Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0222(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0146/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0146/2009

Debates :

PV 05/05/2009 - 4
CRE 05/05/2009 - 4

Balsojumi :

PV 05/05/2009 - 5.12
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0345

Debates
Otrdiena, 2009. gada 5. maija - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

4. Enerģijas norādīšana ražojumiem, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. ? – Nākamais jautājums ir Podimata kundzes ziņojums (A6-0146/2009) Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) [COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD)].

 
  
MPphoto
 

  Anni Podimata, referente. (EL) Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs, dāmas un kungi! Vispirms vēlos paust atzinību par Eiropas Komisijas priekšlikumu pārstrādāt direktīvu par enerģijas norādīšanu ar mērķi paplašināt tās darbības jomu līdz visām ierīcēm, kas patērē elektrību mājsaimniecības, komerciālās un rūpnieciskās darbībās, un ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu Šī direktīva ietilpst plašākā tiesību aktu priekšlikumu paketē, kuras mērķis ir veicināt energoefektivitāti, kas ir viena no Savienības galvenajām prioritātēm, jo energoefektivitātei var būt izšķiroša loma saistībā ar energoapgādes drošuma nostiprināšanu, oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu un Eiropas ekonomikas atdzīvināšanu, lai Eiropa varētu ātrāk izkļūt no ekonomikas lejupslīdes un krīzes.

Es vēlos izteikt neviltotu pateicību visiem saviem kolēģiem deputātiem par priekšlikumiem, jo īpaši ēnu referentiem, PES grupas sekretariātam un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai, jo ar viņu palīdzību mums izdevās — es uzskatu — padarīt direktīvu par enerģijas norādīšanu spēcīgāku. Tādēļ mēs piešķiram īpašu nozīmi ar publisko iepirkumu saistītiem nosacījumiem, tādēļ mēs piešķiram īpašu nozīmi stimulējošu pasākumu ieviešanai, lai veicinātu energoefektīvāko ierīču izmantošanu, un tādēļ mēs vēlamies nostiprināt nosacījumus, kas ir saistīti ar tirgus kontroli un uzraudzību.

Es komentēšu tikai divus jautājumus, kas ir izraisījuši nopietnas pretrunas. Pirmais jautājums ir saistīts ar mūsu priekšlikumu, ka reklāmās ir jāiekļauj informācija par energopatēriņu, kas izraisīja nesamērīgu Eiropas Izdevēju federācijas, kā arī radio un televīzijas staciju īpašnieku reakciju. Es saku „nesamērīga”, jo tika izteikti asi argumenti, ka, piemēram, tiek ierobežota preses brīvība, ka nestabilajā plašsaziņas līdzekļu nozarē samazinās ieņēmumi no reklāmām un, visbeidzot, ka tiek apdraudēts brīvas un neatkarīgas preses finansējums. Aplūkosim lietas būtību, ko piedāvājam savā ziņojumā. Mēs uzskatām, ka ar energopatēriņu saistītu ražojumu reklāmās vajadzētu iekļaut informāciju par energopatēriņu vai enerģijas ietaupījumiem, vai arī energomarķējuma kategoriju tikai tad, ja reklāmā ir iekļauta atsauce uz tehniskajām specifikācijām vai tehnisko informāciju. Ja reklāmā šāda atsauce nav iekļauta, uz energopatēriņu nav jāatsaucas.

Kā pēdējo es atstāju jautājumu par energomarķējuma veidu, kas izrādījās satraucošākais direktīvā iekļautais jautājums. Šīs direktīvas mērķis netiks sasniegts, un direktīva nebūs efektīva, ja patērētāji nevarēs viegli atpazīt un salīdzināt energomarķējumu, kas ir izveidots tieši patērētājiem, lai palīdzētu viņiem izdarīt labāko iespējamo izvēli. Šodien mums ir pieejams veiksmīgs energomarķējuma modelis — „A” līdz „G” klasifikācijas skala, kurā „A” tiek izmantots energoefektīvākajiem ražojumiem, bet „G” lietots vismazāk energoefektīviem ražojumiem, skala, kuru šodien kā standartu izmanto daudzās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Tā nenoliedzami ir ļoti veiksmīga un atpazīstama, un tā ir devusi milzīgu ieguldījumu enerģijas ietaupīšanā. Ar to noteikti ir saistītas vairākas problēmas. Nopietnākā no šīm problēmām un šādu problēmu galvenais iemesls ir fakts, ka marķējumu nepapildina norāde uz tā derīguma termiņu. Ja nav norādīts marķējuma derīguma termiņš un ražojums ir iekļauts kategorijā I un saglabā vietu šajā kategorijā visu laiku pat tad, ja ir izlaisti ražojumi ar daudz lielāku energoefektivitāti, tas nozīmē, ka mēs nosūtām maldinošu vēstījumu. Tātad, kā mēs varam risināt šo problēmu? Ieviešot pienākumu iekļaut marķējumā konkrētu derīguma termiņu, piemēram, no trim līdz pieciem gadiem, un, kad šis periods ir beidzies, pārskatīt energoefektivitātes skalu, ņemot vērā konkrētā ražojuma kategorijā panākto progresu.

Noslēgumā es gribētu teikt, ka esmu stingri pārliecināta, ka gaidāmajās debatēs un lai panāktu vienošanos otrajā lasījumā, mēs atradīsim labāko iespējamo risinājumu — tādu risinājumu, ko atzīs patērētāji, un tādu risinājumu, kas Eiropas rūpniecībā veicinās novitātes.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Komisijas loceklis. Priekšsēdētājas kundze! Energomarķējumu mēs ieviesām 1992. gadā ar mērķi panākt enerģijas ietaupījumus saistībā ar mājsaimniecības nozarē izmantotiem ražojumiem. Šī iniciatīva ir bijusi ļoti veiksmīga un pēdējo 15 gadu laikā ir devusi ES pilsoņiem daudz priekšrocību.

Tomēr 1992. gads bija diezgan sen. Kopš tā brīža ir pagājis diezgan ilgs laiks, un Komisija nolēma ierosināt priekšlikumu Enerģijas norādīšanas direktīvas pārstrādāšanai, lai turpinātu nodrošināt priekšrocības Eiropas pilsoņiem, rūpniecībai, kā arī valsts iestādēm, pirmkārt, paplašinot direktīvas darbības jomu līdz visiem ar energopatēriņu saistītiem ražojumiem, otrkārt, nostiprinot tirgus uzraudzību, un, treškārt, veicinot energoefektivitāti stimulējošus publiskos iepirkumus un pasākumus.

Es esmu ļoti pateicīgs referentei Podimata kundzei par to, ka īsā laika posmā viņa izstrādāja ziņojumu par ļoti sarežģītu priekšlikumu, ļaujot panākt vienošanos otrajā lasījumā, kad Padome patiešām iesaistīsies diskusijā. Es arī vēlos pateikties ēnu referentiem un visiem Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (RPE) komitejas locekļiem par rūpīgu šā priekšlikuma apsvēršanu.

Ziņojums noteikti papildinās sākotnējo priekšlikumu ar vairākiem ļoti nozīmīgiem uzlabojumiem, ko atbalstījusi Komisija. Referente rīkojās pareizi, uzsverot divus jautājumus, kas būs gaidāmo Padomes un Parlamenta debašu stūrakmens. Pirmais ir jautājums par reklāmu un to, cik tālu drīkstam iet, lai veicinātu energoefektīvu ražojumu pārdošanas darbības, neierobežojot pilsonisko brīvību un preses brīvības nozīmi, bet otrs ir jautājums par marķējuma veidu — to, vai marķējumam vajadzētu būt ierobežotai skalai vai arī skalai ar nenoteiktu pēdējo skaitli.

Šorīt pa ceļam uz Parlamentu es liftos atradu skrejlapas, kas pierādīja, ka šis šķietami vienkāršais jautājums par marķējumu nemaz nav tik vienkāršs. No vienas puses mums ir patērētāju aizsardzības organizācijas, bet no otras puses ražotāji, kuri arī gribētu sasniegt to pašu mērķi — nodrošināt patērētājus ar energoefektīvākiem ražojumiem.

Pirmajā lasījumā RPE komitejā notika svarīgas debates, un otrajā lasījumā mums ir jāatrod labākais risinājums referentes uzdotajiem jautājumiem. Es jums garantēju, ka Komisija darīs visu, ko spēs, lai izskatītu dažādus viedokļus, jo tā strādā patērētāju un sabiedrības labā. Marķējumiem ir jābūt efektīviem un spēcīgiem, un tai pat laikā ir jāveic pareizi stimulējoši pasākumi, lai ražotāji izstrādātu ražojumus ar lielāku energoefektivitāti.

Paldies jums par ziņojumu. Es patiešām esmu pateicīgs referentei par ziņojuma sagatavošanā ieguldīto darbu.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina, PPE-DE grupas vārdā. – Priekšsēdētājas kundze! Mēs apspriežam ziņojumu par energomarķējumu, kam vairāku iemeslu dēļ ir ļoti liela nozīme.

Pirmkārt, energoefektivitātes palielināšana ir ātrākais un rentablākais veids kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emesijas. Otrkārt, energoefektivitāte var būt daļa no pašreizējās ekonomikas lejupslīdes risināšanas — pievēršanās enerģijas pieprasījumam un enerģijas izlietojumam var palīdzēt radīt ilgtermiņa izaugsmi un stabilas darba iespējas.

Es atbalstu nodomu panākt, lai galalietotāji saņem pilnīgu informāciju par marķējumu pat tad, ja ražojums iegādāts tālpārdošanā, izmantojot internetu vai telefonmārketingu. Tas pats attiecas uz nodomu nostiprināt nosacījumus par tirgus uzraudzību, lai nodrošinātu pareizu un ES mērogā saskaņotu Enerģijas norādīšanas direktīvas un tās īstenošanas pasākumu izpildi.

Tomēr ir divi jautājumi, pret kuriem es stingri iebilstu. Pirmkārt, es gribētu brīdināt, ka Grozījums Nr. 32, ja to pieņems, apdraudēs plašsaziņas līdzekļu neatkarību. Ir jāuzsver, ka reklāma ir atslēga uz brīviem, neatkarīgiem, daudzveidīgiem un ļoti kvalitatīviem plašsaziņas līdzekļiem. Tādēļ mūsu grupa ir ierosinājusi alternatīvu grozījumu — plenārsēdei iesniegto Grozījumu Nr. 2 —, kurā ir respektēta brīvu un daudzveidīgu plašsaziņas līdzekļu nozīme demokrātijai. Mūsu risinājums ir dot ražotājiem un mazumtirgotājiem iespēju sniegt informāciju par specifiskiem energopatēriņa un enerģijas ietaupījumu aspektiem.

Otrkārt, es aicinu noraidīt abus rezolūcijas priekšlikumus par īstenošanas pasākumiem, noraidot īstenošanas pasākumus saistībā ar televizoriem un ledusskapjiem. Iniciatīva, pret kuru iebilst nozares pārstāvji, Komisija un Padome, mazinātu jauno energomarķējuma tiesību aktu saskaņotību kopumā.

Ļaujiet man noslēgt runu, uzsverot, ka ziņojums par energomarķējumu ir ļoti svarīgs likumdošanas dokuments, kuru ir svarīgi pieņemt, ar noteikumu, ka tiek apmierinoši atrisināts jautājums par reklāmu.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, PSE grupas vārdā.(RO) Pirmkārt, es gribētu pateikties referentei Podimata kundzei par ziņojumu.

Es uzskatu, ka direktīvai par marķējumu un patērētāju informēšanu par ražojuma energopatēriņu ir sevišķi liela nozīme. Eiropas Savenība ir ierosinājusi samazināt energopatēriņu par 20 %. Ja mums izdosies pareizā veidā informēt patērētājus, lai viņi varētu izvēlēties, ņemot vērā tiem sniegto informāciju, tad mēs patiesi varēsim samazināt arī pašreiz lietoto ražojumu energopatēriņu.

Runājot par marķējumu, tam ir jābūt vienkāršam; tas ir būtisks elements. Tam ir arī jābūt pilnīgam un, protams, jāsniedz patērētājiem informācija, kas nepieciešama, lai varētu veikt vajadzīgos ieguldījumus. Tādēļ es uzskatu, ka ir svarīgi, lai marķējumā iekļautu informāciju par energopatēriņu vai arī iespējamiem enerģijas ietaupījumiem.

Turklāt es uzskatu, ka ir svarīgi izmantot A-G skalu, kura ir vienkārša. Tomēr es gribētu piebilst, ka, manuprāt, ir svarīgi norādīt derīguma termiņu, lai patērētājam būtu informācija pat no laika perioda, kad tika reklamēti atsevišķi ražojumi. Es neuzskatu, ka pienākums sniegt informāciju par energopatēriņu kaut kādā veidā ierobežos vārda brīvību un nosacījumus saistībā ar plašsaziņas līdzekļiem. Manuprāt, mūsu visu interesēs ir pienācīgi informēti patērētāji, kas var pieņemt pārdomātu lēmumu samazināt energopatēriņu.

Es gribētu apsveikt referenti. Šis ir ļoti svarīgs dokuments, kas ietilpst energoefektivitātes tiesību aktu paketē. Es turpināšu atbalstīt interesantas debates mūsu vidū pat otrajā lasījumā.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi, Verts/ALE grupas vārdā. – (FI) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Es izsaku Podimata kundzei visneviltotāko pateicību par lielisko darbu, kuru es pilnībā atbalstu. Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ir atbalstījusi skaidru, patērētājam draudzīgu energomarķējumu, kuru es, tāpat kā Komiteja, gribētu redzēt saglabātu.

Ir svarīgi, lai pircējs vienmēr varētu būtu drošs, ka A kategorijas aprīkojums pilnībā atbilst labākajai — tehnoloģijai ar vislielāko energoefektivitāti — tirgū pieejamajai tehnoloģijai. ES energomarķējums ir bijis ļoti veiksmīgs. Tas ir atbrīvojis tirgu no aprīkojuma, kas izšķiež enerģiju, un šis modelis ir pārņemts tādās valstīs kā Brazīlija, Ķīna, Argentīna, Irāna, Izraēla un Dienvidāfrika. Ir ļoti žēl, ka aprīkojuma ražotāji tagad vēlas padarīt šo veiksmīgo un skaidro marķējuma sistēmu par neskaidru kategoriju un ka Komisija grasās to atbalstīt

Jaunais modelis, ko veicina ražotāji, būtu tas pats, kas saukt par pasaules rekordu pirms vairākām desmitgadēm sasniegtu rekordu sportā un pēc tā pārspēšanas dēvēt to par pasaules rekordu mīnus 5 %, pasaules rekordu mīnus 10 %, pasaules rekordu mīnus 20 % un tamlīdzīgi. Tas būtu bezjēdzīgi, un uz energomarķējumu vajadzētu turpināt attiecināt tādu pašu skaidrojuma sistēmu, kādu lietojam, runājot par pasaules rekordiem.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Reul (PPE-DE).(DE) Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi! Šis ir piemērots un atbilstošs projekts, ar kura palīdzību panākt energoefektivitāti un ietaupīt vairāk enerģijas. Taisnība, ka mums jākoncentrējas uz metodēm, kuras mēs diemžēl nepiemērojam citās jomās, proti, marķējuma izmantošanu, lai palīdzētu patērētājam izvēlēties energoefektīvus ražojumus un tai pat laikā veicinātu konkurenci saistībā ar energoefektīvākām ierīcēm. Lēmums ir gudrs un pareizs.

Arī līdz šim izmantotā procedūra bija saprātīga un labi darbojās. Šajā ziņā es uzskatu, ka marķējuma sistēma ar A-G klasēm, kas veiksmīgi darbojās ilgāk nekā 15 gadus un kas pirms pāris gadiem tika uzlabota ar kategorijām A+ un A++, tagad ir vēlreiz loģiski jāpaplašina un jāmaina, jo mēs sastopamies ar jauniem izaicinājumiem.

Tomēr mums visu vajadzētu rūpīgi apsvērt, un es arī gribētu nopietni ņemt vērā Komisijas ierosinātos apsvērumus. Ja izdarīsim to, ko Parlamenta komitejas vairākums ir ierosinājis, proti, vienkārši saglabāsim A-G skalu, baidos, ka vecās ierīces turpinās kategorizēt kā A klasei atbilstošas, bet jaunās ierīces ar lielāku energoefektivitāti klasificēs tikai kā B klases aprīkojumu. Tādēļ vai nu tiks noteikts pārejas periods, lai veiktu marķējuma maiņu — kas izraisīs neskaidrību — , vai arī notiks nemitīgas pārmaiņas un pastāvīgi tiks izveidots jauns marķējums.

Tādēļ ierosinājums izmantot mīnus zīmi ir daudz vienkāršāks un skaidrāks. Mums ir vajadzīga patērētājiem saprotama sistēma, kas tiks pieņemta un kas veicinās turpmāku patērētāju atbalstu jau iepriekš pieņemtajai sistēmai. Mums ir vajadzīga sistēma, kas arī mudina ražotājus ieguldīt ekodizainā. Tādēļ, manuprāt, Komisijas priekšlikums ir gudrāks un saprātīgāks.

Es ļoti īsi izteikšu otru komentāru, kas, manuprāt, arī ir nozīmīgs — es uzskatu, ka viss, kas šeit ierosināts saistībā ar obligātās informācijas iekļaušanu plašsaziņas līdzekļos izvietotajā reklāmā, ir nepareizs. Tas nav pieņemami! Mēs to nedrīkstam darīt. Tas ir bezjēdzīgi! Tas nebūt nav nepieciešams. Mēs varam bez tā iztikt, pietiek ar informāciju uz marķējuma.

 
  
MPphoto
 

  Claude Turmes (Verts/ALE).(DE) Priekšsēdētājas kundze! Komisāra kungs, domāju, ka jūs šodien nejūtaties šeit ērti, un es domāju, ka zinu, kādēļ. Iemesls ir tāds, ka Komisija pieņem nostāju, kas vairāk atbilst nozares pārstāvju lobijam, nevis vienkāršo patērētāju un vides aizsardzību Eiropā.

Esmu sekojis līdzi marķējuma tiesību aktiem pēdējos 15 gadus. Kas ir iekļauts marķējuma direktīvā no 1990. gadu sākuma? Tajā noteikts, ka A-G skala ir regulāri jāpapildina atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām, lai A kategorijā tiktu iekļauts tikai labākais. Ko ir paveikusi nozare? Tā kavēja atjaunināšanu 1990. gadu beigās. Attiecīgi 2000. gada sākumā vairāk nekā 50 % visu ierīču ietilpa kategorijā A. Pēc tam tika izdomāts triks ar A+ un A++. Tagad ir izdomāts triks ar A-20, A-40 un A-60.

Reul kungs vienmēr atbalsta nozares lobiju. Tādēļ es neesmu īpaši pārsteigts, ka viņs atbalsta šo ierosinājumu. Komisāra kungs, lūdzu! A-G skala ir viegli saprotama. Piecpadsmit gadi, kuros nozares pārstāvji ir nekaunīgi īstenojuši lobiju, lai iedragātu Eiropas marķējuma sistēmu — tas ir tas, kas šeit notiek. Rītdien mums, Parlamentam, ir jāpieliek punkts šai šausmīgajai epizodei.

 
  
MPphoto
 

  Miloslav Ransdorf (GUE/NGL). - (CS) Priekšsēdētājas kundze! Es šeit vairākas reizes esmu runājis par enerģijas jautājumiem un šā pilnvaru termiņa laikā šis varētu būt noslēdzošais komentārs. Manprāt, ir pareizi šajā brīdī izteikt patiecību komisāram Piebalga kungam, kura uzdevums bija ļoti grūts, jo no 27 atsevišķiem daībvalstu enerģētikas tirgiem izveidot Eiropas enerģētikas tirgu ir ievērojams pārbaudījums, tas ir Sīzifa cienīgs darbs, kas nebeigsies līdz ar šo pilnvaru termiņu, un mūsu pēctečiem šajā jomā noteikti būs palikuši daudzi uzdevumi. Es gribētu teikt, ka Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā viņš mums bija viens no populārākajiem komisāriem — komisāriem, no kuriem esam ļoti daudz mācījušies un kuru entuziasma lielumu mēs apbrīnojām. Es ceru, ka mēs neesam bijuši pārāk prasīgi pret komisāru, jo domāju, ka mēs noteikti viņu satiksim nākamajos Parlamenta pilnvaru termiņos un Piebalga kungs ir patiesi ļoti smagi strādājis, lai būtu iespējams sākt runāt par Eiropas enerģētikas tirgu. Es atbalstu energomarķējumu, tas ir vajadzīgs standarts un es uzskatu, ka ir jāatliek malā pārmetumi par to, kas ietilpst vai neietilpst konkrētas nozares lobijā. Līdzīgi, manuprāt, ir ļoti žēl, ka pēdējo mēnešu laikā Parlaments ir kļuvis par vietu, kur izplatās baumas. Mums ir vajadzīgi lēmumi, kas balstīti uz faktiem.

 
  
MPphoto
 

  Andris Piebalgs, Komisijas loceklis. Priekšsēdētājas kundze! Tas ir grūti. Es pateicos Ransdorf kungam par ļoti laipnajiem vārdiem, taču domāju, ka nav pareizi kādu vainot — nozari, lobēšanu vai nelobēšanu —, jo nozare nodrošina darbavietas un rada izaugsmi. Nozare arī mēģina ražot un laist tirgū ierīces ar lielāku energoefektivitāti. Tai pat laikā „no A līdz G” skala ir labi pazīstama patērētājiem. Ir ļoti nepieciešams apvienot ar „no A līdz G” skalu gūto pieredzi un iesaistīt nozari, nevis ar spēku, bet patiesi iesaistot. Tieši to Komisija mēģina darīt.

Šajās debatēs bija divi elementi, kas, iespējams, bija diezgan neskaidri. Viens no tiem ir pamatdirektīva, un tieši par to ir Podimata kundzes ziņojums. Es zinu, ka otrajā lasījumā Padomei, Parlamentam un Komisijai būs daudz darba, lai atrastu pareizo līdzsvaru starp šiem diviem elementiem — nozares stimulēšanu un pozitīvo pieredzi, ko esam guvuši saistībā ar šo energomarķējumu.

Otrs elements bija saistīts ar ekodizaina pasākumiem ledusskapjiem un televizoriem. Risinājums nav ideāls, taču tas vismaz ir risinājums, kas iekļauj šos abus izstrādājumus marķējuma shēmā, jo šobrīd mums nav marķējuma televizoriem, savukārt situācija saistībā ar ledusskapjiem ir mulsinoša — kategorijā ir iekļauts katrs ledusskapis. Tādēļ esam ierosinājuši šo pasākumu un piekrituši tam kā pagaidu pasākumam, līdz tiks izstrādāta pamatdirektīva, kurā noteikti skaidri nosacījumi. Tas nav tādēļ, ka mums ir saistības pret nozari, bet tāpēc, ka tas bija labākais veids, kā apvienot abas pieejas.

Mēs nemeklējam ienaidniekus, mēs mēģinām apvienot pozitīvo pieredzi, taču cenšamies iesaistīt arī nozari. Nozare tam nepretojas, taču tai, manuprāt, vajadzētu reizēm pieņemt stingrākus patērētāju uzskatus un patiešām saskatīt tajā ieguvumus.

Ziņojums šajā posmā nesniedz pilnīgu risinājumu. Pastāv atšķirīgi viedokļi, taču mēs esam ceļā, un, kā vienmēr, sarežģītākie tiesību akti tiek pieņemti, pamatojoties uz kompromisu un vienprātību. Mums būs jāturpina strādāt, taču ne tādēļ, lai marķētu kādu, kas cīnās pret energoefektivitāti, jo marķējums ir vienkāršākais veids, kā īstenot mūsu mērķus saistībā ar energoefektivitāti. Cilvēki par ierīcēm izdara uz informāciju balstītu izvēli tādā veidā, kas atbilst vispasaules sabiedrības interesēm. Tas ir labākais veids, un mums vajadzētu to veicināt.

Man būtu žēl, ja mēs beigtu uz bēdīgas nots, sakot, ka esam uz katastrofas sliekšņa — nē, mēs strādājam kopā. Mēs visi gribētu sasniegt to pašu rezultātu, taču šajā posmā mēs vēl neesam atraduši piemērotu kompromisu, kas apvieno visu potenciālu, lai šo problēmu atrisinātu.

Paldies jums par debatēm. Es zinu, ka ir atšķirīgi viedokļi, taču Komisija ir apņēmusies turpināt strādāt, lai atrastu ātru risinājumu otrajā lasījumā.

 
  
MPphoto
 

  Anni Podimata, referente. (EL) Priekšsēdētājas kundze! Vispirms es gribētu pateikties visiem kolēģiem deputātiem par runām un komisāram gan par ieteikumu, gan par runu debašu beigās.

Es gribu izteikt divus ļoti īsus komentārus. Pirmais attiecas uz akūto jautājumu par energomarķējumu. Es gribētu norādīt, ka ar „no A līdz G” skalu, ko mēs visi uzskatām par ļoti veiksmīgu un atpazīstamu, kā arī ievērojami veicinājušu enerģijas ietaupījumus, nenoliedzami ir saistītas problēmas, kuras, Reul kungs, es minēju savos ievada komentārus, citiem vārdiem sakot, šī skala ir jāatjaunina. Galvenā problēma saistībā ar pašreizējo energomarķējumu ir tāda, ka tam nav derīguma termiņa, tādējādi rodas jūsu aprakstītā situācija, proti, tirgū ir enerģiju patērējoši ražojumi, kam ir vienāds marķējums, bet atšķirīgi energoefektivitātes līmeņi. Būtiski ir, lai mēs ieviešam noteiktu A-G energomarķējuma derīguma termiņu un ik pēc trim līdz pieciem gadiem atjauninām energoefektivitātes rādītājus, ņemot vērā tirgū panākto progresu.

Visbeidzot, es uzskatu, ka izdarāmais secinājums ir vienkāršs. Mums ir — un mēs visi atzīstam, ka ir — pābaudīta un veiksmīga energomarķējuma recepte, kas ir kļuvusi par standartu arī citās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Ja ir veiksmīga recepte, kas gadu gaitā ir novecojusi, to nelikvidē, bet atjauno, jo, likvidējot un neaizstājot to ar jaunu sistēmu, pastāv risks zaudēt iepriekšējo gadu laikā radīto pievienoto vērtību, kas gūta izvēloties par labu energomarķējumam. Visu šo gadu laikā Eiropas vēstījums patērētājiem bija — izvēlieties energoefektivitātes līmeni Į! Mēs nedrīkstam šo vēstījumu vājināt.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētāja. – Debates ir slēgtas.

Balsošana notiks šodien plkst. 12.00.

(Sēdi pārtrauca plkst. 11.35., balsošanas laikā un atsāka plkst. 12.00.)

 
  
  

SĒDI VADA: H.-G. PÖTTERING
Priekšsēdētājs

 
Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 10. septembraJuridisks paziņojums