Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0120/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0120/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 19
CRE 04/05/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.8
CRE 05/05/2009 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

19. Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (συζήτηση))
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο είναι η έκθεση της Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών [COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)] (A6-0120/2009)

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Εισηγήτρια. − Κυρία Πρόεδρε, πράγματι ήταν αναγκαία η τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μια έκθεση την οποία είχε υποχρέωση να παρουσιάσει, πρότεινε τις κατάλληλες τροποποιήσεις ώστε να βοηθηθεί ο κλάδος αυτός, με σκοπό να υπάρξει εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων του, παράλληλα όμως να διευκολυνθεί και ο υγιής ανταγωνισμός. Η Επιτροπή Απασχόλησης δέχθηκε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και, παρά την εισήγησή μου, απέρριψε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν δέχθηκε δηλαδή την εξαίρεση των αυτοαπασχολουμένων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Πρέπει να σημειώσω ότι η οδηγία 2002 προέβλεπε τη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων οδηγών στις 23 Μαρτίου 2009. Οι εξελίξεις δεν είναι εκείνες οι οποίες φαίνονται μετά τις εντυπώσεις και τον συναισθηματισμό που προκαλεί η συζήτηση για μια οδηγία για τις οδικές μεταφορές.

Όσον αφορά την οδήγηση και τις περιόδους ανάπαυσης, έχουμε από το 2002 σημαντικές εξελίξεις, γιατί ο κανονισμός 561/2006, ο οποίος άρχισε να ισχύει από το 2007, ισχύει για όλους τους οδηγούς των φορτηγών και εξασφαλίζει για αυτούς τον κατάλληλο χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης.

Η ένταξη των αυτοαπασχολούμενων λοιπόν σε μια οδηγία για το χρόνο εργασίας θα ήταν μια παρανόηση της έννοιας των αυτοαπασχολουμένων, γιατί όταν κάποιος είναι αυτοαπασχολούμενος, τον χρόνο εργασίας του τον καθορίζει ο ίδιος. Θα είχαμε λοιπόν μια σοβαρή, βλαβερή ενέργεια εναντίον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα περιοριζόταν η επιχειρηματική ελευθερία και θα συμβάλαμε στη δημιουργία πρόσθετων διοικητικών επιβαρύνσεων. Θα αποτελούσε δε αυτό ένα προηγούμενο για τη δυνατότητα έναρξης συζητήσεων για την ένταξη αυτοαπασχολουμένων και σε άλλους κλάδους περιορίζοντας τη δυνατότητα τους να εργαστούν όσο θέλουν Παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα: το ποιος είναι αυτοαπασχολούμενος και ποιος είναι ψευδοαπασχολούμενος. Είναι φανερό ότι ορισμένοι εργαζόμενοι εμφανίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι χωρίς να είναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε προτείνει τον προσδιορισμό κριτηρίων έτσι ώστε να μπορέσουμε να διακρίνουμε τους ψευδοαπασχολούμενους. Κάτι τέτοιο όμως δεν θα ήταν δυνατόν, διότι οι έλεγχοι παραμένουν εθνικοί. Εάν λοιπόν η ευρωπαϊκή νομοθεσία προέβλεπε ποιος είναι ψευδοαπασχολούμενος και ποιος όχι, δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει ορατό από τους εθνικούς ελέγχους. Έτσι, έχουμε τη δυνατότητα τώρα -με τις νέες προτάσεις μας- να προσδιορίσουμε σε επίπεδο κρατών μελών το ποιος θα ενταχθεί ή όχι στην οδηγία για τους εκτελούντες κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται στις προτάσεις μας να επαναπροσδιορίσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της οδηγίας. Καλώ τους συναδέλφους να απορρίψουν την τροπολογία που αποσκοπεί να επαναφέρει την πρόταση στην επιτροπή και να υποστηρίξουν τις προτάσεις της Ομάδας μου, τις οποίες υποστηρίζουν επίσης η Ομάδα των Φιλελευθέρων και η Ομάδα των Ανεξαρτήτων.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, γνωρίζετε ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του έργου μου ως Επίτροπος Μεταφορών.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε εξ αρχής ότι παρ' όλο που η οδική ασφάλεια αποτελεί βασικό στοιχείο όταν συζητούμε ένα ζήτημα όπως ο χρόνος εργασίας των οδηγών, η σημερινή συζήτησή μας δεν αφορά την οδική ασφάλεια, αλλά την κοινωνική νομοθεσία, όχι τον χρόνο οδήγησης αλλά τον χρόνο εργασίας.

Σήμερα πρέπει να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα: πρέπει ο χρόνος εργασίας των αυτοαπασχολούμενων εργολάβων να υπόκειται σε περιορισμούς υπό όρους ίδιους με αυτούς που ισχύουν για τους απασχολούμενους; Αυτό πρέπει να το εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή, επειδή δεν υπάρχει προηγούμενο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, που ορίζει για πόσο χρόνο μπορεί να εργαστεί ένας αυτοαπασχολούμενος σε ένα γραφείο ή εργαστήριο.

Το 1998, όταν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συζήτησαν για πρώτη φορά την οδηγία περί χρόνου εργασίας των εργαζόμενων που εκτελούν κινητές δραστηριότητες, η κατάσταση των οδικών μεταφορών ήταν τελείως διαφορετική σε σχέση με σήμερα, όπως είπε η εισηγήτρια κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου. Την εποχή εκείνη ήταν συνηθισμένο να παραβλέπει κανείς τους ισχύοντες κανόνες για το χρόνο οδήγησης, πράγμα που σημαίνει ότι οι επαγγελματίες οδηγοί περνούσαν υπερβολικά πολύ χρόνο στο τιμόνι. Με βάση τον προηγούμενο κανονισμό για το χρόνο εργασίας που θεσπίστηκε το 1985 ήταν αδύνατον να ελέγξουμε αποτελεσματικά το χρόνο οδήγησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ 1988 και 2002 οι νομοθέτες συζήτησαν μια πρόταση της Επιτροπής με στόχο τη θέσπιση ρυθμιστικών κανόνων για το χρόνο εργασίας όχι μόνο των απασχολούμενων, αλλά και των αυτοαπασχολούμενων οδηγών. Ως αποτέλεσμα των συνομιλιών αυτών, εγκρίθηκε η τομεακή οδηγία περί χρόνου εργασίας των εργαζομένων που εκτελούν κινητές δραστηριότητες. Ελπίζαμε σε μείωση των αρνητικών επιπτώσεων για την οδική ασφάλεια που προκύπτουν από τους ακατάλληλους κανόνες περί χρόνου οδήγησης μέσω της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής των νόμων περί χρόνου εργασίας, ώστε να περιλαμβάνουν και τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν λύθηκε και μετά από διαδικασία συνεννόησης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η Επιτροπή κλήθηκε να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της επέκτασης των κανόνων περί χρόνου εργασίας στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς και να παρουσιάσει την πρότασή της το 2008. Η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό δημοσιεύοντας το 2007 μια διεξοδική μελέτη με τα ακόλουθα συμπεράσματα.

Πρώτον, ο χρόνος εργασίας δεν πρέπει να συγχέεται με τον χρόνο οδήγησης. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισαν νέους κανόνες περί χρόνου οδήγησης, οι οποίοι προβλέπουν μεταξύ άλλων τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, μια εξαιρετικά αξιόπιστη συσκευή παρακολούθησης, και την επακριβή εφαρμογή της οδηγίας.

Οι νέοι κανόνες που ισχύουν από το 2007 αφορούν όλους τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, επομένως περιλαμβάνουν και τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. Με τον νέο ψηφιακό ταχογράφο, που καταγράφει κάθε κίνηση του φορτηγού οχήματος λεπτό προς λεπτό, ο οδηγός δεν μπορεί να οδηγήσει για πάνω από εννέα ώρες την ημέρα και 45 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο. Στην ουσία, έχουμε πλέον τη δυνατότητα να ελέγχουμε την εφαρμογή των κανόνων αυτών με πολύ περισσότερη σχολαστικότητα σε σχέση με το 1985.

Δεύτερον, δεν υπάρχει προηγούμενο στην κοινοτική κοινωνική νομοθεσία που διέπει την εργασία των αυτοαπασχολούμενων. Ο αυτοαπασχολούμενος στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υποχρεωθεί να εργαστεί επιπλέον ώρες, εφόσον εξ ορισμού είναι ελεύθερος να οργανώσει την εργασία του όπως αυτός επιθυμεί. Επιπλέον, είναι ουσιαστικά αδύνατον στην πράξη να ελέγξει κανείς το χρόνο εργασίας των αυτοαπασχολούμενων.

Τρίτον, η γενική ισορροπία μεταξύ των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της επέκτασης των κανόνων περί χρόνου εργασίας των αυτοαπασχολούμενων είναι πολύ αβέβαιη και δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς θα προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η εφαρμογή των κανόνων περί χρόνου εργασίας στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς είναι ατελέσφορη και η επίτευξή της πολύ δύσκολη και επιπλέον ότι το διοικητικό κόστος της εφαρμογής των κανόνων αυτών θα ήταν πολύ υψηλό.

Τέταρτον, είναι ωστόσο αναγκαίο να παρέμβουμε στο ζήτημα των «ψευδο-αυτοαπασχολούμενων οδηγών», δηλαδή των οδηγών που εμφανίζονται επισήμως ως αυτοαπασχολούμενοι χωρίς στην πραγματικότητα να είναι ελεύθεροι να οργανώσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα όντας πλήρως εξαρτημένη από μια και μοναδική εταιρεία που τους παρέχει το εισόδημά τους και ζητά τις υπηρεσίες τους. Από κοινωνικής άποψης, είναι ευάλωτοι. Καλύπτονται θεωρητικά μεν από την οδηγία, αλλά η μη εφαρμογή της σημαίνει ότι δεν καλύπτονται στην πράξη. Επομένως, η πρόταση της Επιτροπής είναι να εντείνουμε την εφαρμογή της οδηγίας και να παράσχουμε στους «ψευδο-αυτοαπασχολούμενους» οδηγούς την κοινωνική προστασία που χρειάζονται.

Σε καιρούς οικονομικής κρίσης η επιβολή επιπρόσθετου διοικητικού και οικονομικού άχθους στις μικρές και εύθραυστες επιχειρήσεις, που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της ύφεσης, δεν θα αποτελούσε θετικό μήνυμα. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή καλωσορίζει τις τροπολογίες που κατέθεσαν η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, η Ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και των Δημοκρατών για την Ευρώπη και η Ομάδα Ανεξαρτησίας και Δημοκρατίας, οι οποίες εναρμονίζονται με την κοινή θέση του Συμβουλίου που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου Συμβουλίου Μεταφορών και μέσω των τροπολογιών αυτών στέλνει το εξής σαφές μήνυμα στη βιομηχανία: δεν θα ανεχθούμε το φαινόμενο των «ψευδο-αυτοαπασχολούμενων» οδηγών και οι νομοθέτες θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κανόνων σε όλη την Ευρώπη.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Κ. MORGANTINI
Αντιπροέδρος

 
  
MPphoto
 

  Johannes Blokland, εισηγητής της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. − (NL) Κυρία Πρόεδρε, η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει γοργά. Αύριο το απόγευμα θα ψηφίσουμε για την έκθεση της κ. Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου. Η εισηγήτρια και εγώ, ως συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού έχουμε την ίδια άποψη όσον αφορά την επιχειρηματική ελευθερία και έτσι υπογράψαμε μαζί 10 περίπου τροπολογίες που μπορεί να δεχθεί και το Συμβούλιο. Είμαι ευγνώμων που μπορεί να τις υποστηρίξει και ο Επίτροπος Tajani.

Αύριο θα πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με την τροπολογία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία επιδιώκει την απόρριψη της πρότασης και εξακολουθεί να μου προκαλεί αγανάκτηση. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα η αγανάκτηση αυτή μετατράπηκε σε τρόμο όταν είδα το έγγραφο στο οποίο αναλύεται η θέση των ευρωπαϊκών συνδικάτων, όπου φοβούμενοι τους παρατυχόντες Ρουμάνους ή Βουλγάρους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, σωρεύουν αναλήθειες για να πείσουν τους Ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν την πρόταση της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί εργάζονται 86 ώρες την εβδομάδα. Οι οδηγοί, αυτοαπασχολούμενοι και μη, επιτρέπεται να οδηγούν κατά μέσο όρο 45 ώρες την εβδομάδα για περίοδο δύο εβδομάδων, όπως τόνισε και ο Επίτροπος Tajani. Να συμπεράνουμε, λοιπόν, ότι εργάζονται 41 ώρες την εβδομάδα στις επιχειρήσεις τους; Επίσης, δεν ευσταθεί ούτε το επιχείρημα του εγγράφου σχετικά με την οδική ασφάλεια. Δεν έχει αποδειχθεί η συσχέτιση μεταξύ οδικής ασφάλειας και εξαίρεσης των αυτοαπασχολούμενων οδηγών από τους κανόνες περί χρόνου εργασίας. Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο.

Δευτερευόντως, από το έγγραφο θέσης προκύπτει σαφώς ότι τα συνδικάτα γνωρίζουν πολύ καλά ότι η θέση τους είναι εξαιρετικά λεπτή. Χρησιμοποιούν κακήν κακώς το επιχείρημα του περιβάλλοντος και της εσωτερική αγορά για να αποδείξουν υποτιθέμενα ότι θα πρέπει να υπερψηφίσουμε την πρόταση απόρριψης, τη στιγμή που η εκτενέστατη αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής δείχνει ότι η πρόταση στην ουσία θα ωφελήσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τον κλάδο των μεταφορών και το περιβάλλον. Γι’ αυτό το λόγο αύριο πρέπει να ψηφίσουμε κατά της τροπολογίας της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων που επιδιώκει την απόρριψη της πρότασης και υπέρ των τροπολογιών της εισηγήτριας. Πιστεύω ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι θεώρησα το email που μας έστειλε ο κ. Hughes το περασμένο Σάββατο εντελώς ακατάλληλο. Το να κάνει κανείς πολιτική από τη μοιρολατρία ... (Η Πρόεδρος διέκοψε τον ομιλητή)

 
  
MPphoto
 

  Eva-Riitta Siitonen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (FI) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι περιορισμοί του χρόνου εργασίας δεν θα έπρεπε να επεκταθούν στους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες και οδηγούς και ευτυχώς σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν τόσο η Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο.

Στη χώρα μου τη Φινλανδία ο περιορισμός του χρόνου εργασίας θα είχε πολύ ανεπιθύμητα αποτελέσματα για τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς. Οι οδηγοί στη Φινλανδία έχουν την τάση να είναι επιχειρηματίες μικρής κλίμακας, ενώ πάνω από το 50% των ανθρώπων αυτών έχουν την ιδιοκτησία του οχήματος που οδηγούν. Επομένως, τα κάνουν όλα μόνοι τους: συντηρούν τα οχήματά τους και κρατούν τα λογιστικά τους. Οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί ήδη υφίστανται τους ίδιους περιορισμούς χρόνου οδήγησης και υποχρεωτικών περιόδων ανάπαυσης όπως οι απασχολούμενοι, πράγμα σημαντικό για το μέλλον. Ο χρόνος οδήγησης δεν θα πρέπει να αυξηθεί, αλλά εάν η τροπολογία αυτή της Ομάδας των Πρασίνων/ Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία και της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Κοινοβουλίου ετίθετο σε ισχύ, οι οδηγοί δεν θα μπορούσαν να συντηρήσουν τα οχήματά τους ή να τηρήσουν τα λογιστικά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπαυσής τους, για παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει, πώς θα μπορούσαμε να ελέξχουμε τη συμμόρφωση με τον κανονισμό αυτό;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να στηρίξουμε την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα σε καιρούς κρίσης. Ελπίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν με την Επιτροπή και το Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών ότι οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των ρυθμιστικών κανόνων περί χρόνου εργασίας στην οδηγία αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Jan Cremers, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρεί ότι η πρόταση αναθεώρησης των κανόνων περί χρόνου εργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν στηρίζεται σε ορθά επιχειρήματα και είναι ασυνεπής. Η ανεπαρκής μεταφορά της νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και η ελλιπής συμμόρφωση δεν μπορούν να αιτιολογήσουν την χαλάρωση των κανόνων. Όπως δηλώνει και η Επιτροπή, η νομοθεσία καθίσταται αποδοτική και αποτελεσματική μόνο εφόσον καλύπτει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Απηύθυνα ερωτήσεις προς την Επιτροπή προσπαθώντας να κατανοήσω με σαφήνεια ποιες δράσεις σχεδιάζει να αναλάβει κατά της χρήσης των «ψευδο-αυτοαπασχολούμενων» εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόθεση που ακούστηκε και στο Συμβούλιο όχι μόνο να εξαιρεθούν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί από το πεδίο εφαρμογής, αλλά και να μην υπάρξει ικανοποιητική δράση κατά των «ψευδο-αυτοαπασχολούμενων» δεν βρίσκει σύμφωνη την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Οι δραστηριότητες τόσο των απασχολούμενων όσο και των αυτοαπασχολούμενων οδηγών σχετίζονται τόσο με την ασφάλειά τους και όσο και με την ασφάλεια των άλλων. Πάνω σ’ αυτό η ομάδα μας αποκλείει οποιαδήποτε διάκριση. Στο σημείο αυτό θα συμφωνήσω με τον Επίτροπο: δεν είναι η πρώτη φορά που και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι συμπεριλήφθηκαν στο συντονισμό ασφαλείας σε εργοτάξια, ώστε να υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια τη δική τους και των άλλων.

 
  
MPphoto
 

  Bilyana Ilieva Raeva, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(BG) Κατά την τελευταία σύνοδο της θητείας του, το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει την οδηγία περί χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες. Ως εισηγήτρια της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι ανεύθυνο εκ μέρους μας να υποστηρίζουμε την απόρριψη ολόκληρου του κειμένου της Επιτροπής, όπως προτάθηκε. Εμείς οι Φιλελεύθεροι υποστηρίζουμε και υπερασπίζουμε σθεναρά την ανάγκη των δεκάδων χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων που εκτελούν κινητές δραστηριότητες να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και το σκοπό της ιδιότητας του αυτοαπασχολούμενου.

Η κατάσταση είναι πλέον ανησυχητική. Η ισχύουσα οδηγία πλήττει μια θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης αγοράς, ειδικότερα την επιχειρηματικότητα και τη στήριξή της. Είναι απαράδεκτο να αντιμετωπίζουμε όσους εργάζονται με βάση μια σύμβαση εργασίας ισότιμα με τους αυτοαπασχολούμενους. Σε αντίθεση με τους μισθωτούς, ο αυτοαπασχολούμενος δεν εργάζεται με βάση έναν καθορισμένο αριθμό ωρών, αλλά με το εμπόρευμα που χειρίζεται, καθώς επίσης και τον αριθμό και το είδος των αποστολών. Η συμπερίληψή τους στη νέα οδηγία στην ουσία θα καταστρέψει το επιχειρηματικό πνεύμα τους.

Η νομοθεσία που θα ορίζει τον χρόνο εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο και αβάσιμο προηγούμενο. Σε κανέναν άλλο κλάδο δεν υπάρχουν τέτοιου είδους κανονισμοί. Η έγκριση μιας τέτοιας απόφασης θα είχε τις αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο ορισμός της νυχτερινής εργασίας έχει, επίσης, μεγάλη πρακτική σπουδαιότητα. Επί του παρόντος τα ίδια τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τη νυχτερινή βάρδια, πράγμα που τους επιτρέπει να μεγιστοποιήσουν τον αριθμό ωρών εργασίας για τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων σύμφωνα με τη μεταβαλλόμενη διάρκεια της ημέρας. Όπως γνωρίζετε, η διάρκεια της νύχτας στη Φινλανδία διαφέρει απ' ότι στην Ιταλία. Έτσι, η ευελιξία συμβάλλει στη μείωση της συμφόρησης κατά τις ώρες αιχμής, ενώ μειώνει και τις περισσότερες επιβλαβείς εκπομπές από την κυκλοφορία.

Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι οι Φιλελεύθεροι με τη στήριξη της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και πολλών άλλων συναδέλφων θα ήθελαν να συνεχιστεί η συζήτηση για τα βασικά σημεία της οδηγίας. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουμε την ευέλικτη και ρεαλιστική θέση που εγκρίθηκε στο Συμβούλιο και προτάθηκε από την Επιτροπή, δηλαδή την εξαίρεση των αυτοαπασχολούμενων από την οδηγία. Σας παροτρύνω θερμά να ψηφίσετε υπέρ αυτής της θέσης.

 
  
MPphoto
 

  Sepp Kusstatscher, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (DE) Κυρία Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή η ανησυχία όλου του κόσμου και όλα τα μέτρα που επικεντρώνονται στην καταπολέμηση της γρίπης των χοίρων, όπως γινόταν πριν λίγα χρόνια με την γρίπη των πτηνών και την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, είναι απόλυτα δυσανάλογα με την έλλειψη ενδιαφέροντος που παρατηρούμε για τον πολύ υψηλότερο αριθμό θανάτων στην άσφαλτο. Σαράντα χιλιάδες άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ πάρα πολλοί τραυματίζονται ή μένουν για πάντα ανάπηροι. Και όλα αυτά απλά τα αποδεχόμαστε σαν να ήταν έργο Θεού.

Όλοι γνωρίζουν ότι ένας δυσανάλογος αριθμός φορτηγών εμπλέκεται σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Οι βασικές αιτίες είναι η ταχύτητα, η υπερκόπωση και η κατανάλωση αλκοόλ. Η υπό συζήτηση οδηγία αποτελεί ένα βήμα προς την εξασφάλιση ότι δεν κουράζονται υπερβολικά οι οδηγοί. Πλέον θα εντάσσονται στο χρόνο εργασίας για όλους όχι μόνο οι ώρες οδήγησης, που ελέγχονται με τη βοήθεια του ταχογράφου, αλλά και ο χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης του οχήματος. Πρόκειται για τη σωστή λύση. Εάν ένας οδηγός έχει εργαστεί για αρκετές ώρες πριν καθίσει πίσω από το τιμόνι ενός φορτηγού 40 τόνων, θα είναι ήδη κουρασμένος και θα δυσκολευτεί να συγκεντρωθεί. Πιστεύω πως είναι τελείως ακατάληπτο ο κανονισμός αυτός να ισχύει μόνο για τους οδηγούς που απασχολούνται από άλλους και όχι για τους αυτοαπασχολούμενους. Μπορεί αυτό να είναι αλήθεια, αλλά ο αυτοαπασχολούμενος οδηγός αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο πίσω από το τιμόνι όταν έχει κουραστεί;

 
  
MPphoto
 

  Stephen Hughes (PSE). - Κυρία Πρόεδρε, πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση αυτή της Επιτροπής για τρεις προφανείς λόγους. Πρώτον, ισχυρίζονται ότι ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 περί οδήγησης και χρόνου ανάπαυσης καλύπτει τους πάντες και, επομένως, δεν δημιουργείται πρόβλημα με τη μη συμπερίληψη των αυτοαπασχολούμενων. Λάθος. Ο χρόνος οδήγησης αντιστοιχεί μόλις στο ήμισυ - κατά μέσο όρο - του χρόνου εργασίας ενός οδηγού. Όσοι λοιπόν δεν καλύπτονται όντως καταλήγουν να εργάζονται 86 ώρες την εβδομάδα όλο το χρόνο.

Δεύτερον, οι εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί οχημάτων μικρότερων από 3,5 τόνους δεν καλύπτονται από τον κανονισμό. Ακόμα χειρότερα, εάν δεν συμπεριληφθούν στην οδηγία, δεν θα υπάρχει κανένα όριο στο χρόνο εργασίας τους.

Τρίτον, η Επιτροπή κάνει διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολούμενων και «ψευδο-αυτοαπασχολούμενων» και τη δικαιολογεί λέγοντας ότι δεν μπορεί κανείς να επιθεωρήσει ή να ελέγξει τον χρόνο εργασίας των αυτοαπασχολούμενων. Εάν αυτό ισχύει, πώς θα ελέγξουν το χρόνο εργασίας των «ψευδο-αυτοαπασχολούμενων»; Πρόκειται εδώ για αποποίηση ευθύνης και μια ανοιχτή πρόσκληση στους αφερέγγυους εργοδότες να αναζητήσουν νέες μορφές «ψευδούς» μη μισθωτής απασχόλησης για να παρακάμψουν το νόμο. Πρέπει να απορρίψουμε την πρόταση αυτή της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE-DE). - (FI) Κυρία Πρόεδρε, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Tajani για το εξαιρετικό έργο του, ο οποίος στην ομιλία που μόλις εκφώνησε τόνισε με αξιοσημείωτο τρόπο ότι δεν πρόκειται τόσο για την ασφάλεια και τον αριθμό των ωρών οδήγησης όσο για τον αριθμό των ωρών εργασίας.

Πρέπει να σεβαστούμε το γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν τη δουλειά τους και δημιουργούν θέσεις εργασίας και αυτό θα αποτελούσε δυνατό χτύπημα για πολλούς επιχειρηματίες, ιδίως δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. Πριν δύο εβδομάδες περίπου είχαμε μια έντονη συζήτηση εδώ σχετικά με το πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διατηρούν σε λειτουργία ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα είμαστε αντιμέτωποι με το πρακτικό ζήτημα του αν θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε ή όχι. Ο Επίτροπος Tajani ανέφερε τι θα πρέπει να παρακολουθούμε και τι θα έπρεπε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί θα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται μετά τις ώρες που έχουν περάσει στο τιμόνι.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να καθησυχάσω τα μέλη που εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το υπό συζήτηση κείμενο. Σίγουρα η οδική ασφάλεια δεν διακυβεύεται - το επαναλαμβάνω – και ο αγώνας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων είναι μια από τις προτεραιότητές μου .

Νομίζω ότι δεν πρέπει να συγχέουμε το χρόνο εργασίας με το χρόνο οδήγησης. Εκτιμώ πολύ αυτό που άκουσα: ένας αυτοαπασχολούμενος μπορεί να εργαστεί προηγουμένως και έπειτα να είναι κουρασμένος όταν πάρει το τιμόνι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε να ελέγξουμε τους αυτοαπασχολούμενους όποιο επάγγελμα και αν εξασκούν. Ολοφάνερα οι αυτοαπασχολούμενοι γνωρίζουν τι κάνουν και μπορούν να φορτώσουν ένα φορτηγό και να ξεκουραστούν για δύο, τρεις ή και τέσσερις ώρες και έπειτα να ξαναπιάσουν το τιμόνι όντας σε άριστη κατάσταση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια.

Στην πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να ελέγξουμε οποιονδήποτε αυτοαπασχολούμενο, τεχνίτη ή μικρό επιχειρηματία. Επιπλέον, πρόκειται για τους άνδρες και τις γυναίκες που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ.

Τούτων λεχθέντων, αντιμετωπίζουμε το θέμα της εγγύησης της υγείας και της ασφάλειας των απασχολούμενων και των εργαζόμενων που εμφανίζονται ως αυτοαπασχολούμενοι, αλλά είναι κατ’ ουσίαν απασχολούμενοι. Γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή – και νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μας και η εισηγήτρια – θέλει να επιβάλει νομοθετικό έλεγχο και στις δραστηριότητες των «ψευδο-αυτοαπασχολούμενων».

Επομένως, πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό σημείο. Η νομοθεσία πληροί αληθινές προδιαγραφές και θεωρώ ότι είναι σωστό να τονίσουμε ξανά τη σημασία της περαιτέρω προόδου στον τομέα αυτό. Γι’ αυτό το λόγο θα ήθελα να ζητήσω από τη Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Ομάδα των Πρασίνων/ Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας να εξετάσουν τα σχόλια που ακούστηκαν και να κατανοήσουν ότι σε ό,τι αφορά την Επιτροπή η οδική ασφάλεια είναι και θα είναι προτεραιότητα, αλλά ότι το υπό συζήτηση νομοθέτημα δεν καλύπτει αυτόν τον τομέα, αλλά στοχεύει στην καλύτερη ρύθμιση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές πάνω απ’ όλα και στην ένταξη των «ψευδο-αυτοαπασχολούμενων» στους «απασχολούμενους», επειδή στην πραγματικότητα δεν είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες, αλλά καθεαυτό απασχολούμενοι.

Έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να καθησυχάσω για άλλη μια φορά όλους όσους εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, επειδή πιστεύω ότι το κείμενο που μπορεί να εγκριθεί είναι καλό και γενικά προασπίζεται τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Εισηγήτρια. − Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο για τον σαφή λόγο του και τις διευκρινίσεις που έδωσε εκ των υστέρων, δηλαδή τη διαβεβαίωση στους συναδέλφους ότι κύριος στόχος του είναι η οδική ασφάλεια και παράλληλα η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας καθώς και η στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις απόψεις τους και επισημαίνω ότι ακριβώς αυτόν τον διάλογο θέλουμε να αφήσουμε ανοικτό με την καταψήφιση της τροπολογίας 54 που απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής. Καλώ όλους τους συναδέλφους να απορρίψουν την τροπολογία 54 για να μείνει ανοικτός ο διάλογος και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους που τυγχάνουν εκμετάλλευσης και παρουσιάζονται ως ψευδοαπασχολούμενοι. Θέλουμε να βοηθήσουμε την καλύτερη απασχόληση στις οδικές μεταφορές με πλήρη εξασφάλιση και της οδικής ασφάλειας από τον κανονισμό που καλύπτει τους πάντες, αλλά και του χρόνου εργασίας με την υπό ψήφιση οδηγία.

Θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους ότι τους έχω αποστείλει έναν άρθρο γερμανικής εφημερίδας όπου είναι φανερό από τα παραδείγματα ότι ο κίνδυνος κατά την οδήγηση δεν προέρχεται από την υπερβολική εργασία, αλλά από την κακή χρήση του χρόνου που ο καθένας έχει στη διάθεσή του, είτε είναι εργαζόμενος είτε αυτοαπασχολούμενος, πράγμα το οποίο δεν έχει άλλωστε σημασία. Σημασία έχει πως ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του και οδηγεί κατά τρόπο ώστε να συμπεριφερθεί ως ώριμο άτομο που έχει συνείδηση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου. Αυτό δεν θα το πετύχουμε με το να βάλουμε εμπόδια στην εργασία. Ο κ. Cremers, άλλωστε, αναφερόμενος στον οικοδομικό τομέα αποκάλυψε ποια είναι η πρόθεση όσων προεκλογικά στηρίζουν τις απόψεις αυτές.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Μαΐου 2009.

 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου