Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/2560(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0152/2009

Debatten :

PV 24/03/2009 - 11
CRE 24/03/2009 - 11

Stemmingen :

PV 25/03/2009 - 3.20
CRE 25/03/2009 - 3.20

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0186

Debatten
Woensdag 25 maart 2009 - Straatsburg Uitgave PB

3.20. De toekomst van de automobielindustrie (stemming)
PV
  

Vóór de eindstemming

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz (PSE). - (DE) Mevrouw de Voorzitter, ik verwijs naar artikel 146 van het Reglement en ik dank u dat u mij het woord daarover geeft. Ik wil met name de afgevaardigden uit de Bondsrepubliek Duitsland verzoeken om begrip te hebben voor het feit dat ik nu het woord heb gevraagd.

Aan het begin van de stemming heeft Jean-Marie Le Pen het woord genomen. De heer Le Pen heeft in zijn bijdrage herhaald dat het bestaan van gaskamers in Auschwitz een detail in de wereldgeschiedenis was. Onder verwijzing naar artikel 146 van het Reglement, dat bepaalt hoe leden van het Parlement zich dienen te gedragen, verzoek ik het Bureau van het Parlement om na te gaan of een dergelijke uitspraak toelaatbaar is in een kamer van afgevaardigden, die de geest van verzoening en begrip en respect voor de slachtoffers, met name van het fascisme van Hitler moet eerbiedigen. Ik zou het zeer op prijs stellen als het Bureau van het Parlement zich zou beraden over passende maatregelen.

(Applaus)

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul (PPE-DE).(FR) Alstublieft: een beetje respect voor de mensen die in Auschwitz en elders zijn omgebracht. We hebben nog twee minuten. Een beetje respect, dus.

Ik wil graag zeggen dat ik het geheel eens ben met de heer Schulz, en dat wat we hier vandaag gehoord hebben in dit Parlement niet thuishoort.

(Applaus)

 
  
 

Na de eindstemming

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Mevrouw Wallis, het is uiterst betreurenswaardig dat u de heer Daul en de heer Schulz wél aan het woord heeft gelaten en mij niet. U heeft inderdaad in een verslag aangegeven dat u een specialist bent in het variabel interpreteren van het Reglement.

Voortbordurend op hetgeen de heer Schulz heeft gezegd zou ik daarom willen voorstellen om dit gebouw niet langer het Winston Churchill-gebouw te noemen. In zijn twaalf delen tellende memoires over de Tweede Wereldoorlog heeft Churchill niet één regel gewijd aan de geschiedenis van de gaskamers.

 
Laatst bijgewerkt op: 12 augustus 2010Juridische mededeling