Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2696(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B6-0629/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 13.2
CRE 18/12/2008 - 13.2

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 14.2
CRE 18/12/2008 - 14.2

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0641

Rozpravy
Čtvrtek 18. prosince 2008 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

13.2. Nikaragua
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předseda. – Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o Nikaragui (1).

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, autor. − Paní předsedající, svoboda slova, nezávislost soudnictví a zachovávání základních zásad demokracie je, zdá se, v této zemi Latinské Ameriky ohroženo. Je naším úkolem a povinností, abychom se jakožto členové parlamentu EU zastali práv nikaragujského obyvatelstva a vyslali jasnou zprávu nikaragujské vládě, že nebudeme tolerovat žádné porušování těchto práv, ale že zajistíme, že bude ze strany EU a OSN vyvinut všechen potřebný tlak s cílem chránit a zajistit dodržování lidských práv občanů Nikaraguy.

Doufám, že dotčené strany tuto zprávu obsaženou v tomto návrhu usnesení jasně uslyší a že budou naléhavě přijata nezbytná opatření pro nápravu situace.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Medina Ortega, autor.(ES) Máme před sebou návrh usnesení o Nikaragui, v němž musíme zohlednit řadu faktorů. Nejprve jsou zde nařčení z podvodu – nejméně ve dvou obcích, Nikaragua a León –, která znehodnocují výsledek voleb konaných dne 9. listopadu. Na druhou stranu se místní vláda, pokusila vyřešit některé problémy omezující lidská práva v Latinské Americe, jako je zejména chudoba, negramotnost, dětská úmrtnost, dostupnost pitné vody a neoprávněné vlastnictví půdy původního obyvatelstva.

Při posuzování celé věci tedy musíme jednoznačně rozlišovat mezi těmito dvěma aspekty. Na jednu stranu musíme podporovat lidská práva v jejich tradičním smyslu, jako jsou práva politická, avšak na druhou stranu musíme nikaragujskou vládu podporovat v pokračující pomoci nejzaostalejším odvětvím země. Musíme také samozřejmě zajistit, aby opozice mohla plnit svou úlohu, musíme se postavit proti podvodům a musíme podporovat práci nevládních organizací. Nicméně je potřeba dosáhnout vyváženého výsledku.

Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu předložila řadu ústních pozměňovacích návrhů ve snaze dovést závěrečné znění do vyváženější podoby, s ohledem na nařčení z porušování základních práv, ať už by mělo být zahájeno trestní vyšetřování, či nikoli, a na řadu obcí, v nichž aktuálně došlo k nějakým nesrovnalostem.

Chceme zkrátka odsoudit údajná porušení základních politických práv, aniž bychom však zacházeli příliš daleko, abychom nedostali nikaragujskou vládu do obtížné situace, aby tak mohla pokračovat ve své úloze a podporovat nejslabší vrstvu společnosti.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Guerreiro, autor. – (PT) Paní předsedající, Evropský parlament se opět, jak tomu již bylo vůči jiným zemím, které přijaly opatření na posílení a obranu své národní svrchovanosti a nezávislosti – zejména práva rozhodovat o své přítomnosti a budoucnosti – a které vypracovaly svůj plán pro emancipaci, sociální pokrok a solidaritu s jinými národy světa, nepřijatelně a opovrženíhodně pokouší zasahovat do vnitřních záležitostí, tentokrát ve vztahu k Nikaragui.

Cílem této rozpravy a tohoto návrhu usnesení je jednoduše nestydatě chránit ty, kteří podporují pokusy o zasahování do záležitostí demokratického a svrchovaného státu, jakým je Nikaragua, a o jeho destabilizaci. Namísto zasahování do situace a skutečností a pokusů dávat Nikaragui lekce z demokracie by Evropský parlament měl odsoudit antidemokratický pokus EU prosadit navrhovanou evropskou smlouvu, která již byla odmítnuta, zcela přehlížející demokratická rozhodnutí, svrchovaně učiněná francouzským, nizozemským a irským lidem.

Namísto vměšování se do věcí, o nichž může rozhodovat pouze nikaragujský lid, měl Evropský parlament odmítnout nehumánní směrnici o navracení, která porušuje lidská práva přistěhovalců, z nichž mnoho pochází z Latinské Ameriky, a měl by odsoudit spoluúčast EU na nezákonných letech CIA.

Namísto napodobování vměšování hájeného Spojenými státy by Evropský parlament měl odsoudit nepřijatelné vydírání Nikaraguy ze strany EU a požadovat, aby EU splnila závazky, jež vůči této zemi přijala.

To, co skutečně vadí zastáncům této iniciativy je, že Nikaragua je odhodlána zlepšit životní podmínky svých obyvatel, pokud jde o výživu, zdraví a vzdělání tím, že podporuje nejvíce znevýhodněné z nich. Nejlepším odsudkem tohoto pokusu o vměšování ze strany Evropského parlamentu je upřímné uznání Nikaraguy a solidarita s touto zemí, jíž prokazují obyvatelé Latinské Ameriky. Dovolte mi proto zopakovat: přestaňte se tvářit, že můžete dávat lekce světu.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, autor. (PL) Paní předsedající, Nikaragua je velmi malá, chudá a zadlužená země s velmi nízkým příjmem na jednoho obyvatele.

Tato země neměla mnoho štěstí. Vládly jí skupiny širokého politického spektra, byla okupována americkými jednotkami a stala se obětí vztahů mezi Kubou, SSSR a USA. Kromě toho tuto zemi pustošila sucha a hurikány, z nichž jeden si v roce 1999 vyžádal 6 000 životů a byl pravděpodobně nejznámějším a nejsilnějším hurikánem na světě. Politické změny a boj o moc těžce narušily rozvoj Nikaraguy, jako tomu bylo v případě řady zemí Latinské Ameriky a Afriky. Situace vyvolala porušování lidských práv a přijímání právních předpisů, jež jsou v rozporu s mezinárodními dohodami.

Evropská unie poskytuje obyvatelům této země pomoc a domnívá se, že je nezbytné zavést do způsobu její správy zásady demokracie a přijmout právní předpisy, jež budou v souladu s mezinárodními dohodami. Kdyby Nikaragua měla demokratickou vládu, mohla by se stát členem Unie jihoamerických národů, která by se v budoucnosti mohla stát spojencem Evropské unie v oblasti globání politiky. Jako součást procesu demokratizace je důležité, aby politická třída v Nikaragui přijala opatření uvedená v usnesení, které podporuji.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autor.(ES) Ochrana práv ochránců lidských práv podle mého názoru nemůže být předmětem jakéhokoli druhu rozporů založených na souhlasných či nesouhlasných politických postojích. V této sněmovně máme příliš často sklony vyjadřovat velmi ostré soudy nad těmi, s nimiž nesdílíme určité politické ideály, a bránit příliš důrazně ty, které považujeme za spojence.

Musím zdůraznit, že pokud jde o lidská práva, je nutné tuto otázku řešit z univerzálního hlediska.

Riziko, které dnes podstupujeme, je také přítomné v usnesení o Nikaragui, jež bylo předloženo některými politickými skupinami.

Musíme mít na paměti souvislosti. Tyto souvislosti nám jasně ukazují zemi v situaci chudoby, která potřebuje naléhavě přijmout drastická strukturání opatření. Zdá se mi, že stávající nikaragujská vláda činí mnoho z věcí, které je nutné učinit pro řešení tohoto problému.

Je však také důležité připomenout, že boj proti chudobě nemůže být slučitelný s pronásledováním a obtěžováním lidí, kteří z jakéhokoli důvodu nesouhlasí s oficiální linií.

Opravdová demokracie umožňuje nesouhlas, diskusi a svobodu slova.

Nedávno se v Nikaragui odehrály některé situace, jež si zaslouží zdůraznit. Některé z nich jsou pozitivní, jako je červencové zrušení článku 204 trestního zákona, který kriminalizoval homosexualitu. Jako místopředsedu meziskupiny Evropského parlamentu pro práva LGBT mě to těší.

Jiné jsou však negativní a vyvolávají hluboké obavy, jako jsou četné politováníhodné příklady týkající se zhoršování postavení žen. Zejména byly pronásledovány ženy, které prosazují svá sexuální a reprodukční práva, mimo jiné prostřednictvím podpory jedné mladé oběti znásilnění tím, že jí byla poskytnuta pomoc s interrupcí, aby byl zachráněn její život.

To jsou věci, které nesmíme nikdy ztratit ze zřetele a které musíme zohlednit v rámci stávajících jednání o uzavření dohody o přidružení. Nicméně také vyzývám Komisi, aby konzultovala Parlament dříve, než v této oblasti dospěje k jakémukoli rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 

  Fernando Fernández Martín, autor. (ES) Diskutujeme dnes o situaci, jež nastala v Nikaragui po útocích na několik ochránců lidských práv, na některé základní svobody a na demokracii.

Nemusím vám zde připomínat Zoilaméricu, Ernesta Cardenala, Carlose Mejíu Godoye, Jarquína, Sergia Ramíreze či mnoho dalších Nikaragujců, kteří mají nyní pocit, že jejich naděje na lepší Nikaraguu byly zrazeny.

V listopadu 2006 požádal pan Ortega Nikaragujce o to, co nazval novou příležitostí, a ti mu ji demokraticky dali. Nyní víme, proč tuto příležitost potřeboval. Od té doby ve vládních institucích zavládla svévole, protekce a korupce, což vyvrcholilo volebním podvodem dne 9. listopadu. Před nimi bylo přijato několik velmi závažných rozhodnutí, jako je zrušení právního postavení některých opozičních stran nebo hrozby a zastrašování namířené proti členům občanské společnosti, novinářům a médiím.

Prezident Ortega přirovnal vlády Evropské unie k mouchám sedajícím na špínu a prohlásil, že zahraniční pomoc, již Nikaragua dostává, jsou pouhé drobky. Brzy zjistil, že nemá dost venezuelské ropy, aby se bez této rozvojové pomoci mohl obejít.

Pokud jsme připraveni vstoupit do rozhodující fáze vyjednávání dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Střední Amerikou, musí nakaragujská vláda pochopit, že v nás vždy najde spojence a přítele, avšak že dodržování lidských práv, svobody slova a demokracie je pro nás zkrátka podmínka, jíž se nikdy nevzdáme, protože se domníváme, že z ní má prospěch zejména obyvatelstvo Nikaraguy.

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE).(ES) Dne 9. listopadu tohoto roku se v Nikaragui konaly obecní volby. Stejně jako v minulosti byl volební proces zpochybněn, pokud jde o demokratickou legitimitu. Objevila se nařčení z podvodu a konaly demonstrace, jež doprovázely střety mezi zastánci různých politických stran. Mnoho lidí bylo zraněno a politická krize, do níž se země ponořila, se prohlubuje.

Dvěma politickým stranám nebylo umožněno nasadit kandidáty do místních voleb. To je nepřijatelné, protože to omezuje základní právo všech občanů na politickou účast.

Kromě toho jsme od zástupců organizací na ochranu lidských práv obdrželi přímá prohlášení o náladách v občanské společnosti zpochybňujících soudní systém, o mechanismech administrativní represe, které vedly k tomu, že se až 17 organizací sociálního hnutí dostalo před soud, a o pronásledování nezávislých novinářů, a dokonce i delegace Evropské komise.

Z těchto důvodů musíme promluvit a vyzvat zaprvé politické strany, aby odsoudily akty násilí páchané jejich stoupenci, a zadruhé vlády samotné, aby otevřely prostor pro demokratickou účast, respektovaly svobodu slova, přestaly zakazovat pochody a umožnily všem nevládním organizacím přijímat mezinárodní pomoc, a nejen pomoc z Venezuely pro provládní sdružení.

Kromě toho by měly zrušit kriminalizaci terapeutických potratů v případech, kdy je ohrožen život matky.

Konečně, v souvislosti s vyjednáváním dohody o přidružení mezi Střední Amerikou a EU vyzýváme Komisi, aby připomněla Nikaragui, že musí dodržovat zásady právního státu, demokracie a lidských práv. To však nesmí Evropě bránit v pokračování poskytování pomoci pro rozvoj a blahobyt nikaragujských obyvatel, protože pro ně chceme tu nejlepší možnou budoucnost.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, místopředseda Komise. − (FR) Paní předsedající, politická situace v Nikaragui se zhoršila před místními volbami konanými dne 9. listopadu. Oněch mnoho akcí a výzev ke klidu, které přišly ze strany mezinárodního společenství, a zejména ze strany EU a misí Komise, bylo ignorováno.

Po volbách vedly okolnosti sčítání a vyhlášení výsledků ke krizi v hlavní opoziční straně. Konstitucionalistická liberální strana výsledky odmítla a odsoudila volby jako obrovský podvod. Hnutí občanů, církev, sdružení zaměstnanců a mezinárodní společenství vyzvaly k přepočítání hlasů nebo k uspořádání nových voleb. Politické instituce, a zejména parlament, zůstaly v nečinnosti vzhledem k chybějící dohodě mezi oběma hlavními stranami.

Zprávy od našich vedoucích mise v Nikaragui a zpráva od volebních expertů, jež vyslala Komise, hovoří o porušování volebních pravidel a mezinárodních dohod. Dne 10. prosince Komise v dohodě s členskými státy a po konzultaci dalších partnerů poslala dopis nikaragujským orgánům, v němž nabídla svou podporu pro jakékoli řešení vycházející z dohody mezi politickými silami země ve snaze ukončit krizi a obnovit důvěru občanů v demokratické instituce. Tento dopis také oznámil pozastavení plateb z programů rozpočtové pomoci od 1. ledna 2009 a zahájení období konzultace s nikaragujskými orgány o stávající situaci a způsobech změny orientace evropské spolupráce s touto zemí.

Měl bych navíc vyjasnit, že Komise nezrušila svou pomoc pro Nikaraguu pro rok 2008 – bylo rozděleno 20 milionů EUR, včetně naléhavé humanitární pomoci – a všechny prostředky vyčleněné pro tento roku budou vyplaceny, budou-li splněny podmínky stanovené pro každý projekt.

Pokud jde o rok 2009, nebyla vyčleněná rozpočtová podpora ve výši 57 milionů EUR zrušena, nýbrž pozastavena. Spolupráce bude zaměřena na programy a aktivity, jež zaručí, že se pomoc dostane přímo těm, jimž je určena – nikaragujskému obyvatelstvu –, a to nikoli prostřednictvím vlády.

Rád bych dodal, že ministr zahraničních věci, Samuel Santos, vyjádřil svůj nesouhlas s tímto opatřením v dopise zaslaném paní komisařce Ferrerové Waldnerové dne 12. prosince. Potvrdil platnost výsledků a vyjádřil svou ochotu zahájit dialog o spolupráci, jejž má Komise v úmyslu uskutečnit co nejdříve.

Nakonec bych v odpovědi na jeden z příspěvků rád řekl, že Komise samozřejmě doufá, že stávající krize bude vyřešena co nejdříve, a že v každém případě je význam, který obě strany přikládají dodržování demokratických zásad a hodnot a řádné správě věcí veřejných, několikrát zmíněn v dohodě o přidružení mezi EU a Střední Amerikou. Jednání týkající se této dohody o přidružení poslouží jako příležitost k posílení diskuse o těchto zásadách, včetně jejich uplatňování v praxi.

To je informace, již vám mohu poskytnout; vím, že paní Ferrerová Waldnerová tuto situaci velmi bedlivě sleduje, společně s útvary Komise.

Chtěl bych vám a všem řečníkům poděkovat za pozornost věnovanou situaci v Nikaragui.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat po ukončení rozpravy.

Písemná prohlášení (článek 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písemně. – Nikaragua trpí velkým množstvím naléhavých problémů: politická a policejní korupce, nedostatek nezávislosti soudů, možné volební podvody, rostoucí chudoba, negramotnost, špatná zdravotní péče. Avšak skutečnost, že Nikaragua na rozdíl od Evropy chrání děti v období před narozením, k těmto prohřeškům nepatří.

V Evropě máme prostředky pro péči o naše matky a děti, avšak přes milion dětí umožňujeme zahubit ještě před narozením. Nikaragua je chudá, a přesto nabízí náruč své mladé generaci. Nikaragua má i přes své problémy demografickou budoucnost, zatímco my v Evropě, kteří tuto zemi kritizujeme, čelíme výraznému demografickému poklesu.

Musíme pomoci Nikaragui vybudovat pevnou demokracii, silné a poctivé hospodářství a účinný vzdělávací a zdravotnický systém a pomoci jí v péči o rodiny, ženy a děti, spíše než je ničit legalizovanými potraty.

 
  

(1)Viz zápis

Poslední aktualizace: 12. srpna 2010Právní upozornění