Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0077/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0077/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0114

Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5.14. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (A6-0077/2009, Michael Cashman) (ψηφοφορία)
PV
  

Πριν από την τελική ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, εισηγητής. − Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα, βάσει του άρθρου 53, να ζητήσω από την Επιτροπή να ανταποκριθεί και να μας πει εάν σκοπεύει να εγκρίνει όλες τις τροπολογίες του Ευρωκοινοβουλίου, όπως αυτές εγκρίθηκαν σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Günter Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, έχω την τιμή να κάνω την ακόλουθη δήλωση εξ ονόματος της Επιτροπής.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις τροπολογίες που ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο, τις οποίες και θα μελετήσει αναλυτικά. Η Επιτροπή επιβεβαιώνει την προθυμία της να αναζητήσει μια συμβιβαστική λύση με το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η Επιτροπή θα εξετάσει την πρόταση της μόνο αφότου οι δύο κλάδοι της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής τοποθετηθούν. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει να επιδιώκει τον εποικοδομητικό διάλογο, εν τω μεταξύ, και με τα δύο θεσμικά όργανα.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, εισηγητής. − Κυρία Πρόεδρε, δεν γνωρίζω που βρισκόταν ο Επίτροπος, αλλά τοποθετηθήκαμε σήμερα το πρωί.

Ως εκ τούτου, θα ήθελα να ζητήσω από την Ολομέλεια να ψηφίσει την αναπομπή της έκθεσης στην επιτροπή, γεγονός που θα παράσχει στην επιτροπή την ευελιξία να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Συνεπώς, ζητώ τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου για αναπομπή στην επιτροπή.

 
  
 

(Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα αναβολής της τελικής ψηφοφορίας)

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, εισηγητής. − Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ το Ευρωκοινοβούλιο για την υπομονή του σε αυτό το θέμα, η τελική μου παρέμβαση. Μπορώ να σας ζητήσω τώρα, κυρία Πρόεδρε, να συντάξετε επίσημη πρόσκληση προς την τσεχική Προεδρία, καθώς και προς την επόμενη σουηδική Προεδρία, για το άνοιγμα επίσημου διαλόγου με το Ευρωκοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν;

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε στον κατάλογο ψηφοφορίας και για λόγους σαφήνειας και συνοχής του κειμένου που έχουμε πλέον εγκρίνει, θα σας παρακαλούσα να ζητήσετε από τις υπηρεσίες της Ολομέλειας να προβούν, χωρίς ουσιαστική αλλαγή, στις ακόλουθες ενέργειες: να ομαδοποιήσουν τα άρθρα βάσει του περιεχομένου τους σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, να επαναδιοργανώσουν αντίστοιχα τις αιτιολογικές σκέψεις και τους ορισμούς και να διαμορφώσουν και να δημοσιεύσουν τη θέση του Ευρωκοινοβουλίου ως ενοποιημένο κείμενο το συντομότερο δυνατόν.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την τεράστια και επιβοηθητική εργασία όχι μόνο των γραμματειών, αλλά και των υπηρεσιών κατάθεσης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Θα διαβιβάσω αυτό το αίτημα, λοιπόν, κ. Cashman, και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν.

 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου