Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2657(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0559/2008

Rozpravy :

PV 23/10/2008 - 13.2
CRE 23/10/2008 - 13.2

Hlasování :

PV 23/10/2008 - 14.2

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0526

Rozpravy
Čtvrtek 23. října 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

13.2. Demokratická republika Kongo: spojení východních pohraničních oblastí (hlasování)
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. - Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o Demokratické republice Kongo: spojení východních pohraničních oblastí(1).

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autorka. − Pane předsedající, konflikt v Demokratické republice Kongo (DRK) je pro konžskou společnost hluboce traumatizující.

Kromě jiných zvěrstev se po mnoho let používá jako válečná zbraň také znásilňování a desetitisíce žen a dívek trpí. Náš soucit nestačí. Není pochyb o tom, že v Kongu probíhá trvalá genocida žen a my si nemůžeme nadále dovolit stavět se k této hrozivé situaci zády. Slova nestačí k popisu hrůz, které tyto ženy musí snášet. Střety rebelů ve východních pohraničních oblastech budou nepochybně přinášet stále více násilí, včetně sexuálně motivovaného násilí.

Kolik žen a dívek bude muset zemřít, být hromadně znásilněno, zmasakrováno, zotročeno, nakaženo HIV, zamítnuto svými komunitami, dokud z dlouhodobého hlediska na mezinárodní úrovni nerozhodneme skutečně jednat? Sexuální násilí na dívkách a ženách by nemělo být tolerováno. Beztrestnost pachatelů takového násilí musí skončit a ve východních pohraničních oblastech DRK musí být znovu nastolen právní stát.

My všichni musíme uznat, že tato situace vyžaduje mnohostranný přístup. Ve východních pohraničních oblastech Demokratické republiky Kongo je nutné dosáhnout míru, musí být nastolen právní řád a společnost ochráněna před zachycením v pasti chudoby. To předpokládá, že se právním řádem musí řídit také těžba konžských přírodních zdrojů.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda, autorka. − (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, nejprve prosím přijměte omluvy mého kolegy, pana Hutchinsona, který tady s námi dnes nemohl být.

5 400 000 lidí – to je počet obětí konfliktu v Demokratické republice Kongo od roku 1998. Každý den umírá 1 500 lidí. Tito lidé jsou ženy, které nepřežijí zmrzačení, která jim byla způsobena; jsou to rebelové nebo vojáci z pravidelné konžské armády; jsou to také dětští vojáci, kteří byli uneseni svým rodičům; jsou to také malá děvčata, jejichž krátký čas zde na zemi bude noční můrou.

Násilí slov, která používám, je ničím oproti násilí, ke kterému už příliš dlouho dochází v Demokratické republice Kongo, násilí, které za posledních několik týdnů narostlo a rozšířilo se, to vše uprostřed lhostejnosti mezinárodního společenství. Zprávy, které jsme sestavili, jsou ale usvědčující: usvědčující pro vojáky v mnoha rebelských frakcích na zemi; dále usvědčující pro vládní síly, které pro obyvatelstvo namísto ochrany představují hrozbu; usvědčující dokonce i pro OSN, která není schopna zaručit ochranu civilistů.

Znamená to, že usnesení, o kterém vedeme rozpravu, je zpracováno s cílem zalarmovat mezinárodní veřejné mínění a upozornit je na to, co se děje, a předložit řadu praktických požadavků na zajištění urychleného a trvalého usnesení k tomuto konfliktu.

Mezi těmito požadavky klade skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu zvláštní důraz na několik bodů: zaprvé posílení mise OSN s evropskou vojenskou posádkou, která bude schopna komunikovat s obyvatelstvem, a zadruhé vyzýváme nejvyšší politické a vojenské činitele, aby udělali vše, co mohou, a zajistili, aby vojáci z konžské armády jednou a provždy zastavili zvěrstva, která provádějí.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autor.(ES) Pane předsedající, rád bych zdůraznil některé z aspektů, které již byly ve vztahu k situaci v Demokratické republice Kongo zmíněny.

První je zřejmý. Konflikt, o kterém hovoříme, má mnoho příčin. Hovoříme o problému, který se týká přístupu ke zdrojům. Hovoříme také o beztrestnosti, se kterou se tyto zdroje těží, beztrestnosti, se kterou se určití lidé „potulují“ po zmíněném regionu a páchají brutální činy, aniž by byli stíháni ať už místními úřady, nebo mezinárodními silami, a zatřetí beztrestnosti vyplývající z trvalé přítomnosti mezinárodních zbraní, které do tohoto regionu neustále přicházejí.

Cítím, že tyto tři prvky a spojení mezi nimi jsou základní, protože nejprve vyzdvihují potřebu hloubkové revize přítomnosti OSN v tomto regionu.

Zadruhé musíme velice pečlivě studovat otázku násilí páchaného na ženách, zejména sexuálního násilí. To je otázka, o které jsme v tomto Parlamentu diskutovali. Měli bychom využít této příležitosti a znovu trvat na tom, aby jak Organizace spojených národů, tak Evropská unie požadovaly, aby se znásilnění, a zejména uchýlení se k mučení a zneužívání žen jako k sexuální zbrani, považovalo za válečné zločiny. Žádáme již dlouhou dobu na všech příslušných scénách, aby se tak stalo.

Existuje také třetí aspekt, který by měl být podle mého zdůrazněn: celý tento problém pramení v jednom z největších zdrojů bohatství na světě, konkrétně diamantech. Důsledné a přesné uplatnění monitorovacích mechanismů, jako je Kimberleyský proces, je pro tuto základní otázku naprosto zásadní.

Dovolte mi prosím, abych vám připomenul, že příští týden začne v Organizaci spojených národů rozprava o přijetí mezinárodní dohody o vývozu zbraní. Jsem přesvědčen, že se jedná o jedinečnou příležitost zdůraznit, že to je naprosto nezbytné, v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, autor. (NL) Pane předsedající, pro obyvatele Konga je stále více důležité najít způsob, jak přežít, i když je i nadále nemožné vytvořit centrální vládu. Měli bychom se naléhavě pokusit předejít všem okolnostem, které je vystavují násilí a vykořisťování, násilnému vystěhování z jejich domovů nebo hladomorům.

Proč je Kongo součtem všeho, co se může v Africe pokazit? Kongo začalo jako koloniální projekt těžby ve špatně přístupném vnitrozemí Afriky. Neexistoval žádný konžský národ se sdílenými zájmy a vyhlídkami, pouze množství skupin obyvatelstva v izolovaných oblastech.

Když Kongo získalo před téměř 50 lety nezávislost, stala se jména tehdejších, mezi sebou válčících politiků všeobecně známými po celém světě. Tshombe a Kalonji, úzce spojeni s těžařskými zájmy, usilovali o oddělení svého jihovýchodního regionu se značnými přírodními zdroji od zbytku země. Jediný vizionář, který se pyšnil tím, že dal své zemi jako celku seriozní budoucnost, Patrice Lumumba, byl rychle umlčen.

Poté vojenský diktátor Mobutu spravoval dlouhou dobu tuto zemi jako soukromý podnik, takový, který byl naprosto podřízen jeho rozmarům. Naděje, že by smrt Mobutua nakonec zvěstovala začátek pozitivního vývoje v Kongu, byla zmařena.

Druhému prezidentu po Mobutuovi, Kabilovi, se nepodařilo inspirovat ani kontrolovat velké části země. Současné možnosti Konga jsou určovány neúspěšnými volbami, jejichž výsledky jsou kontroverzní od samého začátku a zajisté nejsou všeobecně přijímány, masovou migrací z východních sousedících zemí, regionálními vládci se zájmy na těžbě a povstaleckými armádami. Zůstává ve hvězdách, zda pro sjednocené Kongo stále ještě existuje jednotné řešení.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, autorka. − (PL) Pane předsedající, někteří polští duchovní jsou v současné době v Kongu, společně s představiteli církve z jiných zemí. Ve svých misiích pracují, aby ochránili civilní obyvatelstvo, zejména ženy a děti, před násilím. Do mírových misí byly zapojeny také polské ozbrojené síly. Cítím se proto dramatickými událostmi v Kongu osobně dotčena.

Mimořádné obavy byly vyjádřeny, pokud se týká situace v Severním Kivu a udržování míru v kraji Ituri. Již po mnoho let v této zemi dochází každodenně k hrozným masakrům, znásilňování žen a dívek a také povinnému rukování dětí do armády. My všichni vyzýváme vlády Demokratické republiky Kongo a Rwandy, aby se zapojily do konstruktivního dialogu, který Kongu umožní vyjít z této humanitární katastrofy.

Ráda bych uvedla jednu velice důležitou věc. Skutečným důvodem, proč se tento konflikt pozastavil, bylo, že dělníci v Jižní Africe odmítli vykládat čínské zbraně. Vyzýváme vlády v regionu Velkých jezer, aby se zapojily do dialogu, jehož cílem je zastavit násilí v Kongu. Naléhavě žádám Evropskou komisi, aby posílila lékařskou pomoc civilnímu obyvatelstvu Konga. Pomoc potřebují především ženy a děti nakažené v důsledku znásilnění.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, jménem navrhovatele. – (DE) Pane předsedající, Demokratická republika Kongo (DRK) je nyní ve stejné situaci, v jaké byla Evropa po třicetileté válce, kdy se zhroutil právní řád. Kongo ale trpí mnohem více. Po zemi se potulují bandy uniformovaných mužů, z nichž někteří se nazývají „oficiální armádou“, jiní zase „soukromou armádou“. Ve skutečnosti jsou to všechno zločinecké bandy, které plundrují zemi a vraždí, znásilňují a okrádají civilní obyvatelstvo. Mír se do Konga nevrátí, dokud nebude znovu nastoleno alespoň zdání právního státu na regionální a celostátní úrovni.

Z tohoto důvodu je naším úkolem v Evropské unii zaprvé poskytnout humanitární pomoc, ale zadruhé zajistit, aby země měla minimální úroveň národní bezpečnosti. Nejsme toho ani zdaleka schopni a intervence, která se odehrála v Kongu – a v tomto bodě je třeba, abychom byli sebekritičtí –, nebyla zjevně tak úspěšná, jak bychom si byli přáli.

Z tohoto důvodu je nezbytné, abychom začali okamžitě plánovat, jak můžeme vnést zpět do této země v srdci Afriky stabilitu všemi mírovými, a pokud to bude nezbytné, vojenskými prostředky, které máme k dispozici, nebo dokonce za použití mírových jednotek. Do tohoto bodu jsme zatím nedospěli, ale musíme o něm diskutovat. Když se podíváte na Kongo, a já jsem měl několik příležitostí do této země letět, uvědomíte si, že se dotýká všech oblastí Afriky způsobem, který pro žádnou jinou africkou zemi neplatí.

Nemůžeme mít stabilní africký kontinent bez stabilního Konga, a proto máme v tomto ohledu velice silné závazky.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, jménem skupiny PPE-DE. – Pane předsedající, ve skutečnosti v nás oživení násilí ve východních hraničních oblastech Konga vyvolává nesmírné obavy. Žádáme proto ty, kteří se ho účastní, aby se okamžitě vrátili k mírovému procesu, ke kterému se zavázali v lednu.

Rád bych zmínil tři věci. Zaprvé konžská vláda musí převzít zvláštní odpovědnost za rozsáhlé sexuální násilí na ženách a dívkách, které se používá jako zbraň v této vnitřní válce. Zadruhé by se měl na vlády DRK a Rwandy vyvíjet mezinárodní tlak s cílem je donutit znovu zahájit konstruktivní dialog. Zatřetí vyzýváme všechny vlády EU, aby okamžitě poskytly mimořádnou pomoc obyvatelstvu východního Konga.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks, jménem skupiny PSE. – (ET) Dámy a pánové, dnes diskutujeme o velmi komplikovaném regionu a mně se zdá, že o tom mluvíme především proto, abychom zdůraznili, jak špatná ta situace je, a ne proto, že bychom měli jasnou představu, jak tuto situaci řešit. Ráda bych ale učinila několik poznámek, i když budu opakovat to, co již řekli řečníci přede mnou, včetně pana Kelama.

Nejdůležitější věcí je podpořit vládu Demokratické republiky Kongo, aby našla řešení této krize. Násilí pouze plodí nové násilí a já bych nechtěla tvrdit, že životy mužů jsou jaksi méně důležité nebo že násilí na mužích je přípustné, ale situace žen a dětí v Kongu je skutečně hrozná a měla by se jim věnovat zvláštní pozornost. Naléhavě žádám mezinárodní společenství a Radu bezpečnosti OSN o kvalitnější pomoc, Radu a Komisi o poskytnutí lékařské pomoci – především největší rizikové skupině – a také mimořádná pomoc členských států je zcela jistě důležitá.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, jménem skupiny ALDE. – Pane předsedající, východní pohraniční oblasti Demokratické republiky Kongo byly v posledních letech místem masakrů a také různých nesmírně krutých a sadistických zločinů namířených proti lidským bytostem, zejména proti nevinným civilistům, včetně mnoha žen a dětí.

Africká unie, Evropská unie a OSN se projevily jako ostudně neschopné vyvinout rozhodné úsilí k nastolení míru v tomto regionu. Je tomu tak především kvůli nedostatečnému zajištění zdrojů potřebných k účinnému jednání při ochraně místního obyvatelstva a jeho zajištění tolik potřebnou zvláštní pomocí a při poskytování skutečné pomoci, jejímž cílem je přijít s konečným politickým řešením převažujících konfliktů. Doufejme, že toto usnesení pomůže posílit mírovou pomoc Kongu a zejména případně odradit ty zlovolné vlády po celém světě, které i nadále poskytují vojenskou výzbroj válčícím frakcím v Kongu, od pokračování v této praxi.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, jménem skupiny UEN. – (PL) Pane předsedající, mírová dohoda uzavřená 28. ledna 2008 v Gomě ani nevyřešila problémy, ani nepřinesla mír do východních pohraničních oblastí Demokratické republiky Kongo. Znásilňování žen, a dokonce i malých dívek, pokračovalo tajně, stejně jako rabování a nucené odvody civilistů a dětí do ozbrojených sil. Všechny strany v konfliktu páchaly zvěrstva. Mohl bych uvést povstalecké skupiny, bojovníky Demokratických sil za osvobození Rwandy a konžskou armádu. Střety pokračovaly znovu a dokládaly, že válka, která začala před více než čtyřmi roky, pokračuje a sílí. Ze Severního Kivu se nedávno vynořily znepokojivé informace o stovkách mrtvých těl pohozených v řekách a okolo sto tisíc uprchlíků.

Válka nezpůsobuje pouze smrt, ale vede také k devastaci, naléhavějšímu hladu a všeobecné demoralizaci. Konžské úřady a armáda nebudou samy schopny problémy regionu vyřešit. Je třeba mezinárodní pomoci, včetně pomoci poskytnuté Evropskou unií. Materiální pomoc ve formě potravin a lékařské pomoci je také naléhavě třeba. Skupina Unie pro Evropu národů před tímto Parlamentem plně podporuje toto usnesení . Blaho každého jednotlivce a jeho právo na život a mír musí zvítězit.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). - Pane předsedající, zvěrstva zažívaná v Kongu jsou nepředstavitelná pro ty z nás, kteří žijeme v mírových civilizovaných společnostech. Jak můžeme nabídnout praktickou pomoc lidem, jako jsou Konžané? Přímá vojenská intervence a humanitární pomoc musí vycházet pouze z mezinárodního úsilí pod záštitou Organizace spojených národů, ale stále znova a znova vidíme vedoucí představitele těchto typů selhávajících států, jak jim je dovoleno plundrovat své země a užívat si svého bohatství v západním světě. Stabilní a mírové země světa by se měly spojit a zajistit, aby se nemohla krást obrovská množství bohatství, která jsou pak beztrestně ukládána v západních bankách.

Měly by se uzavřít mezinárodní dohody, které by zajistily, že si vůdci takových států nebudou moci užívat svých nepoctivě nabytých zisků. To by byl alespoň jeden malý prvek v celkovém řešení na pomoc rozvoje stability v zemích, jako je Kongo.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Pane předsedající, obnovený boj ve východní části Konga se vysmívá lidským právům a umlčuje demokracii. Navzdory podpisu mírové dohody v Gomě letos v lednu zneužívání nejzákladnějších lidských práv pokračuje: ženy jakéhokoliv věku jsou znásilňovány, páchají se masakry a shromažďují se dětští vojáci. Takto křehkou situaci nelze ignorovat. Musíme využít našeho postavení jednoho z nejsilnějších hlasů v mezinárodním společenství a volat po míru, spolupráci a stabilitě v tomto regionu.

Tento hlas můžeme také použít k odsouzení nedávných výroků Laurenta Nkunda, který vyzýval ke svržení zvolené a legitimní vlády Konga. Konžská armáda samotná nemá lidské, technické nebo finanční zdroje k plnění svého úkolu ve východním Kongu. Ale celosvětové prohlášení, jakým byl podpis zákona o odpovědnosti dětských vojáků tento měsíc v Americe, nám všem připomíná, že takovým zemím a úřadům lze nabídnout pomoc vydáním těch, kteří porušují lidská práva, spravedlnosti.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komise. − Pane předsedající, Komise sdílí obavy týkající se zhoršující se situace na východě Demokratické republiky Kongo, která způsobuje další stres již tak vážně postiženému obyvatelstvu. Je také znepokojena zejména rozsáhlým porušováním lidských práv v regionu, včetně násilí na ženách a pokračujícího odvádění dětských vojáků do konfliktu.

Komise znovu opakuje své přesvědčení, že současná krize, do které je zapojena Kinshasa a konžské povstalecké skupiny, nemá žádné vojenské řešení. Proto vyzýváme všechny strany v tomto konfliktu, aby urychleně obnovily dialog a prosazovaly odvážné politické kompromisy a braly přitom v úvahu závazky dohodnuté v lednu 2008, tzv. Actes d’engagement de Goma.

V tomto kontextu je nesmírně důležité znovu obnovit přijatelnou míru důvěry mezi všemi přímo zapojenými konžskými aktéry. Jako přípravný krok by se všechny strany bez výjimky měly bezodkladně podřídit platnému příměří s úmyslem realizovat plán na stažení vojsk zajištění Organizací spojených národů.

Kromě toho je třeba mít na mysli, že skryté základní příčiny konfliktu také zahrnují dramatické problémy, které představují zahraniční ozbrojené skupiny na území Demokratické republiky Kongo, zejména rwandská FDLR, což je záležitost, kde většina závazků DRK přijatých v oficiálním prohlášení v Nairobi musí být teprve uskutečněna.

Vzhledem k četným náročným úkolům, které stále ještě Demokratickou republiku Kongo čekají, Komise důrazně prosazuje, aby byl mandát mírové mise OSN obnoven a tam, kde je to možné, posílen, aby se zajistila účinná ochrana obyvatelstva a podpora poskytovaná konžské armádě, aby se mohla vypořádat se zahraničními ozbrojenými skupinami.

Kromě neúnavného úsilí facilitačního týmu EU je důležité zajistit širší zapojení africké diplomacie (včetně Africké unie) při řešení konfliktů na východě DRK, zejména v oblastech, kde by udržitelné řešení bylo velice usnadněno úzkou spoluprací mezi sousedícími zeměmi, zejména Demokratickou republikou Kongo a Rwandou.

Pokud se týká naší podpory obyvatelstva v oblastech zasažených konfliktem, Komise bude i nadále poskytovat podporu prostřednictvím jak humanitární, tak rozvojové spolupráce.

Ještě konkrétněji – pokud se týká zdravotnických služeb (záležitost zmiňovaná ve všech usneseních), je důležité zdůraznit, že Komise byla ve zdravotnickém sektoru Demokratické republiky Kongo aktivní od roku 1994 a dnes je tento sektor jedním z ústředních sektorů naší spolupráce.

Vedle humanitární pomoci poskytujeme v současné době strategickou a finanční podporu konžským úřadům na zlepšení kvality zdravotnických služeb a vzdělávání zdravotníků.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. - Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat po skončení rozprav dnes odpoledne.

 
  

(1) Viz zápis.

Poslední aktualizace: 17. srpna 2009Právní upozornění