Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Viták
2009. március 9., hétfő - Strasbourg HL kiadás

27. 2006. és 2007. évi jelentés a versenypolitikáról (rövid ismertetés)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 
 

  Elnök. - A következő napirendi pont a Jonathan Evans által a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében a versenypolitikáról szóló 2006. és 2007. évi jelentésekről (2008/2243(INI)) készített jelentés (A6-0011/2009) rövid ismertetése.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Evans, előadó. Elnök úr, az Európai Bizottság éves jelentést szokott készíteni a versenypolitikáról, az Európai Parlament pedig hagyományosan szemrevételezi ezt a jelentést, és saját kezdeményezésű válaszban reagál rá.

Ebben az esetben az időzítési tényezők miatt a 2006-ra és a 2007-re vonatkozó jelentés egyszerre kerül terítékre, de – folytatva Barrot biztos iménti gondolatmenetét – az a helyzet, hogy a jelentések mérlegelésének közege jelentősen átalakult azóta, hogy valamivel ezelőtt ténylegesen elkezdtünk foglalkozni a jelentéssel. Akkor el voltunk foglalva a versenypolitika korszerűsítésének ügyével, a korábbi biztos, Mario Monti és a jelenlegi biztos, Neelie Kroes által elvégzett, jelentős mennyiségű munkával, valamint ezek hatásainak vizsgálatával a tekintetben, hogy Bizottság hogyan képes foglalkozni a piaci erőfölénnyel való visszaéléssel, és hatékonyabban kezelni az összefonódásokat és az állami támogatásokat. Ez összességében nagyon rendben volt ezekben a jelentésekben, és ez a Parlament saját jelentésében adott válaszunkból is teljesen világosan kitűnik. A Bizottság részéről rekordméretű aktivitást tapasztaltunk a kőkemény kartellek kezelésében, láttuk az engedékenységi rendszer fejlődését, a Bizottság által kiszabott, rekordnagyságú büntetéseket, továbbá az összefonódások és az állami támogatásról szóló értesítések terén is minden eddiginél nagyobb aktivitást láttunk.

Ez a folyamat a modernizációval egyre nagyobb lendületet nyer, mivel a Bizottság most egy fehér könyv formájában terjeszt elő javaslatokat a magánkártérítések bevezetéséről. Ez szintén olyasmi, amit a bizottságunk és a Parlament eddig is támogatott.

Bizottságunk két konkrét aggályra hívta fel a figyelmet – amit a termelők és a kereskedők egyenlőtlen kapcsolatának tekintünk, különösen az élelmiszerkereskedelemben. A Parlament erről valójában írásbeli nyilatkozatot adott ki, a képviselők több mint felének aláírásával. A bizottságunk emellett a szolgáltatási szektorban folytatott tisztességtelen gyakorlatok miatt is aggodalmának adott hangot.

Azért utaltam azonban a kontextusban bekövetkezett változásra, mert természetesen mindnyájan tudjuk, hogy amióta ezek a bizottsági jelentések megjelentek, a Bizottság munkája – különösen az állami támogatások terén – valóban más síkra helyeződött át. A Bizottság most már-már napi szinten vizsgálja a jelenlegi gazdasági válsággal összefüggő tőkeinjekciók hatásait. Nagyon fontos – és ezt a jelentésünk is kimondja –, hogy az ilyen ügyek kezelésében felismerjük a hatékony, nyitott piacot érintő kihívásokat.

Nagyon fontos, hogy amikor a Bizottság megadja a jóváhagyást, úgy tegye azt, hogy az összeegyeztethető legyen a Szerződéssel, és ne hozzon létre olyan jelentős jövőbeni piaci erőfölényt, amely saját jogán teret ad a visszaélésre.

Az Egyesült Királyság bankszektora pillanatnyilag teljesen egyértelműen olyan terület, ahol – amint egy kicsit nyugodtabbak lesznek a körülmények – általános felülvizsgálatot kell végezni a mostani új struktúra tekintetében, illetve a tekintetben, hogy ez a struktúra összeegyeztethető-e a szabad, tisztességes és nyitott piac működésével. Kroes biztostól garanciákat kaptunk erre nézve, mindazonáltal a bizottságunk ezeket a figyelmeztetéseket a jelentésben is rögzítette. Általánosságban az a véleményünk, hogy gratulálnunk kell a Bizottság munkájához, és ez a fő iránya a jelentésnek is, amely reményeim szerint holnap nagyon nagy többséggel nyer elfogadást.

 
  
MPphoto
 

  Jacques Barrot, a Bizottság alelnöke. (FR) Elnök úr, Evans úr, először is szeretnék köszönetet mondani Önnek Neelie Kroes és az egész Bizottság nevében.

Valóban örülünk, hogy az Európai Parlament jelentésében egyértelműen támogatja a versenypolitika határozott, kitartó alkalmazását mindezeken a cselekvési területeken: a trösztök és kartellek elleni küzdelem, az egyesülési-felvásárlási műveletek és az állami támogatások felügyelete terén.

A Bizottság különösen üdvözli azt, hogy az Európai Parlament fontosnak tartja a Versenypolitikai Főigazgatóság személyzeti szükségleteit, mivel a jelenlegi válság idején a munkaterhek növekedésével kell szembenéznie.

A recesszióval összefüggésben a Bizottság továbbra is elszántan törekszik arra, hogy határozottan fellépjen a protekcionizmusra irányuló felhívások ellen. A Bizottság üdvözli az Európai Parlament figyelmeztetését a versenyszabályok felfüggesztésével kapcsolatban, amely fontos támogatást nyújt e törekvésünkhöz. Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, Evans úr, hogy ezek a versenyszabályok arra is szolgálnak, hogy serkentsék a termelékenységet, és lehetővé tegyék, hogy a válság után még jobb állapotban térjünk vissza.

A 2009. évnek az együttműködés évének kell lennie. Számítunk valamennyi európai intézmény és nemzetközi partnereink támogatására, hogy újra tudjuk indítani a gazdaságot és biztosítsuk a piacok helyes működését.

Evans úr, köszönöm szépen. Biztos lehet benne, hogy Kroes asszony – aki ezt bizonyára már mondta is Önnek – nagy érdeklődéssel vette tudomásul a jelentését.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A napirendi pontot lezárom.

A szavazásra holnap kerül sor.

A következő napirendi pont a Claire Gibault által a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében az előadó-művészetben a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmódról és hozzáférésről (2008/2182(INI)) készített jelentés (A6-0003/2009) rövid ismertetése lett volna.

Szerintem ez egy roppant érdekes jelentés. Sajnos Gibault asszony arról tájékoztatott minket, hogy ma este nem tud megjelenni, hogy ismertesse jelentését. Az eljárási szabályzattal összhangban senki másnak nem adhatom át a szót, mivel nem jelölt ki senkit maga helyett. A jelentés rövid ismertetésére ezért nem kerül sor.

A szavazást azonban holnap megtartjuk erről a jelentésről, ahogyan a napirendben szerepel.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 142. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (PSE), írásban. Üdvözlöm a Bizottság versenypolitika területén tett erőfeszítéseit, a kartellek működésének hatékony akadályozását és a szabálysértőkre 2006-ban és 2007-ben kirótt rekordnagyságú büntetéseket. Teljes mértékben támogatom a Bizottságnak azt a következtetését, miszerint az európai energiapiacok nem működnek megfelelően. Ebben a tekintetben nagy csalódás, hogy az Európai Tanács elmulasztotta megoldani a Bizottság által az ágazati elemzésben azonosított kérdéseket. Az energiaköltségek részaránya a háztartások költségvetésében riasztó mértékben emelkedik, és a pénzügyi válság hatásai nyomán valószínűleg az EU egész területén a szegénység jelentős növekedését fogjuk tapasztalni. Elfogadhatatlan, hogy az energiapiac hiányosságai a vállalkozások és a fogyasztók rovására torzítják a piacot. Az energiaárak irracionális árképzésének kezelése érdekében talán mérlegelnünk kellene olyan független energiaügyi szabályozók létrehozását minden tagállamban, amelyek megfelelő hatáskörrel rendelkeznének ahhoz, hogy biztosítsák, hogy a közüzemi szolgáltatások, mint az áram-, víz- és csatornaszolgáltatás, reptéri illetékek stb. árszintjének emelését minden esetben indokolni kelljen.

 
  
MPphoto
 
 

  Eoin Ryan (UEN), írásban. Határozottan támogatom az Evans európai parlamenti képviselő jelentésében szereplő, fogyasztóvédelmi beállítottságú felhívásokat, különösen azt a felhívást, hogy a Bizottság folytasson ágazati vizsgálatot az online hirdetésekkel kapcsolatban. A fogyasztókat gyakran félrevezetik a szándékosan megtévesztő online ajánlatokkal és hirdetésekkel, az ennek megelőzésére irányuló európai jogszabály ellenére. A Bizottságnak fel kell lépnie, hogy biztosítsa a jogszabályok betartását ezen a területen, és ne csak a szavak szintjén ragaszkodjon a fogyasztói jogokhoz.

Üdvözlöm azokat a felhívásokat, hogy a Bizottság vállalja fel a beszállítók és a termelők közötti egyenlőtlen kapcsolatok versenyre gyakorolt hatásainak elemzését. Ez a probléma Írországban különösen fontos. Nem engedhetjük meg, hogy a versenypolitika ilyen fajta egyenlőtlenségei tovább folytatódjanak, és a fogyasztókat még tovább büntessék ebben a gazdasági szempontból amúgy is nehéz időszakban.

Ugyancsak üdvözlöm az általános csoportmentességi rendeletet, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy támogatást engedélyezzenek a kkv-k, a regionális fejlesztés, a képzés, a foglalkoztatás és a kockázati tőke javára. A vállalkozásindítást és az innovációt támogató, a kkv-k számára támaszt nyújtó intézkedéseket ebben a nehéz időszakban gyorsan kell végrehajtani. A kkv-k a gazdaság sarokkövei, nekünk pedig kötelességünk gondoskodni arról, hogy kollektív képességünkhöz mérten a legjobb támogatásban részesüljenek.

 
Utolsó frissítés: 2009. június 11.Jogi nyilatkozat