («body scanners») στα αεροδρόμια, δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια των αερομεταφορών, εντάσσεται στην αντιδραστική πολιτική της ΕΕ, αποτελεί χυδαία κατάφωρη παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων, με οδυνηρές συνέπειες για την υγεία και τη ζωή τους.

Οι δημαγωγικές αναφορές επιφυλάξεις και αντιρρήσεις για την έλλειψη εγγυήσεων σχετικά με τους «σαρωτές σώματος», που περιλαμβάνονται στο σχετικό κοινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφήνουν ανοιχτό το δρόμο της εφαρμογής του απαράδεκτου και άκρως επικίνδυνου συστήματος.

Το προτεινόμενο μέτρο, το οποίο θίγει βάναυσα την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και το βασικό πυρήνα της προσωπικότητάς του, ενώ παράλληλα θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη σωματική υγεία του, αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, το πραγματικό, αποκρουστικό πρόσωπο της ΕΕ του κεφαλαίου. Οι λαοί πρέπει για άλλη μια φορά να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Το ηλεκτρονικό ξεγύμνωμα των πολιτών με ή χωρίς «εγγυήσεις», δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Χρειάζεται η άμεση, πλήρης και αποφασιστική καταδίκη του. Αντίσταση, ανυπακοή και απειθαρχία στην πολιτική και τα μέτρα της ΕΕ είναι μονόδρομος για τους λαούς, προκειμένου να εξασφαλίσουν ακόμη και τη στοιχειώδη αξιοπρέπειά τους.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (B6-0541/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Η μεγάλη πλειονότητα όλων των χωρών της πρώην Γιουγκοσλαβίας επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΕ. Η επιθυμία αυτή δεν διατυπώθηκε μόνον από τους Αλβανούς και τους Μακεδόνες στη Μακεδονία, οι οποίοι μόλις πρόσφατα βρήκαν μια λύση στις διαφορετικές απόψεις τους όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας αυτής, αλλά και από τους Σέρβους, τους Μαυροβούνιους και τους Αλβανούς του Κοσσυφοπεδίου, οι οποίοι αποχαιρέτισαν πρόσφατα ένα κοινό κράτος, μαζί με τους Σέρβους, τους Κροάτες και τους Βόσνιους στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η ΕΕ θα πρέπει να προσέξει να μην υπερεκτιμήσει τη σημασία του γεγονότος αυτού. Το γεγονός ότι θέλουν να συνεργασθούν στο πλαίσιο της ΕΕ δεν μας λέει απολύτως τίποτε σχετικά με την κρατική δομή στην οποία ζουν. Αυτή βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των λαών, όχι της ΕΕ. Εάν πρέπει να επιλέξουν μεταξύ περιφερειακής αυτοδιοίκησης και μεταβίβασης εξουσιών σε μια κεντρική κυβέρνηση, επειδή αυτό επιθυμεί η ΕΕ, τότε θα διαλέξουν το πρώτο. Ο πόλεμος στη Βοσνία στο διάστημα μεταξύ 1992 και 1995 προκλήθηκε επειδή η πλειονότητα των κατοίκων δεν ήθελε μια κεντρική κυβέρνηση, αλλά μια χαλαρή εταιρική σχέση στην καλύτερη περίπτωση. Η χθεσινή συζήτηση κατέδειξε σαφώς ότι η μεγάλη πλειονότητα των βουλευτών στο παρόν Σώμα θα προτιμούσε περισσότερη κεντρική κυβέρνηση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη παρά αποκέντρωση. Δεδομένου ότι ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί, η ΕΕ καταδικάζεται σε επ’ αόριστον παρουσία στη χώρα αυτή. Για τον λόγο αυτό θα καταψηφίσω την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
  

− Πρόταση ψηφίσματος: (RC-B6-0571/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος εντάσσεται σε μια ωμή εκστρατεία για την παραποίηση της ιστορίας ταυτίζοντας τον κομμουνισμό με τον φασισμό, σε μια αισχρή προσπάθεια απαλλαγής του δεύτερου και εξομοίωσης εκείνων που είχαν στόχο να σκλαβώσουν την ανθρωπότητα με εκείνους που αγωνίστηκαν ηρωικά για την ελευθερία.

Όπως τονίσαμε προηγουμένως, πρόκειται για μια βαθιά αντικομμουνιστική εκστρατεία, στόχος της οποίας είναι η διαίρεση των δημοκρατικών δυνάμεων μέσω της άρνησης και της παραποίησης της συμβολής των κομμουνιστών στον αγώνα κατά του φασισμού και στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο αντικομμουνισμός ήταν το ιδεολογικό υπόβαθρο αρκετών φασιστικών δικτατοριών και ένας παράγοντας που χρησιμοποιήθηκε από αυτές για τη διαίρεση των δημοκρατικών δυνάμεων.

Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος εντάσσεται επίσης στις προσπάθειες απόκρυψης του γεγονότος ότι ο καπιταλισμός σπέρνει τον σπόρο της αθλιότητας και της πείνας στον κόσμο. Ακούστε απλώς τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος ανέφερε πρόσφατα ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα προστεθούν στα θύματα της πείνας, μιας κατάστασης που αφορά ήδη περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους στον κόσμο.

Η παρούσα πρόταση ψηφίσματος πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της ανάδυσης των εθνικιστικών δυνάμεων στην Ουκρανία, των προσπαθειών απαλλαγής των ουκρανικών φιλοφασιστικών ομάδων για τη συνεργασία τους με τους Ναζί, των πιέσεων για τη διεύρυνση του NATO και της παρούσας εκστρατείας κατά της Ρωσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (PSE), γραπτώς. − Οι Εργατικοί βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν να δηλώσουν την έντονη στήριξή τους στην πεποίθηση ότι ο λιμός του 1932-33 ήταν μια τρομακτική, ανθρωπογενής τραγωδία, και πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε τη μνήμη και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον τεχνητό αυτό λιμό καθώς και τη σημασία του στην ιστορία της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Gordon Brown προέβη σε κοινή δήλωση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας στις 15 Μαΐου 2008, στην οποία η Μεγάλη Βρετανία υποσχέθηκε τη συνεργασία στους διεθνείς οργανισμούς για την προώθηση της μνήμης του Holodomor. Παρότι δεν αναγνωρίζουμε επίσημα ότι τα γεγονότα του 1932-33 εμπίπτουν στον ορισμό της σύμβασης του ΟΗΕ για τη γενοκτονία του 1948, αναγνωρίζουμε ότι ορισμένοι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν την άποψη αυτή και δεσμευόμαστε να παρακολουθήσουμε τη συζήτηση και να μελετήσουμε προσεκτικά τυχόν στοιχεία που θα αναδειχθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang και Fernand Le Rachinel (NI), γραπτώς. – (FR) Το Σώμα μας αναγνωρίζει επιτέλους τη φρίκη της εξόντωσης μέσω του λιμού –του Holomodor– που προκάλεσε στην Ουκρανία το σοβιετικό καθεστώς. Είναι, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι δεν ακολούθησε το παράδειγμα του κοινοβουλίου της Ουκρανίας χαρακτηρίζοντας το εν λόγω μαζικό έγκλημα ως γενοκτονία.

Πράγματι, ο λιμός, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο εκατομμυρίων Ουκρανών μεταξύ 1932 και 1933, δεν ήταν αποκλειστικά αποτέλεσμα του οικονομικού και κοινωνικού παραλογισμού του κομμουνισμού· ήταν αποτέλεσμα ενός σχεδίου εξόντωσης, το οποίο εμπίπτει στον ορισμό της γενοκτονίας, δηλαδή: «πρόθεση να εξοντωθεί, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα με τη δολοφονία μελών της ομάδας», καθώς και «αυθαίρετη επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης με στόχο τη ολική ή μερική φυσική της εξόντωση».

Σε μια εποχή στην οποία, στη Γαλλία, ειδικότερα, μια ορισμένη μεσοαστική κομμουνιστική άκρα αριστερά επωφελείται της στήριξης των μέσων ενημέρωσης, η αναγνώριση μιας τέτοιας γενοκτονίας επιτρέπει να θυμηθούμε τη φρίκη του μαρξισμού-λενινισμού, ο οποίος ευθύνεται για τον θάνατο 200 εκατομμυρίων ανθρώπων από την επανάσταση των μπολσεβίκων το 1917 και ο οποίος εξακολουθεί να καταπιέζει σήμερα περισσότερο από ενάμισι δισεκατομμύριο ανθρώπους, στην Κούβα, στη Βόρεια Κορέα, στο Βιετνάμ κυρίως στην Κίνα, όπου η πλέον ανεξέλεγκτη μορφή καπιταλισμού συνδυάζεται πολύ καλά με τον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Erik Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. (NL) Η ομάδα μου δεν υπέγραψε την παρούσα πρόταση ψηφίσματος και η πλειοψηφία την καταψήφισε, και ο λόγος είναι ότι πιστεύουν ότι η ανάδυση της Σοβιετικής Ένωσης σε μια καθυστερημένη τότε Ρωσία ήταν ένα βήμα προόδου και επέτρεψε σε πολλούς ανθρώπους με ελλιπή κατάρτιση, κακοπληρωμένους και χωρίς δικαιώματα να αποκτήσουν μια καλύτερη ζωή. Συμμερίζομαι την πεποίθηση αυτή, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να δικαιολογήσει όλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν τότε. Ορισμένοι υπέρμαχοι του εκσυγχρονισμού, μεταξύ άλλων ο ηγέτης τους Στάλιν, θεωρούσαν ότι το ατομικό δικαίωμα στη ζωή ανθρώπων που είχαν διαφορετικές απόψεις ήταν τελείως ασήμαντο. Η στάση αυτή εντασσόταν στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας ρωσικής παράδοσης καταπίεσης και βίας. Όλα τα άσχημα μέσα του παρελθόντος ανασύρθηκαν, αυτή τη φορά για να καταπνίξουν κάθε αντίθεση στην πρόοδο. Η αρχική ιδέα της δημοκρατίας και των ίσων δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους τέθηκε σε δεύτερη μοίρα. Ο καλός σκοπός που επιδιωκόταν έγινε η δικαιολογία για τις κακές πράξεις που τελούνταν, βάσει της ιδέας ότι η ιστορία αποφαίνεται πάντοτε υπέρ των νικητών. Σήμερα έχουν περάσει 75 χρόνια, και είναι δίκαιο και ορθό να δοθεί μεγάλη προσοχή στα λάθη που έγιναν τότε και στα πολλά θύματα των λαθών αυτών. Για τον λόγο αυτό θα ψηφίσω υπέρ της παρούσας πρότασης ψηφίσματος.

 
  
  

− Έκθεση: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), γραπτώς. − Εγώ και οι βρετανοί Συντηρητικοί συνάδελφοί μου υποστηρίζουμε το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και πιστεύουμε ότι πολλές από τις προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του ρόλου του που περιέχονται στην παρούσα έκθεση αξίζουν στήριξης.

Όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη Β, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι η αντιπροσωπεία των βρετανών Συντηρητικών βουλευτών του ΕΚ διαφωνεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας και την ενσωμάτωση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην εν λόγω συνθήκη. Πιστεύουμε ότι η διαδικασία κύρωσης της εν λόγω συνθήκης πρέπει να λάβει τέλος μετά το αποφασιστικό «όχι» στο δημοψήφισμα της Ιρλανδίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Στην παρούσα έκθεση, η Επιτροπή Αναφορών ενθαρρύνει τον Διαμεσολαβητή να συνεχίσει να επιδιώκει τον διττό στόχο που ανακοίνωσε στην ετήσια έκθεσή του το 2006, και συγκεκριμένα τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα για την προώθηση της χρηστής διοίκησης και την αύξηση των προσπαθειών επικοινωνίας, ώστε όλοι οι πολίτες που μπορεί να χρειαστούν τις υπηρεσίες του να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι σχετικά με το πώς μπορούν να το πράξουν. Η αύξηση του αριθμού των υποβληθεισών καταγγελιών επιβεβαιώνει τη σημασία της εν λόγω πληροφόρησης.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Διαμεσολαβητής διαθέτει πλέον περισσότερες εξουσίες, μετά τις αλλαγές που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν αιτήματός του. Συνολικά , το 2007 ο Διαμεσολαβητής διενήργησε 641 έρευνες. Εξ αυτών το 64 % αφορούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 14 % αφορούσε την EPSO (Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), το 9 % το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 1 % το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές μορφές κακοδιοίκησης ήταν: αδιαφάνεια, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης παροχής πληροφοριών, άδικη μεταχείριση ή κατάχρηση εξουσίας, μη ικανοποιητικές διαδικασίες, καθυστέρηση που μπορούσε να αποφευχθεί, αθέμιτες διακρίσεις, αμέλεια, νομικό σφάλμα και μη διασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υποθέσεις διευθετήθηκαν.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Wojciechowski (IND/DEM), γραπτώς. − (PL) Στις 19 Μαΐου 2008, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ. Διαμαντούρος, υπέβαλε την έκθεσή του στην Επιτροπή Αναφορών. Σε αυτήν, παρουσίασε λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων του μαζί με δεδομένα εκπεφρασμένα σε αριθμούς και ποσοστά. Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των παραδεκτών καταγγελιών που υποβλήθηκαν στον Διαμεσολαβητή αυξήθηκε από 449 το 2006 σε 518 το 2007. Σε σύγκριση με το 2006, ο αριθμός των μη παραδεκτών καταγγελιών μειώθηκε πέρσι. Οι λόγοι υποβολής καταγγελιών ήταν διάφοροι. Περιελάμβαναν αδιαφάνεια, μη ικανοποιητικές διαδικασίες, καθυστέρηση που μπορούσε να αποφευχθεί, διακρίσεις, μη διασφάλιση της εκπλήρωσης υποχρεώσεων και νομικά σφάλματα. Οι περισσότερες καταγγελίες, το 65 % του συνόλου, αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνον το 9 % των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αφορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ανέφερε επίσης σφάλματα εκ μέρους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ο κ. Διαμαντούρος επέκρινε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δεν συμμορφώθηκε με τις νομικές απαιτήσεις περί δημοσίευσης το 2006 και το 2005 ετήσιας έκθεσης σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

 
Τελευταία ενημέρωση: 17 Αυγούστου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου