Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/0097(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :

Predložena besedila :

A6-0215/2009

Razprave :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 8.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0275

Razprave
Sreda, 22. april 2009 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

12. Dostop do trga avtobusnih prevozov (prenovitev) - Skupna pravila glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika - Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 
 

  Predsednik . Naslednja točka je skupna razprava o

- priporočilu Odbora za promet in turizem za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta glede na sprejetje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov (prenovitev) (11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)) (poročevalec: Mathieu Grosch) (A6-0215/2009),

- priporočilu Odbora za promet in turizem za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)) (poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău) (A6-0210/2009), in

- priporočilu Odbora za promet in turizem za drugo obravnavo o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) (11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)) (poročevalec: Mathieu Grosch) (A6-0211/2009).

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, poročevalec. (DE) Gospod predsednik, predvidevam, da je to skupna razprava o treh poročilih, ki sestavljajo sveženj o cestnem prevozu.

Rad bi se zahvalil Svetu, pa tudi osebju Komisije. Naše delo v zadnjih dveh letih je obrodilo lepe rezultate.

Cestni in tovorni prevoz predstavlja približno 75 % vsega prevoza v evropskem prostoru in zaposluje dva milijona ljudi. Ob načrtovanem odprtju trga v 25 državah v maju 2009 so potrebna določena nova pravila. Predlogi komisije so bili oblikovani v tem smislu.

V zvezi s poročilom kolegice gospe – ki se jih tako kot tudi vsem drugim poročevalcem v okviru svežnja o cestnem prevozu zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje – je pomembno, da se prevoznikom predpiše jasne smernice. Svojo zanesljivost morajo dokazati po vsej Evropi in imeti morajo zdravo finančno strukturo. Upravljavci prevoza morajo imeti dokazila bodisi o dolgoletni praksi ali o visoki strokovni usposobljenosti. Zanesljivost ni združljiva s hudimi kršitvami, kar pomeni, da bodo morale države članice tudi po uveljavitvi te uredbe nadaljevati z nadzorom in kaznovanjem kršitev. Tega pogosto pogrešamo v prevozništvu na splošno.

Sprejetih je bilo več kot polovica sprememb, ki jih je predlagal Parlament. Danes ne bom opisoval vseh, rad bi pa opozoril na en rezultat neuradnega trialoga, ki je po mojem mnenju zelo pomemben, in sicer boj proti „podjetjem nabiralnikom“. Ta podjetja izkrivljajo konkurenco in slabijo domača podjetja. Preprečevanje podjetij te vrste pomeni preprečevanje socialnega in davčnega dampinga, ki je tudi sam po sebi predmet svežnja cestnega prevoza.

Glede dostopa do trga avtobusnih prevozov in prevozov blaga – zlasti pri avtobusnih prevozih – se je razprava o uredbi sukala predvsem okoli „pravila dvanajstih dni“, saj smo soglasje glede drugih točk dosegli hitro. Ponovna uvedba možnosti izrabe tedenskega časa počitka po dvanajstih dneh ne ogroža varnosti. Pri takih vožnjah mora voznik upoštevati dnevne čase vožnje in čase počitka in ne sme nikoli preseči dovoljenega dnevnega časa vožnje. Možnost dvanajstdnevnih voženj prispeva tudi k združevanju Evrope, saj so za številne ljudi zelo gospodaren način počitnikovanja.

Razprava o dostopu do trga je bila pri prevozu blaga med najostrejšimi in v njej Parlament ni dosegel vsega, kar je hotel. Vendarle pa smo dosegli kompromis, in sicer dober kompromis. Po mojem mnenju pomeni kompromis zlasti pri kabotaži – treh prevozih v sedmih dneh – dobro izhodišče. Končni namen je ureditev storitev v tretjih državah, v srednjeročnem obdobju pa pričakujemo odprtje trga kabotaže. Glede tega pričakujemo predloge Komisije, saj lahko kabotaža prispeva tudi k zmanjšanju števila voženj s praznim vozilom. Uvedbe začasnih omejitev na tem področju pa ne smatramo za protekcionizem. V sedanjem trenutku, ko socialne in davčne uskladitve v prevozništvu še sploh ne delujejo, so omejitve zelo smotrne, saj preprečujejo nevarnost nepoštene konkurence. Z uveljavitvijo uredbe pa ne bi smeli čakati dve leti. Šest mesecev za kabotažo in pravilo dvanajstih dni bi moralo zadoščati.

Prav tako bi rad dobil od Komisije jasen odgovor glede tega, ali bo nova uredba državam, ki so svoje trge kabotaže že odprle po členu 306 Pogodbe, naložila ukinitev te prakse. Upam, da bomo danes od Komisije dobili jasno izjavo glede nadaljnjega odpiranja trgov kabotaže in člena 306.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, poročevalka. (RO) Gospod predsednik, komisar, ljubše bi mi bilo, če bi lahko porabila pet minut za uvod in pustila eno minuto za zaključke.

Osnutek uredbe določa pogoje glede sedeža, dobrega ugleda, finančnega stanja in strokovne usposobljenosti, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja dejavnosti cestnega prevoznika. Uredba, o kateri razpravljamo, predpisuje tudi pogoje, pod katerimi lahko podjetje zaposli upravljavca prevoza, zaostruje postopke podeljevanja licenc in nadzora, ureja elektronske registre in varovanje elektronskih podatkov, obravnava vprašanje kazni za nespoštovanje uredbe in določa sistem vzajemnega priznavanja diplom ter .pridobljenih pravic.

Pri prvi obravnavi, ki se je končala z glasovanjem na plenarni seji maja lanskega leta, je Parlament vztrajal, da mora imeti upravljavec prevoza veljavno pogodbeno razmerje s podjetjem in da mora biti predpisana zgornja meja števila vozil, ki jih sme upravljati vsak upravljavec prevoza.

Vnesene so tudi spremembe, ki so zaostrile zahteve glede stalnega sedeža za podjetja. Podjetje lahko izgubi dober ugled, če je vpleteno v trgovino z ljudmi ali prepovedanimi drogami.

Parlament je sestavil seznam hudih kršitev, ki jim sledi izključitev iz dejavnosti, obenem pa je odpravil določbe o manjših kršitvah. Kot dokaz finančnega stanja je dopuščeno zavarovanje, opuščen pa je „pospešeni koeficient“ med sredstvi in dolgom.

Kot zahteva za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti se ohrani obvezen pisni izpit v državi prebivanja z možnostjo izjeme v primeru desetletnih neprekinjenih praktičnih izkušenj.

Parlament je nazadnje odstranil prejšnje pridobljene pravice in Komisijo zaprosil za poročilo o verjetnem vplivu razširitve področja uporabe te uredbe na gospodarske prevoze z vozili, ki so ustrezno zasnovana in opremljena ter so namenjena prevozu največ devetih oseb, vključno z voznikom.

V skupnem stališču je v celoti ali pretežno vključenih 70 od 113 predlogov sprememb Parlamenta. Med temi so predlogi sprememb o manjših kršitvah, o opredelitvi povezave med podjetji in upravljavci prevoza; o pravici do pritožbe tistih, za katere veljajo odločitve o dejavnost upravljavca prevoza, o vzajemnem priznavanju spričeval, pridobljenih pravicah, izmenjavi informacij med pristojnimi organi ter o trgovini z ljudmi in prepovedanimi drogami kot podlagi za prepoved opravljanja dejavnosti.

Glede registrov Parlament in Svet soglašata o postopnem pristopu. Komisija bo sicer opredelila strukturo podatkov v nacionalnih registrih do konca leta 2009, vendar instituciji predlagata različna časovna načrta, pri čemer Svet dejansko zahteva daljše obdobje.

Tudi pri nekaterih drugih vprašanjih je imel Svet na začetku drugačna stališča kot Parlament, vendar smo po dolgih in plodnih pogajanjih dosegli za obe instituciji sprejemljive kompromise.

Parlament je tako sprejel prožnejši časovni načrt uvajanja in medsebojnega povezovanja nacionalnih registrov (31. decembra 2012). Sporazumeli smo se, da se podatke o hujših kršitvah vključi v nacionalne registre šele po letu 2015, da se odpravi časovna omejitev veljavnosti licence za opravljanje dejavnosti cestnih prevozov, da se ohrani opravljanje strokovnih izpitov v državi članici prebivanja, da elektronski register vsebuje javni in zaupni oddelek, da se iz besedila uredbe umakne navedba omejitve licenc za dostop do trga cestnih prevozov, saj so tako rekoč vse navedbe licenc za dostop do trga cestnih prevozov v uredbah, ki ju obravnava gospod Grosch.

Z zanimanjem čakam na komentarje kolegov poslancev. Hvala lepa.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, predsednik Sveta. – (CS) Gospe in gospodje, pri današnji razpravi nadomeščam svojega kolego iz vlade, ministra za promet Petra Bendla, ki je nepričakovano zadržan v Pragi.

Rad bi se vam zahvalil za to priložnost za nagovor pred vašim jutrišnjim glasovanjem o svežnju o cestnem prevozu. Češko predsedstvo meni, da je dokončanje te zbirke uredb zelo pomembno. Sveženj je pomemben, ker potrebujemo jasen in usklajen pristop k sedanjemu sistemu kabotaže namesto sedanjih razlik v pristopih med državami članicami in razlik glede dostopa prevoznikov do trga.

S pomočjo in podporo poročevalcev je Predsedstvo pri tej pomembni zbirki uredb doseglo uspešen izid. Vem, da smo si vsi prizadevali za tak izid in da je vsakdo med nami moral sprejeti določene kompromise. Vsi smo se izkazali s konstruktivno držo pri pogajanjih, da bi lahko dosegli odobritev v drugi obravnavi.

Glavne točke, ki izhajajo iz naših razprav, lahko povzamemo takole: podrobnejša določitev pravil za kabotažo, možnost dela dvanajst dni zapored za voznike, ki opravljajo občasne mednarodne prevoze potnikov, in strožji nadzor prevoznih podjetij. Zdaj bo sektor cestnih prevozov dobil nabor poenostavljenih pravil in nadzornih mehanizmov za kabotažo, pa tudi poenoteno in izvršljivo ureditev dostopa do trga prevozov. Imeli bomo tudi jasna pravila, ki bodo preprečevala zlorabe in pripomogla k pošteni konkurenci, večji učinkovitosti in boljšemu nadzoru na tem področju.

Kompromis glede kabotaže bo pomemben prispevek k večji preglednosti, učinkovitosti in varnosti trga cestnih prevozov blaga. Prispeval bo k nadaljnjim izboljšavam na trgu cestnih prevozov blaga, obenem pa bo vzpostavil bolj pošten in preglednejši okvir za celotno področje cestnih prevozov blaga. Zmanjšal bo število voženj s praznim vozilom po cestah EU, s tem pa prispeval k manjšim emisijam CO2. Kompromis tudi predvideva, da bodo države članice z ustreznimi varovalnimi mehanizmi preprečevale kršitve pri kabotaži na trgu cestnih prevozov blaga. Nova pravila o kabotaži bodo začela veljati šest mesecev po objavi uredbe v Uradnem listu. Leta 2013 bo Evropska komisija preučila tudi možnosti nadaljnjih korakov v zvezi z odpiranjem trga cestnih prevozov blaga in liberalizacijo kabotaže.

Trdno sem prepričan, da bo novi pravni okvir za prevoz blaga in potnikov v EU znatno prispeval k hitri in trajnostni gospodarski obnovi. Rad bi se zahvalil Parlamentu za njegov trud pri oblikovanju soglasja med pogajanji o tem svežnju, še posebej pa bi se rad zahvalil poročevalki Silvia-Adriani Ţicău in poročevalcu Mathieuju Groschu, katerih prizadevno delo in odločnost sta pripomogla k uspešnemu izidu.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredsednik Komisije. (IT) Gospod predsednik, gospod Svoboda, spoštovani poslanci, Komisija je lahko samo vesela kompromisa, ki je bil dosežen pri svežnju o cestnih prevozih, saj nam to omogoča skleniti zakonodajni postopek v času, ko panoga prevozništva potrebuje preprosta in učinkovita pravila ter sprostitev iz primeža nesmiselne birokracije.

Reči moram, da bo odločitev, ki jo sprejemamo, pripomogla tudi k večji varnosti na naših cestah, saj trdno verjamem, da moramo pri vsakem ukrepu na področju prometa in še posebej cestnega prometa upoštevati tudi naš cilj razpoloviti število smrtnih žrtev na cestah EU. Pravila, ki jih sprejema Parlament, po mojem mnenju prispevaj k temu cilju.

Veseli smo tudi zato, ker je to še en signal evropskih institucij državljanom na predvečer volitev in ker bo mogoče zakonodajni postopek zaključiti z drugo obravnavo, le dve leti po vložitvi treh pomembnih in zahtevnih zakonodajnih predlogov. Razprava o njih je bila sicer težavna, na koncu pa so prevladale institucionalna pamet in zdrava pamet, pa tudi politična volja po zadovoljitvi potreb državljanov in prevozniške panoge na splošno.

Rad bi na hitro preletel poročila, o katerih razpravljamo, in pri tem odgovoril na nekatera od vprašanj, ki sta jih zastavila poročevalca. Naj začnem z dostopom do mednarodnega trga avtobusnih prevozov: drži, da je kabotaža zelo omejen segment celotne panoge prevozništva, pomeni pa politično zelo občutljivo področje. Če se uporablja kot dopolnitev mednarodnih prevozov, lahko kabotaža pripomore tudi k boljši izrabi zmogljivosti in manjšemu številu voženj s praznim vozilom, kar pa pomeni tudi manjše število težkih tovornjakov na cestah – in znano je, v koliko prometnih nesrečah so udeležena težka vozila. Uredba bo enotno in nebirokratsko razjasnila pravila o kabotaži - in tu imam v mislih zlasti komentar gospoda Groscha – po vsej EU, ne da bi posegala v obstoječe sodelovanje med državami članicami v okviru člena 306 Pogodbe. Nadalje bodo odpravljeni sedanji zapleteni nacionalni postopki, kar bo omogočilo prevoznikom kar najbolje izkoristiti možnosti kabotaže. Komisija bo skrbno spremljala razvoj na trgu cestnih prevozov in bo leta 2013 objavila poročilo o tem.

Če bo poročilo tako narekovalo in če bodo pogoji za pošteno konkurenco že bolj poenoteni, bo Komisija predlagala nadaljnje odprtje trga kabotaže. Komisija je že sestavila izjavo s tako vsebino in jo bo poslala sekretariatu Parlamenta, da jo bo lahko priložil poročilom o tej razpravi. Izjava bo objavljena tudi v Uradnem listu, ob zakonodajnem predlogu.

Zdaj pa bi rad povedal kako besedo o delu gospe Ţicău na področju skupnih pravil glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Komisija pozdravlja uvedbo novega pravila dvanajstih dni. To je ukrep po meri, ki upošteva posebne okoliščine določene vrste prevoza potnikov, v katerih je mogoče delati več kot šest dni, število ur vožnje v enem dnevu pa običajno ni veliko, na primer pri šolskih izletih, vožnjah na počitniško smuko in nekaterih drugih izletih. Lahko vam zagotovim, da nova zakonodaja predpisuje tudi izredno ostre ukrepe za zagotavljanje varnosti na cesti. V EU se trenutno uporablja okoli 100 različnih licenc Skupnosti, kar pogosto otežuje in podaljšuje preverjanje. Po novi zakonodaji bomo po vsej Uniji uporabljali le eno vrsto in eno standardno obliko licence Skupnosti.

Zdaj pa še besedica o tretjem obravnavanem besedilu: dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga. Na vedno bolj odprtem trgu moramo uskladiti pogoje za podjetja, ki tekmujejo na trgu. To je namen nove uredbe, ki zamenjuje direktivo, obenem pa zaostruje pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podjetja. Vsako podjetje bo moralo imenovati upravljavca prevoza, ki bo odgovarjal za učinkovit potek celotnega poslovanja.

Poleg tega bodo morala podjetja predložiti dodatna dokazila o svojem statutarnem sedežu, kar bo preprečilo delovanje prek „slepih podjetij“. Nadalje bomo sestavili tudi elektronski register, ki bo okrepil izmenjavo podatkov med državnimi organi in omogočil inteligentnejši ter učinkovitejši nadzor. Tudi to pripomore k večji varnosti na cestah.

In končno, danes pošiljamo zakonodajalci prevozniškim podjetjem jasno sporočilo glede hujših kršitev, zaradi katerih lahko izgubijo licence, na primer glede večkratnega nepooblaščenega spreminjanja podatkov tahografa. Na žalost smo tek praksi priče v vseh državah EU, nepooblaščeno spreminjanje podatkov pa ne pomeni samo kršitve pravil, pač pa tudi ogrožanje varnosti udeležencev cestnega prometa v Evropi, saj je jasno, da utrujen voznik v težavah ne more hitro reagirati.

Zato sem že na začetku svojega govora povedal, da bodo zakoni, ki jih sprejema Parlament, resen in pomemben prispevek v našem skupnem boju, boju, ki ga bijeta Komisija in Parlament za drastično zmanjšanje števila smrtnih žrtev v cestnem prometu. Zato bi se vam rad zahvalil za vašo pripravljenost za tako hiter sprejem teh zakonov.

Naj ponovim: to je močan signal evropskim državljanom, ki še enkrat dokazuje, da Parlament – in to pravim med drugim tudi zato, ker sem bil tudi sam član te zbornice 15 let – dela učinkovito in resno, za kar se vam zahvaljujem.

 
  
MPphoto
 

  Georg Jarzembowski, v imenu skupine PPE-DE. (DE) Gospod predsednik, rad bi se zahvalil Svetu in Komisiji za konstruktivno sodelovanje s poročevalcem Parlamenta. Že podpredsednik Komisije gospod Tajani je povedal, da imamo opravka z dobrim primerom, kako je mogoče doseči dobre rezultate v kratkem času tudi pri zahtevnem dosjeju.

Ne skrivam pa tega, da z ureditvijo kabotaže nismo povsem zadovoljni. Kot sta omenila predsednik Sveta, pa tudi vi, podpredsednik, se je iz okoljskih in gospodarskih razlogov vsekakor treba izogibati voženj s praznimi vozili po Evropi. Zato bi bilo bolje omejitve kabotaže v celoti odpraviti prej kot slej.

Kot prehodni korak odobravamo tri kabotažne prevoze v sedmih dneh, nestrpno pa bomo pričakovali vaše poročilo in upali, da bo v njem zapisana odprava omejitev v letu 2014. Navsezadnje gre za obrobno področje prevozništva, vendar z njim izgubljamo denar in škodujemo okolju. Zato upam, da boste leta 2013 predložili razumno poročilo, saj je omejitev kabotaže na evropskem notranjem trgu 27 držav nesmisel.

Svetu in Komisiji bi se želel zahvaliti tudi za to, da sta nas na koncu podprla pri ponovni uvedbi pravila dvanajstih dni za avtobuse. Za avtobusne prevoznike je to pravilo zelo pomembno, saj v tej panogi v številnih državah prevladujejo mala in srednja podjetja, zagotavljanje dveh voznikov na takih vožnjah – ki se jih udeležujejo predvsem starejši – pa povzroča malim in srednjim podjetjem težave. Veseli smo, da bo teh težav v šestih mesecih konec. Razumeti moramo, da je veliko ljudi, predvsem starejših, ki neradi letijo, kljub temu pa bi radi potovali kot turisti po Evropi in se naužili sonca, na primer v Italiji ali Španiji; naša ponovna uvedba pravila dvanajstih dni za avtobuse je pomembna prav za to, da si bodo starejši ljudje lahko privoščili potovanja. To je velik uspeh za nas, za avtobusna podjetja in za potnike in najlepše se zahvaljujem Svetu in Komisiji.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson , v imenu skupine PSE. - Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil poročevalcema za njuno delo pri tej zahtevni tematiki. Jasno je, da so se pri tem svežnju, zlasti pri odpravi omejitev kabotaže, mnenja razdelila po državnih ločnicah, po mojem mnenju pa imamo zdaj pred seboj dogovor, ki ga lahko podpremo.

Imel sem resne pomisleke glede uvedba polne kabotaže v enem koraku, brez izravnav socialnih stroškov oziroma obratovalnih stroškov pri posameznih prevoznikih. Tak korak bi po mojem mnenju škodljivo vplival na prevozništvo, ne le v moji domovini, ampak tudi v drugih državah članicah. Zato kompromis z uvedbo začasne kabotaže, ki bo omogočila tri domače vožnje po eni mednarodni, ni le razumna rešitev, pač pa tudi izvedljiva rešitev. Začasna kabotaža nam omogoča tudi brez motenj za domače trge odpraviti sedanjo okoljsko norost, ko morajo težki tovornjaki prazni voziti po več sto kilometrov.

Končno, z veseljem bom podprl nove izvršilne ukrepe, ki jih uvaja poročilo gospe Ţicău. Ti ukrepi morajo tesno spremljati nadaljnje odpiranje trga, državam članicam pa bodo omogočili strogo in učinkovito izvrševanje.

 
  
MPphoto
 

  Jeanine Hennis-Plasschaert, v imenu skupine ALDE. (NL) Dejavnost kabotaže že dolga leta močno buri duhove. Kot je bilo že omenjeno, velja, da je sedanja zakonodaja preveč ohlapna, zaradi uporabe prilastka „začasna“. Za nekatere države članice je to izvrsten izgovor za nadaljnjo zaščito svojih trgov, čemur smo tudi v resnici priče.

Da bi se stvari enkrat za vselej razjasnile, se je Komisija odločila za predlog za rešitev vseh zadev. Močno upam v uspeh te pobude. Precej presenetljivo pa je, da Komisija predlaga čvrste omejitve področja kabotaže. To je presenetljivo, ker je ves čas veljalo, da so sedanja pravila le prehodni korak k popolni sprostitvi. Popolna sprostitev je bila predvidena v letu 2009, po napovedih Komisije in Sveta.

Sporazum, ki ga imamo pred seboj danes in o katerem bomo glasovali jutri, je zame veliko razočaranje. Namesto večje sprostitve prinaša prevoznikom več omejitev. Seveda potrebujemo evropski pristop. S tem tudi jaz popolnoma soglašam. Panogo moramo še danes osvoboditi najrazličnejših razkazovanj mišic po državah članicah.

Ampak, gospod predsednik, ta sporazum je v popolnem nasprotju z načeli in cilji notranjega trga. Argumenti, ki smo jih slišali, recimo varnost prometa, okolje in zmanjšanje upravnih bremen, ne držijo vode. V resnici ne bomo imeli prostega trga, gospod Tajani, vsaka od omejitev pa bo povlekla za seboj večje število voženj. Zadeva je vse kaj drugega kot izvedljiva, gospod Simpson. Gradnja na načelu „bolje nekaj kot nič“ za Skupino združenja liberalcev in demokratov za Evropo ni sprejemljiva. V primeru, ki ga obravnavamo, ne deluje.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, v imenu skupine UEN. – (LV) Hvala, gospod predsednik. Komisar, seveda bi se rad zahvalil obema poročevalcema in vsem, ki so sodelovali pri iskanju kompromisa, rad pa bi rekel tudi, da ima izid ob pozitivnih tudi negativne plati. Na primer, dobro je, da nam je pri prevozu potnikov uspelo odpraviti nekatere ovire prevozom v območjih ob mejah, kjer imamo goste čezmejne prevozne tokove. Vendar lahko v tem trenutku, ko nam je zaradi težavnih gospodarskih razmer potrebna solidarnost, lahko na državnih trgih ugotavljamo protekcionistične težnje, z opredelitvijo „začasno“ pa bodo lahko mnoge države članice še naprej ščitile svoje domače trge. Na žalost bodo lahko države članice izrabile zaščitno klavzulo, po kateri lahko hujše težave na domačem trgu prevozov služijo kot podlaga za uveljavljanje zaščitnih ukrepov pri Komisiji. Poleg tega lahko z obžalovanjem ugotovimo, da bodo lahko tako počele tudi po letu 2014, ki smo ga navedli v izhodiščnih stališčih Evropskega parlamenta. Enako pripombo imam tudi glede mednarodnih avtobusnih prevozov. Določba, po kateri lahko država članica v primeru, ko bi mednarodni avtobusni prevoz resno vplival na obstojnost primerljivega prevoza v državi članici, prevozniku začasno ali za stalno odvzame licenco, je po mojem mnenju z vidika delovanja enotnega trga nesprejemljiva. Hvala.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Toussas, v imenu skupine GUE/NGL. – (EL) Gospod predsednik, skupno stališče Sveta Evropske unije, podobno kot izhodiščni predlog Komisije, zagovarja sprostitev nacionalnih trgov prevoza potnikov in blaga ter odprtje dostopa do notranjih trgov držav članic mednarodnim prevoznim podjetjem iz Skupnosti. Dejansko velikim monopolistom na krožniku ponuja mednarodni in domači cestni prevoz.

Predlogi v poročilih Evropskega parlamenta so še bolj reakcionarni. Pozivajo k takojšnji in polni sprostitvi trgov in odpravi vseh ovir, omejitev in nadzora. Delavcem je na podlagi bridkih izkušenj jasno, kako boleče bodo posledice vdora monopolnih velepodjetij na področje cestnega prevoza.

Sprostitev notranjega tovornega in potniškega cestnega prevoza bo še zaostrila izkoriščanje delavcev-voznikov, ki bodo prisiljeni voziti brez premorov in brez zagotovljenih počitka ter varnosti, okrnila njihove pravice glede plače in zavarovanja, ogrozila varnost prometa in privedla do koncentracije prevoza pri mednarodnih monopolih, ki bodo želi ogromne dobičke, posledice za samozaposlene prevoznike in mala podjetja v tej panogi pa bodo katastrofalne. Cene prevozov blaga se bodo zvišale, raven storitev znižala, ogrožena pa bo tudi varnost potnikov.

Zato smo glasovali proti skupnemu stališču in priporočilom Evropskega parlamenta. Delavsko gibanje nasprotuje kapitalističnemu prestrukturiranju in poziva k vzpostavitvi enotnega javnega trga prevozov, oblikovanega v skladu s potrebami sodobnega navadnega človeka.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland , v imenu skupine IND/DEM. – (NL) Če bi okoli leta 1980 napovedal, da omejitvam kabotaže še v letu 2009 ne bo videti konca, bi se mi poslušalci nedvomno gromko nasmejali. Kajti omejitve kabotaže so navsezadnje že po definiciji očitna kršitev pravil evropskega notranjega trga.

Danes, leta 2009, pa smo še enkrat na tem, da bomo tudi po drugi obravnavi ostali praznih rok. Ni mi treba posebej poudarjati, da bom podprl spremembe Skupine združenja liberalcev in demokratov za Evropo, Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov pa z namernim odrekanjem trdne podpore tem spremembam zadaja usodni udarec prihodnosti panoge cestnega prevoza blaga. Veseli me, da je pravilo dvanajstih dni ostalo v predlogu, žalosti pa, da je šlo to na račun odprave omejitve kabotaže.

Če spremembi 17 in 18 ne bosta sprejeti, bom glasoval proti končnemu rezultatu. Ne bom se podpisoval pod predlog, ki škoduje okolju, škoduje panogi prevozov blaga in ne spoštuje pravil evropskega notranjega trga.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE-DE). - (NL) Na začetku bi rada povedala, da je v zvezi z obravnavanimi predlogi dobra novica, da je bilo pravilo dvanajstih dni pri avtobusnih prevozih odpravljeno.

Kar se tiče kabotaže, pa je predlog pravo razočaranje. Navsezadnje smo se že na začetku devetdesetih, oziroma že v osemdesetih letih dogovorili, da so omejitve za prosti prevoz blaga začasne. Zato smo Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov in člani drugih skupin ob prvi obravnavi vložili predlog za odpravo omejitev do leta 2014. V zadnjih mesecih pa je postalo očitno, da države članice ta predlog dušijo, kljub naporom, ki jih je vložil gospod Grosch, da bi datum vseeno ostal v predlogu. Njihovo nasprotovanje je bilo silovito, kar je zelo slaba novica.

Protekcionizem v času krize je najslabša novica za Evropo, kajti, kot je utemeljeno opozoril gospod Tajani, protekcionizem pomeni zapravljanje denarja in škodo za okolje. Zato bomo Nizozemski krščanski demokrati (CDA) glasovali proti predlogu, čeprav nam je jasno, da ta ukrep onemogočajo države članice in da s tem v zvezi žal ne moremo storiti ničesar. Vsebina predloga je napačna in neizvršljiva. Zakonodaja torej ni le slaba za čas krize, pač pa je tudi nestvarna.

Zato bi rada spodbudila komisarja, naj zadev ne pusti takih, kot so, in da naj spet prevzame pobudo, ki je v njegovi pristojnosti, ter v naslednjih letih vendar že odpravi omejitve kabotaže. Pri tem bo užival podporo krščanskih demokratov.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Savary (PSE). (FR) Gospod predsednik, komisar, najprej bi rad pohvalil občutek za sklepanje kompromisov obeh naših poročevalcev, gospoda Grosch in gospe Ţicău, saj gre za zahtevno tematiko, namreč, res je, vsi želimo imeti enotni trg, javnost in direktorji podjetij pa ne razumejo, da enotni trg včasih pomeni tudi propad kakega podjetja, gospodarsko recesijo in izgubo delovnih mest.

V očeh javnosti je enotni trg sprejemljiv le, če ponuja izključno možnosti zmage. Še predobro pa vemo, da so socialne razmere na področju kabotaže danes take, da bi ob morebitni sistemski ureditvi nujno prišlo do odpuščanja delavcev v državah z visokimi ravnmi dohodkov, saj bi jih izpodrinili delavci iz držav z nizkimi ravnmi dohodkov.

Zato sem prepričan, da je sprejeto stališče na koncu koncev pravilno. Kabotažo bi bilo treba sprostiti, vendar je za hitro in neselektivno sprostitev še prezgodaj. Tako nam postopna ureditev kabotaže s klavzulo o ponovni preučitvi na podlagi poročila Komisije o socialnih posledicah, namesto fiksnega datuma samodejne in neselektivne sprostitve, povsem ustreza.

Zato bomo glasovali za poročilo, obenem pa pozivamo Komisijo k pazljivemu spremljanju, izražamo svojo željo, da bi se kabotaža na koncu sprostila, vendar brez nevarnosti vdora nepoštene konkurence in socialnega dampinga, kar lahko zelo škoduje ugledu Evrope in kar je v moji domovini, pa tudi domovini gospe Wortmann-Kool, že privedlo do tega, da so državljani nepričakovano zavrnili Evropsko ustavno pogodbo v strahu pred poslabšanjem svojega socialnega položaja. Zahvaljujem se obema poročevalcema.

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Rad bi se zahvalil gospodu Groschu in gospe Ţicău za opravljeno delo in po mojem mnenju je ostrina v poročilu gospe Ţicău glede dostopa na trg utemeljena. Če imate prevozniško podjetje, morate upoštevati vrsto pravil, in, kot je rekel že gospod Grosch, za podjetja-nabiralnike tu ni prostora, saj so vzrok številnih nepravilnosti in zlorab. Tako pravi poročilo gospe Ţicău.

Zakaj torej ne moremo podjetjem, za katera veljajo stroga pravila, omogočiti poslovanja na evropskem trgu? Če se obrnem k poročilu gospoda Groscha, bi si želel v njem razjasnitev razmer, ne pa omejitev. Tako pa večina v moji skupini kompromisa, ki ga je oblikoval gospod Grosch, ne more podpreti.

Dejansko gremo korak nazaj, saj spet omejujemo možnosti prevoznikov blaga na evropskem trgu. Nimamo obeta sprostitve trga leta 2014, kot je zahteval Parlament. Svet temu nasprotuje, po mojem mnenju pa je to eno naše popuščanje preveč. V resnici uvajamo vožnje praznih tovornjakov – nekaj, kar je v današnjih časih neprimerno početi. Dvomim, da bi države članice, ki so si do danes med seboj odprle trge kabotaže, to lahko dvostransko storile tudi po novi uredbi. Zanima me tudi, kako bo državam članicam, ki trdijo, da je nadzor težaven, to uspelo zdaj, saj zadeva ni mnogo preprostejša. Enako velja za vse države, ampak nadzor je pač zahteven in rad bi vedel, ali bodo organi policije kos nalogi.

Če so razlog stroški plač in socialni damping, zakaj vendar ne vidim nobenih dokumentov, s katerimi bi francoske oblasti grajale francoske odjemalce, ker dajejo preveč dela belgijskim voznikom tovornjakom? Belgijski vozniki so namreč dražji od francoskih. Od kod potem zgodbe o belgijskih voznikih tovornjakov, ki že zaradi manjših prekrškov končajo v zaporu v Združenem kraljestvu? Kajti tudi britanski vozniki so cenejši od belgijskih. Če iščemo razlog v socialnih nepravilnostih, ga v tem primeru gotovo ne bomo našli.

Končni rezultat je po mojem mnenju korak nazaj glede notranjega trga. Jutri bomo obravnavali inteligentne sisteme prevoza, z drugimi besedami, potrjevali, da komunikacijska tehnologija in informacijska tehnologija omogočata učinkovitejši prevoz blaga. To pomeni, da bomo napredek omejevali iz političnih razlogov. To je zelo žalostno, zato bom glasoval proti sporazumu, ki ga bo večina v Parlamentu na žalost potrdila.

 
  
MPphoto
 

  Michael Henry Nattrass (IND/DEM). - Gospod predsednik, še en sveženj, samo da imajo odbori EU kaj početi, še kaplja onesnaženja več v morje nepotrebnih uredb. Winston Churchill je rekel, da 10 000 predpisov poruši vsako spoštovanje zakona. V Angliji je spoštovanje že porušeno: Anketa BBC kaže, da je 55 % ljudi za izstop iz EU in da jih je 84 % za to, da Združeno kraljestvo ohrani svoje pristojnosti.

Predsednik Pöttering je potrdil, da 75 % vse zakonodaje izvira iz EU. V 35 letih smo v Angliji dobili toliko nove zakonodaje kot prej od kralja Richarda III, torej od leta 1485, naprej. Zdaj sprejemamo nove predpise, ki popravljajo prejšnje predpise. Kje se bo to končalo?

Združeno kraljestvo bo zapustilo EU, in vas kot dober sosed opazovalo prek Rokavskega preliva v vašem morju uredb, opazovalo bo smrt EU pod težo gore lastnih direktiv o tovornjakih.

 
  
MPphoto
 

  Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE). (DE) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, sveženj o cestnem prevozu sestavljajo tri zadeve, ki se med seboj dopolnjujejo in imajo velik vpliv na trge prevoza blaga in potnikov. Sveženj bo koristil prevoznikom, voznikom in uporabnikom, zlasti v sedanjih gospodarskih razmerah. Obenem bo izboljšal varnost na naših cestah, povečal učinkovitost prevozov in prispeval k večji okoljski trajnosti.

Pozdravljam izbiro uredb kot oblike, s katero bomo dosegli naše ambiciozne cilje. Prepovedi kabotaže pomenijo vožnje s praznimi vozili, česar si ne moremo in nočemo privoščiti, niti s finančnega vidika niti z vidika rabe energije oziroma okolja. Na drugi strani pa bi neomejena sprostitev trga prevoza blaga privedla do popačenj zaradi nepoštene konkurence – zato je predvidena postopna sprostitev. Kabotaža je dovoljena, dokler ne pomeni stalne ali nenehne dejavnost v državi članici, v kateri prevoznik nima sedeža.

Na žalost ta začetni korak še ne pomeni polnega odprtja domačih trgov cestnega prevoza, pušča pa to možnost odprto. Ureditev že zdaj zmanjšuje obseg voženj s praznim vozilom in varuje okolje.

Glede dostopa do trga čezmejnega prevoza potnikov je glavni cilj zmanjšanje obsega birokracije v korist preprostih, hitrih postopkov odobravanja rednih čezmejnih linij. Dokumenti bodo usklajeni, preverjanje poenostavljeno. Toplo pozdravljam uvedbo revidiranega pravila dvanajstih dni pri organiziranih čezmejnih avtobusnih vožnjah. To bo koristilo tako turistom kot avtobusnim podjetjem, ne bo pa ogrozilo varnosti. To je politika v korist državljanom.

V prihodnje bodo za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza veljali konkretni, pregledni pogoji. To bo zvišalo ugled poklica, zagotovilo upoštevanje strokovne usposobljenosti in pomagalo v boju z dampingom. Dvig ravni varnosti in zanesljivosti bo opazen.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui (PSE). Najprej bi se seveda rad zahvalil poročevalcema, gospodu Groschu in gospe Ţicău, za opravljeno delo in za kompromis, ki jima ja uspelo skovati pri tem svežnju, ki ne bi smel veljati več kot nekaj let, saj je po mojem mnenju le prehoden korak. Glede cestnega prevoza bi rad poudaril dve pomembni točki. Prva je dostop do opravljanja poklica. Ta je po mojem mnenju urejen tako, da bo zagotovil potrebna jamstva ljudem, ki se želijo ukvarjati s to dejavnostjo.

Kabotaža je očitno predmet določenih nesoglasij. Sprejet je bil dober prehoden ukrep, ki je potreben za jasnejšo opredelitev možnosti. V preteklosti je precej ohlapno veljalo, da je dovoljena začasna kabotaža. Zdaj je pojem jasneje opredeljen, kot tri vožnje v sedmih dneh. Jasno je, da bo treba na koncu trg popolnoma odpreti, ampak po mojem mnenju zdaj še ni pravi čas za to.

Kompromis, ki ga imamo pred seboj, namreč, da bomo čez nekaj let pregledali socialne razmere v Evropski uniji in po potrebi sprejeli nadaljnje ukrepe, se mi zdi precej razumen predlog. Odpiranje trga bi moralo biti usklajeno z izravnavanjem socialne letvice. V vmesnem času bi moral imeti posamezne države ali skupine držav, na primer Beneluks, možnost dogovarjanja o ohranitvi dosedanjega stanja, torej o prosti kabotaži. Če so le plače in delovni pogoji približno enaki, osebno ne vidim težav glede tega, zadeva pa nikakor še ni zrela za popolno uveljavitev in je vmesni korak potreben.

 
  
MPphoto
 

  Ari Vatanen (PPE-DE). - Gospod predsednik, ko bomo danes zapustili to poslopje, se nas bo večina odpeljala s črno limuzino. Imamo kakovostne avtomobile in kakovostne voznike, in vemo, da so naši vozniki pravi profesionalci. Predstavljajo znano kakovost. Izpolnjujejo merila.

Delno soglašam z gospodom iz Anglije, ki je govoril pred kratkim in se je pritožil čez preobilico zakonodaje - včasih res ustvarjamo preveč zakonodaje – vendar včasih obžalujem, da pravila EU za opravljanje dejavnosti ne veljajo tudi za taksije, saj taksije uporabljamo v vseh državah članicah, vendar so razlike med njimi velike. Ko sedeš v taksi, sta zate pomembna kakovost in zanesljivost: želiš vedeti, kaj lahko pričakuješ. Gre tudi za varnost. Pogosto si sam v avtu v neznanem okolju. Taksi za večino med nami pogosto pomeni tudi prvi stik z novo državo, zato bi bilo smotrno uvesti določena evropska merila tudi za voznike taksijev. Če bi bili vozniki strokovno usposobljeni in če bi vedeli, kam peljejo, se nam tudi ne bi bilo treba bati prevelikega računa.

V nekaterih državah, na primer v Nemčiji, Švedski; Sloveniji in Finski, so državni predpisi na tem področju zelo strogi in taksi služba je urejena v redu. Tudi londonski taksiji slovijo po kakovosti. Dobro bi bilo upoštevati te najboljše prakse. Med čakanjem na zakonodajo o merilih za taksiste pa bi si morda morali predpisati dobre napitnine taksistom, ki nas zvečer vozijo domov.

 
  
MPphoto
 

  Pavel Svoboda, predsednik Sveta. – (CS) Gospod predsednik, gospe in gospodje, rad bi se vam zahvalil za vaše prispevke v današnji razpravi. Rad bi vam zagotovil, da je Svet trdno odločen krepiti in zaokroževati enotni trg. Predsedstvo je prav zato prepričano, da je treba sedanjo zakonsko ureditev Skupnosti prilagoditi. Predsedstvo je tudi polno privrženo krepitvi konkurenčnosti panoge prevozništva v EU, z racionalizacijo in poenostavljanjem pravnega okvira in s tem odpravljanjem kršitev tržnih pravil. Vendar b popolno odprtje domačih trgov prevozov izpostavilo naše prevoznike nepošteni konkurenci in bi ogrozilo delovanje trga, saj imamo še vedno znatne davčne in socialne razlike med državami članicami. Takim pojavom se moramo izogibati, zlasti v času gospodarske krize, ko celotno gospodarstvo potrebuje pazljivo in premišljeno oceno, kateri ukrepi so najboljši za spodbujanje in obnovo delovanja. Jasno je, da bo Komisija najkasneje leta 2013 ponovno ocenila razmere na trgu glede možnosti nadaljnjega sproščanja. Kompromisna inačica pomeni najbolj pošteno in uravnoteženo rešitev v korist vseh.

Naš skupni cilj je bolj učinkovit in bolj trajnosten cestni prevoz. Uredbe bodo znatno prispevale k odpravi kršitev pravil gospodarske konkurence in k spoštovanju pravne ureditve na socialnem področju, pa tudi pravil varnosti cestnega prevoza pri prevoznikih. Prav tako bodo znatno zmanjšale upravna bremena tako pri prevoznikih kot pri nadzornih organih. Uredbe bi morale zagotoviti panogi tudi pravni in upravni okvir za boljšo izrabo priložnosti, ki jih nudi skupni trg. Trdno sem prepričan, da bo ta sveženj uredb spodbudil in olajšal cestne prevoze in prispeval h gospodarski obnovi. Še enkrat bi se vam rad zahvalil za odlično sodelovanje, ki nam je omogočilo doseči kompromis, kako doseči te cilje.

 
  
  

PREDSEDSTVO: GOSPOD MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, podpredsednik Komisije. (IT) Gospod predsednik, spoštovani poslanci, prepričan sem, da Parlament sprejema dober kompromis, ki usklajuje zahteve Sveta, zahteve večine poslancev EP in predloge Komisije.

Seveda mora za kompromis vsaka od strani nekoliko popustiti, da lahko enako naredijo tudi druge strani, zato se mi zdijo modre besede gospoda El Khadraouija: naredili smo največ, kar smo lahko v danih okoliščinah. Kot sem že povedal v uvodnem govoru, namerava pri kabotaži Komisija oceniti stanje in ugotoviti, ali je mogoče doseči dogovor - glede na to, kakšne bodo zadeve - morda bomo lahko dejavnost dodatno sprostili in tako upoštevali pozive številnih poslancev; vsekakor pa bomo morali pred odločitvijo razmere še enkrat oceniti.

Naj ponovim: prepričan sem, da je kompromis dober, rad bi pa še odgovoril gospodu Sterckxu, ki je toliko vljuden, da po svoji kritiki počaka tudi na odgovor, v nasprotju z mnogimi drugimi poslanci, ki samo izrečejo kritiko, na žalost pa ne morejo poslušati odgovora Komisije. Gospoda Sterckxa, ki ga upravičeno skrbijo že sklenjeni sporazumi med njegovo državo in drugimi državami Beneluksa, bi rad pomiril.

Prepričan sem, da zakonodaja, kakršna bo sprejeta, ne bo - kakor sem že rekel – imela nikakršnih negativnih učinkov na obstoječe sporazume. Taki sporazumi bodo ostali v veljavi, saj bo nova zakonodaja uredila stanje širše, ne bo pa vplivala ali ogrozila že obstoječih dvostranskih ali tristranskih sporazumov. Po mojem mnenju lahko to pomiri gospoda Sterckxu, saj mislim, da sem podal pravilno in veljavno tolmačenje – ne bo nikakršnih učinkov na sporazume, ki v glavnem - ponavljam - zadevajo Beneluks.

Želel sem tudi pomiriti gospoda Bloklanda in gospo Wortmann-Kool glede skrbi, ki sta jih izrazila: ne nameravamo odnehati, nameravamo – ponavljam – spremljati dogajanje, leta 2013 bomo pripravili poročilo z oceno razmer, in če bo mogoče in po naši oceni potrebno, bomo Parlamentu in Svetu ponovno predlagali bodo podaljšanje stanja, bodisi nadaljnjo sprostitev režima kabotaže. Vendar se zavedamo, da ima veliko držav članic drugačna stališča, in soglasje Sveta smo si lahko zagotovili samo tako, da smo nekoliko popustili pri drugih zadevah.

Kljub temu pa naj ponovim, da je po mojem mnenju zelo dobro, da smo sorazmerno hitro dosegli sporazum, sporazum, ki – to bi rad zagotovil tudi gospodu Jarzembowskemu – bi bil seveda lahko tudi boljši – vsak predpis je vedno mogoče še izboljšati, ampak vse prepogosto je preveč dobrega v resnici slabo. Prepričan sem, da delamo prav in da ni treba zapuščati Evropske unije, če govorimo o teh zadevah, kot namiguje gospod Nattrass, saj menim, da so dobra pravila koristna za Evropsko unijo.

Celo ugleden britanski časopis, Financial Times, je že napovedal možnost, da bo Velika Britanija še enkrat premislila, ali potrebuje strožje predpise, ampak sedanjo gospodarsko in finančno krizo Evropa prestaja bolje od drugih delov sveta, prav zaradi tega, ker njen gospodarski sistem temelji na jasnih pravilih.

Kot rojen Rimljan verjamem, da zgodovina rimskega prava in Napoleonov zakonik dokazujeta pomen pravil za razvoj družbe. Ne vem, na kateri strani Hadrijanovega zidu je bil rojen gospod Nattrass, sodeč po njegovem govoru pa je bil rojen na oni strani zidu, tako da njegovi predniki niso imeli priložnosti spoznati rimsko pravo.

Gospe in gospodje, dovolite mi, da se vam še enkrat zahvalim za vaše sodelovanje, in da se zahvalim Svetu za njegov trud, v tej zbornici pa bi rad še enkrat izrekel zahvalo osebju Generalnega direktorata, ki ga imam čast voditi, saj brez njihovega prispevka ne bi bilo mogoče doseči kompromisa, ki bo po mojem prepričanju koristen za državljane EU.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik . Gospod Sterckx, se želite priglasiti v zvezi s točko dnevnega reda?

 
  
MPphoto
 

  Dirk Sterckx (ALDE). - (NL) Gospod predsednik, želel sem le povedati komisarju, da je morala gospa Hennis­Plasschaert zapustiti to sejo zaradi drugega sestanka. Razpravo poslušam kot zastopnik vseh članov baše skupine, ki sodelujejo pri tej zadevi. Želel sem vas samo obvestiti, da gospa ni kar tako izginila s seje.

 
  
MPphoto
 
 

  Predsednik . Hvala, gospod Sterckx.

To ni bilo v zvezi z dnevnim redom, pač pa je znak vljudnosti.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, poročevalec. (DE) Gospod predsednik, na začetku bi se rad zahvalil Komisiji za zelo jasen odgovor. Rad bi poudaril, da je omejitev kabotaže prehodna ureditev, da je v teku raziskava in da bo, odvisno od ugotovitev raziskave, ena od možnosti tudi odprtje trga.

Drug pomemben vidik je, da v tem primeru velja člen 306 – seveda tudi za države Beneluksa, gospod Sterckx, kar pomeni, da je vaša zahteva odvečna in nam je tako ni treba podpreti.

Druga stvar, ki jo želim povedati, pa zadeva samo kabotažo. Sodeč po pripombah, ki sem jih slišal danes, je kompromis še boljši, kot sem mislil, iz preprostega razloga – in tu govorim predvsem kolegom poslancem iz Skupine združenja liberalcev in demokratov za Evropo in svojemu kolegu iz Nizozemske krščanske demokratske stranke (CDA) – in sicer, sprejem prehodne ureditve ne pomeni, da želimo zadušiti notranji trg – če lahko uporabim ta izraz – ali podjetja. Če upoštevamo, da nekatera podjetja uporabljajo najsodobnejša vozila, voznikom pa plačujejo po 400 evrov na mesec, druga podjetja pa voznike plačujejo po 1500 evrov na mesec, se mi zdi še toliko bolj utemeljeno reči, da je treba socialno letvico nekoliko dvigniti. Če se najde potreben denar za primerna vozila, bi se moral najti tudi denar za primerne plače. Letvico moramo dvigniti, šele zatem bo mogoče odpreti trg. Po mojem si tisti, ki pozivajo, naj trg odpremo, nato pa bomo že videli, kako naprej, napačno razlagajo pojem odprtega trga.

Moja zadnja pripomba je, da je smešno, kako vedno prav tiste države – na primer Združeno kraljestvo – ki blokirajo vsako usklajevanje, zlasti na področju davkov, danes trdijo, da nimamo ustrezne usklajenosti in da bi morali trgu pustiti, da se razvija sam. Eni zahtevajo omejitve, drugi trdijo, da je omejitev preveč.

Če hočemo prepričati evropsko javnost, ne moremo kar reči, da je treba trg odpreti, nato pa se bodo stvari uredile same od sebe. Nasprotno, v Parlamentu moramo v sodelovanju s Svetom in Komisijo urediti okoljsko, socialno in davčno zakonodajo. To nam bo zagotovilo verodostojnost.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik . Hvala lepa, gospod Grosch, za vaš govor, ki je bil, sodeč po aplavzu kolegov poslancev, toplo sprejet.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, poročevalka. (RO) Gospod predsednik, komisar, za začetek bi se rada zahvalila gospodu Groschu, poročevalcu v senci, s katerim sem sodelovala, pa tudi tehničnemu osebju Odbora za promet in turizem in Skupini socialdemokratov, prav tako pa tudi kolegom v Komisiji in osebju Komisije, da ne omenjam vas, komisar, ter predsedstvu Evropskega sveta, za tesno in koristno sodelovanje.

Rada bi vas spomnila, da je Evropska komisija leta 2007 predlagala spremembo ureditve dostopa na trg pri dejavnosti cestnega prevoza. Predlogi za spremembo so izvirali iz izkušenj pri izvajanju Direktive 96/26 Evropske komisije. Besedila nekaterih določb so bila preoblikovana, da bi bila mogoče doslednejše izvajanje, kot oblika zakonodajnega akta pa je bila izbrana uredba. Danes, približno dve leti kasneje, poteka končno glasovanje o tem dokumentu, ki bo neposredno vplival na približno 800 tisoč evropskih podjetij in okoli 4,5 milijona delovnih mest.

Naši skupni cilji so: povečati varnost na cestah, zmanjšati obseg birokracije, poenostaviti postopke in zagotoviti prevoznikom predvidljive in zanesljive pogoje poslovanja. Upam, da bo doseženi kompromis prispeval k razvoju trga cestnih prevozov. Še enkrat se zahvaljujem kolegom poslancem za sodelovanje.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik . Skupna razprava je zaključena.

Glasovanje bo potekalo jutri ob 12.00.

 
Zadnja posodobitev: 19. avgust 2009Pravno obvestilo