Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 14. januára 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4. Hlasovanie
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. - Ďalším bodom programu je hlasovanie.

Chcel by som informovať prítomných poslancov, že na výslovnú žiadosť združenia parlamentných novinárov sa pri každom výsledku hlasovania musí jasne uvádzať počet hlasov za a proti, ako aj počet tých, ktorí sa hlasovania zdržali. Chceli sme vám to zjednodušiť, ale nie je to možné.

(Informácie o výsledku hlasovania: pozri zápisnicu)

 
Posledná úprava: 17. apríla 2009Právne oznámenie