Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B6-0565/2008

Rozpravy :

PV 23/10/2008 - 13.2
CRE 23/10/2008 - 13.2

Hlasovanie :

PV 23/10/2008 - 14.2

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0526

Rozpravy
Štvrtok, 23. októbra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13.2. Konžská demokratická republika: nepokoje vo východných pohraničných oblastiach
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Nasledujúcim bodom je rozprava o šiestich návrhoch uznesení o Konžskej demokratickej republike: nepokoje vo východných pohraničných oblastiach(1).

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autorka. − Vážený pán predsedajúci, konflikt v Konžskej demokratickej republike (KDR) je hlboko traumatizujúci pre konžskú spoločnosť.

Okrem iných ukrutností sa mnoho rokov využíva ako vojnová zbraň znásilnenie, ktoré postihlo desiatky tisíc žien a dievčat. Naša empatia nestačí. Bez akýchkoľvek pochybností je zrejmé, že v Kongu prebieha genocída voči ženám a my si už nemôžeme dovoliť privierať oči nad touto hrozivou situáciou. Slová nestačia na popísanie hrôz, ktoré musia tieto ženy pretrpieť. Nepokoje povstalcov vo východných provinciách nepochybne prinesú viac a viac násilia vrátane sexuálneho násilia.

Koľko žien a dievčat musí zomrieť, byť hromadne znásilnených, zmasakrovaných, zotročených, nakazených vírusom HIV, odvrhnutých ich spoločenstvom, kým sa rozhodneme na medzinárodnej úrovni vážne zasiahnuť, s dlhodobým pohľadom na tento problém? Mala by byť nulová tolerancia sexuálneho násilia páchaného na dievčatách a ženách. Musí sa skončiť beztrestnosť páchateľov a vo východných provinciách KDR sa musí obnoviť právny štát.

My všetci si musíme uvedomiť, že táto situácia si vyžaduje mnohostranný prístup. Vo východných provinciách Konžskej demokratickej republiky treba dosiahnuť mier, zaviesť princípy právneho štátu a ochrániť spoločnosť pred pascou chudoby. To znamená, že aj využívanie konžských prírodných zdrojov sa musí riadiť princípmi právneho štátu.

 
  
MPphoto
 

  Giovanna Corda, autorka. − (FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najskôr prijmite, prosím, ospravedlnenie môjho kolegu pána Hutchinsona, ktorý dnes nemôže byť s nami.

5 400 000 ľudí – to je počet obetí konfliktu v Konžskej demokratickej republike od roku 1998. Každý deň zomrie 1 500 ľudí. Títo ľudia sú ženy, ktoré neprežijú svoje zmrzačenie, sú to povstalci alebo vojaci konžskej pravidelnej armády, sú to aj detskí vojaci unesení od svojich rodičov, sú to malé dievčatká, ktorých krátky pobyt na Zemi bude nočnou morou.

Násilie obsiahnuté v slovách, ktoré používam, nie je nič v porovnaní s násilím, ktoré sa odohráva v Konžskej demokratickej republike už príliš dlho; násilím, ktoré sa zvýšilo a rozšírilo počas uplynulých týždňov, a to všetko uprostred úplnej ľahostajnosti medzinárodného spoločenstva. Správy, ktoré sme dali dokopy, sú však usvedčujúce: usvedčujúce pre vojakov v rozličných povstaleckých skupinách; usvedčujúce aj pre vládne jednotky, ktoré namiesto ochrany obyvateľov predstavujú pre nich hrozbu; usvedčujúce dokonca aj pre OSN, ktorá nie je schopná zabezpečiť ochranu civilistov.

Z toho vyplýva, že uznesenie, o ktorom diskutujeme, je pripravené s cieľom upozorniť medzinárodnú verejnosť na to, čo sa deje, a predkladá sériu veľmi praktických požiadaviek zameraných na zabezpečenie rýchleho a trvalého riešenia tohto konfliktu.

Spomedzi týchto požiadaviek kladie Socialistická skupina v Európskom parlamente zvláštny dôraz na niekoľko bodov: po prvé, posilnenie misie OSN európskymi pracovníkmi schopnými komunikovať s obyvateľstvom; a po druhé, vyzývame najvyššie politické a vojenské orgány Konga, aby urobili všetko na zaistenie toho, že vojaci konžskej armády raz a navždy skončia s násilnosťami.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autor.(ES) Vážený pán predsedajúci, rád by som zdôraznil niektoré aspekty uvedené vo vzťahu k situácii v Konžskej demokratickej republike.

Prvý je zrejmý. Konflikt, o ktorom hovoríme, má mnoho príčin. Hovoríme o probléme, ktorý sa týka prístupu k prírodným zdrojom. Hovoríme aj o beztrestnosti, s akou sa tieto zdroje ťažia, beztrestnosti, s ktorou niektorí ľudia „putujú“ po regióne a páchajú ukrutnosti bez toho, aby ich stíhali či už miestne orgány, alebo medzinárodné sily, a po tretie, beztrestnosti, ktorá vedie k stálej prítomnosti medzinárodných jednotiek prichádzajúcich do regiónu.

Domnievam sa, že tieto tri prvky a prepojenie medzi nimi sú základom, pretože predovšetkým zdôrazňujú potrebu hĺbkového prehodnotenia prítomnosti OSN v regióne.

Po druhé, musíme veľmi podrobne preštudovať otázku násilia páchaného na ženách, najmä sexuálneho násilia. To je problematika, o ktorej sme už predtým diskutovali v tomto Parlamente. Mali by sme využiť túto príležitosť a znovu trvať na tom, aby OSN a Európska únia požadovali, nech sa znásilnenie a najmä využívanie mučenia a zneužívania žien ako sexuálnej zbrane považujú za vojnové zločiny. Na všetkých príslušných fórach to žiadame už dlho.

Máme tu aj tretí aspekt, o ktorom si myslím, že ho treba zdôrazniť: celý tento problém má pôvod v jednom z najväčších zdrojov bohatstva na svete, konkrétne v diamantoch. Dôsledné a presné využívanie mechanizmov kontroly, ako je Kimberleyský proces, je v tejto základnej otázke úplne nevyhnutné.

Dovoľte mi pripomenúť, že na budúci týždeň sa v OSN začne diskusia o prijatí medzinárodnej dohody o vývoze zbraní. Domnievam sa, že je to jedinečná príležitosť zdôrazniť obrovský význam tejto problematiky v súvislosti s prípadmi, ako je Konžská demokratická republika.

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, autor. (NL) Vážený pán predsedajúci, pre obyvateľov Konga je stále dôležitejšie nájsť spôsob, ako prežiť, aj v situácii, keď sa nepodarí vytvoriť centrálnu vládu. Ako naliehavú vec by sme sa mali pokúsiť predísť všetkým okolnostiam, ktoré ich vystavujú násiliu a zneužívaniu, násilnému sťahovaniu alebo hladomoru.

Prečo je Kongo úplným súhrnom všetkého, čo sa môže v Afrike pokaziť? Kongo začínalo ako koloniálny banský projekt v ťažko dostupnom vnútrozemí Afriky. Neexistoval žiaden konžský ľud so spoločnými záujmami a vyhliadkami, iba veľké množstvo ľudí v izolovaných oblastiach.

Keď Kongo pred takmer 50 rokmi získalo nezávislosť, mená bojujúcich politikov sa stali dôverne známymi po celom svete. Tshombe a Kalonji, ktorí boli úzko spojení so záujmami banských spoločností, sa usilovali oddeliť svoj juhovýchodný región so značnými prírodnými zdrojmi od zvyšku krajiny. Jediný vizionár, ktorý chcel s hrdosťou dať serióznu budúcnosť krajine ako celku, Patrice Lumumba, bol rýchlo umlčaný.

Vojenský diktátor Mobutu potom viedol krajinu ako súkromnú spoločnosť, ktorá dlhé obdobie úplne podliehala jeho rozmarom. Nádej, že jeho smrť konečne ohlási začiatok obdobia pokroku v Kongu, bola zmarená.

Druhý prezident po diktátorovi, pán Kabila, nedokázal osloviť ani ovládnuť veľké časti krajiny. Súčasné možnosti Konga sú obmedzované zlyhaním volieb, ktorých výsledky boli od začiatku sporné a určite neboli všeobecne prijaté, masovým prisťahovalectvom zo susediacich krajín na východe, regionálnymi vodcami s banskými záujmovými skupinami a povstaleckými armádami. Uvidíme, či spoločné riešenie pre nerozdelené Kongo je ešte v hre.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, autorka. − (PL) Vážený pán predsedajúci, niekoľko poľských kňazov je momentálne v Kongu spolu s kňazmi z iných krajín. Vo svojej misii sa zaoberajú ochraňovaním civilného obyvateľstva, najmä žien a detí, pred násilím. Aj poľské ozbrojené sily sa podieľajú na mierových misiách. Preto sa cítim osobne dotknutá dramatickými udalosťami v Kongu.

O mimoriadnych obavách sa hovorí v súvislosti so situáciou v oblasti Severné Kivu a s udržiavaním mieru v regióne Ituri. Už mnoho rokov sú každodenným javom v tejto krajine príšerné masakre, znásilnenia žien a dievčat, ako aj odvody detí do armády. Vyzývame vlády Konžskej demokratickej republiky a Rwandy, aby sa zapojili do konštruktívneho dialógu, ktorý by Kongu umožnil uniknúť z tejto humanitárnej katastrofy.

Chcela by som vysloviť veľmi dôležitú poznámku. Skutočný dôvod, prečo sa konflikt zastavil, bol, že juhoafrickí robotníci odmietli vykladať čínske zbrane. Vyzývame vlády v oblasti Veľkých jazier, aby sa zapojili do dialógu o zastavení násilia v Kongu. Žiadam Európsku komisiu, aby zabezpečila zdravotnú pomoc civilnému obyvateľstvu v Kongu. Mimoriadnu pomoc potrebujú ženy a deti infikované v dôsledku znásilnenia.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, v mene spravodajcu.(DE) Vážený pán predsedajúci, Konžská demokratická republika je v rovnakej situácii ako Európa po tridsaťročnej vojne, keď sa zrútil právny štát. Rozsah utrpenia v Kongu je však oveľa väčší. Po krajine jazdia bandy uniformovaných mužov, z ktorých niektorí sa nazývajú „oficiálnou armádou“ a ostatní „súkromnou armádou“. V skutočnosti sú to všetko bandy zločincov, ktorí drancujú krajinu a vraždia, znásilňujú a okrádajú civilné obyvateľstvo. Mier sa do Konga nevráti, kým nebude obnovené aspoň zdanie právneho štátu na regionálnej a národnej úrovni.

Z tohto dôvodu je našou úlohou v Európskej únii v prvom rade poskytovať humanitárnu pomoc, ale hneď v druhom rade zabezpečiť, aby krajina mala aspoň minimálnu úroveň národnej bezpečnosti. Sme ďaleko od toho, že by sme to boli schopní splniť, a intervencia, ktorá prebehla v Kongu, zjavne nebola tak úspešná, ako by sme chceli, a v tomto bode musíme byť sebakritickí.

Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby sme ihneď začali plánovať, ako vrátiť stabilitu tejto krajine v srdci Afriky pomocou všetkých mierových a v prípade potreby aj vojenských prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, alebo dokonca aj pomocou mierových jednotiek. Do tohto bodu sme sa ešte nedostali, ale musíme o tom diskutovať. Keď sa pozriete na Kongo, a ja som mal viacero príležitostí letieť ponad túto krajinu, uvedomíte si, že Kongo sa dotýka všetkých oblastí Afriky tak, ako žiadna iná africká krajina.

Nemôžeme mať stabilnú Afriku bez stabilného Konga, a preto máme v tomto smere veľmi silné záväzky.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, v mene skupiny PPE-DE. – Vážený pán predsedajúci, skutočne nás veľmi znepokojuje oživenie násilia vo východných provinciách Konga. Vyzývame preto všetky zainteresované strany, aby sa okamžite vrátili k mierovému procesu, ku ktorému sa zaviazali v januári.

Chcel by som vysloviť tri poznámky. Po prvé, konžská vláda musí prevziať osobitnú zodpovednosť za ukončenie rozšíreného sexuálneho násilia voči ženám a dievčatám, ktoré sa využíva ako zbraň v tomto vnútornom konflikte. Po druhé, je potrebné vyvinúť medzinárodný tlak na KDR aj na Rwandu a priviesť ich k obnoveniu konštruktívneho dialógu. Po tretie, vyzývame všetky vlády štátov EÚ, aby poskytli okamžitú mimoriadnu pomoc obyvateľom východného Konga.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Saks, v mene skupiny PSE.(ET) Dámy a páni, dnes diskutujeme o veľmi zložitom regióne a zdá sa mi, že diskutujeme najmä preto, aby sme zdôraznili, aká zlá je tam situácia, a nie preto, že by sme mali jasnú predstavu, ako túto situáciu riešiť. Rada by som však uviedla niekoľko poznámok, aj keď budem opakovať to, čo už povedali predchádzajúci rečníci vrátane pána Kelama.

Najdôležitejšou vecou je podporiť vládu Konžskej demokratickej republiky, aby našla riešenie tejto krízy. Násilie iba vyvoláva nové násilie a ja by som nechcela povedať, že životy mužov sú akosi menej dôležité alebo že násilie voči mužom je prípustné, ale situácia žien a detí v Kongu je skutočne zúfalá a treba im venovať osobitnú pozornosť. Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, Bezpečnostnú radu OSN na zlepšenie pomoci, Radu a Komisiu na zabezpečenie lekárskej pomoci, a to predovšetkým pre najrizikovejšiu skupinu. Veľmi dôležitá je aj konkrétna pomoc jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, v mene skupiny ALDE. Vážený pán predsedajúci, východná oblasť Konžskej demokratickej republiky bola v uplynulých rokoch dejiskom masakier, ako aj najrôznejších mimoriadne krutých a sadistických zločinov proti ľudom, prevažne nevinným civilistom vrátane mnohých žien a detí.

Africká únia, EÚ a OSN sa ukázali ako hanebne neschopné vyvinúť rozhodné úsilie na obnovenie mieru v tomto regióne. Príčinou bol najmä nedostatok prostriedkov potrebných na účinnú ochranu miestneho obyvateľstva, na poskytovanie veľmi potrebnej osobitnej pomoci a tiež na pomoc pri vypracovaní prípadného politického riešenia zatiaľ dominujúcich konfliktov. Dúfajme, že toto uznesenie pomôže posilniť mierovú pomoc Kongu a v neposlednom rade odradiť zlovoľné vlády po celom svete, ktoré naďalej zásobujú bojujúce skupiny zbraňami, aby v tom nepokračovali.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, v mene skupiny UEN. – (PL) Vážený pán predsedajúci, mierová dohoda dosiahnutá 28. januára 2008 v meste Goma nevyriešila problémy a ani nepriniesla mier východným oblastiam Konžskej demokratickej republiky. Znásilňovanie žien a dokonca aj malých dievčat pokračovalo, rovnako ako drancovanie a násilné odvody civilistov a detí do ozbrojených síl. Všetky strany konfliktu páchali zverstvá. Spomenúť môžem povstalecké skupiny, bojovníkov Demokratických síl za oslobodenie Rwandy a konžskú armádu. Zrážky sa obnovili a dokazovali, že vojna, ktorá sa začala pred viac ako štyrmi rokmi, pokračuje a zintenzívňuje sa. Z oblasti Severného Kivu prišli nedávno znepokojujúce informácie o stovkách mŕtvych tiel nahádzaných do riek a o približne stotisíc ľuďoch vyhnaných z domovov.

Vojna nespôsobuje len smrť, ale vedie aj k pustošeniu krajiny, akútnejšiemu hladu a šíriacej sa demoralizácii. Konžské orgány a armáda nebudú schopné vyriešiť problémy regiónu samy. Potrebná je medzinárodná pomoc vrátane pomoci od Európskej únie. Naliehavo potrebná je aj materiálna pomoc vo forme potravín a lekárska pomoc. Skupina Únie za Európu národov plne podporuje toto uznesenie v Parlamente. Blahobyt každého jednotlivca a jeho právo na život a mier musia zvíťaziť.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (IND/DEM). – Vážený pán predsedajúci, ukrutnosti pokračujúce v Kongu sú nepredstaviteľné pre tých z nás, ktorí žijú v pokojných civilizovaných spoločnostiach. Ako môžeme poskytnúť praktickú pomoc ľuďom, ako sú obyvatelia Konga? Priama vojenská intervencia a humanitárna pomoc musia prísť iba na základe medzinárodného úsilia pod záštitou OSN. Stále znovu a znovu však vidíme vodcov takýchto skrachovaných štátov, ako dostávajú možnosť vyrabovať svoje vlastné krajiny a užívať si bohatstvo v západnom svete. Stabilné a mierumilovné krajiny sveta by mali spoločne zabezpečiť, aby nebolo možné rozkradnúť obrovské množstvo bohatstva a potom ho beztrestne uložiť do západných bánk.

Mali by sa uzavrieť medzinárodné dohody, ktoré by zaistili, že vodcovia takýchto štátov si nebudú môcť užívať svoje neprávom nadobudnuté majetky. To by bol prinajmenšom jeden malý prvok celkového riešenia, ktoré by pomohlo zabezpečiť stabilitu v krajinách ako Kongo.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Vážený pán predsedajúci, obnovenie bojov vo východnej časti Konga je výsmechom ľudským právam a umlčuje demokraciu. Napriek mierovému akordu, ktorý zaznel v januári tohto roku z mesta Goma, porušovanie najzákladnejších ľudských práv pokračovalo: ženy každého veku sú znásilňované, páchajú sa masakre a verbujú sa detskí vojaci. Takúto nestabilnú situáciu nemôžeme ignorovať. Musíme využiť svoju pozíciu jedného z najsilnejších hlasov medzinárodného spoločenstva a žiadať mier, spoluprácu a stabilitu v tomto regióne.

Svoj hlas môžeme využiť aj na odsúdenie nedávnych vyhlásení Laurenta Nkundu, ktorý vyzýval na zvrhnutie zvolenej a legitímnej vlády Konga. Samotná konžská armáda nemá ľudské, technické ani finančné zdroje na plnenie svojich úloh vo východnom Kongu. Ale globálny krok, akým bol v tomto mesiaci v Amerike podpis zákona o zodpovednosti detského vojaka, nám všetkým pripomína, že takýmto krajinám a ich orgánom možno ponúknuť pomoc, ktorá by pomohla vydať porušovateľov ľudských práv spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, člen Komisie. Vážený pán predsedajúci, Komisia je tiež znepokojená zhoršujúcou sa situáciou vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky, čo vyvoláva ďalšie napätie medzi už aj tak vážne postihnutým obyvateľstvom. Komisia je znepokojená najmä všeobecne rozšíreným porušovaním ľudských práv v tomto regióne a pokračujúcou mobilizáciou detských vojakov v konflikte.

Komisia opakuje svoje presvedčenie, že terajšia kríza, na ktorej sa podieľajú Kinshasa a konžské povstalecké skupiny, nemá vojenské riešenie. Preto vyzývame všetky strany tohto konfliktu, aby rýchlo obnovili dialóg, a podporujeme odvážne politické kompromisy, pričom berieme do úvahy záväzky dohodnuté v januári 2008, takzvané Actes d’engagement de Goma.

V tomto kontexte je mimoriadne dôležité obnoviť prijateľnú mieru dôvery medzi všetkými konžskými priamo zainteresovanými stranami. Ako predbežný krok by všetky strany bez výnimky mali bez meškania dodržiavať účinné prímerie s cieľom realizovať plán vojenského stiahnutia, ktorý pripravila OSN.

Navyše, treba mať na pamäti, že medzi základné príčiny konfliktu patria aj dramatické problémy vyvolané zahraničnými ozbrojenými skupinami na území Konžskej demokratickej republiky, najmä jednotkami Demokratických síl za oslobodenie Rwandy (FDLR). To je oblasť, v ktorej treba ešte stále začať realizovať najviac záväzkov KDR prijatých v komuniké z Nairobi.

Vzhľadom na množstvo úloh, ktoré v Konžskej demokratickej republike ešte stále ležia pred nami, sa Komisia rozhodne zasadzuje za aktualizáciu mandátu mierovej misie OSN a tam, kde je to možné, za posilnenie tohto mandátu, aby sa zaistila účinná ochrana obyvateľstva a podpora konžskej armáde pri riešení problému zahraničných ozbrojených skupín.

Popri neúnavnom úsilí sprostredkovateľského tímu EÚ je dôležité zabezpečiť širšiu účasť africkej diplomacie (vrátane Africkej únie) na riešení konfliktov vo východnej časti KDR, najmä v oblastiach, kde by hľadanie trvalého riešenia veľmi uľahčila úzka spolupráca medzi susednými krajinami, najmä Konžskou demokratickou republikou a Rwandou.

Čo sa týka našej podpory obyvateľstva v oblastiach zasiahnutých konfliktom, Komisia bude naďalej poskytovať podporu prostredníctvom humanitárnej aj rozvojovej spolupráce.

Konkrétnejšie, čo sa týka zdravotníckych služieb (túto otázku otvorilo každé uznesenie), je dôležité zdôrazniť, že Komisia je v oblasti zdravotníctva v Konžskej demokratickej republike aktívna od roku 1994 a dnes je to jedna z kľúčových oblastí našej spolupráce.

Popri humanitárnej pomoci v súčasnosti poskytujeme strategickú a finančnú podporu konžským orgánom na zlepšenie kvality zdravotníckych služieb a kvalifikovanosti zdravotníckeho personálu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Po skončení popoludňajšej rozpravy pristúpime k hlasovaniu.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Posledná úprava: 18. augusta 2009Právne oznámenie