Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0142(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0233/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0233/2009

Viták :

PV 23/04/2009 - 3
CRE 23/04/2009 - 3

Szavazatok :

PV 23/04/2009 - 8.12
CRE 23/04/2009 - 8.12
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0286

Viták
2009. április 23., csütörtök - Strasbourg HL kiadás

8.12. A határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok (A6-0233/2009, John Bowis)
PV
  

- A szavazás előtt:

 
  
MPphoto
 

  Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL). (NL) A 168(2) cikk bekezdésén alapuló házrendi kérdést szeretnék felvetni. Képviselőcsoportunk a jogalap megváltoztatására irányuló módosítást nyújtott be, és több más képviselőcsoport is így tett. A változtatás lényege az, hogy jelenleg csak a belső piacról, azaz a gazdasági érdekekről szóló 95. cikk szerepel jogalapként, a közegészségügyről szóló 152. cikk pedig, melyben a kiinduló pont a beteg, hiányzik.

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság elvben kikérte a Jogi Bizottság véleményét, de azt kizárólag az eredeti bizottsági javaslat alapján kérték. A Bowis-jelentésből kiderül, hogy változás történt, amennyiben a jelentésben a betegjogok is említésre kerülnek, ezért a jogalap is megváltozott. Ezeket a módosításokat azonban elfogadhatatlannak nyilvánították, következésképpen az alapvető változtatás, melyet a Parlament eszközölni kíván – másképpen kifejezve, elmozdulna egy, kizárólag piacorientált megközelítésből a betegjogokat is magában foglaló megközelítés felé – bajban van. Azt szeretném kérni, hogy a jelentést küldjék vissza a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságnak.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Liotard asszony, most a 158. módosításról szavazunk, amely elutasítási indítvány, és mihelyt megvan ennek az eredménye, válaszolok észrevételére.

Szeretnék egy javaslatot tenni a jogalappal foglalkozó módosításokkal kapcsolatban: az elnökségnek döntenie kell ezen módosítások, és konkrétan a 159., a 119., a 116. és a 125. módosítás elfogadhatóságáról, a döntés azonban természetesen az irányelv végleges megszövegezésének függvénye, mely a szavazás folyamán változik.

Ezért azt javaslom, hogy az e módosítások elfogadhatóságáról szóló szavazásra a végén kerítsünk sort, figyelemmel arra, hogy az elnökségnek ekkor állnak majd rendelkezésére azok az adatok, melyekre szüksége van ahhoz, hogy eldönthesse, a módosítások elfogadhatóak-e vagy sem. Máskülönben most elégséges információk hiányában kellene döntenünk.

Ezért, ha a tisztelt szónokok is egyetértenek, az e módosításokra vonatkozó szavazásra a végén kerül majd sor.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews , előadó. Elnök úr, egyetértek ezzel a javaslattal, de csak az egyértelműség kedvéért: megismételné azokat a módosításokat, melyekre kiterjed a jogalap. – a 159., a 119. és a többi? Az „és a többinek” a 126. módosítás által leképezett bekezdést is magában kellene foglalnia.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A megfelelő bizottságtól származó 80 módosításról fogunk tehát szavazni, és tudunk arról, hogy Bushill-Matthews úr a 100. módosításhoz egy szóbeli módosítást kíván előterjeszteni.

- A 100. módosításra vonatkozó szavazás előtt

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews , előadó. Elnök úr, elnézést kérek képviselőtársaimtól, hogy ezt a módosítást a legutolsó pillanatban terjesztem elő, de pusztán tisztázni akarok valamit.

A 100. módosítás az egészségügyi szakemberekkel szembeni fegyelmi és büntetőügyi eljárások kimenetelével kapcsolatos információk cseréjével összefüggő tagállami felelősségre vonatkozik. Ez teljes mértékben helytálló. Ámde az utolsó pillanatban tudomásomra hozták, hogy ezt úgy is lehetne értelmezni, miszerint ha például az egészségügyi szakemberek bármilyen közlekedési szabálysértést elkövetnek, akkor a tagállamok kötelesek lennének az erre vonatkozó információkat is megosztani. Ez nyilván nem célja a módosításnak, ezért a tisztázás kedvéért a javasolt szöveg a következőképpen hangozna: „A tagállamok azonnal és kezdeményező módon információt cserélnek az egészségügyi szakemberekkel szembeni fegyelmi és büntetőügyi eljárások kimeneteléről, amennyiben azok hatással vannak nyilvántartásba vételükre vagy a szolgáltatásnyújtáshoz való jogukra.” Tehát itt csupán pontosításról van szó.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - Az e jelentésről szóló szavazás folyamán eddig a 15., 16. és 17. cikkeket érintő módosításokról szavaztunk. Az említett cikkeket érintő elfogadott módosítások a következők: 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110. és 135.

A vita során Vassiliou biztos asszony kijelentette, hogy kész lenne a jogalapot felülvizsgálni, ha úgy érezné, hogy erre lennének indokok, ami az irányelv módosításának függvénye lenne. Döntenünk kell a 159., 119., 116., 125. és 126.1. módosítás elfogadhatóságáról annak biztosítása érdekében, hogy a Parlament által elfogadott végleges szöveg megfeleljen a jogalapnak.

A biztos szavait figyelembe véve, és tekintettel arra, hogy a megfelelő bizottság szavazott ezekről a módosításokról, azaz a megfelelő bizottság és annak elnöke – miután megengedte az ezekről szóló szavazást – ezeket a módosításokat elfogadhatónak ítélte, valamint figyelemmel mindarra, amit ma a 15., 16. és 17. cikkel kapcsolatban megszavaztunk, kinyilvánítom, hogy az irányelv irányt váltott.

Mindezt figyelembe véve az elnökség a módosításokat elfogadhatónak tekinti, ezért most szavazunk azokról.

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews , előadó. Elnök úr, elfogadom a döntését, hiszen joga van ilyen döntést hozni. Korábban azonban Liotard asszony kijelentette, hogy kettős jogalapra lesz szükségünk, mivel – ellenkező esetben –, ha csak a belső piac lenne a jogalap, ez azt jelentené, hogy csak gazdasági kérdésekről szavazunk. Anélkül, hogy megpróbálnám újranyitni a vitát, kiigazítanám a szavait azzal, hogy a jelenlegi kizárólagos jogalapunk sem csak gazdasági jellegű, hiszen itt a betegek szabad választáshoz kapcsolódó jogáról is szó van. Ennek következtében képviselőcsoportunk a kettős jogalap ellen szavaz majd, mind az eredeti módosítások, mind az érintett bekezdés esetében. Szeretném arra buzdítani képviselőtársaimat, hogy a betegeket tegyék az első helyre.

 
  
MPphoto
 

  Edward McMillan-Scott (PPE-DE). - Elnök úr, nagyon röviden: megpróbálok hasznos lenni, de kezdek éhes lenni. Ezek fontos szavazások, a napirend igen zsúfolt, és teljesen együttérzek Önnel.

Épp az előbb voltam lent a sajtószobában, és azt tapasztaltam, hogy nyolc újságíró hallgatja ténylegesen a szavazást, míg a többiek lehet, hogy a képernyőn nézik, ahol minden egyes szavazást közvetítenek. Ezért úgy gondolom, hogy nem szükséges minden egyes szavazás eredményét felolvasni.

(Taps)

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − McMillan-Scott úr, mindezidáig figyelemmel voltunk a felszólalókra. Mostantól viszont felgyorsítjuk a dolgokat, és így mindenkinek eleget teszünk.

- A szavazás után:

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews , előadó. Elnök úr, valószínűleg a legutolsó, nagyon jó szándékú felszólalás miatt eltért megszokott gyakorlatától, és nem mondott köszönetet az előadónak. Biztos vagyok abban, hogy különösen az előadó távollétében meg szeretné tenni ezt.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. − Valóban alkalmas a pillanat arra, hogy köszönetet mondjak az előadónak, Bowis úrnak, a munkájáért, és gyors és eredményes felépülést kívánjak neki!

 
Utolsó frissítés: 2009. augusztus 19.Jogi nyilatkozat