Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
четвъртък, 4 декември 2008 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внасяне на документи: вж. протоколи
 3.Състояние на преговорите по пакета „Kлимат и енергетика“ (разискване)
 4.Тържествено заседание - Далай Лама
 5.Състояние на преговорите по пакета „Kлимат и енергетика“ (продължение на разискването)
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Споразумение между правителството на Република Корея и Европейската общност за сътрудничество при антиконкурентни действия (A6-0452/2008, David Martin) (гласуване)
  7.2.Многогодишен план за запаса от херинга, разположен на запад от Шотландия и за риболовната дейност по експлоатация на този запас (A6-0433/2008, Struan Stevenson) (гласуване)
  7.3.Задължения за издръжка (A6-0456/2008, Genowefa Grabowska) (гласуване)
  7.4.Измервателни уреди и за методи за метрологичен контрол (преработена версия) (A6-0429/2008, József Szájer) (гласуване)
  7.5.Създаване на инструмент за бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни (A6-0396/2008, Gay Mitchell) (гласуване)
  7.6.Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки (Обща система на ДДС) (A6-0448/2008, José Manuel García-Margallo y Marfil) (гласуване)
  7.7.Борба с данъчните измами, свързани с вътреобщностни сделки (A6-0449/2008, José Manuel García-Margallo y Marfil) (гласуване)
  7.8.Подобряване на средата за малките и средни предприятия (МСП) в Европа (гласуване)
  7.9.Кодекс на ЕС за поведение при износ на оръжие (гласуване)
  7.10.Специален доклад на Европейската сметна палата № 8/2007 (A6-0427/2008, Bart Staes) (гласуване)
  7.11.Положението на жените на Балканите (A6-0435/2008, Zita Gurmai) (гласуване)
  7.12.План за управление на популациите от корморани (A6-0434/2008, Heinz Kindermann) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протоколи
 11.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протоколи
 13.График на следващите заседания: вж. протокола
 14.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (378 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (659 kb)
Последно осъвременяване: 13 януари 2009 г.Правна информация