Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2248(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0082/2009

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 26/03/2009 - 4.6
CRE 26/03/2009 - 4.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0192

Puheenvuorot
Torstai 26. maaliskuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

5. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE). – (SK) Elintarvikkeiden jakelua vähävaraisimmille yhteisön alueella koskeva ohjelma on 22 vuoden olemassaolonsa aikana edistänyt yhteisen maatalouspolitiikan kahden päätavoitteen toteuttamista. Sillä edistetään markkinoiden vakauttamista, koska interventiovarastoja vähennetään ja sillä turvataan tarvittavat elintarviketoimitukset EU:n vähävaraisimmille asukkaille. Äänestin sen vuoksi Czesław Adam Siekierskin kuulemismenettelyn piiriin kuuluvan mietinnön puolesta. Se koskee uutta komission ehdottamaa ohjelmaa elintarvikkeiden jakamisesta vähävaraisimmille.

Tähän järjestelyyn olisi vuonna 2009 sisällyttävä 500 miljoonan euron summa, ja siihen voidaan käyttää jäsenvaltioiden täydentäviä varoja yhteisrahoitusta varten. Arvoisa puhemies, oma äitinne ja isänne ovat seuranneet äänestystä tänään. Meillä on myös vieraita Slovakian Prešovin ja Nitran alueilta ja haluaisin toivottaa heidät tervetulleiksi tänne Euroopan parlamentin istuntosaliin.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, äänestin elintarvikkeiden jakamista vähävaraisimmalle yhteisön alueella koskevan Czesław Siekierskin mietinnön ja päätöslauselmamme puolesta.

Mietinnöllä ja päätöslauselmalla on suuri merkitys talouskriisin ja talouden taantuman yhteydessä. Köyhyyden lisääntyminen EU:ssa, jossa noin 20 prosenttia väestöstä on vähävaraisia, osoittaa selvästi, että elintarvikeavun tarve on suuri. Tämänhetkisessä tilanteessa kannatan täysin Euroopan parlamentin kantaa siitä, että yhteisön pitäisi rahoittaa kokonaan EU:n elintarvikkeiden jakeluohjelma, josta käytetään lähes puoli miljardia euroa vuosittain aliravitsemuksen ja köyhyyden vähentämiseen EU:ssa. Haluaisin erityisesti korostaa komission ehdotuksen merkitystä ohjelmasta jaettavien tuotteiden valintaa koskevan rakenteen parantamiseksi. Jäsenvaltioiden viranomaisten pitäisi valita elintarvikkeet ja ne pitäisi jakaa yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). (EN) Arvoisa puhemies, ruoan tarjoaminen nälkäisille on välttämätön tehtävä ja meidän on varmistettava, että kukaan henkilö, erityisesti lapsi, ei joudu menemään nukkumaan nälkäisenä.

Äänestin kuitenkin tyhjää tästä mietinnöstä, koska muutokset tässä järjestelmässä eivät ole minusta järkeviä. Ei ole yksinkertaisesti mitään järkeä, että meillä on yhteinen maatalouspolitiikka, mutta ostamme elintarvikkeita kolmansista maista, joiden kansalaiset näkevät nälkää, elintarvikkeiden tarjoamiseksi omille vähävaraisimmillemme. Lisäksi muilla yhteisen maatalouspolitiikan toimintalinjoilla estetään maanviljelijöitä tuottamasta tarpeeksi elintarvikkeita Euroopan nälkää näkevien tarpeisiin. Vähävaraisille on tarjottava ruokaa erityisesti tässä talouskriisissä, ja minä aion kannattaa muutoksia järjestelmään, jolla tämä saadaan toteutettua.

 
  
  

- Mietintö: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Arvoisa puhemies, äänestin kolmea vaihtoehtoista päätöslauselmaesitystä vastaan, koska olen sillä kannalla, että väärennetyt tuotteet ovat merkittävä ongelma ja meidän on pyrittävä suojelemaan kaikin keinoin Euroopan kansalaisia kyseisten tuotteiden tuonnilta. Väärennettyjen tuotteiden taloudelliset vaikutukset ovat lisäksi huomattavat. Euroopan tullitarkastajilla on oltava oikeus valvoa Intian satamista Euroopan unioniin suuntaavia laivoja. Tarkoitan tällä, että valvonta on suoritettava Intian satamissa.

Minusta on myös valitettavaa, että kun parlamentissa puhutaan tapahtuneista vakavista terrori-iskuista, käytetään käsitettä "poliittiset ryhmät", vaikka kaikki tietävät, että kyseiset ryhmät ovat islamilaisten ryhmiä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – (FR) Luulen, että Charles Tannock on pyytänyt puheenvuoroa. Haluaisin muistuttaa teitä määräyksistä. Kyseessä ei ole sama määräys, jota sovelletaan "catch the eye" -menettelyssä. Teidän on esitettävä puheenvuoroa koskeva pyyntö ennen äänestysselityspuheenvuorojen alkua, mutta voin nyt joustaa.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, en tiennyt asiasta, luulin, että voin vain näyttää merkin sopivalla hetkellä.

Tässä oli alun perin kyseessä merkittävä mietintö. Laadin siihen ulkoasiainvaliokunnan lausunnon. Intia on maailman suurin demokratia, ja se pyrkii nyt maailmanlaajuiseen vapaakauppaan vuosikymmeniä jatkuneen protektionismin jälkeen. Se selviää melko hyvin maailmanlaajuisesta talouskriisistä. Olisi ollut erittäin myönteistä saada aikaan kattava vapaakauppasopimus Intian ja Euroopan unionin − joka sekin on erittäin suuri demokraattinen hallintojärjestelmä − välille, ja se olisi ollut isku niille, jotka sanovat, että protektionismi on kansainvälisen kaupan tulevaisuus.

Olen siksi erittäin pahoillani, että sosialistit tarkistivat mietintöä niin paljon, että siitä tuli sopimaton ja vapaakaupan tukijoiden kannalta täysin mahdoton hyväksyä. Intia pahoittelee myös asiaa syvästi. Intian hallitus oli panostanut hyvin paljon poliittisesti siihen, että tämä sopimus hyväksyttäisiin sekä Intiaa että Eurooppaa tyydyttävällä tavalla. Pelkään pahoin, että meidän oli sen vuoksi äänestettävä mietintöä vastaan.

 
  
  

- Mietintö: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jean Marie Beaupuy, ALDE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, toivotan teidän tänään tällä läsnä olevat vanhempanne hyvin lämpimästi tervetulleiksi. Olisin mielelläni kutsunut omatkin vanhempani, mutta se ei ole enää mahdollista.

Hyväksyimme juuri Lasse Lehtisen mietinnön. Tämä on ratkaisevan tärkeä askel lainsäädäntötyömme järjestelyssä, ja toivon vilpittömästi, että komissio kuuntelee tässä asiassa parlamenttia. Olemme hyvin tietoisia, että tekniikan ja järjestöjen kehitys johtaa kaikkialla maailmassa alihankkijoiden käytön kasvuun. Liikeyritystemme työntekijöitä on suojeltava paremmin, ja alihankintayrityksiä on kohdeltava tasa-arvoisesti, jotta taloutemme toimii luonnollisen tasapainoisesti.

Sen vuoksi, arvoisa puhemies ja hyvät kollegat, toivon vilpittömästi, että komissio ja jokaisen jäsenvaltion toimivaltaiset yksiköt panevat valiokunta-aloitteisen mietinnön täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Toistan vielä, että siten edistetään työntekijöiden tilannetta ja tasapainoa alihankkijayritysten välillä.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Schroedter, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (DE) Arvoisa puhemies, olen myös tyytyväinen, että olemme vaihtoehtoisen päätöslauselmaesityksen ansiosta voineet antaa komissiolle toimeksiannon laatia direktiivi pääurakoitsijoiden vastuusta kaikkialla Euroopassa. Tämän päätöslauselman perustana oli Lasse Lehtisen mietintö, joten valiokunnassa ja ryhmissä, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmässä, Euroopan parlamentin sosialistiryhmässä ja omassa Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmässämme, on tehty paljon työtä tästä päätöksestä. Se, miten merkittävää tämä on, voidaan nähdä siitä, että kaikkialla Euroopassa on halpaa työvoimaa rakennustyömailla, mikä jopa vaarantaa turvallisuuden, kuten Suomen ydinvoimalahankkeessa, jossa alihankkijat eivät noudattaneet turvallisuusvaatimuksia.

Me tarvitsemme siitä syystä kiireellisesti EU:n direktiivin, koska kahdeksassa EU:n jäsenvaltiossa on käytössä tehokas pääurakoitsijoiden vastuuta koskeva lainsäädäntö, mutta se ei ulotu kansallisten rajojen yli. Jos nykyinen komissio ei laadi tällaista direktiiviä, me vihreät olemme vakaasti päättäneet tehdä tästä periaatekysymyksen, kun uusi komissio astuu virkaan, koska haluamme turvallisuutta kansalaisille ja vähimmäisvaatimukset työntekijöille. Tämä on mahdollista ainoastaan Euroopan tason oikeudellisella sääntelyllä, pääurakoitsijoita koskevalla vastuujärjestelmällä. Toivon, että komissio noudattaa pyyntöämme ja esittää direktiivin. Muussa tapauksessa on arvioitava, onko se tehtävänsä tasalla.

 
  
  

- Mietintö: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, minä äänestin Katerina Batzelin mietintöä vastaan. Mielestäni siinä asetetaan kyseenalaiseksi talousjärjestelmämme kulmakivet, kuten vapaa kilpailu ja sosiaalisen markkinatalouden perusperiaatteet.

On selvää, että kestävän maataloustuotannon varmistamiseksi tarvitaan elintarvikkeiden hinnan vakauttamista koskevia asianmukaisia toimia. Kilpailua vääristävät menettelyt on lopetettava. EU:n laajuinen tietokanta, johon sisältyisivät tuotteiden viitehinnat ja tuotantopanokset, aiheuttaisi lisää byrokratiaa ja ilmoitusvelvollisuutta, ja tästä aiheutuvat kustannukset siirrettäisiin kauppiaalta tuottajille tai kuluttajille. Tämän seurauksena loppu- ja kuluttajahinnat olisivat korkeammat ja tuottajahinnat matalammat.

Liikeyritysten kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden, kuten palkkojen, energiakustannusten, osto- ja myyntihintojen ja voittomarginaalien, täydellinen avoimuus johtaisi valvontaan ja valtion silmälläpitoon. Nämä eivät ole sosiaalisen ja vapaan Euroopan tavoitteita. Maanviljelijöiden asemaa elintarvikkeiden toimitusketjussa voidaan vahvistaa ainoastaan yhteistyöllä ja jaetun vastuun sisällyttämisellä.

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). (EN) Arvoisa puhemies, pidän myönteisenä tätä mietintöä, koska se on supermarkettiketjuihin kohdistuva varoituslaukaus. Esimerkiksi Tesco-ketju ilmoitti äskettäin 2,8 miljardin punnan liikevoitosta, mutta vaalipiirini elintarviketuottajat joutuvat kamppailemaan elantonsa ansaitsemiseksi. Isot supermarketit käyttävät väärin ostovoimaansa ja painavat toimittajien hinnat kestämättömälle tasolle. Lisäksi on sanottava, että ne esittävät sopimuksien voimassapidon edellytykseksi epäoikeudenmukaisia ja yksipuolisia vaatimuksia.

Pitkällä aikavälillä, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviranomainen on huomauttanut, tämä vahingoittaa yhtä paljon kuluttajia, koska valinnanmahdollisuus, saatavuus ja laatu häviävät markkinoilta. Sen vuoksi tuen kehotusta tutkia tuotanto- ja jakeluketjun voittomarginaalin osuutta. Joku pärjää jossain oikein hyvin, mutta se ei ole todellakaan tuottaja.

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, äänestin Katerina Batzelin mietinnöstä tyhjää, mutta kyseessä on mielestäni erittäin tarpeellinen toimi täydentävässä elintarvikkeiden hintoja koskevassa työssä. Vähittäishinnat ovat hyvin erilaisia tuottajahintoihin verrattuna. Vähittäismyynnillä, joka on kuluttajien kannalta kaikkein näkyvin, on erittäin vähän yhteyksiä maanviljelijöihin, ja kun etsimme parempia tapoja elintarvikkeiden hintojen vakauttamiseksi, meidän on tarkasteltava kaikkia kustannuksia tuottajista kuluttajiin asti. Ehdotettu neuvottelujärjestelmä on epärealistinen monen markkinatoimijan mielestä, ja se rajoittaa kilpailua.

 
  
MPphoto
 

  Hynek Fajmon (PPE-DE). – (CS) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin Katerina Batzelin esittelemää Euroopan elintarvikehintoja koskevaa mietintöä vastaan. Mietintö perustuu ajatukseen, että elintarvikemarkkinoiden hintojen vapaa asettaminen on huono ratkaisu, ja siinä kehotetaan ottamaan täällä talouden alalla käyttöön hintasääntely. Tämä ajatus on vastoin tervettä järkeä ja kaikkien kommunismin jälkeisten valtioiden, kuten Tšekin tasavallan, historiallista kokemusta. Me olemme kokeneet sataprosenttisen hintasääntelyn ja muistamme hyvin, miten epäonnistunut se oli. Vapaa hintojen määrittely on vapauden ja demokratian perusta, ja kaikki pyrkimykset rajoittaa sitä johtavat totalitarismiin. Elintarvikealan vapaa hintojen määrittely on viime vuosina johtanut erinomaisiin tuloksiin, sillä elintarvikkeiden hinnat ovat suhteellisesti huokeammat kaikkialla EU:ssa. Se on myös edistänyt laajamittaista uudenaikaistamista, minkä avulla kuluttajille on tarjottu edullisemmin korkealaatuisempia tuotteita. Tähän mietintöön sisältyvät sääntelytoimet pysäyttäisivät myönteisen kehityksen kokonaan ja ainoastaan nostaisivat elintarvikkeiden hintoja. Kuluttajien kannalta on erinomaista, että tällä alalla on kova kilpailu. Niiden, joilla on markkinahintoja korkeammat kustannukset, on mukauduttava tai poistuttava markkinoilta. Olisi järjetöntä kattaa niiden tappiot asiakkaiden maksamista verovaroista. Näistä syistä äänestin mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan todeta äänestäneeni Batzelin mietintöä vastaan. Sitä lukiessani mietin, että olemmeko me Euroopan unionissa vaiko Neuvostoliitossa, ja minun mielestäni me olemme Euroopan unionissa. Lähtökohta on silloin se, että me emme voi rakentaa tämän tyyppistä ruoan hinnan sääntelyä Euroopan laajuisesti.

On syytä muistaa, että meidän pitää kantaa huolta laadukkaasta, turvallisesta, hyvästä ruoasta. Lähiruokaperiaate on tärkeä, ja näin ollen kansallisella tasolla näitä asioita voidaan tarkastella lähemmin.

Olen huolissani siitä, että tuotantopanosten hinnat ovat nousseet. Lannoitteiden ja rehun hinnat ovat nousseet. Kaupan porras ottaa osansa, ja näin ollen kun esimerkiksi ruisleipä tulee markkinoille, se maksaa kolme euroa, ja siitä alkutuottajalle, viljelijälle, jää vain noin kuusi senttiä.

Tämä ei ole oikea suunta, ja sen vuoksi meidän pitää kansallisesti pohtia näitä asioita ja ennen muuta rakentaa sellainen järjestelmä, jossa myös maanviljelijät, ruoan tuottajat, voivat elää ja jossa kansalaiset voivat hankkia kohtuuhintaan laadukasta ja terveellistä ruokaa. Terveellinen ruoka on se, mikä tässä pitää nostaa keskiöön.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, tämä elintarvikkeiden hintoja koskeva mietintö ei tietenkään kuvaa todellista tilannetta: elintarvikkeiden hinnat EU:ssa pidetään keinotekoisen korkealla EU:n liiallisen byrokratian ja nyttemmin kuuluisan yhteisen maatalouspolitiikan räikeällä yhdistelmällä. Tilatuilla varmistetaan, että tehottomille maanviljelijöille myönnetään varoja Euroopan veronmaksajan kustannuksella ja samalla tietenkin varmistetaan, että kuluttajien kaupoissa ja supermarketeissa maataloustuotteista maksamat hinnat ovat edelleen kohtuuttoman korkeat.

Yksi asia, jonka komissio voisi tehdä suhteettoman korkeisiin elintarvikkeiden hintoihin puuttumiseksi, on ilmoittaa huomenna, että puramme yhteisen maatalouspolitiikan. Se ei luonnollisesti ryhdy tähän, koska tietyt jäsenvaltiot, etenkin Ranska, hyötyvät suhteettomasti siitä, että valtava määrä veronmaksajien rahaa kaadetaan tehottomaan ja räikeästi epäsuhtaiseen maatalousalaan. Tämä olisi yksi asia, johon komission olisi ryhdyttävä, mutta se ei tietenkään siihen ryhdy.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). (EN) Arvoisa puhemies, Fidel Castro makaa sairasvuoteella helteisellä Karibianmeren saarellaan ja kuihtuu hiljalleen pois, eikä yhtään liian aikaisin. Kun hän lopulta kuolee, maailmassa on enää kaksi marxilaista maatalousjärjestelmää: Pohjois-Korean kollektiivitilat ja EU:n yhteinen maatalouspolitiikka. Tämä politiikka perustuu hintojen asettamiseen, varastointiin ja sellaisten elintarvikevarastojen tuhoamiseen, joilla ei ole markkinoita. Lisäksi sillä siirretään mielivaltaisesti kustannuksia ja aiheutetaan tarpeetonta kärsimystä kolmannelle maailmalle, jolta riistetään sen luonnolliset markkinat.

Meitä rangaistaan kaksinkertaisesti kuluttajina ja veronmaksajina korkeilla hinnoilla ja korkeilla veroilla. Silti myös maanviljelijöitämme rangaistaan. Omalla Kaakkois-Englannin alueellani maatalous on häviämässä talouden merkityksellisenä osana. Meidän sinikellomme, kastanjalehtomme ja humalapeltomme väistyvät vähitellen betonin tieltä. Kuluttajamme ja viljelijämme on murskattu 50 vuoden ajan, jotta tämä byrokratia voidaan maksaa. Nyt saa riittää.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Arvoisa puhemies, olemme kaikki harmistuneita elintarvikkeiden hinnoista sekä tavasta, millä ne muodostetaan. Tuotannon arvoksi annetaan yksi, se nousee supermarketeissa arvoon kuusi. Merianturan arvo Afrikassa on yksi ja se nousee neljääntoista ranskalaisissa liikkeissä, jonka seurauksena klo 20.00... supermarketit sulkeutuvat, ja eurooppalaiset joutuvat etsimään elintarvikkeita jätelaatikoista.

Tämä tilanne ei rikastuta maanviljelijöitä kummassakaan tuotantoketjun päässä, ja sen vuoksi kuluttajien on vaikeaa saada elintarvikkeita. Avoimuutta koskevat kehotukset tai oligopolien jakelun tuomitseminen eivät siksi riitä.

Genevessä spekuloidaan riisin hinnasta, Chicagossa maissin hinnasta, talousrikokset ovat merkittävät, ja on olemassa kansainvälinen rikostuomioistuin. Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaa olisi laajennettava merkittäviin talousrikoksiin G20-kokouksessa, ja elintarvikkeilla keinottelu on huomattavan suuri talousrikos, joka on rinnastettavissa Bashirin suorittamaan rikokseen Darfurissa.

Tämä on todellinen viesti, joka meidän on lähetettävä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – (FR) En halunnut keskeyttää runollista pohdintaanne.

 
  
  

- Mietintö: Margrete Auken (A6-0082/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jim Allister (NI). (EN) Arvoisa puhemies, tuen voimakkaasti mietinnön esittelijää ja kiitän häntä erinomaisesta työstään kaikkien niiden EU:n kansalaisten puolesta, jotka ovat joutuneet pöyristyttävän kiinteistökeinottelun uhreiksi Espanjassa.

Oikeus omistaa ja nauttia yksityisomaisuudesta on perusoikeus, joka tunnustetaan eurooppalaisessa yleissopimuksessa. Kuitenkin monet vaalipiirini asukkaat, jotka ovat käyttäneet säästönsä kodin ostamiseksi Espanjasta, ovat nyt joutuneet sellaisen lainsäädännön käytön ja vaatimusten kohteeksi, jonka vuoksi heidän omaisuutensa riistetään tai heidän on maksettava valtavia summia saadakseen pitää sen. Vaikuttaa siltä, että Espanjan kunnallisviranomaiset ovat yhteistyössä ahneiden ja häikäilemättömien rakennuttajien kanssa olleet uhka henkilöille, jotka luulivat ostavansa laillisesti kiinteistöjä ja omaisuutta. Jos tämä mietintö voi edistää tämän asian ratkaisemista, niin se voi olla vain hyvä.

 
  
MPphoto
 

  Cristina Gutiérrez-Cortines (PPE-DE). (ES) Arvoisa puhemies, äänestin luonnollisesti Margrete Aukenin mietintöä vastaan, ja haluaisin todeta, että hyväksytty mietintö on lainsäädännön vastainen. Se ei ole millään tavalla Euroopan unionin julistamien periaatteiden mukainen, ja on todella järkyttävää, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt tämän asiakirjan. Oikeudellinen yksikkö on kuitenkin todennut, että se ei ole lainsäädännön mukainen ja että se on täynnä lainvastaisia näkökohtia.

Mietinnössä ehdotetaan kaikkien rakennushankkeiden keskeyttämistä, aivan kuin tämä ratkaisisi ongelmat. Euroopan parlamentin sosialistiryhmä on kannattanut tätä usean vuoden ajan. Tällä asiakirjalla ei ratkaista kansalaisten todellisia ongelmia. Ne on ratkaistu jo suurimmaksi osaksi lainsäädäntöä muuttamalla sekä Espanjan viranomaisten toteuttamilla toimilla, joilla korjataan selvästi tehtyjä virheitä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että valtaosa näistä kiinteistöistä joudutaan tuhoamaan Zapateron sosialistihallituksen rannikkolainsäädännön epäasianmukaisen täytäntöönpanon vuoksi. Tämä hallitus toimii mielivaltaisesti ja takavarikoi umpimähkään kiinteistöjä vain yhdellä alueella Espanjassa.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Arvoisa puhemies, äänestin Margrete Aukenin mietinnön puolesta, koska uskon, että Euroopan kaikilla kansalaisilla on oikeus lainsäädännön asianmukaiseen täytäntöönpanoon ja että kaikkien jäsenvaltioiden hallitusten on suojeltava jokaisen Euroopan unionin kansalaisen yksityisomaisuutta.

Monet henkilöt ovat joutuneet epäilyttävien päätösten uhreiksi Espanjassa, ja moni on ottanut mielestäni oikeutetusti niistä yhteyttä vetoomusvaliokuntaan. Minulla on kuitenkin ristiriitaisia tunteita, koska minusta meidän on oltava varovaisia, että emme ota käyttöön lainsäädäntöä, jonka vuoksi Euroopan unioni sekaantuu vielä enemmän asiaan jäsenvaltioiden kustannuksella. Tästä esimerkkinä ovat Brysselin flaamilaiset esikaupungit. Euroopan unioni pyrkii sekaantumaan asuntopolitiikkaan, jonka tavoite on, että nuoret flaamilaiset perheet voivat edelleen asua omalla alueellaan.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, tuin myös Margrete Aukenin mietintöä. Tuin sitä siksi, että monet Koillis-Englannin vaalipiirini asukkaat ovat esittäneet vetoomuksia Euroopan parlamentille Espanjan hallituksen ja paikallisviranomaisten häpeilemättömästi ja räikeästi hyväksikäyttämästä omistusoikeudesta. ITV North East teki äskettäin tästä tv-dokumentin, jossa Koillis-Englannin yleisölle esiteltiin näitä sydäntä särkeviä tapauksia.

Toivon, että vielä tässä myöhäisemmässäkin vaiheessa espanjalaiset Euroopan parlamentin jäsenet oikaisevat joitain aiheutettuja vääryyksiä, jotta nämä henkilöt saavat korvauksia, koska heidän omaisuutensa on viety laittomasti, ja jotta tunnustetaan, että tässä on itse asiassa kyse skandaalista. Kyse on korruptioskandaalista. Monet kiinteistöyritysten ja Espanjan paikallishallinnon sopimukset ovat rehellisesti sanoen korruption tulos. Emme auta ketään, jos emme tunnusta tätä tärkeää seikkaa. Espanjan hallituksen on toimittava. Olen kauhistunut joidenkin espanjalaisten Euroopan parlamentin jäsenten epäasianmukaisista pyrkimyksistä, joiden tarkoitus on peitellä näitä toimia.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, äänestin myös tämän mietinnön puolesta, koska tämä ongelma on vaikuttanut huomattavasti moniin vaalipiirini asukkaisiin. Näin on käynyt kaikkialla Euroopan unionissa. Oikeusvarmuutta koskeva edellytys on välttämätön, kun kiinteistöjä hankitaan. Tämä käy ilmi tästä mietinnöstä, jonka tavoitteena on sellaisten vakuuksien käyttöönotto, jotka ovat tarpeellisia muutoksen aikaansaamiseksi. Siinä käsitellään myös erityistä kysymystä valituksista, jotka koskevat paikallisten rakentajien ja tiettyjen paikallisviranomaisten laittomia käytäntöjä.

Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska uskon, että sen perusteella on mahdollista varmistaa virallinen menettely. Siinä tähdennetään jotain, jota itse pidin aikaisemmin pelkästään halventavana ilmaisuna, eli "espanjalaisia käytäntöjä". Haluaisin varmistaa, että tämä ilmaisu ei enää koskaan esiinny uudestaan ja haluaisin nähdä, että komissio, neuvosto ja Espanjan hallitus puuttuvat tähän asiaan ja toimivat erittäin päättäväisesti, jotta taloudellisia menetyksiä kärsineet saavat korvauksia ja alueella oleskelevat voivat kokea olonsa turvalliseksi.

 
  
  

- Mietintö: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, ennen kuin aloitan, haluaisin sanoa olevani tyytyväinen, että vanhempanne ovat läsnä parlamentissa, enkä vain siksi, että on mukavaa saada yleisöä, vaan että he voivat nähdä, kuinka oikeudenmukaisesti hoidatte istunnoissa puheenjohtajan tehtävää. Tämän vuoksi teitä kunnioitetaan kaikkialla parlamentissa mukaan lukien Yhdistyneen kuningaskunnan konservatiivien keskuudessa.

"On niin totta, kuinka huvittavalta vaikuttaakin", että vain muutaman päivän kuluttua presidentti Obama vierailee Strasbourgissa. Kun hän katsoo pystytettävien barrikadien läpi, hän voi ajatella, jos hän yleensä lainkaan ajattelee Euroopan parlamenttia, että sen kahden toimipaikan politiikka on täysin hullua ja täydellistä rahan tuhlausta. Hän ajattelee seuraavaa:

"Se kiertää ja kiertää ympyrää,

ja tiedättehän,

että tulimme tänne tämän pelin vuoksi.

Se kiertää ja kiertää ympyrää."

Pian hän kuitenkin lähtee ja katsoo toivotonta "yksi koko sopii kaikille" -säätelyä, joka lamauttaa EU:n yrityksiä ja epäilemättä hän ajattelee, että hän ei voi pelastaa tilannetta.

Ja

"koska hänellä ei ole teille muuta tarjottavaa,

ja vain siksi, että se on helpompaa kuin totuus,

jos ei ole kerran mitään muuta, mitä hän voisi tehdä"

Hän lentää pois "lentää puolestanne" pois tästä paikasta, koska hän on tuntenut, että teidän pitäisi "aina luottaa sisimpäänne". "Onni jätti hänet suoraan seisomaan."

Ja kunnia taivaalle, Spandau Ballet on uudelleen muodostettu!

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Arvoisa puhemies, transatlanttiset suhteet ovat sydäntäni lähellä, ja olen pääasiassa samaa mieltä Francisco José Millán Monin mietinnön keskeisistä näkökohdista. Äänestin kuitenkin mietintöä vastaan, koska siinä on useita merkittäviä puutteita. Siinä esimerkiksi ennakoidaan nimenomaisesti Lissabonin sopimuksen voimaantulo − tämä on jälleen kerran pantava merkille − vaikka kyseistä sopimusta ei ole vielä hyväksytty. Irlantilaisia äänestäjiä olisi kunnioitettava.

Mietinnössä käsitellään palestiinalaisten ongelmia, mutta ei mainita Israelin turvallisuutta. Lopuksi siinä kehotetaan uudestaan jäsenvaltioita ottamaan vastaan joitakin Guantánamon vankeja, jotka ovat oletettuja terroristeja. Minusta tätä on täysin mahdotonta hyväksyä. Ei ole myöskään hyväksyttävää, että mietinnössä ei todeta selkeästi, että Yhdysvallat ei voi häiritä EU:n laajentumispolitiikkaa ja että sen vuoksi Turkilla ei ole sijaa Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Arvoisa puhemies, transatlanttiset suhteet ovat erittäin tärkeitä meille eurooppalaisille. On aina muistettava se, että Yhdysvallat maailman johtavana valtiona jakaa samat arvot kuin Euroopan unionin jäsenvaltiot: demokratian, ihmisoikeudet, mielipiteenvapauden, ja uskon, että nämä ovat niitä arvoja, jotka meitä yhdistävät ja joiden toivon vahvistavan meidän suhteitamme myös tulevaisuudessa.

Nyt kun Yhdysvalloissa on uusi, presidentti Obaman johtama hallinto, siihen on kiinnitetty paljon huomiota ja sen varaan on laskettu paljon odotuksia, mutta täytyy muistaa, että Obama ja hänen hallintonsakaan eivät voi koko maailmaa muuttaa. Varmasti he pyrkivät tekemään parhaansa, mutta suuria haasteita on kuitenkin edessä, ja sen vuoksi odotuksien pitää olla realistisia.

Meidän on kuitenkin Euroopassa tarjottava kättä Yhdysvalloille, koska meillä on yhteisiä uhkia. Yhteiset uhat liittyvät kansainväliseen terrorismiin, islamilaiseen fundamentalismiin, joka nostaa päätään. Sen lisäksi meillä on yhteisiä haasteita myös ympäristökysymyksissä, ja transatlanttisten suhteiden kautta me voimme yhdessä kohdata ne haasteet ja ongelmat, jotka tällä hetkellä ovat akuutteja koko maailmalla.

 
  
MPphoto
 

  Martin Callanan (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta ja osoittaa kunnioitukseni oikeudenmukaiselle ja puolueettomalle tavalle, jolla olette aina johtaneet parlamentin istuntoa. On sääli, että puhemies Hans-Gert Pöttering ei noudata esimerkkiänne tässä asiassa.

Mietintö koskee Yhdysvaltoja ja Yhdysvaltojen ja EU:n välisiä suhteita. Yhdysvallat on tietenkin edelleen erittäin tärkeä Euroopan turvallisuudelle ja hyvinvoinnille. Parlamentissa esiintyy valitettavasti monia esimerkkejä amerikkalaisvastaisesta suhtautumisesta. Meidän kaikkien EU:ssa pitäisi olla syvästi kiitollisia Yhdysvaltojen toimista maailmalla ja erityisesti sen roolista lähihistoriassamme. Naurattaa joskus, kun kuulen, että EU olisi vastuussa 60 rauhan vuodesta Euroopassa. Kaikki näyttävät unohtavat Yhdysvaltojen ja tietenkin Naton toimet rauhan edistämiseksi Euroopassa. Yhdysvallat ei saisi olla EU:n kilpailija. Sen pitäisi olla kumppani ja ystävä, ja meidän pitäisi rakentaa tiiviimpiä transatlanttisia suhteita.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, brittikonservatiivit ovat ylpeitä maamme erityissuhteesta Yhdysvaltoihin sekä siitä, että se on silta Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Me tuemme presidentti Obaman sitoutumista monenkeskiseen toimintaan Euroopan unionin kanssa.

Tässä mietinnössä mainitaan kuitenkin Lissabonin sopimuksen täytäntöönpano, mitä vastustamme tiukasti. Siinä kehotetaan Yhdysvaltoja poistamaan kuolemanrangaistus, joka on meille henkilökohtaisen omantunnon kysymys. Koska brittiläiset konservatiivit vastustavat tällä hetkellä kansainvälistä rikostuomioistuinta, me tunnustamme myös Yhdysvaltojen oikeuden olla allekirjoittamatta Rooman perussääntöä. Emme myöskään halua joutua vastaanottamaan Guantánamo Bayn pidätyskeskuksen vaarallisia terroristeja.

Tässä mietinnössä muistutetaan aivan oikein, että Nato on transatlanttisen turvallisuuden kulmakivi ja siinä ehdotetaan uutta transatlanttista parlamentaarista yleiskokousta, joka vahvistaa keskinäistä sitoutumista yhteisiin demokratiaa, vapautta ja ihmisoikeuksia koskeviin arvoihimme. Brittiläiset konservatiivit äänestivät sen vuoksi Francisco José Millán Monin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, olen erittäin tyytyväinen tähän mietintöön ja olen samaa mieltä joistain juuri esitetyistä näkökohdista, mutta ehkä meidän olisi onniteltava aluksi virallisesti Barack Obamaa siitä, että hänestä on tullut presidentti. En usko, että olemme kaikki tehneet sitä täällä tänään, mutta uudet tuulet puhaltavat toivoaksemme hyvin myönteiseksi kehittyvissä suhteissa Yhdysvaltojen kanssa.

Voimme helposti todeta, että tämä suhde voi toimia omasta näkökulmastamme, mutta emme puhu aivan niin usein siitä, mitä meidän pitäisi tehdä suhteen vahvistamiseksi ja siinä toimiaksemme. Keskinäinen kauppamme on OECD:n mukaan merkittävintä, mitä kahdella kaupparyhmittymällä on missään maailmassa. On totta, että meidän pitäisi sen vuoksi pohtia tarkkaan sääntelyä ja valvontaa. Kaikki keskinäiset taloudelliset ja poliittiset päätöksemme ovat tärkeitä muulle maailmalle ja niiden perusteella usein asetetaan maailmanlaajuiset standardit.

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaavan valiokunnan jäsenenä, joka työskentelee transatlanttisen talousneuvoston parissa, toivon, että voimme edistää tässä neuvostossa tehtyä työtä ja saattaa se todellisiksi toimiksi parlamentissa sen sijaan, että toteutetaan joitain typeriä pyrkimyksiä esimerkiksi kanoja koskevassa kysymyksessä, joilla vahingoitetaan tätä erityissuhdetta.

 
  
  

- Mietintö: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI). (NL) Arvoisa puhemies, on hyvä, että tarkistus 5 hylättiin. Tällä tarkistuksella pyrittiin poistamaan yksi mietinnön keskeisistä osista. Se oli keskeinen osa, koska siinä kannatettiin sananvapautta. Yksi demokratian perusperiaatteista on, että rangaistusta ei saa langettaa kiistanalaisten poliittisten mielipiteiden ilmaisemisen vuoksi. Sananvapauden on oltava rajoittamaton, ja siihen on sisällyttävä poliittiset näkemykset jopa kiistanalaisista kysymyksistä, kuten maahanmuutosta ja islaminuskosta.

Pidän mietintöä muilta osin hyvin tasapainoisena, ja siinä luodaan oikea tasapaino oikeuksien ja vapauksien välillä sekä otetaan kantaa sensuuria vastaan. Siksi kannatan tätä mietintöä hyvin vakuuttuneesti.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, tämä Lambrinidisin mietintö turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamisesta internetissä on hyvin tärkeä ja ajankohtainen aihe. Jaan sen mielipiteen, että on tärkeätä, että mielipiteenvapaus säilytetään. Se on yksi meidän perusoikeuksistamme, perusvapauksistamme. Meidän on kuitenkin aina muistettava se, että kun me puhumme mielipiteenvapaudesta, se sisältää myös vastuun. Vastuullisuus on tässä asiassa tärkein kysymys.

Kun katsomme tänä päivänä internet-sivustoja, meidän on valitettavasti todettava, että siellä on hyvin paljon sen tyyppistä aineistoa, joka ei ole hyväksi ihmiskunnalle, ihmisen kehitykselle. Ylipäätään kannan erityisesti huolta lapsista ja nuorista, jotka ovat meidän arvokkain pääomamme, meidän tulevaisuutemme arvokkain pääoma. Heistä on huolehdittava juuri nyt, ja meidän on toimittava sillä tavalla, että he voisivat saada parhaat mahdolliset tiedot ja taidot ja asenteet, ja internet on heidän kannaltaan yksi keskeinen informaation lähde.

Sen vuoksi toivon, että me voisimme lisätä lasten turvallisuutta lisäämällä internetiin sellaista aineistoa, joka voisi rohkaista, kasvattaa ja kehittää, eikä niin kuin asian laita on tänä päivänä, että siellä on valitettavan paljon aineistoa, joka on vahingoksi nuorten kokonaispersoonallisuuden eheälle kasvulle.

 
  
  

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

- Mietintö: Klaus-Heiner Lehne (A6-0123/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, EU:n ja jäsenvaltioiden on toteutettava yhteisiä toimia, jotta kilpailusäännöksien rikkomisesta kärsineille henkilöille varmistetaan todellinen oikeussuoja. Valkoisessa kirjassa esitetään joukko suosituksia, joilla pyritään varmistamaan, että niillä henkilöillä, joihin tällaiset rikkomukset vaikuttavat, on mahdollisuus turvautua todella tehokkaisiin menettelyihin, joiden perusteella he voivat hakea täyttä korvausta kärsimästään vahingosta.

Tällä hetkellä useimmissa jäsenvaltioissa on huomattavia esteitä, joiden vuoksi kuluttajat ja yritykset eivät vaadi kilpailuoikeuden rikkomisesta kärsimänsä vahingon vuoksi tuomioistuimessa korvauksia yksityisesti. Vaikka joissain jäsenvaltioissa on viime aikana ollut merkkejä tilanteen kohentumisesta, viime vuosikymmenten aikana on esitetty hyvin vähän kanteita. Vaikuttaa siltä, että perinteiset siviilioikeudellista vastuuta koskevat lait ja menettelyt ovat riittämättömiä useimmissa jäsenvaltioissa.

Olen tyytyväinen laadittuun valkoiseen kirjaan, jossa ehdotetaan yhteisön tason ratkaisua korvauksenhakijoiden oikeussuojan saatavuuden varmistamista koskevaan ongelmaan. Siten noudatetaan yleisiä toiminnallisia tavoitteita (oikeuden saatavuus varmistetaan laajemmin kilpailupolitiikkaa toteuttamalla ja yritysten lainvastaisia käytäntöjä estämällä) ja samalla estetään epäasianmukainen ja opportunistinen riita-asioiden käsittely.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, aion äänestää tyhjää Klaus-Heiner Lehnen yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorvauskanteita koskevaa valkoista kirjaa koskevasta mietinnöstä.

Olen samaa mieltä joistain, mutta en kaikista, näkökohdista, joita mietinnössä korostetaan, ja tästä syystä olen päättänyt olla äänestämättä mietinnöstä tällaisessa muodossa.

 
  
  

- Mietintö: Czesław Adam Siekierski (A6-0091/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin Czesław Adam Siekierskin (PPE-DE, Puola) mietinnön puolesta, koska siinä ehdotetaan Euroopan elintarvikeapuohjelman ulottamista kaikkein vähävaraisimpiin.

Bukarestin viidennen kaupunginosan entisenä kaupunginjohtajana sydäntäni lähellä on avun tarjoaminen köyhille ja erityisesti etnisesti romaniperäiselle väestölle.

Koko Euroopan unionin alueella 80 miljoonaa henkeä (16 prosenttia väestöstä) elää köyhyysrajan alapuolella, ja heidän määränsä lisääntyy talouskriisin vuoksi. Joissain äskettäin EU:hun liittyneissä valtioissa köyhiä on noin 20 prosenttia väestöstä.

Elintarvikeapuohjelmat on rahoitettava kokonaan EU:n talousarviosta, koska tietyt jäsenvaltiot eivät voi osallistua järjestelmään silloin, kun yhteisrahoitusta sovelletaan.

Meidän on vähennettävä sellaisten jäsenvaltioiden taakkaa, joiden tulot asukasta kohti ovat vähäiset, mukaan lukien Romania.

Interventiovarastoista saatavien tai markkinoilta hankittavien tuotteiden on oltava peräisin yhteisöstä, ja etusija on annettava paikallisesti tuotetuille tuoreille elintarvikkeille, kuten niille romanialaisille tuotteille, jotka ostetaan EU:n varoilla ja jaetaan Romanian vähävaraisille.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , kirjallinen. − (NL) Kannatin äänestyksessä mietintöä elintarvikkeiden jakamisesta vähävaraisimmille (yhteisen maatalouspolitiikan rahoitusta sekä yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen muuttaminen). Esitettyjen tietojen mukaan tästä ohjelmasta hyötyi jäsenvaltioissa noin 13 miljoonaa henkeä vuonna 2006. Tämä on hyvä asia, mutta avunantoa EU:n vähävaraisimmille olisi tehostettava huomattavasti.

Aluksi pitäisi leikata komission jäsenten palkat puoleen tai kolmasosaan. Eurooppalainen asiantuntijaryhmä on arvioinut, että komission jäsenet ansaitsevat eläkejärjestelmät mukaan lukien keskimäärin 2,5 miljoonaa euroa viidessä vuodessa, mikä on suorastaan häpeällistä. Puolet tästä summasta pitäisi käyttää pikemminkin köyhyyden vähentämiseen. Ehkä tämä on keino saada aikaan sovinto Euroopan kansalaisten ja virallisen "Euroopan" välillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin elintarvikkeiden jakelua vähävaraisimmalle koskevan asetusehdotuksen puolesta. Köyhyys on yksi Euroopan unionia vakavimmin uhkaavista ongelmista. Köyhyys uhkasi vuonna 2006 lähes 79 miljoonaa henkeä, mikä osoittaa selvästi elintarvikeapuohjelmien tarpeen.

Komission ehdotuksella pyritään jakamaan elintarvikkeita vähävaraisimmille ja parantamaan suunnittelua siten, että varoja käytetään tehokkaammin. Lisäksi on otettava huomioon, että ohjelman alusta, vuodesta 1987, lähtien elintarvikeohjelmasta on hyötynyt jo yli 13 miljoonaa henkeä. Tämän vuoksi minusta ohjelman jatkaminen on tarpeellista ja myönteistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Mielestämme ohjelman alkuperäinen tarkoitus, interventiovarastojen jakaminen kaikkein vähävaraisimmille, muotoiltiin oudosti heti alusta alkaen. Maatalouspolitiikan yhdistäminen sosiaalipolitiikkaan voi olla suositeltavaa, mutta siitä tulee monimutkaista. Hiljattain niiden tuotteiden osuus, jotka eivät ole peräisin interventiovarastoista, on jatkuvasti lisääntynyt. Viimeisten laskelmien mukaan noin 85 prosenttia elintarvikkeista ostettiin avoimilta markkinoilta.

Meidän mielestämme elintarvikkeiden jakaminen yhteisön vähävaraisimmille pitäisi lopettaa. Kaikkein vähävaraisimpien elinoloihin pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden tai kuntien toimilla. Näillä poliittisilla vastuutasoilla olisi varmistettava sosiaalipolitiikan avulla, että kaikki kansalaiset ovat oikeutettuja vähimmäistoimentuloon. Se, toteutetaanko tämä sosiaaliturvaetuuksilla, elintarvikkeiden jakamisella tai muilla keinoilla, pitäisi jättää niiden päätettäväksi.

Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta ehdottaa, että EU:n pitäisi vastata kokonaan elintarvikeavun rahoituksesta. Tämän valiokunnan esittämät näkemykset maataloustuotteiden saamisesta markkinoille ovat tyrmistyttäviä.

Tapansa mukaan Junilistan huomauttaa, että tässä tilanteessa on onni, ettei Euroopan parlamentilla ole EU:n maatalouspolitiikka koskevia yhteispäätösvaltuuksia. Muutoin EU sortuisi protektionismiin ja joutuisi tukemaan suurilla summilla erilaisia maatalousalan ryhmiä.

 
  
MPphoto
 
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, Jules Maaten, Toine Manders and Jan Mulder (ALDE), kirjallinen. − (NL) Alankomaiden VVD-puolueen (kansanpuolue vapauden ja demokratian puolesta) valtuuskunta Euroopan parlamentissa äänesti Czesław Adam Siekierskin mietinnön puolesta, sillä kannatamme elintarvikkeiden jakelua EU:n vähävaraisimmille väestöryhmille. VVD-puolueen Euroopan parlamentin jäsenet eivät kuitenkaan ole samaa mieltä niistä mietinnön kohdista, joissa todetaan, että elintarvikkeiden jakeluohjelmat on rahoitettava yksinomaan EU:n talousarviosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), kirjallinen. (RO) Äänestin tämän mietinnön puolesta, koska elintarvikeohjelma, jonka laajentamista harkitaan, on keskeinen väline nykyisestä talouskriisistä kärsivien vähävaraisten auttamiseksi ja heidän perustarpeisiinsa vastaamiseksi. Se on lisäksi järkevä toimi EU:n elintarvikevarojen käyttämiseksi tehokkaasti, koska sen avulla jaetaan käyttämättömiä elintarvikkeita niitä tarvitseville sekä tehostetaan EU:n elintarvikemarkkinoiden kysyntää.

Kannatan sitä, että tällainen elintarvikeapuohjelma rahoitetaan täysin EU:n talousarviosta, sillä yhteisrahoitus estäisi edistymisen ja vaikeuttaisi toimien joutuisaa täytäntöönpanoa sekä tuloksien nopeaa aikaansaamista.

Minusta kuitenkin kansallisille viranomaisille olisi annettava enemmän päätösvaltaa avun hallinnoimiseksi paikan päällä, koska ne ovat paremmin selvillä paikallisen tason tilanteesta ja väestön erityistarpeista.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Riis-Jørgensen (ALDE), kirjallinen. (DA) Tanskan liberaalipuolueen Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät komission elintarvikkeiden jakelua vähävaraisimmille koskevaa ehdotusta vastaan, koska ehdotuksen oikeusperustana oli maatalouspolitiikka, vaikka kyseessä ei ole maatalouspolitiikan väline. Maatalouden talousarviota ei pitäisi käyttää sosiaalipolitiikan soveltamiseen. Se on jäsenvaltioiden vastuulla.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin Czesław Adam Siekierskin elintarvikkeiden jakelua yhteisön vähävaraisimmille koskevan mietinnön puolesta.

Minusta köyhyyttä koskeva ongelma on erittäin tärkeä. Jopa rikkaassa Euroopassa yli 80 miljoonaa henkeä uhkaa köyhyys, ja suurin osa heistä elää valtioissa, jotka liittyivät EU:hun vuonna 2004 ja 2007. Sen vuoksi olen samaa mieltä esittelijän kanssa tarpeesta laajentaa tästä elintarvikeapuohjelmasta jaettavaa tuotevalikoimaa sekä siitä, että ensisijaisena hankintalähteenä olisi oltava maatalousmarkkinoiden interventiovarastot. Tämä on siten yhteisen maatalouspolitiikan tärkeä näkökohta.

Pidän myönteisenä myös esittelijän kehotusta siitä, että EU rahoittaa kokonaan elintarvikeapuohjelmaa. Komission yhteisrahoitusta koskeva ehdotus voisi johtaa siihen, että jäsenvaltiot rajoittavat osallistumistaan ohjelmaan erityisesti talouskriisissä, johon monet valtiot ovat nyt joutuneet.

 
  
  

- Mietintö: Sajjad Karim (A6-0131/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − EU on Intian tärkeimpiä ulkomaisia investoijia ja sen suurin kauppakumppani. Talouskumppanuuden rakentaminen on siksi kummallekin erittäin tärkeää. Kannatan tätä mietintöä, koska siinä korostetaan, että sopimuksella olisi varmistettava se, että kahdenvälinen kauppa hyödyttää mahdollisimman monta henkilöä ja edistää vuosituhannen kehitystavoitteita, kuten ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä. Pahoittelen kuitenkin, että PPE-DE-ryhmän teksti korvasi yleisemmän tekstin, joka oli edistysmielisempi.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (PSE), kirjallinen. (RO) Intia oli Euroopan unionin 17. tärkein kauppakumppani vuonna 2000 ja 9. tärkein vuonna 2007. EU:n tavarakauppa lisääntyi Intian kanssa noin 80 prosentilla vuosien 2000 ja 2006 välillä.

Olen sosiaalidemokraattina hyvin tyytyväinen, että Intia on edistynyt huomattavasti yleisen peruskoulutuksen, köyhyyden vähentämisen ja puhtaan juomaveden tarjonnan lisäämisen aloilla. Huomautan kuitenkin, että Intiassa ei ole vieläkään edistytty useimmissa vuosituhannen kehitystavoitteissa, jotka koskevat esimerkiksi lapsikuolleisuutta, äitien terveyttä, lasten aliravitsemusta sekä malarian, tuberkuloosin ja hiv/aidsin torjuntaa.

Äänestin tämän mietinnön puolesta, jotta EU:n ja Intian välinen vapaakauppasopimus voidaan hyväksyä. Uskon, että vapaakauppasopimus tarjoaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia sopimukseen perustuvien investointien sekä kaupankäynnin ja liiketoiminnan mahdollisuuksien lisäämiseksi, mistä molemmat osapuolet voivat hyötyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Intian kanssa tehty vapaakauppasopimus on Euroopan ja Intian toteuttama uusi toimi maailmantalouden avaamiseksi ja sen aikaansaaman hyödyn lisäämiseksi. Se on myös erityisen merkittävä viesti nykyisessä tilanteessa. Olen sen vuoksi tyytyväinen tämän sopimuksen tekemiseen. Tarkasteltuani sitä minun on kuitenkin esitettävä muutamia kriittisiä näkökohtia.

Jotta vapaakauppa toimisi kunnolla, on noudatettava sääntöjä, joilla estetään väärentäminen ja kohdemaissa kiellettyjen tuotteiden käyttö. Alkuperämerkintöjen on myös oltava selkeitä. Lyhyesti sanottuna, tietoja on oltava käytettävissä, niiden on oltava avoimia ja kansainvälisiä sopimuksia on kunnioitettava.

Toinen tärkeä näkökohta on ajatus siitä, että vapaakaupan edut hyödyttävät kumpaakin. Rajojen avaaminen ei merkitse siten ainoastaan kehittyneiden valtioiden markkinoiden avaamista kolmansien maiden tuotteille. Vapaakaupan hyviin puoliin kuluu molempien osapuolten mahdollisuus käydä tavarakauppaa ja avata markkinat. Nämä hyvät puolet on ulotettava kehittyviin valtioihin tai valtioihin, joiden kasvu on nopeaa. Tämä onnistuu vain, jos näissä valtioissa vähennetään kaupankäynnille ja investoinneille asetettuja esteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin Sajjad Karimin EU:n ja Intian vapaakauppasopimusta koskevaa mietintöä vastaan.

Mielestäni tällaisten sopimusten tekeminen edellyttää, että perusihmisoikeuksia ja demokratiaa kunnioitetaan. Näin ei kuitenkaan toimita kyseisessä valtiossa. Ihmisoikeus- ja demokratialausekkeen sisällyttäminen ei riitä selvästi sen varmistamiseksi, että kyseisiä perusedellytyksiä kunnioitetaan. Siihen ei myöskään riitä lupaus tehostaa neuvotteluita Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvostossa. Valitettavasti kansainvälinen lehdistö tiedottaa edelleen uskonnollisten vähemmistöjen ja ihmisoikeuksien puolustajien vainosta. Mielestäni on siksi suoraan sanottuna mahdotonta allekirjoittaa tällaisia kauppasopimuksia.

 
  
  

- Mietintö: Lasse Lehtinen (A6-0065/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Tässä mietinnössä esitetään, että on tärkeää, että työntekijät ovat tietoisia oikeuksistaan ja että heillä on hyvät tiedot työlainsäädännöstä ja työehtosopimuksista. Esittelijä panee merkille myös, että työntekijöiden lähettämistä koskevaa direktiiviä on noudatettava sekä korostaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita. Nämä ovat kaikki toivottavia vaatimuksia.

Jotkut mietinnössä käytetyt sanamuodot menevät kuitenkin liian pitkälle. Emme voi tukea sanamuotoa, jossa kannatetaan sellaisen yhteisön tason oikeudellisen välineen käyttöönottoa, johon sisältyvät palkat, sosiaaliturvamaksut, verot ja työtapaturmakorvaukset. Nämä kysymykset ovat liian tärkeitä, jotta voisimme tukea tällaista sanamuotoa tai edellytystä.

Olemme päättäneet tukea Euroopan parlamentin sosialistiryhmän, Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän sekä Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmän esittämää vaihtoehtoista päätöslauselmaa, sillä siinä rajoitetaan yhteisön oikeudellisen välineen sanamuotoa. Koko mietintöä koskevassa lopullisessa äänestyksessä äänestämme tyhjää, sillä vaikka teksti on osittain myönteinen, yhteisön oikeudellista välinettä koskevat sanamuodot ovat liian kauaskantoisia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan tätä mietintöä, jossa vaaditaan vastuullisia ja selkeitä alihankintaan Euroopassa sovellettavia sääntöjä. Tällä mietinnöllä suojellaan alihankintayritysten työntekijöitä, koska siinä kehotetaan komissiota luomaan selkeä yhteisön lainsäädäntöväline, jolla otetaan käyttöön yhteinen solidaarinen vastuu EU:n tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, äänestin Lasse Lehtisen tuotantoketjujen alihankintayritysten sosiaalista vastuuta koskevan mietinnön puolesta.

Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että alihankinnan osuus on noussut hyvin korkealle tasolle Euroopan unionissa ja että se on aiheuttanut useita ongelmia, kuten työnantajiin ja työntekijöihin kohdistuvia oikeudellisia vaikutuksia sekä verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvän vastuun noudattamista koskevia ongelmia.

Olen siten samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että olisi suositeltavaa ottaa käyttöön "yhteisvastuuta" koskeva järjestelmä Euroopan tasolla. Sen mukaisesti päätoimeksiantajaa kannustetaan tarkistamaan, että alihankkijat noudattavat asianmukaista lainsäädäntöä. Näin torjuttaisiin myös harmaata taloutta ja estettäisiin sellaisten osapuolten epäoikeudenmukainen kilpailu, jotka maksavat työntekijöilleen minimipalkkaa alhaisempia palkkoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. (NL) Dublinin säätiön tutkimuksen mukaan töiden ulkoistaminen alihankkijoille on yksi tehokkaimmista keinoista heikentää sosiaalilainsäädäntöä. Alihankkijoita käytetään monilla aloilla, joista parhaiten tunnetaan rakennusala. Tässä mietinnössä kehotetaan komissiota hyväksymään täsmällinen lainsäädäntö alihankintayritysten sosiaalisesta vastuusta koko tuotantoketjussa.

Asiakkaat siirtävät aivan liian usein vastuuta alihankkijoille, jotka itse ulkoistavat työtä. Tämän vuoksi työlainsäädännön soveltamista ei enää valvota. Alihankkijalle työskentelevät ovat tuotantoketjunsa alapäässä, ja he eivät aina toimi asianmukaisissa työoloissa, minkä vuoksi perusvaatimuksia rikotaan ja perustavanlaatuista työoikeutta ei kunnioiteta. Sosiaalilainsäädännön valvonnasta vastaavilla on vaikeuksia valvoa tätä seikkaa, sillä aina ei ole selkeää, mikä osapuoli on kullakin hetkellä vastuussa. Tämän vuoksi alihankkijoista voi olla houkuttelevaa suhtautua vähemmän tunnollisesti sosiaaliturvamaksuihin tai lakisääteisten tariffien ja lepoaikojen noudattamiseen.

Joissain jäsenvaltioissa asiakkaiden on jo pakko ottaa täysi sosiaalinen vastuu kaikista alihankkijoistaan. Rajatylittävä työ lisääntyy huomattavasti tällä hetkellä, joten EU:n direktiivi on tarpeellinen. Tuen siksi tätä mietintöä varauksettomasti.

 
  
  

- Mietintö: Katerina Batzeli (A6-0094/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. − (IT) Elintarvikkeiden hinnat nousivat Italiassa tammikuussa 2009 yli 40 prosenttia Euroopan unionin ensimmäisen 15 valtion keskiarvoa korkeammalle. Elintarvikkeiden toimitus "pellolta pöytään" on siten vakavasti vääristynyt.

Italian kansallisen tilastokeskuksen ISTATin tietojen mukaan elintarvikkeiden hinnat nousivat Italiassa tammikuussa 2009 3,7 prosenttia verrattuna Ranskan 2,3 prosenttiin, Espanjan 1,9 prosenttiin, Saksan yhteen prosenttiin ja koko Euroopan unionin 2,6 prosenttiin. ISTATin tutkimus osoitti myös, että Italian ja muiden yhteisön jäsenvaltioiden välinen pääasiallinen ero koski leipää, pastaa ja viljaa, joiden raaka-aine on vehnä. Sen hinta määritellään maailmanlaajuisesti ja se ei vaihtele eri valtioiden välillä. Tuotanto- ja kulutushinnan välisen eron kasvaminen vahvistaa, että elintarvikkeiden toimitus "pellolta pöytään" on vakavasti vääristynyttä.

Vaikutukset ovat tuntuneet eniten pienituloisissa perheissä, joille elintarvikkeet ovat suurin menoerä. Pienet ja keskikokoiset elintarvikeyritykset ovat myös kärsineet vakavia seurauksia. Tuotanto- ja kulutushinnan välinen ero on nyt saavuttanut sellaisen tason, että Euroopan unionin toimielinten välittömät toimet ovat tarpeellisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Äänestin Katerina Batzelin (Kreikka) laatiman mietinnön puolesta, koska EU:n pitäisi mielestäni tukea tuottajia ja kuluttajia.

Euroopan kuluttajien maksamat hinnat ovat keskimäärin viisi kertaa tuottajahintoja korkeammat suurten vähittäismyyntiketjujen hallitsevaan markkina-asemaan liittyvien väärinkäytösten vuoksi. Maanviljelijät saavat yleensä noin kahdeksan prosenttia lopullisesta vähittäismyyntihinnasta.

Me kehotamme ottamaan käyttöön sellaisia EU:n toimintalinjoja, joilla helpotetaan tuottajien ja kuluttajien välisiä suoria yhteyksiä. EU:n on tuettava uuden tekniikan ja internetin käyttöä, jotta kuluttajille tarjotaan yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteista ja samalla helpotetaan tuottajien pääsyä markkinoille.

Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla annetaan suurempaa painoarvoa käsitteelle "paikalliset tuotteet" ja tarjotaan tehokkaampaa tukea perinteisille elintarvikemarkkinoille tai muulle perinteiselle kaupankäynnille.

Perinteisiä romanialaisia tuotteita on tuettava EU:n markkinoilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Poul Nyrup Rasmussen, Christel Schaldemose ja Britta Thomsen (PSE), kirjallinen (DA) Tanskan sosiaalidemokraattiseen puolueeseen kuuluvat Euroopan parlamentin jäsenet Poul Nyrup Rasmussen, Britta Thomsen, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen ja Ole Christensen äänestivät Euroopan elintarvikkeiden hintoja koskevan mietinnön puolesta. Valtuuskunnan mielestä supermarkettien keskittyminen ja kilpailun puute merkitsevät, että EU:n kuluttajat ja maanviljelijät kärsivät tappiota. Valtuuskunta ei ole kuitenkaan samaa mieltä mietinnön 6 kohdassa esitetystä näkökohdasta, että yhteisön tukitoimien poistaminen on pahoiteltavaa. Niiden poistaminen on tarpeen, jotta Euroopan maatalous olisi kannattavaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Esther De Lange (PPE-DE), kirjallinen. − (NL) Haluaisin antaa äänestysselityksen Katerina Batzelin mietintöön Alankomaiden kristillisdemokraattisen puolueen CDA:n valtuuskunnan puolesta. Kyseessä ei ole mielestämme ollenkaan selväpiirteinen mietintö. Monen kohdan sanamuoto on mutkikas tai niissä esiintyy toistoa. Epäilemme myös tiettyjä vaatimuksia, jotka kallistuvat liian paljon sosialistisen mallin mukaiseen valtion asioihin puuttumiseen ja joissa esitetään, että omakustannushintaa halvemmalla myyminen pitäisi kieltää kokonaan. Tämä voi kuulostaa hienolta ajatukselta, mutta sitä on mahdotonta toteuttaa. Pidämme kuitenkin tätä tärkeänä toimena maatalouden alalla. Kun kyseessä on polkumyynti, kilpailuviranomaisen olisi luonnollisesti puututtava asiaan.

Olemme näistä näkökohdista huolimatta äänestäneet Katerina Batzelin mietinnön puolesta, koska siihen sisältyy monia tärkeitä seikkoja, joita vaihtoehtoisella päätöslauselmalla pyritään itse asiassa poistamaan. Viittaan erityisesti tutkimukseen voittomarginaalien jakautumisesta elintarviketuotantoketjussa sekä komissiolle esitettyyn kehotukseen tarkastella supermarkettien vaikutusvaltaa kilpailun alalla, mitä Euroopan parlamentti on pyytänyt jo monta kertaa. Olemme saaneet komissiolta sen käsityksen, että voittomarginaalia koskeva tutkimus voidaan tehdä osittain komission käytössä olevan aineiston perusteella, joten oletamme, että tämä tutkimus ei lisää merkittävästi hallinnollisia kustannuksia.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin elintarvikkeiden hintoja Euroopassa koskevan mietinnön puolesta, koska poliittinen toiminta on mielestäni tarpeellista maatalous- ja elintarviketuotteiden hinnannousuun sekä tuottajahinnan ja kuluttajahinnan väliseen eroon puuttumiseksi. Kuluttajan maksama hinta on Euroopassa keskimäärin viisi kertaa suurempi kuin tuottajahinta. Tämä tilanne vaikuttaa kielteisesti pienituloisiin kotitalouksiin, joissa elintarvikkeet muodostavat perheen budjetin suurimman menoerän.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Kuten tavallista, tämä maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunnan kuulemismenettelyä koskeva mietintö sisältää ehdotuksia, jotka aiheuttavat EU:n talousarvioon lisää kustannuksia.

Emme kannata mietinnön tärkeimpiä näkökohtia, koska niissä muun muassa pahoitellaan maatalousmarkkinoita koskevien tukitoimien asteittaista poistamista. Emme myöskään kannata valiokunnan ehdotusta markkinoiden ohjausvälineistä.

Euroopan parlamentin maatalouden ja maaseudun kehityksen valiokunnan on myös muistettava, että hintatilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa. Valiokunnan ehdotus luoda kansalaisten saataville koko Euroopan kattava tietokanta, johon sisältyvät tuotteiden ja tuotantopanosten vertailuhinnat sekä energiaan, palkkoihin, vuokriin, veroihin ja maksuihin liittyvät kustannukset kaikkialla Euroopassa, on mielestämme menettänyt kosketuksen todellisuuteen. Jäsenvaltioiden välisen vertailun edellytyksiä ei yksinkertaisesti ole olemassa lukuisista eri syistä.

Ehdotus eurooppalaisten maataloustuotteiden erityisestä merkinnästä on mielestämme myös outo. Mikä on motiivi tässä asiassa? Pyritäänkö kannustamaan protektionismia?

Tapansa mukaan Junilistan huomauttaa, että tässä tilanteessa on onni, ettei Euroopan parlamentilla ole EU:n maatalouspolitiikka koskevia yhteispäätösvaltuuksia. Muutoin EU sortuisi protektionismiin ja joutuisi tukemaan suurilla summilla erilaisia maatalousalan ryhmiä.

Äänestimme tätä elintarvikkeiden hintoja Euroopassa koskevaa mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), kirjallinen. – (FR) Kukaan ei kiistä tämän tuotantohintojen ja kuluttajahintojen eroa koskevan mietinnön tavoitetta. Markkinoiden avoimuuden lisääminen on tarpeen sen varmistamiseksi, että tuottajat saavat riittävät tulot ja että kuluttajien maksama hinta on perusteltu.

Valiokunnassa hyväksyttyyn tekstiin sisältyy valitettavasti ehdotuksia, jotka eivät ole sosiaalisen markkinatalouden mukaisia. Nämä erittäin autoritaariset ehdotukset hintavalvonnasta, voittomarginaalista ja markkinoista ainoastaan palauttavat mieliin liian monia malleja, jotka eivät ole toimineet ja joiden luulimme jääneen lopullisesti menneisyyteen.

Pahoittelen, että mietinnössä keskitytään yksinomaan jakelijoihin sen sijaan, että siinä otettaisiin huomioon koko tuotantoketju. Monesti suuret jalostusyritykset ostavat tuotteita maanviljelijöiltä ja määräävää markkina-asemaansa käyttäen ne myyvät tuotteitaan jakelijoille kohtuuttomaan hintaan.

Lisäksi eurooppalaisen tietokannan luominen kaikenlaisista kustannuksista ja voittomarginaaleista, mitä mietinnössä ehdotetaan, aiheuttaisi huomattavia hallinnollisia kustannuksia yrityksille, ja ne siirtäisivät ne vähittäishintoihin.

Olen esittänyt vaihtoehtoisen päätöslauselman tällaisten huonojen käytäntöjen ehkäisemiseksi, ja 40 jäsentä on allekirjoittanut sen sekä tukee sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandru Nazare (PPE-DE), kirjallinen. (RO) EU:n tason sääntely suurten jakeluketjujen tuottajiin soveltamista epäreiluista käytännöistä on erittäin tärkeää Romanialle. Myös Romaniassa kysymys supermarkettiketjujen harjoittamista väärinkäytöksistä on huolenaihe tuottajille ja kuluttajille. Tuotteiden pakollisten "piilomaksujen", jotka tuottajat maksavat, kertymisen lisäksi supermarketit kieltävät tuottajia myymästä tuotteitaan halvemmalla muissa myymälöissä. Näiden ohjeiden vuoksi tuotteet ovat jopa 30 prosenttia kalliimpia. Kuluttaja joutuu lopulta maksamaan tuotteen ylihinnan.

Katerina Batzelin mietinnössä ehdotetuilla toimilla pyritään vähentämään supermarkettien harjoittamaa painostusta sekä edistämään kuluttajien ja tuottajien välistä suhdetta. Äänestin sen vuoksi sen hyväksymisen puolesta.

Mietinnössä ehdotetun voittomarginaalien jakautumista koskevan tutkimuksen ansiosta voimme tehdä johtopäätöksiä oikeista toimenpiteistä, joilla varmistetaan hintojen avoimuus tuottajan, jalostajan ja vähittäismyyjän välisessä ketjussa ja joilla rangaistaan väärinkäytöksistä.

Toimittajien ja vähittäismyyjien välisessä hintaneuvottelussa on voitava käyttää tapauskohtaisesti eri hintoja, ja siten voidaan varmistaa terve kilpailuympäristö.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Mietinnössä esitetään toistuvasti yleisesti tunnettuja havaintoja elintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia koskevasta monopoliasemasta. Siinä ei kuitenkaan todeta, että tämä tilanne on EU:n ja jäsenvaltioiden tietoinen valinta Lissabonin strategian ja yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa.

Markkinoiden vapauttaminen, fuusioihin ja yrityskauppoihin myönnettävät kannustimet sekä elintarviketeollisuuden liikevoittoa ja kilpailukykyä koskevat pyrkimykset ovat johtaneet monikansallisten yritysten ylivaltaan, korkeampiin kuluttajahintoihin, matalampiin tuottajahintoihin ja suurempiin pääomavoittoihin.

Yhteisessä maatalouspolitiikassa edistettiin tätä kehitystä ratkaisevasti, kun taatut vähimmäishinnat poistettiin ja pienten ja keskisuurten tilojen viljelijät myytiin Maailman kauppajärjestölle, jotta monikansalliset yritykset voisivat saada raaka-aineensa pilkkahintaan ja vainota osuuskuntia tai supistaa niiden toimintaa. Nämä ovat joka tapauksessa yksipuolisesti EU:ta tukevien osapuolten tekopyhiä lausuntoja.

Yksi esimerkki on meijerituotanto Kreikassa. Maitoalan kartelli ajaa tuottajahintoja alas ja pitää kuluttajahinnat pilvissä, minkä vuoksi se saa valtavaa voittoa. Nykyään se edistää sellaisten tuotteiden kulutusta, joiden ravintoarvo on alhaisempi ja jättää pulaan tuhannet maanviljelijät, jotka eivät pysty myymään tuotteitaan maassa, joka tuottaa 50 prosenttia tarpeistaan.

Kamppailu kohtuuhintaisista ja turvallisista elintarvikkeista sekä köyhien maanviljelijöiden selviytymisestä edellyttää vahvaa liittoa työntekijöiden, maanviljelijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien välillä sekä myös ruohonjuuritason valtaa ja taloutta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Elintarvikkeiden hinnannousu Euroopassa on selkeästi kaikkien nähtävissä. Kyseessä on vakava ongelma, joka edellyttää Euroopan unionilta välittömiä toimenpiteitä. Äänestin sen vuoksi Katerina Batzerlin mietinnön puolesta. Hän on mielestäni käsitellyt asiaa kokonaisvaltaisesti ja ehdottanut erittäin hyödyllisiä toimia asiaan vastaamiseksi.

On välttämätöntä, että pyrimme kaventamaan nykyistä tuottaja- ja kuluttajahintojen välistä kuilua, jonka on aiheuttanut vääristynyt hinnanmuodostusmekanismi. Siihen sisältyy elintarvikkeilla keinottelu sekä välikäsien tiiviimpi osallistuminen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että elintarvikkeiden myynti ja jakelu on edistänyt huomattavasti kuluttajahintojen kasvua tuottajahintoihin verrattuna.

Katerina Batzelin ehdottamia toimia tarvitaan kiireellisesti. Niihin sisältyy hinnoittelurakenteen ja voittomarginaalien avoimuuden lisääminen kansallisten kilpailuviranomaisten koordinoidulla toiminnalla, jotta Euroopan elintarvikkeiden hintakehitystä ja markkinoita säännellään paremmin ja jotta kuluttajia kannustetaan valitsemaan paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita. Näillä toimilla autetaan lyhentämään jakeluketjua ja edistämään perinteisiä elintarvikemarkkinoita, jotka ovat tällä hetkellä huomattavissa vaikeuksissa.

 
  
  

- Mietintö: Margrete Auken (A6-0082/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Michael Cashman (PSE), kirjallinen. − Päätin yhdessä Euroopan parlamentin työväenpuolueen kollegoideni kanssa kannattaa alkuperäistä mietintöä, jossa tarjotaan tyydyttävin vastaus niiden satojen Euroopan kansalaisten esittämiin vetoomuksiin, jotka ovat Espanjan kaupunkirakentamisen, liikarakentamisen ja rannikkoalueiden hävittämisen uhreja.

Mietintöä muutettaisiin huomattavasti ehdotetuilla vaihtoehtoisilla päätöslauselmaesityksillä, mitkä eivät ole meillä jo viisi vuotta asiasta olleen johdonmukaisen kannan mukaisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark (IND/DEM), kirjallinen. (EN) Tämä mietintö on pelkkä kosmeettinen toimenpide, jonka tarkoituksena on pitää yllä satojen vetoomusten esittäjien turhia toiveita Euroopan parlamentin vaalien alla. Siinä väitetään, että toimenpiteitä toteutetaan, mutta EU ei ole asiassa toimivaltainen, minkä myös oikeudellisten asioiden valiokunta panee merkille. Siten edes Margrete Aukenin uhkaukset seuraavan EU:n talousarvion torjumisesta eivät voi auttaa niitä henkilöitä, jotka ostivat kiinteistöjä Espanjasta ja myöhemmin menettivät ne. Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue ei aio osallistua tähän huijaukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Corbett (PSE), kirjallinen. (EN) Kannatin tätä mietintöä, joka laadittiin kaikkialla Euroopassa uhreiksi joutuneiden ja huolestuneiden kansalaisten parlamentille lähettämän valtavan vetoomusmäärän vuoksi. Tämä mietintö osoittaa, että laaja kaupunkirakentaminen usealla Espanjan alueella on toteutettu tavalla, jolla rikotaan omistusoikeutta, tuhotaan ympäristöä, heikennetään veden tarjontaa ja laatua sekä jätetään uhrit, jotka ovat voineet menettää elinikäiset säästönsä, ilman mitään mahdollisuutta muutoksenhakuun tai korvauksiin.

Toivon, että lukuisat asiasta kärsineet vaalipiirini asukkaat ja kansalaiset eri puolilta Eurooppaa saavat tästä mietinnöstä apua asioidensa oikeuskäsittelyyn.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Äänestän tyhjää eturistiriidan vuoksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Ymmärrämme, että Espanjan rakennusalalla voi olla huomattavia ongelmia ja että voi käydä niin, että pahaa-aavistamattomat kansalaiset ostavat hyvässä uskossa kiinteistöjä, joista paljastuu myöhemmin, että rakennusalan yrityksellä ei ollut laillista oikeutta rakentaa niitä. Nämä ovat kuitenkin ongelmia, joita voidaan ja jotka pitäisi ratkaista jäsenvaltioiden oikeudellisessa kehyksessä. Kun kaikki kansalliset muutoksenhakukeinot on käytetty, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen 35 artiklan mukaan yksittäiset kansalaiset voivat saattaa asiansa Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi.

Ei ole mitään syytä ottaa EU:n tasolla käyttöön lainsäädäntöä näihin kysymyksiin vastaamiseksi. Euroopan parlamentin ei pitäisi osallistua tähän asiaan toimielimen asemassaan. Emme myöskään halua osallistua millään tavalla espanjalaisten jäsenten esittämiin vaihtoehtoisiin päätöslauselmaesityksiin, joilla tähän asiaan yhdistetään kotimaisen politiikan ongelmia.

 
  
MPphoto
 
 

  Fiona Hall (ALDE), kirjallinen. (EN) Esitän äänestysselostuksen Margrete Aukenin mietintöön tuenosoituksena vaalipiirini kolmelle eri asukkaalle, jotka pyysivät minulta apua. Vaalipiirin asukas oli käyttänyt kaikissa näissä kolmessa tapauksessa säästönsä talon ja maa-alueen ostamiseen Valenciasta. Jokaisessa tapauksessa ostohetkellä noudatettiin asianmukaisia oikeudellisia menettelyjä. Kaikki nämä vaalipiirin asukkaat joutuivat sen jälkeen kärsimään Valencian viranomaisten laittomista maan takavarikointia koskevista vaatimuksista.

Tässä on kyseessä vain kolmesta monen tuhannen joukossa olevasta tapauksesta, jossa Espanjassa kiinteistöjä omistavat joutuvat kärsimään epäoikeudenmukaisista toimista. Pyydän komissiota toimimaan nopeasti ja päättäväisesti Margrete Aukenin mietinnön suositusten mukaisesti.

 
  
MPphoto
 
 

  Mikel Irujo Amezaga (Verts/ALE), kirjallinen. – (ES) Äänestin Margrete Aukenin mietinnön puolesta, koska siinä arvostellaan selkeästi Espanjan valtion holtitonta kaupunkisuunnittelua ja korostetaan yhteisön varojen väärinkäyttöä suunnittelu- ja ympäristötoimissa.

Haluaisin myös tähdentää Espanjan kansanpuolueen (PP:n) ja Espanjan sosialistisen työväenpuolueen (PSOE:n) jäsenten saamattomuutta. He eivät päässeet sopuun vaihtoehtoisesta päätöslauselmaesityksestä, jolla olisi voitu saavuttaa heidän tarvitsemansa enemmistö; sen vuoksi kummatkin hävisivät. He ovat jälleen kerran osoittaneet, että ainoa asia, mistä he pääsevät sopuun, on baskinationalismin vastustaminen. Sosialistit ja PP yrittivät painostaa muita parlamentin jäseniä kannattamaan omia päätöslauselmiaan, joissa esittelijän esittämää arvostelua lievennetään huomattavasti.

Haluan tehdä selväksi, että Espanjan hallitus osallistuu käytäntöön, jolla järjestelmällisesti kohdellaan huonosti sen kansalaisia, tuhotaan ympäristöä ja johon liittyy laajamittaista korruptiota. Minusta toimivalta asiassa pitäisi siirtää välittömästi Baskimaalle.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (PSE), kirjallinen. (EN) Tuhannet Euroopan kansalaiset ovat joutuneet laajan kaupunkirakentamisen uhreiksi. Tämä käy ilmi lukuisista vetoomuksista, jotka liittyvät Euroopan kansalaisten omaisuutta ja elinympäristöä koskevien oikeuksien väärinkäyttöön. Julkiset hankinnat ovat aiheuttaneet ongelman, ja alueelliset ja paikalliset viranomaiset eivät ole valvoneet kaupunkirakentamista tarpeeksi. Hyväksytyn päätöslauselman pitäisi tarjota konkreettisia ratkaisuja henkilöille, jotka asuvat edellä mainituilla alueilla Espanjassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer Pleite (GUE/NGL), kirjallinen. (ES) Olen osallistunut alusta saakka Margrete Aukenin mietinnön valmisteluun. Se on saanut tukea espanjalaisilta ja muilta eurooppalaisilta. Olen puolustanut varauksettomasti sen sisältöä. Tuen täysin tätä mietintöä, koska siinä tuodaan selvästi esiin, että kaikki Espanjan viranomaiset, eli keskushallinto, itsehallintoalueiden hallitukset ja paikallisviranomaiset, ovat osallistuneet sellaisen taloudellisen mallin kehittämiseen, joka perustuu kaupunkirakentamiseen liittyvään keinotteluun. Tämä on ollut ympäristölle, taloudelle ja Espanjan sosiaaliselle kehitykselle tuhoisaa.

Mietintö kesti kansanpuolueen (PP:n) ja sosialistisen työväenpuolueen (PSOE) painostuksen, ja siinä korostetaan asiaa koskevien poliittisten ja oikeudellisten ratkaisujen lievyyttä, mikä on johtanut siihen, että viranomaisia ei rangaista. Siihen sisältyy myös julistus sellaisten kehittämissuunnitelmien lykkäämisestä, jotka eivät täytä ympäristön kestävyyttä ja sosiaalista vastuuta koskevia vaatimuksia. Näin voidaan tutkia väärinkäytöksiä ja välttää politiikkaa, jolla hyväksytään tapahtuneet tosiasiat.

Mietinnössä edellytetään lisäksi, että Espanjan hallitus perustaa työryhmän, johon osallistuvat kaikki hallintoviranomaiset. Siinä kehotetaan, että kaupunkisuunnittelusta Espanjassa olisi käytävä julkista keskustelua. Keskustelun perusteella olisi mahdollista ottaa käyttöön lainsäädännöllisiä toimia keinottelun ja kestämättömän kehityksen torjumiseksi sekä lopettaa autonomisten alueiden, kuten Aragónin ja Valencian, harjoittama valikoiva lainsäädännön soveltaminen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Rogalski (UEN), kirjallinen. – (PL) Kannatin Margrete Aukenin mietintöä, joka perustuu vetoomuksiin Espanjan laajan kaupunkirakentamisen vaikutuksesta Euroopan kansalaisten oikeuksiin, ympäristöön sekä EU:n lainsäädännön soveltamiseen.

Laajamittaisesta kaupunkirakentamisesta rannikkoalueilla on paljon näyttöä. Siitä ovat vastuussa keskushallinto ja itsehallintoalueiden sekä paikalliset viranomaiset. Ne ovat luoneet kestämättömän kehityksen mallin, joilla on ollut erittäin vakavia ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia. Monella Espanjan alueella on tämän toiminnan seurauksena aiheutettu korvaamatonta tuhoa biologiselle monimuotoisuudelle ja luonnon koskemattomuudelle. Tällaisiin syytteisiin vastaaminen on hidasta ja asiasta annetuilla tuomioilla ei hyvitetä uhreja. Tämä on herättänyt ihmisissä epäilyksiä Espanjan oikeusjärjestelmästä.

On korostettava, että Espanjassa omaisuutta erilaisissa olosuhteissa ostaneet tuhannet Euroopan kansalaiset ovat joutuneet kaupunkirakentamiseen liittyvien väärinkäytösten uhreiksi. Väärinkäytöksiin syyllistyivät paikallisviranomaiset, ja tämän seurauksena kiinteistöt joudutaan purkamaan.

Näiden seikkojen vuoksi Espanjan hallitusta olisi kehotettava tekemään täydellinen arvio lainsäädännöstä, jolla vaikutetaan laajan kaupunkirakentamisen vuoksi kiinteistöjen omistajien oikeuksiin. Näin voidaan lopettaa EY:n perustamissopimukseen kirjattujen oikeuksien ja velvollisuuksien väärinkäyttö.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja todeta, että pidän myönteisenä hänen mietintöään Espanjan laajan kaupunkirakentamisen vaikutuksesta Euroopan kansalaisten oikeuksiin, ympäristöön sekä EU:n lainsäädännön soveltamiseen. Tämä vaikutus on ollut erityisen kielteinen, ja siitä ovat osoituksena alueella asuvilta saadut lukuisat vetoomukset.

Minusta vetoomusvaliokunta on tässä asiassa ottanut asianmukaisesti huomioon niiden kansalaisten pyynnöt, jotka ovat huolestuneita luonnonmaiseman tuhoamisesta, sopimusten sääntöjen ja ympäristösuojelun noudattamatta jättämisestä sekä valtavista rakennustöistä. Tämän valiokunnan alueelle tekemillään tiedonhakumatkoilla saamat selkeät todisteet osoittavat, että rakennusteollisuus on loukannut lainsäädäntöä ja että Espanjan kansalaisten perustamissopimusten mukaisia oikeuksia on puolustettava.

Kannatan siksi tätä mietintöä. Se on täysin toissijaisuusperiaatteen mukainen. Toivon lisäksi, että Espanjan paikalliset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimet ilman, että komission pitää turvautua rikkomismenettelyihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Søren Bo Søndergaard ja Eva-Britt Svensson (GUE/NGL), kirjallinen. − (EN) Äänestimme asianomistajia kohtaan tuntemamme myötätunnon vuoksi mietinnön puolesta. Meistä kuitenkin Espanjan viranomaisten, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen olisi käsiteltävä ja ratkaistava Espanjan, EU:n ja kansainvälisen oikeuden väitetyt rikkomukset.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Olen tyytyväinen, että parlamentti äänesti tämän mietinnön puolesta. Monet skottilaiset ovat kärsineet Espanjan suorittamasta maa-alueiden takavarikoinnista. He ovat menettäneet kotinsa, joihin monet säästivät koko elinaikansa. Espanjan hallituksen on tehtävä kaikkensa, jotta kyseisten henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan. Monia henkilöitä johdettiin harhaan ja heille esitettiin valheita siitä, mitä he ostivat. Tämä tilanne on voitava oikaista lainsäädännöllisin keinoin.

 
  
MPphoto
 
 

  Diana Wallis (ALDE), kirjallinen. − (EN) Äänestimme Espanjan kaupunkirakentamista koskevan mietinnön puolesta, koska siitä käy ilmi vetoomusvaliokunnan usean vuoden yksikohtaisen työn tulos. Se on vastannut usean tuhannen vetoomuksen esittäjän satoihin asiaa koskeviin vetoomuksiin. Lisäksi se on tehnyt tiedonhakumatkoja ja keskustellut kaikkien asianomaisten osapuolten kanssa. Mietintö hyväksyttiin valiokunnassa suurella ryhmien välisellä enemmistöllä. Meillä on vaaleilla valittuina edustajina velvollisuus varmistaa, että Euroopan kansalaisten, joita olemme kannustaneet käyttämään vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksiaan, ei pitäisi joutua vastaanottavan jäsenvaltion mielivaltaisten tai perusteettomien rajoitusten kohteeksi.

Me tunnustamme, että komissiolla on perustamissopimusten nojalla ensisijainen vastuu valvoa yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoa. Tunnustamme myös, että perustamissopimuksissa nimenomaisesti suljetaan pois kaikki vaikutukset, jotka kohdistuvat omistusoikeusjärjestelmiä koskeviin kotimaisiin sääntöihin. Olemme ensinnäkin sitä mieltä, että parlamentin vetoomusvaliokunnan pitäisi toimielimien "silminä ja korvina" tuoda esille vetoomusmenettelyssä havaittuja mahdollisia systemaattisia ongelmia, jotka vaikuttavat tuhansien kansalaistemme liikkumisvapauteen.

Toiseksi katsomme, että näissä yhteisön lainsäädännön rikkomuksissa vaikuttaa olevan kysymys erityisesti ympäristöalan lainsäädännöstä ja julkisia hankintoja koskevista säännöistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Wise (NI), kirjallinen. (EN) EU:n ja sen jatkuvan elämäämme puuttumisen kiihkeänä vastustajana olen johdonmukaisesti äänestänyt useimpia sellaisia mietintöjä vastaan, joita minua on pyydetty tarkastelemaan. On väistämätöntä, että joskus tulee eteen mietintö, johon on suhtauduttava eri tavalla, ja uskon, että yksi niistä on Margrete Aukenin mietintö. Minua ovat lähestyneet monet ulkomailla asuvat henkilöt, jotka tekivät kaikkensa, jotta he voisivat rakentaa kunnollisen, lainmukaisen ja vakaalla pohjalla olevan elämän Espanjassa. Se, että he joutuivat virkakoneiston uhreiksi, on nyt historiaa. Toivottavasti tässä mietinnössä edistetään tasapuolista ratkaisua.

Toimintani tässä asiassa ei merkitse, että pehmentäisin asennettani EU:hun ja sen käsittämättömään, joustamattomaan ja vastuuttomaan rakenteeseen. Jos alempiasteinen virkakoneisto ei kuitenkaan ratkaise ongelmia, joita se itse luo, niin jonkinlainen ratkaisu on pyrittävä saamaan aikaan.

Toivon nyt, että Espanjan eri viranomaisten luomiin lukemattomiin ongelmiin puututaan ja että ne ratkaistaan viipymättä vaalipiirini asukkaiden edun vuoksi.

Minua kalvaa huoli, että tällainen toiminta ei ehkä merkitse, että asia ratkaistaan. Tahaton seuraus on ainoa pysyvä sääntö EU:n alueella.

 
  
  

- Mietintö: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. − (IT) Äänestin mietinnön puolesta. Pidän Obaman valintaa tärkeänä tilaisuutena uudelle maailmanlaajuisen sitoutumisen politiikalle ja käännekohtana Yhdysvaltojen ja koko maailman historiassa.

Tästä eteenpäin meillä pitäisi olla uusi maailmalaajuista sitoutumista koskeva politiikka, ja EU:n olisi oltava siinä avainasemassa. Meillä on nyt mahdollisuus jatkaa maailmanlaajuista sitoutumista uudistuneiden toimielinten avulla, kun otamme huomioon tulevat Euroopan parlamentin vaalit.

Demokraattipuolueen ehdokkaan voitto on jälleen kerran todiste poikkeuksellisesta uudistumiskyvystä, mikä on usein nähty Yhdysvaltain historian vaikeina aikoina. Yhdysvaltojen uuden johdon ansiosta EU:n ja Yhdysvaltojen yhteistä politiikkaa voidaan parantaa. Kaksi osapuolta tekee yhteistyötä tehokkaassa kumppanuudessa monesta maailmanlaajuisesta kysymyksestä, johon kummankin mantereen on vastattava, kuten ilmastonmuutoksesta, maailmanlaajuisista haasteista, alueellisista kysymyksistä, puolustuksesta, taloudellisista asioista ja kaupasta. Meidän on ratkaistava nämä ongelmat yhteisesti, määrätietoisesti ja luovasti. Obaman valinta on osoitus Yhdysvaltojen myönteisistä ja vaikuttavista puolista sekä tämän päivän monimutkaisesta ja globalisoituneesta maailmasta, jossa muutos on jatkuvaa.

Transatlanttinen yhteys on edelleen olennaisen tärkeä. Luotan rooliin, jota Yhdysvallat jatkaa presidentti Obaman johdolla tässä asiassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , kirjallinen. − (NL) Tässä laajassa mietinnössä kannatetaan aiheellisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen suhteiden vahvistamista. Siinä käsitellään yksityiskohtaisesti Lähi-itää, Pakistania, Afganistania, Venäjää, puolustusta, turvallisuutta sekä taloudellisia ja kaupan alan näkökohtia.

Ei ole kuitenkaan hyväksyttävää, että esittelijä ennakoi Lissabonin sopimuksen voimaantulon, koska on käynyt selväksi, että kansalaisten enemmistö ei halua Euroopan perustuslakia tai sen kopiota. On hyvä, että esittelijä kiinnittää huomiota Palestiinan kysymykseen, mutta miksi ei mainita Israelin oikeutta turvallisuuteen? Äänestin tällaisen painotuksen vuoksi tätä mietintöä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Mieczysław Edmund Janowski (UEN), kirjallinen. (PL) Francisco José Millán Monin mietinnössä käsitellään transatlanttisten suhteiden tilaa Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen. Kannatin mietintöä, koska minusta on tällä hetkellä välttämätöntä, että Yhdysvallat ja Euroopan unioni tekevät tiivistä yhteistyötä lähes kaikilla aloilla: politiikan, puolustuksen, talouden, energian, ympäristön, kulttuurin ja tieteen aloilla ja niin edelleen.

Meidän olisi oltava tietoisia, että Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin yhdistetty bruttokansantuote muodostaa yli 50 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Uusi transatlanttinen toimintaohjelma (NTA), joka on ollut käytössä vuodesta 1995 saakka, olisi korvattava transatlanttisen kumppanuuden yhteisymmärryskehyksellä, jota päivitettäisiin jatkuvasti. Yhdysvallat ja EU joutuvat välttämättä toteuttamaan toimia turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi maailmassa. Tämä edellyttää luonnollisesti yhteistyötä muiden valtioiden, erityisesti Kiinan, Intian ja Venäjän, kanssa.

Pidän myös näkökohtia YK:n uudistamisen tarpeesta aiheellisina. Niihin sisältyy myös turvallisuusneuvoston toiminnan uudistamisen tarve. Transatlanttisissa suhteissa ei saa sivuttaa Naton roolia. Meidän pitäisi hyväksyä nyt, että kaikkein tärkeintä on tunnistaa nopeita ja tehokkaita toimia laajenevan talouskriisin hidastamiseksi. Lisään vielä, että meidän pitäisi ottaa näissä suhteissa huomioon myös Kanada, Meksiko ja Etelä-Amerikka.

Meidän on toivottava, että päivittäisessä todellisuudessa osoitetaan todeksi Yhdysvaltojen nykyisen presidentin sanat, joiden mukaan "Yhdysvalloilla ei ole parempaa kumppania kuin Eurooppa". Tämä on välttämätöntä, kun vastaamme tasapuolisesti sivilisaatiomme kokemiin haasteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Athanasios Pafilis (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Euroopan parlamentin "valtavat odotukset" Barack Obaman valinnasta Yhdysvaltojen presidentiksi koskevat itse asiassa ainoastaan imperialisteja, joilla on hyvä syy olettaa, että heidän etujaan palvellaan paremmin. Kansalaisilla ei pitäisi olla mitään harhakuvitelmia siitä, että poliittinen muutos toteutuisi heidän hyväkseen. Yhdysvaltojen uuden presidentin lausunnot ja julkilausumat eivät jätä minkäänlaista epäilystä asiasta.

Mietinnössä vaaditaan tiiviimpää yhteistyötä EU:n, Yhdysvaltojen ja Naton välille vaalituloksen vuoksi. Siinä ehdotetaan sen vuoksi sellaisen elimen perustamista, jolla koordinoidaan kahden imperialistisen keskuksen (EU:n ja Yhdysvaltojen) ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhä korkeammalla tasolla.

Samaan aikaan kun niiden välinen kilpailu ja vihamielisyys kasvaa kapitalistisen rahoituskriisin vuoksi, Euroopan ja Yhdysvaltojen imperialistit yrittävät koordinoida yhteistyötään ruohonjuuritason oppositioon puuttumiseksi. Tämä on heidän päämääränsä "maailmanlaajuisten haasteiden", "puolustus- ja turvallisuuskysymyksien" ja "alueellisten kysymyksien" ratkaisemiseen liittyvien yhteisten ja tehokkaiden toimien taustalla. Tästä on tyypillinen esimerkki se, että mietinnössä ilmaistaan valmius hyväksyä Guantanamon vankeja EU:hun Yhdysvaltojen pyynnöstä.

Kansalaisten on perustettava oma yhteinen rintama EU:n, Yhdysvaltojen ja Naton heihin kohdistamaa hyökkäystä vastaan, ja heidän on kukistettava imperialistinen komento.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Äänestin Francisco José Millán Monin transatlanttisten suhteiden tilaa Yhdysvaltain vaalien jälkeen koskeva mietintöä vastaan, koska minusta ei ole oikein, että Euroopan unioni toimii Lissabonin sopimuksen voimaantulon ja vastaavien ulkopoliittisten välineiden käyttöönoton vuoksi voimakkaammin ja yhtenäisemmin kansainvälisen geopolitiikan näyttämöllä. En ole myöskään täysin samaa mieltä transatlanttisen kumppanuuden ja Naton merkityksestä yhteiselle turvallisuudelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. (EN) Pidän transatlanttisia suhteita erittäin tärkeinä ja olen jatkuvasti vaatinut Naton vireyttämistä ja vahvistamista. Tämän mietinnön pääpainotuksesta poiketen en kuitenkaan usko, että tämä merkitsee Yhdysvaltojen ja yksittäisten jäsenvaltioiden (erityisesti Yhdistyneen kuningaskunnan) vahvojen siteiden korvaamista EU:n ja Yhdysvaltojen välisellä kumppanuudella. Viittaus Lissabonin sopimukseen, jota kansalaisemme eivät halua, sekä ehdotus siitä, että oletetun komission varapuheenjohtajan tai korkean edustajan pitäisi olla uuden transatlanttisen poliittisen neuvoston yhteispuheenjohtaja, ovat tästä esimerkkejä. Vastustan lisäksi erityisesti mietinnössä esitettyjä EU:n puolustusta koskevia näkökohtia. Mietinnössä pidetään myönteisenä Euroopan puolustuskyvyn parantamista ja siinä kannatetaan erityisesti eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, jota konservatiivit ovat jatkuvasti vastustaneet.

Näistä syistä äänestin tyhjää.

 
  
  

- Turkmenistan (B6-0150/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Halusin äänestää tyhjää Euroopan yhteisöjen ja Turkmenistanin kauppasopimusta koskevasta päätöslauselmaesityksestä. Pidän kuitenkin tärkeänä taloudellisten ja kauppasuhteiden avaamista Turkmenistanin yhteiskunnan kanssa, mutta epäilen, onko väliaikainen sopimus paras ratkaisu molemmille osapuolille.

 
  
  

- Mietintö: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI) , kirjallinen. − (NL) Äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, koska se merkitsee mielestäni, että parlamentin uskottavuutta heikennetään. Euroopan parlamentti laatii aina korkealentoisia julistuksia ihmisoikeuksista ja korostaa, että ihmisoikeudet ovat ulkopolitiikan tärkein tavoite, mutta se aikoo allekirjoittaa nyt sopimuksen sellaisen valtion kanssa, joka rikkoo näitä ihmisoikeuksia erittäin laajamittaisesti. Taustalla oleva uskomus on aina se, että pelkästään tällaisen sopimuksen tekeminen parantaa ihmisoikeuksia asianmukaisessa valtiossa. Kuulemme saman tarinan Turkin liittymisen puolestapuhujilta: kyllä, ihmisoikeuksia loukataan ja kidutus on yleistä, mutta kun Turkki liittyy EU:hun, kaikki jää historiaan. Tosiasiat osoittavat kuitenkin päinvastaista.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Päätin äänestää tyhjää Daniel Casparyn Turkmenistanin kanssa tehtävää väliaikaista kauppasopimusta koskevasta mietinnöstä. Voin hyväksyä ainoastaan jotkut kohdat ehdotuksessa, mutta en koko asiakirjaa. Tämän vuoksi en äänestä sitä vastaan vaan äänestän tyhjää.

 
  
  

- Mietintö: Stavros Lambrinidis (A6-0103/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), kirjallinen. − (IT) Äänestin mietinnön puolesta. internetistä on tullut nyt kaikkien henkilökohtaisten ja institutionaalisten suhteidemme perusta. Monet yritykset omistavat henkilökohtaisia tietojamme ja käyttävät yksityisiä tietojamme ilman asianmukaista lupaa. Näiden syiden vuoksi on selvää, että meidän on turvattava perusoikeus yksityisyyden suojasta internetissä.

Internet voi myös tarjota huomattavaa tukea muille perusoikeuksille, kuten sananvapaudelle, poliittisen toiminnan vapaudelle sekä yhdistymisvapaudelle. Se tarjoaa kuitenkin monia mahdollisuuksia rikolliseen toimintaan. Yksi esimerkki tästä verkon väärästä käytöstä on lapsipornografian yleistyvä vitsaus. Sitä on tarjolla internetissä, ja meidän on velvollisuus torjua sen käyttö.

Sen vuoksi on tarpeen toteuttaa konkreettisia toimia, joilla suojellaan ja edistetään verkossa vierailevien henkilöiden perusvapauksia. Meidän toimintamme on perustuttava yksityisyyteen ja turvallisuuteen ja meidän on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota koulutusta koskevaan perusoikeuteen sekä tietojärjestelmien käyttömahdollisuuteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) Internet on valtava tekninen edistysaskel, jonka avulla käyttäjät voivat ottaa yhteyttä tosiinsa. Lisäksi voidaan luoda henkilökohtaisia, ammatillisia ja kasvatuksellisia suhteita, levittää tietoa, edistää kulttuuria sekä lisätä sen vaikutusta.

Rikollisuus internetissä on kuitenkin lisääntynyt ja internetistä on tullut rikollisten verkostojen suosima väline, koska se on helposti saatavilla, halpa ja erittäin tehokas. Viime vuonna lasten hyväksikäyttö internetissä on lisääntynyt 16 prosentilla, eikä useimmissa tapauksissa ole voitu antaa mitään tehokkaita rangaistuksia tai edes löytää näitä rikollisia. Terrorismia koskevassa kysymyksessä voidaan panna merkille noin 5 000 terroristien propagandasivustoa, joita käytetään radikalisoimiseen ja värväystoimintaan sekä tietolähteeksi terroristien menettelyistä ja resursseista.

Rikollisuuden torjumiseksi on löydettävä pikaisesti ratkaisuja sekä kehitettävä asianmukaisia lainsäädännöllisiä keinoja, mutta tämä ei saa johtaa sellaiseen liialliseen ja kohtuuttomaan valvontaan, jossa käytetään sensuuria sekä internetin tietoliikenteen salaista seurantaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI) , kirjallinen. − (NL) Tämä on hyvä päätöslauselma, jossa löydetään varovainen tasapaino oikeuksien ja velvollisuuksien välillä. Kyseessä on rohkea toimi sensuuria vastaan. Viime vuosina on yritetty liian monta kertaa poliittisen korrektiuden nimissä alistaa jopa internet sensuurille, jotta kiistanalaiset ajatukset poistetaan sanomalehtien lisäksi WWW-sivustoilta. Verkon käyttö on ollut jo pitkään piikki tiedotusvälineitä valvovien inkvisiittorien lihassa. He haluavat kieltää monikulttuurisen yhteiskunnan arvostelun esimerkiksi rasismin vastaisella lainsäädännöllä.

Internetin käytön vapaus on sananvapauden paras tae.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin Stavros Lambrinidisin turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamista internetissä koskevan mietinnön puolesta, koska mielestäni on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni toteuttaa toimia, joilla internetin käyttäjien perusoikeudet sovitetaan yhteen tietoverkkorikollisuuden torjunnan kanssa kansalaisten ja erityisesti lasten suojelemiseksi. Tämän vuoksi on mielestäni tärkeää kehittää lainsäädäntöä tietosuojasta, turvallisuudesta ja sananvapaudesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin ja Nils Lundgren (IND/DEM), kirjallinen. − (SV) Ilmaisunvapaus ja oikeus yksityiselämän kunnioitukseen ovat ehdottomia oikeuksia, joita ei saa missään olosuhteissa heikentää. Me katsomme, että näitä oikeuksia on sovellettava myös internetiin, jotta taataan yksilön oikeus ilmaisunvapauteen.

Olemme myös sitä mieltä, että henkilötietojen poistamista tietokannoista ja verkkosivuilta koskevaa mahdollisuutta olisi harkittava, ja kehotamme yrityksiä takaamaan, että yksityishenkilöt voivat poistaa henkilötietonsa tietokannoista. Tällaisen vakuuden puute on mielestämme ensisijaisesti kansainvälinen ongelma, joten se ratkaistaan parhaiten kansainvälisillä säännöksillä ja sopimuksilla.

Junilistan kannattaa hyvin paljon turvallisuutta ja perusvapauksia internetissä, mutta me vastustamme joitain mietinnössä käytettyjä sanamuotoja. Mietinnössä ilmaistaan esimerkiksi halu hyväksyä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtääviä rikosoikeudellisia toimenpiteitä koskeva direktiivi. Me vastustamme tätä jyrkästi, sillä emme halua, että Euroopan rikoslainsäädäntö yhdenmukaistetaan. Esittelijä vertaa internetin käyttöä oikeuteen saada koulutusta. Tämä on mielestämme ylimielinen näkökanta, koska oikeus ja mahdollisuus koulutukseen eivät ole monessa EU:n jäsenvaltiossa itsestäänselvyyksiä.

Mietinnön hyvät pyrkimykset ovat kuitenkin kielteisiä seikkoja painavammat, joten päätimme äänestää sen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE), kirjallinen. – (PL) Tuen täysin Stavros Lambrinidisin mietintöä turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamisesta internetissä. Se on mielestäni erittäin tärkeä ja tarpeellinen, koska olemme lähes kaikkialla maailmassa läsnä kansainvälisessä verkossa. Internetistä on lyhyesti sanottuna tullut osa arkielämäämme.

Emme voi kuvitella parempaa tietolähdettä, kun kirjoitamme kirjaa tai kun haluamme tehdä hienostuneen ruokalajin ja etsimme mielenkiintoista reseptiä. Emme ole kuitenkaan aina tietoisia siitä, että internetissä vierailumme jättää jälkiä, joita esimerkiksi markkinointia harjoittavat ihmiset, tiedustelupalvelut ja jopa väärän henkilöllisyyden käyttäjät voivat käyttää meitä vastaan.

Internet voi olla myös sopiva tiedonvälityskeino rikollisille ja terroristeille. Juuri tämän vuoksi on vaikeaa valmistella kohtuullista lainsäädäntöä, jonka perusteella kansalaiset voivat käyttää turvallisesti kaikkia internetin tarjoamia etuja tasapainoisella ja tehokkaalla tavalla, mutta jonka nojalla rajoitetaan sen väärinkäyttöön liittyviä todellisia ja vakavia uhkia.

Kannatan esittelijän ehdotuksia, joiden tavoitteena on löytää oikea tasapaino yksityisyyden suojan ja yksilöiden tietoturvan välillä verkossa siten, että heidän perusoikeuksiaan ja -vapauksiaan kunnioitetaan. Mielestäni palvelun laatua koskevan näkökohdan lisäksi viranomaiset ovat vastuussa internetin tarjonnan varmistamisesta vähävaraisimmille ja valtion kaikkein eristyneimpien alueiden asukkaille.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang ja Fernand Le Rachinel (NI), kirjallinen. – (FR) Internetin käyttö ja kehittäminen ovat epäilemättä tärkeitä etenkin sananvapauden ja demokratian edistymisen kannalta. Tasapainon löytäminen tällaisen vapauden, yksityisyyden suojan ja internetin tietoturvan välillä on meille kaikille todellinen haaste.

Tämä koskee erityisesti poliittista toimintaa. Joillain oppositiossa olevilla tai mahdollisesti kiistanalaisia poliittisia näkemyksiä esittävillä henkilöillä ei ole mahdollisuutta tutustua eri tiedotusvälineisiin, joten heille internet merkitsee mahdollisuutta välittää ajatuksiaan kaikkialle maailmaan. Tällaista vapautta ei pitäisi sensuroida. Kiina, Kuuba ja Burma ovat todellisia totalitaarisia valtioita, ja ne eivät epäröi vaientaa tällaista sananvapautta järjestelmällisellä tietojen sensuroinnilla ja suodattamisella, millä halveksutaan kaikkia demokratian ja vapauden periaatteita.

Internetin suodattaminen pornografian, lapsipornografian ja terrorismin torjumiseksi on välttämätöntä, mutta tällainen tarkkailu on määriteltävä tiukasti ja hallitusti.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolae Vlad Popa (PPE-DE), kirjallinen. – (RO) Stavros Lambrinidisin mietintö on ensimmäinen mietintö, jonka pääasiallinen aihe on internetiä koskevaan ongelmaan vastaaminen käyttäjän näkökulmasta. Äänestin sen puolesta, koska mielestäni kyseessä on tasapainoinen ja asianmukainen mietintö, jossa käsitellään tämän alan tärkeimpiä aiheita.

PPE-DE-ryhmän esittelijänä tästä mietinnöstä pidän tärkeänä, että siinä tunnustetaan käyttäjän oikeus julkaistuun sisältöön ja erityisesti oikeus poistaa tämä sisältö pysyvästi. Pidän myös tärkeänä, että siinä esitetään pyyntö sähköisen henkilöllisyyden määrittelemisestä tulevassa sääntelyjärjestelmässä sekä ehdotetaan erityisiä toimia sen suojelemiseksi.

Mietinnössä korostetaan internetin kehittämiseen osallistuvien osapuolten välisen yhteistyön merkitystä, jotta olemassa olevien säännöksien täydentämiseksi suunnitellaan itsesääntelyyn tai yhteissääntelyyn perustuvia välineitä (esimerkiksi käytännesääntöjä). Internetin kehitys on ollut nopeaa, joten nämä sääntelytoimet ovat paljon perinteistä lainsäädäntöä tehokkaampia, koska suurin osa asianmukaisista toimijoista hyväksyy ne ja soveltaa niitä ilman valtion määräämiä pakkokeinoja.

Internet on maailman laajin yleinen tiedonvälitysjärjestelmä. Sen kehityksen tahti voi aiheuttaa meille yllätyksen, jos emme keskity siihen tasapainoisella ja realistisella tavalla siten, että tulevassa kyberavaruutta koskevassa lainsäädännössä keskitytään erityisesti käyttäjään.

 
  
MPphoto
 
 

  Luca Romagnoli (NI), kirjallinen. – (IT) Kannatin äänestyksessä Stavros Lambrinidisin mietintöä turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamisesta internetissä.

Kannatan varauksettomasti luonnoksen tavoitteita. Niiden mukaan tarkasteluun sisällytetään kaikki toimijat, toimintaa harjoitetaan eri tasoilla ja käytetään hyväksi nykyisiä kansallisia, alueellisia ja kansainvälisiä sääntelyvälineitä sekä vaihdetaan parhaita käytänteitä. Siten tarjotaan vastaus, jossa otetaan huomioon internetin eri käyttäjien tarpeet ja ongelmat sekä monet sähköiset toiminnot.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), kirjallinen. − (EN) Kannatan tämän mietinnön tavoitteita turvallisuuden ja perusoikeuksien vahvistamiseksi internetissä.

 
  
  

Alusten kierrätys (B6-0161/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), kirjallinen. – (PT) Äänestin turvallista alusten kierrätystä koskevan päätöslauselmaesityksen puolesta, koska minusta on erittäin tärkeää, että tämä kysymys ratkaistaan olennaisena osana aluksen elinkaarta. Käytöstä poistettuja aluksia olisi pidettävä vaarallisena jätteenä, koska niiden sisältämien vaarallisten aineiden vuoksi niiden pitäisi kuulua Baselin yleissopimuksen soveltamisalaan.

Olen tyytyväinen, että yhteisö haluaa parantaa alusten purkamista koskevia käytäntöjä.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Queiró (PPE-DE), kirjallinen. – (PT) EU:n ympäristönsuojelua koskevat tavoitteet voidaan toteuttaa täysin ainoastaan, jos ne sisällytetään yhteisön toimintalinjojen eri aloille. Tämän vuoksi tällä päätöslauselmaesityksellä pyritään nopeuttamaan kaikkia toimenpiteitä, joita unionin on toteutettava sen varmistamiseksi, että käytöstä poistettujen alusten purkaminen suoritetaan työntekijöille turvallisissa olosuhteissa ja että meriympäristöä suojellaan riittävästi.

Yksirunkoisten säiliöalusten maailmanlaajuisen käytöstä poistamisen sekä sen ruuhkan, joka on aiheutunut markkinoilta poistettavista monesti vaarallisia aineita sisältävistä vanhoista aluksista, vuoksi voimme ennakoida, että heikkolaatuiset purkamislaitokset lisääntyvät hallitsemattomasti Etelä-Aasiassa ja että niitä voi syntyä jopa Afrikan valtioihin. Kaikkien näiden syiden vuoksi kannatamme tätä päätöslauselmaesitystä ja kaikkia toimia, joilla pyritään varmistamaan kansainvälisten turvallisuus- ja ympäristösäännöksien noudattaminen.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – (FR) Äänestysselitykset ovat päättyneet.

Istunto keskeytetään. Sitä jatketaan kohta klo 15.00 kirjallisella kysymyksellä kulttuurin merkityksestä Euroopan alueiden kehittämisessä.

 
Päivitetty viimeksi: 12. elokuuta 2010Oikeudellinen huomautus