Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0028/2009 (B6-0224/2009)

Συζήτηση :

PV 25/03/2009 - 13
CRE 25/03/2009 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

13. Ασφαλής και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση σχετικά με την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Μάιο του 2009 υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) αναφορικά με τις συνθήκες για τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης για την ασφαλή και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανακύκλωση των πλοίων του Johannes Blokland, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (O-0028/2009 – B6-0224/2009).

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, συντάκτης − (NL) Κύριε Πρόεδρε, επιστρέφοντας στην ολομέλεια του Μαίου του προηγούμενου έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τήρησε σαφή θέση κατά των υποτιμητικών για τον άνθρωπο και καταστροφικών για το περιβάλλον καταστάσεων που έχουν σχέση με τη διάλυση των πλοίων. Παρόλα αυτά, σε διάφορες ακτές στη Νότια Ασία, τεράστια ποντοπόρα πλοία προς διάλυση αποσυναρμολογούνται ακόμη υπό συνθήκες που είναι καταστροφικές για το περιβάλλον και υποτιμητικές για τον άνθρωπο. Στο Μπαγκλαντές για παράδειγμα, ούτε ένα από τα 36 σημεία διάλυσης δεν είναι συμβατό με τα ελάχιστα περιβαλλοντικά πρόυτπα και τα πρότυπα ασφάλειας.

Το καλό είναι ότι, γι’ αυτόν το λόγο, το Ανώτατο Δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές πριν από μία εβδομάδα να κλείσει αυτούς τους «σταθμούς διάλυσης» σε διάστημα δύο εβδομάδων. Ταυτόχρονα, το ίδιο Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε σε όλα τα πλοία που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες να εισέρχονται στο έδαφος του Μπαγκλαντές. Επιπλέον, ο Υπουργός Περιβάλλοντος του Μπαγκλαντές έχει διορία τρεις μήνες για να θεσπίσει κανόνες που να συμμορφώνονται με τη Σύμβαση της Βασιλείας, για την ανακύκλωση των πλοίων προς διάλυση.

Αυτά είναι τα ίδια σημαντικά μέτρα που υπερασπίστηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα του προηγούμενου έτους. Μπορούμε σχεδόν να συγχωρήσουμε κάποιον επειδή σκέφθηκε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Μπαγκλαντές είχε διαβάσει το ψήφισμά μας. Θεωρώ αυτή την απόφαση ως μία σημαντική νίκη στην καταπολέμηση των απαράδεκτων πρακτικών που αναφέρθηκαν νωρίτερα. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές παρακολουθεί δεόντως τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Μπαγκλαντές αλλά και για άλλες Ασιατικές χώρες.

Έχω παρατηρήσει ήδη ότι οι προσπάθειες των μεμονωμένων κρατών δεν θα είναι επαρκείς. Χρειάζεται επειγόντως μία λύση σε παγκόσμιο επίπεδο για το πρόβλημα της διάλυσης των πλοίων. Τον Μάιο αυτού του έτους, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) διοργανώνει μία παγκόσμια διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ, σκοπός της οποίας είναι να συνάψει μία παγκόσμια συμφωνία για την ανακύκλωση των πλοίων προς διάλυση. Το ψήφισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των τροφίμων πρέπει να διασφαλίζει ότι αποστέλλεται ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Αναφορικά με το ψήφισμα του προηγούμενου έτους, είναι σημαντικό να προσθέσουμε τα ακόλουθα πέντε σημεία. Πρώτον, πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα πλοία προς διάλυση που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να εμπίπτουν στη Σύμβαση της Βασιλείας. Σε συνέχεια της συζήτησης, οι ορισμοί δεν εμπίπτουν στα συμφέρονται της περιβαλλοντικής προστασίας. Η Τροπολογία 1 που προτείνει η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών αποδυναμώνει κάπως αυτή τη θέση και ως εκ τούτου δεν μπορώ να να την υποστηρίξω. Δεύτερον, η μεταφορά των πλοίων για επιτόπια διάλυση πρέπει να θεωρείται ως απαράδεκτη. Τρίτον, πρέπει να λάβουμε μέτρα – ιδιαίτερα σχετικά με τη σταδιακή απόσυρση των δεξαμενόπλοιων μονού κύτους – πριν το τέλος της μακράς περιόδου επικύρωσης. Τέταρτον, πρέπει να χαιρετίσουμε την πιστοποίηση των σταθμών διάλυσης. Πέμπτον, τα μέτρα πρέπει να εξακολουθήσουν να συμπεριλαμβάνουν ένα υποχρεωτικό ταμείο εντός του πλαισίου της ευθύνης του παραγωγού – όπως δήλωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι επανεξετάζει αυτή τη θέση. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ακούσω τον Επίτροπο Figel να μας αναφέρει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι προετοιμασμένη για να δημιουργήσει ένα ταμείο απόσυρσης.

Με αυτό το ψήφισμα, σε συνδυασμό με το ψήφισμα του προηγούμενου έτους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζει μία σαφή πορεία προς τη λύση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν. Χαιρετίζω το υψηλό επίπεδο συμφωνίας που υπάρχει γι’ αυτό το θέμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, και στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα καταβάλλουν μία εξίσου κοινά αποδεκτή προσπάθεια προκειμένου να συνάψουν μία πλήρη σύμβαση στο Χονγκ Κονγκ σε δύο μήνες, μία συμφωνία που διαφυλάσσει σωστά τα συμφέροντα της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Θα ήθελα ο Επίτροπος Figel να μας αναφέρει εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει αυτή τη σαφή πορεία ως βασικό στοιχείο κατά τις διαπραγματεύσεις στη διάσκεψη του ΔΝΟ καθώς και ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή της σύμβασης που θα συναφθεί.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον που εξέφρασε και για τη συνεχή συμμετοχή του αναφορικά με τη διάλυση των πλοίων. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κ. Blokland.

Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα καλό σημείο έναρξης για περαιτέρω δράση σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην επίλυση αυτού του διεθνούς προβλήματος. Αυτά τα ερωτήματα είναι επίσης καίρια, υπό το πρίσμα της πρόσφατης απόφασης του Ανώτατου Διακστηρίου του Μπαγκλαντές που μόλις αναφέρατε και της κατάστασης σε αυτή τη χώρα. Ως συνέπεια αυτής της απόφασης, κάθε σταθμός ανακύκλωσης των πλοίων θα κλείσει σε διάστημα δύο εβδομάδων, καθώς δεν είχαν την έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η εισαγωγή επικίνδυνων πλοίων που περιλαμβάνονται σε λίστα θα απαγορευθεί και όλα τα εισαγόμενα πλοία θα πρέπει να καθαρίζονται εκ των προτέρων. Τέλος, το Μπαγκλαντές θα αρχίσει τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διάλυση πλοίων σε εναρμόνιση με τη Σύμβαση της Βασιλείας.

Τώρα, ας εξετάσουμε την κατάσταση που ισχύει εδώ, απαντώντας στις ερωτήσεις σας.

Η πρώτη ερώτησή σας αφορά στη σταδιακή απόσυρση της πρακτικής της προσάραξης – τη μέθοδο διάλυσης των πλοίων που βρίσκονται στο τέλος της διάρκειας ζωής τους απευθείας στην ακτή.

Συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας σχετικά με τους σοβαρούς κινδύνους που αυτό ενέχει για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Λάβαμε υπόψη το θέμα της πρότασης απαγόρευσης σε επίπεδο ΕΕ για την προσάραξη κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων της στρατηγικής μας. Υπήρχαν ορισμένες ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα κάθε τέτοιου είδους απαγόρευσης, αφού θα ίσχυε μόνο σε πλοία με σημαία της ΕΕ και μπορεί να καταστρατηγηθεί εύκολα και νόμιμα με την αλλαγη της σημαίας.

Πιστεύουμε ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό να καταβάλλουμε προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι τεχνικές οδηγίες που δημιουργούνται προς το παρόν για να υποστηρίξουν τη μελλοντική Σύμβαση του ΔΝΟ πραγματικά οδηγούν σε ασφαλή και περιβαλλοντικά κατάλληλη ανανκύκλωση των πλοίων. Η πρόοδος που σημειώνεται κατά τη δημιουργία αυτών των οδηγιών μέχρι τώρα είναι πολύ ενθαρρυντική. Σε κάθε περίπτωση, είναι ιδιαίτερα αμφίβολο ότι η παραδοσιακή πρακτική της προσάραξης θα έχει τη δυνατότητα να συμμορφώνεται με τις επικείμενες οδηγίες.

Επίσης, αναφορικά με τη δεύτερη ερώτησή σας, είμαι στην ευχάριστη θέση να βεβαιώσω ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει πλήρως την εκπόνηση μιας αποτελεσματικής και πρώιμης μεταφοράς της Σύμβασης για την Ανακύκλωση των Πλοίων στη νομοθεσία της ΕΕ. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος έχει ήδη ξεκινήσει αρκετές μελέτες και ασχολείται με την αξιολόγηση των επιπτώσεων των βασικών στοιχείων της Σύμβασης. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει τον ηγετικό της ρόλο και την ύψιστη προτεραιτότητα που δίνουμε σε αυτό το θέμα. Αυτό θα ενισχύσει την επικύρωση από τρίτες χώρες και κατά συνέπεια θα επιταχύνει τη θέση σε ισχύ αυτής της σύμβασης.

Ωστόσο, συμμερίζομαι τις ανησυχίες που τονίζονται ιδιαίτερα στην τρίτη ερώτησή σας σχετικά με τη σπουδαιότητα της μη υπονόμευσης του υφιστάμενου κοινοτικού κεκτημένου. Πρέπει να διαφυλάξουμε τις υφιστάμενες απαιτήσεις όσον αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων και στην περιβαλλοντική προστασία κατά τη μεταφορά της Σύμβασης του ΔΝΟ. Επίσης, στη μελέτη μας, κατά συνέπεια θα συγκρίνουμε προσεκτικά τις απαιτήσεις της Σύμβασης του ΔΝΟ με το κοινοτικό κεκτημένο. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι θα διασφαλίσουμε ιδιαίτερα ότι ο Κανονισμός που διέπει τις μεταφορές αποβλήτων του 2006 δεν υπονομεύεται.

 
  
MPphoto
 

  Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή η ερώτηση, όπως εξήγησε ο κ. Blokland, είναι ιδιαίτερα καίρια, με δεδομένη τη διπλωματική συνδιάσκεψη σχετικά με τη σύμβαση για την ανακύκλωση των πλοίων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Μάιο. Κατά συνέπεια, θέλω να συγχαρώ τον κ. Blokland, όχι μόνο για την ερώτηση, αλλά επίσης για το ψήφισμα που συνέταξε.

Στο Λαϊκό Κόμμα, τασσόμαστε υπέρ της καταπολέμησης των ακατάλληλων πρακτικών και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τη διάλυση των πλοίων και ως εκ τούτου υποστηρίζουμε την πρόταση του κ. Blokland για το ψήφισμα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημεία που μας προκαλούν ανησυχία.

Η πρώτη είναι η παράγραφος 3 – στην οποία επίσης αναφέρθηκε ήδη ο ίδιος ο κ. Blokland – η οποία δηλώνει ότι τα πλοία πρέπει να θεωρούνται στο σύνολό τους ως επικίνδυνα απόβλητα και συνεπώς πρέπει να εμπίπτουν στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βασιλείας. Έχουμε υποβάλλει μία τροπολογία γι’ αυτή την παράγραφο, διότι υπάρχουν αποκλίνουσες ερμηνείες, τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι η Σύμβαση της Βασιλείας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφωνία με αυτή. Πρέπει να είναι η μελλοντική διεθνής συμφωνία για τη διάλυση των πλοίων, ωστόσο, αυτό καθορίζει τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της.

Η παράγραφος 14 της πρότασης ψηφίσματος απαιτεί επίσης ένα μηχανισμό χρηματοδότησης που βασίζεται στις υποχρεωτικές εισφορές από τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Πραγματικά μας φαίνεται κάπως πρόωρο να συζητάμε επί του παρόντος για τις υποχρεωτικές εισφορές, όταν μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία απόφαση, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει το σύστημα που πρόκειται να εγκριθεί μέσω αυτής της χρηματοδότησης και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μία σαφή απάντηση ούτε γι’ αυτό το θέμα.

Τέλος, στην παράγραφο 15 υπάρχει η απαίτηση η Επιτροπή να αποδείξει σαφώς ότι το κράτος που έχει δικαιοδοσία στα απόβλητα είναι το αρμόδιο κράτος. Δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να αποφασίσει η Επιτροπή. Αντίθετα, θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να αποφασισθεί επίσης σε επίπεδο διεθνούς συμφωνίας.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι να διαφυλάξουμε τη συνοχή μεταξύ της μελλοντικής συμφωνίας για την ανακύκλωση των πλοίων και της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους, ενώ δεν λαμβάνουμε υπόψη μόνο τη Σύμβαση της Βασιλείας, αλλά επίσης όλη την υφιστάμενη νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 

  Ján Figeľ, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα σχόλια της κ. Ayuso και του κ. Blokland και ιδιαίτερα για το έργο που ανέλαβε ο τελευταίος. Όπως δήλωσα προηγουμένως, ιδιαίτερα αναφορικά με τα απόβλητα ή τα επικίνδυνα απόβλητα, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή της Σύμβασης θα εναρμονίζεται πλήρως με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, ο οποίος εγκρίθηκε σχετικά πρόσφατα.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση, δεν υπάρχει κάποιο ταμείο ή κάποιος μηχανισμός προς το παρόν. Ξεκινήσαμε μία μελέτη, προκειμένου να προετοιμάσουμε τις ενδεχόμενες επιλογές ή τη λύση και σύντομα θα ξεκινήσουμε δημόσιες διαβουλεύσεις γι’ αυτό το θέμα. Κατά συνέπεια, τα σχόλιά σας, τώρα και τότε, θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, ειδικά για τη σύσταση του ταμείου απόσυρσης.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009.

 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου