Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0258(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0256/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0256/2009

Συζήτηση :

PV 23/04/2009 - 24
CRE 23/04/2009 - 24

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2009 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0318

Συζητήσεις
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

24. Στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (Α6-0256/2009) του κ. Bart Staes, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με τις στατιστικές για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα [11120/2/2008 - C6-0004/2009 - 2006/0258(COD)].

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, εισηγητής. – (NL) Έχουμε μπροστά μας την τελική συμφωνία που διαπραγματευτήκαμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, μια τελική συμφωνία μετά από πρώτη ανάγνωση στην οποία εμείς στο Κοινοβούλιο πήραμε ισχυρή θέση και εισαγάγαμε ορισμένα στοιχεία, τα οποία, με μεγάλη πλειοψηφία, μας έδωσαν στην πραγματικότητα μια πολύ ισχυρή θέση έναντι του Συμβουλίου. Πρέπει να πω ότι η κοινή θέση του Συμβουλίου λίγους μήνες μετά την πρώτη ανάγνωσή μας ήταν μάλλον απογοητευτική. Δεν έδειξε μεγάλη προθυμία να ακολουθήσει την προσέγγισή μας και επομένως οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο κάθε άλλο παρά εύκολες ήταν.

Ωστόσο, προχωρήσαμε ένα βήμα εμπρός και υπήρχε πολύ εποικοδομητική ατμόσφαιρα. Επίσης, η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία ήταν μια ισχυρή ομάδα. Υπήρχε ενότητα μέσα στην ποικιλομορφία. Νομίζω ότι μπορούμε να φέρουμε το αποτέλεσμα προς ψηφοφορία αύριο με ένα βαθμό υπερηφάνειας. Σε κάθε περίπτωση, πραγματοποιούμε μια συμβολή και διασφαλίζουμε την ύπαρξη μιας βάσης, επιπλέον των δύο νόμων που έχουν ήδη υιοθετηθεί για τα φυτοφάρμακα, δηλαδή της οδηγίας για την αειφόρο χρήση και του κανονισμού σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μια ομάδα νομικών κειμένων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε προσήκουσα ρύθμιση όσον αφορά την παροχή στατιστικών δεδομένων. Υπάρχει επομένως, κατά την άποψή μου, η βάση για την κοινοβουλευτική νομοθετική εργασία που πραγματοποιήσαμε.

Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα είναι το γεγονός ότι καταφέραμε να επιβάλουμε στο Συμβούλιο, ακόμα και ενάντια στη θέλησή του, το γεγονός ότι λάβαμε ως βασικό ορισμό των φυτοφαρμάκων αυτόν που το Κοινοβούλιο, στην πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο, συμπεριέλαβε νωρίτερα στην οδηγία για την αειφόρο χρήση. Αυτό συμβάλλει στη συνοχή και είναι σημαντικό και για μελλοντική χρήση.

Καταφέραμε επίσης να συμπεριλάβουμε μια πολύ ξεκάθαρη αναφορά στο γενικό νομοθετικό πλαίσιο για τη στατιστική, στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται η στατιστική, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείρισή της και, πάνω από όλα, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η διαχείριση των δεδομένων στο μέλλον όσον αφορά την προοπτική της εμπιστευτικότητας, μεταξύ άλλων. Πετύχαμε το στόχο μας ως προς το ότι τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τα φυτοφάρμακα σε μορφή που να επιτρέπει τις αμοιβαίες συγκρίσεις. Προσωπικά, θα ήθελα να έχω προχωρήσει περισσότερο, αλλά αυτό που επιτεύχθηκε αποτελεί ένα πρώτο βήμα.

Ένα άλλο επίτευγμα είναι αδιαμφισβήτητα το γεγονός ότι, επειδή πήραμε ως βασικό ορισμό τη λέξη «φυτοφάρμακα» και τον ορισμό των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιεί η οδηγία για την αειφόρο χρήση, συμπεριλάβαμε, σε δεύτερο επίπεδο, την έννοια των «βιοκτόνων προϊόντων». Αυτό ήταν ένα σημαντικό αίτημα της Σοσιαλιστικής Ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ένα επίτευγμα. Εμφανίζεται στον κανονισμό και στην τρέχουσα πολιτική συμφωνία, αν και η τελευταία δηλώνει ότι αναλαμβάνουμε να επεκτείνουμε τον κανονισμό στη στατιστική και τα φυτοφάρμακα όπως ισχύει τώρα για τα «βιοκτόνα προϊόντα» όταν θα υπάρχει νομοθεσία και επίσης – και αυτό ήταν επείγουσα αίτηση εκ μέρους του Συμβουλίου – μετά από μελέτη επιπτώσεων πάνω στο θέμα.

Πετύχαμε μεγαλύτερη διαφάνεια. Καταφέραμε να απαιτήσουμε τη δημοσίευση των δεδομένων στο Διαδίκτυο. Όπως σημειώνεται, δεν καταφέραμε – είναι πάντα θέμα διαπραγμάτευσης, γι’ αυτό υπάρχει η δημοκρατία – να πετύχουμε ορισμένα πράγματα. Τα έχω ήδη αναφέρει, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι υπάρχει μια πιο αδύναμη διατύπωση όσον αφορά τη μη γεωργική χρήση των φυτοφαρμάκων: στο σημείο αυτό, το σχέδιο του κανονισμού δεν είναι εξ ολοκλήρου σε συμφωνία με αυτό που είχε επιτευχθεί σε πρώτη ανάγνωση. Είναι θέμα δούναι και λαβείν.

Πρέπει να πω ότι είμαι εξαιρετικά ευγνώμων προς τους σκιώδεις εισηγητές. Ήταν ένας ευχάριστος τρόπος συνεργασίας. Ήταν, για τώρα, η τελευταία νομοθετική έκθεσή μου σε αυτή τη βουλευτική περίοδο και ελπίζω ότι θα μπορέσω να προσθέσω κάτι περισσότερο κατά την επόμενη βουλευτική περίοδο.

 
  
MPphoto
 

  László Kovács, Μέλος της Επιτροπής. − Κυρία Πρόεδρε, η πρόθεση της Θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2009 είναι να συμπληρώσει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στοχοθετώντας τη φάση χρήσης των φυτοφαρμάκων, με στόχο να μειώσει τις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Η πρόταση αυτή είναι ο τρίτος πυλώνας της στρατηγικής, μαζί με την οδηγία-πλαίσιο και τον Κανονισμό σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων, και στοχεύει στην παροχή αξιόπιστων δεδομένων για τη μέτρηση της προόδου της Στρατηγικής.

Ο κύριος στόχος της πρότασης αυτής είναι επομένως να διασφαλίσει ότι συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα συλλέγονται σε όλα τα κράτη μέλη και μεταβιβάζονται στην Επιτροπή, καθιστώντας δυνατό τον υπολογισμό εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου και τη μέτρηση της προόδου της Θεματικής στρατηγικής.

Σε πρώτη ανάγνωση της παρούσας πρότασης δεν στάθηκε δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για λόγους που συνδέονται κυρίως με το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων.

Χάρη στον έντονο και εποικοδομητικό τριμερή διάλογο σε δεύτερη ανάγνωση και ειδικότερα στο πνεύμα συμβιβασμού του εισηγητή και των σκιωδών εισηγητών, στάθηκε δυνατή η εξεύρεση λύσεων για όλα τα ζητήματα.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι ο συμβιβασμός που βρέθηκε είναι εύλογος και απαντά στις ανησυχίες του Κοινοβουλίου χωρίς να δημιουργεί δυσανάλογες επιβαρύνσεις για τις εθνικές διοικήσεις και επιχειρήσεις και μπορεί επομένως να τον υποστηρίξει.

Η Επιτροπή θα ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσει τον εισηγητή, Bart Staes, για τη σπουδαία δουλειά του σε μια τόσο περίπλοκη πρόταση, για την υπομονή του και για τις πολύ εποικοδομητικές ανταλλαγές που είχε με την Επιτροπή. Με βάση τον παρόντα συμβιβασμό, η Επιτροπή είναι σίγουρη ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά αυτή τη σημαντική πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία της Θεματικής στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

 
  
MPphoto
 

  Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, στην ολομέλεια του Ιανουαρίου 2009, υιοθετήσαμε δύο νομοθετικά κείμενα για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων και τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η διαπραγμάτευση αυτών των κειμένων ήταν έντονη και επέτρεψε πραγματικές προόδους στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, εκείνα τα δύο κείμενα δεν θα ήταν τίποτα χωρίς αυτό εδώ. Αυτός ο κανονισμός είναι πράγματι ο επιβολέας των άλλων δύο. Θα θυμάστε, κύριε Επίτροπε, ότι αυτά τα στατιστικά δεδομένα είναι απαραίτητα για να αποκαλύψουν πόσα νέα προϊόντα εμφανίζονται στην αγορά και επίσης πώς αναπτύσσεται η χρήση τους και κυρίως για να υπολογίσουν τους δείκτες κινδύνου που ορίζονται στην έκθεση για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι, κατά την άποψή μου, δεν πετύχαμε μόνο ισορροπία ανάμεσα στην απαραίτητη μεταβίβαση των δεδομένων και την εμπιστευτικότητά τους, αλλά επίσης θεσπίσαμε αναλογικές διοικητικές απαιτήσεις, εφόσον αυτό είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία για τους χρήστες.

Όσον αφορά τα βιοκτόνα, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι αυτό το κείμενο θα πρέπει, εν ευθέτω χρόνω, να τα καλύψει σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης επιπτώσεων.

Μελετήσαμε τις μη γεωργικές εμπορικές χρήσεις των φυτοφαρμάκων. Αυτή τη στιγμή, οποιαδήποτε αξιολόγηση του όγκου τους μπορεί να είναι μόνο διαισθητική. Για το λόγο αυτό, οι πιλοτικές μελέτες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πολύ διαφωτιστικές.

Επιθυμώ, τέλος, να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, που μας υποστήριξε σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και του οποίου η συμβολή ήταν σημαντική στην επίτευξη συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, εισηγητής. – (NL) Νομίζω ότι έχουν ειπωθεί όλα. Είναι μια καλή συμφωνία και ελπίζω ότι θα υιοθετηθεί αύριο το πρωί.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Παρασκευή 24 Απριλίου 2009, στις 12 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 142 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (PSE), γραπτώς.(RO) Όπως κατέδειξε το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ανάγκη για μια πιο συνεπή μείωση των επιπτώσεων των φυτοφαρμάκων τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των ανθρώπων. Ο κανονισμός αυτός σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα καλύψει υπάρχοντα κενά που σχετίζονται με τη χρήση φυτοφαρμάκων στα κράτη μέλη.

Από τα δεδομένα που παρείχε η Επιτροπή σχετικά με τη χρήση και τις πωλήσεις των φυτοφαρμάκων προέκυψε ότι πρέπει να έχουμε σε κοινοτικό επίπεδο μια εναρμονισμένη μέθοδο για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων τόσο από το στάδιο της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά όσο και από τους κατασκευαστές.

Γνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει να θεσπιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα νομοθετικό πλαίσιο με μεγαλύτερη συνοχή το οποίο θα διέπει τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Για το λόγο αυτό θέλω να υπογραμμίσω ότι χαιρετίζω τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου