Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2334(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0063/2009

Predkladané texty :

A6-0063/2009

Rozpravy :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 11/03/2009 - 5.23
CRE 11/03/2009 - 5.23
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0123

Rozpravy
Streda, 11. marca 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5.23. Plán hospodárskej obnovy Európy (A6-0063/2009, Elisa Ferreira) (hlasovanie)
PV
  

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Gunnar Hökmark (PPE-DE). – Vážená pani predsedajúca, rád by som informoval našu skupinu o tom, že je chyba v našich zoznamoch hlasujúcich v súvislosti s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 113: v zozname hlasujúcich by malo byť plus, a nie mínus.

 
  
 

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 93:

 
  
MPphoto
 

  Elisa Ferreira, spravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca, ide len o zmenu znenia odseku 93, pokiaľ ide o „čo najskorší návrat“ k riadnemu štátnemu financovaniu, namiesto „keď to umožnia hospodárske podmienky“, v zmysle dohody s tieňovými spravodajcami.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý)

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 71:

 
  
MPphoto
 

  Alain Lipietz (Verts/ALE).(FR) Vážená pani predsedajúca, toto je čisto technický pozmeňujúci a doplňujúci návrh. V našom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je tlačová chyba. Je tam zarážka v nasledujúcom znení: „zintenzívniť odstraňovanie prekážok“. Nahradili sme ju znením „odstrániť neodôvodnené prekážky“, ale, žiaľ, v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ostal starý odsek a stará zarážka. Preto je to tretia zarážka, ktorú sme mierne pozmenili, a nie je potrebné ponechať starú verziu.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý)

– Pred začiatkom hlasovania o návrhu uznesenia:

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (PSE).(DE) Vážená pani predsedajúca, podľa nadšenej reakcie Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov na moje vystúpenie vidíte, ako dobre sa veci vyvíjali počas nášho hlasovania.

Rád by som sa poďakoval svojej kolegyni, pani poslankyni Ferreirovej, ktorá vykonala obrovské množstvo práce, aby sme dosiahli tento výsledok. Tiež by som sa rád poďakoval pánovi poslancovi Hökmarkovi, pani poslankyni Herczogovej, pánovi poslancovi Bullmannovi a pánovi poslancovi Lehnemu, ktorí podľa môjho názoru tvrdo pracovali na podobnom lisabonskom uznesení.

Ako však vidíte podľa reakcie skupiny PPE-DE, atmosféra bola búrlivá. Radi by sme vám poďakovali za to, že ste s nami hlasovali o zatvorení daňových rajov a o solidarite s členskými štátmi. Ešte pred niekoľkými minútami veci vyzerali úplne inak. Slúži vám ku cti, že ste podporili šírenie sociálnej demokracie. Je to dobré pre Európsky parlament, ktorý sa posunul smerom doľava.

(Potlesk od poslancov ľavice a protesty od poslancov pravice )

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE).(FR) Vážená pani predsedajúca, rád by som iba pripomenul Skupine socialistov v Európskom parlamente a Skupine Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov, že v tomto Parlamente sú aj iné skupiny než tieto dve veľké skupiny.

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE).(DE) Vážená pani predsedajúca, jedna vec týkajúca sa programu. Možno by ste mohli vysvetliť Parlamentu, podľa ktorého článku rokovacieho poriadku si mohol pán poslanec Schulz vziať slovo.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Vážené dámy, vážení páni, samozrejme chcem povedať pánovi poslancovi Nassauerovi, že má v podstate pravdu. Niekedy je však v záujme demokracie potrebné trochu prekročiť hranice.

Tým myslím, vážené dámy a vážení páni, že som dala slovo pánovi poslancovi Schulzovi v súlade s článkom 141 rokovacieho poriadku. Bol absolútne oprávnený hovoriť.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE-DE) . – (FR) Vážená pani predsedajúca, hovoril v mene Komisie? Pretože sa chce stať komisárom? Alebo hovoril ako predseda skupiny?

 
  
 

Po konečnom hlasovaní:

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi (ALDE).(IT) Vážená pani predsedajúca, chcel by som požiadať o vysvetlenie. Pokiaľ viem, nekonalo sa konečné hlasovanie o správe pána poslanca Reula. Mohli by ste, prosím, potvrdiť, či je to pravda?

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Vážený pán poslanec Prodi, prijali sme pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3, ktorý preto nahrádza celé uznesenie.

 
Posledná úprava: 12. júna 2009Právne oznámenie