Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2208(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0255/2009

Predkladané texty :

A6-0255/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/04/2009 - 7.20
CRE 24/04/2009 - 7.20
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0328

Rozpravy
Piatok, 24. apríla 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7.20. Regulačné aspekty nanomateriálov (A6-0255/2009, Carl Schlyter)
PV
  

– Pred začiatkom hlasovania

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter, spravodajca. (SV) Vážená pani predsedajúca, chcel by som povedať len toľko, že Komisia predložila v tejto dôležitej novej politickej oblasti návrh, na základe ktorého sme dospeli k názoru, že vykonávacie opatrenia k súčasným právnym predpisom budú dostatočné. Parlament teraz veľmi jasne žiada, aby Komisia prepracovala všetky príslušné právne predpisy tak, aby sme zabezpečili ochranu spotrebiteľov, pracovníkov a životného prostredia pred negatívnymi vplyvmi nanovýrobkov a aby bol ich trh bezpečný a schopný rozvoja. Rád by som pripomenul, že Komisia má na splnenie požiadavky Parlamentu dva roky a že vďaka kompromisu sa v dnešnom hlasovaní veľmi jasne ukáže, že táto záležitosť má takmer jednomyseľnú podporu Parlamentu.

Teraz je na Komisii, aby ihneď začala prepracovávať právne predpisy tak, aby sa reguláciou nanotechnológií zabezpečila ochrana občanov.

 
Posledná úprava: 19. augusta 2009Právne oznámenie