Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2006(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0275/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0275/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 20
CRE 04/05/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.13
CRE 05/05/2009 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0346

Συζητήσεις
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

20. Κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010 (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0275/2009) του κ. Maňka, εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμού για την κατάσταση προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010 (2009/2006(BUD)).

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, εισηγητής. – (SK) Στις συναντήσεις μου με τον γενικό γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Klaus Welle παρατήρησα από την αρχή τις προσπάθειες που κατέβαλλε για την επίλυση των προβλημάτων. Χαιρετίζω την προσπάθειά του να βελτιστοποιήσει το έργο της διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενός θεσμού που απασχολεί 6.000 άτομα. Παρόμοια δέσμευση και θετική προσέγγιση διαπίστωσα κατά τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των διαφόρων γενικών διευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε κάποιους τομείς ήδη έχουν εντοπιστεί οι αποταμιεύσεις και έχουν προταθεί βελτιώσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το σχέδιο δράσης της Γενικής Διεύθυνσης Προεδρίας σχετικά με τις υπηρεσίες ασφαλείας, που μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση του ποσού του 2,6 εκατ. το χρόνο στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο χωρίς καθόλου αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια και την προστασία.

Οι περισσότερες κατηγορίες δαπανών και τα βασικά προγράμματα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολυετούς χαρακτήρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν βελτιώσουμε τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του προϋπολογισμού και αυξήσουμε την διαφάνειά του θα έχουμε αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, η έκθεση που παρουσιάζω σήμερα και που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Προϋπολογισμού δείχνει σαφώς ότι θα θέλαμε να αφήσουμε μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για το νέο Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή του Προϋπολογισμού εντόπισε αποταμιεύσεις ή μείωσε κάποιες κατηγορίες, αλλά στο στάδιο αυτό δεν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω στις κατηγορίες αυτές μόνο για να φανούμε αυστηροί ή για να πυροδοτήσουμε εσωτερικές διαμάχες με τη διοίκηση και την Προεδρία από τη μία μεριά και την Επιτροπή Προϋπολογισμού από την άλλη. Κοινός μας στόχος είναι κάνουμε μια επαγγελματική και πλήρη ανακεφαλαίωση του θέματος, στην οποία θα στηριχθούμε για να λάβουμε τη σωστή απόφαση. Σχετικά με τον προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων η Επιτροπή Προϋπολογισμού εξετάζει προτάσεις και αλλαγές στη δομή των υπηρεσιών και το σχετικό πλάνο που υπέβαλε η Προεδρία. Όταν έχουμε στη διάθεσή μας μια σύνοψη όλων των απαιτήσεων που προκύπτουν από τις μελέτες, η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να εξετάσει προσεκτικά ολόκληρο το πακέτο των απαιτήσεων.

Την περασμένη εβδομάδα συναντήθηκα με τον Σουηδό υφυπουργό οικονομικών Hans Lindblad, ο οποίος εκπροσωπεί τη Σουηδική Προεδρία της ΕΕ στον τομέα των οικονομικών μαζί με άλλους υπαλλήλους από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Σουηδίας στις Βρυξέλλες και το Σουηδικό Υπουργείο Οικονομικών. Μου υποσχέθηκαν στενή συνεργασία για τον εξορθολογισμό των προϋπολογισμών των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι εκπρόσωποι της Σουηδικής Προεδρίας τόνισαν ιδιαίτερα την κτιριακή πολιτική που αποτελεί επίσης μια από τις προτεραιότητές μας. Οι δαπάνες για αγορές και ενοικίαση κτιρίων αποτελούν μια από τις κύριες κατηγορίες διοικητικού κόστους για τα όργανα της ΕΕ. Μόλις πριν από τρία χρόνια τα όργανα χρησιμοποιούσαν χώρους που ξεπερνούσαν συνολικά τα 2 εκατ. τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, αποφασίσαμε ότι χρειαζόμαστε κοινή κτιριακή πολιτική , καλύτερη διοργανική συνεργασία, καλύτερο συντονισμό του προγραμματισμού, αναθεώρηση της αναδιάταξης των χώρων γραφείου σε κάποιους τομείς και καλύτερη αξιοποίηση των δημοσίων διαγωνισμών. Γι’ αυτό το λόγο θα ήθελα να χαιρετίσω την υπόσχεση του γενικού γραμματέα ότι κατά τη νέα εκλογική περίοδο θα υποβάλει πολύ γρήγορα μια πρόταση για μεσοπρόθεσμη κτιριακή πολιτική, για να την έχουν στη διάθεσή τους οι ευρωβουλευτές πριν την πρώτη ανάγνωση το φθινόπωρο, ώστε να εγκρίνουν τις δημοσιονομικές αποφάσεις.

Μπορούμε να εξοικονομήσουμε εκατομμύρια ευρώ ετησίως βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων. Θεωρώ ότι η συνεργασία με την Διοργανική Ομάδα Εργασίας για την πολυγλωσσία θα μας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το ανεκμετάλλευτο δυναμικό στον τομέα αυτό. Του χρόνου θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας την μελέτη για το μεταφραστικό εργαλείο Euramis, η πλήρης και αυτόματη χρήση του οποίου πιθανόν να φέρει επανάσταση στον κλάδο της μετάφρασης και στη συνεργασία στον τομέα αυτό. Πιστεύω ακράδαντα ότι το Euramis θα φέρει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση χρημάτων στον τομέα αυτό κατά τα επόμενα δύο χρόνια μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από εξωτερικές υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 

  Μαργαρίτης Σχοινάς, εξ ονόματος της ομάδας PPE-DE. – Κυρία Πρόεδρε, αποφασίζουμε σήμερα για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2010 μέσα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή που οριοθετείται πρώτον από την -ελπίζουμε όλοι- θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, δεύτερον από τη μεγάλη οικονομική κράτη που κτυπά την ευρωπαϊκή οικονομία και τρίτον από τους νέους κανονισμούς για τους βουλευτές και τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αναπόσπαστα στοιχεία του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2010 και πιστεύω ότι ως βουλευτές πρέπει να τοποθετηθούμε ακριβώς μέσα σε αυτές τις παραμέτρους, χωρίς πειραματισμούς, χωρίς εκκεντρικότητες, χωρίς περιττές δαπάνες αλλά με λογική και αντιστοιχία με τα κριτήρια που η ίδια η κοινωνία περιμένει από εμάς.

Πιστεύω λοιπόν ότι κάνουμε μια καλή αρχή, γιατί εν μέσω της κρίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει το καλό παράδειγμα συγκρατώντας το ύψος των δαπανών του για το 2010 σε πολύ ρεαλιστικά -εγώ θα έλεγα μάλιστα και χαμηλά επίπεδα. Κρατάμε τον προϋπολογισμό μας κάτω από το όριο του 20% των κονδυλίων για τα διοικητικά έξοδα. Μειώνουμε τον προϋπολογισμό μας για το 2010 κατά 6,5 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις του Προεδρείου και αν δούμε συνολικά τους αριθμούς σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό, παρ' όλες τις καινούργιες ανάγκες που οι νέοι κανονισμοί για βουλευτές και συνεργάτες συνεπάγονται, έχουμε μια εξαιρετικά λογική, θα έλεγα, αύξηση που είναι πολύ κάτω από το 4%.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της οποίας έχω την τιμή να είμαι εισηγητής για αυτό το θέμα, έβαλε από την αρχή της διαδικασίας ένα μεγάλο στόχο για τον προϋπολογισμό του 2010. Θέλουμε να συγκεντρώσουμε τους πόρους του Κοινοβουλίου σε εκείνους τους τομείς, που πραγματικά έχει αρμοδιότητα και ισχύ, και αυτοί είναι οι τομείς που συνδέονται με τη νομοθεσία. Θέλουμε να σταματήσουμε να υπάρχουν στρατιές ανθρώπων που ασχολούνται με πράγματα όπου το Κοινοβούλιο δεν έχει λόγο και να έχουμε ελάχιστους ανθρώπους και πόρους εκεί που πραγματικά το Κοινοβούλιο μέσω της νομοθεσίας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Πιστεύουμε λοιπόν και θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά στην πρώτη ανάγνωση ότι οι εν λόγω αρχικές δαπάνες αντικατοπτρίζουν αυτή μας την προτεραιότητα και συμφωνούμε με τον εισηγητή για τη δική έμφαση στο θέμα της πολυγλωσσίας και των κτηρίων, θέματα για τα οποία έχουμε δώσει σημαντική προτεραιότητα πάντα όμως σε σχέση με την έμφαση στη νομοθεσία.

Κλείνω όπως ξεκίνησα, αναφέροντας ότι δεν είναι ώρα για εκκεντρικότητες και άσκοπες δαπάνες. Είναι ώρα για συμμάζεμα, για σοβαρότητα και για επικέντρωση στα αναγκαία και τα απαραίτητα. Ειδικά για αυτά τα τρία μεγάλα και πολυετή προγράμματα όπως είναι το WEB-TV, το Μουσείο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας και το Κέντρο των Επισκεπτών θέλουμε ρητές εγγυήσεις για την πρόοδό τους, έτσι ώστε ο προϋπολογισμός για το 2010 να μπορέσει να συνεχίσει να τα στηρίζει αλλά πάντοτε στη λογική του σωστού, σοβαρού και ενδελεχούς ελέγχου.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, παρεμβαίνω στη συζήτηση για την κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το 2010 εκ μέρους της Ομάδας της Ένωσης για την Ευρώπη των Εθνών θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή μας σε τρία ζητήματα. Αρχικά, υποστηρίζω την πρόταση του εισηγητή να εγκριθεί προς το παρόν το σχέδιο της κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το 2010 με τη μορφή που εγκρίθηκε από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέτος τον Απρίλιο. Θα έπρεπε να κληροδοτήσουμε τις τελικές αποφάσεις για τον προϋπολογισμό στο επόμενο Κοινοβούλιο δεσμεύοντάς το να εξετάσει εκ νέου ορισμένα σημεία του προϋπολογισμού τον Σεπτέμβριο του 2009.

Δεύτερον, θα έπρεπε, επίσης, να αξιολογήσουμε θετικά το γεγονός ότι οι εγκεκριμένες προβλέψεις εμφανίζουν αύξηση των δαπανών μόνο κατά 2,71%, πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση κατά 4% των δαπανών που προτάθηκε προηγουμένως δεν θα χρειαστεί στο στάδιο αυτό, καθώς και ότι το νέο Κοινοβούλιο δεν θα διαθέτει μεγάλο περιθώριο ελιγμών σε αυτόν τον τομέα φέτος το φθινόπωρο.

Τρίτον και τελευταίον, θα ήθελα να δηλώσω την ισχυρή μου στήριξη για την πρόταση του εισηγητή στον τομέα της πολυγλωσσίας και ιδίως το να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι Ευρωβουλευτές θα έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας. Επίσης, αξίζει να υποστηρίξουμε τα σημεία σχετικά με την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών για το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τα σχέδια για τη βέλτιστη χρήση των πόρων αυτών.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Maňka, εισηγητής. – (SK) Θα ήθελα να ολοκληρώσω τη σημερινή συζήτηση ευχαριστώντας και τους δύο συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους όλων των οργάνων, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τους οποίους συνομίλησα πολλάκις το τελευταίο τρίμηνο σχετικά με την κατάρτιση των προϋπολογισμών των οργάνων. Να ευχαριστήσω, επίσης, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμού, κ. Böge, τους σκιώδεις εισηγητές και τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, τους συναδέλφους μου, τους συμβούλους και το προσωπικό της Επιτροπής Προϋπολογισμού που συμμετείχαν στις περισσότερες συζητήσεις. Χάρη σε όλους εσάς καταφέραμε να βρούμε κοινή προσέγγιση και κοινή λύση στις περισσότερες περιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές Ιουνίου είχαμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να εκπονήσουμε και να συζητήσουμε τις προτάσεις για τον προϋπολογισμό και ακόμα λιγότερο για να επιδιώξουμε συμβιβαστικές λύσεις. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να τις βρούμε και μπορούμε σήμερα να δηλώσουμε ότι τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας θα έχουν θετικό αντίκτυπο στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο μεταξύ στις προετοιμασίες για τον προϋπολογισμό του 2010 παρατηρούμε τις μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν γίνει στη διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τα τελευταία 10 ή 12 χρόνια. Η πρόκληση είναι μεγάλη για τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για όλους μας. Θεωρώ ότι στο τέλος του έτους θα μπορέσουμε να πούμε ότι μαζί ανοίξαμε το δρόμο για μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων Ευρωπαϊκών οργάνων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τρίτη 5 Μαΐου 2009.

 
Τελευταία ενημέρωση: 12 Αυγούστου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου