Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0019(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0496/2007

Predložena besedila :

A6-0496/2007

Razprave :

PV 16/12/2008 - 14
CRE 16/12/2008 - 14

Glasovanja :

PV 17/12/2008 - 5.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0613

Razprave
Torek, 16. december 2008 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

14. Spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv (cestni promet in plovba po celinskih plovnih poteh) (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednik. − Naslednja točka je poročilo (A6-0496/2007) gospe Corbey v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv za cestni promet ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive 93/12/EGS [KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD)].

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey, poročevalka. (NL) Gospod predsednik, gospod komisar, gospe in gospodje, jutrišnji dan označuje konec dolgega procesa. Iskreno se zahvaljujem poročevalcem v senci, vsem članom osebja, Komisiji in francoskemu predsedstvu za njihova prizadevanja, njihovo delo in njihovo pripravljenost za sodelovanje.

Jutri bomo lahko potrdili dogovor v prvi obravnavi in s tem dali zeleno luč posebni direktivi. Zahteve v zvezi s CO2 bodo prvič povezane s proizvodom in proizvodnim postopkom. Parlament se je zavezal, da bo direktivo še izboljšal.

Direktiva bo pozitivno spodbudila uporabo zelenih in sprejemljivih biogoriv in uporabo električne energije v cestnem prometu – nekaj, kar lahko povzroči ogromen prihranek učinkovitosti – ter preprečila prakso izgorevanja metana. To so odlični rezultati, ki dokazujejo, da gre Evropa po trajnostni poti.

A vrnimo se na začetek. Direktiva o kakovosti goriva ima dva cilja: kakovost zraka in zmanjšanje emisij CO2. Kar zadeva kakovost zraka, imamo tri izboljšave prvotnega predloga. Prvič, čistejša goriva bodo prej uvedena v ladijski promet. Kar zadeva drugo točko, izjemo za etanol, je Komisija predlagala povečanje najvišjega parnega tlaka, če je primešan etanol. To je bil tudi predmet obsežnih razprav. Predvsem južne države si želijo izjem za primesi etanola, vendar pa so prav te južne države tiste, ki se spopadajo s problemom škodljivega ozona. Dosežen kompromis je, da bo izjema dovoljena le, če so izpolnjene zahteve v zvezi s kakovostjo zraka.

Tretja točka zadeva metilciklopentadienil mangan trikarbonil (MMT), dodatek gorivu, ki je škodljiv tako za zdravje kot za avtomobile. Človek bi pomislil, da bi ga bilo treba prepovedati. Na žalost pa to zaradi pravil Svetovne trgovinske organizacije ni preprosto. Zato je bila zdaj določena mejna vrednost, ki jasno koristi zdravju in pomaga zmanjševati nevrotoksične snovi.

Želela bi spregovoriti še o drugem ključnem cilju, in sicer o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Kot sem pravkar povedala, je zakonodaja tu precej izboljšana. Posebne zahteve za CO2 bodo prvič povezane s proizvodnim procesom. V naslednjih nekaj letih bo naftna industrija morala poročati o ravni emisij toplogrednih plinov, ki jih povzročajo črpanje nafte, prevoz, distribucija, rafiniranje in uporaba dizelskega goriva ali motornega bencina. Na podlagi te analize „od vira do kolesa“ bo nato opredeljena standardna vrednost. Poleg tega bo do leta 2020 celotna veriga morala znižati emisije za 10 %.

Ni treba reči, da smo o tem cilju 10 % zelo podrobno razpravljali. Šest odstotkov tega je zavezujočih, del pa je mogoče doseči z izboljšanjem učinkovitosti celotne verige, z manj izgorevanja, učinkovitejšimi rafinerijami in odpravo uhajanj. Drug del se lahko doseže z uporabo biogoriv pod pogojem, da se uporablja najučinkovitejša vrsta. Gojenje rastlin za biogoriva, ki so samo nekoliko boljša, nam nič ne pomeni. Če bi porušili tropske gozdove, da bi lahko gojili rastline za biogoriva, bi naredili ogromen korak nazaj.

Zato moramo sprejeti stroge zahteve glede trajnosti. Te zahteve so zdaj vključene v direktivo. Pokrivajo učinkovitost CO2, biotsko raznovrstnost, vendar tudi družbeno merilo. Preostali 4 % od 10 % na začetku niso zavezujoči. Te 4 % sestavljata dva dela. Prvi del zadeva projekte mehanizma čistega razvoja (CDM) v verigi. Izgorevanje manjše količine plina je eden izmed najučinkovitejših načinov zmanjšanja toplogrednih plinov, vendar ga ni vedno mogoče odkriti v motornem bencinu ali dizelskem gorivu, ki je dan v promet v Evropi. Zato so dovoljeni projekti CDM na podlagi preverjanja.

Druga 2 % se nanašata na nove tehnologije, na primer na zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) in tudi električno energijo v cestnem prometu. Električna energija je obetavna, vendar mora tehnologija dokazati svojo vrednost, še preden bi jo bilo mogoče uporabljati komercialno v velikem obsegu. To bi moralo biti pojasnjeno do leta 2014, ko bodo okvirni cilji postali lahko postali zavezujoči.

Na splošno sem mnenja, da bo ta direktiva dala precejšen prispevek k zmanjšanju CO2 iz cestnega prometa. Dobro je vedeti, da je to v skladu z izbirami, ki jih trenutno opravljajo Združene države. Kalifornijski standard za gorivo z nizkimi emisijami ogljika prevzemajo po vseh Združenih državah.

Še enkrat vi se želela zahvaliti poročevalcem v senci za njihov prispevek in odlično skupinsko prizadevanje; razprave se veselim.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Louis Borloo, predsednik Sveta.(FR) Gospod predsednik, gospe in gospodje, želel bi čestitati poročevalki, gospe Corbey, za njeno delo, ki je s tehničnega vidika zelo kompleksno, a obenem v celoti bistveno za prihodnost emisij.

Preprosto povedano, dosežen je kompromis o 6+4. Šest takoj zavezujočih in štiri v okviru klavzule o rednih pregledih. Obstaja tudi nekaj novosti, zlasti v zvezi s trajnostjo biogoriv v sami direktivi o obnovljivi energiji, ki so bile po našem mnenju bistvene in minimalne. Vendar pa menim, da smo dosegli zelo dober kompromis, za katerega bi se želel zahvaliti tudi Komisiji.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Dimas, član Komisije. − (EL) Gospod predsednik, Komisija pozdravlja dogovor o direktivi o kakovosti goriva, ki ohranja glavne elemente predloga Komisije in obenem predstavlja pomemben korak naprej proti v okoljevarstvenem sektorju. Zato bi se želel zahvaliti poročevalki, gospe Dorette Corbey, za njen prispevek k doseganju končnega sporazuma. Osnovni element kompromisnega sporazuma je obveznost dobaviteljev energije do omejitve emisij toplogrednih plinov v teku celotnega življenjskega cikla goriv. To je pomemben prispevek k naši podnebni politiki. Spodbujal bo tehnološki napredek, hkrati pa gre za prvega izmed odobrenih dopolnilnih ukrepov, ki je predviden v okviru spremenjene strategije v zvezi z emisijami ogljikovega dioksida iz avtomobilov.

Z vključevanjem trajnostnega merila za biogoriva, ne bomo samo spodbudili uporabe biogoriv, ki so najbolj učinkovita v smislu emisij toplogrednih plinov, temveč bomo obenem tudi preprečili resne nevarnosti za okolje, povezane z njihovo proizvodnjo. Poleg tega bo kompromisni sporazum omogočil zmanjšanje emisij onesnaževal, v glavnem s sprejetjem nižjih mejnih vrednosti za žveplo in policiklične aromatske ogljikovodike, olajšal bo uporabo etanola, izboljšal informacije za potrošnike in uvedel sorazmerno omejitev za dodatek MMT (metilciklopentadienil mangan trikarbonil). Če povzamem, kompromisni sporazum spada v okvir naše tradicionalne politike nadzorovanja emisij onesnaževal v ozračje in predstavlja pomemben korak naprej na področju naše podnebne politike. Zato vas pozivam, da ga jutri podprete.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, v imenu skupine PPE-DE.(ES) Gospod predsednik, gospod komisar, predlog v obliki, v kakršni ga je dala Komisija, je bil dober ne samo zaradi zmanjšanja žvepla, temveč tudi zaradi novega člena 7a, ki je zahteval postopno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov od dobaviteljev, in zato, ker je rešil star problem parnega tlaka v primeru mešanic motornega bencina in bioetanola v državah brez poletja, kakršna je na primer moja.

Vse to je bilo na skrb mnogih izmed nas izločeno na glasovanju v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane.

Danes imamo pred seboj sporazum, ki je omilil uporabo člena 7a in ponovno odpravil parni tlak, obenem pa seveda poostril pogoje za uporabo odstopanja. S tem seveda ne bodo v celoti zadovoljni vsi, kar velja tudi za preostali del podnebnega svežnja, vendar pa je to še vedno nekaj, kar lahko vsi sprejmejo.

Gospe Corbey bi se želel zahvaliti za odločno delo in dovzetnost pri reševanju problemov, zahvalil pa bi se rad tudi gospodu Tumesu in seveda francoskemu predsedstvu, ki je pokazalo izredno učinkovitost tudi na tem področju.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, v imenu skupine ALDE. Gospod predsednik, mnogi izmed nas končno začenjamo dojemati, da naš planet ni neuničljiv in da dejansko ima rok trajanja, ki ga ljudje s svojimi ne ravno pametnimi dejanji, močno krajšamo. Seveda imamo še nekaj nejevernih Tomažev, nenazadnje tudi v našem Parlamentu, a to število se hitro manjša, ko presežejo meje samovsiljenega skrajnega dogmatizma ali ko se osvobodijo manipulacij s strani tretjih oseb, ki so včasih sumljive.

EU bi morala imeti in tudi ima vodilno vlogo v boju za reševanje našega okolja, kar dokazuje niz zakonov, katerih cilj je boriti se proti podnebnim spremembam in o katerih trenutno razpravlja Parlament. Da pa bi bili zares koristni, morajo ti zakoni imeti vsebino in treba jih je učinkovito in pravočasno izvršiti. Kot vedno je treba sprejeti tudi nekaj kompromisov, kar se je zgodilo tudi pri poročilu gospe Corbey o spremljanju in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe goriv.

Povedati je treba, da se je poročevalka z zelo zavidljivo in vztrajno močjo borila, da bi preprečila vpliv stališč Sveta, usmerjenih k razvodenitvi, in mislim, da je bila pri tem v veliki meri uspešna. Za to ji čestitam. Povedati je treba, da je poročevalka v teku napornih pogajanj redno in v celoti obveščala poročevalce v senci, s tem pa ustvarila sodelovanje, ki ji je omogočilo, da je lahko pri pogajalski mizi nastopila s trdo roko.

Dosežen kompromisni sveženj, ki ga moja skupina podpira, dovolj zadovoljivo glede na okoliščine obravnava večino spornih vprašanj, kot so biogoriva, kovinski dodatki ter vsebnost žvepla v nekaterih vrstah goriv.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Gospod predsednik, najprej bi se želel zahvaliti poročevalki, gospe Corbey, ter francoskemu predsedstvu za njuna ogromna prizadevanja, da bi dobili sporazum o tem naprednem dokumentu, ki je del boja proti podnebnim spremembam. Želim izraziti tudi priznanje Josephu Daulu, ki ga trenutno nadomeščam, za njegovo trdno delo pri sestavi mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja o tem poročilu gospe Corbey o kakovosti goriva.

Sporazum, ki smo ga dosegli o tem poročilu, ter tesno povezano poročilo gospoda Turmes o obnovljivi energiji, sta torej dokumenta, s katerima smo ljudje iz sveta kmetijstva lahko zelo zadovoljni. Mislim, da ima trajnostna proizvodnja biogoriv prihodnost in da navedeni direktivi zagotavljata potreben pravni okvir za razvoj industrije, da bi se v prihodnosti omogočil prehod na več biogoriv druge generacije. Pozdravljam dejstvo, da smo sprejeli cilj 20-odstotnega deleža obnovljive energije v celotni mešanici energetskih virov v EU. To poročilo torej močno pozdravljam.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE). - Gospod predsednik, najprej čestitke gospe Dorette Corbey. Kot poročevalcu za Direktivo o obnovljivih virih energije mi je bilo zelo pomembno, da smo trajnostna merila s tako tesnim sodelovanjem zagotovili, in zagotovili smo jih na enak način, z obema direktivama. Zahvaljujoč bojevitosti gospe Corbey, smo na koncu zagotovili, da se v Direktivi o kakovosti goriva v celoti ponovijo vse podrobnosti trajnostnih meril, to pa je pomembno za čitljivost in vidnost zakonodaje EU.

Mislim, da smo pri tem vprašanju o trajnostnih merilih zdaj dobili pomembne izboljšave tega, kar je predlagala Komisija. Ogljikov odtis je zdaj zelo dobro opredeljen, ne samo za neposredno, temveč tudi posredno rabo tal. To je pomembno za prihodnost. Mislim, da smo tudi zagotovili, da bodo strokovnjaki za okolje in energetiko – GD za energetiko in promet in GD za okolje na ravni Komisije, pa tudi nacionalni strokovnjaki iz sektorjev za okolje in energetiko – pri teh trajnostnih merilih dobro sodelovali, to pa je tudi pomembno.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Gospod predsednik, trenutno je veliko pozornosti usmerjeno na tehnološki vidik blažitve vplivov podnebnih sprememb s pomočjo razvoja alternativnih goriv. Želela bi čestitati za ta prizadevanja in tudi sama prispevati k tej razpravi.

Opozorila bi na olje alg, ki se ga lahko pretvori v gorivo in uporabi namesto fosilnih goriv. Lahko ga štejemo za vrsto goriva, ki je najboljša za vse, saj v teku svoje proizvodnje vsrkava CO2 in ga tako spreminja v vir energije, pozitiven z ogljikom. Poleg tega v nasprotju s čedalje večjim obsegom spornih biogoriv ne izpodrinja pridelave hrane. Dejansko ga je mogoče pridobivati v naravnih ali umetnih jezerih. To je najboljša rešitev za vse tudi zato, ker je predvsem ustrezna za pridelavo v obalnih skupnostih, kjer težave z ribiško industrijo kažejo na potrebo po iskanju novih oblik industrije.

Na podlagi teh dejstev pozivam Komisijo, da zelo resno preuči možnost olja alg. Njegova prednost je tudi v tem, da je visokoenergijsko in lahko gorivo ter eno od redkih, ki obeta, da bi z njim lahko zamenjali raketna in letalska goriva.

 
  
MPphoto
 

  Dorette Corbey, poročevalka.(NL) Gospod predsednik, predstavniki Komisije in Sveta, gospe in gospodje, hvala vam za vaše prijazne besede. Prepričana sem, da so ta rezultat omogočili dobri delovni odnosi med vsemi nami. Močni smo samo, če združimo svoje moči, in v tem primeru se je to tudi pokazalo. Pomembno je, da Direktivo o kakovosti goriva pogledamo v okviru celotnega podnebnega svežnja.

V tem okviru je seveda predvsem pomembno poročilo gospoda Turmesa o Direktivi o obnovljivih virih energije. Naša trajnostna merila so enaka in bodo po mojem mnenju dala zelo pomemben prispevek vsemu svetu. Mislim, da je izredno pomembno, da jutri to določimo vsi skupaj.

Strinjam se z gospo Sinnott glede olja alg. Pravzaprav sem dejansko tako navdušena, kot je tudi sama. Lepota te direktive o kakovosti goriva je v tem, da je velika spodbuda dana prav tem novim tehnologijam, kar bi lahko pomenilo pravo podporo razvoju tehnologije alg. Načeloma je med proizvodnjo olja alg veliko manj CO2 in prav zaradi tega je tako privlačno za naftna podjetja in druge, ki vlagajo prav v te tehnologije.

V okviru podnebnega svežnja je tudi zelo pomembno, da se ustvari povezava z naslednjim poročilom, poročilom gospoda Sacconija o novih osebnih vozilih. Posebej smo se borili, da bi se v to direktivo vključila tudi električna energija. Električni avtomobili so prihodnost. Električna energija v cestnem prometu je pogosto učinkovitejša od motornega bencina ali dizelskega goriva. Zato bi se prav res morali usmeriti v to.

Opažam, da poročilo gospoda Sacconija vsebuje številne spodbude v tej smeri in na ta način lahko rešimo problem kokoši in jajca. Treba je dati prave spodbude tako avtomobilskemu sektorju kot sektorju goriv, da bi dejansko dobili čistejši cestni promet in čistejša goriva. Upam, da bomo s temi deli prometnega in podnebnega svežnja lahko vsaj dali pozitiven prispevek k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Še enkrat bi se želela zahvaliti vsem za sodelovanje.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. – Razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 17. decembra 2008.

 
Zadnja posodobitev: 3. november 2009Pravno obvestilo