Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2264(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0157/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Hlasovanie :

PV 23/04/2009 - 8.19

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0293

Rozpravy
Utorok, 21. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

19. Absolutóriá za plnenie rozpočtu v roku 2007 (hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok) (rozprava)
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

A6-0168/2009, správa pána Audyho v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007 (SEK(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC)),

A6-0159/2009, správa pána Liberadzkého v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu siedmeho, ôsmeho a deviateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2007 (KOM(2008)0490 – C6-0296/2008 – 2008/2109(DEC)),

A6-0184/2009, správa pána Casacu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel I: Európsky parlament (C6-0416/2008 – 2008/2276(DEC)),

A6-0151/2009, správa pána Søndergaarda v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel IV: Súdny dvor (C6-0418/2008 – 2008/2278(DEC)),

A6-0152/2009, správa pána Søndergaarda v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel V: Dvor audítorov (C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC)),

A6-0155/2009, správa pána Søndergaarda v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel VI: Európsky hospodársky a sociálny výbor (C6-0420/2008 – 2008/2280 (DEC)),

A6-0153/2009, správa pána Søndergaarda v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel VII: Výbor regiónov (C6-0421/2008 – 2008/2281(DEC)),

A6-0156/2009, správa pána Søndergaarda v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel VIII: Európsky ombudsman (C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC)),

A6-0154/2009, správa pána Søndergaarda v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2007, oddiel IX: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0424/2008 –2008/2283(DEC)),

A6-0157/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2007 (C6-0437/2008 – 2008/2264(DEC)),

A6-0158/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2007 (C6-0442/2008 – 2008/2269(DEC)),

A6-0160/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2007 (C6-0444/2008 – 2008/2271(DEC)),

A6-0161/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2007 (C6-0436/2008 – 2008/2263(DEC)),

A6-0162/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2007 (C6-0435/2008 – 2008/2262(DEC)),

A6-0163/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2007 (C6-0439/2008 – 2008/2266(DEC)),

A6-0164/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2007 (C6-0446/2008 – 2008/2273(DEC)),

A6-0165/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2007 (C6-0443/2008 – 2008/2270(DEC)),

A6-0166/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2007 (C6-0445/2008 – 2008/2272(DEC)),

A6-0167/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2007 (C6-0438/2008 – 2008/2265(DEC)),

A6-0169/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2007 (C6-0429/2008 – 2008/2256(DEC)),

A6-0170/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2007 (C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC)),

A6-0171/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2007 (C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC)),

A6-0172/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2007 (C6-0440/2008 – 2008/2267(DEC)),

A6-0173/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2007 (C6-0428/2008 – 2008/2255(DEC)),

A6-0174/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2007 (C6-0433/2008 – 2008/2260(DEC)),

A6-0175/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2007 (C6-0431/2008 – 2008/2258(DEC)),

A6-0176/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2007 (C6-0430/2008 – 2008/2257(DEC)),

A6-0177/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2007 (C6-0427/2008 – 2008/2254(DEC)),

A6-0178/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2007 (C6-0434/2008 – 2008/2261(DEC)),

A6-0179/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2007 (C6-0447/2008 – 2008/2274(DEC)), a

A6-0148/2009, správa pána Fjellnera v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu o finančnom hospodárení a kontrole agentúr EÚ (2008/2207(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, spravodajca.(FR) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas, dámy a páni, na úvod by som chcel poďakovať vám, pán Kallas, a vašim kolegom v Komisii za pozornosť, ktorú ste venovali parlamentnej činnosti v súvislosti s postupom udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu Európskej komisie a výkonných agentúr za rok 2007. Rád by som poďakoval aj administratívnym službám.

Rád by som tiež vzdal hold obrovskému úsiliu Európskeho dvora audítorov pod vedením jeho predsedu, pána Vítora Caldeiru. Na plnenie tejto rozsiahlej úlohy mal k dispozícii obmedzené zdroje.

Rád by som sa v krátkosti vyjadril o obsahu tohto absolutória. Rok 2007 bol prvým rokom nového viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013, v ktorom bolo zavedených niekoľko nových pravidiel. Rok 2007 bol tiež rokom posledného udelenia absolutória súčasnej Komisie, ktorá na začiatku svojho mandátu sľúbila, že od Európskeho dvora audítorov získa pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti. Spomínate si, pán komisár? Bolo to prostredníctvom vášho predsedu.

Za 14 rokov však Dvor audítorov vydal negatívne vyhlásenie o zákonnosti a správnosti príslušných transakcií pre obrovskú väčšinu oblastí výdavkov, pričom ich v rôznej miere považoval za oblasti so značným množstvom chýb aj napriek tomu, že, a to by nás malo potešiť, administratívne výdavky a konsolidované účtovné závierky sú predmetom pozitívneho vyhlásenia o vierohodnosti.

Rok 2007 bol napokon rokom posledného hlasovania o absolutóriu pred voľbami do Európskeho parlamentu. Najmä v tejto súvislosti a bez ohľadu na mnohé výhrady v návrhu uznesenia týkajúce sa riadenia finančných prostriedkov Spoločenstva bolo cieľom mojej správy pokúsiť sa o analýzu postupu udeľovania absolutória a prispieť v tomto zložitom úsilí, ktoré musí smerovať k pozitívnemu vyhláseniu o vierohodnosti. Zároveň si musíme plne uvedomovať hranice jeho vykonávania. Preto s napätím očakávam stanovisko Komisie, politických skupín a mojich kolegov poslancov, ktorí sa majú vyjadriť o tejto otázke.

V súvislosti so zavŕšenou prácou na tejto problematike mám zmiešané pocity. Na jednej strane som pevne presvedčený, že sa situácia zlepšuje, ale zlepšenie nie je dostatočné a je príliš pomalé. Na druhej strane je zároveň nemožné zotrvať v situácii, v ktorej Európsky dvor audítorov 14 rokov nevydal pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti a v ktorej Európsky parlament aj tak hlasuje o absolutóriu.

Európania si budú myslieť, že Parlament nevykonáva svoju monitorovaciu úlohu správne. Vzhľadom na vážnosť situácie preto navrhujem okamžitú prípravu medziinštitucionálnej konferencie. Zúčastnili by sa na nej všetci tí, ktorí plnia určitú úlohu v riadení a monitorovaní finančných zdrojov Spoločenstva a začali by sme na nej obsiahlu diskusiu, ktorá by nám umožnila pripraviť reformy nevyhnutné na to, aby sme čo najskôr získali pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti. Netrpezlivo očakávam dôvody, ktoré vedú niektoré politické skupiny k nesúhlasu s uskutočnením uvedenej diskusie.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj úlohe členských štátov, ktoré riadia približne 80 % rozpočtu Únie. V skutočnosti máme najväčšie množstvo problémov práve v súvislosti so spoločným riadením. Je mi ľúto, že miesta pre Radu sú prázdne, keď sa venujem tejto otázke. Súčasné politické problémy Českej republiky nie sú dostatočným vysvetlením nepravidelnej politickej prítomnosti. Iba ak si túto neprítomnosť a toto ticho máme vysvetliť ako ľahostajnosť alebo ako nezáujem, čo by bolo ešte horšie.

V súvislosti so správou o spoločnom riadení členských štátov by som rád zdôraznil nielen úlohu národných vyhlásení o hospodárení, ale aj ročných súhrnov, ktoré predstavujú veľmi veľa prvkov umožňujúcich nám dosahovať pozitívne vyhlásenia o vierohodnosti.

V súlade s článkom 248 Zmluvy navyše navrhujem posilnenie spolupráce medzi národnými kontrolnými orgánmi a Európskym dvorom audítorov v súvislosti s kontrolami spoločného riadenia.

Navrhujem preskúmanie možnosti, aby národné kontrolné orgány ako nezávislé externé audítorské inštitúcie a v náležitom súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi vydávali národné vyhlásenia o hospodárení s finančnými prostriedkami Spoločenstva. Tieto vyhlásenia by boli postúpené vládam členských štátov s cieľom predložiť ich v rámci postupu udeľovania absolutória v súlade s príslušným medziinštitucionálnym postupom, ktorý sa zavedie.

Vážený pán predsedajúci, na záver by som chcel vyjadriť svoj údiv nad tým, že konsolidované ročné účtovné závierky boli predložené s čistými aktívami vo výške zhruba 58 miliárd EUR. Navrhujem, aby sme zvážili vytvorenie dôchodkového fondu s cieľom externalizovať sumu vo výške 33,5 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch pre zamestnancov.

Na záver sa domnievam, že nastal čas na reformu nášho systému a úprimne verím, že základom tejto reformy by mal byť dôkladný a úprimný dialóg medzi všetkými, ktorí sa zúčastňujú na zostavovaní rozpočtu.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki, spravodajca. – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, hovoríme o Európskom rozvojovom fonde, ktorý sa týka afrických, karibských a tichomorských štátov. Z nášho hľadiska nie sú tieto krajiny bežnými oblasťami. Nie sú tradičnými štátmi a netrpia bežnými problémami. Pokiaľ ide o implementáciu fondu, v roku 2007 sme zaznamenali zvýšenie platieb a viazaných rozpočtových prostriedkov, čo tiež znamená zvýšenie účinnosti. Je to nepochybne pozitívny jav. Rád by som začal s touto problematikou.

Fond pozostáva z dvoch častí. Jednu časť riadi Európska komisia a druhú kontrolovala Európska investičná banka. Časť riadená Európskou komisiou je predmetom tejto rozpravy o absolutóriu, kým časť riadená EIB je nateraz vyňatá z absolutória. K tejto otázke by som sa rád vrátil neskôr.

Naša rozprava je založená na stanovisku Európskeho dvora audítorov. Tribunál jasne uviedol, že transakcie súvisiace s príjmami a záväzkami za rok 2007 sú ako celok zákonné a správne, ale upozornil na vysoké fiduciárne riziko v súvislosti s rozpočtovou podporou, ktoré vyplýva z „dynamickej interpretácie“ kritérií oprávnenosti zo strany Komisie. Audit však odhalil výraznú mieru chýb a zistil, že je nevyhnutné rýchle zlepšenie v oblasti dohľadu a kontroly. V tomto bode s ním súhlasíme. Tieto možnosti sú reálne a my súhlasíme s týmto stanoviskom.

Vzorka údajov použitá v audite zahŕňala šesť štátov a 250 transakcií. Dospelo sa k veľmi dôležitému zisteniu. Konkrétne k tomu, že Komisia stále nie je schopná predložiť úplné účtovné informácie. Vítame uznesenie o tom, že od februára 2009 bude fungovať nový systém. Dúfam, že pán komisár potvrdí túto skutočnosť.

Ďalšou veľmi dôležitou otázkou je rozdiel medzi slovami a skutkami pri príprave dohôd. Ich vypracovávanie a podpisovanie je veľmi nejednoznačné. Komisia musí túto otázku objasniť najmä preto, že aj krajiny AKT k nej majú odlišný postoj. Z hľadiska Európskeho parlamentu je veľmi dôležité, aby sa posúdenie správnosti nevykonávalo post factum, ale aby malo formu dohľadu a kontroly s cieľom predchádzať nedostatkom. Predchádzanie nedostatkom pomôže aj pri posudzovaní prínosu, ktorý dosiahneme na základe poskytovania finančných prostriedkov. Nie je to len otázkou preukázania správnosti vedenia účtov, ale týka sa to aj preukázania miery dosiahnutia cieľa. V tejto súvislosti by sme radi upozornili na potrebu spolupráce zo strany národných parlamentov, pretože by mali tejto problematike vo veľkej miere rozumieť. Je to otázka spolupráce s orgánmi, vládami a tiež s občianskou spoločnosťou.

Mimoriadne dôležitým aspektom je otázka dohľadu nad rozpočtovými prostriedkami riadenými EIB. Z nášho hľadiska je EIB aj naďalej inštitúciou, ktorú nie je možné kontrolovať. V správe veľmi jasne potvrdzujeme, že EIB mala k dispozícii sumu vo výške 2,2 miliardy EUR. Boli to verejné financie. Nepochádzali z finančných trhov. Zdá sa preto, že EIB je najmenej demokratickou inštitúciou, ktorá však má k dispozícii verejné financie.

Nakoniec by som rád poďakoval pánovi komisárovi za jeho spoluprácu počas tohto funkčného obdobia. Bol by som rád, keby pán Łuckiewicz prijal naše poďakovanie v mene Dvoru audítorov. Chcel by som tiež poďakovať svojim kolegom z Výboru pre rozvoj a tiež z Výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorý účinne viedol pán Bösch.

 
  
MPphoto
 

  Paulo Casaca, spravodajca.(PT) Vážený pán predsedajúci, pán Kallas, pán Bösch, dámy a páni, sme pred dokončením najdôkladnejšej reformy Európskeho parlamentu. Táto reforma zahŕňa vytvorenie štatútov pre poslancov Európskeho parlamentu a asistentov, koniec neprijateľnej mzdovej diskriminácie medzi poslancami Európskeho parlamentu, odstránenie nejasného systému na náhradu cestovného a odstránenie diskriminačného dôchodkového systému.

Ako spravodajca pre absolutórium v súvislosti s vedením účtov Parlamentu, 10 rokov ako člen Výboru pre kontrolu rozpočtu a ako hovorca Socialistickej skupiny v Európskom parlamente som veľmi hrdý na to, čo sme dosiahli. Myslím, že nepožadujem veľa, ak chcem, aby verejnosť zaznamenala tieto zmeny, ktorých sa ona sama naliehavo domáhala.

Po týchto slovách dnes, rovnako ako vždy, plne súhlasím s neobmedzenou transparentnosťou pri využívaní verejných finančných prostriedkov. V plnej miere v tejto súvislosti súhlasím s názormi Európskeho ombudsmana. Ako vždy, ani dnes nesúhlasím s využívaním verejných finančných zdrojov na odstraňovanie dôsledkov súkromného rizika. Ako vždy, ani dnes nesúhlasím s dobrovoľnými dôchodkovými fondmi, ktoré ignorujú platové rozdiely spôsobujúce nespravodlivé zaobchádzanie.

Považujem za neprijateľné vytvárať úplne nesprávne zovšeobecnenia, ako napríklad zachovanie toho, aby všetci poslanci Európskeho parlamentu mali nárok na dva dôchodky.

Ako autor tejto správy by som rád zdôraznil, že po 10 rokoch vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu a po kratších obdobiach vo funkcii poslanca portugalského parlamentu a regionálneho parlamentu na Azorách opúšťam v súčasnosti Parlament bez toho, aby som mal jasne stanovený nárok na akýkoľvek dôchodok, štátny, regionálny alebo európsky.

V tejto súvislosti musím povedať, že tí, ktorí sú presvedčení, že popieranie práv ich zástupcov, ktoré sú rovnaké vo všetkých spoločnostiach, pomáha zlepšovať Európu, sa úplne mýlia.

Som naopak presvedčený, že jediný spôsob ako prekonať nedostatok dôvery ľudí vo svojich zástupcov spočíva v minimalizácii ustanovovania osobitných pravidiel pre poslancov vzhľadom na to, že sú zodpovední za prijímanie týchto pravidiel. Som dokonca presvedčený, že jedinou otázkou, o ktorej mal Parlament rozhodnúť, bolo relatívne postavenie poslancov Európskeho parlamentu v európskom administratívnom rámci.

Aj keď som sklamaný z nedostatku prehľadnosti, ktorá v minulosti existovala medzi verejným a súkromným záujmom v dôchodkovom systéme, mal by som uznať úsilie tých, ktorí predovšetkým v našom Výbore pre kontrolu rozpočtu neúnavne bojovali za presnosť a transparentnosť európskych účtov.

Chcem v tomto Parlamente úprimne vzdať hold každému a vyjadriť svoje želanie, aby práca, ktorú doteraz vykonával náš výbor, pokračovala v nasledujúcom volebnom období s rovnakou silou a odhodlaním, aké prejavoval doteraz s cieľom vytvoriť prísnejšiu a spravodlivejšiu Európu poskytujúcu väčšiu solidaritu.

Parlament, ktorý má byť zvolený v júni, bude fungovať podľa oveľa transparentnejších a spravodlivejších pravidiel. To má dnes v tomto Parlamente každý dôvod oslavovať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším rečníkom bude pán Fjellner. Pán spravodajca Søndergaard sa k nám pridá neskôr z dôvodu meškania letu. Na vystúpenie ho teda vyzvem neskôr.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, spravodajca. – (SV) Vážený pán predsedajúci, to, že ste sa aspoň pokúsili vymenovať všetky tieto decentralizované agentúry, na mňa spravilo veľký dojem. Je ich samozrejme veľmi veľa. Tvrdil by som, že absolutórium sa stalo pre agentúry EÚ ešte dôležitejšie najmä preto, lebo sa zvýšil ich počet. Rozpočet a počet zamestnancov sa tiež zvýšil.

Počet agentúr vzrástol z 11 v roku 1995 na celkovo 27 v súčasnosti. V roku 2007 dosahoval rozpočet pre všetky agentúry výšku 1 243 500 000 EUR. V roku 1995 predstavoval priemerný rozpočet jednej agentúry 7 miliónov EUR. V súčasnosti dosahuje viac než 22 miliónov EUR. Rovnako výrazne sa zvýšil počet zamestnancov. V roku 1995 pracovalo v každej agentúre v priemere 38 zamestnancov. Dnes predstavuje tento číselný údaj 155 zamestnancov. Podľa môjho názoru je toto zvýšenie pozoruhodné samo osebe a tento jav musíme zohľadniť. Zohľadniť musíme predovšetkým otázku, či agentúry predstavujú vhodný nástroj a či je tento druh nárastu správny. Z tejto situácie pre nás vyplývajú náročnejšie požiadavky v rámci diskusie o absolutóriu. Pri riešení tejto otázky sme nútení stráviť viac času a energie.

Preto sme sa rozhodli venovať sa 21 z týchto agentúr, za ktoré sme zodpovední, v osobitných správach a tiež vypracovať horizontálnu správu, v ktorej sa zaoberáme bežnými problémami väčšiny agentúr.

Som rád, že môžem povedať, že väčšina agentúr dostala od Dvora audítorov jasné vyhlásenia o vierohodnosti. Boli teda riadené správnym spôsobom. Zároveň mnoho z nich, v podstate takmer všetky, majú rok čo rok vážne problémy s prebytkami a problémy v súvislosti s nariadením o rozpočtových pravidlách a Služobným poriadkom. Nad uvedenými skutočnosťami sa musíme zamyslieť, predovšetkým nad skutočnosťou, že každý rok opakovane kritizujeme niektoré body a ešte sa nič nezmenilo. Znamená to, že sa musíme viac zamyslieť nad tým, ako podporujeme zodpovednosť na strane uvedených agentúr a ako ich v skutočnosti riadime. V horizontálnej správe preto okrem iného navrhujem, aby sme uskutočnili pevné zníženia v prípade, že agentúry nevyužívajú dostatočnú časť rozpočtu alebo ak nie sú schopné plniť všetky úlohy. Navrhujem tiež, aby sme vytvorili spoločnú službu na podporu malých agentúr, ktoré plnia náročné administratívne úlohy. Som presvedčený, že toto je mimoriadne dôležité.

Tento rok sme sa rozhodli venovať osobitne štyrom agentúram, ktoré dostali od Dvora audítorov nepriaznivé vyhlásenia o vierohodnosti a ktoré majú obzvlášť vážne problémy. Boli to Európska policajná akadémia, Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS), ktorý zvyčajne označujeme názvom Galileo, Európska železničná agentúra a agentúra Frontex. Som rád, že môžem uviesť, že trom z uvedených agentúr bolo možné po preskúmaní všetkých informácií, ktoré nám poskytli, udeliť absolutórium. Boli to Galileo, Európska železničná agentúra a agentúra Frontex.

Nanešťastie Cepol, Európska policajná akadémia, predložila množstvo informácií, tie však nestačili. Z tohto dôvodu jej ešte nemôžeme udeliť absolutórium. Zostávajúcim problémom je otázka využívania peňazí daňových poplatníkov EÚ na súkromné účely, ako napríklad úhrada za nábytok, súkromné mobilné telefónne hovory a súkromné cesty. V tejto súvislosti sme si vyžiadali informácie. Nedostali sme však všetky z nich. Výbor a ja preto navrhujeme odložiť udelenie absolutória dovtedy, kým nám agentúra Cepol neposkytne v tejto súvislosti úplné vyhlásenie. Samozrejme, v súvislosti s uvedenou agentúrou vedie Európsky úrad pre boj proti podvodom (Olaf) vyšetrovanie podvodu. Je to vážna situácia a my musíme ukázať, že ju berieme vážne a musíme sa dopátrať k jadru problému. Z tohto dôvodu odkladáme udelenie absolutória. Nerobím to rád, ale tvrdím, že je to jediné možné zodpovedné riešenie. Predtým, než udelíme absolutórium, musíme mať k dispozícii všetky informácie.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, toto je piaty raz, čo som pred vás predstúpil počas prípravy na hlasovanie o uznesení o udelení absolutória Komisii. Aj napriek nespochybniteľnému pokroku v plnení rozpočtu musím piatykrát pripustiť, že sme stále nedostali pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti.

V predloženom návrhu uznesenia (odsek 58), pán spravodajca…

(FR) „žiada Komisiu, aby bezodkladne [sans délai] predložila svoj návrh na dosiahnutie cieľa pozitívneho vyhlásenia o vierohodnosti“.

Urobím to teda, „bezodkladne“.

Uvediem tri hlavné dôvody, prečo sme podľa môjho názoru nedostali pozitívne hodnotenie o vierohodnosti aj napriek tomu, že to bol cieľ stanovený na začiatku mandátu súčasnej Komisie.

Pravdepodobne sme sa na začiatku príliš spoliehali na členské štáty, ktoré mali rovnaké obavy ako my v súvislosti s negatívnymi verejnými a politickými dôsledkami negatívneho hodnotenia o vierohodnosti. Naša výzva na podniknutie krokov sa v podstate stala účinnou po podpore zo strany politiky „vystríhaj, vyrieš alebo pozastav platby“. Na začiatku sme teda ponúkli príliš veľa cukru a príliš málo biča.

Taktiež sme viac zdôrazňovali evolúciu než revolúciu. V rámci nášho priekopníckeho úsilia o opravu vyhlásenia o vierohodnosti sme zanedbali radikálnejšie riešenia, napríklad v súvislosti so zjednodušením.

Päť rokov nám zjavne na realizáciu nášho akčného plánu nestačilo. Až teraz sa začínajú objavovať dôsledky niektorých jeho výsledkov. Nasledujúca Komisia zožne prínosy, ktoré by sme bez akčného plánu nemohli očakávať.

Naša otázka však znie: „Ako a kedy môžete zaručiť pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti?“ Najskôr by som rád váženým poslancom a poslankyniam pripomenul, čo je takzvané „negatívne vyhlásenie o vierohodnosti“.

Z článku 248 Zmluvy vyplýva pre Dvor audítorov úloha poskytnúť vyhlásenie o vierohodnosti „pokiaľ ide o spoľahlivosť účtov a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií“. Tento článok bol vložený do Maastrichtskej zmluvy v poslednej chvíli bez skutočnej diskusie o dôsledkoch. Odvtedy je toto ustanovenie veľmi problematické.

Takzvané negatívne hodnotenie o vierohodnosti je súčasťou stanoviska Dvora audítorov. Uvádza sa v ňom, že v niektorých oblastiach výdavkov sa stále vyskytujú podstatné chyby, aj keď v rôznej miere. Dvor audítorov tiež tvrdí, že naše ročné účtovné závierky sú spoľahlivé a uvádza mnoho pozitívnych a vhodných poznámok o našom finančnom hospodárení. V tejto podobe neznie vyhlásenie o vierohodnosti vôbec mimoriadne v porovnaní so spôsobom všeobecnej formulácie audítorských výrokov.

Stretávame sa však s mimoriadne spolitizovaným a často zámerne nesprávnym vysvetlením tejto formulácie. Musím sa teda priznať, že ma prekvapila náročnosť toho, ako presvedčiť zvolených politikov a verejnú mienku o tom, že rozpočtové hospodárenie v Európskej únii je omnoho lepšie, než to vyjadruje uvedená formulácia. Musíme preto podniknúť kroky na ukončenie tohto škodlivého politického posúdenia využívania európskych finančných prostriedkov.

Na dosiahnutie naliehavých a istejších výsledkov si možno predstaviť tri možnosti.

Prvá možnosť: zmeniť Zmluvu. Spôsob, akým je formulovaná súčasná Zmluva od vstupu do platnosti Maastrichtskej zmluvy, automaticky a takmer nevyhnutne ohrozuje oprávnené verejné očakávania v súvislosti so zdravým finančným hospodárením.

Počas medzivládnej konferencie o Lisabonskej zmluve som sa zaujímal, či by bolo možné opraviť článok 248 Zmluvy. Spolu s Dvorom audítorov sme skúmali, ktorá úloha by bola pre Dvor audítorov reálnejšia. Možno by to bola úloha pokryť rozpočet počas trojročného cyklu, nie každoročne a požiadať Dvor audítorov, aby zohľadnil to, že väčšina kontrolných systémov Komisie je viacročná a zároveň zaručiť odstránenie chýb v priebehu tohto obdobia. Spojili sme sa s niektorými národnými delegáciami. Všetky súhlasili, žiadna nekonala.

Možnosť druhá. V tejto chvíli predložím druhú možnosť a najradikálnejšiu cestu smerom k pozitívnemu vyhláseniu o vierohodnosti. V súlade s platnou Zmluvou by sme možno mali zastaviť prideľovanie finančných prostriedkov do systémov riadenia, ktoré sú také zložité, že nemôžeme dodržať súčasné nízke prahové hodnoty pre chyby.

Ak sa nemôžeme spoločnými silami vyrovnať so zložitosťou súčasného systému, musíme ho zjednodušiť. „Zjednodušiť“ je príťažlivé slovo, ktoré sa každému páči. Musíme skontrolovať milióny transakcií. Ako by mohlo mať 480 audítorov v Luxemburgu, akokoľvek odborne spôsobilých, ktorí pracujú s veľmi zložitým právnym prostredím v 27 členských štátoch s 23 oficiálnymi jazykmi, mať prípadný základ pre to, aby každý rok vydalo vyhlásenie o zákonnosti a správnosti všetkých príslušných transakcií vo všetkých oblastiach výdavkov?

Ak si želáte zjednodušenie s cieľom dosiahnuť rýchly a účinný výsledok v súvislosti s mierou chybovosti, domnievam sa, že to znamená ukončiť spoločné riadenie v niektorých oblastiach. Znamená to znížiť počet transakcií z miliónov na niekoľko tisíc.

Ak si vezmeme príklad štrukturálnych fondov, znamenalo by to jasne vymedziť zodpovednosti, ktoré sú v súčasnosti spoločné. Aby sme to dosiahli, štrukturálne fondy by mohli byť presmerované do rozpočtovej podpory pre chudobnejšie regióny. Finančné prostriedky EÚ pre oprávnený región alebo členský štát by sa prevádzali do štátneho rozpočtu. Využívali by sa prostredníctvom národných systémov a v rámci výhradnej zodpovednosti ministra financií. Audit by vykonávali najvyššie audítorské inštitúcie členských štátov.

Členský štát by dostal ročnú tranžu z rozpočtu EÚ a zodpovedal by sa svojím občanom a ostatným členským štátom na základe výsledkov. Pravidlá oprávnenosti, postupy verejného obstarávania a miery čerpania by už neboli európskym problémom.

Podľa tohto radikálneho scenára by sme sa vzdali miliónov projektov, ktoré sú príliš malé a zložité na to, aby boli pod bežným dohľadom Bruselu. Už by neexistovali malé, tvorivé projekty, z ktorých sa v konečnom dôsledku vysmievali v euroskeptickej tlači!

Možnosť tretia. Ak nie je možné zmeniť znenie Zmluvy alebo jej výklad, mohli by sme možno diskutovať o tom, čo znamená, aby daný druh transakcie spĺňal kritériá na pozitívne hodnotenie. Mohli by sme stanoviť reálne a nákladovo efektívne prahové hodnoty pre to, čo znamená „zákonný a správny“.

Toto je diskusia o prijateľnom riziku. V súčasnosti Dvor audítorov uplatňuje cezhranične jednotný prah významnosti na úrovni 2 percent. Dvor audítorov sám požiadal o lepšiu analýzu rizík a politickú dohodu o prijateľnom riziku v rôznych rozpočtových oblastiach.

Aby sme sa v tejto diskusii posunuli ďalej, Komisia predložila oznámenie. Váš pán spravodajca navrhuje prijatie tohto oznámenia ako „stabilného metodologického základu“ a žiada o ďalšiu analýzu, zhromažďovanie údajov, dialóg a konkrétne návrhy. Bol by som vďačný za túto podporu a navrhujem, aby sme sa čo najskôr posunuli vpred. Zdá sa, že Rada je tiež pripravená konať.

Na základe vašej všeobecnej politickej podpory by Komisia rada pristúpila k návrhom s cieľom stanoviť úrovne konkrétneho prijateľného rizika podľa rozpočtovej položky. V prípade každého budúceho návrhu o výdavkoch by ste boli požiadaní o „toleranciu“ dôkladne vypočítanej úrovne rizika, aby Dvor audítorov, dúfajme, prispôsobil jej prah významnosti na tomto základe.

Musíme začať okamžite. Ak budeme čakať na revidované nariadenie o rozpočtových pravidlách alebo dokonca na ďalšie finančné výhľady po roku 2013, nezohľadní sa to pri postupe udeľovania absolutória v nasledujúcich piatich rokoch.

Dámy a páni, dnes sa pripravujete na hlasovanie o tom, či udeliť absolutórium za rok 2007. Je to rok, v súvislosti s ktorým audítori v súčasnosti tvrdia, že v prípade všetkých rozpočtových oblastí okrem štrukturálnych fondov, takmer 95 % alebo viac platieb neobsahuje závažnú finančnú chybu.

Je to najlepšie vyhlásenie o vierohodnosti vôbec, zlepšenie za posledný rok, za rok s vyššími úrovňami platieb pri vyššom počte členských štátov v EÚ - 27. Naše finančné hospodárenie sa neustále zlepšuje a je nepochybne dostatočne dobré na to, aby si zaslúžilo absolutórium. Nemôže však vyhovieť testu dokonalosti.

EÚ bola vytvorená na to, aby poskytla mier a prosperitu. Doteraz sa jej to darilo. Ak si všimneme inštitucionálnu štruktúru EÚ, je možné, že pri jej vzniku nestál žiadny audítor. Takže nie je dokonalá. Dokonalý výsledok auditu je však zriedkavý jav všade vo svete.

Ďakujem za pozornosť a hlasujte, prosím, za absolutórium. Nebudete svedkami žiadnej samoľúbosti Komisie.

 
  
MPphoto
 

  Luca Romagnoli, spravodajca Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Výbor pre dopravu a cestovný ruch víta skutočnosť, že miery využitia viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov na projekty TEN-T sú aj naďalej vysoké, dosahujú úroveň takmer 100 %. Zároveň žiada členské štáty, aby sprístupnili primerané financovanie z národných rozpočtov s cieľom splniť tento záväzok EÚ.

Znepokojenie vyvoláva nízka miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov na bezpečnosť dopravy a Dozorný úrad pre program Galileo. Nepokoj spôsobuje tiež miera výdavkových rozpočtových prostriedkov na vnútorný trh, optimalizáciu systémov dopravy a práva cestujúcich.

Výbor s uspokojením zaznamenáva, že maximálna miera finančnej pomoci pre cezhraničné projekty sa zvýšila na 30 % a minimálna prahová hodnota financovania na 1,5 miliardy EUR. Rád by som vám tiež pripomenul, že hodnotiaci postup pre výber projektov sa zlepšil spolu s príslušným monitorovaním. Zároveň však výbor ľutuje to, že štruktúra popisu činností nebola zjednotená a technické a finančné monitorovanie nebolo štandardizované.

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson, spravodajca Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko.(SV) Vážený pán predsedajúci, politika zamestnanosti je zahrnutá v rámci politiky súdržnosti. Stále sa vyskytujú isté chyby a nedostatky v tejto oblasti. V súvislosti s niektorými otázkami máme výhrady. Približne 27 % politiky súdržnosti spadá do kompetencie Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Pokiaľ ide o platby, väčšina z nich pochádza z obdobia rokov 2000 až 2006. Je potešujúce vidieť, že v tomto období sa využilo 100 % výdavkových rozpočtových prostriedkov.

Niekedy však spôsobuje problémy nedostatok dôkazov v prípade nepriamych a osobných nákladov a nadmerný odhad týchto nákladov. Z toho dôvodu sme tiež vyjadrili našu podporu bežnejšiemu spôsobu ich určovania v kombinácii s dôkladnejšími kontrolami na úrovni členského štátu. Uvedený spôsob budeme uplatňovať v nasledujúcom období. V budúcnosti tak môžeme dosiahnuť zlepšenie v tejto oblasti.

 
  
MPphoto
 

  Péter Olajos, spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko.(HU) Po roku 2006 som mal česť navrhnúť stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súvislosti s plnením rozpočtu piatich európskych agentúr v rámci našej súdnej právomoci na rozpočtový rok 2007.

Domnievam sa, že všeobecná úroveň plnenia rozpočtovej položky v tejto oblasti, ktorá dosahuje 94,6 %, je celkovo uspokojujúca. Miera čerpania viazaných rozpočtových prostriedkov pre program LIFE+ dosiahla vynikajúcich 98,87 percent. Medzi ďalšie agentúry s vynikajúcimi výsledkami patrila Európska environmentálna agentúra, ktorá dosiahla 100 % pri viazaných aj výdavkových rozpočtových prostriedkoch, ako aj Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb. Priestor na zlepšenie v súvislosti s rozpočtovým hospodárením má však stále Európska agentúra pre lieky, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európska chemická agentúra. Pre Európsku chemickú agentúru bol rok 2007 prvým rokom činnosti. Ako spravodajca Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko navrhujem, aby bolo agentúram Komisie udelené absolutórium za rok 2007 v oblastiach environmentálnej politiky, verejného zdravia a bezpečnosti potravín v súvislosti s plnením rozpočtu.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko. – (PL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, Výbor pre regionálny rozvoj dôkladne analyzoval výsledky činnosti Dvora audítorov, ale aktívne sa tiež zúčastňoval na mimoriadne dôslednej práci Výboru pre kontrolu rozpočtu. Porovnanie uvedených výsledkov s výsledkami, ktoré boli predmetom predchádzajúceho udeľovania absolutória ukazuje zásadný pokrok v činnosti Komisie v súvislosti s úrovňou dohľadu. Uvedomujeme si však, že prvé viditeľné výsledky plnenia akčného plánu sa objavia až v niekoľkých najbližších rokoch.

Pre náš výbor je dôležité, že výsledky v správe Dvora audítorov by nemali byť v rozpore s porozumením dôležitosti kohéznej politiky v rámci politík EÚ a že by nemali oslabiť ciele tejto politiky. Radi by sme tiež upozornili na skutočnosť, že chyby zdôraznené v správe by nemali byť nesprávne považované za nedostatky alebo dokonca za zneužívanie. Vo všeobecnosti si myslíme, že došlo k viditeľnému pokroku, a podporíme udelenie absolutória Komisii.

 
  
MPphoto
 

  Marusya Ivanova Lyubcheva, spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko.(BG) Správa o udelení absolutória Európskej komisii za rok 2007 je prejavom istého pokroku, aj keď stále musíme správne zjednotiť opatrenia a kontrolné mechanizmy s cieľom dosiahnuť účinnejšie využitie zdrojov, znížiť počet a závažnosť porušení a ponúknuť väčšiu transparentnosť a odhodlanie, najmä v súvislosti s tvorbou rozpočtu z hľadiska rodovej rovnosti.

Zodpovednosť Komisie spolupracovať s členským štátmi a inštitúciami nesmieme prehliadať. Spolupráca a komunikácia sú dôležité nástroje a často sme svedkami dôsledkov toho, že Komisia v tejto oblasti nekoná. Bez toho, aby som bagatelizovala niektoré porušenia v najnovších členských štátoch, Bulharsku a Rumunsku, domnievam sa, že je potrebné zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre všetky členské štáty.

Osobitný nástroj spolupráce sa uplatňuje v prípade obidvoch uvedených krajín. Tento nástroj nesmie byť zložitý. Niektoré texty v správe sú neprijateľné, predovšetkým návrhy mechanizmu na návrh štvrťročných správ pre Bulharsko a Rumunsko, ako aj osobitných správ o využívaní štrukturálnych fondov. Naliehavo žiadam, aby sa tieto texty vynechali. Týmto sa krajinám poskytne možnosť sústrediť sa na riešenie vzniknutých problémov.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Chcel by som povedať, že sme nepočuli stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre kultúru a vzdelávanie, pretože spravodajcovia neprišli na rozpravu včas, a tak sa zmenilo poradie rečníkov. V diskusii budeme pokračovať. Pán Ferber teraz vystúpi v mene Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov. Jeho vystúpenie bude trvať jeden a pol minúty.

 
  
MPphoto
 

  Markus Ferber, v mene skupiny PPE-DE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, myslím, že v tomto parlamentnom období sme spolu dosiahli istý pokrok v súvislosti s postupom udeľovania absolutória pre európske inštitúcie. Je mi však ľúto, že to trvalo tak dlho, pretože sme v podstate iba teraz dokončili to, čo bolo navrhnuté v čase odstúpenia Komisie v roku 1999, inými slovami, pred desiatimi rokmi. Je to dôkazom toho, že takmer určite musíme uskutočniť isté zlepšenia našich postupov a spôsobov činnosti a zabezpečiť, aby sme potrebnú transparentnosť v súvislosti s oboznamovaním občanov o využití ich daní dosahovali skôr.

Rád by som poďakoval najmä pánovi Casacovi, s ktorým som mal česť pracovať na udeľovaní absolutória Parlamentu pre Skupinu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov. Je mi veľmi ľúto, že kolega poslanec, ktorý v tlači vystupoval s mnohými poznámkami o otázkach súvisiacich s Európskym parlamentom, sa nezúčastňuje na rozpravách ani na hlasovaní vo výbore, ani na rozprave tu v pléne. Rád by som to v tejto súvislosti veľmi zreteľne vyjadril, aby sa to zachovalo pre našich nasledovníkov.

Veľmi dobre vieme, že sa tu vyskytovalo a stále vyskytuje niekoľko problémov a práve prítomní poslanci Európskeho parlamentu sa v posledných piatich rokoch postarali o to, aby sa v ich záujme na mnohých miestach uskutočňovali nevyhnutné reformy. Za to veľmi úprimne každému ďakujem. Vykonali sme všetko potrebné a neposkytovali sme všetky informácie všetkým médiám a následne sa nezúčastňovali rozpráv. Ďakujem vám za prínosnú spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Costas Botopoulos, v mene skupiny PSE.(EL) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, začnem svojím tradičným tvrdením pri rozprave o rozpočtových otázkach a kontrole rozpočtu, konkrétne, že sa momentálne nezaoberáme technickým, ale výsostne politickým postupom.

Obraz, ktorý našim občanom poskytujú Parlament a Európska únia vo všeobecnosti, je veľmi dôležitý. Inými slovami, koľko peňazí európskych daňových poplatníkov využívame, ako ich využívame a aký obraz poskytujeme o transparentnosti tohto hospodárenia európskym občanom. Z toho dôvodu je to politický proces a je veľmi dôležité, aby sme preskúmali zásady a dojem, ktorým pôsobíme ako Európska únia, nielen niektoré podrobné údaje súvisiace s konkrétnymi krajinami. Neznamená to však, že by sme nemali hovoriť o každej krajine.

Uvedené zistenie ma núti povedať, že naše správy sú tiež veľmi dôležité. Jedným príkladom je zlepšenie, ktoré sme nakoniec po mnohých rokoch úsilia dosiahli v oblasti postavenia poslancov Európskeho parlamentu a asistentov poslancov. V tejto súvislosti by som aj ja rád uvítal snahu svojho kolegu pána Casacu. Dnes sme dosiahli veľmi dobrý výsledok, ktorý je prejavom dôležitosti našich správ a toho, že majú význam. Musíme na nich ďalej dôkladne pracovať.

Rád by som sa v krátkosti vyjadril o výsledkoch nášho úsilia za tento rok. Poviem to isté, čo pán spravodajca Audy. Samozrejme, že sme dosiahli pokrok, ale stále nie dostatočný. Hlavnou otázkou je problém rozsahu súdržnosti. V tejto súvislosti však chcem povedať, že my, socialisti, žiadame o zlepšenie, dosiahnutie dôveryhodnosti, účinnosti a zjednodušenia, ako sa vyjadril aj pán komisár. Pán komisár, som presvedčený, že musíme uskutočniť posun od evolúcie k revolúcii v oblasti zjednodušenia. Ten nespočíva v tom, že môžeme zrušiť súdržnosť, ktorá je základnou politikou Európskej únie, ale v jej zlepšení a dosiahnutí väčšej účinnosti.

Na záver, dôležitou otázkou, ktorá je tiež uvedená v správe, je otázka schopnosti Európskej únie zvládať krízy. Krízy musíme zvládať sami a nie presúvať túto schopnosť na iné orgány.

 
  
MPphoto
 

  Jan Mulder, v mene skupiny ALDE. – (NL) Najprv by som rád poďakoval pánom spravodajcom a tiež pánovi Audymu, ktorého vystúpenie bolo podľa môjho názoru vynikajúce. Som tiež zaviazaný pánovi komisárovi a službám Komisie. Boli stále prístupní Parlamentu. Tento postoj si naozaj mimoriadne vážim. Občas sa vyskytli isté rozpory, ale kde k nim nedochádza?

Podľa môjho názoru by Komisia mala byť posudzovaná na základe tvrdení zo začiatku obdobia a súčasných výsledkov. Ako sa už vyjadril pán komisár, Komisia ani zďaleka nesplnila to, čo si predsavzala, konkrétne pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti (DAS). Ani sa nepriblížila výsledku, v ktorý dúfala. To je problém aj napriek tomu, že pán komisár predniesol niekoľko veľmi zaujímavých návrhov. Je škoda, že ich predložil na konci obdobia. Nie som si istý, ale možno sa dali tieto návrhy uskutočniť, keby sme o nich mohli diskutovať počas troch rokov jeho funkčného obdobia, pretože boli predložené mnohé zaujímavé návrhy.

Pokiaľ viem, pán komisár to tiež spomenul, spoločné riadenie má stále podstatný význam. Máme ho ponechať členským štátom alebo nemáme? Ako môžeme lepšie monitorovať členské štáty? V medziinštitucionálnej dohode sme uviedli, že chceme vyhlásenia na istej politickej úrovni. Bolo to zohľadnené v rozpočtových pravidlách a nariadeniach. Za podstatnú som vždy považoval otázku, či to stačí. V tejto chvíli o tom nemám prehľad. Ďakujem pánovi komisárovi za rozsiahlu správu, ktorú poslal. Podľa môjho názoru však na niektorých miestach nie je jasná. Kde je cukor pre tie členské štáty, ktorým sa darí, a bič pre tie, ktorým sa nedarí? Nie je mi to úplne jasné. Malo by sa to vysvetliť v rámci politiky.

Myslím, že diskusia o pozitívnom vyhlásení o vierohodnosti by mala bez prestávky pokračovať. Verejnú mienku veľmi poškodzuje to, ak sa prípad negatívneho vyhlásenia o vierohodnosti každý rok opakuje.

 
  
MPphoto
 

  Mogens Camre, v mene skupiny UEN.(DA) Vážený pán predsedajúci, naše preskúmanie účtovných závierok za rok 2007 ukazuje, že tento rok opäť nie sme celkom jednoducho dostatočne schopní zvládnuť veľké zdroje, ktoré EÚ poskytla členským štátom. Vynikajúce správy výboru zreteľne odhaľujú vážne nedostatky. Dovoľte mi citovať z jednej z týchto správ. Pokiaľ ide o súdržnosť, výbor uvádza, že s veľkým znepokojením zaznamenáva odhad Dvora audítorov, že najmenej 11 % celkovej sumy poskytnutej v súvislosti s projektmi štrukturálnej politiky sa nemalo poskytnúť.

Uznávam, že vzhľadom na celú rozsiahlu sieť právnych predpisov a administratívnych orgánov EÚ v kombinácii s nedostatočným vedením záznamov a zjavnou korupciou v niektorých členských štátoch je zodpovedné finančné riadenie zložité. Táto situácia však je a naďalej bude neprijateľná. Existuje iba jedno riešenie, ktoré spočíva v zastavení platieb vysokých súm EÚ, a tým v ukončení celého cirkusu v súvislosti s prerozdeľovaním v EÚ.

Moja malá krajina, Dánsko, zaplatí tento rok EÚ 20 miliárd DKK. Nikdy by sme neuvažovali nad využitím týchto peňazí na účely, na ktoré ich využíva EÚ. Dokonca aj odoslanie peňazí členských štátov na prerozdelenie cez Brusel znižuje ich čistú hodnotu a prispieva k zvýšeniu nezákonného využívania peňazí občanov. Členské štáty EÚ sa musia financovať samy a nie zdaňovať svojich susedov.

Na záver by som rád poďakoval predsedovi Výboru pre kontrolu rozpočtu pánovi Böschovi za jeho vynikajúce riadenie činnosti výboru. Ďalej by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi, svojim kolegom poslancom, sekretariátu výboru a všetkým zainteresovaným za ich mimoriadne odhodlanie a veľmi konštruktívnu spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Tentoraz sa sústredím na rozpočet Parlamentu a rád by som vyjadril svoju radosť zo správy pána Casacu, predovšetkým z kapitoly o dobrovoľnom dôchodkovom fonde, v ktorej sme schválili približne 10 odsekov. Niektoré z nich boli pôvodne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré som predložil a ktoré som považoval v tejto súvislosti za potrebné.

To, čo sa v súčasnosti deje s dobrovoľným dôchodkovým fondom, je dielom euroskeptikov. Celkom oprávnene, pretože je to hanebné. To, čo sa deje, je neetické a musíme proti tomu podniknúť kroky. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby v časoch ako sú tieto, poslanci Európskeho parlamentu uvažovali skôr nad svojím príjmom než nad príjmom občanov. Spolu s pánom Ferberom by som rád povedal euroskeptikom, ktorí sedia tamto, že sa počas tejto schôdze v žiadnom prípade nepokúsili o konštruktívny prínos k odstráneniu nedostatkov.

Osobitne by som chcel požiadať svojich kolegov poslancov Európskeho parlamentu, aby podporili odsek 105, ktorý sa týka dobrovoľného dôchodkového fondu. Zabezpečí sa ním to, aby predsedníctvo tohto Parlamentu nemohlo využívať peniaze daňových poplatníkov s cieľom zapĺňať obrovské medzery, pretože to nie je prijateľné. Žiadam preto všetkých svojich kolegov poslancov, aby poskytli obrovskú mieru podpory a schválili správu pána Casacu. Požiadal som o hlasovanie podľa mien, keďže každý by mal otvorene priznať svoje stanovisko v tejto záležitosti.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE).(FR) Vážený pán predsedajúci, v tomto období hospodárskej recesie bolo pre Európsku úniu dôležité, aby pokračovala v prejavoch solidarity voči rozvojovým krajinám. Spomeňme si, že v roku 2007 predstavoval spoločný podiel Európskeho spoločenstva a členských štátov 60 % celkovej rozvojovej pomoci, čím bola Európska únia najdôležitejším darcom na svete.

Európsky rozvojový fond nám umožňuje bojovať proti chudobe a zároveň podporovať hospodársky rozvoj a demokraciu. Mám preto radosť z toho, že pre krajiny AKT boli na obdobie rokov 2008 – 2013 pridelené v rámci 10. ERF rozpočtové prostriedky vo výške 23 miliárd EUR. Tento číselný údaj je takmer dvojnásobkom sumy pridelenej v rámci 9. ERF.

Dvor audítorov vo svojej správe uzatvára, že účtovné závierky pre 7., 8., a 9. ERF sú vo všeobecnosti spoľahlivé, zákonné a správne. Zo zaznamenaných úrovní vykonávania zmlúv a platieb v rámci Európskych rozvojových fondov sa môžeme iba tešiť.

Tiež si však uvedomujem, že ešte stále treba dosiahnuť pokrok v súvislosti s posilnením systému monitorovania a dohľadu, keďže stále sa vyskytuje značné množstvo chýb, ktoré postihujú niektoré transakcie.

Príliš často dochádza k veľkému riziku aj v oblasti rozpočtovej podpory a ja som presvedčená, že tieto riziká by sa mali posudzovať dôslednejšie. V tejto súvislosti súhlasím s názorom, že rozpočtová podpora by sa mala udeľovať iba vtedy, ak je prijímajúca krajina schopná hospodáriť s finančnými prostriedkami transparentne, zodpovedne a účinne.

Z priorít, na ktorých by sme mali v budúcnosti pracovať, by som rada uviedla integráciu ERF do všeobecného rozpočtu Spoločenstva. Týmto spôsobom by sa zvýšila účinnosť a transparentnosť rozvojovej pomoci.

Vážený pán predsedajúci, na záver by som chcela poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúcu správu, predstaviteľom Súdneho dvora a tiež všetkým zamestnancom Komisie, ktorí vykonali vynikajúcu prácu v praxi. Je mi samozrejme ľúto, že nie je prítomná Rada a najmä české predsedníctvo.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (PSE).(HU) Európsky parlament mal v tomto funkčnom období úlohu vykonať kontrolu správy neustále sa zvyšujúcemu počtu agentúr. Túto skutočnosť spomínal aj môj kolega poslanec pán Fjellner. Konštruktívny dialóg, ktorý vznikol počas procesu monitorovania medzi Parlamentom, agentúrami a Európskym dvorom audítorov, vyústil do väčšej transparentnosti a prísnejšej disciplíny v rámci riadenia. V súčasnej zložitej hospodárskej a finančnej situácii vzrástla dôležitosť monitorovania viac než kedykoľvek predtým.

Keď sa pozrieme na predchádzajúce obdobie, je potešiteľné, že počas rozpočtového monitorovania sme nielenže poukázali na dodržiavanie pravidiel a ich porušovanie, ale boli sme tiež schopní predložiť perspektívne odporúčania pre inštitúcie, v ktorých sa vykonával audit. Tieto inštitúcie sa úspešne pokúsili o ich zavedenie. Som presvedčená, že je dôležité, a toto stanovisko podporujem, aby agentúry neboli len predmetom úplne objektívnej kontroly, ale mali by sme skúmať aj ich vlastný individuálny rozvoj. Obzvlášť súhlasím s vytváraním agentúr v nových členských štátoch, aby sa úsilie Európskej únie priblížilo k ich obyvateľom. Takmer vo všetkom súhlasíme s pánom Fjellnerom a konečné rozhodnutie poskytneme zajtra.

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle (PPE-DE).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, dámy a páni, správa pána Audyho, úprimne ďakujem pánovi spravodajcovi, nás naozaj posúva o krok vpred, pretože obsahuje inovatívne prvky, ako je zverejňovanie, čo je míľnikom rozpočtovej kontroly. Znamená to cielenú kritiku namiesto všeobecných sťažností. Skutočnosť, že Skupina socialistov sa v tejto chvíli sťahuje a radšej by zamietla pravdu pod koberec, je škandalózna a poškodzuje naše kontrolné činnosti. Dôveryhodnosť Parlamentu je ohrozená a ja žiadam svojich kolegov poslancov, aby nedovolili, aby k tomu došlo.

Rada by som povedala niečo o našich najväčších problémoch, Rumunsku a Bulharsku. Neúspech Komisie v súvislosti s prípravou na pristúpenie týchto krajín je teraz najviditeľnejší. Utratili sme veľa peňazí. Komisia bola dlhú dobu nečinná a nezmrazila finančné prostriedky do roku 2008. Medzičasom sa však v súvislosti s Bulharskom utratila viac než 1 miliarda EUR a v súvislosti s Rumunskom sa utratilo približne 142 miliónov EUR. Zmrazenie finančných prostriedkov však nerieši problém. Mechanizmus spolupráce a overovania, za ktorý je zodpovedný sám predseda Komisie, je papierovým tigrom a správy o pokroku nie sú hodné svojho mena. Správa pána Audyho obsahuje návrhy na zlepšenie tejto situácie. Európska komisia podviedla Parlament v súvislosti s pripravenosťou týchto krajín na pristúpenie a pán komisár pre rozšírenie by sa mal z toho v skutočnosti poučiť. Zaujíma nás však riadenie budúcich pristúpení, a preto zostáva táto téma súčasťou programu.

Naša skupina udelí absolutórium Komisii, ale ja osobne jej ho udeliť odmietnem. Zápal Komisie pre reformy, iskrička, ktorú sme mohli zbadať v poslednom roku, už nanešťastie znova zanikla. Pokiaľ ide o boj proti podvodom, uviazli sme na mŕtvom bode. Nič sa nedeje v súvislosti s prevenciou a okrem iného neexistuje odhodlanie pre etickejšie správanie. Komisia a najmä pán komisár Kallas by si mali jasne uvedomiť, že ktokoľvek kto si želá byť v novej Komisii, je závislý od podpory Parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, podpredseda Komisie. – Vážený pán predsedajúci, ďakujem váženým poslancom a váženým poslankyniam za ich poznámky. Môžem iba konštatovať, že počas týchto piatich postupov udeľovania absolutória sa mi veľmi páčila naša spolupráca a bol som s ňou veľmi spokojný. Tento proces bol vždy zložitý, ale stále konštruktívny a veľmi profesionálny. Ďakujem teda vám všetkým za tento prínos v rámci komplikovaných postupov udeľovania absolutória.

Chcem uviesť iba dve poznámky. Pánovi Liberadzkému by som odkázal, že účty ERF boli úspešne presunuté do účtovného systému ABAC vo februári 2009. Nastolili sme túto otázku, ale účty sú už v súčasnosti zlúčené.

Otázka pána Jana Muldera v súvislosti s tým, prečo boli tieto radikálne návrhy predložené tak neskoro, je veľmi dobrá. Štyri roky nie je príliš dlhá doba na to, aby návrh tohto druhu dozrel. V Európe potrebujú riešenia čas a v tomto prípade sa snažíme využiť všetky možnosti v rámci nášho akčného plánu. Uvedomujeme si totiž, že ak chceme tento problém vyriešiť, musíme prijať vážne opatrenia.

Nemyslím si teda, že je príliš neskoro, ale je mi, samozrejme, ľúto, že to trvalo tak dlho.

 
  
MPphoto
 

  Dragoş Florin David (PPE-DE).(RO) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, moje vystúpenie bude krátke. Medzi hlavnými závermi o udelení absolutória Európskej komisii je v odseku 4 správy pána Audyho uvedený jeho názor, že vstupom Rumunska a Bulharska sa Komisia nezaoberala s potrebnou vážnosťou, že v čase pristúpenia dvoch kandidátskych krajín boli správy v obidvoch prípadoch zavádzajúce a že je poľutovaniahodné, ak táto dezinformácia viedla k súčasnej situácii, v ktorej sa vyplatili finančné prostriedky z Kohézneho fondu členským štátom s nefungujúcimi správnymi a právnymi systémami a že týmto krokom zavádzala verejnú mienku a Parlament na úkor povesti Európskej únie.

Bol by som naozaj rád, keby moji kolegovia poslanci, pán Jørgensen a pán Casaca, ktorí predložili tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, a ostatní kolegovia poslanci, ktorí ho schválili vo Výbore pre rozpočet, vysvetlili uvedené tvrdenia. Domnievam sa totiž, že Rumunsko aj Bulharsko majú skutočne fungujúce správne a právne systémy. Možno nie sú založené na parametroch, ktoré by mali spĺňať, ale fungujú rovnako účinne. Nemyslím si tiež, že by sa ktokoľvek slobodne rozhodol zavádzať verejnú mienku, a už vôbec nie, že to boli Parlament a Komisia.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy, spravodajca.(FR) Vážený pán predsedajúci, som presvedčený, že prípad Rumunska a Bulharska stojí za rozpravu, ale momentálne sme naozaj vo veľmi vážnej situácii.

Pokiaľ ide o závery, chcel by som poďakovať pánom spravodajcom z politických skupín a všetkým rečníkom najmä z Výboru pre kontrolu rozpočtu. Rád by som uzavrel niekoľko otázok.

Po prvé, v súvislosti s rozpočtom nedošlo k podvodu. Po druhé, došlo k mnohým chybám, a to z dvoch dôvodov. Prvý spočíva v tom, že naše nariadenia sú príliš zložité. Pre konečných príjemcov je teda zložité ich uplatňovať a dopúšťajú sa chýb, ktoré nie sú príliš vážne. Druhý dôvod je ten, že Európsky dvor audítorov uplatňuje príliš nízky prah významnosti: 2 % na všetky odvetvia. Metódy auditu sa musia znova preskúmať.

Z toho dôvodu sa tvrdí, že situácia nie je priaznivá. Za tento stav sme však zodpovední všetci. Komisia je zodpovedná, pretože nedodržala svoj sľub. Pán komisár, ďakujem vám však za preskúmanie návrhov pre nasledujúci mandát. Rada je zodpovedná, pretože stráca záujem. Nie je prítomná. Členské štáty sú zodpovedné, pretože neuplatňujú nariadenia dostatočne prísne. Európsky dvor audítorov je zodpovedný, pretože musí preveriť svoje metódy auditu najmä v súvislosti s úrovňou prahu významnosti. Stanovenie prahov významnosti je zodpovednosťou Dvora audítorov, nie Komisie alebo Parlamentu. Parlament je zodpovedný, pretože musí mať jasný postoj k súčasným nedostatkom a musí prijať reformy.

Skrátka som presvedčený, že máme súbor spoločných zodpovedností. Súhrn sa vykoná na konci tohto mandátu. Boli by sme veľmi radi, keby sa táto reforma uskutočnila a dúfame, že sa v nadchádzajúcich finančných výhľadoch konečne dosiahne pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti. Veríme tiež, že v prípade negatívneho vyhlásenia o vierohodnosti, bude Parlament hlasovať proti, aby sa tak dosiahla politická zhoda medzi orgánmi, ktoré musia prijímať rozhodnutia v súvislosti s kontrolou rozpočtu.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN ONESTA
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Herbert Bösch, spravodajca Výboru pre kontrolu rozpočtu požiadaného o stanovisko.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, je mi cťou, že môžem poďakovať v prvom rade pánom spravodajcom, ktorí odviedli vynikajúcu prácu a predložili konštruktívne správy. O jednej z nich musíme ešte zajtra rokovať. Následne by som sa chcel poďakovať vynikajúcemu sekretariátu, ktorý nás v posledných rokoch podporuje. Pokiaľ ide o našich nasledovníkov, môžem iba dúfať, že budú mať k dispozícii takých vynikajúcich zamestnancov.

Pán predsedajúci, jednej veci však nerozumiem. Pri čítaní brífingu z plenárneho zasadnutia z 21. až 24. apríla sa dozvedám o dôležitých správach o imunite poslancov Európskeho parlamentu. Neobsahuje však ani zmienku o udeľovaní absolutórií za rozpočtový rok 2007. Ak neuznáme práva Parlamentu, kto nás potom uzná zo všeobecnej verejnosti, kto nás bude brať vážne a bude nás 7. júna voliť, keď takto pristupujeme k najvýznamnejšiemu právu, ktoré Parlament má? Toto právo spočíva v kontrole spôsobu využitia sumy vyššej než 100 miliárd EUR v roku 2007.

Ak nebudeme diskutovať o faktoch, potom budeme musieť diskutovať o klebetách. Pán Ferber sa už o tomto bode zmienil. Túto Európu musíme vybudovať na faktoch. Potrebujeme spoluprácu a konštruktívne predstavy, ktoré sme rozvinuli v posledných rokoch. Nie je prekvapujúce, že na konci tohto obdobia sme v skutočnosti vytvorili najväčšiu výrobnú silu a dosiahli najvyšší stupeň zrozumiteľnosti v tomto období. Je to čiastočne výsledkom úsilia zainteresovaných ľudí, ktorým by som rád zablahoželal. Je to však tiež výsledkom toho, že my sami sme si ujasnili rôzne otázky. Jedna z nich spočívala v tom, čo kontrola v konečnom dôsledku znamená pre európskych daňových poplatníkov.

Mali by sme si uvedomiť, že naša činnosť siaha aj mimo tento jeden rok 2007. Samozrejme, vieme, že sme uskutočnili niektoré nesprávne kroky, ktoré sme do určitej miery napravili. Som veľmi vďačný pánovi Costasovi za jeho slová. V tomto období sme vytvorili štatút asistentov. Pred niekoľkými rokmi nás za to kritizovali. Vytvorili sme štatút asistentov a tiež nás za to kritizovali. Niektorí ľudia nemusia byť stopercentne presvedčení o správnosti tohto kroku, ale ako členovia Výboru pre kontrolu rozpočtu nezabúdajme, že situáciu nemožno stále riešiť podľa nemeckého, portugalského, rakúskeho alebo španielskeho modelu. Potrebujeme európsky model. Je to pomerne zložité. Najmä v čase volieb je niekedy ťažké tento krok obhajovať. Som veľmi vďačný každému, kto odolal pokušeniam nadchádzajúcej volebnej kampane a povedal, že sa budeme pridržiavať faktov a že sme tiež pripravení vysvetliť tieto fakty našim kolegom poslancom a aj voličom.

Pán Kallas, rád by som sa vyjadril ešte o jednom bode. Budeme o ňom hovoriť aj v súvislosti s udeľovaním auditória pána Audyho, čo veľmi vítam. Týka sa údajného bankového poplatku. Komisia mnoho rokov postupovala zdržanlivo pri výpočte hrubého domáceho produktu Európskej únie, aby vytvorila správny základ pre HND, ktorý sa v podstate stanovuje. To stojí jednotlivé členské štáty niekoľko miliónov eur. O tom sme sa vyjadrili. Dúfam, že vy a váš nástupca túto problematiku primerane vysvetlíte.

Vážený pán predsedajúci, som veľmi vďačný za túto vynikajúcu prácu môjho výboru. Ako viete, zajtra odporučíme, aby absolutórium nebolo udelené. Som veľmi vďačný, že som bol predsedom tohto výboru. Veľmi pekne vám ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, spravodajca. – (SV) Vážený pán predsedajúci, bolo vyslovených veľa poďakovaní, ale ja by som aj napriek tomu využil príležitosť a poďakoval nášmu významnému predsedovi pánovi Böschovi. Domnievam sa, že za posledného dva a pol roka vykonal úžasnú prácu pri riadení výboru.

Hoci k mojim správam o udelení absolutória pre agentúry nevystúpilo veľa rečníkov, dúfam, že všetci moji kolegovia poslanci sa rozhodnú ich podporiť bez ohľadu na ich hlasovanie vo výbore alebo bez ohľadu na to, čo predtým naznačili. Je dôležité, aby bol Parlament v týchto otázkach jednotný.

Vzhľadom na to, že toto je spoločná rozprava pre všetky správy, rád by som sa vyjadril o správe, ktorá nie je moja. Veľmi ma zaujíma správa pána Casacu, ktorú považujem za mimoriadne kvalitnú, najmä jej odsek 105, v ktorom uvádzame to, že Parlament neposkytne dodatočné finančné prostriedky z rozpočtu na pokrytie deficitu dobrovoľného dôchodkového fondu pre nás, poslancov Európskeho parlamentu. Viem, že mnoho z vás považuje tieto body za veľmi rozporuplné, ale podľa môjho názoru sú v každom prípade samozrejmé. Mnoho ľudí kritizuje tento fond mnoho rokov. Rád by som povedal, že fond ako taký je do istej miery škandalózny. V súčasnosti sme všetci postihnutí celosvetovou hospodárskou krízou. V čase, keď sa dôchodky obyčajných ľudí znižujú, nesmú politici zachraňovať svoju vlastnú kožu tým, že budú využívať peniaze daňových poplatníkov na svoje vlastné dôchodky.

Dúfam, že toto je správa, ktorú vedúci predstavitelia tohto Parlamentu prijmú a prestanú so zvyšovaním fondu a využívaním stále väčšieho množstva peňazí daňových poplatníkov. Naopak, musíme to čo najskôr zastaviť.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Spoločná rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok 23. apríla 2009.

Písomné vyhlásenia (článok 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Bárbara Dührkop Dührkop (PSE), písomne.(ES) Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci požiadal o udelenie absolutória Komisii, ako aj piatim agentúram Spoločenstva, ktoré patria do jej kompetencií.

Napriek tomu náš výbor znepokojuje nízka miera čerpania výdavkových rozpočtových prostriedkov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v porovnaní s rokom 2006 (60,41 % v roku 2007 a 86,26 % v roku 2006).

Uvedomujeme si však, že zodpovednosť za to nenesie ani tak Komisia ako členské štáty a že nízka miera čerpania je predovšetkým dôsledkom schválenia finančných prostriedkov v máji a júni 2007 zahrnutých v rámci solidarity a riadenia migračných tokov a oneskoreného uskutočňovania iných osobitných programov (napríklad programov súvisiacich s občianskou spravodlivosťou, informovanosťou a drogovou prevenciou).

Ako som už uviedla, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci odporučil, aby absolutórium bolo udelené:

– Agentúre pre základné práva,

– Európskemu monitorovaciemu centru pre drogy a drogovú závislosť v Lisabone,

– agentúre Frontex,

– agentúre Eurojust

– a agentúre CEPOL.

Rada by som sa v krátkosti vyjadrila o posledných dvoch agentúrach:

– Dúfame, že Eurojust zníži mimoriadne vysoké prenesené rozpočtové prostriedky a že štandardizuje spôsob uzatvárania zmlúv, ako to uvádza agentúra.

– Vzhľadom na kritiku agentúry CEPOL zo strany nášho výboru si myslíme, že udelenie absolutória pre túto agentúru by sa nemalo odkladať. Pokiaľ sme si vedomí, riaditeľ agentúry CEPOL úzko spolupracoval s Výborom pre kontrolu rozpočtu a uskutočňuje všetko potrebné, aby odstránil odhalené chyby v riadení.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvana Koch-Mehrin (ALDE) , písomne. – (DE) Približne 80 % finančných prostriedkov EÚ stále riadia a čerpajú členské štáty. Stále existujú otvorené otázky a nedostatky v súvislosti s vynakladaním peňazí Európskej únie. Európsky dvor audítorov v súčasnosti nepotvrdil zákonnosť a správnosť finančných transakcií EÚ vo svojich ročných správach o auditoch štrnásťkrát za sebou. Úplné zverejnenie a overenie výdavkov EÚ má zásadný význam. Je potrebné, aby ministri financií členských štátov predložili národné vyhlásenie o vierohodnosti pre všetky využité finančné prostriedky EÚ.

 
Posledná úprava: 18. augusta 2009Právne oznámenie