Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0061(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0117/2009

Ingivna texter :

A6-0117/2009

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.17
CRE 25/03/2009 - 3.17
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0183

Debatter
Onsdagen den 25 mars 2009 - Strasbourg EUT-utgåva

3.17. Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EG och Cariforum-staterna (A6-0117/2009, David Martin) (omröstning)
PV
 

– Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  David Martin, föredragande. − (EN) Fru talman! Jag är medveten om hur angelägna mina kolleger är om sina luncher. Eller är det tvärtom? Jag vet inte riktigt, men ge mig bara två minuter.

I måndags kväll ägde det rum en mycket viktig debatt här, som handlade om huruvida vi bör stödja Cariforum-förslaget. Det är viktigt att såväl kommissionen som rådet har lovat oss att deras biståndslöften ska genomföras snabbt och med hög kvalitet i biståndet. De har försäkrat oss att ingenting i avtalet om ekonomiskt partnerskap kommer att påverka tillgången till läkemedel i länderna i Västindien. De har försäkrat oss att klausulen om mest gynnad nation inte alls kommer att tillämpas så att den påverkar handeln mellan länderna i söder, och att översynen med femårsintervall i slutet av den första fasen av det ekonomiska partnerskapsavtalet kommer att genomföras seriöst och med hänsyn till utvecklingsmålen.

Med utgångspunkt från dessa löften – och naturligtvis förutsatt att de nu tas till protokollet och att såväl rådet som kommissionen försäkrar att de kommer att respektera och följa sina åtaganden – så anser jag att kammaren i dag med en överväldigande majoritet bör kunna godkänna det ekonomiska partnerskapsavtalet med länderna i Västindien.

Jag vill tacka kommissionsledamot Catherine Ashton för hennes oerhört samarbetsvilliga inställning här, och för hennes engagemang. Att hon har kommit hit för omröstningens skull säger allt om henne. Omröstningen var planerad till på tisdag. Jag vet att hon har bokat av viktiga möten för att kunna vara här i dag, och att hon har gjort viktiga utfästelser till parlamentet. Jag tackar kommissionen för dess samarbetsvilja, och uppmanar ledamöterna att rösta för förslaget.

 
  
MPphoto
 

  Helmuth Markov (GUE/NGL). – (DE) Fru talman, mina damer och herrar! En ordningsfråga. Jag skulle vilja citera ur ett brev som talman Hans-Gert Pöttering har skickat mig som ordförande i utskottet för internationell handel. Bara lugn, jag ska inte läsa upp hela brevet.

(EN) ”Den tolkning av artikel 47 av utskottet för konstitutionella frågor som ni hänvisar till tillkännagavs vid parlamentets sammanträde den 18 februari 2009, och ansågs antagen eftersom ingen hade något att invända. […] De förslag som rörde de två avtalen om ekonomiskt partnerskap [det vill säga David Martins och Erika Manns betänkanden] tillkännagavs formellt och översändes till ert utskott [det vill säga utskottet för internationell handel] först vid sammanträdet den 19 februari 2009. Ovannämnda tolkning gör att artikel 47 varken kan tillämpas på dessa två förfaranden eller på något annat förfarande.”

(DE) Samtliga hänvisningar till artikel 47 måste därmed tas bort från de officiella handlingarna. Det gäller såväl dokumentets försättsblad som innehållsförteckningen, sidan med yttrandet och sidan med ärendets gång, som är den sista sida som utskottet för internationell handel ansvarar för. Jag vill att detta tas till protokollet.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. Tack ska ni ha, herr Markov. Jag blev faktiskt tvungen att meddela parlamentet att det finns en rättelse till samtliga språkversioner av betänkandet, där hänvisningen till artikel 47 utgår. Vi ska därför ta itu med det som ni har påpekat. Vi verkar vara överens, och kan därmed fortsätta.

 
Senaste uppdatering: 12 augusti 2010Rättsligt meddelande