Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0237B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0098/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0106

Συζητήσεις
Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

12. Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) - Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) - Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) - Κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης - Διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών - Ευθύνη των μεταφορέων στις πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος - Ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις - Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. − Το επόμενο θέμα είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με:

- την έκθεση (A6-0097/2009) του Luis de Grandes Pascual εκ μέρους της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (αναδιατύπωση) (PE-CONS 3719/2008 - C6-0042/2009 - 2005/0237A(COD)),

- την έκθεση (A6-0098/2009) του Luis de Grandes Pascual εκ μέρους της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) (PE-CONS 3720/2008 - C6-0043/2009 - 2005/0237B(COD)),

- την έκθεση (A6-0099/2009) της Dominique Vlasto εκ μέρους της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (αναδιατύπωση) (PE-CONS 3721/2008 - C6-0044/2009 - 2005/0238(COD)),

- την έκθεση (A6-0100/2009) του Dirk Sterckx εκ μέρους της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (PE-CONS 3722/2008 - C6-0045/2009 - 2005/0239(COD)),

- την έκθεση (A6-0101/2009) του Jaromír Kohlíček εκ μέρους της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/35/ΕΚ και 2002/59/ΕΚ, (PE-CONS 3723/2008 - C6-0046/2009 - 2005/0240(COD)),

- την έκθεση (A6-0102/2009) του Paolo Costa εκ μέρους της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος (PE-CONS 3724/2008 - C6-0047/2009 - 2005/0241(COD)),

- τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις (14287/2/2008 - C6-0483/2008 - 2005/0242(COD)) (εισηγητής: Gilles Savary) (A6-0072/2009) and

- τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας (14288/2/2008 - C6-0484/2008 - 2005/0236(COD)) (εισηγητής: Emanuel Jardim Fernandes) (A6-0069/2009).

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual, εισηγητής.(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Tajani, κυρίες και κύριοι, σήμερα, με την επικύρωση της δέσμης Erika III, ολοκληρώνουμε ένα εγχείρημα που ξεκίνησε εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια. Η αίσθηση που έχω αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα ικανοποίηση και είμαι σίγουρος ότι όλοι όσοι βάδισαν στο ίδιο μονοπάτι με εμένα αισθάνονται το ίδιο. Γράφουμε τώρα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Ευρώπης, κάνοντας τις θάλασσές μας ένα χώρο μεγαλύτερης ασφάλειας.

Ο στόχος της δέσμης Erika III είναι η προστασία των θαλασσών μας και, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει τις ρίζες της στις τρομερές πετρελαιοκηλίδες των πλοίων Erika και Prestige, που προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στις ακτές της νότιας Ευρώπης.

Έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν μας και συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να δράσουμε αμέσως, ώστε να αποτρέψουμε να συμβούν τέτοια πράγματα με αυτό τον τρόπο ξανά. Η Ευρώπη δεν πρέπει να υποβαθμίζει τη στρατηγική αξία των ναυτικών μεταφορών στην οικονομία της: το 90% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διακινείται μέσω θαλάσσης, όπως και το 40% του ενδοκοινοτικού εμπορίου μας.

Αυτό εξηγεί όλη τη δουλειά που έπρεπε να εισάγει η ΕΕ στο νομικό πλαίσιο που αφορά τις ναυτικές μεταφορές κατά τη διάρκεια αρκετών δεκαετιών.

Όπως συνηθίζω να λέω, δεν ήταν ένα μονοπάτι στρωμένο με τριαντάφυλλα, το αντίθετο, διότι, αν και ήμαστε όλοι ενωμένοι σε ένα κοινό στόχο, η αρχική τσιγκούνικη στάση του Συμβουλίου κατέστησε το ταξίδι δύσκολο. Συγχρόνως, για να είμαι δίκαιος, θα ήθελα να επαινέσω την εδραία πολιτική βούληση που επέδειξε η γαλλική Προεδρία να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο σημαντικό θέμα.

Δεν χρειάζεται επίσης να τονίσω τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Αντιπρόεδος Tajani, ο οποίος έδωσε την τελική ώθηση για την επίτευξη ομοφωνίας. Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω την εξίσου σημαντική προσήλωση αυτής της αίθουσας στη στήριξη των συμφερόντων της Ευρώπης και στην προστασία των πολιτών τους οποίους εκπροσωπούμε.

Εστιάζοντας τώρα στο ίδιο το θέμα, θα ήθελα να προβώ σε μία σειρά από σχόλια για καθεμία από τις προτάσεις που συναποτελούν τη δέσμη. Μπορώ να σας πω αμέσως τώρα ότι οι περισσότερες ανησυχίες μου έχουν διασκεδαστεί.

Κυρίες και κύριοι, υπάρχει ένα ζήτημα που μου προκάλεσε μεγάλη ανησυχία καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αφού αγγίζει μία ουσιώδη πτυχή της δέσμης. Μιλώ για την ανεξάρτητη φύση των φορέων και των αρχών που δημιουργήθηκαν για το σκοπό της υιοθέτησης των καλύτερων δυνατών αποφάσεων στο συντομότερο δυνατό διάστημα. Μιλώ συγκεκριμένα για την ανεξάρτητη αρχή που πρόκειται να ιδρυθεί, προκειμένου να λάβει αυτό που είναι πάντοτε μία πολύ δύσκολη απόφαση: εάν πρέπει να γίνεται δεκτό σε καταφύγιο ένα πλοίο σε κίνδυνο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω την τελική απόφαση που υιοθετήθηκε. Τα πράγματα έχουν ως εξής: κάθε κράτος μέλος θα ιδρύσει μία ανεξάρτητη αρχή με τους απαραίτητους πόρους και εξουσίες για την υιοθέτηση των καλύτερων δυνατών αποφάσεων στο συντομότερο δυνατό διάστημα. Μετά από λεπτομερή εκτίμηση όλων των κινδύνων, η αρχή θα αποφασίζει οριστικά εάν θα δεχθεί ή θα διώξει το πλοίο.

Ως προς αυτό, είναι πρέπον να ανανωρίσω την επιμονή του κου Sterckx να φέρει σε πέρας αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Είμαι επίσης ικανοποιημένος με την πρόοδο που συντελέστηκε στα όργανα εντοπισμού πλοίων, τα οποία είναι ουσιώδη για τη μείωση του αριθμού των επικίνδυνων καταστάσεων. Αναφορικά με την έκθεση της κας Vlasto, την οποία συγχαίρω για την εξαιρετική εργασία της, θα ήθελα να υπογραμμίσω την ουσιαστική βελτίωση που θα συντελεστεί στο τρέχον καθεστώς επιθεώρησης των κοινοτικών λιμένων, το οποίο θα καταστεί αποτελεσματικότερο βασιζόμενο σε ένα προφίλ κινδύνων. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τον κο Kohlíček για την προθυμία του να προσέλθει σε διάλογο και για την ποιότητα της εργασίας του.

Μία άλλη πτυχή που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι η φιλόδοξη πρόταση στο πεδίο των δικαιωμάτων των επιβατών, το οποίο δεν είχε έως τώρα ρυθμιστεί από την κοινοτική νομοθεσία. Αυτή η πρόοδος οφείλεται στις προσπάθειες του κου Costa έως το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Αναφορικά με τις εκθέσεις Savary και Fernandes, ευχαριστήθηκα που το Συμβούλιο αποφάσισε επιτέλους να εγκαταλείψει την παρελκυστική του στάση, η οποία δεν οδηγεί πουθενά χρήσιμα. Αυτή η αλλαγή μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε μία λύση, αν και ελάχιστη. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να πω πως είμαι ευχαριστημένος διότι η δέσμη έχει τώρα ολοκληρωθεί.

Τέλος, θα προχωρήσω στη δική μου έκθεση. Αφού εξετάστηκε από το Συμβούλιο, διαιρέθηκε σε δύο νομικές πράξεις.

Τα κύρια σημεία της έκθεσής μου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: με αυτή την τέταρτη αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας που ρυθμίζει τις δραστηριότητες των οργανισμών ελέγχου, επιτύχαμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς εποπτείας, δημιουργώντας μία ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης με μόνιμες εξουσίες και τη δυνατότητα δράσης με δική της πρωτοβουλία.

Επιτύχαμε ακόμη να διατυπώσουμε ένα δικαιότερο, πιο ευέλικτο σύστημα κυρώσεων, το οποίο είναι και πιο αποτελεσματικό από αυτό που είχαμε πριν, αφού ποινικοποιεί αυτούς που δεν ενεργούν όπως θα έπρεπε, αλλά το πράττει σύμφωνα με τη σοβαρότητα της παράβασης που πραγματοποιήθηκε και την οικονομική επιφάνεια του οργανισμού.

Τέλος, καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο στο πολύ λεπτό ζήτημα της αναγνώρισης πιστοποιητικών κλάσης πλοίων, διατυπώνοντας τους όρους με τους οποίους αναγνωρισμένοι οργανισμοί θα πρέπει να αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλο, αλλά χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ναυτική ασφάλεια, και λαμβάνοντας τους αυστηρότερους κανόνες ως αναφορά μας, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα πρότυπα αριστείας που χαρακτηρίζουν τις ευρωπαϊκές ναυτικές μας βιομηχανίες.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto, εισηγήτρια.(FR) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προτάσεις της σχετικά με τη δέσμη μέτρων Erika III στις 23 Νοεμβρίου 2005 και ελπίζω να μου επιτρέψετε να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτό το σημείο στον τότε Επίτροπο Μεταφορών, Jacques Barrot, διότι, με αυτή τη νέα δέσμη μέτρων, εργάστηκε πολύ φιλόδοξα για τη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Η δέσμη μέτρων Erika III θέτει τις τελικές πινελιές σε μία συνολική νομοθετική προσπάθεια που διήρκεσε 10 χρόνια από το τραγικό ναυάγιο του Erika στα ανοικτά της ακτής της Βρετάνης. Επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει μερικά αρχικά σοβαρά παραθυράκια, προκειμένου να καταστεί ένα διεθνές σημείο αναφοράς ως προς τη ναυτική ασφάλεια.

Ως επακόλουθο αυτών των καταστροφών, οι ευρωπαίοι πολίτες θυμωμένοι από τέτοιες ναυτικές καταστροφές είχαν το δικαίωμα να αναμένουν από τους πολιτικούς να ανταποκριθούν ακράδαντα και δυναμικά, ώστε να βάλουν ένα τέλος στην ανεύθυνη συμπεριφορά.

Φιλοδοξία μας ήταν να δημιουργήσουμε μία περιοχή ευθύνης εντός της οποίας κάθε μέρος εμπλεκόμενο στη ναυτική μεταφορά πρέπει να αναλάβει το εύλογο μέρος ευθύνης του για τις επιλογές και τις ενέργειές του και, όπου είναι πρέπον, για τα σφάλματα και τα λάθη του.

Η δέσμη Erika III συνεπώς καλύπτει διάφορα στάδια στη ναυτική μεταφορά, με αληθινή συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων προτάσεων – πρόκειται για μία συνολική προσέγγιση που μας οδήγησε να βλέπουμε καθεμία από τις εκθέσεις μας ως μέρος ενός αδιαίρετου όλου.

Σήμερα, όταν ζητείται από αυτό το Κοινοβούλιο να δώσει τη γνώμη του για το αποτέλεσμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής που θα δώσει τέλος έκβαση σε αυτή τη μακρά διαδικασία – εργασία που υπερβαίνει τα τρία χρόνια – εμείς ως εισηγητές είμαι ενθουσιασμένοι με αυτή την κοινή προσέγγιση που μας επέτρεψε να επιτύχουμε, νομίζω, ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εισηγητές, που όλοι έλαβαν υπόψη αυτό το γενικό συμφέρον πριν να στραφούν στα δικά τους μεμονωμένα συμφέροντα, γεγονός που μας επέτρεψε να επιτύχουμε μαζί ένα καλό αποτέλεσμα που κανείς από εμάς δεν θα μπορούμε να επιτύχει μεμονωμένα.

Αναφορικά με τη δική μου έκθεση, το Κοινοβούλιο έλαβε ό,τι ήθελε σε σχεδόν όλα τα σημαντικά σημεία της, πρώτον, επειδή τα πλοία θα επιθεωρούνται όχι μόνο σε λιμένες, αλλά και σε αγκυροβόλια, όπως απαιτήθηκε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι σημαίνει ότι τα πλοία δεν θα μπορούν να προσεγγίζουν τοποθεσίες όπου γνωρίζουν ότι θα μπορούν να αποφεύγουν τις επιθεωρήσεις.

Κατόπιν, επιτύχαμε να έχουμε ένα πολύ αυστηρό καθεστώς για τη διενέργεια επιθεωρήσεων: τα κράτη μέλη θα μπορούν να συνεργάζονται ώστε να σχεδιάζουν τις επιθεωρήσεις ενός επόμενου λιμένα προσεγγίσεως χωρίς να βλάπτουν την επιθεώρηση πλοίων υψηλού κινδύνου, και το μεσοδιάστημα μεταξύ των επιθεωρήσεων αυτών των πλοίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Η πιο ευχάριστη πτυχή των διαπραγματεύσεών μας με το Συμβούλιο, ωστόσο, είναι ότι η επαναλαμβανόμενη κακή συμπεριφορά θα τιμωρείται. Οι επιθεωρήσεις στους λιμένες μας ενδέχεται να δίνουν αφορμή για προσωρινά μέτρα άρνησης πρόσβασης και απαγόρευση λειτουργίας στα ύδατά μας και ίσως οριστική απαγόρευση εισόδου σε ευρωπαϊκούς λιμένες και αγκυροβόλια. Αυτό το μέτρο στοχεύει τα κουφάρια πλοίων.

Για να επιτευχθεί αυτό, θα υπάρχει ένα όριο ανοχής, ένα κατώφλι απαράδεκτου, το οποίο δεν μπορεί να παραβιαστεί διότι τα πλοία για τα οποία εκδίδεται οριστική άρνηση πρόσβασης στους λιμένες ή στα αγκυροβόλιά μας θα χαρακτηρίζονται ως κουφάρια πλοίων, το οποίο θα έχει αποτρεπτική επίδραση.

Καταλήξαμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο για αυτό το σημείο σε συνδιαλλαγή, έτσι, η συνάντηση συνδιαλλαγής στις 8 Δεκεμβρίου ήταν πολύ θετική. Τις ευχαριστίες μου στη γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου και στον Dominique Bussereau, διότι είμαι πολύ σίγουρη ότι ήταν η προσωπική δέσμευση και όλη η εργασία των ομάδων της Προεδρίας που μας επέτρεψε να υποβάλουμε σήμερα ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα, το οποίο προτρέπω το Κοινοβούλιο να εγκρίνει χωρίς επιφυλάξεις.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, εισηγητής. (NL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ολοκληρώνουμε μία δουλειά που ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια. Ακόμη θυμάμαι καθαρά την αγανάκτηση που προκλήθηκε από το ατύχημα του Erika το Δεκέμβριο του 1999: η ταχύτητα με την οποία ο Επίτροπος de Palacio παρουσίασε προτάσεις τότε, η συνεργασία του Συμβουλίου – που, υπό την πίεση της κοινής γνώμης, ήταν τουλάχιστον εν μέρει υπεύθυνη για τη διασφάλιση ότι οι δύο πρώτες δέσμες μέτρων ήταν έτοιμες έως τον Ιούνιο του 2002 μαζί, μεταξύ άλλων, με την έκθεσή μου σχετικά με την παρακολούθηση και μία ευρωπαϊκή πολιτική για την παρακολούθηση των πλοίων και τους λιμένες καταφυγίου.

Θυμάμαι επίσης καθαρά την αγανάκτησή μας για την καταστροφή που προκάλεσε το Prestige το Νοέμβριο του 2002 – συμπτωματικά διανύαμε επίσης μία περίοδο συνόδου εδώ στο Στρασβούργο εκείνη την εποχή. Τότε, αναρωτηθήκαμε γιατί είχαμε υιοθετήσει όλα εκείνα τα μέτρα, εάν τα πράγματα μπορούσαν να πάνε τόσο στραβά στο στάδιο εφαρμογής. Το Κοινοβούλιο διαδραμάτισε το ρόλο του τότε.

Θα υπενθύμιζα στην Αίθουσα μία έκθεση της προσωρινής επιτροπής για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα, υπό την προεδρία του κου Jarzembowski, στην οποία καταστήσαμε σαφές ότι, αν και το κανονιστικό πλαίσιο υπήρχε τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, έπρεπε ακόμη να διασφαλίσουμε την πρακτική εφαρμογή και παρακολούθηση αυτών των κανόνων από άτομα που βρίσκονται πάνω στα πλοία, σε λιμένες και αλλού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ναυτιλία ήταν το δυνατόν ασφαλέστερη.

Τα πράγματα πήγαιναν ακόμη στραβά σε περιοχές όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή αυτών των κανόνων και η Επιτροπή απάντησε στις ερωτήσεις που τέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με επτά προτάσεις του Επιτρόπου Barrot. Θεωρώ ότι αυτές συναποτέλεσαν ένα επιτυχημένο σύνολο και θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Tajani διότι τις ακολούθησε. Κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό αποτελεί ένα επιτυχημένο σύνολο. Οι υπάρχοντες κανόνες είναι βελτιωμένοι και συμπληρώνονται από δύο εκθέσεις, μία του κου Savary και μία του κου Fernandes. Έτσι, παράσχαμε μία ισορροπημένη δέσμη μέτρων.

Θα ήθελα να πω δύο πράγματα για την έκθεσή μου σχετικά με την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των πλοίων. Ένα υπάρχον δίκτυο που ονομάζεται SafeSeaNet παρέχει ένα μέτρο συνδιαλλαγής, επιτρέποντας σε όλα τα κράτη μέλη να μιλούν μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Όλα τα πλοία πρέπει να είναι εξοπλισμένα με AIS, ένα αυτόματο σύστημα που παρέχει πληροφορίες για πλοία που εισέρχονται σε ευρωπαϊκά ύδατα, επιτρέποντάς μας να εντοπίσουμε και να περιορίσουμε τους κινδύνους. Το AIS υπάρχει επίσης προς όφελος και των αλιευτικών σκαφών. Επιμένουμε για μία ακόμη φορά – και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό – ότι το πλήρωμα του πλοίου πρέπει να αντιμετωπίζεται δίκαια σε περίπτωση ατυχήματος και να μην θεωρούνται εσφαλμένα ως εγκληματίες.

Εντείναμε, επίσης, τη διάταξη για την προσαρμογή των πλοίων σε κίνδυνο. Γνωρίζαμε ήδη ότι χρειαζόμαστε σχέδια, αλλά τώρα χρειάζεται και μία αρχή, η οποία δεν θα ασχολείται μόνο με την κατάρτιση αυτών των σχεδίων, αλλά θα μεριμνά και για την υλοποίησή τους. Η αρχή πρέπει να διαθέτει γνώση, αρμοδιότητα να λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις και να είναι μόνιμη εκ φύσεως. Πρέπει να είναι ήδη διαθέσιμη, συνεπώς, αντί να πρέπει να συγκροτηθεί βιαστικά σε περίπτωση ατυχήματος. Κύριε Επίτροπε, αναμένουμε ακόμη ένα σχέδιο αποζημίωσης των λιμένων καταφυγίου για ζημία, αλλά βασίζομαι στην παρουσίαση εκ μέρους σας μίας σχετικής πρότασης την κατάλληλη στιγμή.

Δαπανήσαμε 10 χρόνια εργασίας για αυτό, τότε. Αυτή τη φορά το πράττουμε χωρίς την πίεση μίας καταστροφής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο τη σλοβενική όσο και τη γαλλική Προεδρία, όπως ήδη έκανε η κα Vlasto. Πιστεύω ότι καμία απόφαση δεν θα ήταν δυνατή, εάν δεν υπήρχαν αυτοί, αλλά θα ήθελα ακόμη να υπογραμμίσω ότι το Κοινοβούλιο υπήρξε πολύ ανυποχώρητο και ενωμένο στην επιβολή των θέσεών του σε πολλά σημεία.

Για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που διαδραμάτισαν ένα ρόλο, τους σκιώδεις εισηγητές και όλους τους άλλους. Θυμόμαστε σήμερα κάποιον που δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά σας, αλλά που διαδραμάτισε τεράστιο ρόλο στην επιβολή αυτής της δέσμης μέτρων, και αυτός είναι ο κος Piecyk. Θα ήθελα να εκφράσω σε αυτόν τις θερμές ευχαριστίες μου μεταθανάτια.

Κυρίες και κύριοι, δεν μπορούμε να εκδώσουμε μία οδηγία η οποία θα απαγορεύει τα ατυχήματα, ούτε μία που θα δηλώνει ότι δεν υπάρξουν άλλες καταιγίδες στη θάλασσα, αλλά νομίζω πως ό,τι μπορούν οι πολιτικοί να κάνουν για τη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας γίνεται κατά την παρούσα περίοδο.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, εισηγητής. (CS) Κυρίες και κύριοι, οι ναυτικές καταστροφές μπορεί να αποτελούν τα μόνα πιο καταστροφικά γεγονότα που συμβαίνουν στον τομέα των μεταφορών. Οι ναυτικές μεταφορές έχουν συνδεθεί από τη μυθολογία με μία σειρά από δοξασίες και παραδόσεις. Μέχρι πρόσφατα, διευθύνονταν μέσω διάφορων ομάδων κανονισμών. Βαθμιαία, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) θεσμοθέτησε σαφέστερους κανονισμούς που βασίζονταν, μεταξύ άλλων, στο εθιμικό δίκαιο. Η θεσμοθέτηση αυτών των κανόνων δεν ήταν σε καμία περίπτωση αυτοσκοπός. Πρέπει να διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά, τόσο των αγαθών όσο και των επιβατών, και προσδιορίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις για σκάφη και υποδομή και τους κανόνες ναυσιπλοΐας, μεταξύ άλλων. Άλλοι κανονισμοί –μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – ενοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης των πληρωμάτων. Άλλοι επιχειρούν να αποκλείσουν την περίπτωση σημείωσης ναυτικών καταστροφών. Ωστόσο, παρά όλα τα τεχνικά μέτρα, ατυχήματα μεγάλης κλίμακας μπορούν να σημειωθούν. Έως την καταστροφή του δεξαμενόπλοιου Prestige, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένσης δεν γνώριζαν την ανάγκη ενδελεχούς ενοποίησης των τεχνικών ερευνών ατυχημάτων στον κλάδο των ναυτικών μεταφορών. Η αδυναμία έρευνας της καταστροφής του Prestige ή εντοπισμού των σαφών αιτίων του ατυχήματος κατέδειξε την ανάγκη ενοποίησης των μεθόδων έρευνας. Αυτό περιλαμβάνει την καθιέρωση σταθερών χρονικών ορίων για την εκκίνηση και ολοκλήρωση των ερευνών και μία διάρθρωση για τις τελικές εκθέσεις. Η θεσμοθέτηση αντικειμενικών διερευνητικών επιτροπών έχει σαφώς θέση εδώ. Ήταν απαραίτητο να συνδέσουμε τα μεμονωμένα τμήματα της οδηγίας με τις απαιτήσεις του ΔΝΟ και άλλα έγγραφα από την τρίτη ναυτική δέσμη μέτρων και, συγχρόνως, να χρησιμοποιήσουμε τις διατάξεις άλλων δεσμευτικών εγγράφων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, π.χ. στον τομέα της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων.

Νομίζω ότι η διαδικασία συνδιαλλαγής θα καταφέρει να επιτύχει μία ιδιαίτερα επιτυχημένη επίλυση όλων των ερωτήσεων που παραμένουν ανοικτές, περιλαμβανομένης μίας σαφούς διαμόρφωσης της απαίτησης που αφορά την αξιοπρεπή μεταχείριση των πληρωμάτων πλοίων που εμπλέκονται σε καταστροφές. Ο τύπος που χρησιμοποιείται εδώ συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα μέρη της οδηγίας Sterckxe, ήτοι ένα σύστημα πληροφόρησης και ελέγχου της ΕΕ για λειτουργούντα πλοία, όπως ανέφερε εν συντομία ο συνάδελφός μου. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη συλλογική προσέγγιση στο καθήκον που επέδειξαν οι συντάκτες της πρότασης τροπολογίας, για την πολύ λογική στάση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μεμονωμένων κρατών που είχαν την προεδρία, δηλ. τη Γερμανία, τη Σλοβενία και τη Γαλλία, οι οποίες συμμετείχαν στην εργασία. Μείζονα συμβολή στην ποιότητα του κειμένου είχαν και οι εμπειρογνώμονες βοηθοί. Έλαβα υποστήριξη κατά την πρώτη φάση της εργασίας, για παράδειγμα, από τον Hannes Kugi, μεταξύ άλλων, και κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής από την εντυπωσιακά ακούραστη Katrin Huber. Χάρη σε αυτούς, επίσης, η προκύπτουσα οδηγία είναι ένα πρακτικό και εύχρηστο έγγραφο που μπορεί μόνο να συστηθεί στο ειδικού κοινού.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Costa, εισηγητής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την απογευματινή συνεδρίαση, ολοκληρώνουμε μία μακρά εργασία και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για ποικίλους λόγους, οι οποίοι είναι αυτοί που απασχολούν την Ένωση ως σύνολο, διότι είναι σαφές ότι το να επιτρέπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει για τον εαυτό της περιφερειακές περιοχές διακανονισμού όπου υφίστανται ήδη διεθνή πρότυπα που τις διέπουν και να παρεμβάλλεται μεταξύ των κρατών μελών και διεθνών οργανισμών για τον ορισμό των κανόνων, είναι κάτι που πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο. Δυστυχώς, τα συμβάντα που έθεσαν τη διαδικασία σε κίνηση το κατέστησαν σαφές.

Το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε είναι ένα αποτέλεσμα που, πιστεύω, δεν μπορεί να ικανοποιεί τον καθένα, με την έννοια ότι πρόκειται για ένα έντιμο συμβιβασμό μίας μακράς εργασίας, που είδε όλα τα εμπλεκόμενα όργανα – την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – να διαδραματίζουν το ρόλο τους, με το καθένα να εκπροσωπεί τα συμφέροντα που έχει οριστεί να εκπροσωπεί, ούτως ειπείν. Αυτό διασφαλίζει ότι ο συνολικός τομέας και το συνολικό πλαίσιο της ναυτικής ασφάλειας έκαναν σήμερα ένα βήμα προς τα εμπρός. Σε τελική ανάλυση, οι συνάδελφοί μου και εγώ είχαμε την τιμή και την ευκαιρία να καταπιαστούμε με πιο συγκεκριμένα προβλήματα. Είχα την ευθύνη και τη χαρά ενασχόλησης με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος.

Οφείλω, βέβαια, να παραδεχθώ ότι, όπως πάντα, το αποτέλεσμα υπολείπεται των δηλωμένων φιλοδοξιών μας, φιλοδοξίες που μερικές φορές φάνηκε ακόμη και ότι μπορούσαν να επιτευχθούν. Η φιλοδοξία ήταν να επεκταθεί αμέσως η κάλυψη και η προστασία σε όλους όσους εισέρχονται σε πλοίο, είτε σε διεθνή ύδατα, είτε σε εθνικά ύδατα ή ποταμούς. Ωστόσο, η πραγματικότητα της κατάστασης, ούτως ειπείν, απαιτούσε την μερική μείωση του πεδίου εφαρμογής. Γνωρίζω, ας πούμε, αλλά δεν μπορώ να μην τονίσω ότι κάτι λείπει από αυτό το σύνολο κανόνων, λόγω του γεγονότος ότι πολλά πλοία που ταξιδεύουν αδιακρίτως μεταξύ ποταμών και θάλασσας δεν καλύπτονται με αυτό τον τρόπο και, οπωσδήποτε, αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να καλυφθεί με κάποιο τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι η Επιτροπή θα μεριμνήσει στην πορεία το συντομότερο δυνατόν.

Θέσαμε, ωστόσο, μία αρκετά μακρά περίοδο για να διασφαλίσουμε ότι τα ταξίδια σε εγχώρια ύδατα είναι επίσης καλυμμένα. Αυτό το πρόβλημα αναφορικά με το μάκρος του χρόνου είναι ένα πρόβλημα των μεταβατικών περιόδων, και ίσως ένα ζήτημα το οποίο υποτιμήσαμε. Φοβάμαι ότι ο κίνδυνος που διατρέχουμε είναι πως είναι υπερβολικά μακρόχρονοι και, συνεπώς, θα πρέπει να περιμένουμε υπερβολικά πολύ για αυτό. Είναι καλύτερα, ωστόσο, που υπάρχουν, παρά εάν δεν θα είχαμε αλλάξει τίποτα.

Το άλλο βασικό σημείο συζήτησης – και, ακόμη, το σημείο στο οποίο φτάσαμε – είναι ότι αυτή η προστασία ξεκινά σε ένα ορισμένο χρόνο. Πράγματι, μπορούμε τώρα να πούμε στους συμπολίτες μας ότι όταν εισέρχονται σε ένα πλοίο είναι καλυμμένοι, με βασικούς όρους, από το τέλος του 2012, ανεξαρτήτως του πώς ταξιδεύουν. Για να συνοψίσουμε, επιτρέψαμε, και από αυτή την άποψη, σε όλους τους πολίτες να αισθάνονται λίγο περισσότερο Ευρωπαίοι, αφού η ίδια κάλυψη θα ισχύει σε κάθε θάλασσα, σε κάθε τοποθεσία, για οποιοδήποτε πλοίο.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, εισηγητής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, βρισκόμαστε στο τέλος ενός νομοθετικού μαραθωνίου ο οποίος, όπως αναφέρθηκε, διήρκεσε δέκα χρόνια και στον οποίο δόθηκε, όπως μας υπενθύμισαν σε μία συζήτηση σήμερα το πρωί, το ακατάλληλο όνομα «Erika III».

Είναι ακατάλληλο, διότι, μετά το Erika, υπήρξε το Prestige, μετά το Prestige, υπήρξε το Tricolor, και, μετά το Tricolor, υπήρξαν δυστυχώς πολλές άλλες ναυτικές καταστροφές τόσο σε ευρωπαϊκά ύδατα όσο και αλλού.

Πάνω από όλα, όμως, είναι ακατάλληλο, διότι, όπως επισήμανε ο κος Sterckx, πρόκειται για ψυχρή νομοθεσία, για πρώτη φορά – με άλλα λόγια, είναι ελεύθερη από πάθη, υπερβάσεις και πολεμικές που υπερισχύουν ως επακόλουθο καταστροφών όπως το Erika και το Prestige. Θεωρώ ότι είναι πολύ προς τιμή του κου Barrot και της Επιτροπής ότι την πρότειναν, αλλά ήταν επίσης και ένα τρομερά δύσκολο ζήτημα.

Τα κράτη μέλη δεν τείνουν ιδιαίτερα να νομοθετούν σε πεδία όπως αυτό όταν δεν έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Μερικές φορές, από την άλλη πλευρά, υπερενθουσιάζονται με τη νομοθεσία όταν συμβαίνουν ατυχήματα. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται πράγματι για μείζονα νομοθεσία, αφού περιέχει επτά κείμενα.

Στοχεύει να καταστήσει τον ευρωπαϊκό ναυτικό χώρο, ή, καλύτερα, το χώρο των κρατών μελών, έναν από τους ασφαλέστερους στον κόσμο. Αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο, δεδομένου ότι είναι και ένας από τους πιο πολυσύχναστους στον κόσμο και, με γεωγραφικούς όρους, ένας από τους πιο πολύπλοκους στον κόσμο. Έχουμε μία σειρά από στενά, που περιλαμβάνουν το Βόσπορο, το Γιβραλτάρ και το Pas-de-Calais – από τα οποία διέρχονται 800 εμπορικά πλοία κάθε ημέρα – τα οποία περιλαμβάνονται στους μεγαλύτερους λιμένες του πλανήτη.

Είχαμε συνεπώς να κάνουμε πολλή δουλειά, δυστυχώς, όχι για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβούν άλλα ατυχήματα – η ζωή θα είναι πάντοτε τυχαία – αλλά για να είμαστε σίγουροι ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να τα αποτρέψουμε και επίσης για να τιμωρήσουμε τα αίτια τέτοιων ατυχημάτων.

Η δομή αυτής της δέσμης μέτρων είναι απλή: πρόκειται για ένα ενάρετο κύκλο, στον οποίο κάθε σύνδεσμος στην αλυσίδα των μεταφορών – από το κράτος λιμένα στον ασφαλιστή, μέσω του ναυλωτή, του νηογνώμονα και του κράτους σημαίας – είναι υπεύθυνος για τις ενέργειές του και ασκεί με κάποιο τρόπο πίεση – ή τουλάχιστον σε αυτό στοιχηματίζουμε – για την εκκαθάριση των συνθηκών μεταφοράς και τη διασφάλιση ότι χρησιμοποιούν ένα υπεύθυνο μεταφορέα που συμμορφώνεται με τα πρότυπα.

Σκεπτόμενος αυτό, επιπλέον, ίσως θα άξιζε να βασίσουμε το μοντέλο μας, όσον αφορά τις ευρείες αρχές και τη δομή του, σε ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε στον τομέα των χρηματοοικονομικών: οι οργανισμοί χρηματοοικονομικής αξιολόγησης ήταν τόσο ανεπαρκείς όσο και οι νηογνώμονες.

Ορισμένα κράτη μέλη φιλοξενούν σημαίες ευκαιρίας, ή φορολογικούς παραδείσους, όπως είναι γνωστοί στον τομέα των χρηματοοικονομικών. Ορισμένοι επιχειρηματίες δεν είναι επιθυμητοί και υπόκεινται σε μαύρες λίστες ή απαγορεύσεις στον ναυτικό τομέα. Αυτό είναι, λοιπόν, ένα μάλλον υποδειγματικό δείγμα νομοθεσίας και, επιπλέον, ταιριάζει στο πλαίσιο του ΔΝΟ σε διεθνές επίπεδο.

Θα έλεγα ακόμη ότι, με πολιτικούς όρους, πρόκειται για μία πραγματικά αξιόλογη επιτυχία για την Κοινότητα, διότι ο σύνδεσμος μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου κατέστησε δυνατή την παραγωγή ενός πολύ πολύπλοκου κειμένου και μέρους νομοθεσίας για την οποία τα κράτη μέλη ήταν πολύ επιφυλακτικά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο Tajani και την Επιτροπή. Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τη γαλλική Προεδρία, διότι θεωρώ ότι ο κος Bussereau συνειδητοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γαλλική Προεδρία και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους βουλευτές, επειδή όλοι εδώ γνωρίζουν πως χρησιμοποιήσαμε προσχήματα και μαγικά κόλπα προκειμένου να φθάσουμε σε αυτό το σημείο. Επιτύχαμε να εισηγηθούμε αυτή τη ναυτική δέσμη μέτρων όσο ήμαστε ενωμένοι και επιδείξαμε αλληλεγγύη σε τέτοιο βαθμό που ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές κληρονόμησαν, ούτως ειπείν, κάποιους λαθρεπιβάτες, όπως το κείμενό μου και αυτό του κου Fernandes, που το Συμβούλιο δεν ήθελε.

Για αυτό το λόγο πετύχαμε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να υπεισέλθω στις λεπτομέρειες της έκθεσής μου, αλλά νομίζω ότι θα έχω κάποιο χρόνο να μιλήσω στο τέλος, που θα μου δώσει τη δυνατότητα να το πράξω.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, εισηγητής.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για τη δέσμη ναυτικής ασφάλειας Erika III φθάνει στο τέλος. Αυτή η διαδικασία διήρκεσε περισσότερα από τρία χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος επιχειρηματολογήσαμε έντονα για περισσότερη ασφάλεια για τους επιβάτες, τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους ναυτικούς δρόμους. Ως Πορτογάλος και κάτοικος της Μαδέρας, θεωρείται ότι ήμουν ιδιαίτερα αφοσιωμένος σε αυτό το έργο και τους κύριους στόχους του: να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με συνέπεια με τις υποχρεώσεις τους ως μέλη του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), να υιοθετήσει τις συνθήκες αυτού του οργανισμού και να εφαρμόσει πλήρως τις υποχρεωτικές διατάξεις τους. Η διαδικασία διαπραγματεύσεων υπήρξε δύσκολη. Για το Κοινοβούλιο, η δέσμη Erika III ήταν πάντοτε μία δέσμη μέτρων και ποτέ μία συλλογή συνδυασμένων μέτρων.

Τον καιρό της πρώτης ανάγνωσης, το Κοινοβούλιο υιοθέτησε μερικές τροπολογίες. Αυτές περιλάμβαναν την υποχρέωση του κράτους σημαίας να διασφαλίζει ότι οι επιθεωρητές και πραγματογνώμονες έχουν τη σωστή εκπαίδευση και να δημιουργεί ικανότητες για εκτίμηση, έγκριση και αδειοδότηση κατασκευής πλοίων και εξοπλισμού, την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν έγγραφες αποδείξεις της συμμόρφωσης των πλοίων με τα διεθνή πρότυπα – εάν ένα πλοίο δεν είναι νέας κατασκευής, το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένος να έλθει σε επαφή με το προηγούμενο κράτος σημαίας και να του ζητήσει τη διαβίβαση των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων – και την τήρηση μίας βάσης δεδομένων στόλου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τις κύριες τεχνικές πληροφορίες για κάθε πλοίο, περιλαμβανομένων παραβιάσεων των συμφωνιών του ΔΝΟ.

Εκείνο τον καιρό, καταλήξαμε σε πολιτικές συμφωνίες για έξι από τις οκτώ προτάσεις. Η δική μου πρόταση και αυτή του κου Savary απέμεναν προς συμφωνία. Τώρα καταλήξαμε σε συμφωνία για το πώς αυτές οι δύο προτάσεις μπορούν επίσης να περιληφθούν στο τελικό κείμενο της δέσμης Erika III. Χάρη στο Κοινοβούλιο και την εμμονή του, στη σλοβενική και, ιδίως, τη γαλλική Προεδρία – τις οποίες ευχαριστώ – και, τέλος, στην κοινή θέληση όλων μας, μπορούμε τώρα να ολοκληρώσουμε αυτή την τρίτη δέσμη μέτρων για τη ναυτική ασφάλεια. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η επικύρωση διεθνών συνθηκών χρησιμοποιώντας την εθνική μέθοδο σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή ήταν μία θέση την οποία υποστήριξα από σεβασμό στα διάφορα συστήματα επικύρωσης που υφίστανται στα διάφορα κράτη μέλη. Ενώ αναμένουμε να καταστεί υποχρεωτικό το Σύστημα Ελέγχου του ΔΝΟ, τα κράτη μέλη πρέπει να θέσουν τις ναυτικές αρχές τους σε ένα τέτοιο έλεγχο και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα. Τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας για τις ναυτικές αρχές τους, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά διεθνή πρότυπα. Πριν αδειοδοτήσουν ένα πλοίο να υψώσει την αντίστοιχη σημαία τους, τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν ότι συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανόνες.

Τα κράτη μέλη πρέπει να βεβαιώνονται ότι τα πλοία που υψώνουν τη σημαία τους και έχουν κρατηθεί στο πλαίσιο μίας επιθεώρησης του κράτους λιμένα υποχρεώνονται να συμμορφωθούν με τις σχετικές συνθήκες του ΔΝΟ. Όταν η σημαία ενός κράτους μέλους εμφανίζεται στη μαύρη λίστα ή στο φαιό κατάλογο του Μνημονίου Συνεννόησης για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος του λιμένα που υπογράφηκε στο Παρίσι για δύο συναπτά έτη, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή μία έκθεση για τους λόγους της κακής απόδοσης.

Παράλληλα με την κοινή θέση, τα κράτη μέλη θα επιβεβαιώσουν σε μία κοινή δήλωση τη δέσμευσή τους να επικυρώσουν τις κύριες διεθνείς συνθήκες για τη ναυτική ασφάλεια, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2012, να εφαρμόσουν τον Κώδικα Κράτους Σημαίας του ΔΝΟ και το σχετικό σύστημα ελέγχου για τις ναυτικές αρχές, και να ενθαρρύνουν το ΔΝΟ να καταστήσει τα δύο αυτά έγγραφα υποχρεωτικά παγκοσμίως.

Καταλήγοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η υιοθέτηση αυτής της τρίτης δέσμης μέτρων για τη ναυτική ασφάλεια αποτελεί μία σημαντική νίκη στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία. Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότειναν, συζήτησαν και κατέληξαν σε συμφωνία και αποδέχθηκαν ένα κείμενο που βελτιώνει τις ζωές των πολιτών και των επιχειρήσεων, προωθεί την καλύτερη ασφάλεια στις θάλασσες και τους ωκεανούς και προετοιμάζει το μέλλον μας. Η συμμετοχή μου σε αυτή τη διαδικασία ήταν μεγάλη τιμή. Όταν ψηφίσουμε για αυτή τη δέσμη μέτρων προσεχώς, θα αποτίσουμε τιμή στα θύματα όλων των παλαιών ή πρόσφατων ναυτικών τραγωδιών: από το Prestige στο Erika και από το Bolama στο Estonia. Θα βοηθήσουμε ακόμη στην αποτροπή ή μείωση των συνεπειών παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, σήμερα ολοκληρώσαμε ένα δύσκολο καθήκον, ένα τραχύ δρόμο στον οποίο βάδισαν μαζί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, περιστοιχισμένοι από δυσκολίες που έπρεπε να υπερπηδηθούν, τεχνικά προβλήματα και κάποια όχι αμελητέα σύγκρουση.

Τώρα, θα ήθελα να απευθυνθώ όχι μόνο στους συναδέλφους μου σε αυτή την αίθουσα, που πρόκειται να θέσουν την τελική σφραγίδα στο έργο εισαγωγής μίας νέας δέσμης μέτρων για τη ναυτιλία, αλλά και σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες, τους οποίους εκπροσωπείτε. Την παραμονή των ευρωπαϊκών εκλογών, η ολοκλήρωση αυτού του δύσκολου καθήκοντος σημαίνει ότι στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα από τα όργανα σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Το καθήκον των ευρωπαϊκών οργάνων είναι να επιβάλουν κανόνες απαντώντας σε ζητήματα που τέθηκαν από το κοινό. Όταν πρέπει να το πράξουν, μπορούν να υπερπηδήσουν δυσκολίες και να καταλήξουν σε συμφωνία για το μεγαλύτερο καλό του μισού δισεκατομμυρίου Ευρωπαίων που ζουν εντός των συνόρων μας. Είναι ικανοί να στείλουν ένα μήνυμα εγγύησης της ασφάλειας. Είναι ικανοί να στείλουν ένα μήνυμα προστασίας του περιβάλλοντος. Είναι ικανοί να στείλουν ένα μήνυμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των επιβατών. Είναι ικανοί να στείλουν ένα μήνυμα προστασίας των εταιρειών και διασφάλισης σεβασμού των κανόνων.

Επειδή, στην Ευρώπη, βασίζουμε παραδοσιακά το νομικό μας σύστημα σε ακλόνητες νομικές βεβαιότητες, η εισαγωγή νέων κανόνων στο ναυτικό τομέα σημαίνει πάλι παροχή στους ευρωπαίους πολίτες κανόνων, κανόνες τους οποίους μπορούν να σέβονται, κανόνες που μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες του συστήματος μεταφορών, καλύτερες συνθήκες για αυτό τον σημαντικό τομέα που επηρεάζει τις θάλασσές μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της ψήφου σας για την παρούσα δέσμη, διότι, πάνω και πέρα από το πραγματικό της περιεχόμενο, αποτελεί ένα πολιτικό μήνυμα που αποστέλλεται από τα ευρωπαϊκά όργανα. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της απόφασης υπερβαίνει τις άμεσες ανάγκες μας, υπερβαίνει τα ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε, που εσείς αποφασίσατε να μετατρέψετε σε κανόνες με τη συναίνεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θα ήθελα να το επαναλάβω: πρόκειται για μία πολιτική επιλογή, ένα μήνυμα το οποίο στέλνουμε στους ευρωπαίους πολίτες να έχουν πίστη στα θεσμικά τους όργανα, διότι είναι ικανά να καταπιαστούν με προβλήματα και να τα επιλύσουν.

Έτσι θέλω οπωσδήποτε να ευχαριστήσω το προσωπικό της Επιτροπής που κατέστησε δυνατό πρώτα ο κος Barrot και κατόπιν εγώ να εργαστούμε το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Θέλω να ευχαριστήσω τη γαλλική Προεδρία και τη σλοβενική Προεδρία. Θέλω να ευχαριστήσω την κα Bussereau για τη συνολική συμβολή της κατά το πιο ακανδώδες στάδιο των διαπραγματεύσεων και θέλω επίσης να υπογραμμίσω τη σημαντική δουλειά όλων των εισηγητών, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και του Κοινοβουλίου συνολικά. Τις ευχαριστίες μου επίσης στον κο de Grandes Pascual, στην κα Vlasto, στον κο Sterckx, στον κο Kohlíček, στον Πρόεδρο, κο Costa, στον κο Savary – τον οποίο ευχαριστώ και πάλι για τη δουλειά του – τον κο Fernandes για τη συμβολή του και την ικανότητά του να ολοκληρώσει τελικά τις διαπραγματεύσεις υπερπηδώντας ακόμη και κομματικές ή παγιωμένες θέσεις σε μία απόπειρα να δώσει στο κοινό κάποιες απτές απαντήσεις.

Η πρόκλησή μας ήταν η εδραίωση ευρωπαϊκών νομοθετικών εγγράφων για την καταπολέμηση της παράνομης ναυτιλίας και την αποτροπή ναυτικών ατυχημάτων και μόλυνσης των θαλασσών μας.. Πρέπει τώρα να χρησιμοποιήσουμε όλα τα έγγραφα που ρυθμίζουν τις ναυτικές μεταφορές τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να αποφύγουμε την επανεμφάνιση των ατυχημάτων που μας ώθησαν σε δράση. Αυτά τα έγγραφα αφορούν κατά πρώτον το κράτος σημαίας, το οποίο φέρει την κύρια ευθύνη για τη ναυτική ασφάλεια και τώρα έχει τραβηχτεί μία πολιτική γραμμή. Όλα τα ευρωπαϊκά κράτη σημαίας οφείλουν, ανεξαιρέτως, να συμπεριλαμβάνονται στη λευκή λίστα και να διαθέτουν έγγραφα σχεδιασμένα για αυτό το σκοπό. Ένα ενοποιημένο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαπίστευσης της ταξινόμησης εταιρειών θα μας επιτρέψει επίσης να ελέγχουμε πιο αποτελεσματικά τη ναυτιλία μας.

Άλλες διατάξεις θα εφαρμοστούν στο κράτος λιμένα. Ορισμένα πλοία και ναυτιλιακές εταιρείες δεν πρέπει πλέον να είναι ευπρόσδεκτα στα ύδατά μας διότι δεν πληρούν τους ελάχιστους κανονισμούς ασφαλείας. Τα παράκτια κράτη υπόκεινται και σε άλλη μία ομάδα μέτρων: η αποτελεσματική παρακολούθηση των πλοίων σε κοντινές και μακρινές αποστάσεις αποτελεί ένα ουσιώδες εργαλείο πρόληψης. Οι ενισχυμένοι κανόνες για την εξυπηρέτηση πλοίων σε κίνδυνο σε ένα καταφύγιο θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να αποτρέψουμε τη μετατροπή ναυτικών ατυχημάτων σε περιβαλλοντικές καταστροφές. Πρέπει να δράσουμε για να προλάβουμε, αναλαμβάνοντας παράλληλα την ευθύνη για τις συνέπειες των ατυχημάτων και έλκοντας διδάγματα από αυτά. Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να συνάπτουν επαρκή ασφαλιστήρια συμβόλαια για ευθύνη τρίτου μέρους και επιβατών. Ένα κοινό διερευνητικό πλαίσιο θα μας παρέχει επίσης βέλτιστη ανατροφοδότηση για τα ατυχήματα, ώστε να μπορούμε να μάθουμε από αυτά. Είναι αυτονόητο ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να εκλείψει εξολοκλήρου από τις ναυτικές μεταφορές, όπως μπορεί από άλλους τομείς, αλλά αποτελεί καθήκον του νομοθέτη, καθήκον οποιουδήποτε εκπροσωπεί το κοινό, να πράττει ό,τι μπορεί για να περιορίσει αυτούς τους κινδύνους όσο γίνεται περισσότερο.

Έτσι, πιστεύω ότι αυτός είναι ο κοινός μας στόχος. Πιστεύω ότι κάναμε ένα βήμα προς τα εμπρός, το οποίο είναι σημαντικό με οποιαδήποτε πρότυπα. Η δέσμη μέτρων που πρόκειται να υιοθετήσετε αποτελεί οπωσδήποτε ένα μεγάλο άλμα προς τη σωστή κατεύθυνση και, επαναλαμβάνω, ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα, ένα σημαντικό σημάδι βούλησης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να παρέχουν απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν από 500 εκατομμύρια πολίτες.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (DE) Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου πρώτα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές εκ μέρους της ομάδας μου, όχι μόνο για την ίδια την εργασία τους, αλλά και για το γεγονός ότι επιτύχαμε αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε, δηλαδή να αντιμετωπίσουμε τις προτάσεις ως δέσμη. Αντιμετωπίζοντάς τις ως δέσμη, αναγκάσαμε το Συμβούλιο να κινηθεί προς εμάς, καθώς γνωρίζετε ότι το Συμβούλιο δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να υιοθετήσει δύο προτάσεις. Μόνο ενωμένοι καταφέραμε να πείσουμε το Συμβούλιο να παραλάβει αυτούς τους δύο φακέλους και το πετύχαμε.

Συμμερίζομαι την άποψη του Αντιπροέδρου ότι αυτή η δέσμη μέτρων αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τους πολίτες. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρουμε και στην προεκλογική εκστρατεία.

Κοιτώντας γύρω, δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί βουλευτές εδώ για αυτή τη συζήτηση σήμερα το απόγευμα, παρά το γεγονός ότι η σύνταξη αυτής της δέσμης μέτρων ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού.

Οι πολίτες ίσως δεν κατανοούν, μερικές φορές, γιατί συνεδριάζουμε για τόσο πολύ και γιατί όλα απαιτούν τόσο πολύ χρόνο. Εδώ, ωστόσο, μπορούν να δουν ότι η παρούσα δέσμη μέτρων αποτελείται από κανονισμούς για την παρακολούθηση, κανονισμούς για την ταξινόμηση εταιρειών, έρευνες ατυχημάτων, υποχρεώσεις ασφάλισης, κανονισμούς για την ευθύνη, για τον έλεγχο του κράτους λιμένα και τον έλεγχο του κράτους σημαίας. Είναι ανάγκη να εντείνουμε τις απαιτήσεις για όλες αυτές τις διαφορετικές πτυχές ώστε, όπου είναι δυνατόν, να προλαμβάνουμε τα ατυχήματα και, όπου συμβαίνουν ατυχήματα, να είμαστε σε θέση να αντιδρούμε γρήγορα.

Κύριε Sterckx, θα ήθελα να εκφράσω για μία ακόμη φορά τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου σε εσάς, καθώς ήσαστε ο εισηγητής στην ειδική επιτροπή της οποίας είχα την τιμή να προεδρεύω, και συναντηθήκαμε ξανά μετά τη βύθιση του Prestige για να εξετάσουμε τι χρειαζόταν ακόμη να βελτιώσουμε. Μέσω του κου Barrot, η Επιτροπή υιοθέτησε στην ουσία τις προτάσεις μας και τις οριστικοποιήσαμε πραγματικά μέσω της νομοθετικής διαδικασίας.

Σε αυτό το βαθμό, μπορούμε να είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι που καταφέραμε να συμφωνήσουμε την τρίτη ναυτική δέσμη μέτρων μετά από τόσα χρόνια. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να επισημάνω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Dominique Bussereau, ο οποίος, ως γάλλος υπουργός, στο τέλος ώθησε τη δέσμη πάνω από τα τελικά εμπόδια, επιτρέποντάς της να επιτύχει. Αυτό πρέπει να του το αναγνωρίσουμε ιδιαιτέρως.

Κύριε Αντιπρόεδρε, όλα τα μάτια είναι στραμμένα σε εσάς τώρα! Εσείς, η Επιτροπή, με τον άξιο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας, πρέπει τώρα να διασφαλίσετε ότι τα κράτη μέλη θα την υλοποιήσουν και θα την εφαρμόσουν. Μόνο όταν ό,τι αποφασίσαμε εφαρμοστεί όντως θα μπορούμε να πετύχουμε την αποτροπή της επανεμφάνισης ατυχημάτων, όπως αυτά του Erika και του Prestige. Πρέπει να αγωνιστούμε μαζί για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.(ES) Κύριε Πρόεδρε, μόλις έκανα ένα πραγματικό αγώνα για να φθάσω στην αίθουσα. Ήμουν στο γραφείο μου και άκουγα τον Αντιπρόεδρο Tajani και τους άλλους ομιλητές και αισθάνομαι ότι πρέπει να συγχαρώ όλους τους εισηγητές και την Επιτροπή. Όπως ο κος Tajani, θα ήθελα κι εγώ να αναγνωρίσω θερμά και με ευγνωμοσύνη τη δουλειά που έφερε σε πέρας ο Επίτροπος Barrot, η οποία ήταν πολύ σημαντική, καθώς και την καλή θέληση που επέδειξε η γαλλική Προεδρία.

Εδώ θέλω να πω ότι αυτή η δέσμη μέτρων για τη ναυσιπλοΐα πρόκειται να εισάγει μία αποφασιστική αλλαγή στην Ευρώπη, η οποία θα προάγει την ποιότητα και τη διαφάνεια στο ναυτιλιακό τομέα. Πιστεύω ότι θα διασφαλίσει ότι δεν θα παρακολουθήσουμε ποτέ πια το θέαμα της έλλειψης διαφάνειας που έχουμε δει στο παρελθόν, μετά από αυτά τα δύο τρομερά ατυχήματα του Erika και του Prestige, ιδιαίτερα την έλλειψη διαφάνειας που περιβάλλει το ατύχημα του Prestige. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση του κου Kohlíček, για την οποία είμαι σκιώδης εισηγήτρια, αποτελεί εγγύηση – στην πραγματικότητα, την εγγύηση – ότι οι έρευνες στο ναυτιλιακό τομέα θα μπορούν στο μέλλον να διενεργούνται με πλήρη διαφάνεια. Αυτό θα διασφαλίσει ότι όλοι μας, το ευρύ κοινό και οι αρχές, θα γνωρίζουν τι βρισκόταν πίσω ή τι συνέβη μετά από κάθε ατύχημα, ώστε να μην γίνονται τα ίδια σφάλματα ποτέ ξανά και ώστε ό,τι γίνεται λανθασμένα να μπορεί να διορθωθεί.

Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει περαιτέρω σε αυτό τον τομέα και είμαι σίγουρη ότι η δουλειά μας δεν πρόκειται να τελειώσει εδώ, διότι ήμαστε πάντοτε ηγέτες και επίσης διότι η ναυτιλιακή κίνηση δεν πρόκειται να σταματήσει να αναπτύσσεται.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DA) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε εδώ και να ευχαριστήσω τη γαλλική Προεδρία για τις προσπάθειές της. Το αποτέλεσμα που επιτύχαμε είναι μεγάλη επιτυχία για το περιβάλλον και την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Τα τελευταία χρόνια, ήταν η ΕΕ που σε μεγάλο βαθμό έθετε το μέτρο για τον αντίκτυπο της ναυτιλίας στο περιβάλλον μέσω της νομοθεσίας και μέσω της εργασίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Η ναυτιλία είναι μία παγκόσμια δραστηριότητα και προς χάριν του περιβάλλοντος, είναι σημαντικό να έχουμε κοινούς κανόνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η ΕΕ θα μπορούσε να ηγηθεί και να θέσει το μέτρο απαιτώντας αυστηρότερους κανόνες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ συμμορφώνονται όντως με τις συμφωνίες του ΔΝΟ και αυτό πράττουμε με τη νομοθετική δέσμη μέτρων που ολοκληρώνουμε εδώ. Οι επτά οδηγίες της τρίτης δέσμης μέτρων για τη ναυτιλία θα αποτρέψουν τη μόλυνση, θα διασφαλίσουν μία καλύτερη συντονισμένη απόκριση σε ατυχήματα και θα αποτρέψουν την είσοδο ακατάλληλων πλοίων στα ύδατα της ΕΕ. Έδωσα ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην Οδηγία σχετικά με τον έλεγχο του κράτους σημαίας και στην Οδηγία σχετικά με την έρευνα ατυχημάτων, ως σκιώδης εισηγήτρια της ομάδας μου, και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές, την κα Vlasto και τον κο Kohlíček, για την άρτια και επιτυχημένη εργασία τους. Επιτύχαμε μία καλύτερη μέθοδο επιθεώρησης των πλοίων, ώστε τα πιο ακατάλληλα πλοία να είναι αυτά που επιθεωρούνται συχνότερα και έχουμε μία μέθοδο διερεύνησης ατυχημάτων που θα παρέχει νομική προστασία σε όσους ανακρίνονται, στους μάρτυρες, και που θα σημαίνει επίσης ότι ό,τι μαθαίνουμε από την έκθεση ατυχήματος θα μπορεί να χρησιμοποιείται στο μέλλον και ότι θα μπορούν να ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre , εξ ονόματος της Ομάδας UEN.(DA) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς έχουμε κάθε λόγο να εκφράσουμε την βαθύτατη ικανοποίησή μας για τη δέσμη μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας και θα ήθελα ευχαριστήσω εκ μέρους της ομάδας μας τους εισηγητές, την Επιτροπή και το Συμβούλιο για το εξαίρετο έργο που επιτέλεσαν στον τομέα αυτό. Οι επιθεωρήσεις πλοίων επηρεάζουν πλέον ιδιαίτερα τα μεγάλα πλοία. Θα ήθελα όμως να τονίσω ένα θέμα που τίθεται με τα μικρά πλοία. Διαθέτουμε ειδικούς αρμόδιους φορείς για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων, δεν διαθέτουμε όμως αρκετά σαφείς κανόνες σχετικά με την καταλληλότητα των πλοίων αυτών προς πλου ή με τον χρόνο διενέργειας των επιθεωρήσεων. Η κατάσταση αυτή αφορά ιδιαίτερα τα αλιευτικά σκάφη, τα μικρά αλιευτικά που έχουν ανακαινισθεί είτε για να συνεχίσουν την αλιευτική δραστηριότητα τους είτε για να χρησιμοποιηθούν για τουριστικές δραστηριότητες, κάτι που συχνά επιφέρει αύξηση στο βάρος και το μέγεθος της μηχανής, μεταβάλλει το κέντρο βαρύτητας και μειώνει την καταλληλότητα προς πλου. Στη χώρα μου, τη Δανία, έχουν συμβεί πολυάριθμα τραγικά ατυχήματα ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης. Πρέπει να θεσπίσουμε μια πάγια υποχρέωση ώστε κάθε πλοίο, καινούριο ή ανακαινισμένο, να υποβάλλεται σε έλεγχο καταλληλότητας προς πλου. Επομένως, όπως και ο κ. Costa, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να επεκτείνει τις διατάξεις σχετικά με την επιθεώρηση και την έγκριση, ώστε να συμπεριληφθούν το συντομότερο δυνατόν αυτά τα είδη πλοίων.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εμείς, η Ομάδα των Πρασίνων/ Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία, υποστηρίζουμε τον τελικό αυτό συμβιβασμό. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο κυριάρχησε, με αποτέλεσμα την ψήφιση και των οκτώ νομοθετικών προτάσεων που αποτελούν τη δέσμη μέτρων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους εισηγητές για τη συνεργασία τους.

Η ναυτική ασφάλεια απαιτεί επειγόντως αυστηρότερη ευρωπαϊκή νομοθεσία για να σωθούν ζωές και να αποτραπούν περιβαλλοντικές καταστροφές χάρη στην πρόληψη των ατυχημάτων. Τα ναυτικά ατυχήματα του Erika και του Prestige δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Ο έλεγχος κράτους του λιμένα σημαίνει ότι τα σκάφη που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ τυγχάνουν καλύτερης εποπτείας και – κάτι που θεωρούμε σημαντικό – αυτά τα πλοία μπορούν να έρθουν αντιμέτωπα με κυρώσεις για τις περιπτώσεις όπου δεν πληρούν τις διατάξεις ασφαλείας. Η εποπτεία των πλοίων στην αιγιαλίτιδα ζώνη είναι πάρα πολύ σημαντική, ιδίως σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς η μόλυνση των θαλασσών και των ωκεανών δεν γνωρίζει σύνορα. Για αυτό το λόγο απαιτείται άμεσα διασυνοριακή δράση. Στον κανονισμό περί ευθύνης υπέρ των επιβατών σε επιβατηγά πλοία υπάρχει, δυστυχώς, μόνο μια ρύθμιση για τον τομέα της ναυσιπλοΐας. Εμείς οι Πράσινοι θα θέλαμε να εφαρμόζεται και στις οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Εν τέλει, μας χαροποιεί το γεγονός ότι μετά από μακρά καθυστέρηση το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης περί των υποχρεώσεων του κράτους λιμένα και την ασφάλεια και την ευθύνη των πλοιοκτητών. Με αυτή τη δέσμη μέτρων για τους λιμένες κάναμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά γνωρίζοντας ότι οι κανόνες αυτοί μπορούν και πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα και η αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών επικίνδυνων αγαθών δημιουργούν συνεχώς έντονα προβλήματα σχετικά με την ενδυνάμωση των κανόνων ασφαλείας που διέπουν όλα τα ναυτικά περάσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πόρους που χρειάζονται για να την ενδυνάμωση αυτών των κανόνων.

Ειδικότερα, είναι λογικό να ταξινομούνται τα περάσματα και να τα προσεγγίζουν οι αρτηρίες σύμφωνα με τη διαδικασία που σχετίζεται με τις «ζώνες Σεβέζο», επειδή το κόστος των μεταφορών πρέπει να μειωθεί όποιες κι αν είναι οι συνέπειες.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο υπό την πίεση των οικονομικών καταστροφών που επέφερε η οικονομική κρίση σκέφτονται επιτέλους να θέσουν υπό αμφισβήτηση τους φορολογικούς παραδείσους, πράγμα το οποίο εάν όντως εφαρμοστεί, θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματική πρόοδο.

Με το ίδιο σκεπτικό, πόσες παραπάνω ναυτικές και περιβαλλοντικές καταστροφές πρέπει να συμβούν πριν η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο στρέψουν επιτέλους την προσοχή τους στο επί μακρόν σκάνδαλο των σημαιών ευκαιρίας; Ίσως, βέβαια, θα ήταν σοφότερο από πλευράς του ευρωπαϊκού εκλογικού σώματος να εκλέξει περισσότερους Ευρωβουλευτές που μεριμνούν περισσότερο για την ασφάλεια των συμπολιτών τους αντί του ελεύθερου εμπορίου, που καταστρέφει τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι τον Σεπτέμβριο, επίστησα την προσοχή των συναδέλφων στο πώς τα ηλεκτρονικά δεδομένα που απαιτούνται στις εν λόγω εκθέσεις θα μπορούσαν εύκολα να φτάσουν στους πειρατές που δραστηριοποιούνται στα ανοιχτά της Σομαλίας. Και δεν εισακούστηκα. Οι εκθέσεις τροποποιήθηκαν, αλλά όχι προς το καλύτερο. Στην πραγματικότητα αντιφάσκουν πλέον μεταξύ τους. Θα ξαναπροσπαθήσω.

Παρ’ όλο που ο κ. Sterckx υποχρεώνει οι λιμένες να μην αποπέμπουν τα πλοία, ο κ. Savary λέει ότι μπορούν να τους αρνηθούν την είσοδο, εάν δεν προσκομίζονται τα πιστοποιητικά ασφάλισης. Ας προσθέσουμε την περαιτέρω αντίφαση της κ. Vlasto που επεκτείνει τον λιμενικό έλεγχο σε πλοία που αγκυροβολούν στα ανοιχτά. Έτσι, εάν ένα σκάφος χωρίς χαρτιά βρίσκεται στα ανοιχτά και έπειτα λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών κινδυνεύσει, πρέπει να του επιτραπεί η είσοδος, επειδή ο κ. Sterckx καθιέρωσε το δικαίωμα των πλοίων σε κατάσταση κινδύνου για καταφύγιο. Ερχόμαστε, λοιπόν, στην περίπτωση που ένα σκάφος με επικίνδυνο φορτίο εισέρχεται σε λιμένα επωφελούμενο αυτών των αντιφάσεων. Τι θα συμβεί εάν προκληθεί σοβαρό περιστατικό που θα οδηγήσει στο κλείσιμο ενός μεγάλου λιμένα; Η αποζημίωση που αναφέρει ο κ. Sterckx εφαρμόζεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και εν πάση περιπτώσει ποιος πληρώνει; Επομένως, οι εν λόγω εκθέσεις χρειάζονται ουσιαστική αναθεώρηση.

Τέλος, η έκθεση Fernandes εγκρίνει διάφορες συστάσεις του ΔΝΟ. Καλώς .Το Ηνωμένο Βασίλειο τις έχει ήδη υπογράψει, αλλά η ΕΕ επιθυμεί να προσθέσει τη δική της βάση δεδομένων στόλου, πράγμα για το οποίο εγώ και άλλοι θα εκφράζαμε την αντίρρησή μας. Και λέω «θα εκφράζαμε», γιατί η έκθεση Fernandes πρόκειται να εγκριθεί χωρίς ψηφοφορία. Πόσο δημοκρατική είναι αυτή η διαδικασία; Πού πήγαν τα σχόλια που ακούστηκαν εδώ μόλις σήμερα το πρωί σχετικά με τον αναθεωρητικό χαρακτήρα της συνέλευσης;

 
  
MPphoto
 

  Fernand Le Rachinel (NI).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εισηγητές, οι οποίοι έδωσαν απαντήσεις σε μεγάλα ερωτήματα που προέκυψαν από τις προκλήσεις της ασφαλείας στη ναυσιπλοΐα και ανέλαβαν τις δικές μας ευθύνες .

Όλοι θυμόμαστε τις καταστροφές στις οποίες ενεπλάκησαν το πετρελαιοφόρο Erika το 1999 και το Prestige το 2002, καθώς επίσης και τις τραγικές οικολογικές και οικονομικές επιπτώσεις καθώς και τις συνέπειες για τον πληθυσμό.

Ένα νέο οπλοστάσιο νόμων για την προστασία των Ευρωπαίων από τις ναυτικές καταστροφές θα δει επιτέλους το φως. Ειδικότερα, οι νόμοι αυτοί θα προβλέπουν συστηματικές επιθεωρήσεις των πιο πεπαλαιωμένων πλοίων, υποχρεωτική ασφάλιση για την αποζημίωση των θυμάτων οικολογικών καταστροφών και ελέγχους για τις σημαίες των ευρωπαϊκών κρατών, που όπως γνωρίζουμε είναι σε υπερβολικά πολλές περιπτώσεις σημαίες ευκαιρίας.

Καιρός είναι πλέον να ληφθούν αυτά τα μέτρα, το οποία όντως περιορίζουν το περιθώριο ελιγμών που εδώ και αιώνες διέθεταν οι πλοιοκτήτες. Δίνουν τέλος στην ατιμωρησία των ιδιοκτητών άχρηστων σκαφών, ενώ οι επιθεωρήσεις θα καταστούν πιο αποτελεσματικές καθώς θα προσανατολίζονται σε τέτοια πλοία.

Η ασφάλεια των θαλασσών και των ωκεανών είναι αδιαπραγμάτευτη. Εκείνη θα πρέπει να αποτελεί την κύρια αξία αναφοράς και όχι τα χρήματα, το κέρδος και το εμπόριο χωρίς περιορισμούς.

Για ένα πράγμα λυπάμαι: Η εφαρμογή όλων αυτών των καινούριων κατασταλτικών και προληπτικών νόμων θαα πάρει πολύ χρόνο. Ως Ευρωβουλευτής της ΒΔ περιφέρειας που διαθέτει πολλές ακτές, με ανακουφίζει και με κάνει περήφανο το γεγονός ότι θα ψηφίσω υπέρ της τρίτης δέσμης μέτρων στον τομέα της ναυσιπλοΐας.

 
  
MPphoto
 

  Iωάννης Κασουλίδης (PPE-DE).(EL) Κύριε Πρόεδρε, το πακέτο των επτά προτάσεων για τη ναυτιλία αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την πρόληψη ατυχημάτων και για την εξασφάλιση αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε περίπτωση ατυχημάτων. Για την τελευταία επιτρέψτε μου να αναφερθώ ιδιαίτερα, ως σκιώδης εισηγητής, στα όσα συμφωνήθηκαν για τα καταφύγια σκαφών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή κ. Sterckx και όλη τη διαπραγματευτική ομάδα, που κατέληξαν σε πολύτιμη συνδιαλλαγή για το σημαντικό αυτό θέμα.

Ένα μικρό ατύχημα, μια μικρή ρωγμή π.χ. στη δεξαμενή ενός πετρελαιοφόρου, αν δεν συγκρατηθεί και περιοριστεί, σε περίπτωση κραδασμών από θαλασσοταραχή ή δυσκολίας αναρρόφησης του εμπορεύματος σε άλλο σκάφος, μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη οικολογική καταστροφή, αν δεν υπάρχει καταφύγιο για να ληφθούν τα δέοντα μέτρα. Παράλληλα, τυχόν φόβος του πληρώματος ότι κινδυνεύει να υποστεί ποινικές ή αστικές συνέπειες ή αν τα σκάφη έχουν ελλιπή ασφάλιση, δύναται να αποτρέψει αναζήτηση καταφυγίου με δυσάρεστες συνέπειες.

Η παρούσα συνδιαλλαγή διασφαλίζει την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων που θα αποφασίζουν για τη φιλοξενία των πλοίων σε κίνδυνο, την καλή μεταχείριση των ναυτικών σε περίπτωση ατυχήματος σύμφωνα με το ΙΜΟ, την υποχρέωση και των ανασφάλιστων πλοίων σε καταφύγια, την αποζημίωση λιμένων και καταφυγίων για ζημιές –για το θέμα αυτό η Επιτροπή θα παρουσιάσει διάφορες επιλογές πολιτικής–, την υποχρέωση των πλοιοκτητών πετρελαιοφόρων να ενημερώνουν για το φορτίο τους αν υπερβαίνει τους 1000 τόνους. Παράλληλα, όλα τα πλοία, περιλαμβανομένων των αλιευτικών, θα πρέπει να εφοδιαστούν με σύστημα αυτόματης αναγνώρισης.

Τελειώνοντας, χαιρετίζω το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο εξώθησε με τους χειρισμούς του το Συμβούλιο στο να αποκτήσει τελικά κοινή θέση και επί των επτά νομοθετικών προτάσεων της δέσμης .

 
  
MPphoto
 

  Michel Teychenné (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η δέσμη μέτρων για την οποία θα ψηφίσουμε αύριο δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τη βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να επωφεληθώ της ευκαιρίας και να αποτίσω φόρο τιμής στο έργο που συντελέσθηκε.

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήσει ένα νομικό μέσο που, όπως ελπίζω, θα καταστήσει δυνατή την πρόληψη καταστροφών όπως το ναυάγιο του Erika ή του Prestige και θα αναγκάσει επιτέλους όσους ρυπαίνουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, το αποτέλεσμα θα οφείλεται στην επιμονή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπροστά στη δειλία του Συμβουλίου. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω την αποφασιστικότητα που χρειάστηκε για να τεθούν στο τραπέζι οι εκθέσεις των κκ. Savary και Fernandes. Πρόκειται εδώ για πολιτική νίκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που οφείλεται στην ανένδοτη στάση μας και τη συνεργασία.

Χάρη σε αυτήν την δέσμη μέτρων για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα τα κράτη μέλη θα υποχρεωθούν επιτέλους να πληρούν τις απαιτήσεις τους στα πλαίσια του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και ειδικότερα να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους πριν εκχωρήσουν σημαία για ένα πλοίο. Άλλο ένας συνεπές βήμα μπροστά αποτελεί η υποχρέωση για τα πλοία να ασφαλίζονται με πιστοποιητικά χρηματοοικονομικής εγγύησης, που αποδίδουν τις πραγματικές ευθύνες στους ναυλωτές τους.

Εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τα κείμενα αυτά αύριο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείξει ότι εφοδιάστηκε με ένα αποτελεσματικό μέσο για να καταπολεμήσει τα άχρηστα σκάφη και τους εγκληματικούς ναυλωτές και ιδιοκτήτες και ας ελπίσουμε ότι θα ωφεληθεί το περιβάλλον και η υγεία των συμπολιτών μας.

Τέλος, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στο έργο που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα αυτό από τον κ. Tajani, ο οποίος βρίσκεται εδώ σήμερα, και τους εισηγητές για το δίκαιο των μεταφορών, επειδή βρισκόμαστε τώρα στα τελικά στάδια της διαδικασίας για το ναυτικό δίκαιο με στόχο την κάλυψη όλων των μεταφορών στην Ευρώπη. Επομένως, σε σχέση με αυτό το έργο, που υπέστη πραγματική καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει, επίσης, να κλείσει ένα σημαντικό κύκλο για τις θαλάσσιες μεταφορές κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου ή εν πάση περιπτώσει το συντομότερο δυνατόν.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ Κ. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Josu Ortuondo Larrea (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να λήξουμε την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο με την τελική υιοθέτηση της τελευταίας δέσμης μέτρων για τη ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, θυμάμαι, ότι όταν πρωτοήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1999, είχε συμβεί ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα στα ανοιχτά της γαλλικής ακτής. Επρόκειτο για το Erika που έδωσε το όνομά του στην πρώτη σειρά νομοθετικών προτάσεων που σχεδιάστηκαν με στόχο την αποτροπή και την πρόληψη ατυχημάτων.

Νομίζαμε ότι ο κίνδυνος είχε απομακρυνθεί, αλλά σύντομα η ακτογραμμή της Γαλικίας καταστράφηκε από την πίσσα που προήλθε από ένα ακόμα χειρότερο ατύχημα: εκείνο του Prestige. Από τότε, εμείς τα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, εργαστήκαμε πάνω σε διαδοχικά νομοθετικά πακέτα στην προσπάθεια να υπερβούμε την υπερβολική αντίσταση που συναντήσαμε μεταξύ των πλοιοκτητών, των πετρελαϊκών εταιριών, των νηογνωμόνων και, επίσης, κάποιων κρατών μελών, που απέρριψαν τις τρεις προτάσεις με τη δικαιολογία ότι ήταν υπερβολικά αυστηρές.

Τα τελευταία 10 χρόνια εγκρίναμε κάποιες οδηγίες και κανονισμούς. Ορισμένα από αυτά τα κείμενα πρέπει να επιστρέψουν προς αναθεώρηση, επειδή αποδείχτηκαν αναποτελεσματικά στην αρχική μορφή τους ως αποτέλεσμα των περικοπών του Συμβουλίου.

Εγκρίναμε νομοθετήματα για την εισαγωγή των σκαφών διπλού κύτους, ενός ευρωπαϊκού ταμείου για τις μεγάλες πετρελαϊκές καταστροφές και των λιμένων καταφυγίων και τώρα αναθεωρούμε και εγκρίνουμε νομοθεσία για την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν πλωτές μεταφορές επιβατών, τη διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων, το κοινοτικό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης, τον έλεγχο του κράτος λιμένα και τελευταίως τον κανονισμό και τις οδηγίες για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων. Όλα αυτά είναι θετικά και είναι επιθυμητό να τεθούν σε ισχύ και να εφαρμοστούν από όλα τα κράτη μέλη το συντομότερο δυνατόν.

Όλα αυτά με χαροποιούν. Ωστόσο, η θητεία του Κοινοβουλίου αυτού φτάνει στο τέλος της. Φεύγω από το Κοινοβούλιο με λύπη, γιατί δεν καταφέραμε να καταστήσουμε υποχρεωτική τη θέσπιση συστημάτων ελέγχου, τα οποία ήδη υπάρχουν και διαθέτουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας - για να δείξουμε πότε και τι ποσότητες υπολειμμάτων υδροσυλλεκτών και δεξαμενών πετρελαίου έχουν απορριφθεί παράνομα στη θάλασσα από κάποιο συγκεκριμένο σκάφος. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα είδος μαύρου κουτιού ή ταχυμέτρου που μπορεί να τύχει επιθεωρήσεως από τις ναυτιλιακές αρχές οποτεδήποτε ένα πλοίο εισέρχεται σε λιμένα.

Πιστεύω ότι οφείλουμε περισσότερη προσοχή στο θαλάσσιο περιβάλλον, καθώς και αυστηρότερες διαδικασίες για την πρόληψη όλης αυτής της ρύπανσης που προκαλούμε. Πιστεύω, επίσης, ότι εάν αποτύχουμε, η αποτυχία μας αυτή θα επηρεάσει τη διατροφική μας αλυσίδα και τις ζωές μας και στο τέλος το τίμημα που θα πληρώσουμε θα είναι μεγάλο. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστούν άλλα 10 χρόνια για να τεθούν υπό έλεγχο οι παράνομες απορρίψεις στη θάλασσα με πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Ευχαριστούμε, κ. Ortuondo Larrea. Είμαι σίγουρος ότι οι προσπάθειές σας δεν θα ξεχαστούν σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο, καθώς επίσης και ότι όπου κι αν βρίσκεστε θα συνεχίσετε να αγωνίζεστε για τους στόχους αυτούς. Μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης χάρη στις προσπάθειές σας.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Τούσσας (GUE/NGL).(EL) Κύριε Πρόεδρε, μετά από πέντε χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων με το Συμβούλιο το περιβόητο ναυτιλιακό πακέτο (έξι οδηγίες και ένας κανονισμός) έχει απογυμνωθεί από κάθε θετικό περιεχόμενο σχετικά με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή «ώδινεν όρος και έτεκε μυν».

Το Συμβούλιο, εκφράζοντας πιστά την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συμφέροντα του κεφαλαίου, υλοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των εφοπλιστών-πλοιοκτητών, των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι αντιτίθενται σε κάθε μέτρο που μπορεί να θίξει και στο ελάχιστο την κερδοφορία τους. Έτσι πέτυχαν μέσα από τη μακρόχρονη παρελκυστική διαδικασία, είτε να απονευρώσουν κάθε θετική διάταξη που αποσκοπούσε στον έλεγχο των κανόνων ασφαλείας των πλοίων είτε να τις παραπέμψουν στις καλένδες.

Δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για την προστασία και την αναβάθμιση του ανθρώπινου παράγοντα, των ναυτεργατών, του πρωταρχικού παράγοντα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και του περιβάλλοντος. Οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1986, στο πλαίσιο της κοινής ναυτιλιακής πολιτικής, ότι δήθεν θα εξεταστούν στο μέλλον τα ζητήματα που αφορούν τον ανθρώπινο παράγοντα, τη βελτίωση των όρων δουλειάς και την εκπαίδευση των ναυτεργατών, είναι παραπλανητικοί και ψεύτικοι αφού όλα αυτά τα χρόνια χειροτερεύουν. Γι' αυτούς τους λόγους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα καταψηφίσει το λεγόμενο ναυτιλιακό πακέτο στο σύνολό του.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli (NI). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κ. Tajani, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού δεν μπορούσε και δεν μπορεί να αποφύγει το καθήκον να δώσει μια σφαιρική απάντηση στην ανάγκη για βελτίωση της ασφάλειας της ναυτιλίας και, επίσης, να καταρτίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση ατυχημάτων. Το τρίτο ναυτιλιακό πακέτο αντιμετωπίζει, επίσης, με αποτελεσματικό τρόπο ζητήματα ευθύνης μεταφορέων σε σχέση με τους επιβάτες τους και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν. Καιρός ήταν, υποθέτοντας πάντα ότι δεν θα αγνοηθεί το θέμα, όπως έχω την εντύπωση ότι συμβαίνει με την περίπτωση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών εταιρειών.

Πιστεύω ουσιαστικά ότι οι στόχοι για τα πλοία κατηγορίας Α που πρόκειται να εναρμονιστούν μέχρι το 2016 και η ακόμα πιο γενναιόδωρη προθεσμία που έχει καθοριστεί για τα πλοία κατηγορίας Β, Γ, και Δ είναι υπερβολικά επιεικείς και αφήνουν στους μεταφορείς πολύ μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Ελπίζω ότι αυτή η γενναιοδωρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανταποδοθεί με τη γρήγορη συμμόρφωση των μεταφορέων με τους νέους κανονισμούς. Χρειαζόμασταν και ακόμα χρειαζόμαστε κοινά πρότυπα για τους νηογνώμονες που είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία των πλοίων και την εκχώρηση αδειών πλεύσης. Χρειαζόμαστε, επίσης, πολύ σαφείς κανόνες που θα διέπουν τις επιθεωρήσεις και την πρόσθεση των πλοίων στη μαύρη λίστα.

Επομένως, καλωσορίζω τις προτάσεις και τα μέτρα που αφορούν τη διαχείριση των ατυχημάτων και της ναυτιλίας, τους κινδύνους περιβαλλοντικών καταστροφών και τις σχετικές ευθύνες, για τη διαφύλαξη των οποίων καλώ την Επιτροπή να δεσμευθεί. Το μακρόπνοο αυτό πακέτο, επίσης, προβλέπει μέτρα για τη διερεύνηση, τις αρμοδιότητες και τη δίκαιη κυριαρχία στην περίπτωση ναυτικών ατυχημάτων, συνδυασμός που ελπίζω ότι θα συμβάλει στη διασαφήνιση των ζητημάτων ευθύνης και αποζημίωσης. Για το λόγο αυτό ψήφισα υπέρ των εκθέσεων αυτών.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Tajani, η πορεία της δέσμης μέτρων για την ασφάλεια στη ναυτιλία ήταν θυελλώδης. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό και οφείλεται στο γεγονός ότι ο Επίτροπος Tajani και η ομάδα του στάθηκαν στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ενθάρρυναν το Συμβούλιο να εργαστεί σοβαρά για ορισμένα ζωτικής σημασίας ζητήματα που ήταν τόσο σημαντικά για το Κοινοβούλιο.

Εξάλλου, πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιωθεί εν τέλει η ναυτική ασφάλεια. Ευτυχώς, πλέον έχουμε καλύψει κάποια κενά, παρ' όλο που το Κοινοβούλιο θα ήθελε να προχωρήσει περαιτέρω σε κάποια ζητήματα. Το γεγονός ότι η ανεξάρτητη διερεύνηση των ατυχημάτων έχει πλέον καταστεί υποχρεωτική σε περίπτωση σοβαρών ναυτικών ατυχημάτων αποτελεί πρόοδο, καθώς έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε την άκρη αυτού του νήματος.

Υπάρχει ήδη μεγάλη σχετική εμπειρία στον τομέα της αεροπλοΐας. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ένα αεροσκάφος των Τουρκικών αερογραμμών συνετρίβη κοντά στο Άμστερνταμ των Κάτω χωρών και χάρη στην ανεξάρτητη διερεύνηση ατυχημάτων, η αιτία προσδιορίστηκε σε διάστημα μιας εβδομάδας θέτοντας τέλος στις εικασίες. Το γεγονός ότι πλέον διαθέτουμε ανεξάρτητη διερεύνηση ατυχημάτων και στη ναυτιλία ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα αποτελεί πραγματική πρόοδο. Ο εισηγητής έκανε εξαιρετική δουλειά από την άποψη αυτή.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να τονίσω και μια άλλη πτυχή αυτής της δέσμης μέτρων, και συγκεκριμένα το βελτιωμένο κανονισμό περί ευθύνης στις πλωτές μεταφορές επιβατών. Αυτό είναι θετικό όπως και το ότι αποκλείονται οι εσωτερικές πλωτές οδοί, καθώς τα μικρά σκάφη που πλέουν στις οδούς αυτές δεν μπορούν να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τα θαλασσοπλοούντα πλοία που ταξιδεύουν στις ανοιχτές θάλασσες. Πρόκειται για διαφορετικές περιπτώσεις και εν τέλει είναι θετικό το ότι το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε στα πλαίσια της πρότασης.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva (PSE).(BG) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο κόσμος της ναυτιλίας εδώ και καιρό συζητά για την ανάγκη βελτίωσης του κανονισμού, του ελέγχου και της παρακολούθησης της κυκλοφορίας των σκαφών λόγω του κινδύνου ατυχήματος, περιβαλλοντικής μόλυνσης, του κινδύνου για την ανθρώπινη ζωή και την παράνομη διακίνηση, που δυστυχώς δεν είναι καθόλου αμελητέα. Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη θαλάσσια κυκλοφορία και η εντατικοποίηση της πειρατείας σε συνδυασμό με την έλλειψη αυστηρού γενικού ελέγχου που αποτελούν τη βάση του προβλήματος. Η τροποποίηση της οδηγίας θεσπίζει και αναπτύσσει τις προϋποθέσεις για ένα δίκτυο ναυτικής ασφάλειας, καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού αυτόματου συστήματος τεχνολογίας πληροφοριών. Πρόκειται για επιτεύγματα που πρέπει να αξιολογηθούν εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου.

Το πλαίσιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριλαμβανομένων και των επικίνδυνων αποβλήτων είναι σημαντικό. Η εφαρμογή της οδηγίας θα δώσει τη δυνατότητα στα σκάφη που μεταφέρουν επικίνδυνα και άγνωστης ταυτότητας εμπορεύματα να περάσουν από τα ευρωπαϊκά ύδατα αναζητώντας πού θα τα απορρίψουν. Η διενέργεια ελέγχων στην θαλάσσια κυκλοφορία είναι απόλυτα αναγκαία. Πρέπει να δημιουργηθεί μια κουλτούρα ναυτικής ασφαλείας, πρέπει να καθιερωθεί η υλικοτεχνική υποστήριξη για τη διαδικασία αυτή, πρέπει το σύστημα να αποκτήσει μια τεχνική και τεχνολογική βάση, πρέπει να δημιουργηθεί σύστημα για την αποτελεσματική διανομή πληροφοριών και παράλληλα να προστατεύονται οι πληροφορίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της κυκλοφορίας. Χαιρετίζω τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας, ενώ παράλληλα παρέχει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει την προβολή των σκαφών σε πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης και άλλα δεδομένα που συνδέονται με τα εμπορεύματά τους και τις ιδιότητες των τελευταίων. Σίγουρα το συμβάν με το «Erika» αποτελεί ήδη χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα μας διδάξει πολλά σχετικά με τη διαχείριση και την ανάλυση κινδύνων, δεν επιθυμώ ωστόσο να επαναληφθεί ένα τέτοιο συμβάν.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE-DE) . – (RO) Ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε για το τρίτο ναυτιλιακό πακέτο θα βελτιώσει την ασφάλεια των επιβατών και θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου.

Ο μαύρος κατάλογος που έχει καταρτισθεί για τα πλοία που επανειλημμένως παραβαίνουν τους κανονισμούς, όπως και στον τομέα της αεροπλοΐας, θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ασφάλειας. Το Erika III είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη Ρουμανία, καθώς μετά τα έγγραφα που εγκρίθηκαν πρόσφατα - μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνέργεια για τη Μαύρη Θάλασσα – μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην επιτυχία της διαδικασίας επέκτασης των ευρωπαϊκών αρχών και ορθών πρακτικών στα άλλα παράκτια κράτη που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιώντας το νέο μηχανισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης.

Τα μέτρα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες μεταφορές πρέπει να συνδυαστούν με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παράκτιων κρατών, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι πόροι με τον πιο αποδοτικό τρόπο και να μειωθεί η ρύπανση, επακόλουθο δραστηριοτήτων σε λιμένες και στην ακτή, καθώς επίσης και σε όλον τον ρου του Δούναβη. Μόνο μέσω συντονισμένων δράσεων σε όλες τις περιοχές μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τη Μαύρη Θάλασσα.

 
  
MPphoto
 

  Jim Higgins (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, το πακέτο αυτό δημιούργησε πολλές δυσκολίες στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πέρασε από πολλές διαπραγματεύσεις και συζητήσεις και χαίρομαι που βλέπω ότι τελικά βρέθηκαν λύσεις.

Η έγκριση του πακέτου αυτού αποτελεί νίκη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σίγουρα για τους εισηγητές που αγωνίστηκαν για να εξασφαλίσουν ότι θα είμαστε συνεπείς προς τους πολίτες, παρ' όλο που αντιμετωπίσαμε σκληρή αντίσταση από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Ο νόμος αυτός θα επηρεάσει αρκετούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων και των προτύπων για τις ευρωπαϊκές σημαίες, διασφαλίζοντας τις βελτιωμένες διαδικασίες επιθεώρησης πλοίων. Επιτύχαμε περισσότερη διαφάνεια και αυστηρότερες επιθεωρήσεις. Ουσιαστικά, η δέσμη μέτρων θα καταστήσει τα σκάφη ασφαλέστερα, πράγμα που θα μειώσει τον κίνδυνο για περιβαλλοντικές καταστροφές και την απώλεια θαλάσσιας ζωής.

Από την πλευρά της Ιρλανδίας, το χρονικό σημείο είναι εξαιρετικά σημαντικό λόγω του ότι έχουμε ένα λετονικό πλοίο δεμένο σε ιρλανδικό λιμάνι, του οποίου το πλήρωμα δεν έχει πληρωθεί, δεν έχει λάβει αρκετό φαγητό και δεν έχει τρόπος να επιστρέψει στη Λετονία. Τέτοιου είδους περιπτώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν και ανυπομονώ να δω τη δέσμη μέτρων να εφαρμόζεται.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (PSE).(RO) Το τρίτο ναυτιλιακό πακέτο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η ΕΕ επιθυμεί την ανάπτυξη των θαλάσσιων διαδρόμων ως τμήμα της επέκτασης του ΔΕΔ-Μ. Το ναυτιλιακό αυτό πακέτο συμβάλλει στην αύξηση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών και εφαρμόζει στην πράξη τα μαθήματα που πήραμε από τα πρόσφατα ναυτικά ατυχήματα των πλοίων Erika και Prestige, καθώς επίσης και τα ατυχήματα που συνέβησαν στη Μαύρη Θάλασσα.

Ειδικά στην περίπτωση της Μαύρης Θάλασσας, η δέσμη μέτρων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πολλά από τα παράκτια κράτη της Μαύρης Θάλασσας περιλαμβάνονται στο μαύρο ή το γκρίζο κατάλογο του μνημονίου συνεννόησης των Παρισίων. Η ευθύνη των μεταφορέων θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση ατυχήματος, συμπεριλαμβανομένων των ατυχημάτων που συμβαίνουν σε εσωτερικές πλωτές οδούς. Πιστεύω ότι τα πλοία που βρίσκονται σε δυσχερή θέση πρέπει να τυγχάνουν υποδοχής σε ειδικά εξοπλισμένες περιοχές, όπου μπορεί να τους δοθεί η βοήθεια που χρειάζονται. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αμείβονται αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να καθοριστεί από σαφείς κανόνες.

 
  
MPphoto
 

  Marie Anne Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν ναυάγησε το Erika, ήμουν μια από τους βουλευτές στη Γαλλία που ζήτησαν από τις γαλλικές αρχές να κλείσουν τα θυροφράγματα, ώστε να μην μολυνθούν τα υφάλμυρα έλη.

Όταν συνέβη το ατύχημα του Prestige, ήμουν συνεισηγήτρια μαζί με τον κ. Sterckx, καθώς ήμασταν από κοινού υπεύθυνοι για το θέμα των μεταφορών - εγώ προσωπικά ήμουν υπεύθυνη για το περιβάλλον - και αρκετά δικαιολογημένα απευθύναμε έκκληση για περισσότερη ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές. Θυμάμαι πολύ καλά πόσο σκληρά αγωνιστήκαμε σε αυτό εδώ το Κοινοβούλιο για να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για το Prestige. Σίγουρα η στάση μας δημιούργησε εντυπώσεις.

Επομένως, σήμερα νομίζω ότι όλοι μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι πολλοί διεθνείς και ευρωπαϊκοί κανόνες σημείωσαν πρόοδο ως μέρος του ναυτιλιακού πακέτου και ελπίζω ότι όλα αυτά σύντομα δεν θα είναι παρά κακές αναμνήσεις.

Ωστόσο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας, εάν μου επιτρέπετε, στο ότι...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Avril Doyle (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με αυτό το εξαιρετικής σημασίας ναυτιλιακό πακέτο θα ήθελα να επαναλάβω επίσημα την 3η αιτιολογική σκέψη της επισκόπησης της Οδηγίας περί του σύστηματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (EU-ETS), που εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία. Η οδηγία αυτή αφορά τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και το χρονοδιάγραμμα αυτών.

Σύμφωνα με την 3η αιτιολογική σκέψη «στην επίτευξη αυτής της μείωσης των εκπομπών πρέπει να συμβάλουν όλοι οι τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς ναυσιπλοΐας και της αεροπλοΐας. Στην περίπτωση που καμία διεθνής συμφωνία που να περιλαμβάνει τις εκπομπές της διεθνούς ναυσιπλοΐας στους στόχους μείωσης μέσω του ΔΝΟ δεν έχει εγκριθεί από τα κράτη μέλη και/ή καμία τέτοια συμφωνία δεν έχει εγκριθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 μέσω της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), η Επιτροπή θα έπρεπε να υποβάλει πρόταση για να συμπεριληφθούν οι εκπομπές της διεθνούς ναυσιπλοΐας σύμφωνα με τους εναρμονισμένους όρους στην κοινοτική δέσμευση για μείωση με σκοπό να τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2013. Μια τέτοια πρόταση θα ελαχιστοποιούσε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τα δυνητικά περιβαλλοντικά οφέλη». Τα σχόλιά σας παρακαλώ, κύριε Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson (PSE). – Κύριε Πρόεδρε, έχουμε διαγράψει μακρά πορεία ως Κοινοβούλιο από το ατύχημα του Prestige, μια τραγωδία για την ακτογραμμή της Γαλικίας και τα οικοσυστήματά της, καθώς επίσης και από τότε που το Erika μόλυνε και κατέστρεψε την υπέροχη ακτή της Βρετάνης. Έχουμε, επίσης, διαγράψει μακρά πορεία από το Sea Empress, το Exxon Valdez και άλλες ναυτικές τραγωδίες.

Η δέσμη μέτρων αυτή αποτελεί περίτρανη απόδειξη του έργου του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και, επίσης, έστω και αργοπορημένα, του Συμβουλίου. Για μένα η σπουδαιότητα της δέσμης αυτής θα αποδειχθεί στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται, επίσης, για περίτρανη απόδειξη του έργου όλων των εισηγητών και των μελών μας, που όλα αυτά τα χρόνια ασκούσαν πιέσεις για μια τέτοια νομοθεσία.

Η δέσμη μέτρων αυτή αποτελεί νίκη του Κοινοβουλίου μας, των μελών όλων των πολιτικών ομάδων και, ιδιαίτερα, της Επιτροπής Μεταφορών, παρ' όλο που με την άδεια των συναδέλφων θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνεία για την κ. Miguélez Ramos και τον αείμνηστο Willi Piecyk.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που διεξήχθησαν εδώ και εν μέσω της γενικής ικανοποίησης λόγω του γεγονότος ότι το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θέσπισαν κανόνες που προσφέρουν απτές απαντήσεις στο κοινό, πιστεύω ότι έχει προκύψει ένα καίριο ζήτημα. Θα εφαρμοστούν σωστά όλοι αυτοί οι καλοί κανόνες, στους οποίους καταλήξαμε μέσω συμβιβασμού και μετά από σκληρή δουλειά; Θα διασφαλίσει η Επιτροπή την τήρησή τους; Ο Οργανισμός θα μπορέσει να συνεργαστεί αποτελεσματικά με την Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίσουν την επιβολή των κανόνων; Αναφέρομαι σε σχόλια που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και συγκεκριμένα στις παρατηρήσεις των κυρίων Jarzembowski και Romagnoli, καθώς επίσης και σε επιστολές που απηύθυναν στην Επιτροπή τους τελευταίους μήνες οι κύροι Sterckx και Simpson που έθιξαν το ίδιο πρόβλημα.

Θεωρώ ότι μπορώ να επιβεβαιώσω τη δέσμευση της Επιτροπής, η οποία παρότρυνε με σθένος την έγκριση της δέσμης μέτρων, να εξασφαλίσει την τήρησή της από τα κράτη μέλη. Σκοπεύω να ζητήσω τη συνεργασία του Οργανισμού, ενός φορέα στον οποίο πιστεύω και που υπήρξε πάντα αποτελεσματικός και εκπληρώνει το ρόλο του στηρίζοντας την Επιτροπή και τα κράτη μέλη με τον καλύτερο τρόπο, για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού, όπως έγινε και με άλλους κανονισμούς. Επισκέφθηκα, λοιπόν, τη Λισσαβόνα, όπου βρίσκεται η έδρα του οργανισμού και βρήκα πνεύμα συνεργασίας, μεγάλη προθυμία και μεγάλη δέσμευση και ενθουσιασμό για την εφαρμογή όλων των κανόνων της δέσμης μέτρων. Εγγύηση προσφέρει το σύστημα ασφαλείας Safe Sea Net και τα άλλα τεχνολογικά μέσα αιχμής που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν το κοινό να βεβαιωθεί ότι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματι εφαρμόζονται. Όπως γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά, όταν ο νόμος εκχωρεί στην Επιτροπή μια συγκεκριμένη ευθύνη, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη συμβολή του Οργανισμού για τα καθήκοντα τεχνικής φύσεως.

Σκοπεύω να συνεχίσω την πορεία που χάραξε ο προκάτοχός μου Jacques Barrot και να ζητήσω τη συνεργασία ενός φορέα που θεωρώ αποτελεσματικό, με χρηστή διαχείριση και επανδρωμένο με ανθρώπους που διαθέτουν τη σωστή στάση και πιστεύουν στο έργο που επιτελούν. Και αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για τις επιθεωρήσεις με στόχο την επαλήθευση της σωστής εφαρμογής των κανονισμών ή της εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων παρακολούθησης της κυκλοφορίας. Εν τέλει, θα ήθελα να τονίσω τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός - το σχόλιο αυτό απευθύνεται ιδιαίτερα στον κ. Sterckx – στην εφαρμογή του Safe Sea Net, την ευρωπαϊκή πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων για τη θαλάσσια κυκλοφορία, και τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού κέντρου αναγνώρισης και εντοπισμού πλοίων σε μεγάλες αποστάσεις.

Τα καθήκοντα αυτά συνάδουν με τον κανονισμό του Οργανισμού, παρ’ όλο που δεν αναφέρονται ρητώς, επειδή ο κανονισμός δεν έχει τροποποιηθεί μετά το 2004, αλλά θα συμπεριληφθούν σίγουρα κατά την επόμενη αναθεώρησή του, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. Το γεγονός ότι αυτά τα συγκεκριμένα καθήκοντα δεν αναφέρονται στις οδηγίες ούτε στους συγκεκριμένους κανονισμούς δεν επηρεάζει τον καταμερισμό ρόλων μεταξύ της Επιτροπής και του Οργανισμού.

Για να σας απαντήσω, στόχος μου είναι να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο ότι επιθυμία και στόχος της Επιτροπής είναι να εφαρμόσει τους κανόνες που εγκρίνουμε με τη στήριξη του Οργανισμού. Τι νόημα θα είχε να πούμε στο κοινό: «Πράξαμε κάτι θετικό για σας», εάν δεν είχαμε τότε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε το εφαρμόσουμε και να εξασφαλίσουμε την τήρησή του; Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι τα κράτη μέλη, εκπροσωπούμενα από το Συμβούλιο, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της συμφωνίας. Επειδή συμμετέχουμε από κοινού στο νομοθετικό έργο, νομίζω ότι τα κράτη μέλη θα εφαρμόσουν τους κανόνες που θεσπίζουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Επιτροπή θα εξασφαλίσει την τήρηση και την επικύρωση της δέσμευσης αυτής, ενώ το ίδιο θα ισχύει και για την τεχνική υποστήριξη του Οργανισμού.

 
  
MPphoto
 

  Luis de Grandes Pascual, εισηγητής.(ES) Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος και θα πρέπει να είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι που καταλήξαμε στο σημείο αυτό μετά από μια τόσο μακρά πορεία. Νομίζω ότι η περίπτωση αυτού του πακέτου και ο τρόπος με τον οποίο το χειριστήκαμε, δικαιολογεί πλήρως τη διαδικασία της συναπόφασης.

Το κλειδί του πακέτου αυτού είναι η ανάγκη να καταλήξουν σε συμφωνία η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο πολύ σωστά ανέλαβε πρωτεύοντα ρόλο και – στάση που δικαιολογείται τώρα περισσότερο από ποτέ - και άσκησε πιέσεις, ώστε να θεωρηθεί το πακέτο αυτό απολύτως απαραίτητο. Εξ αρχής δεν ήμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε οποιαδήποτε μορφή ρήξης ή διαχωρισμού, ώστε να το επίτευγμά μας να αποτελέσει εγγύηση για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο ότι υπάρχουν εγγυήσεις για το μέλλον για το ότι τα ad hoc πολιτικά μέτρα θα είναι περιττά. Έτσι δεν θα βρεθούμε σε επονείδιστες καταστάσεις κατά τις οποίες ορισμένοι κάτοχοι της εξουσίας επικρίνουν τις θέσεις κάποιων κυβερνήσεων, ενώ πρέπει να επαινούν τις θέσεις άλλων. Επομένως, στο μέλλον οι σημαντικές αποφάσεις θα λαμβάνονται από ανεξάρτητες επιτροπές, που θα χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων επισταμένως, έγκυρα, άμεσα και με ικανό τρόπο εξασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις θα είναι αυστηρές, σωστές και δίκαιες.

Κι αυτό επειδή έπρεπε να ισορροπήσουμε πολλές διαφορετικές πτυχές στο πακέτο αυτό: οι νηογνώμονες έπρεπε συνδυαστούν με τον θαλάσσιο εξοπλισμό. Όλα τα συμφέροντα έπρεπε να τεθούν σαφώς στο τραπέζι και, πάνω από όλα, το Κοινοβούλιο χρειάστηκε να επιδείξει ηγετικό πνεύμα.

Πρέπει να μας χαροποιεί το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο τήρησε αυτή τη στάση. Μπορεί πλέον περήφανα και απερίφραστα να δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περίμενε τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) να δράσει, αλλά ανέλαβε ηγετικό ρόλο.

Αυτό ήταν το καθήκον μας και δεν έπρεπε να περιμένουμε κανέναν. Θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι και να διατηρούμε τις ελπίδες μας για το μέλλον, βασιζόμενοι στο ότι τα λάθη δεν θα επαναληφθούν και στο ότι αφομοιώσαμε τα διδάγματα του παρελθόντος.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Vlasto, εισηγητής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, καθώς βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της συζήτησης, θα ήθελα να πω ότι το συνολικό έργο θα μας δώσει τη δυνατότητα – φυσικά, με την προϋπόθεση ότι το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει το πακέτο - να ανησυχούμε πολύ λιγότερο για την προστασία των θαλασσών, των ακτών και των συμπολιτών μας.

Το σημαντικό πλέον είναι η εφαρμογή των συνιστώμενων διατάξεων περί πρόληψης και συμμόρφωσης, που πρέπει να έχουν την δέουσα αποτελεσματικότητα σε όλα τα κράτη μέλη. Εάν το καταφέρουμε αυτό, θα έχουμε συμβάλει στη διαφύλαξη της ναυτικής μας κληρονομιάς.

Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Επίτροπο, που επέδειξε αποφασιστικότητα για τη διασφάλιση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγίας και όχι μόνο για τις σχετικές με αυτήν συζητήσεις.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx, εισηγητής. (NL) Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά διαπιστώνω την ύπαρξη συναίνεσης στο Κοινοβούλιο. Η πλειοψηφία υποστηρίζει το περιεχόμενο της δέσμης μέτρων, δηλαδή το συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε. Εγώ εκλαμβάνω αυτή τη στάση ως μήνυμα προς όλους τους εμπλεκομένους ότι δεν πρόκειται για ιδεολογική σύγκρουση, αλλά για τη θέσπιση πρακτικών διευθετήσεων για την βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας.

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντηση που έδωσε στην ερώτησή μου περί αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά τον Οργανισμό και το ρόλο του. Σε περίπτωση που δεν το θυμάστε, ο Οργανισμός αποτελούσε μέρος του πρώτου πακέτου Erika.

Ο Οργανισμός ήταν μια από τις πρώτες προτάσεις: ένας οργανισμός που θα συγκεντρώνει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους ειδικούς, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι εμείς - η Επιτροπή κατά πρώτο λόγο, αλλά και το Κοινοβούλιο - θα διαθέτουμε στήριξη για το έργο μας, δηλαδή τη σύνταξη νομοθετικών κειμένων.

Χαιρετίζω, επίσης, τη συναίνεση και είμαι περήφανος για το επίτευγμά μας, αλλά δεν θεωρώ, κύριε Επίτροπε, όπως είπατε η κ. Vlasto και εσείς, ότι τα πάντα πλέον εξαρτώνται από την ποιότητα της εφαρμογής. Στόχος μας είναι οι αρχές υψηλής ποιότητας – για την υποδοχή των πλοίων σε δυσχερή κατάσταση, για παράδειγμα - σε όλα τα κράτη μέλη. Εάν η ποιότητά τους είναι κάτω από το άρτιο, θα πρέπει να αναλάβετε δράση.

Έτσι λοιπόν τώρα εξαρτάται από εσάς, την Επιτροπή, τις υπηρεσίες της Επιτροπής και τον Οργανισμό, να διασφαλίσετε ότι τα κράτη μέλη πράγματι εφαρμόζουν ό,τι ενσωμάτωσαν στη νομοθεσία τους στον τομέα των ελέγχων κράτους λιμένα, των νηογνωμόνων, του SafeSeaNet και όλα τα θέματα που οριστικοποιούμε ή βελτιώνουμε επί του παρόντος.

Κύριε Επίτροπε, θα είστε υπό την εποπτεία μας και εάν στην επόμενη Επιτροπή διατηρήσετε το χαρτοφυλάκιο των μεταφορών, θα συνεχίσετε να είστε υπό την εποπτεία μας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ποιότητα ανταποκρίνεται πράγματι στο στόχο μας. Σας εύχομαι, λοιπόν, τα καλύτερα. Θα σας παρακολουθούμε, λοιπόν, και θα σας στηρίξουμε ξανά σε περίπτωση που χρειαστούν περαιτέρω προτάσεις.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, εισηγητής. (CS) Θα ήθελα να πάρω την ασυνήθιστη ελευθερία για το μέρος αυτό και να διορθώσω το συνάδελφο, επειδή δεν πρόκειται μόνο για το αν ο Επίτροπος θα παραμείνει στη θέση του, ώστε να βρίσκεται υπό την εποπτεία μας, αλλά, επίσης, και για το αν θα παραμείνουμε και εμείς στη θέση μας. Αυτά με τις διορθώσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν για το πακέτο αυτό. Το εν λόγω έγγραφο παραδόξως παίρνει διαστάσεις μεγάλης επιτυχίας της Τσεχικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε το θέλουμε είτε όχι. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κ. Τούσσα που μίλησε με κάποια πικρία για το πώς γενικά το πακέτο αγνοεί τις συνθήκες εργασίας στη θάλασσα , πράγματι το πακέτο δεν αφορά άμεσα τις συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων, εκτός από την αξιοπρεπή μεταχείριση των πληρωμάτων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και των πληρωμάτων που εμπλέκονται σε ναυτικές καταστροφές. Ωστόσο, πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα επανέλθουν στο ζήτημα αυτό στο άμεσο μέλλον. Μέχρι τώρα το σημαντικό ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών δεν είχε αντιμετωπιστεί καταλλήλως, όπως οι χερσαίες μεταφορές. Και πιστεύω, για να επανέλθω στην αρχική μου παρατήρηση, ότι εφ’ όσον μπορούμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον Επίτροπο Tajani για τον κοινό μας στόχο, θα μπορούμε να συνεργαζόμαστε.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Costa, εισηγητής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το εκτενές και σημαντικό έργο. Θα ήθελα πραγματικά από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω, καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη ναυτική ασφάλεια είναι πλέον σαφώς καλύτεροι από ότι ήταν πριν. Φυσικά, τώρα είναι ευθύνη της Επιτροπής να εξασφαλίσει την εφαρμογή τους και είμαι σίγουρος ότι ο Επίτροπος θα κάνει το χρέος του για να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες αυτοί δεν θα παραμείνουν ανώφελες κενολογίες. Ευτυχώς, ορισμένοι θα τεθούν άμεσα σε ισχύ. Σε άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι οδηγίες θα μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία.

Βέβαια, μόλις κλείσει ένα κεφάλαιο, ανοίγει αμέσως ένα άλλο. Αφήσαμε πολλά θέματα, τα οποία ίσως θα πρέπει να επανεξετάσουμε. Θα αναφέρω μόνο δύο: δεν έχουμε ακόμη οριστικοποιήσει τις λεπτομέρειες των λιμένων καταφυγίου και ελπίζω ότι αυτό δεν θα μας οδηγήσει σε κινδύνους σε περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες στις θάλασσές μας. Το δεύτερο ζήτημα αφορά την επέκταση της κάλυψης των επιβατών στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, καθώς επίσης και την επέκταση της εγχώριας ναυσιπλοΐας.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα, αλλά δεν θα υπήρχε ιδιαίτερο όφελος. Αυτό που αξίζει να κάνουμε τώρα είναι ίσως να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της και τον Επίτροπο για τον ευσυνείδητο τρόπο με τον οποίο παρακολούθησε τη δράση του Κοινοβουλίου και, επίσης, να δικαιώσω το ρόλο του Κοινοβουλίου χωρίς να μας επιτρέψω να γίνουμε υπέρ το δέον φαρισαϊκοί. Θεωρώ ότι αν εξετάσουμε την πρόταση που ξεκίνησε τη νομοθετική διαδικασία και κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο απογυμνώθηκε από την αρχική στάση του Συμβουλίου στην προσπάθειά του για την επίτευξη τελικού αποτελέσματος, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια ότι το Κοινοβούλιο έκανε τη δουλειά του. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε «θεματοφύλακας», γιατί αυτός ο ρόλος ανήκει στην Επιτροπή, αλλά ας πούμε ότι υπήρξε αποφασιστικός υπέρμαχος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του ρόλου που πρέπει να διαδραματίσει η Ευρώπη για το κοινό συμφέρον.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary, εισηγητής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, όλοι μας - με λίγες εξαιρέσεις - γνωρίζουμε τι σημαίνει να νομοθετούμε και να προσδίδουμε προστιθέμενη αξία σε ένα κείμενο που προέρχεται από την Επιτροπή. Από αυτήν την άποψη, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κ. Costa. Για το Κοινοβούλιο δεν πρόκειται απλά για μια άσκηση για την οποία είμαστε περήφανοι, αλλά για μια συναρπαστική πραγματικότητα τη στιγμή που η Ευρώπη χρειάζεται μια ανάταση.

Θα ήθελα να δηλώσω, γιατί δεν είμαι σίγουρος εάν τονίστηκε δεόντως, ότι το παρόν νομοθετικό πακέτο που περιλαμβάνει επτά συν ένα κείμενα στην πραγματικότητα θα προχωρήσει με δύο ταχύτητες: Πέντε συν ένα κείμενα για τα οποία θα μας ζητηθεί αύριο να επικυρώσουμε την διαδικασία συνεννόησης και τη συμφωνία και άλλα δύο (η έκθεση του κ. Fernandes και η δική μου) που θα συνεχίσουν στη δεύτερη ανάγνωση, επειδή αρχικά τις απέρριψε το Συμβούλιο.

Καθώς σχεδόν ως εκ θαύματος καταλήξαμε σε συμφωνία με το Συμβούλιο λόγω του ότι οι συνεισηγητές μας είχαν την ευγένεια να μας προσφέρουν ένα μέσο σύνδεσης με τις δικές τους εκθέσεις, ώστε το Συμβούλιο να συμφωνήσει και να υποχρεωθεί να δηλώσει τη θέση του, δεν βρισκόμαστε παρά στη δεύτερη ανάγνωση της έκθεσης του κ. Fernandes και της δικής μου. Φυσικά, δεν θέλουμε να τύχουν τροποποιήσεων και δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό, καθώς δεν έχει υποβληθεί καμία τροπολογία. Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι αύριο θα εγκριθούν ως έχουν, πράγμα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να τις ενσωματώσουμε εκ νέου στη δέσμη μέτρων έχοντας σημειώσει πολύ ικανοποιητική επιτυχία σε σχέση με το Συμβούλιο.

Επίτροπε, η μπάλα βρίσκεται τώρα στη δική σας μεριά του γηπέδου. Γνωρίζουμε όλοι ότι για να εποπτεύσετε την εφαρμογή της νομοθεσίας σε πολλούς τομείς δεν αρκεί να θεσπίζονται οι κανόνες εδώ, αλλά πρέπει να μεταφέρονται και στην νομοθεσία των κρατών μελών.

Προσωπικά πιστεύω ότι, σε ό,τι αφορά την υποχρέωση ασφάλισης έναντι ζημιών σε τρίτα μέρη, με άλλα λόγια, σοβαρή μόλυνση και βλάβες που προκύπτουν από ναυτικά ατυχήματα, πρέπει να εξασφαλίσουμε ειδικά την επικύρωση των βασικών διεθνών συμβάσεων, επειδή πρόκειται για δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη. Πιστεύω, επίσης, ότι θα ήταν καλό για την Επιτροπή να καταθέσει σχετική έκθεση προς το Κοινοβούλιο το 2012.

 
  
MPphoto
 

  Emanuel Jardim Fernandes, εισηγητής.(PT) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τη Γαλλική Προεδρία για την ευκαιρία που μας έδωσε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες για αυτό το πακέτο. Επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο Tajani και την Επιτροπή για τη σημαντική συμβολή τους στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα να κάνω ειδική μνεία για όλους τους εισηγητές και κυρίως τον κ. Kohlíček και, αν μου επιτρέπετε, τη σκιώδη εισηγήτρια, κ. Miguélez Ramos, οι οποίοι εξασφάλισαν ότι συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών, όπως εκείνη που προέκυψε από το ναυάγιο του Prestige, δεν θα ξανασυμβούν, καθώς επίσης και ότι ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του στην περίπτωση που συμβεί το χειρότερο. Ευχαριστώ τον κ. Costa, με τον οποίο συνεργάστηκα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ειδικά για την έκθεση σε σχέση με την ευθύνη των μεταφορέων επιβατών, όσο ήμουν εισηγητής της Ομάδας των Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι τύποι θαλάσσιων μεταφορών εγγυώνται την προστασία των επιβατών, ότι υφίστανται μέσα χρηματικής αποζημίωσης των επιβατών για τις περιπτώσεις όπου συμβαίνει το χειρότερο και ότι εκείνοι που δυνητικά θα υποστούν τις χειρότερες επιπτώσεις τυγχάνουν της καλύτερης προστασίας άμεσα, ακόμα και εκ των προτέρων, άσχετα με το ποιος ευθύνεται.

Υπάρχουν μέσα προσφυγής στη δικαιοσύνη που είναι αρκετά σαφή, προσβάσιμα και βασίζονται σε σαφείς και εκ των προτέρων διαθέσιμες πληροφορίες. Όπως έχω ήδη πει, η έγκριση του τρίτου ναυτιλιακού πακέτου αποτελεί σημαντική νίκη για την ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία. Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε ένα κείμενο που βελτιώνει τις ζωές όλων μας, προάγει την ενισχυμένη ασφάλεια στις θάλασσες, τους ωκεανούς και τα εσωτερικά ύδατα και προετοιμάζει το μέλλον μας. Ψηφίζοντας για το πακέτο αυτό αύριο, αποδίδουμε φόρο τιμής στα θύματα όλων των ναυτικών τραγωδιών του πρόσφατου και απώτερου παρελθόντος και τιμούμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ελπίζω, κύριε Αντιπρόεδρε, ότι οι διατάξεις του πακέτου που θα υιοθετήσουμε αύριο θα τηρηθούν, ώστε οι προσδοκίες που έχουμε πλέον δημιουργήσει στους πολίτες να μεταλλαχθούν σε πραγματική ενίσχυση της ασφάλειας και των δικαιωμάτων τους.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, καθώς ολοκληρώνουμε τη συζήτηση και έχοντας ευχαριστήσει τους Αντιπροέδρους κκ. Barrot και Tajani και τη Γαλλική Προεδρία, ιδιαίτερα τον κ. Bussereau, θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλους όσους εργάζονται στην Επιτροπή Συνεννόησης και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που συνεργάστηκαν μαζί μας στον τομέα αυτό για αρκετά χρόνια. Συνέβαλαν και αυτοί στην επιτυχία που σημειώσαμε και για το λόγο αυτό ζητώ να τους ευχαριστήσουμε.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα μόνο να προσθέσω κάτι στις παρατηρήσεις του κ. Jarzembowski. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε και εκείνον ως Πρόεδρο της Προσωρινής Επιτροπής για Βελτίωση της Ασφάλειας στη Θάλασσα, η οποία συστήθηκε για να ρίξει φως στην υπόθεση του Prestige, που αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο τη βάση του σημερινού θέματος που εξετάζουμε.

Σε περίπτωση χάσουμε την επαφή με τον κ. Jarzembowski, θα ήθελα να του πω ότι πάντα θα θυμόμαστε την ικανότητα που επέδειξε στην επιτροπή αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Κ. Ayala Sender, φυσικά κι εγώ από την έδρα συγχαίρω το συνάδελφο που σίγουρα υπήρξε πολύ αποτελεσματικός ως πρόεδρος και του εύχομαι κάθε ευτυχία και επιτυχία.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο.

Γραπτές δηλώσεις (Άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Dushana Zdravkova (PPE-DE), γραπτώς.(BG) Κυρίες και κύριοι, ο συμβιβασμός στον οποίο καταλήξαμε θα παγιώσει τη νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια και τη μεταφορά σημαντικών διεθνών μηχανισμών στην κοινοτική νομοθεσία. Εγκρίνοντας το πακέτο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δημιουργήσει ένα νέο σημείο αναφοράς για τα πρότυπα διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων.

Τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν ως αποτέλεσμα του ατυχήματος του δεξαμενόπλοιου Erika, αλλά θα ήθελα να σας θυμίσω και μια άλλη, πιο πρόσφατη περίπτωση. Στις 13 Φεβρουαρίου 2004, 7,5 ναυτικά μίλια από το Βόσπορο, το πλοίο «Ήρα» βυθίστηκε με ολόκληρο το πλήρωμά 19 ατόμων του. Οι συνθήκες του ναυαγίου δεν έχουν ακόμα διαλευκανθεί. Πέντε χρόνια μετά από αυτήν την τραγωδία που συνέβη σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα και περισσότερο παρακολουθούμενα σημεία του κόσμου, κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βυθίστηκε το πλοίο. Επιπλέον, κανείς δεν ξέρει τίποτα για τις επιχειρήσεις διάσωσης που έλαβαν χώρα μετά την εκπομπή του σήματος έκτακτης ανάγκης.

Η διερεύνηση των αιτιών και των συνεπειών του ατυχήματος βρίσκεται επί του παρόντος σε αδιέξοδο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 17 πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 2 πολίτες της Ουκρανίας έχασαν τη ζωή τους και μέχρι τώρα κανείς δεν έχει λογοδοτήσει.

Είναι σαφές ότι οι νέοι κανόνες που θεσπίζουμε δεν θα προλάβουν τέτοιες τραγωδίες, αλλά ελπίζω ότι θα εξασφαλίσουν τη διενέργεια διαφανούς, πλήρους και αντικειμενικής διερεύνησης, ώστε να λογοδοτήσουν οι ένοχοι.

 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου