Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2301(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0232/2009

Predkladané texty :

A6-0232/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 27
CRE 21/04/2009 - 27

Hlasovanie :

PV 22/04/2009 - 6.23
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Rozpravy
Utorok, 21. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

27. Výročná správa o činnosti Výboru pre petície za rok 2008 (krátke prednesenie)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je krátke prednesenie správy (A6-0232/2009) pani McGuinnessovej v mene Výboru pre petície o výsledku rokovaní Výboru pre petície za rok 2008 (2008/2301(INI)).

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness, spravodajkyňa. – Vážený pán predsedajúci, táto správa už svojím samotným charakterom obsahuje veľké množstvo štatistiky. Môžete si ju pozrieť, prečítať a analyzovať, ale práca výboru počas posledných 12 mesiacov je tu samozrejme predložená na nahliadnutie.

Tento výbor, ktorého som členkou, je svojráznym výborom Parlamentu. Má výborné priame vzťahy s občanmi a rieši problémy, na ktoré upozornili jednotlivci a skupiny. Áno, ľudia sa na tento výbor obracajú s problémami, ktoré veľmi často nedokážeme vyriešiť, ale aspoň majú útočisko, kam sa môžu obrátiť. Pokiaľ sú prípady neprijateľné, pokúšame sa nasmerovať ich inde.

Riešime veľmi veľa problémov v rámci členských štátov, ale ako naznačuje štatistika, niektoré krajiny využívajú služby výboru vo väčšej miere ako iné. Dôvodom môže byť to, že niektorí členovia výboru pochádzajú z týchto krajín, a preto priťahujú problémy svojich voličov. Realita ma vždy fascinuje, najmä v súvislosti s Írskom, pretože ľudia sa niekedy sťažujú, že Európa je príliš silná. Keď však majú problém a obrátia sa na Európu o pomoc, niekedy sa sťažujú, že Európa nie je dostatočne silná. Myslím si, že je to dosť dôležité.

Podľa môjho názoru funguje Výbor pre petície na základe „mäkkej sily“ a domnievam sa, že práca počas posledných 12 mesiacov bola pokusom presvedčiť členské štáty, ktoré neuplatňujú právne predpisy spôsobom, akým by mali, aby zmenili svoj názor. Ale my môžeme pracovať len v mene ľudí, ktorí k nám prichádzajú s problémami, venovať sa im a ich konkrétnym potrebám.

Chcem hovoriť o niektorých problémoch, ktorými sa zaoberáme. Nie podrobne, len ich načrtnúť. Životné prostredie je evidentne hlavnou oblasťou, odkiaľ dostávame sťažnosti od občanov Európskej únie. Niektoré z najvýznamnejších sa týkajú kvality vody. Problematika Baltského mora bola veľmi spornou otázkou, ktorou sa výbor zaoberal v súlade s ostatnými výbormi Parlamentu. Vlastnícke práva sú pre občanov veľmi veľkým problémom a obávam sa, že bude narastať stále viac, ak to hodnotím podľa sťažností prichádzajúcich do kancelárie v mojom volebnom obvode od občanov, ktorí si kúpili nehnuteľnosti v rámci členských štátov Európskej únie. Naše kompetencie sú v tomto smere obmedzené, ale to neznamená, že o týchto záležitostiach nemôžeme rozprávať, snažiť sa a dosahovať zlepšenia.

V súvislosti s adresárovými spoločnosťami – prípady, keď sa spoločnosti, jednotlivci a školy dali nachytať na platenie spoločnostiam, ktoré zverejňujú mená a potom požadujú úhradu, prípady, keď sa ľudia pôvodne domnievali, že úhrada nie je potrebná alebo vôbec požadovaná, alebo ešte horšie, prípady, keď ľudia službu vôbec nechceli. Ešte stále sme zaplavení jednotlivcami, ktorí sa dali nachytať a cítia sa bezmocní, aby nepodľahli tlakom týchto bezohľadných adresárových spoločností. Vyzvali sme Komisiu, aby v tejto súvislosti podnikla kroky.

Zároveň v tejto správe zdôrazňujeme, že nás znepokojuje nedostatok pokroku v otázke spoločnosti Equitable Life, na ktorej Výbor pre petície pracoval v roku 2007. Predsedala som vyšetrovaciemu výboru. Chceli by sme vyzvať orgány Spojeného kráľovstva, aby zohľadnili všetky naše odporúčania. Aby sa ospravedlnili a zároveň odškodnili tých, ktorí boli tak vážne postihnutí.

Počas svojich posledných pár sekúnd mi dovoľte porozprávať o samotnom výbore a postupoch, podľa ktorých pracujeme. Najradšej by sme dostávali len prípustné petície. S občanmi musíme veľmi usilovne spolupracovať, aby vedeli, čím sa môžeme zaoberať a čím nie. Chcem, aby sa pri ďalšom postupe zlepšil časový rámec, v ktorom sa riešia sťažnosti. Ako osoba, ktorá pracovala v tomto výbore počas súčasného volebného obdobia sa domnievam, že vzhľadom na to, že sa výbor zaoberá priamo občanmi, zohráva významnú úlohu pri znižovaní takzvaného demokratického deficitu, o ktorom som diskutovala včera v škole v Írsku. Prinajmenšom ľudia prichádzajú sem, do Parlamentu, a sú vypočutí. Domnievam sa, že je to nesmierne dôležité.

Keďže sa presúvame do ďalšieho roka, dovoľte mi poďakovať sekretariátu výboru, zamestnancom jednotlivých politických skupín a svojim vlastným zamestnancom za ich pomoc na tejto správe.

 
  
MPphoto
 

  Joe Borg, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, v prvom rade by som chcel vyjadriť svoje uznanie pani McGuinnessovej za prácu na tejto správe, pretože viem, že ju vykonávala za zložitých okolností. Podarilo sa jej ilustrovať obrovskú škálu práce Výboru pre petície a rád by som to potvrdil, pretože nepochybujem o tom, že očakáva od Komisie ochotu spolupracovať na práci výboru všetkými možnými spôsobmi.

Chcel by som len vyzdvihnúť dva z bodov, ktoré spomenula v krátkom prednesení správy. Pani McGuinnessová, zdôrazňujete predovšetkým dôležitosť priameho kontaktu medzi Parlamentom a každodennými, veľmi reálnymi záležitosťami občanov, ktorí sa na vás obracajú s petíciami. Súhlasím a viem o tom. Od roku 2004 ste sa zaoberali takmer stovkou petícií pochádzajúcich z Malty, čo je v pomere k počtu obyvateľov dosť vysoký počet.

Niektoré z týchto petícií sú spoločné aj pre mnohé iné členské štáty, ale mnohé boli dosť špecifické pre Maltu. Poukazuje to na užitočný priamy kontakt s občanom, ktorý výbor zabezpečuje. Okrem toho je tiež pravdou, že dobrá spolupráca s vnútroštátnymi orgánmi a organizácia vyšetrovacích misií sú skutočne užitočnými súčasťami vašej práce.

Okrem toho, že súhlasím s dôležitosťou práce priamo s občanmi, druhou vecou, ktorú by som rád vyzdvihol, je všeobecná problematika základných práv. Vo vašej správe sa objavujú na mnohých miestach, či už v súvislosti s národnosťou a súvisiacimi právami, právami jednotlivcov a rodín, alebo vlastníckymi právami. Ako viete, veľmi často sa stáva, že ľudia predkladajúci Parlamentu petíciu v súvislosti so svojimi základnými právami, sú nakoniec sklamaní. Dôvodom je to, že pri takýchto právach vyjde vo väčšine prípadov najavo, že nepatria do pôsobnosti práva Spoločenstva, na čo ste práve správne poukázali.

Použijem vaše slová, že je ešte potrebné urobiť mnoho, aby sa oddelilo zrno od pliev, teda tie záležitosti, na ktorých môžeme pracovať od tých, na ktorých nemôžeme. Želám si, naozaj si úprimne želám, aby vaša správa pomohla ľudom vnímať to jasne a realisticky.

Týmito dvoma pripomienkami, o ktorých som presvedčený, že budú chápané v takom zmysle, v akom sú mienené, by som rád povedal, že spravodajkyni prajem veľa úspechov a ešte raz jej ďakujem za túto správu.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Bod je uzavretý.

Hlasovanie sa uskutoční v stredu 22. apríla 2009.

 
Posledná úprava: 18. augusta 2009Právne oznámenie