Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0208/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0208/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.6
CRE 05/05/2009 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0341

Συζητήσεις
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5.6. Ανάκτηση ατμών βενζίνης κατά τον ανεφοδιασμό μηχανοκίνητων οχημάτων (A6-0208/2009, Δημήτριος Παπαδημούλης)
PV
 

– Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 

  Δημήτριος Παπαδημούλης, εισηγητής. (EL) Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έγινε για τεχνικούς λόγους η συζήτηση, επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια πριν την ψηφοφορία. Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή πετύχαμε νομίζω από την πρώτη ανάγνωση έναν καλό συμβιβασμό. Με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πετυχαίνουμε επίσπευση της εφαρμογής της οδηγίας κατά ένα χρόνο, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής και στα πρατήρια που βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές, ενισχύονται οι μηχανισμοί ενημέρωσης και ελέγχου των εγκαταστάσεων καθώς και ενημέρωσης των πολιτών.

Πρόκειται για μια αλλαγή που η εφαρμογή της θα βελτιώσει την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και θα περιορίσει σημαντικά και τα αέρια θερμοκηπίου που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές. Η Επιτροπή δεσμεύτηκε, μετά από πρότασή μας, να φέρει -μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα- πρόταση επανεξέτασης έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη τεχνολογία που θα μας επιτρέψει στο μέλλον ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Ο τελικός συμβιβασμός υποστηρίζεται από όλες τις πολιτικές ομάδες και νομίζω ότι είναι ένα δείγμα ότι κάναμε καλή δουλειά.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου