Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2675(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B6-0601/2008

Debatai :

PV 20/11/2008 - 12.1
CRE 20/11/2008 - 12.1

Balsavimas :

PV 20/11/2008 - 13.1

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0569

Diskusijos
Ketvirtadienis, 2008 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras Tekstas OL

12.1. Somalis
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. - Kitas klausimas diskusijos dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl Somalio(1).

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autorius. Pone pirmininke, Somalis yra šalis, kurios žmonės gyvena labai prastomis ir chaotiškomis sąlygomis, kupinomis pavojų gyvenimo gerovei ir net gyvybei. Šie Rūmai, kurie iš tikrųjų yra tarptautinė bendruomenė, ne sykį sprendė klausimą dėl nepriimtinos padėties šioje šalyje. ES, JT ir kitos užsienio organizacijos teikė ir tebeteikia didelę finansinę ir kitokią paramą Somalio žmonėms.

Bet ir taip sunkią šalies padėtį dar pablogino vadinamieji islamo teismai. Šie teismai iš tikrųjų yra nusikaltėlių ir piktadarių praktikos, taikomos siekiant įbauginti žmones, kaip pasiteisinimą naudojant religiją – šiuo atveju islamo – apraiška.

Pastaruoju metu įvykdyta išprievartavimo auka tapusios trylikos metų mergaitės Aishos Ibrahim Duhulow egzekucija mirtinai užmėtant ją akmenimis — tai dar vienas tokios praktikos pavyzdys. Bet pastaruoju metu didžiausią nerimą keliantis reiškinys laipsniškai yrančioje Somalio visuomenėje yra ne tik barbariškas tokių žiaurių nusikaltimų mastas, bet ir tai, kad tokį pasibaisėtiną nusikaltimą vykdė 50 vyrų grupė ir visą egzekuciją stebėjo apie tūkstantis žmonių. Tokį baisų sadistinio elgesio demonstravimą lengva pasmerkti, bet sunku suprasti taikant žmogiškai priimtinus socialinės psichologijos kriterijus.

Somalio Vyriausybė, gaunanti pagalbą iš tarptautinės bendruomenės ir Afrikos Sąjungos, privalo nedelsiant sunaikinti šiuos šėtoniškus islamo teismus ir tuos, kurie remia ar propaguoja tokią praktiką šalyje.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, autorius.(ES) Pone pirmininke, Europos Parlamento Socialistų frakcijos vardu noriu pasmerkti šiame Somalio regione Dievo vardu vykdomas žmogžudystes. Tik keli žiaurūs aktai buvo įvykdyti nesidangstant Dievo vardu ar religija.

Norėčiau ypač pasmerkti tai, kaip ši žiauri žmogžudystė buvo įvykdyta: trylikos metų mergaitė, tapusi išprievartavimo auka, buvo apkaltinta neištikimybe ir penkių vyrų – jei galima pavadinti juos vyrais – skubiai, kad niekas net neturėtų galimybės pabandyti ją išgelbėti, atvesdinta į stadioną, kur stebint apie 1000 žmonių miniai buvo įvykdyta jos mirties egzekucija užmėtant akmenimis.

Šis įvykis, taip pat piratavimo aktai — šiais metais prie Somalio krantų jau buvo pagrobta beveik 100 laivų— tai visiškai nepriimtina padėtis humanistine prasme.

Tarptautinė bendruomenė negali likti pasyvi. Ji negali pasyviai stebėti kaip siekiant įbauginti visuomenę ir dangstantis religija vykdomi žiaurūs nusikaltimai. Taigi turime atkurti tvarką šalyje suteikdami paramą Somalio Vyriausybei, kad ji vėl galėtų paimti į savo rankas visos šalies valdymą ir sukurti teisinę valstybę, kurioje gerbiamos žmogaus teisės.

Manau, tai vienas iš nedaugelio atvejų, kai padėtis akivaizdžiai reikalauja iš mūsų imtis veiksmų. Manau, kad mes čia, svarbiausioje pasaulyje Bendrijoje, kurioje gyvena 500 mln. žmonių ir kurią sudaro 27 šalys, negalime likti pasyvūs. Privalome įsikišti. Nežinau, kaip reikėtų tą daryti, bet manau, kad privalome imtis skubių veiksmų.

Socialistų frakcija nepritaria paskutinę akimirką pateiktiems pakeitimams, kurie nebuvo tinkamai suderinti. Remiame bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos ir tikimės, kad tai bus pirmasis žingsnis, bylojantis apie Europos Sąjungos pasiryžimą nuo šiol rimtai spręsti tokio pobūdžio humanitarinius klausimus pasmerkiant žiaurius aktus, vykdomus dangstantis religijos išpažinimu ir Dievo vardu.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autorius. (PL) Pone pirmininke, dalyvavau daugybėje šiuose Rūmuose vykusių diskusijų žmogaus teisių klausimu, bet šiandien turbūt esu labiausiai sujaudintas, nes iš tiesų, kai kalbama apie tūkstančius mirčių, pamažu įspūdis silpsta. Tačiau kai kalbama apie vieno konkretaus asmens nužudymą, ypač vaiko, trylikametės mergaitės Aishos Ibrahim Duhulow, šis žiaurus aktas iš tikrųjų verčia susimąstyti, ką galime padaryti.

Žinoma, tai, kas vyksta Somalyje, neapsiriboja tik vienu šiurpinančiu žiauriu nužudymu, įvykdytu jo didenybės vietinio islamo religijos įstatymo vardu. Tai taip pat – tą verta paminėti, bet pirmiau kalbėjusieji apie tai neužsiminė – savižudžių vykdomi sprogdinimai, dėl kurių pastaruoju metu žuvo trisdešimt žmonių. Tai taip pat vieši plakimai, vykdomi šalies sostinėje siekiant demonstruoti radikaliųjų islamistų galią. Tai daugybė žmogaus teisių pažeidimų. Tai taip pat – nors apie tai užsimenama rečiau, bet tą reikėtų pabrėžti – dviejų italių katalikių vienuolių, dabar laikomų Somalyje, pagrobimas iš Kenijos.

Baigiant, šiandien turime pasakyti savo tvirtą „ne!“

 
  
MPphoto
 

  Urszula Gacek, autorė. − Pone pirmininke, kiekvieną ketvirtadienio popietę Strasbūre vykstančiose plenarinėse sesijose sužinome apie naujas tragedijas, niekšiškus nusikaltimus, žiaurumus ir skriaudas. Varžymasis dėl trijų vietų dalyvauti skubos tvarka rengiamose diskusijose svarbiais klausimais yra geriausias žmonių priešiškumo vienas kitam pavyzdys.

Tokiame slogiame fone sunku įsivaizduoti, kad gali būti dalykų, kurie dar galėtų mus šokiruoti. Manome, kad girdėjome visokių baisybių. Tačiau vėl atsitinka toks atgrasus dalykas, kad įsitikiname klydę. Trylikos metų mergaitės iš Somalio nužudymas užmėtant akmenimis yra būtent toks atvejis: iš pradžių tapusi grupinio išprievartavimo auka mergaitė vėliau apkaltinama neištikimybe ir pasmerkiama žiauriausiai mirčiai, o prievartautojai bausmės išvengia. Kaip kolegos jau paminėjo, 50 žmonių nužudė ją užmėtydami akmenimis, o tūkstantinė žmonių minia stebėjo šią žiaurią egzekuciją.

Reikėtų atiduoti pagarbą tiems, kurie bandė išgelbėti iš baimės suakmenėjusį vaiką, bet ginkluotosios grupuotės nariai pradėjo šaudyti į žmones, turėjusius padorumo bandyti ginti šios nežmoniškos ir fanatiškos praktikos auką. Vienas berniukas buvo nušautas – už tai jis sumokėjo savo gyvybe.

Ką šio baisaus nusikaltimo akivaizdoje galime padaryti, kad tokiam neteisingumui būtų duotas teisingas atkirtis? Turime suteikti laikinajai federalinei Somalio Vyriausybei visapusišką paramą, nes tik įtvirtinus vyriausybės valdymą ir teisinę valstybę šalies regionuose, kuriuos kontroliuoja radikaliosios opozicijos grupės, atsiras galimybė užkirsti kelią tokioms žvėriškoms egzekucijoms ir žiaurumui.

Somalio Vyriausybė turėtų po mirties pagerbti Aishos Ibrahim Duhulow atminimą. Šie Rūmai reiškia nuoširdžią užuojautą Aishos šeimai.

Pasiūlymas įtraukti į šiandienos posėdžio darbotvarkę Aishos mirties atvejį buvo pateiktas mano iniciatyva. Dėkoju, kad šį pasiūlymą parėmėte. Norėtųsi, kad daugiau niekada šiuose Rūmuose netektų diskutuoti klausimais, susijusiais su tokiais baisiais dalykais.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, PPE-DE frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, šiandien svarstome baisų įvykį Somalyje, kuris normaliam europiečiui sunkiai suvokiamas. Išgirdus tokią istoriją, pradžioje protas atsisako ją priimti. Tiesiog nesinori tikėti, kad tokie dalykai iš viso gali vykti. Tačiau turime susitaikyti su mintimi, kad tokios baisybės galimos, nes padėtis Somalyje būtent tokia, kad visokie baisumai įmanomi, net jei tą sunku įsivaizduoti ir priimti. Dar daugiau – padėtis Somalyje neigiamai veikia padėtį Afrikos Kyšulyje, kuri jau ir taip gana sunki ir sudėtinga.

Padėtis regione ir šioje šalyje žmogaus teisių požiūriu pagerės tik tuomet, kai šalyje pasikeis politinė padėtis. Todėl turėtume suteikti paramą, siekiant įgyvendinti Džibučio taikos susitarimą, nes jeigu šalyje nebus užtikrinta taika, stabilumas, saugumas ir valstybės valdymas, dar ne kartą išgirsime apie tokias tragedijas kaip Aishos mirtis.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, PSE frakcijos vardu. – (PT) Pone pirmininke, noriu palaikyti visus šiuo klausimu kalbėjusius kolegas ir tarti savo žodį. Somalis yra dar viena šalis, kurioje įsigali religinis fanatizmas ir dangstantis religine teisingumo samprata užginčijami visi pagrindiniai visos civilizacijos principai. Tokia padėtis visiškai nepakenčiama.

Prie to, kas jau buvo pasakyta, norėčiau pridurti, kad jokiu būdu neturėtume užmiršti to, kad šiame regione – ir Somalyje, ir Etiopijoje, plinta badas. Žinoma, tai neturi nieko bendra su tuo, kas vyksta, ir negali būti pasiteisinimas, bet mes taip pat turėtume pagalvoti, kaip padėti Somaliui išbristi iš labai sunkios humanitarinės padėties, kurioje šalis šiuo metu atsidūrė.

 
  
MPphoto
 

  Urszula Krupa, IND/DEM frakcijos vardu. – (PL) Pone pirmininke, žmogaus teisių pažeidimo Somalyje problema, kuria šiandien diskutuojame, neapsiriboja rezoliucijoje paminėtais atvejais, kurie yra sukrečiantis žvėriško elgesio su silpnesniais, įskaitant mergaites, moteris ir pagrobtas vienuoles, elgesio įrodymas.

Somalyje, vienoje iš skurdžiausių pasaulio šalių, kur 95 % gyventojų išpažįsta musulmonų tikėjimą, dauguma žmonių gyvena ties skurdo riba, 70 % jų neraštingi, o vidutinė gyvenimo trukmė tesiekia 47 metus. Nors Somalis atgavo savo nepriklausomybę daugiau kaip prieš 40 metų, šalis tebėra kamuojama genčių konfliktų, besivaržančių dėl teisės naudotis ganyklomis ir vandens ištekliais.

Iki nepriklausomybės atkūrimo konfliktus malšino kolonizatorių valdžia. Paliktoje likimo valiai šalyje prasidėjo pilietinis karas, kuris žlugus ūkiui dar labiau sustiprėjo. Tokiomis aplinkybėmis kova su terorizmu ir piratavimu pirmiausia turėtų būti grindžiama kova su skurdu teikiant humanitarinę pagalbą skurstantiems žmonėms ir skatinant šalies ekonominį vystymąsi.

Tačiau sunkiai iškovotas Somalio stabilumas buvo sugriautas užsienio intervencijos, vykdomos dėl vadinamosios kovos su terorizmu. Susiskaldžiusios, skurdžios, neraštingos ir lengvai pasiduodančios manipuliavimui Somalio gentys tapo patogiu įrankiu tiems, kurie siekia, kad šalis ir toliau būtų susiskaldžiusi ir joje vyrautų anarchija.

Kiekviena tauta turi teisę pati rinktis, kaip jai gyventi ir kokių pažiūrų laikytis, todėl tarptautinė pagalba neturėtų būti naudojama siekiant primesti savo ideologiją ar sustiprinti įtaką. Ne pirmą kartą kovoje dėl valdžios oponentai pasinaudoja religija, siekdami ją diskredituoti, ir tai vyksta ne tik Somalyje, bet taip pat Vietname ir Indijoje, kuriose katalikų persekiojimas tapo rinkimų kampanijų bruožu.

Tačiau kai persekiojami krikščionys, Parlamento kairieji liberalai neleidžia rengti diskusijų siekiant užkirsti kelią persekiojimams ir žmogaus teisių pažeidimams.

 
  
MPphoto
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE-DE). - (PL) Pone pirmininke, nevyriausybinės organizacijos įspėja, kad Somalis tapo viso pasaulio akivaizdoje vykstančios tragedijos ignoravimo pavyzdžiu. Žmonės masiškai miršta iš bado, troškulio, nuo ligų, kas ketvirtas Somalio vaikas miršta nesulaukęs penkerių. Ištuštėjo Somalio sostinė Mogadišas. Artilerijos ugnis pilasi ant eilinių žmonių kaip lietus. Civiliai gyventojai terorizuojami savižudžių sprogdintojų. Prie Somalio krantų plėšikauja jūrų piratai, o sausumos teritorijoje talibų pajėgos okupuoja vis didesnes teritorijas pamažu artėdami prie sostinės ir įtvirtindami griežtą šariato įstatymą. Neapsigaukime, jie tą daro siekdami savanaudiškų tikslų. Jei dar prisimintume nelaimes, kurias sukelia sausros ir potvyniai, tikrasis tragedijos mastas taptų dar akivaizdesnis. Nelaimes, kurias sukelia gamtos stichijos, dar galime suprasti, bet iš kur skurdžiame Somalyje tiek daug ginklų? Mano nuomone, tai kai kurių šalių, kurios nori šioje skurdžioje Afrikos šalyje dažnu atveju sutvarkyti savo nešvaraus verslo reikalus, ciniško elgesio rezultatas, o mes sutinkame ir džiaugiamės, kad olimpinės žaidynės vyks Kinijoje.

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen (GUE/NGL). - (FI) Pone pirmininke, Komisijos nary, taikos Somalyje nestabilumas šiandien pasireiškia profesionalių piratų veiklos forma. Aishos Ibrahim Duhulow mirties egzekucijos užmėtant akmenimis atvejis, kurį dabar svarstome Europos Parlamente, nesulaukė tokio dėmesio, nors jis galėtų būti laikomas didesne tragedija nei piratų veikla. Šis atvejis sukuria viduramžiškos islamo šalies vaizdą.

Galimas dalykas, kad bendrame pasiūlyme dėl rezoliucijos siūloma suteikti Somalio laikinajai federalinei vyriausybei pernelyg didelę nedviprasmišką paramą. Šio regiono šalių sudarytos Tarpvyriausybinės vadovybės plėtros klausimais ministrų taryba, kurios susitikimas neseniai įvyko, smerkia Somalio Vyriausybę už nenorą įsipareigoti užtikrinti taiką. Kitų šio regiono šalių atstovai teigia, kad Somalio Vyriausybė nerodo politinės valios ir iniciatyvos ir tai didžiausia problema, trukdanti užtikrinti taiką ir saugumą. Tačiau Parlamento rezoliucija svarbi dėl Aishos mirties atvejo, todėl mūsų frakcija pasirengusi ją priimti. Siekdami, kad šalyje vyrautų taika, neketiname užmiršti senų Somalio Vyriausybės klaidų.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). - Pone pirmininke, Aisha Ibrahim Duhulow buvo tik paauglė. Turbūt ji nieko negirdėjo apie Europos Sąjungą ar jos Parlamentą. Prievartaujama ar plūsdama krauju po akmenų krūva ji turbūt net negalėjo įsivaizduoti, kad kažkur toli esantys politikai pripažins jos kančią ir minės jos labai trumpą gyvenimą. Bet esu tikras, kad mirdama ji suvokė esanti žiauraus neteisingumo auka.

Pasibjaurėjimą keliančias piktadarystės, kurias jai teko iškęsti, tampa dar labiau šokiruojančios dėl šiurpių egzekucijos aplinkybių: tūkstantinė minia stadione, tarsi susirinkusi stebėti kokių nors sporto rungtynių, specialiai egzekucijai užsakytas sunkvežimis, pilnas akmenų, kareiviai, šaudantys į žmones — jie tikrai nusipelnė pagarbos — bandančius išgelbėti vargšės mergaitės gyvybę.

Somalis yra žlugusi valstybė ir ES iš esmės mažai ką gali padaryti, kad vyriausybės nekontroliuojamoje šalies dalyje būtų sustabdyti įvairių genčių ir islamo ginkluotų grupuočių vykdomi žiaurūs nusikaltimai.

Tačiau mes galime pasipriešinti gindami vertybes, kurios nesuderinamos su šariato įstatymu. Tai ne tik mano nuomonė, tokios pozicijos taip pat laikosi Europos žmogaus teisių teismas. Šis tragiškas įvykis tik sustiprina pasiryžimą niekada neleisti, kad mūsų taip sunkiai iškovotos laisvės būtų nugalėtos obskurantizmo.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN). - (PL) Pone pirmininke, jau ilgus metus Somalis yra teritorija, kurioje vyksta žiaurios kovos, nesilaikoma įstatymų ir siaučia jūrų piratai. Neseniai į jų rankas pateko du lenkai. Bet tai, kas įvyko spalio 27 d., žmogui sunkiai suvokiama.

Trylikametė mergaitė Aisha Ibrahim Duhulow buvo nužudyta užmėtant ją akmenimis. Vaiką išprievartavo trys vyrai. Nusikaltėliai liko nesuimti ir nenubausti. Kismajo mieste ji buvo mirtinai užmėtyta akmenimis stebint tūkstantinei miniai. Aisha buvo nubausta pagal islamo įstatymą už tai, kad buvo išprievartauta.

Šis šokiruojantis aktas nėra pavienis atvejis, bet žiaurus islamo įstatymo veikimas Dievo, kuris baudžia kitų padaryto nusikaltimo aukas, vardu. Raginu Somalio Vyriausybę imtis veiksmų ir padaryti galą šiai barbariškai praktikai, paskirti nusikaltėliams bauginančią bausmę ir pagerbti Aishos atminimą.

 
  
MPphoto
 

  Colm Burke (PPE-DE). - Pone pirmininke, spalio 13 d. trylikametę mergaitę iš Somalio, vardu Aisha Ibrahim Duhulow, – nepamirškime šio vardo, – Kismajo uosto pietinėje dalyje, stadione, stebint beveik tūkstantinei miniai, 50 vyrų nužudė užmėtydami akmenimis. Ji buvo apkaltinta ir pagal islamo įstatymą pasmerkta myriop už neištikimybę, bet iš tikrųjų ji buvo išprievartauta trijų vyrų. Jos prievartautojai nebuvo nei suimti, nei nubausti.

Griežtai smerkiu Aishos Ibrahim Duhulow egzekuciją ir esu pritrenktas tokio žiauraus elgesio su trylikamete išprievartavimo auka. Kaip buvo pasakyta UNICEF organizacijoje minint jos tragišką mirtį, vaikas buvo nuskriaustas du kartus: pirma tų, kurie ją išprievartavo, po to tų, kurie ją pasmerkė myriop ir įvykdė egzekuciją.

Už tokį nepakenčiamą elgesį su moterimis jokiu būdu negali būti dovanojama ar jis leidžiamas pagal šariato teisę. Šis įvykis byloja ne tik apie merginų ir moterų pažeidžiamumą Somalyje, bet ir apie įprastinę diskriminaciją, kurią tokie asmenys patiria.

 
  
MPphoto
 

  Marcin Libicki (UEN). - (PL) Pone pirmininke, šiandien aptariame mergaitės iš Somalio nužudymą užmėtant akmenimis. Visiems taip pat žinoma, kad buvo pagrobtos dvi katalikų vienuolės, kurios dabar laikomos Somalyje. Be viso to, Somalio pakrantėse dar siaučia piratai. Girdime teigiant, kad visa tai vyksta dėl to, kad praktikoje Somalio Vyriausybė visiškai nesiima veiksmų. Kur šio pasaulio galingieji? Kur galingosios Jungtinės Amerikos Valstijos, Kinija, Rusija ir Europos Sąjunga, kurios tariasi esančios civilizuotos šalys? Jei šios šalys negali įsikišti ir apginti silpnų, skriaudžiamų tų, kurie nėra tokie galingi, jos negali būti laikomos civilizuotomis. Kur šiuo atžvilgiu esame mes? Pone pirmininke, kreipiuosi į šio pasaulio galinguosius: padarykite tai, ką privalote padaryti! Atlikite savo pareigą!

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Komisijos Pirmininko pavaduotojas. − Pone pirmininke, Komisijos ir Komisijos nario L. Michelo vardu noriu tarti porą žodžių žmogaus teisių Somalyje klausimu.

Pirma, norėčiau pritarti susirūpinimui dėl tebesitęsiančio konflikto ir politinio nestabilumo Somalyje. Somalis yra šalis, kurioje pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms ir žmogaus orumui tebėra paminama ginkluotų organizacijų, sistemingai ir plačiu mastu vykdančių nusikalstamus išpuolius prieš civilius gyventojus.

Pastaraisiais mėnesiais per pietinę ir centrinę šalies dalį nusirito išpuolių banga prieš humanitarinę pagalbą teikiančių organizacijų darbuotojus, taikos palaikymo aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus. Vien tik 2008 m. laikotarpiu nuo sausio iki rugsėjo mėn. Somalyje buvo nužudyta mažiausiai keturiasdešimt žmogaus teisių gynėjų ir humanitarinės pagalbos organizacijų darbuotojų. Dėl šių išpuolių daug humanitarinės pagalbos organizacijų buvo priverstos pasitraukti iš Mogadišo. Kliūčių teikti humanitarinę pagalbą toliau daugėja, o tai dar labiau blogina šalies padėtį žmogaus teisių ir humanitarinių sąlygų požiūriu.

Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir kitos tarptautinės organizacijos yra įsipareigojusios teikti Somaliui pagalbą šiuo šaliai kritišku metu.

ES remia JTO Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ir nepriklausomo eksperto žmogaus teisių Somalyje klausimu Shamsulo Bari pastangas kurti mechanizmą, leisiantį sistemingai tirti visų šalių vykdomus žmogaus teisių pažeidimus.

Vystymosi lygmeniu ES labai aktyviai remia žmogaus teisių organizacijas, ypač mokydama darbuotojus ir teikdama finansinę pagalbą nustatant žmogaus teisių pažeidimo atvejus, patvirtinant juos dokumentuose, vykdant žmogaus teisių pažeidimų stebėseną ir ginant asmenis, kurių teisės buvo pažeistos. Komisija ypač skatina pilietinę visuomenę aktyviai įsitraukti į šalies atkūrimo ir nacionalinio sutaikinimo programas, įskaitant pilietinės visuomenės mainų su kitomis regioninėmis organizacijomis programas, teisininkų padėjėjų rengimą, visuomenės informavimo kampanijas bei pagalbą moterų teises ginančioms organizacijoms, kad jos galėtų stiprinti savo politinį atstovavimą ir aktyviau įsitraukti į taikinimo procesus. Be to, ES remia programas, skirtas teisėsaugai ir teisminei sistemai stiprinti.

Tačiau šiuo metu svarbiausia užtikrinti saugumą Somalyje, kad taikinimo procesas eitų į priekį. Nesaugi aplinka gali tik bloginti padėtį žmogaus teisių požiūriu ir skatinti tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus. Bet kokia ilgalaikė taika Somalyje turi būti grindžiama teisingumo atkūrimu reikalaujant iš visų konflikto šalių atsakyti už visuose šalies regionuose vykstant šiam konfliktui padarytus žmogaus teisių pažeidimus.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. - Diskusijos baigtos.

Balsavimas vyks pasibaigus diskusijoms.

Raštiški pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), raštu. (FI) Pone pirmininke, iš visų šią savaitę priimtų skubių rezoliucijų Somalio atvejis mus sujaudino labiausiai. Prieš tris savaites trylikametė mergaitė Aisha Ibrahim Duhulow buvo nužudyta užmėtant akmenimis po to, kai ją išprievartavo trys vyrai. Šiems vyrams nieko neatsitiko, bet mergaitė buvo apkaltinta neištikimybe ir pagal šariato įstatymą pasmerkta myriop.

Egzekucija vyko Kismajo mieste Somalio pietuose, stadione, kur stebint tūkstantinei miniai penkiasdešimt vyrų mirtinai užmėtė mergaitę akmenimis. Įvykdyti mirties nuosprendį Aishai nurodė karinė grupuotė „Al-Shabab“, kontroliuojanti Kismajo miestą. Jos nariai taip pat nužudė berniuką, bandžiusį sustabdyti Aishos Duhulow egzekuciją. Toks griežtas ir nehumaniškas šariato teisės nuostatų aiškinimas, kad neištikimybė turi būti baudžiama mirtinai užmėtant prasikaltusį asmenį akmenimis, įgavo tokį nesuvokiamai žiaurų mastą, kad buvo nužudyta nekalta mergaitė, pati tapusi išprievartavimo auka.

Todėl turime pasmerkti tokią praktiką ir reikalauti, kad Somalio Vyriausybė ir Afrikos Sąjunga padarytų tą patį ir kuo skubiau imtųsi konkrečių veiksmų siekiant ateityje užkirsti kelią tokioms brutalioms egzekucijoms. Mes pritariame teisėtos Somalio Vyriausybės pastangoms perimti Kismajo uosto kontrolę ir raginame patraukti atsakomybėn Aishos Ibrahim Duhulow išprievartavimu kaltinamus asmenis. Kaip siūloma rezoliucijoje dėl Somalio, ES valstybės narės raginamos teikti visą paramą, kurios reikia norint Somalyje ilgam laikui įtvirtinti demokratinę valdžią, taip pat padėti Somalio Vyriausybei perimti visos šalies kontrolę ir įtvirtinti teisinės valstybės principus.

 
  

(1)Žr. protokolą.

Atnaujinta: 2009 m. rugpjūčio 27 d.Teisinis pranešimas