Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 5 lutego 2009 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
ZAŁĄCZNIK (odpowiedzi pisemne) - PYTANIA DO RADY (Wyłączną odpowiedzialność za przedstawione poniżej odpowiedzi ponosi urzędująca prezydencja Rady Unii Europejskiej)

Pytanie nr 22 , skierował Georgios Toussas (H-0024/09 )  
 Przedmiot: Zakaz udziału partii arabskich w wyborach w Izraelu
H-0024/09
 

W dniu 12 stycznia, Centralna Komisja Wyborcza w Izraelu wydała decyzję o niedopuszczenia dwóch arabskich partii politycznych, zasiadających w parlamencie izraelskim (Knesecie) – chodzi o Zjednoczoną Listę Arabską Ta'al i Balad – do zbliżających się lutowych wyborów parlamentarnych. Decyzja ta, która z życia politycznego wyklucza obywateli izraelskich pochodzenia arabskiego, pozbawia społeczność arabską w Izraelu przysługujących jej demokratycznych praw obywatelskich i oznacza rażące naruszenie wolności obywatelskich i prawa do wolności słowa. Przedmiotowy zakaz nałożony na partie arabskie stanowi nieodłączną część zbrodniczej wojny rządu izraelskiego z ludnością palestyńską i brutalnej masakry tysięcy cywilnych obywateli palestyńskich w Strefie Gazy, w tym setek dzieci.

Czy w świetle polityki prowadzonej przez Izrael, będącej jawnym naruszeniem prawa międzynarodowego i wolności demokratycznych, Rada potępia działania Izraela i czy zawiesi umowę stowarzyszeniową UE z Izraelem?

 
  
 

(EN) Ta odpowiedź, która została przygotowana przez prezydencję i nie jest wiążąca ani dla Rady, ani dla państw członkowskich, nie została udzielona ustnie podczas pytań do Rady w czasie sesji lutowej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w 2009 r.

Rada w pełni podziela troskę wyrażoną przez pana posła odnośnie do tragicznej sytuacji ludności cywilnej w Strefie Gazy.

Unia Europejska głęboko ubolewa nad stratami w ludziach podczas tego konfliktu, zwłaszcza ze względu na ofiary wśród ludności cywilnej. Rada przypomniała wszystkim stronom konfliktu – ostatnio w konkluzjach z posiedzenia w dniu 26 stycznia - o konieczności pełnego przestrzegania praw człowieka i wypełniania zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego. Swoje poważne zaniepokojenie dotyczące praw człowieka w Izraelu Rada nadal przedstawia podczas wszystkich spotkań na wysokim szczeblu, ostatnio podczas kolacji ministra spraw zagranicznych UE z ministrem spraw zagranicznych Tzipi Livni w dniu 21 stycznia 2009 roku.

Kwestie umowy stowarzyszeniowej UE - Izrael oraz podniesienia stosunków z Izraelem na wyższy poziom, poruszone przez panów posłów, nie znalazły się w konkluzjach z posiedzenia Radu w dniu 26 stycznia. Ogólnie mówiąc Rada uważa, że zasadnicze znaczenie ma stałe utrzymywanie drożności wszystkich kanałów kontaktów dyplomatycznych i politycznych i że procedura pozytywnego przekonywania i dialogu jest najskuteczniejszym sposobem podejścia w przypadku przekazywania przesłania UE.

Co do konkretnej sprawy niedopuszczenia dwóch partii arabskich do udziału w wyborach w Izraelu, Rada odnotowała decyzję Sądu Najwyższego Państwa Izrael, który w dniu 21 stycznia 2009 roku uchylił decyzję Centralnej Komisji Wyborczej zakazującą startu z list partii politycznych „Narodowe Zgromadzenie Demokratyczne – Balad” oraz „Zjednoczona Lista Arabska i Arabski Ruch na rzecz Zmian” do nadchodzących wyborów do parlamentu izraelskiego (Knessetu), które planowane są na dzień 10 lutego 2009 roku.

 
Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2009Informacja prawna