Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0172(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0137/2009

Predkladané texty :

A6-0137/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/04/2009 - 6.31
CRE 22/04/2009 - 6.31
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Rozpravy
Streda, 22. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6.31. Strojové zariadenia na aplikáciu pesticídov (A6-0137/2009, Leopold Józef Rutowicz)
PV
  

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 39:

 
  
MPphoto
 

  Leopold Józef Rutowicz, spravodajca.(PL) Komisia v júli 2006 predložila stratégiu, ktorej cieľom bolo zníženie všeobecného rizika a nepriaznivého vplyvu pesticídov na ľudské zdravie a životné prostredie. Posledný prvok tej stratégie je návrh smernice o strojových zariadeniach na aplikáciu pesticídov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/42/ES o strojových zariadeniach. Smernica stanovuje požiadavky, ktoré by strojové zariadenia na aplikáciu mali spĺňať, aby sa predišlo nepriaznivým vplyvom pesticídov na životné prostredie, obsluhujúcu osobu a prostredie. Vytvorenie týchto požiadaviek zmenší rozdiely medzi nariadeniami a procedúrami, podľa ktorých postupujú niektoré členské štáty Spoločenstva, v súvislosti s aplikáciou pesticídov, zabezpečí jednotnú úroveň ochrany životného prostredia v Spoločenstve a zabezpečí voľný pohyb týchto zariadení na trhu EÚ, čo je obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky, ktoré sú vo väčšine prípadov výrobcami tohto typu zariadení.

Návrh smernice a navrhnuté pozmeňujúce a doplňujúce návrhy boli témou diskusie na seminároch, stretnutiach s predstaviteľmi Rady, Komisie, tieňovými spravodajcami a zainteresovanými stranami a na rozhovoroch tripartity. Vzhľadom na veľké technické rozdiely medzi jednotlivými typmi strojových zariadení – od jednoduchých, ručne ovládaných, po tie ovládané kvalifikovanými osobami – niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli prijaté a rozhodlo sa, že sa zahrnú do noriem, ktoré vytvorí Európsky výbor pre normalizáciu na žiadosť Komisie. Vďaka tomu sa dosiahol kompromis, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39 sa prijal a Rada potvrdila túto pozíciu.

Chcel by som sa poďakovať obzvlášť tieňovým spravodajcom, predstaviteľom Komisie a Rady, administratíve Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a zainteresovaným stranám za ich pomoc a spoluprácu. Navrhujem prijať smernicu, ktorá prispeje k zvýšenej ochrane životného prostredia, obsluhujúcich osôb a okolia pri aplikovaní pesticídov.

 
  
MPphoto
 

  Charlie McCreevy, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, Komisia by rada poďakovala spravodajcovi, pánu Rutowiczovi, za jeho prácu a snahu pri vytváraní tohto návrhu.

Komisia víta kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39 a v tomto zmysle sa teší na rýchle prijatie návrhu.

Komisia by rada urobila nasledovné vyhlásenie: „Na podporu základných požiadaviek zahrnutých v odseku 2.4 prílohy I Komisia nariadi Európskemu výboru pre normalizáciu vytvorenie zosúladených noriem pre každú kategóriu strojových zariadení na aplikáciu pesticídov na základe najlepších dostupných techník na zabránenie neželanému vystaveniu životného prostredia pesticídom. Nariadenie bude požadovať, aby normy poskytli kritériá a technické špecifikácie pre vybavenie mechanickými krytmi, tunelové postrekovacie zariadenia a zariadenia využívajúce vzduch na postrekovanie, aby sa zabránilo znečisťovaniu vodných zdrojov počas plnenia a vyprázdňovania, a presné špecifikácie pre návod pre výrobcov, aby sa zabránilo posunu postreku berúc do úvahy rôzne parametre, ako sú trysky, tlak, výška ramena, rýchlosť vetra, teplota a vlhkosť vzduchu a rýchlosť jazdy.”

 
Posledná úprava: 19. augusta 2009Právne oznámenie