Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2026(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0486/2008

Predkladané texty :

A6-0486/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 3
CRE 17/12/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.6
PV 18/12/2008 - 6.7
CRE 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0622

Rozpravy
Streda, 17. decembra 2008 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3.  – Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 po úpravách Rady (všetky oddiely) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďalším bodom programu je správa (A6-0486/2008) pani Haugovej a pána Lewandowského v mene Výboru pre rozpočet o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 po úpravách Rady (všetky oddiely) (16257/2008 – C6 0457/2008 – 2008/2026(BUD)).

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, spravodajkyňa. (DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, zdá sa, že pani úradujúca predsedníčka Rady tu ešte nie je. V každom prípade je zajtra na programe druhé čítanie európskeho rozpočtu. Hlasovanie s najväčšou pravdepodobnosťou veľa času nezaberie. Vďaka konštruktívnej spolupráci všetkých zainteresovaných poslancov, či už v odborných výboroch, alebo vo Výbore pre rozpočet, zostáva hlasovať už len o málo záležitostiach a ešte menej záležitostí je nedoriešených. Za to by som vám chcela úprimne poďakovať. Teší ma to o to viac, že viem, že to nemožno považovať za samozrejmosť. Platí to aj pre základy, ktoré pripravil celý tím Výboru pre rozpočet, prácu všetkých zamestnancov výboru a podporu osobných asistentov. Takže ešte raz, ďakujem!

Chcela by som tiež poďakovať Komisii za jej ochotu spolupracovať. Jej komunikácia s nami sa možno nie vždy každému páčila, vždy však bola užitočná a Komisia predovšetkým so mnou vždy komunikovala na rôznych úrovniach, čo sa nedá povedať o predsedníctve Rady. Francúzske predsedníctvo Rady so mnou, hlavnou spravodajkyňou, doteraz nehovorilo ani raz. Ani jediný krát! Dokonca som nedostala odpoveď ani na list, ktorý som napísala pred trojstranným rozhovorom 13. novembra, čo je veľmi zvláštne a veľmi znepokojujúce.

Čo však vôbec nebolo zvláštne ani znepokojujúce, bolo správanie Rady na zmierovacom zasadnutí. Jej správanie a postoje boli presne také, aké sme očakávali. V prvom rade nesmie za žiadnych okolností dôjsť k žiadnym revíziám, ani k malým. V druhom rade sa musia platby v každom prípade znížiť, aj keby mali byť rozdiely medzi platbami a záväzkami priepastné. V treťom rade by bolo vhodné, aby sa nevynaložené finančné prostriedky z aktuálneho rozpočtového roka okamžite odovzdali. V každom prípade, približne 4,9 miliardy EUR sa prevedie späť do pokladníc ministerstiev financií jednotlivých štátov. My v Parlamente sme spokojní, že sme dokázali presvedčiť Komisiu, aby sľúbila, že presunie 700 miliónov EUR na rozvoj vidieka. Takisto si myslíme, že záväzné spoločné vyhlásenia o zjednodušení postupu a o urýchlení plnenia programov štrukturálnych fondov, ako aj sľub, že v prípade potreby bude bezodkladne poskytnutých viac finančných prostriedkov na platby, pomôžu pri riadení úloh nasledujúceho rozpočtového roka.

Tieto úlohy rozhodne nebudú triviálne. Vplyv krízy finančného trhu a jej dôsledky na reálne hospodárstvo pocítia všetky členské štáty. Preto je Parlament okrem použitia rôznych nástrojov, ktoré už Európska únia má k dispozícii, jednoznačne pripravený uvoľniť finančné prostriedky na tvorbu a ochranu pracovných miest a na podporu hospodárskej dynamiky. Sme pripravení urobiť všetko potrebné a v najkratšom možnom čase – samozrejme, nie bez kritického uváženia. Ak však bude zrejmé, na aké projekty sa finančné prostriedky poskytujú a nakoľko sú primerané, nikoho nenecháme v kaši.

Parlament je tiež pripravený na revíziu strednodobého finančného plánu. V prvom rade je však potrebná spoločná pozícia Rady.

Zajtra síce budeme na druhom čítaní hlasovať, mám však zvláštny pocit, že v podstate budeme hlasovať len o rozpočtovom rámci. V priebehu roka ho bude potrebné neustále postupne dopĺňať.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, spravodajca. (PL) Vážená pani predsedajúca, druhé čítanie rozpočtu európskych inštitúcií bude v podstate opakovaním prvého čítania a ja vám vysvetlím prečo.

Čo sa týka Rady, rešpektujeme našu džentlmenskú dohodu a oceňujeme zdržanlivosť Rady, pokiaľ ide o rozpočtové výdavky na rok 2009, pričom zároveň uznávame potrebu ďalších zdrojov v súvislosti so skupinou pre reflexiu. Čo sa týka ďalších inštitúcií, stojí za zmienku, že potrebu zvýšeného financovania Dvora audítorov spôsobili preddavky na jeho nové sídlo (Podľa konečnej analýzy bude spôsob financovania nového sídla pre európskych daňových poplatníkov nákladovo efektívny.). Európsky súdny dvor zavádza nový postup pre naliehavé prípady, takže bude potrebovať finančné prostriedky na prijatie ďalších zamestnancov.

Pokiaľ ide o Európsky parlament, tento rok sme skúšali pilotný projekt. Priniesol povzbudzujúce výsledky, a to vďaka vynikajúcej spolupráci administratívnych služieb Parlamentu, za čo chcem osobne poďakovať generálneho tajomníkovi pánovi Rømerovi. Táto skúška mala svoj význam, pretože nasledujúci rok bude pre Európsky parlament mimoriadny z dôvodu blížiacich sa volieb, potreby financovania volebnej kampane, úplne nových nariadení týkajúcich sa postavenia európskych poslancov, a tiež väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o dôchodkový fond, a nových pravidiel zamestnávania a financovania asistentov. Skutočnosť, že otázka poslancov Európskeho parlamentu a ich asistentov sa rieši, je vo volebnom roku dobrou správou.

Samozrejme, bude si to vyžadovať ďalšie náklady z rozpočtu Európskeho parlamentu. Napriek tomu sme vyvíjali úsilie a dosiahli svoj cieľ, na ktorom sme pracovali už niekoľko rokov, a to zaistiť, aby napriek špecifickým potrebám Európskeho parlamentu jeho rozpočet nepresiahol 20 % výdavkov Európskej únie na administratívne účely. Celkovo sa zdá, že hlasovanie vo štvrtok bude rýchle, a to vďaka vynikajúcej spolupráci s koordinátormi a so sekretariátom Európskeho parlamentu. Tu by som chcel spomenúť najmä pani Mariannu Pariovú a pána Richarda Westera. To sú ľudia, ktorí by pri tejto príležitosti mali byť spomenutí.

 
  
MPphoto
 

  Dalia Grybauskaitė, členka Komisie. – Vážená pani predsedajúca, chcela by som zdôrazniť, že rokovania o rozpočte na rok 2009 boli veľmi špecifické, veľmi dôležité a náročné ako nikdy predtým. Tento rozpočet sa sústreďuje najmä na rast a pracovné miesta. Príprava rozpočtu sa tento roku zameriavala aj na financovanie nástroja potravinovej pomoci pre rozvojové krajiny. Spolu sme dokázali prijať vyváženú dohodu zaručujúcu poskytnutie 1 miliardy EUR.

Prijať rozpočet však nestačí. Musíme ho aj správne a včas vykonávať. Vzhľadom na to, že súdržnosť je kľúčovým faktorom stimulácie hospodárskeho rastu, Parlament v tejto súvislosti vyzdvihol význam efektívneho plnenia rozpočtu a potreby zlepšenia a zjednodušenia. Na tom sme sa zhodli počas rokovaní. Komisia sa s týmto cieľom stotožňuje a 26. novembra predložila návrhy na urýchlenie implementácie a zjednodušenie riadenia štrukturálnych fondov.

Minulý týždeň tento prístup plne podporila aj Európska rada a dúfam, že teraz sa spoločne bez problémov dohodneme na potrebných zmenách v príslušných právnych aktoch.

Pri pohľade do blízkej budúcnosti si musíme všetci uvedomiť, že čoskoro budeme čeliť ďalším problémom v súvislosti s riešením finančnej a hospodárskej krízy v Európe. Plán hospodárskej obnovy Európy predložený Komisiou zahŕňa prvky, ktoré budú mať vplyv na rozpočet Spoločenstva v nasledujúcom roku. Európska rada minulý týždeň tento plán obnovy podporila. Komisia následne v súlade s medziinštitucionálnou dohodou predložila návrh na revíziu viacročného finančného rámca.

Ten musia v nasledujúcich mesiacoch schváliť Parlament i Rada a ako zvyčajne počítam so spoluprácou najmä zo strany Parlamentu.

Na záver chcem pripomenúť, že rokovania o rozpočte na rok 2009 si vyžiadali kompromisy od všetkých strán. Ukázali tiež, že najlepšie výsledky sa dosahujú v atmosfére poctivej spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami. To by nebolo možné bez konštruktívnej a zodpovednej úlohy Parlamentu v priebehu celého procesu rokovaní. Chcela by som tiež zdôrazniť kľúčovú úlohu predsedníctva pri riešení pozícií jednotlivých členských štátov.

Nakoniec mi dovoľte vyjadriť vďaku rokovaciemu tímu Parlamentu, konkrétne jeho predsedovi pánovi Borgovi, spravodajcom pre rok 2009 pani Haugovej s jej novátorským prístupom a pánovi Lewandowskému, a tiež všetkým politickým koordinátorom Výboru pre rozpočet, ktorí Komisii i Parlamentu veľmi pomohli.

Všetkým nám zajtra želám hlasovanie s kladným výsledkom a vám všetkým ešte lepší nový rok, ako očakávate.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, v mene skupiny PPE-DE. (HU) Počuli sme o problémoch, ktorým sme museli čeliť. Som presvedčený, že pod vedením pani Jutty Haugovej sme tieto problémy celkom úspešne vyriešili. Za svoju prácu a za to, že každá politická skupina môže mať pocit, že aj jej patrí tento rozpočet, si zaslúži naše poďakovanie.

Príprava rozpočtu je politika vyjadrená v číslach. Rozmýšľam nad tým, aký odkaz vidí v tomto rozpočte Európska ľudová strana. Podľa nášho názoru musíme európskym občanom poskytnúť väčšiu bezpečnosť a Európska únia je pripravená a schopná to urobiť. Približne tretina rozpočtu sa týka položiek, ktoré zvyšujú pocit bezpečnosti. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskej ľudovej strany a európskych demokratov zvýšili rozpočet o približne 1 miliardu EUR, čím sa rozšírilo jeho zameranie. Mám na mysli finančné prostriedky na podporu malých podnikov, na ochranu pracovných miest a tvorbu nových tam, kde je to možné, na rozvoj slabo rozvinutých regiónov, na energetickú bezpečnosť a na plánovanie projektov ako Nabucco. Veľký význam má však hlavne v týchto dňoch aj potravinová bezpečnosť, nehovoriac o ochrane hraníc schengenského priestoru a predchádzaní nelegálnemu prisťahovalectvu.

Prirodzene, akokoľvek dobrý je tento rozpočet, má ďaleko od dokonalosti. Jednou z príčin jeho nedostatkov sú členské štáty. Je neprijateľné, aby členské štáty nevyužívali zdroje, ktoré im EÚ sprístupňuje, aby miliardy eur zostávali nevyužité v pokladniciach EÚ. Niektoré členské štáty vytvárajú umelé prekážky, čím sťažujú prístup k verejným súťažiam ešte viac ako my sami. Úsilie Európskej komisie o zjednodušenie týchto postupov je chvályhodné, nesmieme však dovoliť členským štátom vytvárať prekážky alebo uzákoňovať zmeny, ktoré sú namierené proti týmto snahám.

Chyba však nie je len v členských štátoch. EÚ nie je schopná rýchlo reagovať na problémy meniaceho sa sveta. Samozrejme, vyriešili sme problém potravinovej pomoci, ale len za cenu nesmierne vášnivých diskusií. A teraz, keď by sme sa mali posúvať dopredu, čelíme aj problémom pri riešení hospodárskej krízy. Myslím si, že v nadchádzajúcom období, počas nasledujúceho roka, budeme musieť aj v záujme väčšej pružnosti realizovať značné zjednodušenia existujúcich rámcov. Ďakujem za pozornosť a verím, že budeme mať dobrý rozpočet.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Guy-Quint, v mene skupiny PSE.(FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dovoľte mi upozorniť na neprítomnosť Rady a na novotu zo strany francúzskeho predsedníctva, ktoré nás po prvýkrát poctilo svojou neprítomnosťou. Jutta, vy ste si mysleli, že francúzske predsedníctvo sa s vami nestretlo, pretože vami pohŕda. Ja som presvedčená, že táto neprítomnosť jednoducho dokazuje pohŕdanie predsedníctva alebo aspoň jeho ministrov rozpočtom Európskej únie.

Nebudem sa vracať k návrhom našich spravodajcov, chcela by som sa však podeliť o niekoľko úvah. Tento rok opäť opakujem, že rozpočet je nedostatočný a viacročný finančný rámec je nevyhovujúci. Chýbajú finančné prostriedky na stratégie hospodárskej obnovy, výskum, celoživotné vzdelávanie, siete a pomoc MSP a mikropodnikom. Je ťažké realizovať politiku územnej solidarity a predovšetkým Kohézneho fondu, a tak miliardy eur z výdavkových rozpočtových prostriedkov zostávajú nevyužité. Príliš veľa peňazí sa vyčlenilo na pomoc poľnohospodárskemu trhu, čím vznikajú nepoužité rezervy v dôsledku právnych základov, ktoré zakazujú nové záväzky. Sú problémy s využívaním súm vyčlenených na rozvoj vidieka a životné prostredie. Peniaze sa utrácajú na politiky v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, čo má ďaleko od verejných záväzkov Rady, pričom politiky v oblasti občianstva a informácií prakticky zbankrotovali a neumožňujú reálnu komunikáciu s európskymi občanmi.

Poslednou kvapkou, pokiaľ ide o nedostatok realizmu, sú však sľuby v rámci vonkajšej činnosti. Potreby sa neustále kopia, konflikty a chudoba vládnu celému svetu – Somálsko, Dárfúr, Ázia, tajfúny, cyklóny, hlad, vojna v Palestíne, v Kosove, teraz v Gruzínsku – vyčlenené zdroje sa však nemenia. Každým rokom sa neuskutočniteľná misia stáva ešte neuskutočniteľnejšou.

Matný záblesk nádeje poskytlo len vytvorenie miliardového fondu, ktorý je rozhodujúci pri pokuse oživiť samozásobiteľské poľnohospodárstvo v najchudobnejších krajinách. Veriac vo finančný výhľad, dúfali sme, že budeme môcť pokračovať v realizácii tradičných politík a v dostupných rezervách nájdeme dostatok peňazí na reakciu na tento nový núdzový stav, k čomu sa musí pridať aj začiatok boja proti zmene klímy. To však znamená prehliadať skutočnosť, že o rozpočtovej dohode sa rokuje s Radou, a Rada, či skôr by som mala povedať vlády 27 členských štátov, čelia okrem svojich bežných problémov aj finančnej kríze, ktorá ohrozuje európske hospodárstvo, avšak prejavuje sa ako 27 rozpočtových kríz v jednotlivých krajinách.

Preto sme nútení prijať rozpočet, ktorý nie je v súlade s očakávaniami poslancov, rozpočet, v ktorom rozdiely medzi záväzkami a platbami vytvárajú rastúce obavy v súvislosti s úprimnosťou rozpočtového postupu. Túžba prispieť čo najmenej do príjmov Únie vedie členské štáty k prijímaniu jednoduchých a neproduktívnych pozícií. V prvom rade udržiavajú platby na úplnom minime, preto sú výdavkové rozpočtové prostriedky vo výške menej ako 0,9 % HDP, a sľubujú záväzky, ktoré sa nikdy nemonitorujú. Zároveň neumožňujú realizáciu európskych politík v jednotlivých krajinách, aby sa tak vyhli spolufinancovaniu a umožnili tým návrat nevyužitých finančných prostriedkov do svojich pokladníc.

Samozrejme, bežné politiky Únie sa aj naďalej realizujú, pokiaľ sa len dá. Komisia implementuje inovatívne akcie, ktoré sú často podporované našimi pilotnými projektmi, a prípravné akcie. Európsky rozpočet je však typický tým, že sľubuje všetko a neinvestuje dostatok finančných prostriedkov do postupov implementácie, a to so súhlasom všetkých členských štátov.

Opäť tu máme dva nové naliehavé problémy, ktorým tento rok musíme čeliť. Prvým je boj proti zmene klímy. Závery Rady v tejto oblasti sú skromné, ale aspoň boli nejaké prijaté – v tomto roku sa musia uskutočniť investície a v roku 2010 sa musia zvýšiť. Druhým je ohlásená stimulácia hospodárstva v sume 200 miliárd EUR. Iba 5 miliárd EUR z tejto sumy je potrebných na nové investície. Finančný výhľad teda potrebuje určitú revíziu.

Včera nám pani úradujúca predsedníčka Rady povedala, že táto revízia bola potvrdená, Rada však hovorí, že bola zablokovaná. Aká je teda situácia? My zo Socialistickej skupiny v Európskom parlamente sme pripravení.

Na záver chcem povedať, že týmto smerom v žiadnom prípade nemôžeme pokračovať, pretože politická Európa sa nám rozpadá pred očami. Nadišiel čas na revíziu finančného výhľadu, aby sa obnovila rovnováha európskych príjmov a výdavkov, na zbavenie posvätnosti niektorých nemenných politík a na financovanie dynamických politík zameraných na účinné uspokojovanie skutočných potrieb ľudí na celom svete.

Nakoniec by som chcela zaželať Komisii veľa šťastia. Je na vás, aby ste tento rozpočet plnili správne bez premrhania jediného eura. Je na vás, aby ste ukázali skeptickým štátom pridanú hodnotu Únie a presvedčili ich o nej, a to z politického aj rozpočtového hľadiska.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, v mene skupiny ALDE.(DE) Vážená pani predsedajúca, rada by som začala poďakovaním dvom spravodajcom pani Haugovej a pánovi Lewandowskému za ich mimoriadne kvalifikovanú a odbornú prácu na rozpočte. Chcela by som tiež poďakovať nášmu predsedovi pánovi Bögemu a pani komisárke Grybauskaitėovej, pretože veľmi dobre nachádzali riešenia. Rozpočet je, samozrejme, veľmi nepružný. Rozpočtový rámec je nepružný – jednoducho nepresúvame neminuté peniaze z rozpočtového rámca pre poľnohospodárstvo do iných častí rozpočtu, pričom v poslednej dobe si Komisia spravila takmer zvyk z kritizovania tejto nepružnosti, tejto strnulosti. Za to by sme Komisii mali byť vďační. Myslím si, že je dobré skúšať nové spôsoby, a chcem povedať, že my v Skupine Aliancie liberálov a demokratov za Európu z celého srdca podporujeme tento rozpočet a riešenie, ktoré sa našlo pre potravinový nástroj, teda jednu miliardu, ktorá sa našla na poskytnutie viac jedla rozvojovým krajinám. Teší nás, že sme dokázali nájsť riešenie, ktoré nezahŕňalo veľké škrty v iných programoch, ale že sme našli finančné prostriedky v nástroji pružnosti a v rezervách núdzovej pomoci.

Tiež ma teší uistenie pani komisárky, že Komisia má v úmysle pozrieť sa na programy štrukturálnych fondov a že sa dajú zjednodušiť. V nasledujúcich niekoľkých rokoch nás čaká historická úloha, a to zaistiť potrebný rozvoj v nových členských štátoch. Toto považujem za jednoznačne najdôležitejší aspekt rozpočtu EÚ.

Samozrejme, popri tom všetkom sme sa sťažovali na nedostatok iniciatív v rozpočte týkajúcich sa energetiky, a potom, päť minút pred dvanástou, prišlo memorandum v reakcii na finančnú krízu, v ktorom sa vyhlasuje, že aj rozpočet EÚ sa použije pri pokuse o naštartovanie rastu. Navrhli sme použiť päť miliárd na rôzne iniciatívy v rámci odvetvia energetiky a v mene našej skupiny chcem povedať, že sme pripravení nájsť v tejto súvislosti riešenie. Sme pripravení nájsť finančné prostriedky a tiež pracovať rýchlo, ak sa však pozrieme na to, ako sú vytvorené jednotlivé programy – viac peňazí na transeurópske energetické siete (TEN-e), viac peňazí na výskumné programy a na program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), inými slovami, na programy, ktoré dobre poznáme – mali by sme si tiež nechať dostatok času, aby sme to urobili správnym a citlivým spôsobom. V každom prípade sa teším na konštruktívnu spoluprácu v týchto záležitostiach a chcela by som poďakovať Komisii za túto iniciatívu. Je možno trochu škoda, že prišla tak neskoro, radi však budeme na týchto záležitostiach konštruktívne spolupracovať.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, rozpočet na rok 2009 nie je nič menej, ale ani nič viac ako kompromis. Nie je ani žiadnym prekvapením, ako sme práve počuli. Finančný výhľad neumožňuje veľké zmeny – štruktúra európskeho rozpočtu je na to v danej situácii príliš strnulá a nepružná.

V každom prípade vysiela rozpočet na rok 2009 niekoľko dôležitých signálov. Napríklad, podarilo sa nám vyčleniť 1 miliardu EUR na potravinovú pomoc, teda pre tých najchudobnejších z chudobných, a azda aj na udržateľnú poľnohospodársku politiku v najchudobnejších krajinách. Minieme tiež o niečo viac na malé a stredné podniky, ktoré sú veľmi dôležité na hospodársky rozvoj, a o niečo viac na boj proti zmene klímy.

Je však potrebné vytýčiť si nové priority. Je nutná revízia európskeho rozpočtu a týmto vystúpením by som sa chcela prihovoriť predovšetkým členským štátom vrátane vlády svojej domovskej krajiny, Nemecka. Na krízu musíme reagovať z krátkodobého hľadiska, ale, prirodzene, aj zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Samozrejme, rozpočet EÚ nemôže nahradiť rozpočty jednotlivých krajín a ich politiky, ale ten, kto sa neprispôsobí kríze, zaručene zlyhá.

Nedávno som v televízii videla tlačovú konferenciu, na ktorej riaditeľ spoločnosti General Motors vyzýval Kongres Spojených štátov na poskytnutie ďalších úverov. Tvrdil, že musia vyrábať ekologické automobily, investovať do ekologických technológií, a mal pravdu. Nanešťastie, tento manažér si to uvedomil pomerne neskoro, takže zásoby nepredaných amerických nákladných vozidiel sa zväčšujú. Je skutočne pravda, že naše hospodárstvo potrebuje reštrukturalizáciu. Európa musí vyrábať nové, technologicky vyspelé ekologické produkty šetrné k životnému prostrediu, ak chce v nasledujúcich niekoľkých rokoch dosiahnuť hospodársky úspech na vnútorných i svetových trhoch.

Musíme výrazne znížiť emisie. Musíme znížiť svoju závislosť od ropy. Musíme viac investovať do obnoviteľnej energie a omnoho viac do výskumu. Vytvoria sa tak príležitosti pre nové produkty a tým aj pre nové pracovné miesta. Jednoznačne musíme zmeniť našu poľnohospodársku politiku – musí byť spojená s výrobou ekologickej energie. Aj to poskytne európskym poľnohospodárom nové príležitosti.

Viac musíme míňať aj na dobre pochopenú rozvojovú pomoc – nie ako na charitu, ale pretože je to inteligentná, strategická politika, ktorá zavádza spravodlivý obchod na celom svete a skutočne predstavuje strategický prístup k zmenšovaniu rozdielov v prosperite v celosvetovom meradle. Musíme si tiež konečne uvedomiť, že rast musíme prepojiť s ochranou životného prostredia a bojom proti zmene klímy. Potrebujeme nový model uvažovania o raste a to platí nielen pre Európu, ale aj pre rozvíjajúce sa hospodárstva ako India a Čína, a, samozrejme, aj pre Spojené štáty.

Veľmi dúfame, že nová administratíva prezidenta Obamu prinesie zmeny v uvažovaní Američanov a prehodnotenie postoja, pokiaľ ide o nástupcu Kjótskeho protokolu. Toto všetko sa však musí zohľadniť aj v európskom rozpočte, a preto sú potrebné nové priority. Musíme odpovedať na otázku, odkiaľ peniaze pochádzajú. Naša skupina, Skupina zelených/Európska slobodná aliancia, je toho názoru, že je potrebných viac environmentálnych daní. Musí sa zdaniť spotreba CO2 a konečne sa musí zaviesť kerozínová daň. To by malo vyplniť veľkú časť európskeho rozpočtu.

Všetko, čo v súčasnosti počujeme od Komisie – čiže každých niekoľko mesiacov – však nasvedčuje tomu, že vnútorná logika ukazuje, že potrebujeme revíziu európskeho rozpočtu, aby sme verejnosti dokázali, že sme naozaj pochopili, že chceme veci zmeniť, že potrebujeme nové priority, že chceme míňať viac na výskum a rozvoj a že potrebujeme nové pohonné technológie.

Samozrejme, v tejto súvislosti je potrebný dôkladnejší výskum, o tom niet pochýb. Ako sme už povedali, obilniny patria na stôl a nie do nádrže – to si Európska únia musí ujasniť. V čase hospodárskej krízy musíme dať viac peňazí na vzdelávanie: na program Erasmus Mundus, ktorý podporuje mobilitu študentov a univerzitné výmeny, a na celoživotné vzdelávanie. To je jediný spôsob, ako poskytnúť mladým ľuďom v Európe nové príležitosti na trhoch práce budúcnosti a tiež v ich osobných životoch.

Musíme investovať viac do kultúrnej rozmanitosti – tá je bohatstvom Európskej únie a občania nám za to poďakujú, keď uvidia, že sa európske finančné prostriedky naozaj dostávajú do oblastí, v ktorých žijú. Ak sa chceme správať zodpovedne, musíme urobiť viac aj v oblasti preventívnej vonkajšej politiky, a nie reagovať, až keď je už príliš neskoro. Aj to je našou politickou zodpovednosťou. Je dôležité konať vo vhodnom čase, preto potrebujeme viac zdrojov pre nástroj stability.

Vzhľadom na nadchádzajúce júnové voľby musíme európskej verejnosti ukázať, že sme pochopili, že máme odvahu a že sme pripravení zmeniť európsku politiku, a to aj pokiaľ ide o potrebnú striedmosť v súvislosti s európskym rozpočtom. Dúfam a verím, že občania to vo voľbách ocenia.

 
  
MPphoto
 

  Wiesław Stefan Kuc, v mene skupiny UEN. (PL) Vážená pani predsedajúca, vítam skutočnosť, že zostáva už len niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k rozpočtu. Je ťažké posúdiť, kto má pravdu – to sa ukáže až na konci roka 2009. Je dobré, že po schválení rozpočtu budeme môcť implementovať zmeny hneď na začiatku roka, tak ako každý rok.

Predseda francúzskeho predsedníctva prezident Sarkozy včera povedal, že o väčších problémoch sa diskutuje menej ako o tých menších. Môže to znamenať to isté, čo povedala aj pani komisárka Grybauskaitėová, a to, že v budúcnosti by sme mali pripraviť úplne nový rozpočet a zmeniť nielen rozpočtové riadky, ale ich aj lepšie integrovať.

Súčasný rozdrobený rozpočet, ktorý obsahuje množstvo riadkov, nie je veľmi čitateľný. Jeho príprava trvá dlho a vedie k dlhým diskusiám. V podstate je aktuálny len niekoľko dní, ak nie hodín. Tak to bolo aj v prípade rozpočtu na rok 2008, do ktorého boli zapracované opravy už na prvom stretnutí Výboru pre rozpočet. Bolo by lepšie zaviesť širšie zamerané riadky a určiť, na aké účely možno zdroje použiť. Tým by sa stalo plnenie rozpočtu výrazne pružnejším a poskytlo by Európskej komisii i Európskemu parlamentu lepšie príležitosti na monitorovanie míňania finančných prostriedkov počas celého obdobia jeho platnosti a umožnilo by okamžite reagovať na akékoľvek prípadné potreby.

Nedávne zvýšenie objemu finančných prostriedkov Radou v roku 2008 a zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov na nasledujúce roky o 200 – 250 miliárd EUR potvrdzujú, že takéto celoročné diskusie o podrobnostiach rozpočtu na nasledujúci rok nemajú žiaden zmysel.

 
  
MPphoto
 

  Esko Seppänen, v mene skupiny GUE/NGL. (FI) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, celkový súčet výdavkových rozpočtových prostriedkov v návrhu rozpočtu na budúci rok je nižší ako kedykoľvek predtým. Ak sa bude dodržiavať rovnaká platobná politika ako v posledných rokoch, bude na platby dostatok peňazí. Komisia nebude úplne plniť rozpočet.

Včera sa Parlament rozhodol vrátiť členským štátom päť zo šiestich miliárd eur, ktoré sa nepoužili na platby tento rok, hoci podľa rozpočtu sa mali minúť. Jedna miliarda bola pridaná do rozpočtu na nasledujúci rok na potravinovú pomoc. Odkedy Komisia predložila tento návrh, cena potravín klesla na polovicu a EÚ bude čoskoro musieť zasiahnuť do svojej vlastnej výroby. Vo svete sú milióny hladujúcich ľudí a pomoc bude, samozrejme, prúdiť podľa potreby, avšak argumenty na podporu návrhu Komisie sa za šesť mesiacov stali neaktuálnymi.

Minulý týždeň Komisia pracovala na vzťahoch s verejnosťou a na propagande v súvislosti s prípravou rozpočtu, aby tak podporila svoj program hospodárskej obnovy členských štátov. To je rozpočtová akrobacia a podvod. Príspevok EÚ vo výške päť miliárd znamená, že tieto peniaze boli presunuté z jedného článku do druhého bez toho, aby sa členské štáty zaviazali poskytnúť ďalšie peniaze na potreby EÚ. Toto nie sú skutočné obnovovacie opatrenia na nápravu škôd spôsobených globalizáciou. Potrebujeme rozsiahlu akciu, ktorá by bola liekom na chorobu „smiešnych peňazí“, a EÚ jednoducho neplní sľuby. Európska komisia a Rada Európskej únie nie sú pripravené rozhodnúť o akcii takéhoto druhu.

 
  
MPphoto
 

  Nils Lundgren, v mene skupiny IND/DEM.(SV) Vážená pani predsedajúca, ako vždy tu máme dokument, ktorý je príkladným kusom parlamentnej práce od tých, ktorí rozpočet pripravovali. Zároveň sme sa ocitli v absurdnej situácii, keď sme v procese robenia niečoho, čo by sme nemali robiť. Momentálne sa rozprávame o tom, ako by sme mali míňať viac peňazí. Tento Parlament nezastupuje daňových poplatníkov, nesnaží sa obmedziť míňanie peňazí, ale namiesto toho sa obáva, že sa nemíňa dosť. Nielenže sa viac ako dve tretiny peňazí míňajú na veci, ktorými by sme sa ako parlament nemali zaoberať, ale sa tiež míňajú na úplne nesprávne účely. Peniaze stále idú na poľnohospodársku politiku, rozvoj vidieka a regionálnu politiku, teda na veci, za ktoré zodpovedajú jednotlivé členské štáty a za ktoré by mali aj samy platiť.

Veľa sa hovorilo aj o tom, a celkom správne, že rok 2009 je pre Európu, USA a vlastne celý svet krízovým rokom, a preto sa pýtame samých seba, čo by sme mali urobiť tu v Parlamente. A moja odpoveď je, že tu s tým nemôžeme urobiť nič. Krajiny EÚ vynakladajú možno 40 až 45 % svojich peňazí na verejné výdavky. Jedno percento prichádza sem a používa sa na nesprávne veci. S takýmto prístupom ignorujeme sami seba. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (NI).(SK) Chcem oceniť text uznesenia všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2009 predložený rozpočtovým výborom a spravodajkyňou Juttou Haugovou. Jeho znenie dôrazne a komplexne vyjadruje riziká budúcoročného rozpočtu Európskej únie.

Za otvorené pokladám predovšetkým rozpočtové pokrytie účinkov plánu Európskej únie na riešenie dôsledkov finančnej krízy, ich rozsah a konkrétne smerovanie sú zatiaľ otvorené. Dôležité budú predovšetkým iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj, rast zamestnanosti a podporu malého a stredného podnikania, ale tiež podpora súdržnosti medzi regiónmi, ktorá je kľúčovým faktorom stimulácie hospodárskeho rastu v Európe.

V roku 2009 sa dá očakávať zrýchlené čerpanie prostriedkov štrukturálnych a kohéznych fondov najmä v nových krajinách. Preto je na mieste zdôraznenie záväzku rozpočtových orgánov včas poskytovať dodatočné výdavkové prostriedky. Ako ich potenciálny zdroj by mala slúžiť rezerva 7,7 miliardy EUR proti platobnému stropu viacročného finančného rámca. V tomto smere je nevyhnutné prijať opatrenia na zjednodušenie mechanizmov štrukturálnych a kohéznych fondov s cieľom zlepšiť schopnosť ich čerpania v krajinách Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE-DE). (ES) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, rád by som osobitne poďakoval predstaviteľovi francúzskeho predsedníctva pánovi Sorelovi, ktorý ukázal skvelý príklad spolupráce s Výborom pre rozpočet, keď sa zúčastnil na všetkých rokovaniach, ktoré sme viedli.

Práca Parlamentu na návrhu rozpočtu EÚ tento rok opäť prináša uspokojivé závery. Potrebovali sme dlhoročné skúsenosti s rokovaniami medzi Komisiou, Radou a Európskym parlamentom. Poznáme obmedzenia každej inštitúcie a dokázali sme dosiahnuť dohodu v základných otázkach, takže zajtrajšie hlasovanie možno chápať ako inštitucionálny úspech Európskej únie.

Všetky tieto roky vzájomného poznania nám však tiež hovoria, že dohoda nebola tento rok úspešná v tých základných otázkach, pri ktorých by sme to mohli vyžadovať za normálnych okolností.

Problémom je, že tento návrh rozpočtu sa plánoval pred mnohými mesiacmi, v marci a apríli, teda bez zohľadnenia obrovského rozsahu hospodárskej a finančnej krízy. Nie je to preto neobvyklé, keďže takto postupovali aj niektoré členské štáty – neplánovali dostatočne v predstihu.

Náš rozpočtový postup je v zásade veľmi strnulý a neumožňuje robiť priebežné opravy. Parlament v prvom čítaní predložil niekoľko návrhov skutočne zameraných na pomoc pri oživení hospodárstva a na vytvorenie bezpečnostnej siete pre občanov, predovšetkým prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov a Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Niektoré Rada prijala, iné nie.

Až na konci tohto procesu, keď už došlo k zmiereniu, prichádzajú Rada a Komisia konečne so skvelými nápadmi, ako použiť rozpočet EÚ na naštartovanie hospodárskeho rastu. Keď sa improvizácia skombinuje s naliehavosťou, je najpravdepodobnejším výsledkom sklamanie.

V konečnom dôsledku bude reakcia na hospodársku krízu prebiehať skôr na úrovni jednotlivých štátov ako na úrovni Spoločenstva a rozpočet EÚ, bohužiaľ, nebude takým mocným nástrojom hospodárskej politiky, akým mal byť.

Čo nedokážem pochopiť, je, prečo boli v rokoch silného hospodárskeho rastu 2005 a 2006 schválené finančné výhľady také orezané a obmedzené, že sa ročná rozpočtová politika nemohla použiť ako proticyklická zbraň.

Brzdia nás ročné stropy a viacročný finančný rámec je v krízových rokoch nepoužiteľný.

Mám ešte jednu poslednú myšlienku. Dva programy Spoločenstva, ktoré najviac postihla dohoda o finančnom výhľade z roku 2006 – transeurópske siete a rozvoj vidieka – sú práve tie, ktoré boli teraz vybrané z Bruselu, aby naštartovali hospodársky rast Európy.

Moja otázka znie, kto by mal teraz prevziať zodpovednosť za obrovské škrty v týchto programoch v roku 2006?

 
  
MPphoto
 

  Göran Färm (PSE).(SV) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, ako spravodajca Výboru pre priemysel, výskum a energetiku pre rozpočet musím povedať, že vo výbore sme sa už na začiatku, ešte pred začiatkom krízy, zhodli, že väčšou prioritou musia byť opatrenia zamerané na zmenu klímy a energetiku a predovšetkým na malé a stredné podniky. K rovnakému záveru sme teraz dospeli aj vo Výbore pre rozpočet a chcel by som poďakovať spravodajcom za mimoriadne konštruktívnu spoluprácu v súvislosti s tohtoročným rozpočtom. Chceli by sme tiež zdôrazniť potrebu sústrediť sa na investície do spoločného rastu a infraštruktúry.

Pred chvíľou som počúval pána Lundgrena zo Skupiny nezávislosť/demokracia. Samozrejme, vôbec to nepochopil. Nikto si nemyslí, že by sme mohli mať až taký veľký rozpočet EÚ, že samotná EÚ by mohla konať proti snahám, ktoré majú za cieľ zlepšiť hospodársku situáciu. Mali by sme podnikať také spoločné kroky, ktoré jednotlivé členské štáty nezvládnu, s cieľom vytvoriť z EÚ spoločný trh, skutočný spoločný trh. Teraz, keď sme odstránili prekážky obchodu, musíme tiež vybudovať spoločnú infraštruktúru, predovšetkým spoločnú energetickú infraštruktúru, a spoločný výskum, aby sme sa stali celosvetovým číslom jedna. A, samozrejme, presne o to ide, nie brať niečo členským štátom.

Prvýkrát som vystúpil v rozprave o rozpočte v roku 1999. O čom sme vtedy diskutovali? Presne o tom istom, o čom diskutujeme dnes – o pracovných miestach, o raste, o zjednodušení a zvýšení efektívnosti, o zvýšení pružnosti rozpočtu, aby mohla EÚ rýchlo reagovať na nové problémy. Bohužiaľ, stále však príliš často preberáme tie isté veci. Iniciatíva Komisie v súvislosti s plánom obnovy je teda vítaná, hoci bola pripravená veľmi narýchlo.

V každom prípade si myslím, že najdôležitejšou vecou, ktorú teraz môžeme urobiť, je priniesť reálnejšiu a stabilnejšiu zmenu do rozpočtovej politiky EÚ. Výsledky otvorenej spolupráce Komisie na dlhodobom rozpočte potvrdzujú, o čom to celé je – o stabilných a dlhodobých investíciách do rastu, životného prostredia a politiky v oblasti klímy. Znamená to tiež, že môžeme uniknúť zo súčasnej situácie s nepretržitým ad hoc úsilím o revíziu rozpočtového plánu. Teraz potrebujeme novú štruktúru dlhodobého rozpočtu. To je najdôležitejšia vec, ktorú teraz Komisia môže urobiť. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE).(FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, tento rok rozpočtový postup opäť donútil tento Parlament tvrdo rokovať o celkovej sume rozpočtu na rok 2009, ako aj o prioritách, ktoré sme si stanovili s úmyslom dosiahnuť ciele, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť, v rámci dobre premysleného hospodárstva, ale aj v kontexte globálnej krízy a v súvislosti s vonkajšou politikou a politikami uvedenými v položke 3: „Občianstvo, sloboda, spravodlivosť“.

Ako sme vždy hovorili a opakovali, viacročný finančný rámec je úzky a jednoznačne potrebuje zásadnú reformu, pretože v budúcnosti nám ešte menej ako dnes umožní uspokojiť množstvo základných potrieb rozšírenej Európy s 27 členskými štátmi.

V tejto súvislosti je rozpočet, ktorý nám predložili spravodajcovia, v podstate najlepší, aký môže byť, a som rada, že pani komisárka dnes ráno oznámila, že došlo k dohode o uskutočnení nutnej revízie viacročného finančného rámca. Vítam jej neustálu prítomnosť tu s nami a tiež ľutujem neprítomnosť ministra pre rozpočet, ktorá bola na začiatku zasadnutia krátko oznámená na elektronickej obrazovke. Minister evidentne nepovažoval za vhodné pripojiť sa k nám.

V súvislosti s rozpočtom ma teší najmä úsilie v prospech riadkov týkajúcich sa boja proti globálnemu otepľovaniu, podpory MSP, riešenia energetickej závislosti, ako aj opatrenia prijaté v snahe o ľudskejšiu, humanistickejšiu Európu, ktorá bude lepšie vybavená na riešenie základných problémov migračných politík.

Chcela by som však vyjadriť svoje obavy v súvislosti s rozpočtovými prostriedkami vyčlenenými na rozvoj vidieka a ešte raz chcem odsúdiť dôraz, ktorý sa kladie na túto politiku v prospech vidieckych oblastí.

Veľmi pekne ďakujem pani Haugovej, jej tímu, pánovi Lewandowskému a predsedovi Výboru pre rozpočet.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Vážená pani predsedajúca, rád by som upozornil na tri problémy v tejto rozprave.

V čase prehlbujúcej sa finančnej, a teda aj hospodárskej krízy v Európskej únii, je tento rozpočet mimoriadne malý. Záväzky vo výške len niečo vyše 1 % hrubého národného dôchodku, platby vo výške 0,9 % a predovšetkým rezerva 3,2 miliardy EUR vypovedajú o tom, že najväčšie členské štáty nechcú financovať najdôležitejšie ciele Európskej únie.

Po druhé, Európska únia si na seba veľmi ľahko berie ďalšie záväzky, ktoré nepredpokladal finančný výhľad. Nedávno bola vyčlenená 1 miliarda EUR na predchádzanie hladu v krajinách tretieho sveta a 0,5 miliardy EUR bolo sľúbených na pomoc pri obnove Gruzínska. Tieto výdavky, ktoré sú úplne oprávnené, sa budú musieť financovať na úkor iných dôležitých aktivít, ktoré sa Únia zaviazala financovať omnoho skôr.

A nakoniec, v snahe prekonať hospodársku krízu vkladajú jednotlivé členské štáty, najmä tie menej bohaté (medzi nimi napríklad Poľsko), svoje nádeje do poskytovania preddavkov na projekty využívajúce štrukturálne fondy. Dúfam, že tento výnimočne skromný rozpočet nám umožní financovať rozsiahle investičné projekty takýmto spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Ako sme upozorňovali už v októbri, rozpočet EÚ na rok 2009 by sa mal vyznačovať politickými opatreniami a príslušnými rozpočtovými riadkami zameranými na účinnú reakciu na zhoršujúcu sa hospodársku krízu.

Namiesto toho, aby sa navrhovaný rozpočet EÚ na rok 2009 zameral na finančné prostriedky a zvýšenie ich objemu s cieľom podporiť hospodársku a sociálnu súdržnosť a posilniť kúpnu silu pracovníkov, znižuje platby na bezprecedentnú úroveň (o 4 miliardy EUR menej ako suma schválená v rozpočte na rok 2008). Nedodržala sa dokonca ani suma naplánovaná vo viacročnom finančnom rámci na roky 2007 – 2013, ktorá bola už aj predtým absolútne nedostatočná. V pomerných číslach ide o najnižší rozpočet EÚ, odkedy Portugalsko vstúpilo do Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Navrhovaný rozpočet EÚ na rok 2009 údajne podporuje plán hospodárskej obnovy Európy a to, čo sa nazýva európskou solidaritou. V skutočnosti sa riadi mottom „každý sám za seba“, inými slovami, je to politika, ktorá ešte viac zvýši rozdiely medzi krajinami, ktoré sú hospodársky rozvinutejšie, a kohéznymi krajinami.

Naliehavo potrebujeme rozpočtové opatrenia zamerané na účinnú podporu malého a rodinného poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, textilného a odevného priemyslu, lodiarskeho priemyslu, mikropodnikov a malých a stredných podnikov. Tieto opatrenia by mali chrániť produktívne odvetvia vo všetkých členských štátoch, predovšetkým v kohéznych krajinách, zamestnanosť s právami a primerané mzdy pre pracovníkov.

 
  
MPphoto
 

  Jeffrey Titford (IND/DEM). – Vážená pani predsedajúca, pri čítaní tejto dlhej správy mi napadá slovo arogancia, pretože text ňou mierne zaváňa. Napríklad v bode 25 tejto správy sa narieka nad skutočnosťou, že dostupné prostriedky „vo svojej súčasnej výške neumožňujú Únii plniť jej úlohu globálneho aktéra“. V tom istom bode sa píše o EÚ, ktorá má „možnosti na prevzatie úlohy globálneho partnera“. Kto kedy chcel, aby mala EÚ takúto úlohu? Prečo má taký nadutý pocit vlastnej dôležitosti? Nikto v našej krajine rozhodne nedostal možnosť hlasovať o vývoji EÚ na globálneho aktéra. Bolo nám povedané, že pôjde o spoločný trh, ktorý nám prinesie lacné víno a pekné dovolenky.

Všimol som si tiež, že „globálny aktér“ chce svoju ochrannú známku, ktorú by používal vo všetkých komunikáciách s masami, a chce rozsiahlu informačnú kampaň v súvislosti s voľbami v roku 2009. „Informačnú“ treba chápať ako „vymývajúcu mozgy“, pretože EÚ sa nepochybne bude prezentovať ako najväčší úspech ľudstva od penicilínu a nie ako smiešny nepriateľ demokracie a slobody myslenia, ktorým v skutočnosti je.

Táto arogancia prestupuje všetkým, čoho sa EÚ dotkne. Neexistuje lepší príklad ako nedávne hanebné a neslušné správanie tu prítomných poslancov k prezidentovi Klausovi, hlave štátu, na stretnutí v Prahe. Vravím vám, EÚ nemá absolútne žiaden demokratický mandát na budovanie impéria, o ktorom sa hovorí v tomto rozpočte.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI). (FR) Vážená pani predsedajúca, na Vianoce dostávajú malí chlapci červené autíčka, aby sa mohli hrať na požiarnikov, a malé dievčatá bábiky Barbie, aby sa mohli hrať na všetko ostatné.

Podobne aj Komisia a Rada ministrov majú malý rozpočet, s ktorým sa môžu hrať na verejné financie. Takže sa s rozpočtom hráme na posedenie pri čaji, na ktorom naservírujeme trošku na projekt Galileo, trošku pre Kosovo alebo trošku pre Palestínu. Je tam dokonca aj trošku na ovocie pre školy.

Finančné a hospodárske cunami zmieta automobilovým priemyslom, realitami a službami a my sa tu hráme s rozpočtom 116 miliárd EUR, čo predstavuje výšku španielskeho rozpočtu pre 42 miliónov obyvateľov, alebo skôr 45 miliónov, pričom my sa zaoberáme 400 miliónmi obyvateľov. Ani nebudem spomínať rozpočet USA vo výške 2 bilióny EUR.

Kontinent sa začína ponárať do recesie a my si rozdeľujeme zopár omrviniek. Stále melieme o pravidle 1 % hrubého národného dôchodku a o deficite, ktorý nesmie prekročiť 3 %.

Z tohto všetkého vyplývajú dve ponaučenia. Po prvé, keď nevieme predpovedať cenu barelu ropy, ktorá spadla zo 100 na 40, pričom spoločnosť Goldman Sachs predpovedala 200, a keď nedokážeme urobiť predpoveď na pár mesiacov, ako môžeme mať viacročný finančný rámec na sedem rokov? To je vedecký nezmysel.

Druhým ponaučením je toto: celá história rozpočtu ukazuje, že zákonné stropy, zákon o vyrovnanom rozpočte v USA či pravidlo 1 % národného dôchodku sú tiež všetko nezmysly. Verejné financie poháňa empirizmus, nie dogmatizmus. Potrebovali sme rozpočtový energetický plán, aby sme dokázali zmeniť hospodársku klímu. Volalo sa to veľký európsky úver. Potrebovali sme priestor na zmenu vecí, ale na to sme hlavne potrebovali ambicióznosť.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Chcela by som poprosiť všetkých poslancov, aby nerozprávali príliš rýchlo, pretože tlmočníci nestíhajú tlmočiť.

 
  
MPphoto
 

  Reimer Böge (PPE-DE). (DE) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, rád by som začal poďakovaním dvom spravodajcom pánovi Lewandowskému a pani Haugovej a tiež koordinátorom a zamestnancom sekretariátu a našej skupiny. Hlavne tí poslední boli niekedy zavalení prácou takmer za hranicami svojich možností, ako je to pre nich bežné každý rok. Chcem tiež poďakovať francúzskemu predsedníctvu za dobré a slušné rokovania. Uvedomujem si, že predsedníctvo bolo pripravené zájsť ešte o niečo ďalej, ak by to umožnila väčšina v Rade. Chcel by som tiež zdôrazniť, že Komisia sa do rokovaní zapájala mimoriadne konštruktívne. Pani komisárka, ak to tu môžem povedať takto otvorene, keďže sme mali dobré pracovné vzťahy, nenamietal by som, keby ste kandidovali aj na budúci rok.

Dámy a páni, rozpočet na rok 2009 je rozdelený do troch etáp. O prvej etape sa bude hlasovať zajtra. Prostredníctvom 133,7 miliardy EUR v záväzkoch a 116 miliárd EUR v platbách financujeme základné potreby EÚ a podarilo sa nám rozbehnúť potravinový nástroj prostredníctvom núdzového postupu, a to zmenou a doplnením medziinštitucionálnej dohody, využitím nástroja pružnosti a presunu v rámci riadku 4. Je dobré, že sa to rozbehlo, treba však jasne povedať, že keďže chceme dosiahnuť lepšie riešenie a lepší dlhodobý výhľad, aj pokiaľ ide o bezpečnosť dodávky potravín do rozvojových krajín, súčasťou balíka bude aj revízia existujúcich rozvojových nástrojov obsiahnutých v časti rozpočtu o rozvojovej spolupráci aj v rámci Európskeho rozvojového fondu. Evidentný je aj mimoriadny význam a naliehavosť zásadnej revízie riadku 4 „EÚ ako globálny partner“.

O druhej časti, teda o urýchlení a zjednodušení existujúcich pravidiel v súvislosti so štrukturálnymi fondmi a realizáciou rozvoja vidieka sa bude musieť rokovať, keď sa začnú ukazovať finančné prínosy prijatého vyhlásenia. Ak si v tejto záležitosti všetci splníme svoje úlohy v prvom štvrťroku, výsledkom budú doplnkové rozpočty so zvýšenými platbami do štrukturálnych fondov a poľnohospodárskych fondov, čím sa tiež podporí hospodársky rozvoj. Ak sa nám potom v priebehu roka nepodarí prekročiť platby vo výške 120 miliárd EUR, budeme musieť vyvodiť administratívne a politické dôsledky. Čokoľvek iné by sme nemohli obhájiť.

Tretí bod sa týka balíka na obnovu hospodárstva. Čísla z európskeho rozpočtu, o ktorých diskutujeme, majú, samozrejme, tendenciu byť podhodnotené a v tejto súvislosti by som chcel povedať dve veci. V prvom rade je správne a dôležité, aby sa zapojila aj Európska investičná banka, z dlhodobého hľadiska však nesmie existovať žiaden nový tieňový rozpočet mimo európskeho rozpočtu – to je neprijateľné. V druhom rade sme pripravení zaistiť navrhovanú revíziu na základe správnych projektov a nevyhnutných postupov, a to aj v súvislosti s prioritami, ktoré spočívajú v prepojení energetických sietí v záujme solidarity zakotvenej v Lisabonskej zmluve v energetickej politike a v zavedení širokopásmovej konektivity v znevýhodnených vidieckych oblastiach. Toto všetko by doplnilo všetky ostatné nevyhnutné opatrenia, ktoré už sú na programe.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos (PSE).(FR) Vážená pani predsedajúca, pani komisárka, dámy a páni, v prvom rade chcem povedať, že dnešná neprítomnosť predstaviteľa francúzskej vlády ukazuje druhú stranu predsedníctva, ktoré je inak veľmi oceňované za svoje politické úspechy. Táto druhá strana predsedníctva, ktoré odmieta s nami ostatnými hrať túto hru, ostro kontrastuje s reakciou nášho výboru a spravodajkyne pani Haugovej, ktorá sa, naopak, veľmi ochotne zúčastňovala na tejto rozpočtovej hre.

(EL) Dámy a páni, dovolím si povedať, že rozpočet, o ktorom dnes rokujeme a o ktorom budeme zajtra hlasovať, obsahuje jeden úspech, ktorý už len treba implementovať, a tri vážne problémy. Úspechom, samozrejme, je, že sme dokázali do rozpočtu dostať potraviny, hoci až na poslednú chvíľu. Bolo to veľmi potrebné a ukazuje to, že Európa rozumie problémom dnešnej doby.

Sú tu však aj tri vážne problémy. Po prvé, tento rozpočet v čase hospodárskej krízy, ktorá sa, chcem upozorniť, nezačala až v septembri 2008, ako povedali mnohí rečníci, pretože prvé znamenia sme videli už pred rokom, vôbec nereaguje na túto ťažkú situáciu – je odtrhnutý od reality. Máme veľmi slabé záväzky a záväzky, ktoré vôbec nie je isté, či sa vôbec implementujú. Druhý problém, o ktorom sa už zmienili viacerí rečníci, sa týka štrukturálnych fondov. Je neuveriteľné, že sa zo štrukturálnych fondov vrátilo toľko peňazí z minuloročného rozpočtu a že sa nič nerobí pre to, aby sme tento problém vyriešili aspoň v budúcom roku. Celý tento systém potrebuje revíziu. Tretím problémom sú pochybnosti, ktoré máme v súvislosti s hospodárskou pomocou, slávnych 200 miliárd, z ktorých 30 pochádza z rozpočtu Spoločenstva. Bohužiaľ, opäť nič nenasvedčuje tomu, že tieto peniaze sa nájdu, pričom sa nájsť musia, pretože ich potrebujeme.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder (ALDE).(NL) Vážená pani predsedajúca, aj ja by som rád začal poďakovaním všetkým, ktorých sa to týka, za úlohu, ktorú zohrali v tohtoročnom rozpočtovom postupe. Opäť sme dokázali pripraviť rozpočet na rok 2009. V Rade sa znova odohral zvyčajný rituál vo forme jednodňového stretnutia.

Jedna z vecí, ktoré ma prekvapujú pri spätných úvahách, je význam, aký niektoré skupiny prikladajú určitému percentu platobných rozpočtových prostriedkov. Nedokážem pochopiť, prečo je také dôležité, či to je 0,88, 0,92, alebo 0,9. Dôležité je, aby to bolo primerané. Ako všetci vieme, hrubý domáci produkt môže v budúcom roku klesnúť a v takom prípade to bude viac ako 0,9, na ktorých sme sa teraz dohodli. Skutočne by to naplnilo rôzne parlamentné skupiny pocitom uspokojenia? Jednoducho tomu nerozumiem. Percentá platieb teda musia byť primerané, nie vyššie ani nižšie. Ak dôjde k najhoršiemu, existuje možnosť neskôr v priebehu roka pripraviť doplnkový rozpočet.

Chcel by som vás upozorniť na jeden skúšobný projekt, v rámci ktorého prebieha štúdia týkajúca sa odôvodnenosti doplnkových príplatkov po roku 2013. Chcem naliehavo požiadať Komisiu, aby sa ním zaoberala, pretože ak o ňom začneme budúci rok diskutovať, potom je podľa mňa dôležité, aby sme vedeli, prečo tieto doplnkové príplatky poskytujeme. Predstavujú skutočné platby za poskytnuté služby, áno alebo nie?

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN SIWIEC
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Seán Ó Neachtain (UEN). (GA) Vážený pán predsedajúci, vítam odporúčania uvedené v návrhu rozpočtu Európskej únie na budúci rok. Zvlášť podporujem odporúčanie, ktoré sa týka mierového procesu v Severnom Írsku. Poskytne sa finančná podpora programu PEACE III a Medzinárodnému fondu pre Írsko.

Som tiež rád, že rozpočet poskytuje finančnú podporu mierovému procesu v balkánskom regióne a v Palestíne. Európska únia bude tiež pomáhať pri obnove Gruzínska, čím ukazuje, že je to najväčší mierový proces na svete. Finančne podporuje aj chudobné krajiny a tento zvyk sa snažíme zachovať. Európska únia musí ísť príkladom, aby sme dokázali realizovať rozvojové ciele tisícročia do roku 2015.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).(DA) Vážený pán predsedajúci, jednou z najzákladnejších úloh parlamentu je kontrolovať svoje financie. To si, prirodzene, vyžaduje, aby mal parlament možnosť skúmať jednotlivé položky rozpočtu. Je preto absolútne neprijateľné, aby Rada pokračovala vo svojom uzavretom postoji voči Parlamentu. Dnes sme počuli, ako francúzske predsedníctvo nedokázalo reagovať na žiadnu zo snáh spravodajcov Parlamentu zodpovedných za rozpočet na rok 2009. Ako spravodajca Výboru pre kontrolu rozpočtu pre udelenie absolutória Rade za rok 2007 môžem dodať, že Rada bola rovnako neochotná reagovať na moje snahy. Rada teda nie je uzavretá len voči budúcnosti, ale aj voči minulosti. Toto nie je len problém francúzskeho predsedníctva, je to problém Rady vo všeobecnosti. V argumentácii sa odvoláva na takzvanú „džentlmenskú dohodu“ medzi Radou a Parlamentom, ktorá pochádza z roku 1970. Prosím? 1970? Vtedy sa ešte EÚ volala ES. V tom čase ES pozostávalo z pár štátov a Parlament sa nevolil, ale menoval. Táto „džentlmenská dohoda“ teda patrí minulosti a dnes nemá nijakú cenu. Ako Parlament musíme zo strany Rady požadovať otvorenosť, plný prístup k informáciám a spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Louis (IND/DEM).(FR) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, už 14. rok po sebe odmietol Európsky dvor audítorov schváliť rozpočet Európskej únie.

Hoci Dvor ocenil účtovné postupy Komisie – čo je ale to najmenej – všimnite si, že len 8 % účtov Európskej únie je riadne schválených. Všetkým je nám jasné, že pri takomto percente by žiaden súkromný podnik takúto kritiku neprežil. Znamená to, že 92 % európskeho rozpočtu, teda vyše 100 miliárd EUR, je postihnutých nadmerne vysokou mierou nejasností a nezrovnalostí.

Len som citoval zo správy. Tieto nezrovnalosti sprevádza množstvo nezodpovedných krokov. Ak si napríklad predstavíme, že komunikačná agentúra má rozpočet 15,4 milióna EUR na to, aby poslala do vesmíru volebnú urnu so sloganom „Hlasovať môžete všade“, ľudia si právom môžu myslieť, že si z nich robíte žarty.

V súčasnej situácii, keď si domácnosti a členské štáty musia uťahovať opasky, v čase, keď Francúzsko prispieva čistou sumou 7 miliárd EUR, musíme prestať považovať francúzskych a európskych daňových poplatníkov za Ježiškov Európskej únie, pretože v júni sa môžu stať strašiakmi.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, v rámci neustále sa opakujúcej dogmy samoregulovaného trhu Únia nielenže zabudla nastaviť jasné hranice, stanoviť pravidlá a vykonávať dohľad, ale tiež stále nie je schopná odpútať sa od finančných trhov Spojených štátov. Tým zanedbala svoju povinnosť chrániť Európanov pred negatívnymi dôsledkami globalizácie.

Už roky nám hovoríte, že nie sú peniaze na sociálnu oblasť a zdravotníctvo, a pritom sa ďalšie milióny a milióny eur utrácajú na prestížne projekty ako Agentúra EÚ pre základné práva, ktorých rozpočet narástol na takmer štvornásobok, a to napriek silnej kritike Dvora audítorov. Teraz, keď občania tvárou v tvár hromadnej nezamestnanosti cítia, že ich Únia opäť podviedla, sa Brusel vyzbrojí novým balíkom na obnovu hospodárstva vo výške 200 miliárd EUR, ktorý je podľa môjho názoru podvodom.

V konečnej analýze bude suma vyčlenených zdrojov pravdepodobne menej dôležitá ako primeranosť opatrení, ktoré sa budú skutočne presadzovať.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE-DE).(FI) Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať spravodajcom pani Haugovej a pánovi Lewandowskému, ako aj koordinátorom za ich vynikajúcu a veľmi zodpovednú prácu. Chcem tiež poďakovať pánovi Bögemu, predsedovi, ktorého energický príspevok veľmi napomohol dosiahnutiu takého pozitívneho výsledku.

Žijeme vo významnej dobe. Hospodárska kríza je predo dvermi a my musíme myslieť na to, ako môže Európsky parlament vyslať správny signál verejnosti. Chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Lewandowskému za to, že nevyčerpal celý dvadsaťpercentný nárast. Je to známkou toho, že si uvedomujeme zodpovednosť voči daňovým poplatníkom. Vzhľadom na to, že na budúci rok sú voľby a že tu bude nový štatút poslancov Európskeho parlamentu, to bola veľmi náročná úloha a konečný výsledok je skvelý.

Chcel by som upozorniť len na jednu vec v súvislosti so správou pani Haugovej, ktorá sa týka nového rozpočtového riadka – stratégie pre oblasť Baltského mora. Prebehla o tom určitá diskusia a som rád, že sa prijalo rozhodnutie, pretože to predstavuje príležitosť – je to veľký krok vpred smerom k zlepšeniu stavu Baltského mora.

Keďže Komisia pripravuje stratégiu pre oblasť Baltského mora na budúci rok, je dôležité, že pre ňu existuje aj príslušný riadok v rozpočte. Avšak stratégie nič neznamenajú, ak sú len na papieri, takže musíme vytvoriť aj obsah tejto stratégie. Potom, ako Komisia dokončí svoju prácu, bude pre nás, samozrejme, omnoho jednoduchšie vytvoriť obsah príslušného rozpočtového riadku.

Vieme tiež, že pre Švédsko, krajinu, ktorá bude vykonávať predsedníctvo, je stratégia pre oblasť Baltského mora prioritou, takže teraz je práve ten správny čas na jej zahrnutie do rozpočtu. Preto chcem všetkým poďakovať za pozornosť, ktorú venovali tejto otázke a tiež otázke priorít na budúci rok.

 
  
MPphoto
 

  Vicente Miguel Garcés Ramón (PSE).(ES) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dostali sme sa na koniec náročného a komplikovaného rozpočtového postupu. Zajtra budeme hlasovať a verím, že výsledok bude priaznivý.

Svet prechádza vážnou krízou, ktorej epicentrom je finančný systém, ktorý už nakazil aj reálne hospodárstvo. Sú preto potrebné zmeny politík s cieľom zmeniť orientáciu nášho hospodárskeho modelu, zastaviť rozklad našej výrobnej štruktúry a zabrániť akémukoľvek nárastu nepriaznivých sociálnych a klimatických účinkov, ktoré sa teraz objavujú.

Musíme prijať svoj podiel zodpovednosti a zaistiť, aby bol rozpočet na rok 2009 dobrým nástrojom, ktorý nám môže pomôcť dostať sa z krízy a pokračovať cestou vytvárania Európy pre občanov, sociálnej Európy a Európy práv, ktoré zodpovedajú našej histórii. Chceme inkluzívnu Európu a ako príklad uvádzam začlenenie pilotného projektu zameraného na integráciu Rómov do rozpočtu. Chceme solidárnu Európu, a to dovnútra aj navonok, pričom začať sa musí s južnými a východnými susedmi.

Chcel by som spomenúť rozpočtový rozmer barcelonského procesu, teraz Únie pre Stredozemie, do ktorého sme vkladali toľké nádeje. Chceme Európu, ktorá dokáže aj naďalej uživiť svojich ľudí a viesť na celom svete vojnu proti pliage hladu a sociálneho vylúčenia. Cieľom tohto všetkého je podpora udržateľného, mierového rozvoja národov na celom svete.

Dámy a páni, ak zajtra schválime rozpočet Únie na rok 2009, začne sa jeho produktívny život. Hneď potom sa musí začať správne plniť a v prípade potreby revidovať. Musíme na to pozorne dohliadať.

Pri tejto príležitosti vám chcem všetkým zaželať všetko najlepšie v nasledujúcom roku.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Dăianu (ALDE). – Vážený pán predsedajúci, o rozpočte EÚ sa rokuje v čase rastúcich obáv v súvislosti s hospodárskou krízou, ktorá postihuje členské štáty. Kríza núti Komisiu, Radu a Európsky parlament uvažovať, ako môže EÚ prostredníctvom svojich rozpočtových zdrojov bojovať proti hospodárskemu poklesu.

V týchto nových podmienkach je rozhodujúcim výrazné urýchlenie vyplácania štrukturálnych fondov v nových členských štátoch a zámer Komisie v tejto súvislosti je viac ako vítaný. Tento zámer sa však musí premeniť na konkrétne činy a rozpočet EÚ musí byť pripravený, ak budú potrebné dodatočné výdavkové rozpočtové prostriedky, ako sa správne zdôrazňuje v správe. Mimochodom, presne z tohto dôvodu je dôležité zjednodušiť postupy.

V prípade členských štátov, v ktorých nie je zavedené euro, je miera voľnosti pri využívaní rozpočtových stimulov z vlastných zdrojov výrazne obmedzená v dôsledku finančnej krízy a je pravdepodobné, že v roku 2009 bude na medzinárodných trhoch dominovať úverová kríza. Preto súrne potrebujeme finančné prostriedky EÚ a iné formy pomoci EÚ v rámci toho, čo by som nazval „zníženie kreditného rizika“, aby sme dokázali bojovať proti očakávanému výraznému spomaleniu hospodárstva.

Darcovské krajiny sa možno tešia z nižších platieb do štrukturálnych fondov EÚ a chceli by presmerovať tieto finančné prostriedky na iné použitie, neklamme však sami seba. Ak nové členské štáty postihne kríza viac, ako im to umožnia ich prirodzené slabé stránky, dôsledky budú zlé pre Úniu ako celok.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, dnešná rozprava o rozpočte je významnejšia ako bývala v minulosti. Od rozpočtu Únie, jeho veľkosti a od toho, ako je rozdelený, veľa závisí, zvlášť v tejto dobe vážnej hospodárskej krízy a vzhľadom na hroziacu potravinovú krízu.

Okrem hospodárskej, potravinovej a energetickej bezpečnosti sa tiež musíme sústrediť na rozvoj zaostalých oblastí, napríklad vo východnej časti Európskej únie. Musíme tiež zlepšiť spôsob spravovania našich zdrojov vrátane riadenia reštrukturalizačných fondov. V rozpočte evidentne chýbajú prostriedky na kultúru, vzdelávanie, vedu a boj proti chudobe. Je to v dôsledku obmedzených zdrojov naplánovaných v rozpočte a táto skutočnosť potvrdzuje, že 1 % HDP nestačí na náležité riešenie uvedených úloh.

Predkladaný rozpočet je rozsiahly, podrobný, a tak nie veľmi čitateľný. Je najvyšší čas, aby sme sa nad týmto problémom zamysleli a v budúcnosti prijali iný formát.

 
  
MPphoto
 

  Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL).(EL) Vážený pán predsedajúci, návrh rozpočtu na rok 2009 je dôkazom, že konzervatívne politické priority stanovené Európskou úniou nereagujú na potreby ľudí v Európe. V čase vážnej hospodárskej krízy a rastúcej nezamestnanosti nepredstavujú platby ani 50 % záväzkov, pokiaľ ide o finančné prostriedky Európskej únie. Nielenže sa oblasť rozvoja nevyužíva ako nástroj na riešenie problémov, ale v niektorých prípadoch sa dokonca s finančnými prostriedkami zaobchádza ako v podmienkach spred krízy. Paradoxom je, že v oblasti bezpečnosti, v rámci ktorej podľa nezávislých štúdií porušuje činnosť agentúry FRONTEX základné práva a slobody jednotlivca, nedošlo k žiadnym škrtom v rozpočte. Odvetvie výskumu dostane dotácie na vesmírny výskum, ktorého cieľom je globálne monitorovanie, zatiaľ čo na druhej strane boli obmedzené dotácie na prevažnú väčšinu aktivít zameraných na sociálnu integráciu, sociálne vylúčenie a mladých ľudí. V poľnohospodárstve rozpočet na rok 2009 dodržiava prijatý finančný rámec, ktorého hlavnou náplňou je znižovanie výdavkov. Čo sa týka poľnohospodárskeho rozvoja, platby v roku 2009 budú rovnaké alebo nižšie, ako si Únia predsavzala v roku 2007, a to v čase, keď klesá počet malých a stredných podnikov. Táto skutočnosť je v rozpore so samotným princípom rozpočtu, ktorým je ochrana prírodných zdrojov.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Vážený pán predsedajúci, tento rozpočet musí zarmútiť Európanov, ktorí sa oň zaujímajú, a dúfam, že svoje pobúrenie vyjadria v budúcoročných európskych voľbách v júni. Je totiž ďalším vyjadrením obyčajného zlyhania Únie, ktorá je, žiaľ, v stave paralýzy a nie je schopná jasne povedať: áno, pochopili sme!

Toto pochopenie by znamenalo, že sme konečne každú jednu veľkú časť rozpočtu podrobili triezvej analýze – na tento účel slúžia konzultanti a ústavy hospodárskeho výskumu – a porovnali ju so súborom cieľov. To by viedlo k záveru, že tretina, možno dokonca polovica zo 114 alebo 116 miliárd EUR, sa teraz môže bez problémov užitočne investovať do boja proti tejto veľkej kríze. Namiesto toho sa však zdroje utrácajú a míňajú v nesprávnych oblastiach, predovšetkým na zväčšovanie neuveriteľnej byrokracie a politickej kasty. To je pre Európu tragédia.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE-DE).(MT) Najskôr by som chcel zablahoželať spravodajcom k vynikajúcej práci. Chcel by som sa venovať rozpočtovej oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, najmä prisťahovalectvu, a tu by som sa chcel zamerať konkrétne na dva body. V prvom rade, už tretí rok po sebe sme zvýšili rozpočet pre agentúru FRONTEX, čo považujem za pozitívne znamenie. Nezvýšili sme ho preto, lebo sme spokojní s prácou agentúry FRONTEX, ale práve preto, lebo spokojní nie sme. Chceme, aby táto agentúra robila viac a bola efektívnejšia. Preto sme vyčlenili viac peňazí, aby sme napríklad zaistili, že námorné misie agentúry FRONTEX budú prebiehať na trvalom základe. Po druhé, vyčlenili sme dodatočných 5 miliónov EUR pre Európsky fond pre utečencov s cieľom vytvorenia európskeho programu zameraného na vnútorné premiestňovanie medzi krajinami Európskej únie, tak aby osoby prichádzajúce do krajín, ktoré už nesú na pleciach neúmernú záťaž, mohli byť premiestnené do inej krajiny v rámci Európskej únie. Mám na mysli program presídlenia alebo premiestnenia. Tento fond a tieto peniaze nám umožnia prvýkrát spustiť tento program a dúfam, že teraz už začne fungovať, pretože je nevyhnutný z hľadiska pomoci krajinám s neúmernou záťažou. Preto dúfam, že teraz, keď sme investovali peniaze do týchto dvoch oblastí v budúcoročnom rozpočte, urobíme v tejto súvislosti konečne pokrok.

 
  
MPphoto
 

  Brigitte Douay (PSE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, v prvom rade chcem poďakovať našim spravodajcom, ktorým sa v ťažkých podmienkach podarilo dať dohromady tento rozpočet na rok 2009, posledný pred voľbami v júni.

Politika súdržnosti, na ktorú je vyčlenených 36 % z rozpočtu, je jednou z hlavných politík Spoločenstva a je skutočným nástrojom solidarity a hospodárskej a sociálnej spravodlivosti, ktoré musíme posilňovať, zefektívňovať a viac propagovať. Je skutočne hmatateľným vyjadrením solidarity v rámci Európy, ktoré je v praxi najviditeľnejšie, je najbližšie regiónom a občanom v oblastiach, kde žijú a kde sa Európska únia môže ku každému z nich prihovárať. Pani Guyová-Quintová práve zdôraznila problémy spojené s používaním ročných rozpočtov, hlavne pokiaľ ide o štrukturálne fondy.

Čo sa týka súdržnosti, všetci, ktorých sa to týka, vedia, aké je v praxi náročné implementovať európske fondy. Zhromažďovanie dokumentácie je komplikovaný a dlhý proces, v ktorom sa môžu vyskytnúť chyby poškodzujúce príjemcov, obraz Európskej únie a dokonca aj budúcnosť tejto politiky. Zjednodušenie postupov, poskytovanie lepších informácií, zlepšenie úrovne odborných školení príslušných štátnych a miestnych úradníkov v súvislosti s politikou súdržnosti a výmena skúseností a osvedčených postupov môžu bezpochyby napomôcť lepšiemu využívaniu týchto rozpočtových prostriedkov. Koniec koncov, v tomto čase krízy a silnejúceho euroskepticizmu nám rozumné fungovanie politiky súdržnosti a správne využívanie európskych fondov môže pomôcť u európskych občanov obnoviť dôveru a posilniť ich pocit účasti. Budú sa tak cítiť súčasťou tohto procesu. To si však vyžaduje, aby sme túto politiku viac zviditeľnili a lepšie vysvetlili prínosy jej implementácie. Je to zodpovednosťou všetkých inštitúcií Únie, a to v čo najužšej spolupráci.

 
  
MPphoto
 

  István Szent-Iványi (ALDE).(HU) Vážený pán predsedajúci, už roky je vážnym a opakujúcim sa problémom nášho rozpočtu výrazný rozdiel medzi vyčlenenými finančnými prostriedkami a skutočnými platbami. Tento rok tento rozdiel narástol na neprijateľnú mieru, čím ohrozuje dôveryhodnosť a zmysel celého rozpočtového postupu. V roku 2009, v čase hospodárskej a finančnej krízy, si to jednoducho nemôžeme dovoliť. Je spoločnou zodpovednosťou Komisie a členských štátov, aby urýchlili a zjednodušili platby a tým obnovili dôveryhodnosť rozpočtu Európskej únie.

Ďalej chcem poďakovať svojim kolegom poslancom za to, že podporili viaceré moje dôležité odporúčania k rozpočtovému balíku. Tento balík obsahoval päť hlavných priorít: najmodernejší spôsob ochrany životného prostredia (vrátane desaťpercentného nárastu pre program LIFE), rozvoj inovačných podnikov, boj proti korupcii, progresívnu sociálnu politiku a významné rozšírenie najväčšieho programu výmeny študentov na svete, Erasmus Mundus. Ďakujem vám za podporu v týchto záležitostiach, ktoré považujem za veľmi dôležité.

A nakoniec, každý rok musím upozorňovať na skutočnosť, že financovanie cieľov našej zahraničnej politiky je nedostatočné. V prípade rozpočtu na budúci rok je to ešte zreteľnejšie. Iba za pomoci kreatívneho účtovníctva sme boli schopní zabezpečiť zdroj financovania tých najdôležitejších cieľov. Je iba jeden upokojujúci aspekt tejto nešťastnej situácie – riadna, komplexná revízia v polovici rozpočtového obdobia. Ak ju neurobíme, bude ťažké brať vážne ambíciu Európskej únie stať sa globálnym aktérom.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, európsky rozpočet začína s nulou – v budúcom roku sa má v podobe platieb minúť 0,89 % hrubého národného dôchodku, čo predstavuje 116 miliárd EUR. Rozpočty jednotlivých krajín majú pred desatinnou čiarkou väčšinou dve číslice. Myslím si, že sme v posledných rokoch dokázali, že aj s mimoriadne hospodárnym využívaním peňazí daňových poplatníkov sa dá veľa dosiahnuť.

Momentálne však čelíme rozpočtovej kríze a neverím, že 5 miliárd EUR navrhnutých Komisiou bude stačiť na poskytnutie potrebného impulzu. Preto by sme sa spolu s Radou mali snažiť, aby sme tentoraz nemuseli posielať peniaze tam a späť a presúvať finančné prostriedky späť členským štátom. Tento Parlament by mal jednomyseľne prijať balík, ktorý by zahŕňal transeurópske siete, výskum a vývoj, Európsky technologický inštitút, programy Eureka a Erasmus a vzdelávanie. Mali by sme si spolu sadnúť a rýchlo a efektívne pripraviť balík, ktorý naozaj pomôže malým a stredným podnikom.

Preto aj Parlament trvá na tom, aby sme zaviedli samostatný rozpočtový riadok pre iniciatívu „Small Business Act“ a predovšetkým rozpočtový riadok pre problematiku zmeny klímy. Konkrétne v oblasti energetickej účinnosti môžeme okamžite spustiť intenzívny program, ktorý nám umožní začať výraznú ofenzívu proti blížiacej sa obrovskej nezamestnanosti, ktorá nám hrozí na budúci rok, a tým udržať zamestnanosť.

Koniec koncov, v malých a stredných podnikoch, ktoré tvoria 50 % nášho hrubého domáceho produktu, sú zamestnané dve tretiny našich pracovníkov. Za pomoci tejto akcie zameranej na energetickú účinnosť môžeme v týchto podnikoch vytvoriť milióny nových pracovných miest.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka (PSE).(SK) Rád by som poďakoval Jutte Haugovej, pánovi Lewandowskému a koordinátorom za výbornú prácu. Určite si aj oni uvedomujú, že v rozpočte na rok 2009 nás v budúcom roku čakajú zmeny, keď budeme musieť pružne reagovať práve na vývoj hospodárskej krízy.

V oblasti politiky súdržnosti bude mimoriadne dôležité, aby sme dokázali flexibilne zabezpečiť potrebné zdroje. Musíme byť pripravení na včasné poskytovanie dodatočných výdavkových rozpočtových prostriedkov, najmä v prípade rýchlejšej realizácie štrukturálnych politík.

Pre národné ekonomiky nových členských štátov s relatívne nízkou hospodárskou úrovňou práve kohézna politika vytvára potenciál na urýchlené dobiehanie vyspelých krajín. Osobitne dnes, v období hospodárskej krízy, je dôležité, aby sme tento nástroj využívali efektívne. Vedci v niektorých členských štátoch vypočítali, aký negatívny vplyv majú meškajúce platby na zamestnanosť, na produktivitu práce a hospodársky rast týchto štátov. Ak by sme dokázali čerpať finančné prostriedky tempom, ktoré sme predpokladali vo viacročnom finančnom rámci, v nových členských štátoch by sme dnes dosiahli vyššiu produktivitu práce o viac ako 2 %, vyšší hospodársky rast o viac ako 2 %, zamestnali by sme o 1 % viac ľudí. Z tohto pohľadu musíme považovať podporu súdržnosti za kľúčový faktor stimulácie rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov v Európskej únii.

Na čerpanie finančných prostriedkov negatívne vplýva rozdielny stupeň byrokracie v jednotlivých členských štátoch. Je preto nevyhnutné, aby sme v Európskej únii plošne znížili byrokraciu pri čerpaní európskych fondov.

Vážení kolegovia, určite si želáte, aby sme mohli čeliť dnešným globálnym problémom z hľadiska zásady solidarity a v rámci celého Spoločenstva. Preto musíme zaručiť disponibilnosť zdrojov, ktoré budeme pre politiku súdržnosti v budúcnosti potrebovať.

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy (ALDE). (FR) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, mnohí naši kolegovia poslanci upozornili, dokonca aj pred chvíľou, na nedostatočné čerpanie rozpočtu, predovšetkým pokiaľ ide o štrukturálne fondy. Je preto nevyhnutné, aby sme túto situáciu napravili prijatím vhodných praktických opatrení. Som rád, že do rozpočtu sa dostala suma 2 milióny EUR na pilotný projekt Erasmus zameraný na miestnych a regionálnych volených úradníkov, ktorý som osobne pred niekoľkými mesiacmi navrhoval.

Včlenenie tohto projektu do rozpočtu vychádza z konkrétnych návrhov v mojej správe o riadení, ktorá bola v tomto Parlamente prijatá prevažnou väčšinou v októbri.

Na to, aby sme dokázali účinne realizovať naše regionálne rozvojové politiky, nestačí len prijímať nariadenia a rozpočty. Je dôležité, aby sa volení úradníci, ktorí riadia miestne a regionálne projekty, stali vďaka svojim poznatkom skutočnými motormi pri dosahovaní cieľov Lisabonu a Göteborgu. Pomocou tohto programu Erasmus pre miestnych a regionálnych volených úradníkov môžeme posilniť ľudské väzby a najmä poskytnúť prostriedky na rýchlejšie a účinnejšie využívanie štrukturálnych fondov.

Mnohé združenia volených úradníkov ma už informovali, že sú nadšení programom Erasmus pre miestnych volených úradníkov. S podporou Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku budeme môcť spustiť tento nový nástroj v duchu sloganu „Mysli globálne, konaj lokálne“.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis (PPE-DE). (LV) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, v súvislosti s návrhom rozpočtu Európskej únie na rok 2009 by som chcel zdôrazniť, že najdôležitejšou vecou v tomto rozpočte nie je to, čo sa už urobilo, ale to, čo sa ešte neurobilo. Návrh rozpočtu EÚ na rok 2009 už umožnil zníženie sumy výdavkových rozpočtových prostriedkov o 3 % v porovnaní s týmto rokom. Európska komisia prišla navyše s návrhom na ešte výraznejšie zníženie tejto sumy – o 3,5 miliardy EUR v tomto roku a o 1,1 miliardy EUR v budúcom roku. Pochybujem, že toto znižovanie sumy platieb z rozpočtu EÚ je tou najuspokojivejšou odpoveďou na finančnú a hospodársku krízu. Pokiaľ ide o plán hospodárskej obnovy Európy, v sume výdavkových rozpočtových prostriedkov stanovených v rozpočte Európskej únie na rok 2009 sa zatiaľ neodzrkadlili opatrenia týkajúce sa štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, zjednodušenie postupov financovania rozvoja vidieka a zrýchlenie získavania prostriedkov, vyplácanie preddavkov z finančných prostriedkov EÚ ani zvýšenie podielu spolufinancovania EÚ. Pravda však je, že to, či budeme môcť rozpočet na budúci rok považovať za úspešnú reakciu Európskej únie na finančnú a hospodársku krízu, bude závisieť práve od týchto opatrení a od toho, do akej miery naozaj zvýšia sumy platieb. Dúfam, že inštitúcie EÚ preukážu schopnosť rýchlej reakcie na problémy a neutopia sa vo zvyčajnej byrokracii. Vo všeobecnosti by sme mali vítať návrh Európskej komisie na vyčlenenie dodatočných 5 miliárd EUR na zvýšenie konkurencieschopnosti Európskej únie. Je však ťažké pochopiť zdroj týchto prostriedkov – ide o prostriedky zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ak má spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie 5 miliárd EUR navyše, prečo potom Európska komisia nerobí nič na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže v rámci vnútorného poľnohospodárskeho trhu a na aspoň čiastočné vyrovnanie neprimeraných rozdielov medzi úrovňami priamych platieb poľnohospodárom v rôznych členských štátoch EÚ? Ďakujem vám za pozornosť.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE).(BG) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, v prvom rade musím zagratulovať spravodajcom a koordinátorom a vyzdvihnúť ich výnimočné úsilie pri mimoriadne kvalitnom riadení postupu prijímania rozpočtu.

Boli vyvíjané významné snahy dosiahnuť čo najvyššiu úroveň záväzkov a platieb a zároveň zostať blízko stropov povolených viacročným finančným rámcom. Samozrejme, stále je tu veľa problémov. Tento rozpočet môžeme považovať za prvotnú reakciu Európskej únie na medzinárodnú finančnú a hospodársku krízu. Práve preto je to také ťažké.

Je len prirodzené, že sa na rozpočet pozeráme z hľadiska kľúčových priorít realizácie politiky Európskej únie. Bohužiaľ, v prípade priority 1B, ktorá sa týka udržateľného rozvoja, kohézie pre rast a zamestnanosti, nebude dostatok dostupných zdrojov na financovanie najdôležitejších projektov členských štátov. Úlohou Kohézneho fondu je práve umožniť hospodársky slabším členských štátom získavať podporu pri riešení problémov s infraštruktúrou, pri posilňovaní konkurencieschopnosti a dosahovaní vyššej úrovne regionálneho rozvoja.

Tento fond pomáha zvyšovať životnú úroveň, a to predovšetkým v nových členských štátoch. Ak tieto krajiny nedostanú žiadne finančné prostriedky, ich pokrok bude výrazne menší, a to najmä v čase krízy. Preto mám vážne výhrady voči neschopnosti rozpočtu pomôcť v tejto súvislosti. Dôležité tiež je, ako sa bude rozpočet plniť. Pôvodná diskusia o zjednodušení postupov s cieľom dosiahnuť väčšiu uskutočniteľnosť a minimalizovať riziko, že sa použijú protiprávne praktiky a dôjde k zneužívaniu, sa musí urýchliť. Musíme tiež umožniť zmenšenie rozdielov a zvýšenie úrovne platieb.

Návrh na revíziu viacročného finančného rámca nie je zlou vecou a poskytuje ďalšie zdroje na rast v rokoch 2009 – 2010. Zámer dosiahnuť cieľ v súvislosti s nízkouhlíkovou výrobou energie je v poriadku, rozhodne však nie je kľúčovým. Musíme ukázať omnoho väčšiu pružnosť.

Svoje vystúpenie by som uzavrela tým, že by sme mali prijať tento rozpočet, ale zahrnúť doň aj preventívne opatrenia na boj proti finančnej a hospodárskej kríze. Hoci sa dohoda dosahuje ťažko, je dôležitá a potrebná. Preto ju musíme podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Kyösti Virrankoski (ALDE).(FI) Vážený pán predsedajúci, najskôr by som chcel poďakovať spravodajcom pani Haugovej a pánovi Lewandowskému za skvelú prácu. Chcem tiež poďakovať pani komisárke Grybauskaitėovej a jej najbližšiemu asistentovi pánovi Romerovi za skvelú spoluprácu počas celého roka, ako aj predsedníctvu za konštruktívnu účasť na príprave rozpočtu.

Chcem len upozorniť na jeden problém, ktorý sa týka štrukturálnych fondov. Tento rok sme vracali peniaze členským štátom v rôznych formách ako nevyužité rozpočtové prostriedky. V opravnom rozpočte č. 2 sme preprogramovali 2,8 miliardy EUR a v opravnom rozpočte č. 9 sme vrátili 4,5 miliardy EUR ako nevyužité výdavkové prostriedky.

Z tohto hľadiska je zarážajúce, že Komisia navrhuje balík na obnovu vo výške 5 miliárd EUR, pričom ani nevyčerpala všetky prostriedky z rozpočtu na štrukturálnu politiku. Dôvodom je kontrolný a monitorovací systém, ktorý je mimoriadne komplikovaný. V mnohých krajinách ešte stále nebol prijatý.

Európsky parlament navrhol v zmierení spoločné uznesenie, ktoré by uznalo potrebu zjednodušenia a existenciu štrukturálnych nedostatkov. Komisia a Rada sa odmietli pripojiť k tomuto uzneseniu. Európska rada však práve navrhla prijatie v podstate rovnakej pozície a je pravda, že naozaj treba zdôrazňovať veľmi naliehavú potrebu zjednodušenia a vyššej efektívnosti.

 
  
MPphoto
 

  Margaritis Schinas (PPE-DE).(EL) Vážený pán predsedajúci, tento rozpočet je posledným v tomto volebnom období a prvým, o ktorom budeme hlasovať od príchodu finančnej krízy. Má preto zvláštny význam – je to rozpočet, ktorý budú európski občania podrobne hodnotiť.

Pre mňa osobne má tento rozpočet horkastú príchuť, pretože popri úspechoch obsahuje aj tiene. Ja osobne medzi úspechy určite počítam skutočnosť, že sme dokázali, hoci len okrajovo, zvýšiť platby v porovnaní s pozíciou Rady, že sme našli pomerne viac zdrojov na konkurencieschopnosť, životné prostredie a bezpečnosť a že prvýkrát máme samostatnú pozíciu pri riešení otázky nelegálneho prisťahovalectva na južných hraniciach Európskej únie, kde krajiny ako tá moja každý rok prijímajú stotisíc zúfalých ľudí, ktorí prichádzajú klopať na dvere Európy cez jej južné hranice. Toto všetko nám dáva dôvod na spokojnosť.

Veľmi som však sklamaný tým, že tento prvý rozpočet v čase krízy nedokázal vyslať odkaz, že Európa je odhodlaná a schopná. Stále hľadáme spôsob, ako z dvesto miliárd minúť tých päť miliárd, ktoré chcú niektoré členské štáty naspäť namiesto toho, aby sa použili na podporu konkurencieschopnosti. Je to premárnená príležitosť. Som presvedčený, že tento rok sme toho mohli urobiť viac. Stále dúfam, že zvyčajní podozriví v Rade, ktorí radi vracajú prebytky ministerstvám jednotlivých štátov, urobia ešte jeden pokus, aby sme aspoň na budúci rok mali ambicióznejší prístup.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes (PSE).(PT) Vážený pán predsedajúci, blahoželám spravodajkyni pani Haugovej k vynikajúcej práci a tiež viacerým kolegom k ich príspevkom. Chcel by som sa venovať oblasti rybného hospodárstva a jeho pozitívnym a negatívnym aspektom.

Celková výška vyčlenených rozpočtových prostriedkov je v podstate rovnaká ako v predchádzajúcom finančnom roku. Toto je negatívny aspekt vzhľadom na to, že už predchádzajúce rozpočty poskytovali len nevyhnutné minimum na realizáciu spoločnej politiky rybného hospodárstva a námornej politiky s potrebnými zdrojmi. Negatívami sú aj zníženie výdavkových rozpočtových prostriedkov a nedostatočná reakcia na potreby a špecifické aspekty najvzdialenejších oblastí.

Rastúci vonkajší hospodársky tlak spôsobený súčasnou finančnou krízou a významné kolísanie cien pohonných hmôt ešte zhoršujú už existujúce tlaky spôsobené nedostatočnou kapacitou flotíl a narušením základných zdrojov.

Komisia síce navrhuje reštrukturalizáciu oblasti rybného hospodárstva v súlade so súčasnou makroekonomickou situáciou, sú však potrebné konkrétne opatrenia na zaistenie prežitia európskych rybárskych lodí a živobytia tých, ktorí robia všetko pre to, aby sme mali prístup k jednej z najzákladnejších potravín.

Vítam schválenie iniciatívy – ako prípravnej akcie – ktorú som predložil s cieľom zriadiť stredisko pre monitorovanie cien rýb v hodnote 4 milióny EUR. Vítam tiež zvýšenú podporu pre riadenie zdrojov v rybnom hospodárstve, nepovinné príspevky na medzinárodné projekty, posilnenie dialógu v mimoriadne dôležitej oblasti rybného hospodárstva, na potrebu ktorého sme upozornili počas návštevy Výboru pre rybné hospodárstvo v Madeire, najvzdialenejšom regióne Portugalska, a tiež pilotný projekt zameraný na vytváranie sietí a výmenu osvedčených postupov a ukončenie šiesteho rámcového programu. Pozitívom je tiež zachovanie rozpočtových prostriedkov na spoluprácu v oblasti bioekonomického rozvoja, pre Agentúru Spoločenstva pre kontrolu rybného hospodárstva a na prípravnú akciu týkajúcu sa európskej námornej politiky.

A nakoniec musím privítať vytvorenie rozpočtového riadku Komisiou, hoci zatiaľ bez rozpočtových prostriedkov, týkajúceho sa ad hoc finančného nástroja s cieľom prispôsobiť rybárske lode hospodárskym dôsledkom cien pohonných hmôt. To je jeden dôvod…

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos (PPE-DE).(HU) Ako som už povedal počas prvého čítania v októbri, ako spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko vítam rozpočet EÚ na rok 2009 z viacerých dôvodov. Na jednej strane je významnou a pozitívnou skutočnosťou už len to, že budúci rok bude k dispozícii 14 miliárd EUR na ochranu životného prostredia, ochranu prírody a v rámci toho predovšetkým na ciele programu LIFE+. Na druhej strane si treba všimnúť, že táto suma je o približne 10 % vyššia ako v minulom roku, čo je jasnou známkou toho, že dnes už nikto nespochybňuje význam tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o zmenu klímy. Posledná spomenutá oblasť je navyše tiež jednou z rozpočtových priorít pre budúci rok. Samozrejme, všetko toto úzko súvisí s hlasovaním dnes na obed, keď budeme rozhodovať o klimatickom balíku.

Hoci tieto návrhy smerníc v mnohých ohľadoch nenapĺňajú naše pôvodné očakávania, v porovnaní s návrhmi, ktoré zverejnila Komisia v januári uplynulého roka, sú ambiciózne. Dosiahnutie cieľov, ktoré sú v nich stanovené, si bude vyžadovať peniaze a politickú vôľu. Suma je možno malá, je však potrebné zdôrazniť, že pilotné projekty, ktoré sa začnú v budúcom roku, majú hodnotu 7,5 milióna EUR. Skutočnú prácu, ktorá zahŕňa prípravu a zverejnenie verejných súťaží, možno očakávať na začiatku budúceho roka, pričom Komisia pri viacerých príležitostiach naznačila, za akú dôležitú považuje realizáciu týchto projektov, a zaručila sa za svoju plnú spoluprácu. Od októbrového plenárneho zasadnutia je jediným orgánom, ktorý nedosiahol žiaden podstatný pokrok, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA). Preto sme nútení aj naďalej odporúčať zachovanie desaťpercentnej rezervy, dúfam však, že aj tento problém sa čoskoro vyrieši. Toto sú moje poznámky a odporúčania, ktoré sa v podstate zhodujú s tými, ktoré som prezentoval na prvom čítaní. Žiadam svojich kolegov poslancov, aby za rozpočet hlasovali aj v druhom čítaní. Rád by som tiež pri tejto príležitosti zablahoželal pani Jutte Haugovej k správe. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Maria Martens (PPE-DE). - (NL) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem zablahoželať spravodajkyni pani Haugovej. Naše pracovné vzťahy boli naozaj veľmi príjemné a Výbor pre rozvoj je spokojný. Pre nás boli dôležité tri body. V prvom rade treba riešiť potravinovú krízu a sme radi, že návrh Komisie bol upravený. Dosiahli sme kompromis, ktorý našiel podporu v Parlamente aj v Rade, vďaka čomu sme získali 1 miliardu EUR na boj proti potravinovej kríze.

Nakoniec záleží na tom, že sa našlo udržateľné riešenie, ktorým je potravinová bezpečnosť pre samotné rozvojové krajiny, a presne o tom je náš skúšobný projekt. Hlavným problémom v tejto súvislosti je to, že drobní poľnohospodári nemajú prístup k mikroúverom. Je pre nich ťažké získať kvalitné semená na siatie a hnojivo a investovať do zavlažovania, ak nie sú schopní zaplatiť vopred. Preto nás teší, že náš návrh na skúšobný projekt týkajúci sa mikroúverov pre drobných poľnohospodárov sa stretol so širokou podporou, a veríme, že výbor je ochotný tento skúšobný projekt zrealizovať.

Po druhé, pokiaľ ide o hodnotenie, v týchto dňoch sa musíme vyrovnávať so silnou kritikou v súvislosti s rozvojovou spoluprácou. Ak chceme získať podporu, musíme nielen vysvetliť, ako sme to mysleli, ale predovšetkým povedať, čo sme dosiahli. Je nešťastné, že správy výboru sa stále príliš sústreďujú na úmysly. Preto sme vo výbore žiadali o viac kapacít, aby sme zlepšili hodnotenie výsledkov. Vítame podporu týchto návrhov zo strany Parlamentu.

Po tretie, pán predsedajúci, aj naďalej bojujeme za zvýšenie rozpočtu pre kapitolu 4 o zahraničných výdavkoch. Ak chceme uskutočniť naše ambície a povinnosti, ktoré sú oprávnené v prípade Kosova, Blízkeho východu a podobne, kde hlavným problémom nie je len rozvojová spolupráca, ale aj riešenie konfliktov, potom je zrejmé, že potrebujeme viac finančných prostriedkov a väčšiu pružnosť.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, mám dve krátke poznámky. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za jej prácu.

Čo sa týka rozvojovej pomoci, myslím si, že je dôležité povedať, že hoci bol proces hľadania 1 miliardy EUR náročný, je dobré, že Európa na tento problém nejako reaguje. Treba si zároveň pripomenúť, že ceny komodít i energie v skutočnosti prudko klesli, takže s touto 1 miliardou EUR by sa malo dosiahnuť viac, ako sme dúfali, ak sa minie správnym spôsobom. Myslím si, že musíme vykonávať dôkladné kontroly, aby sme zaistili, že tieto peniaze idú tam, kam majú a kde sú najviac potrebné, teda priamo do postihnutých oblastí, a že poslúžia na produkciu potravín tam, kde sa potraviny dajú produkovať.

Aj moja druhá poznámka sa týka odvetvia poľnohospodárstva, viac však súvisí s budúcnosťou ako s týmto konkrétnym rozpočtom. Mám isté obavy v súvislosti s poznámkami pani komisárky o takzvanej chýbajúcej pridanej hodnote pri míňaní na poľnohospodárstvo. Viem, že v budúcnosti bude dosť času na diskusiu o tejto otázke, musí to však byť dôkladná a aktívna diskusia. Som presvedčená, že európskym poľnohospodárom najlepšie poslúži spoločná politika, nie taká, kde si členské štáty budú môcť vyberať, pretože tým utrpia iba občania, pokiaľ ide o kvalitu a bezpečnosť potravín.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE-DE).(PL) Vážený pán predsedajúci, prijímanie rozpočtu vždy sprevádza stret našich očakávaní s realitou. Rámec rozpočtu nie je veľmi pružný a je ťažké presmerovať zdroje. Síce to odzrkadľuje stabilitu financovania jednotlivých aktivít, zároveň to však znamená, že je ťažké reagovať na neustále sa meniacu realitu.

Aktuálny rozpočet vzhľadom na súčasnú situáciu neodzrkadľuje želania mnohých poslancov, napríklad potrebu boja proti silnejúcej hospodárskej kríze alebo financovania nových technológií, ktoré sa využijú pri zlepšovaní životného prostredia a v boji proti zmene klímy. Rozpočet neplní očakávania mladých ľudí, školákov a študentov, pokiaľ ide o finančnú podporu výmen mládeže, prístupu k vzdelaniu a štúdia v zahraničí.

Na záver by som chcel povedať, že rozpočty a finančné výhľady sa viac sústreďujú na pokračovanie predchádzajúcich rozpočtových plánov a cieľov ako na reakciu na súčasné a budúce problémy. Z tohto dôvodu potrebujeme pravidelné revízie finančných výhľadov, pretože sedem rokov je príliš dlhá doba na plánovanie rozpočtu.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Rack (PPE-DE). (DE) Vážený pán predsedajúci, chcel by som nadviazať na to, o čom už pred chvíľou hovoril môj rakúsky kolega pán Rübig. Na Európu míňame menej ako 1 % európskeho hrubého domáceho produktu a zároveň žiadame EÚ, aby sa zaoberala čoraz väčším počtom úloh pre čoraz väčší počet členských štátov. To nedáva zmysel. Vzhľadom na to je naozaj neuveriteľné, že dlhé roky sme fungovali v úspornom režime, pričom nešlo len o hospodárne využívanie našich fondov, ale dochádzalo aj k tomu, že ministri financií na konci roka žiadali späť peniaze a presúvali ich do svojich domácich rozpočtov.

Je dostatok nových úloh, na ktoré by sme mali míňať peniaze. Sú tu tiež úlohy, na ktoré sme v podstate nevyčlenili potrebné finančné prostriedky už niekoľko rokov. Výdavky na informačnú politiku EÚ by sa mali podstatne zvýšiť, ak naozaj chceme pritiahnuť európskych občanov bližšie k Európe. Veľké množstvo úloh je aj v oblasti výmen študentov a stážistov, do ktorých by sa Európa mohla zapojiť.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, spravodajkyňa.(DE) Vážený pán predsedajúci, chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí sa zúčastnili na diskusii v tomto Parlamente, ktorí tu vystúpili, hoci vo viacerých prípadoch bol rozpočet na rok 2009 len príležitosťou na samotné vystúpenie a nie na diskusiu o jeho obsahu. Predovšetkým chcem poďakovať poslancom, ktorí s nami zostali od začiatku až do konca a zapojili sa do diskusie.

Plán hospodárskej obnovy Európy, ktorý nám predstavila Komisia, sa spomínal v mnohých vystúpeniach a trápi mnohých z vás. Môžem len zopakovať to, čo som povedala už mnohokrát – európskou hybnou silou hospodárstiev členských štátov je politika súdržnosti EÚ. Jej riadna a čestná realizácia nám umožní pohnúť sa dopredu a bude nepochybne znamenať, že hospodárstvo nám v budúcom roku nebude spôsobovať také veľké problémy. Samozrejme, neporadili by sme si len so 116 miliardami EUR v platbách, ale celý Parlament by bol pripravený prisľúbiť zahrnutie potrebných platieb do doplnkových a opravných rozpočtov.

To, čo povedala pani komisárka, je, samozrejme, pravda – rozpočet je vždy kompromisom. V tomto ohľade sa rozpočet na rok 2009 nijako nelíši od svojich predchodcov. Museli sme Rade uznať tieto nízke platby, nám musela Komisia schváliť presun 700 miliónov EUR na regionálny rozvoj a museli sme obmedziť svoje priority. Napriek tomu sa nám podarilo zachovať veľké množstvo z týchto priorít: viac platieb na činnosť zameranú na boj proti zmene klímy, viac platieb na sociálny rozmer v súvislosti s vytvorením väčšieho počtu kvalitnejších pracovných miest a viac na podporu pre MSP. Toto sme dosiahli a za toto som všetkým svojim kolegom poslancom vďačná. Ďakujem vám veľmi pekne.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, spravodajca.(PL) Vážený pán predsedajúci, v časti rozpočtu, za ktorú som zodpovedný, zostáva len jedna nevyjasnená vec, a to je budúcnosť Lisabonskej zmluvy, ktorá mení kompetencie Parlamentu a môže mať vplyv na rozpočet. Keďže ostatné problémy boli vyriešené, chcel by som podporiť predchádzajúcich rečníkov, ktorí požadovali revíziu finančného výhľadu. Je to niečo, čo sme jednoznačne potrebovali už v druhom roku aktuálneho výhľadu, ak chceme byť schopní financovať medzinárodné ciele a záväzky Európskej únie.

Je tiež nešťastné, že v zmierovacom postupe s Radou sa rokovalo o miliónoch eur v čase, keď boli sľúbené miliardy v rámci nejasného krízového balíka. Vzhľadom na to bude rozpočet, ktorý pravdepodobne zajtra prijmeme, predmetom viacerých zmien ako kedykoľvek predtým.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Rečníci boli natoľko disciplinovaní, že sme skončili v dobrom čase, a to je dobrá správa do budúcnosti pre rozpočtovú disciplínu.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra, vo štvrtok 18. decembra 2008.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Gábor Harangozó (PSE), písomne. – Mali by sme byť znepokojení – tak ako naša spravodajkyňa – nepriaznivými účinkami na európskych občanov, ktoré vzniknú v dôsledku globálnej recesie. Náš záujem by sa mal zvlášť zamerať na najviac znevýhodnených občanov, tých, ktorí budú nepochybne najviac trpieť následkami finančnej krízy. Únia by mala maximalizovať svoje úsilie zamerané na uľahčenie prístupu príjemcov k dostupným zdrojom v praxi – v rámci stropov v prijatom viacročnom finančnom rámci na roky 2007 – 2013 – preto by sme mali predovšetkým zlepšiť a zjednodušiť opatrenia s cieľom urýchliť implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Nízke úrovne platieb pri implementácii politiky súdržnosti v skutočnosti neodzrkadľujú potreby ľudí z hľadiska riešenia problémov súčasnej hospodárskej krízy. Politika súdržnosti je najúčinnejším nástrojom solidarity v Únii a zohráva rozhodujúcu úlohu pri odstraňovaní negatívnych následkov globálnej krízy.

 
  
 

(Rokovanie bolo prerušené o 10.50 hod. a pokračovalo o 11.30 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN PÖTTERING
predseda

 
Posledná úprava: 1. októbra 2009Právne oznámenie