Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0222(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0146/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 4
CRE 05/05/2009 - 4

Hlasování :

PV 05/05/2009 - 5.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0345

Rozpravy
Úterý 5. května 2009 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

6. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0201/2009)

 
  
MPphoto
 

  David Sumberg (PPE-DE). - Pane předsedající, jsem vám vděčný za udělení slova. Tuto zprávu jsem podpořil, ale protože v nadcházejících volbách tento Parlament opustím, chci tohoto vystoupení využít jako poslední příležitosti ke zdůraznění velmi silného sdělení, které v tomto Parlamentu nedávno pronesl prezident České republiky, úřadující předseda: „Nyní usilujeme o nový mandát lidu“. Pravda však je, že v tomto Parlamentu není lid skutečně zastoupen. Jak úřadující předseda řekl, neexistuje tu vůbec žádná opozice vůči evropskému projektu.

Lidé, muži a ženy v našich volebních obvodech, zvláště v Británii, nechtějí evropskou ústavu, nechtějí, aby je svazovala smlouva. Chtějí právo hlasovat a já doufám, že tuto příležitost dostanou, raději dříve než později.

 
  
  

- Zpráva: Dimitrios Papadimoulis (A6-0208/2009)

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Pane předsedající, vítám přijetí této zprávy. Moje skupina i já jsme hlasovali pro zprávu. Jedná se o velmi důležitý signál, který Parlament vyslal. Nyní jej však musíme naplnit.

 
  
  

- Zpráva: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009)

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Pane předsedající, antisociální chování zaměstnavatelů nutí zaměstnance k samostatné výdělečné činnosti, což zahrnuje i pracovníky, kteří pracují jako řidiči, a lidi, kteří nabízejí dopravní služby. Zaměstnavatelé chtějí ušetřit na nákladech a sociálním zabezpečení a získat větší flexibilitu, to však vedlo k situaci, kdy musíme hlasovat pod tlakem tohoto antisociálního chování.

Proto je nutné tuto zprávu zamítnout, protože rozsah tohoto antisociálního chování je tak velký. Jeho existence ohrožuje nejen ochranu zdraví při práci, ale především bezpečnost silničního provozu, a může ovlivnit vlastně každého z nás a situaci každého na silnici, ať řidiče, nebo chodce. To je naprosto jasný důvod, proč bychom se tímto problémem měli vážně zabývat a proč bychom se k němu měli vrátit, protože navrhované řešení nám nenabízí východisko z této situace.

 
  
  

- Zpráva: Diana Wallis (A6-0118/2009)

 
  
MPphoto
 

  Michl Ebner (PPE-DE). - (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl jsem říci, že jsem hlasoval pro zprávu i přesto, že nebyly přijaty dva naše pozměňovací návrhy.

Jsem přesvědčen, že by bylo velmi dobré pomoci Inuitům dosáhnout klidu a míru v otázce způsobu jejich života a jejich způsobu lovu a dosáhnout i většího uznání pro programy Evropské unie LEADER určené skandinávským zemím v oblasti lovu tuleňů. Chci využít této příležitosti a říci, že to, co se děje v Kanadě a nijak se netýká Inuitů, není lov, jak jej chápeme, ale prostá jatka, není to lov v pravém smyslu slova. Proto jsem přesvědčen, že tyto dvě věci je třeba řešit samostatně, bez ohledu na to, jaký postoj lidé následně zaujmou. Rovněž věřím, že by bylo lepší se tímto tématem zabývat až v době po volbách a nikoli před nimi, jako teď.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE-DE). - (CS) Pane předsedo, já jsem také s radostí přivítala, že se Evropský parlament svým zákazem na dovoz výrobků z tuleňů do Evropské unie připojil ke Spojeným státům a také k Rusku. Jsem přesvědčena, že tím jasně dáváme najevo, že kanadská vláda bude muset změnit metody, jakými kontroluje dodržování zákona, pokud jde o humánní zacházení při lovu tuleňů s těmito zvířaty. Přitom jsem ovšem přesvědčena, že i náš návrh umožňuje, aby tradiční obyvatelé jak v Evropě, tak mimo Evropskou unii mohli dál provádět odlov tuleňů podle svých tradičních pravidel. Všem děkuji, a zejména českému předsednictví, že se podařilo mezi Parlamentem a Radou toho 24. dubna dojednat kompromis, který jsme mohli dnes odhlasovat.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Pane předsedající, jsem naprosto nadšen tím, že tato zpráva byla přijata takovou převažující většinou a že se můžeme těšit na zákaz dovozu výrobků z tuleňů do Evropské unie.

Musím říci, že mě zarmoutilo, když jsem zjistil, že naše zpravodajka, liberální demokratka Diana Wallisová, tento postup plně nepodporovala. Jako zpravodajka měla zastupovat stanoviska výboru, kde byla pro naprosto jasná většina, a neměla se různými způsoby snažit zvrátit něco, co bylo naprosto jasně vůlí velké většiny tohoto Parlamentu. Nicméně jsem rád, že Parlament tak jasnou většinou prokázal tak jasné odhodlání vyřešit daný problém způsobem, o němž jsme nyní rozhodli.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Pane předsedající, tato zpráva mě postavila před určité dilema. Ve vyčlenění tuleňů pro zvláštní režim je něco ne příliš racionálního. Nejedná se o ohrožený druh, říká to i Světový fond na ochranu přírody. Neslyšíme, že by někdo dělal takový povyk jako v případě lovu tuleňů kvůli vosám, svinkám, rosomákům nebo červům.

Ovšem demokracie není vždy zcela racionální. Lidé nejsou vždy jen chladně kalkulující stroje. Jak by asi řekli evoluční biologové, může jít o to, že tulení mládě má dětské rysy (velké oči atd.), což nám na hluboce genetické úrovni dává predispozici k empatii s těmito tvory. Nevím. Jde o to, že se vydáváte nebezpečnou cestou, pokud říkáte, že voliči se mýlí prostě proto, že jejich námitka proti lovu tuleňů je spíše estetické než racionální či etické povahy. Jakmile se po této cestě vydáte, je jen krůček k tomu, abyste řekli, že se tito lidé mýlí, když jsou proti Evropské ústavě nebo Lisabonské smlouvě či čemukoli jinému.

Po dlouhém přemýšlení jsem proto ve věci této zprávy došel k následujícímu názoru: protože je to pro řadu našich voličů tak citlivá a důležitá otázka, nemělo by se o ní vůbec rozhodovat na úrovni Evropské unie, ale řádně prostřednictvím vnitrostátních demokratických mechanismů a postupů každého členského státu.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Pane předsedající, jsem hrdá na to, že tento Parlament hlasoval naprostou většinou pro zprávu. Pro tuto zprávu jsem hlasovala, protože jsem ráda, že vydáváme důrazné a jednoznačné prohlášení o obchodu výrobky z tuleňů v Evropské unii.

Mnoho lidí v mém volebním obvodu se na nás obrátilo (a zabývaly se tím miliony lidí) s tím, že se jedná o nejnechutnější a nejkrutější zabíjení krásných stvoření. Vím, že někdo může říkat, že je to jen proto, že jsou tuleni atraktivní, ale když vidíte videozáznamy používaných metod, uvědomíte si, že zvláště komerční jatka tuleňů jsou zbytečná, protože je k dispozici mnoho alternativ.

Jsem velmi ráda, že pro zastavení tohoto krutého obchodu nás hlasoval tak velký počet.

 
  
MPphoto
 

  Peter Skinner (PSE). - Pane předsedající, tento zákaz je velkým pokrokem a představuje skutečné vítězství zvláště pro aktivisty v celé jihovýchodní Anglii, jak si umíte představit, i v celé Evropské unii, z nichž mnoho nám do Parlamentu napsalo žádost o ukončení tohoto krutého obchodu.

Pro to, abychom si uvědomili úspěch této kampaně, má zásadní význam skutečnost, že ji vedl předseda výboru z Labouristické strany, tváří v tvář intenzivnímu lobbování pachatelů tohoto krutého a nemorálního obchodování.

Nešlo o ten původní slabý text, jak uvedl můj kolega Richard Corbett, ale poté, co Arlene McCarthyová přednesla zásadní pozměňovací návrhy, byl zákaz schválen ve výboru a nyní i v Parlamentu.

Teď mě zaujalo, že pan Hannan z Konzervativní strany navrhoval, že by tato otázka měla být věcí vnitrostátní diskuse a demokracie. Pokud bychom se touto cestou měli vydat, podepsalo by tento konkrétní zákaz pouze osm zemí oproti 27 v hlasování prostřednictvím Evropského parlamentu. To ukazuje, že obchod a dobré životní podmínky zvířat jsou slučitelné, a my bychom se z toho měli radovat.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (UEN). - (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, (…) zpráva paní Wallisové představuje krok vpřed k obecné ochraně práv zvířat, protože velmi omezuje dovoz výrobků z tuleňů do Unie.

Unie v této souvislosti přijala civilizované rozhodnutí a doufáme, že ji budou následovat i další země, i když bychom byli raději, kdyby byl na vnitřním trhu předložen návrh Komise, který velmi jasně omezoval možné výjimky prodeje takových výrobků na případy závislé na potřebě živobytí Inuitů. Pokud je celní úřady na hranicích nebudou náležitě kontrolovat, mohly by nové výjimky způsobit nebezpečné mezery v zákoně, které by umožnily vyhýbat se tomuto opatření, které po dlouhém boji konečně trestá některé zbytečné a kruté postupy lidí, jež by měly přestat urážet naše etické cítění.

Doufám, že dnešní krok kupředu nebude jediný, že se bude více uvažovat nad tím, jak zabránit našim zemím v dovozu výrobků ze zvířat zabíjených za neuvěřitelného utrpení. V této věci vám také připomínám, jak velice odporné je pokračovat v Evropě v podpoře praxe spočívající v tom, že jsou zvířata zabíjena bez omráčení a ponechána, aby vykrvácela.

 
  
  

- Zpráva: Neil Parish (A6-0240/2009)

 
  
MPphoto
 

  Hiltrud Breyer, jménem skupiny Verts/ALE.(DE) Pane předsedající, zatímco hlasování o lovu tuleňů bylo tak úspěšné, což mě naplňuje radostí, hlasování o zprávě pana Parishe je velkým zklamáním. I v tomto případě bych bývala byla ráda, kdybychom zaujali jasný postoj k ochraně zvířat, progresivní postoj ukazující cestu kupředu a jasně říkající, že potřebujeme alternativy k pokusům na zvířatech. Testování na zvířatech by mělo být věcí minulosti. Zde však byly zřetelně cítit zájmy průmyslu, zejména farmaceutického průmyslu, a v důsledku toho jsem spolu se svou skupinou velmi zklamána tím, že se nám nepodařilo zajistit, aby se testování na zvířatech a barbarské podmínky, v nichž jsou zvířata chována, staly minulostí.

Bohužel se nám nepodařilo pozměnit ústupek, který již Komise učinila u jasného zákazu testování na velkých primátech. To mě naplňuje smutkem, protože společnost musí být vždy hodnocena podle toho, jak zachází se zvířaty, a Evropská unie již nesmí být synonymem pro zbytečné testy na zvířatech. Proto bych byla přivítala, kdyby se hodnocení alternativního testování nevyužívajícího zvířata v tomto návrhu směrnice dostalo větší pozornosti, protože pouze jasná podpora alternativ testování na zvířatech povede k ukončení barbarských a zbytečných testů na zvířatech v Evropské unii.

Toho nedosáhneme deklarováním záměru, ale pouze zdůrazňováním významu alternativ k testování na zvířatech a zajištěním vhodného financování pro výzkum. Nemůžeme hovořit o alternativách k testování na zvířatech, a pak nepodpořit jejich rozvoj a rychlé uznání. Zdroje financování alternativního testování nevyužívajícího zvířata nesmí vyschnout. Dobrý návrh Komise měl v Parlamentu žádat větší podporu.

 
  
MPphoto
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM). - Pane předsedající, byla jsem ráda, že ve zprávě pana Parishe byl přijat pozměňovací návrh 170. Ten zakazuje používání lidských embryí či embryonálních buněk jako alternativy využití zvířat v této směrnici, ačkoli pro mě není příliš velkou útěchou, že pozměňovací návrh ponechává etické otázky na členském státu, protože irská vláda a soudy trvale odmítají ochranu embryí a byla jsem ujištěna, že v Irsku také dovážíme embryonální buňky z potracených plodů pro účely výzkumu.

Ochránili jsme tuleně, a to je dobré. Přijali jsme jistá opatření, abychom omezili a snížili míru testování na zvířatech, a musíme jít ještě dál, nikdy však nesmíme zapomenout na zásadu, že jako náhradu za jiné formy testování nesmíme využívat lidské bytosti. Musíme omezit testování na zvířatech, ale alternativou stále nesmí být lidé.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Pane předsedající, ačkoli dnešek byl z hlediska dobrých životních podmínek zvířat úspěšným dnem, pokud jde o tuleně, byl to den méně úspěšný z hlediska toho, jak jsme právě hlasovali o testování na zvířatech.

Počátkem tohoto měsíce jsem měl to potěšení navštívit ve svém volebním obvodu firmu Simcyp, jež právě vyhrála celostátní cenu organizace Dr Hadwen Trust za vývoj alternativ k výzkumu na zvířatech. Tato společnost prokazuje, že je možné vyvinout alternativy, které fungují. Rovněž prokazuje, že výsledky testování na zvířatech často v oblasti lékařského výzkumu neposkytují nezbytně údaje, které jsou při aplikaci na člověka spolehlivé.

Simcyp je průkopníkem alternativ k tomuto postupu. Je možné jít dál. Dnes jsme měli jít dál. Udělali jsme jen malý krůček. Je potřeba udělat mnohem víc.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). - Pane předsedající, zdržela jsem se ve věci této zprávy hlasování, protože jsem dlouhodobou zastánkyní práv zvířat. Je to jedna z oblastí, na kterou by se Evropská unie měla zaměřit, máme-li vyvážit spravedlnost a vnitřní trh, a musíme trvat na morálce trhu.

Dostala jsem v této věci řadu dopisů a voliči v celé mé zemi vyjadřovali své obavy. Jsou přesvědčeni, že pro zvířata užívaná pro vědecké účely by měla existovat větší ochrana.

Důvodem, proč jsem se zdržela hlasování, je to, že jsem chtěla ukončit odchyt opic z volné přírody pro účely chovu, a proto podporuji znění návrhu Komise. Nebyly také podpořeny pozměňovací návrhy, které odstraňují povinnost vést záznamy v zařízení uživatele. Kromě toho jsem přesvědčena, že bylo třeba podpořit pozměňovací návrhy, které závazek v oblasti používání zvířat zkracují třemi slovy – nahrazení, omezení a zdokonalení. Také věřím, že podmínky chovu by měly být přizpůsobeny danému experimentu a tyto podmínky by měly být součástí povolení projektu. Chci zabránit utrpení zvířat a zajistit, abychom měli humánní nebo alespoň méně bolestivé metody usmrcování. To je jeden z důvodů, proč jsem se zdržela hlasování, protože jsem neměla pocit, že zpráva jde dostatečně daleko.

 
  
  

- Zpráva: Diana Wallis (A6-0118/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Děkuji vám, pane předsedající. Jako bývalá lotyšská ministryně jsem se dlouhou dobu zajímala o to, co se v této oblasti děje, o tuto nesmírnou krutost vůči zvířatům i o skutečnost, že tyto ohromující krutosti jsou páchány v průmyslovém měřítku. Chtěla bych říci, že to nemá žádnou souvislost s tradičním způsobem života Inuitů, protože jejich tradiční způsob života neobsahuje průmyslové vybíjení zvířat s cílem dodat celému světu výrobky z tuleňů. Ve věci pozměněného návrhu jsme se zdržela hlasování, protože mám pocit, že v této věci nejsou nutné žádné kompromisy. Na druhé straně jsem rozhodně hlasovala pro legislativní usnesení a jsem skutečně potěšena, že Parlament přijal chvályhodné rozhodnutí evropských občanů ohledně tohoto zákazu obchodování výrobky z tuleňů. Děkuji vám.

 
  
  

- Zpráva: Anni Podimata (A6-0146/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Děkuji vám, pane předsedající. Pokud jde o zprávu paní Podimataové, chtěla bych říci, že vlastně můžeme podpořit jak návrhy Komise a zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, tak návrhy Skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a ostatních politických skupin, protože podle mě jsou hlavním předmětem zprávy zájmy spotřebitelů. Hlavní otázkou je to, že by spotřebitelé měli u elektrických přístrojů vědět, které jsou nejúspornější a které nejméně poškozují životní prostředí. Při hlasování se proto pokouším prokázat vyvážený přístup a v tomto případě upozornit na zájmy evropských spotřebitelů.

 
  
  

- Zpráva: Vladimír Maňka (A6-0275/2009)

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). - Pane předsedající, během našeho jednání vysílá britská rozhlasová stanice 5 Live živý rozhlasový pořad o Evropském parlamentu – již celé dopoledne. Lidé tam telefonují a jednou z otázek, kterou stále pokládají, jsou náklady na Evropský parlament. Kolik tento Parlament stojí a je schopen své náklady zdůvodnit?

Jak jsem nedávno upozornil, pokud vztáhnete náklady na počet občanů, pak Evropský parlament stojí 1,74 GBP na občana ročně, což je zhruba cena jednoho piva. Naopak Horní sněmovna stojí 1,77 GBP a Dolní sněmovny 5,79 GBP ročně, tedy na jednoho občana mnohem více. Tento Parlament vzhledem ke své široké voličské základně samozřejmě rozkládá své náklady na velkou oblast. Máme náklady, které nám účtují členské státy v souvislosti se třemi jednacími místy a 23 jazyky, které ve svém rozpočtu nemusí nést žádný vnitrostátní parlament. Přesto se nám daří poskytovat za peníze dobrou hodnotu.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Pane předsedající, nebudu polemizovat s údaji, které právě uvedl pan Corbett. Nijak zvlášť mě nezajímá, jestli tento Parlament stojí na hlavu méně než ostatní – ačkoli si myslím, že v celé Evropské unii bude o pár lidí víc než ve Spojeném království.

U této zprávy mi jde o to, že je to ztracená příležitost. Upozorňuje na řadu nákladných režimů, kterých jsme si za tu dobu, co tu jsme, všichni všimli – jsem tu deset let, stejně jako vy, pane předsedající. Je například zajímavé, že hlavní knihovna Evropského parlamentu je v Lucemburku, kde do ní nikdo nemůže, protože poslanci rotují mezi Bruselem, Štrasburkem a svými domovskými zeměmi.

Na tomto místě existuje mnoho ztracených příležitostí a tato zpráva je zcela určitě jednou z nich. V době, kdy si naši voliči musí utahovat opasky, jsme měli v této zprávě dát najevo, že si chceme utáhnout i ty naše, což jsme neučinili. Je to ztracená příležitost.

 
  
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Děkuji vám, pane Heaton-Harrisi, pokud zde budete i v příštím funkčním období, můžete nám pomoci naši práci zlepšit.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

- Zpráva: Ilda Figueiredo (A6-0223/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Hlasoval jsem pro zprávu.

Podle nařízení (ES) č. 1234/2007 lze drůbeží maso prodávat na mezinárodním trhu i v případě, že bylo antimikrobiálně ošetřeno. V červnu 2008 se Evropskému parlamentu podařilo po několika pokusech schválit usnesení zakazující tento druh uvádění masa na trh.

Protože však Spojené státy americké vyvážejí do Evropské unie pouze drůbeží maso ošetřené chemickými nebo antimikrobiálními látkami, Komise usnesení nepodpořila. Tato strategie je v rozporu s investicemi, které vynaložili ve své oblasti činnosti producenti drůbežího masa v souladu s právními předpisy Společenství, které stanoví, že k omezení rizika kontaminace masa lze používat pouze ochranné metody schválené v Evropské unii, jako je ošetření chladem.

Proto podporujeme tyto návrhy na změnu nařízení (ES) č. 1234/2007: 1) stažení bodu odůvodnění 5, který navrhuje Komise a který uvádí, že „výslovný odkaz na ošetření chladem v definici „drůbežího masa“ je z hlediska technologického vývoje příliš omezující. Tato definice by se proto měla upravit“; 2) náhrada bodu odůvodnění 5 jiným, který bude požadovat, aby byl zdroj masa kontrolován, aby byla zajištěna informovanost a zaručena transparentnost pro spotřebitele; 3) zachování ošetření chladem jako jediného ochranného ošetření.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro tento návrh, protože si myslím, že oblast působnosti obchodních norem pro drůbeží maso musí být rozšířena tak, aby zahrnovala i přípravky a výrobky z drůbežího masa i drůbeží maso v solném nálevu, které je na trh uváděno ve stále větší míře.

Musíme mít na paměti, že je-li drůbeží maso prodáváno jako „čerstvé“, spotřebitel očekává, že nebylo nikdy zmraženo, ani rychle, což je pro spotřebitele záruka kvality. Současná zásada, podle níž drůbeží maso prodávané v „čerstvém“ stavu nesmí být předtím zmraženo, musí být tudíž posílena a rozšířena i na přípravky a výrobky z drůbežího masa.

Je třeba upozornit, že tento návrh nemá žádné důsledky pro rozpočet Společenství.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně.(LT) Účelem obchodních norem pro drůbeží maso je zaručovat stabilitu tržních cen v tomto odvětví, usnadnit uvádění produktů na trh a zajistit bezpečnost spotřebitelů a přísné normy v oblasti kvality potravin. Obchodní normy pro drůbeží maso je třeba aktualizovat s ohledem na vývoj technologií a zahrnout do nich přípravky z drůbežího masa, neboť zvyky spotřebitelů se od 90. let 20. století změnily. Zásada, podle níž drůbeží maso prodávané v „čerstvém“ stavu musí být masem, jež nebylo předtím zmraženo, by tudíž měla být posílena a rozšířena i na přípravky a výrobky z drůbežího masa, a já s tím souhlasím.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o uvádění drůbežího masa na trh. Cílem tohoto návrhu je aktualizovat normy o uvádění drůbežího masa na trh, které pocházejí z roku 1990, prostřednictvím jejich přizpůsobení nové situaci na trhu. Jeho cílem je i zaručovat stabilitu tržních cen v tomto odvětví, usnadnit uvádění produktů na trh a zajistit bezpečnost spotřebitelů a přísné normy v oblasti kvality potravin.

Jsem přesvědčena, že ošetření drůbežího masa pomocí dekontaminačních látek není přijatelné, a proto jsem byla pro ošetření chladem.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Hlasovali jsme pro pozměňovací návrhy Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova, protože posilují formulace týkající se označování původu drůbežího masa. Jsme přesvědčeni, že jde o dobrou věc.

Pozměňovací návrhy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova však také obsahují formulace, které by podle nás měly být řešeny na správní úrovni. Protože se o všem hlasuje v jediném hlasování, nemohli jsme se proti těmto návrhům vyjádřit.

Naše hlasování pro pozměňovací návrhy ohledně označování původu samozřejmě neznamená, že jakkoli podporujeme společnou zemědělskou politiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE-DE), písemně. (FR) Došli jsme ve věci této zprávy k dobrému kompromisu, který nám umožní vyváženou právní úpravu, jež splňuje požadavky Evropské unie v oblasti bezpečnosti potravin.

Zákazem uvádění zmraženého drůbežího masa na trh s označením „čerstvý výrobek“, odmítnutím používání toxických látek, například chloru, pro dekontaminaci jatečně upravených těl drůbeže a volbou jasného označování původu a data porážky jsme se vyslovili pro přístup založený na zdravém rozumu a rozhodli jsme se, že hájení zájmů evropských spotřebitelů bude naší prioritou.

Při přijímání usnesení z června 2008 se již Parlament důrazně vyslovil proti tomu, aby bylo povoleno uvádět „chlorovanou drůbež“ na evropský trh, a v této věci se k němu loni v prosinci připojili ministři zemědělství v Radě.

Dnešním hlasováním jsme potvrdili naše odhodlání zajistit, aby byly potraviny v Evropské unii v celém procesu od chovatele ke spotřebiteli co možná nejbezpečnější.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písemně. – (PL) Věc se zdá zcela jasná. Projednávaný návrh je v pořadí druhý, jehož cílem je povolit uvádění drůbežího masa pro lidskou spotřebu na trh i poté, kdy bylo antimikrobiálně ošetřeno. Tentokrát byl návrh předložen z podnětu Spojených států amerických, které se obávají, že bude uvalen zákaz na dovoz jejich masa do Evropy.

V situaci, kdy výzkum prokázal, že používání antimikrobiálních látek nepřispívá k omezení počtu bakteriálních infekcí, a kdy Evropa bojuje za zdravé potraviny, musíme mluvit jednotně. Totéž musíme učinit i v případě geneticky upravených organismů. Je škoda, že u geneticky upravených organismů to není každému stejně jasné.

 
  
  

- Zpráva: Reimer Böge (A6-0266/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Neena Gill (PSE), písemně. − Tuto zprávu vítám, protože se týká problému, na němž již nějakou dobu pracuji. Při návštěvě v továrně Michelin ve městě Stoke-on-Trent mi vedení a zaměstnanci vysvětlili svou podporu pro mobilizaci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

Proto jsem napsala ministrovi pro obchod a podnikání Spojeného království, Lordu Mandelsonovi, a prosila jsem ho, aby zvážil podání žádosti k EU o aktivaci fondu pro přizpůsobení. Připadá mi zcela jasné, stejně jako lidem, které jsem potkala v závodu Michelin, že tento fond je třeba realizovat co nejdříve. To je přesně důvod, proč byla založena EU – kolektivně pomáhat členským státům, a především jejich pracovníkům, v těžkých dobách.

Protože ve fondu nejde jen o vykupování společností, jde o podporu strategie, která povede k udržitelnému růstu a zaměstnanosti pro budoucnost. Díky tomu, že se zpráva zaměřuje na důležitost malých podniků pro hospodářskou obnovu a fond klade důraz na kvalifikace a vzdělávání, bude snadnější zajistit, aby byli lidé, kteří přijdou o práci, znovu začleněni do trhu práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Ke zdůvodnění, proč má být zřízen fond pro přizpůsobení se globalizaci, přistupujeme velmi kriticky. Vychází například z myšlenky, že globalizace jako taková je problém. Podle našeho názoru je globalizace cestou ke zvyšování prosperity, zvláště pro chudé, rozvojové země, pokud významní ekonomičtí hráči, jako jsou Evropská unie a Spojené státy americké, zreformují své protekcionistické postoje k obchodní politice v rámci Světové obchodní organizace.

Členské státy EU jsou schopny provádět vnitrostátní opatření na podporu odvětví, kterým je dle jejich názoru třeba finančně pomoci. Zvláštní fond EU by zaručil svévoli, neúčinnost, byrokracii a neodůvodněné výdaje. Jak má Komise vhodným způsobem rozhodnout, zda má globalizace škodlivý dopad na dané odvětví? Kromě toho nyní projednávané částky naznačují, že toto opatření je ze strany Evropské unie téměř možné považovat za marketingový tah EU.

Z výše uvedených důvodů jsme hlasovali proti dotčené zprávě.

 
  
  

- Zpráva: Dimitrios Papadimoulis (A6-0208/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně.(LT) Potřeba čistšího ovzduší byla uznána již před několika desítkami let a na vnitrostátní úrovni i na úrovni Evropské unie jsou přijímána opatření, mimo jiné v podobě mezinárodních úmluv.

Zlepšování kvality našeho ovzduší je nadále velkým úkolem, který musíme řešit. Problém znečištění ovzduší lze vyřešit pouze v dlouhodobém výhledu a v evropském rámci, zejména zintenzivněním přeshraničních opatření. Návrh Komise je nezbytný vzhledem k tomu, že je nutné se dále zaměřovat na emise těkavých organických sloučenin s cílem zlepšit regionální i místní kvalitu a společenskou hodnotu ovzduší, na úspěšné přejímání systémů VPR II na celém světě a na schopnost technologie omezovat emise při čerpání pohonných hmot o 95 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − Tento právní předpis je dalším příkladem toho, jak se Evropská unie zaměřuje na automobilový průmysl a jak se obvykle snaží zavést naprosto neúměrné právní předpisy pro řešení poměrně malého problému.

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin hlasoval pro prodloužení data, do kterého musí čerpací stanice splnit nová opatření pro omezení objemu benzinových par uvolňovaných do ovzduší při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů. Výbor hlasoval i pro snížení hraniční hodnoty objemu prodeje benzinu, aby do oblasti působnosti navrhovaného právního předpisu zahrnul mnohem více stanic.

Toto zaměření na malé nezávislé čerpací stanice by mělo smrtící účinek i na další místní podnikání, nevedlo by téměř k žádným přínosům pro životní prostředí a mohlo by i zvýšit výfukové emise, pokud by řidiči museli po uzavření místní čerpací stanice jezdit tankovat na vzdálenější místo. Náklady na modernizaci zařízení z hlediska kapitálových výdajů a ušlého obchodu v důsledku dočasného uzavření by byly podstatné.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o rekuperaci benzinových par. Benzin obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se uvnitř nádrže vypařují a vyplňují v nádrži volný prostor nad palivem. Při čerpání pohonných hmot do vozidla jsou tyto páry vytlačeny z nádrže přitékajícím palivem a nejsou-li zachyceny, unikají do ovzduší.

Cílem návrhu Komise je rekuperovat benzinové páry emitované do ovzduší při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů. Pro zlepšení kvality ovzduší je velice důležité instalovat na čerpacích stanicích systémy rekuperace benzinových par s vysokou účinností zachycování.

 
  
  

- Zpráva: Michael Cashman (A6-0077/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně.(LT) Transparentnost je základní zásadou Evropské unie. Jasně to stanoví článek 255 Smlouvy o založení Evropského společenství: „Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Komise a Rady.“

Stávající nařízení č. 1049/2004 bylo významným krokem k větší otevřenosti. Za šest let od svého provedení přispělo ke vzniku transparentnější kultury správy v evropských orgánech. Podle mého názoru otevřenost přispívá ke zvyšování legitimity orgánů v očích evropských občanů a zvyšuje jejich důvěru v tyto orgány.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE), písemně.(PT)? Transparentnost je základní zásadou Evropské unie. Rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům, což zvyšuje legitimitu orgánů v očích evropských občanů a současně pomáhá zvyšovat důvěru občanů v tyto orgány.

Nařízení přijaté v roce 2001 bylo nepochybně významným krokem tímto směrem, nyní je však třeba provést mnoho změn. Tyto změny zajistí, aby byl evropský rozhodovací proces srozumitelnější, zvýší míru transparentnosti a zlepší postupy orgánů.

Cílem této iniciativy je proto provést tato zlepšení. Přestože však existují některé příznivé návrhy, převažují nad nimi bohužel návrhy, které Evropský parlament považuje za škodlivé.

Většina pozměňovacích návrhů, které Parlament požadoval ve svém usnesení z dubna 2006, vlastně nebyla zohledněna, například návrhy týkající se možnosti, aby EP vykonával své právo demokratického dohledu prostřednictvím přístupu k citlivým dokumentům.

Proto podporuji návrh pana zpravodaje Cashmana na vrácení této iniciativy do Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně.(DE) Jakkoli jsou vyčleněny rozpočtové prostředky na veřejné rozpravy o Lisabonské smlouvě vedené ve všech jazycích, NE reformované Ústavě EU není akceptováno a existuje snaha bránit referendům. Jakkoli internetové stránky Evropské unie proklamují význam mnohojazyčnosti, vlastní design internetových stránek EU to neodráží. Stránky nepoužívají důsledně tři pracovní jazyky, němčinu, angličtinu a francouzštinu, jimiž můžeme oslovit většinu obyvatelstva. Ani současné předsednictví si nemyslí, že by to za tu práci stálo. Nyní si EU láme hlavu s přístupem ke svým dokumentům, současně však chce zrušit výběrová řízení ve vnitrostátním tisku, a tím i ve všech národních jazycích.

Ve zprávě se však objevují určité dobré cesty ke zlepšení přístupu k dokumentům, a proto jsem pro ni také hlasoval.

 
  
  

- Zpráva: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0120/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), písemně. (FR) Hlasoval jsem proti zprávě své řecké kolegyně ze Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů, paní Panayotopoulos-Cassiotouové, o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.

Moje hlasování bylo motivováno skutečností, že tato zpráva, jejímž cílem je úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, by vlastně vedla k vyloučení samostatně výdělečně činných řidičů z oblasti působnosti evropských právních předpisů o úpravě pracovní doby.

Se svými kolegy z řad sociálních demokratů sdílím názor, že nemůžeme přistoupit na dvojaké sociální právní předpisy: právní předpisy, které některé osoby chrání, ale přepravce staví stranou.

Přijetí návrhu Komise by znamenalo, že samostatně výdělečně činní řidiči by byli neúměrně diskriminováni oproti řidičům v pracovním poměru, které chrání evropské právní předpisy. Parlament naše výhrady vzal na vědomí. Nyní je na novém Parlamentu, který bude brzy zvolen, aby v příštím funkčním období vydal své rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zamítnutí návrhu Komise o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, protože si myslím, že je nepřijatelné a diskriminační, aby tento návrh vylučoval samostatně výdělečně činné řidiče.

Každý, kdo vykonává mobilní činnosti v silniční dopravě, musí být chráněn pravidly Společenství, jež omezují počet pracovních hodin týdně. Je to proto otázka ochrany zdraví a bezpečnosti těchto pracovníků i otázka zajištění bezpečnosti silničního provozu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. – (PT) Bylo velice důležité, že většina Parlamentu hlasovala pro náš návrh na zamítnutí návrhu směrnice o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, který předložila Evropská komise. Návrh směrnice byl z hlediska stávajícího stavu krokem zpět, pokud jde o skutečné osoby samostatně výdělečně činné i „falešné“ osoby samostatně výdělečně činné a o pracovní dobu, zejména při noční práci.

Náš návrh již byl předložen ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, kde byl většinou přijat. Zpravodajka (ze Skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů) však trvala na předložení zprávy plénu, aby pokračovala v útoku na základní práva pracovníků. Proto bylo odmítnutí v plénu tak důležité, protože současná směrnice zůstává v platnosti, což vyžaduje, aby byly i na pracovníky samostatně výdělečně činné uplatňovány stejné pracovněprávní předpisy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), písemně.(DE) Během rozpravy ve Výboru pro dopravu jsem předložil dva pozměňovací návrhy, které se týkají všech zaměstnanců v odvětví dopravy. Dle mého názoru je pro harmonizovanou sociální politiku a politiku zaměstnanosti v Evropě výhodou, že pracovní podmínky platí pro všechny pracovníky stejně. Myšlenka zahrnutí osob samostatně výdělečně činných do směrnice o pracovní době je nerealistická. Je prostě nemožné kontrolovat pracovní dobu osob samostatně výdělečně činných. Pokud jde o bezpečnost, platí pro všechny řidiče, včetně těch, kteří pracují jako osoby samostatně výdělečně činné, pravidla o době řízení a době odpočinku v autobusech a nákladních automobilech nad 3,5 tuny. Rozšířením pravidel o době řízení a době odpočinku i na řidiče nákladních automobilů pod 3,5 tuny by se toho pro bezpečnost udělalo víc. Komise by to měla zvážit, musí však předložit návrh. Doufám, že nový Parlament se těchto návrhů chopí.

 
  
MPphoto
 
 

  Pedro Guerreiro (GUE/NGL), písemně. (PT) Jsme rádi, že byl zamítnut návrh Evropské komise v čele s panem předsedou Durăo Barrosem, jehož cílem bylo vyloučit „osoby samostatně výdělečně činné“ pracující v silniční dopravě ze směrnice o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, a to na základě našeho návrhu, aby byl návrh Komise zamítnut.

V únoru jsme ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch předložili návrh požadující zamítnutí této nepřijatelné iniciativy ze strany Evropské komise.

Je to nejlepší možná odpověď na další pokus o posílení soutěže a vykořisťování pracovníků v silniční dopravě, který ohrožuje jejich pracovní práva a bezpečnost silničního provozu.

Musíme hájit a zlepšovat práva a pracovní podmínky pracovníků v silniční dopravě tím, že budeme bojovat s nejistotou zaměstnání, dodržovat doby odpočinku – bez jakékoli ztráty mzdy – a zajišťovat dodržování pracovněprávních předpisů či kolektivních smluv existujících v každém členském státě.

Potřebujeme, aby byla pravidla o pracovní době a době řízení a době odpočinku uplatňována stejně na všechny řidiče z povolání včetně řidičů samostatně výdělečně činných, a aby se tak zajistila jejich bezpečnost a bezpečnost silničního provozu a zabránilo se nadměrně dlouhé pracovní době a nepřiměřeným dobám odpočinku či metodám práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písemně. (FR) Zpráva paní Panayotopoulos-Cassiotouové doporučuje zamítnutí návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.

Hlasoval jsem pro tuto zprávu, jejímž cílem je zamítnutí návrhu Evropské komise, který neumožní nápravu nedostatků zjištěných při provádění a monitorování pravidel týkajících se doby řízení a doby odpočinku, přímo spojených s bezpečností a sociálními právy. Dále zde není nijak vyjasněna oblast působnosti směrnice a možné způsoby monitorování. V každém případě musí výhradní odpovědnost v této oblasti převzít členské státy.

A konečně tento návrh nijak lépe nedefinuje pojem „mobilních pracovníků“ nebo „řidičů samostatně výdělečně činných“, a z dobrého důvodu, protože právě tady leží skutečná výzva dané směrnice. Měli bychom z této směrnice vyloučit všechny samostatně výdělečně činné řidiče? Otázka zůstává otevřená, protože problém je složitý.

Skutečně existuje rozšířená praxe, že řidiči pracují jako „falešně“ samostatně výdělečně činní, a ve skutečnosti jsou zaměstnáni u společností, které z důvodů rentability obcházejí pravidla týkající se doby řízení a odpočinku.

 
  
MPphoto
 
 

  Mary Lou McDonald (GUE/NGL), písemně. − Existuje řada důvodů, proč bylo třeba návrh Komise na vyloučení samostatně výdělečně činných řidičů z této směrnice zamítnout.

Při hlasování o zamítnutí návrhu Komise jsem hlasovala pro bezpečnost na silnicích, pro odstranění diskriminace z hlediska zdraví a bezpečnosti a mzdových i pracovních podmínek řidičů a pro zajištění rovných podmínek pro zaměstnavatele a zaměstnance v odvětví silniční dopravy.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písemně.(EL) Hlasoval jsem pro pozměňovací návrh 54, protože to je důležitý politický vzkaz Komisi a Radě. Evropský parlament podporuje práva řidičů a odmítá jakoukoli soutěž mezi zaměstnanými a samostatně výdělečně činnými řidiči. Tímto návrhem by samostatně výdělečně činní řidiči byli vyňati z oblasti působnosti stávající směrnice a poprvé by v evropské legislativě došlo k pokusu o rozlišení mezi „skutečnými“ a „falešnými“ osobami samostatně výdělečně činnými. To je však nedokonalé rozlišení, které by mohlo otevřít bránu různým výkladům ostatních ustanovení práva Společenství. Je to vítězství pro bezpečnost silničního provozu a sociální Evropu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bilyana Ilieva Raeva (ALDE), písemně. – (BG) Směrnice Evropského parlamentu a Rady o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, která byla zamítnuta hlasy Skupiny sociálních demokratů v Evropském parlamentu, Skupiny Zelených/Evropské svobodné aliance a extrémní levice, povede ke snížení konkurenceschopnosti samostatně výdělečně činných mobilních pracovníků.

Nezodpovědné zamítnutí návrhu Evropské komise znamená, že již nemá smysl, aby osoby samostatně výdělečně činné ve své činnosti pokračovaly. Již si nemohou samy svobodně určovat délku své pracovní doby.

Takový předpis neexistuje v žádném jiném odvětví. Toto rozhodnutí bude mít nezvratný škodlivý dopad na konkurenceschopnost evropské ekonomiky.

Na rozdíl od zaměstnanců nepracují osoby samostatně výdělečně činné v odvětví dopravy na základě pracovní smlouvy, ale svobodně si určují své zákazníky a zásilky. Jejich výdělek nezávisí na jejich pracovní době jako v případě zaměstnanců, ale na počtu a druhu zásilek. Určování jejich pracovní doby podle nové směrnice omezuje jejich „podnikatelskou“ svobodu.

V důsledku dnešního hlasování byly členské státy zbaveny možnosti definovat vlastní časový rámec určující dobu noci, a tedy i možnost maximalizovat počet pracovních hodin pro přepravu cestujících či zboží podle různých podmínek denního světla v různých členských státech.

Zamítnutí směrnice ohrožuje konkurenceschopnost. Nejvíce budou zasaženi malí dopravci a živnostníci. Budou nuceni zavést požadavky platné pro zaměstnance velkých přepravních firem, což nevyhnutelně ohrozí jejich postavení na trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně.(EL) Zamítnutí návrhu směrnice, který předložila Komise, je manévrem sil „evropské jednosměrky“ před evropskými volbami. Řecká komunistická strana se od samého počátku stavěla proti návrhu Komise a hlasovala proti němu v příslušném výboru Evropského parlamentu i v plénu. Informovala pracovníky a podporovala jejich demonstrace. Výjimka pro osoby samostatně výdělečně činné slouží jen monopolním společnostem v odvětví dopravy; poškozuje zájmy pracovníků a samostatně výdělečně činných pracovníků a vytváří obrovská rizika pro bezpečnost silničního provozu. Ještě zhorší pracovní podmínky řidičů, prodlouží pracovní dobu / dobu řízení až na 84 hodin týdně a ještě zesílí vykořisťování pracujících řidičů.

Demonstrace pracovníků a jejich strach z toho, že by byli při evropských volbách zbaveni moci, donutily velkou části poslanců Evropského parlamentu ze stran podporujících evropskou jednosměrku hlasovat proti návrhu. Pracovníci však musí vědět, že se monopolní skupiny budou snažit své požadavky prosadit tím, že najdou kapitalistické strany ochotné je uspokojit. Tento výsledek poukazuje na moc a význam boje pracujících. Upozorňujeme však na to, že tento úspěch může být pomíjivý, pokud se hnutím pracujících a domácím hnutím nepodaří zorganizovat protiútok a stanovit podmínky pro radikální změny na úrovni moci a hospodářství.

 
  
  

- Zpráva: Diana Wallis (A6-0118/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písemně. (SV) My, švédští sociální demokraté, jsme se rozhodli hlasovat pro kompromis vyjednaný s Radou, protože z našeho výkladu vyplývá, že nepříznivý dopad na švédský lov, kterého jsme se obávali, je vyloučen výjimkou v čl. 3 odst. 2. Byli jsme zděšeni obrázky z kanadského lovu tuleňů.

Většina spotřebitelů by proto odmítla produkty lovu tuleňů, který zdaleka nesplňuje požadavky odpovídající těm, které platí pro švédský lov, vede k zbytečnému utrpení a probíhá ve velkém měřítku za nekontrolovaných podmínek.

V principu jsme proti tomu, aby EU přímo či nepřímo zasahovala do otázek lovu, který je vnitrostátní věcí, zvláště pokud to může narušit dobře fungující švédská pravidla. V tomto případě jsme se rozhodli podle celkové situace. Za daných okolností jsme přijali kompromis, protože vysílá jasný vzkaz, že podle Parlamentu není přijatelné, aby lidé zacházeli se zvířaty jakkoli, jak se jim zlíbí.

 
  
MPphoto
 
 

  Šarūnas Birutis (ALDE), písemně.(LT) Jsem plně přesvědčen, že lov tuleňů musí být zakázán, s určitými výjimkami pro místní komunity. Neměli bychom přehlížet skutečnost, že různé průzkumy veřejného mínění v jednotlivých členských státech EU prokazují, že velká většina občanů EU je proti rozsáhlému komerčnímu lovu tuleňů a jeho metodám. Kromě toho je jasná většina občanů pro úplný zákaz obchodování výrobky z tuleňů.

 
  
MPphoto
 
 

  Niels Busk, Anne E. Jensen a Karin Riis-Jørgensen (ALDE), písemně. (DA) Hlasovali jsme proti návrhu na zákaz obchodování výrobky z tuleňů a kompromisu uzavřenému mezi Parlamentem a Radou. Nevěříme, že zákaz obchodování výrobky z tuleňů zlepší životní podmínky zvířat a je podle nás politováníhodné, že návrh byl přijat, ačkoli nemá oporu ve Smlouvě.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písemně. − V této věci na mě velmi naléhaly skupiny ochránců práv zvířat a voliči, v zásadě jsem však ve věci zákazů něčeho velmi skeptický. Nakonec se sami spotřebitelé rozhodnou, zda budou výrobky z tuleňů kupovat či ne. Byl jsem hrdý na svůj přínos ke kampani za zákaz dovozu kožešin z koček a psů z Číny, ale dovoz výrobků z tuleňů je něco zcela jiného, odvozeného od tradiční kultury a staletí trvající praxe.

Býčí a kohoutí zápasy jsou odporná představení, ale EU uznává, že by v Evropské unii mělo být dovoleno jejich pokračování v regionech, kde existuje jejich nepřerušená tradice. Proto by bylo pokrytecké, kdyby EU zakazovala výrobky z tuleňů z Kanady na základě krutosti ke zvířatům. Také se nechci stavět proti Kanadě, která je velkým spojencem Evropské unie a sdílí naše společné hodnoty.

Odmítám krutost vůči zvířatům, jsem však přesvědčen, že tento problém byl záměrně překroucen, aby u poslanců Evropského parlamentu vyvolal emotivní odezvu. K takovým věcem bychom měli přistupovat vyváženějším a rozvážnějším způsobem.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o obchodování výrobky z tuleňů, protože vychází ze dvou věcí: zákaz obchodování určitými výrobky z tuleňů v Evropské unii a dodržování tradic a kultur původních obyvatel Arktidy.

Každý rok je při rozsáhlém komerčním lovu zabito zhruba 900 000 tuleňů (toho číslo není upraveno o neevidované nebo nevykázané případy zabití), z nichž 60 % připadá na Kanadu, Grónsko a Namibii. Norsko a Rusko jsou další dvě hlavní země, které provádějí velký komerční lov tuleňů. V rámci Společenství se v malém rozsahu účastní lovu tuleňů Švédsko, Finsko a Spojené království (Skotsko), zejména v rámci správy rybolovných zdrojů a ochrany před škůdci.

Jsem přesvědčena, že tato dohoda ochrání tuleně před krutostí a současně bude chránit i kulturu komunit Inuitů. Rovněž věřím, že toto nařízení zajistí ukončení bezohledného obchodování a že budou vypracována harmonizovaná pravidla, která změní celý vnitřní trh.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písemně. − Když jsem byl před 25 lety poprvé zvolen do Evropského parlamentu, bylo to krátce po „prvním zákazu“ obchodování výrobky z tuleňů v roce 1983. Bohužel i přes přezkumy této problematiky, které při četných příležitostech proběhly, se stále jedná o nedokončenou otázku.

Situace o čtvrtstoletí později není o mnoho lepší než v roce 1983. Stále vidíme stovky tisíc tuleňů pobíjených v Kanadě tím nejkrutějším a nejbrutálnějším způsobem. Snad bude dnešní hlasování dostatečně většinové, aby konečně dosáhlo toho, co jsme již před 25 lety považovali za vyřešené. Ani já ani tuleni nechceme, abychom to řešili ještě v roce 2034.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE-DE), písemně.(DE) Osobně považuji za politováníhodné, že skupiny nepřijaly návrhy výboru, které byly velice jasné. Zachování druhů – zejména tváří v tvář známým podmínkám zabíjení – vyžaduje rozhodná a nekompromisní opatření. Pracovní místa spojená s tímto podnikáním lze snadno přeorientovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE-DE), písemně. – (PL) Rozhodnutí Evropského parlamentu o zákazu obchodování výrobky z tuleňů v Evropském společenství je krokem, který směřuje k ukončení brutálních metod, které některé země používají pro snižování počtu těchto zvířat. Návrh usnesení je odpovědí na obavy veřejnosti o dobré životní podmínky zvířat při zabíjení a stahování tuleňů.

Text nařízení dovoluje několik výjimek, jež jsou v některých případech nutné. Zvláště to zahrnuje výjimku ze zákazu, která dovoluje výrobky z tuleňů, které získávají inuitské komunity pomocí tradičních metod lovu jako prostředek k zajištění živobytí.

Jsem ráda, že Evropský parlament deklaroval svou podporu přijetí tohoto nařízení tak jasnou většinou. Je to ze strany evropských orgánů velmi jasný signál, že občané Evropy nesouhlasí s brutálním zacházením se zvířaty a jejich zabíjením.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman a Thomas Wise (NI), písemně. − Chápeme a sdílíme obavy z obchodování s výrobky z tuleňů. Nijak nám nevadí zákaz výrobků z tuleňů v jednotlivých státech, ale jsme přesvědčeni, že by to měla být věc pro jednotlivé státy a nikoli pro Komisi. Proto jsme nemohli tento návrh podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písemně. – (PL) V současném funkčním období věnoval Evropský parlament poměrně značnou pozornost ochraně zvířat.

Zavedení zákazu obchodování určitými výrobky z tuleňů v Evropské unii tuto ochranu nepochybně posiluje. Je to zdroj uspokojení pro 425 poslanců Evropského parlamentu, které v této věci podepsali písemné prohlášení. Je třeba také připomenout, že ve svém usnesení Parlament vyjádřil přání respektovat kulturu a tradice původních obyvatel. Způsob, jakým se budou opatření na ochranu tuleňů v budoucnosti vyvíjet, bude záviset na mnoha činitelích v mezinárodním kontextu a v rámci WTO. Tato iniciativa poslanců Evropského parlamentu si nicméně zasluhuje souhlas a podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (PSE), písemně. − Jsem velmi ráda, že jsme hlasovali pro zákaz obchodování s výrobky z tuleňů v Evropské unii.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE-DE), písemně. − (NL) V lednu 2007 se Belgie stala první zemí, která zakázala všechny výrobky získané z tuleňů, a následně se k ní připojila řada dalších členských států. Belgické právní předpisy obsahují výjimku pro tradiční lov inuitských komunit, a proto jsem ráda, že dnes Evropský parlament následoval belgického příkladu. Návrh na povolení dovozu výrobků z tuleňů s požadavkem na označování naši podporu nezískal. Pokud obchodníci s kožešinami z Kanady, Grónska, Namibie a Ruska již nebudou prodávat tulení kožešiny na jednom z největších trhů světa, bude to znamenat obrovský krok vpřed k dobrým životním podmínkám tohoto druhu. Kromě toho je zákaz nejúčinnějším způsobem ukončení nehumánních praktik, jejichž obětí se každoročně stanou stovky tisíc zvířat.

Podle mého názoru je správným přístupem naprostý zákaz. Z tohoto důvodu jsem zprávu paní Wallisové podpořila.

 
  
  

- Zpráva: Neil Parish (A6-0240/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Hlasoval jsem pro zprávu.

Směrnice 86/609/EHS dosud zaručovala ochranu zvířat používaných pro vědecké účely: ihned po svém vydání byla tato směrnice různými způsoby provedena a uplatněna v různých členských státech. Musíme však předložit navrhovanou změnu této směrnice, abychom zaručili celkovou jednotnost záměrů v rámci Evropy i větší ochranu laboratorních zvířat používaných pro vědecké účely spojené se zdravím lidí a zvířat.

Nejdůležitější z mnoha pozměňovacích návrhů, které by měly být provedeny a které jsou, jak doufáme, v souladu s ideály Komise, jsou následující: 1) zřízení etického výboru pro dobré životní podmínky zvířat; 2) rozšíření pojmu laboratorní zvířata na různé druhy bezobratlých a plody v třetím trimestru vývoje a nebo na larvy a zvířata používaná v základním výzkumu a v rámci vzdělávání a odborné přípravy; 3) používání zvířat jen k experimentům, pro něž byla konkrétně odchována; 4) zkoumání alternativních metod místo testování na zvířatech pro minimalizaci počtu používaných zvířat; 5) potvrzení skutečnosti, že hlavním cílem členských států by mělo být zlepšit metody chovu pro minimalizaci utrpení zvířat; 5) částečné nebo úplné používání anestezie.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Roland Clark a Nigel Farage (IND/DEM), písemně. − Ačkoli tato zpráva obsahuje řadu věcí, s nimiž by moje strana (UKIP) souhlasila, je znehodnocena svým nelegitimním a nedemokratickým původem z mašinerie EU. V důsledku toho ji nemohu podpořit.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE-DE), písemně. (FR) Text Evropské komise je nesmysl. Je to nesmysl z hlediska vědy, protože zdržuje a trestá výzkum, a nesmysl z hlediska lékařského výzkumu, protože vědci, kteří se uchylují k experimentům na zvířatech, denně pracují na objevu léků a postupů léčby, které budou zítra léčit nové pandemie.

A konečně je to nesmysl z hlediska hospodářského a sociálního. Zatímco naše farmaceutické skupiny budou mít zákaz provádění výzkumu, laboratoře mimo Evropskou unii v něm budou moci pokračovat! Parishova zpráva naštěstí obnovuje rovnováhu, protože já nepodpořím nic, co oslabuje konkurenceschopnost našeho průmyslu nebo pobízí k přemisťování podniků.

 
  
MPphoto
 
 

  Konstantinos Droutsas (GUE/NGL), písemně.(EL) Návrh směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely je zaměřen více na dokončení jednotného vnitřního trhu, na hospodářskou soutěž a omezení nákladů v oblasti výzkumu než na ochranu zvířat.

Nadnárodní podniky požadují od výzkumu více a více zisku. Zvířata v něm používaná jsou obecně obětována a mučena na základě kritéria zvyšování zisků, které neslouží vědeckým požadavkům. Nikdo nemůže očekávat chování přátelské ke zvířatům od kapitalistů, jejichž motivací je vykořisťování a kteří se chovají nehumánně a hrubě i k lidem.

Výzkum vyžaduje experimenty pro řešení důležitých problémů veřejného zdraví a četných a dokonce neléčitelných chorob. Pro tento výzkum jsou zvířata často potřeba.

Ochrana zvířat však stejně jako ochrana veřejného zdraví vyžaduje boj proti monopolům, proti moci kapitálu, který chrání léky s patenty pro zajištění obrovských zisků z komercializace zdraví.

Vyžaduje boj, který osvobodí výzkum z okovů kapitálu a bude využívat vědecké poznatky k uspokojení základních potřeb.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Tento návrh se vztahuje na ochranu zvířat používaných ve vědeckém výzkumu souvisejícím se zdravím lidí či zvířat nebo s dobrými životními podmínkami zvířat. Každoročně je v Evropské unii použito pro vědecké účely zhruba 12 milionů zvířat včetně 12 000 subhumánních primátů.

Podle nové směrnice bude povinné posuzovat etické otázky a pro pokusy na zvířatech bude vyžadováno povolení. Tento návrh se nyní vztahuje i na některé druhy bezobratlých, plody v třetím trimestru vývoje a také na larvy a zvířata používaná v základním výzkumu a v rámci vzdělávání a odborné přípravy.

Proto jsem přesvědčena, že cílem návrhu je zlepšit ochranu zvířat používaných při experimentech a posílit pravidla o dobrých životních podmínkách zvířat na základě vývoje vědeckého výzkumu.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure (PSE), písemně. – (FR) Díky iniciativě Evropské komise, která umožňuje přezkum platné směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, může Evropská unie hrát rozhodnou úlohu ve výzkumu a vývoji testů a technologií, které nepoužívají zvířata. Kromě toho je nutné oblast působnosti této směrnice rozšířit. Některé z návrhů, které předložil Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova proti ochraně laboratorních zvířat, byly s tímto cílem v rozporu. Je nezbytné, aby tím evropský výzkum netrpěl; je třeba jej naopak rozvíjet. Nesmí se tak však dít na úkor dobrých životních podmínek zvířat nebo rozvoje a ověřování metod, jež nabízejí úplnou alternativu používání zvířat. Vývoj těchto alternativních metod vyžaduje určitý rozpočet. Kromě toho je nezbytné postupně utlumovat používání subhumánních primátů ve výzkumu, k tomuto účelu je nutné monitorování a je třeba zvýšit transparentnost v této věci.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), písemně.(FR) Bylo načase, aby dotčení partneři zvážili otázku dobrých životních podmínek zvířat používaných pro výzkumné účely a zákazu odchytu divokých opic pro účely odchovu, který vede k násilí, stresu při odchytu i chovu v zajetí, rozdělování rodinných skupin, tříštění sociálních skupin, dopadu na životní prostředí, narušování přirozené rovnováhy populace a odběru samic.

Proto podpoříme cíl, kterým je maximální využití zvířat chovaných k tomuto účelu, jejichž genetická a zdravotní anamnéza je známa, a která tak zajišťují konzistentnější a porovnatelnější údaje.

Pokud by na druhé straně normy upravující životní podmínky zvířat používaných pro účely výzkumu vedly k vývozu výzkumu, dopad by pak byl zjevnější v zemích, kde již platí přísná regulační kontrola, jako je Švýcarsko a Spojené království. Skutečností je, že v těchto zemích farmaceutický průmysl nadále prosperoval i přes 20 let přísné regulace. Regulace tedy neomezila úspěch tohoto odvětví. Kontroly dokonce zlepšily standardy vědeckých postupů. To proto potvrzuje obavy z vývozu výzkumu v důsledku takových předpisů.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (PSE), písemně. − Jsem zklamán stanoviskem Parlamentu k revizi celoevropských pravidel o testování na zvířatech. Nakonec jsem se rozhodl se hlasování o konečné zprávě zdržet. Jakkoli plně podporuji ustanovení o rozvoji a prosazování využití alternativ testování na zvířatech a tematický dvouletý přezkum využívání primátů, což obojí podle mě představuje zásadní prvek odpoutání výzkumu ze závislosti na zvířatech, zvláště primátech, postoj Parlamentu jako celek oslabil řadu důležitých ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat, která navrhla Komise.

Obavy, které v Parlamentu zavládly, se týkají možného odchodu výzkumu z Evropské unie, pokud bude na naše výzkumná zařízení kladeno příliš mnoho požadavků. Věřím však, že existují určité požadavky, které jsou nezbytné k tomu, abychom v Evropě mohli zajistit vysokou úroveň ochrany zvířat, a obávám se, že dnešní výsledek je s tímto uvažováním v rozporu. Z mého hlediska dvě zásadní otázky spočívaly v tom, že by se v Evropě měly přestat k chovným účelům používat opice odchycené ve volné přírodě a že je nezbytně nutné žádat u všech experimentů, které zahrnují zvířata, o povolení, čímž bychom utvrdili naši snahu nahrazovat a omezovat využívání zvířat k experimentům. Evropský parlament však dnes nevyužil možnosti zaujmout v oblasti ochrany zvířat důrazný postoj.

 
  
MPphoto
 
 

  Roger Knapman a Thomas Wise (NI), písemně. − Akceptujeme, že experimenty na zvířatech jsou někdy nezbytné, rovněž ale také chápeme a akceptujeme, že nezbytnost některých experimentů je pochybná. Podporujeme zdokonalení alternativních metod výzkumu a chtěli bychom, aby byly experimenty na všech živých zvířatech omezeny na naprosté minimum a prováděny podle nejpřísnějších možných humanitárních předpisů. Rovněž jsme však přesvědčeni, že rozhodnutí o této věci by mělo být záležitostí jednotlivých států, a proto bohužel nemůžeme hlasovat pro tento návrh v kontextu EU.

 
  
  

- Zpráva: Luis de Grandes Pascual (A6-0080/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro návrh o znečišťování moří z lodí, protože jsem přesvědčena, že je nezbytné tuto pokračující praxi v námořní dopravě řešit, jmenovitě nezákonné vypouštění znečišťujících látek z některých lodí do moře.

Věřím, že tento pozměněný návrh je naprosto nezbytný k prevenci ekologických katastrof a zhoršování kvality vody prostřednictvím trestních sankcí dostatečně přísných pro odrazení potenciálních znečišťovatelů.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Tato zpráva doporučuje změnu stávající směrnice o znečišťování moří z lodí. Účelem je umožnit uplatnění trestněprávních opatření v případě znečištění. Strana Junilistan podporuje opatření bránící znečišťování z lodí. Věříme však, že trestní právo je plně vnitrostátní záležitostí. Kromě toho by vypouštění látek z lodí v mezinárodních vodách mělo být řešeno na úrovni Organizace spojených národů. Proto jsme v konečném hlasování hlasovali proti návrhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písemně.(EL) Vychloubačná směrnice, kterou různé síly představovaly jako nástroj, který má trestat společnosti provozující lodní dopravu trestními sankcemi za znečišťování moří a chránit životní prostředí, dosáhla přesného opaku. Chrání loďařský kapitál před ukládáním sankcí. I tento nedokonalý návrh Komise je mrtvý po návrhu Evropského parlamentu netrestat méně závažné vypouštění znečišťujících látek z lodí. Naši lidé dobře vědí, co je méně závažné vypouštění, kdo je bude posuzovat a podle jakých kritérií. Například obyvatelé ostrova, kteří protestovali proti vraku lodi Sea Diamond, který je stále ve vodách ostrova, jsou otráveni odpověďmi EU a vlády Nové demokracie (stejné odpovědi dávala strana PASOK v případě trajektu Express Samina a ostatních), podle nichž vraky údajně nezpůsobují znečištění.

S únikovou možností méně závažného vypouštění znečišťujících látek z lodí zůstanou vlastníci lodí, provozovatelé, správci, agenti, pojistitelé, nájemci, vlastníci nákladu a lodí za trestnou činnost a ekologické katastrofy na moři nepotrestáni. Naopak budou jako obětní beránci velmi přísně postihováni námořníci.

 
  
  

- Zpráva: Anni Podimata (A6-0146/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandro Battilocchio (PSE), písemně. − (IT) Hlasoval jsem pro zprávu.

Hovoříme-li o politikách spotřeby energie, měla by Evropská unie při svém rozhodování brát jako vodítko prohlášení známého britského ekonoma Nicholase Sterna: „V době recese a vysokých cen ropy existuje větší motivace k investicím do energetické účinnosti. Výdaje na odvětví využívající obnovitelných zdrojů a ostatní nízkouhlíková odvětví by mohly pomoci stimulovat ekonomiku.“

Bylo by užitečné pokusit se vytvořit energetickou politiku schopnou omezit emise skleníkových plynů, dodržet dohody z Kjóta podle Kjótského protokolu a podpořit vedoucí úlohu Evropské unie v boji se změnou klimatu. Provádění tohoto protokolu by bylo velmi důležitým příspěvkem k zaměstnanosti i konkurenceschopnosti v hospodářské a sociální oblasti.

Ačkoli sdružení průmyslu a spotřebitelů posporují současnou směrnici 92/75/EHS o označování štítky, nelze říci, že by tato směrnice držela krok s technologickým vývojem a inovacemi, protože je především nutné vymanit se z tohoto stavu nečinnosti v celé Evropě, aby bylo možné v životech uživatelů otevřít nový rozměr.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE), písemně. (RO) Hlasovala jsem pro zprávu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku (v přepracovaném znění). Myslím, že je nutné poskytovat lepší informace o energetické účinnosti výrobků. Každá reklama propagující technické vlastnosti chladniček, praček nebo pečicích trub musí uvádět spotřebu energie daného výrobku.

Označování energetickými štítky pomáhá spotřebitelům posuzovat své náklady na energii při koupi elektrických přístrojů pro domácnost, jako jsou chladničky, pračky, sušičky nebo trouby. Výrobci musí uvádět spotřebu energie daného výrobku bez ohledu na to, zda jsou z energetického hlediska výrobky „účinnější“ (zelené) nebo „méně účinné“ (růžové).

Označování bude uplatněno i na komerční a průmyslové výrobky spotřebovávající energii, jako jsou chladírny nebo chlazené prodejní vitríny. Každý inzerát musí uvádět spotřebu a úspory energie.

Členské státy mohou přijímat stimulační opatření včetně daňového zvýhodnění pro mimořádně energeticky účinné výrobky.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro směrnici o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích. Ekologické otázky, a zejména energetická účinnost, nabývají nového významu a stávají se základem řešení změny klimatu. Cílem přepracování této směrnice je umožnit označování všech výrobků spojených se spotřebou energie v domácnosti i v komerčním a průmyslovém sektoru.

S ohledem na to, že je nezbytně nutné zvládnout změnu klimatu a že Evropská unie plánuje dosáhnout cíle spočívajícího ve zvýšení energetické účinnosti 20 % do roku 2020, jsem přesvědčena, že jednoduché, jasné a snadno rozeznatelné označování může spotřebitele přesvědčit, aby přijímali udržitelnější rozhodnutí, a napomůže prosazování energeticky účinnějších výrobků.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písemně. (SV) Strana Junilistan je přesvědčena, že řešení přeshraničních ekologických otázek je jedním z nejdůležitějších úkolů Evropské unie. Myslíme si, že pozměňovací návrhy jsou lepší než návrh Komise, pokud jde o to, jak dát konečným spotřebitelům šanci přijímat moudřejší rozhodnutí tím, že se zlepší informace o spotřebě energie a dopadu výrobků na životní prostředí.

Kriticky však hodnotíme určité konkrétní formulace v pozměňovacích návrzích, které se snaží regulovat evropskou energetickou politiku konkrétněji. Dobré úmysly pozměňovacích návrhů však vyvažují negativa, a proto jsme se rozhodli podpořit všechny pozměňovací návrhy.

 
Poslední aktualizace: 8. září 2009Právní upozornění