Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0180(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0185/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0185/2009

Συζήτηση :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0369

Συζητήσεις
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την έκθεση (A6-0185/2009) του κ. Wojciechowski, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, σχετικά με την πρόταση για μια οδηγία του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους (COM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)).

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εισηγητής. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, ο πολιτισμός μας είναι ένας πολιτισμός που χρησιμοποιεί ζώα. Θανατώνουμε δισεκατομμύρια ζώα για κρέας, δέρματα και για μια ποικιλία οικονομικών αναγκών. Μερικές φορές τα θανατώνουμε ακόμα και όταν δεν υπάρχει οικονομικός λόγος — για αθλήματα, όπως το κυνήγι ή για διασκέδαση, όπως στις ταυρομαχίες. Για εμένα η θανάτωση ζώων δεν είναι ούτε άθλημα, ούτε διασκέδαση, ούτε πολιτισμός, αλλά δεν θα επεκταθώ σε αυτό γιατί το αντικείμενο της συζήτησής μας είναι η θανάτωση ζώων για οικονομικούς λόγους.

Προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους. Είναι δυνατή; Είναι δυνατό να προστατεύσουμε ένα ζώο το οποίο πρόκειται να θανατώσουμε; Ναι, είναι δυνατό, κυρίως απαλλάσσοντάς το από άσκοπη ταλαιπωρία. Προστατεύοντας τα ζώα από την απάνθρωπη μεταχείριση, προστατεύουμε τον ίδιο μας τον ανθρωπισμό. Ο προτεινόμενος κανονισμός βελτιώνει το επίπεδο προστασίας των ζώων κατά τη θανάτωση και εισαγάγει υψηλότερα, καλύτερα τεχνικά πρότυπα και ευνοεί τον καλύτερο έλεγχο της εφαρμογής τους. Εισαγάγει μεγαλύτερη προσωπική ευθύνη για τον κατάλληλο χειρισμό των ζώων και επίσης εισαγάγει μια απαίτηση για τον διορισμό ενός ειδικού υπαλλήλου που θα είναι υπεύθυνος για την προστασία των ζώων σε εγκαταστάσεις που διενεργούν σφαγή. Ο νέος κανονισμός, στη θέση της παλαιάς οδηγίας του 1993, σημαίνει προφανή πρόοδο στην πραγματοποίηση της ιδέας της προστασίας των ζώων και συνεπώς ως εισηγητής υποστηρίζω τον κανονισμό.

Υπήρξαν αρκετοί τομείς οπού επικράτησε αντιδικία. ένα προφανές παράδειγμα είναι το ζήτημα της σφαγής σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό. Η βασική αρχή είναι να θανατώνονται τα ζώα αφού έχουν αναισθητοποιηθεί, αλλά επιτρέπεται μια εξαίρεση για θρησκευτικούς λόγους — θανάτωση χωρίς προηγούμενη αναισθησία για θρησκευτικούς λόγους. Αυτό αφορά τους πιστούς του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού, οι οποίοι θανατώνουν τα ζώα χωρίς να τα αναισθητοποιούν πρώτα. Οι τροπολογίες που είχαν ως στόχο τη συνολική απαγόρευση της σφαγής σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Τα μέλη της Επιτροπής είχαν την άποψη ότι μια τέτοια απαγόρευση θα ήταν ανεφάρμοστη.

Η Επιτροπή απέρριψε επίσης μια πρόταση που θα παρείχε σε κάθε κράτος μέλος το δικαίωμα να απαγορεύσει τη σφαγή σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό μέσω της δικής του νομοθεσίας. Αυτό περιλαμβάνεται στην Τροπολογία 28. Θα ήθελα να σημειώσω ότι υπερψήφιση αυτής της τροπολογίας σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν θα είναι σε θέση να απαγορεύσουν τη σφαγή σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό στις επικράτειές τους. Καταψήφιση της τροπολογίας σημαίνει επιστροφή στη θέση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, η οποία επιτρέπει την επιβολή απαγόρευσης της σφαγής σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

Ένα άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι η θέσπιση εθνικών κέντρων αναφοράς, τα οποία θα ιδρύονταν από κάθε κράτος μέλος. Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου απέρριψε την ιδέα στην Τροπολογία 64. Προσωπικά, πιστεύω ότι θα πρέπει να ιδρυθούν τέτοια κέντρα αναφοράς και ότι θα μπορούσαν να παίξουν επίσης έναν ρόλο στον έλεγχο της μεταχείρισης των ζώων κατά τη θανάτωση.

Θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή στις εισηγήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου που περιλαμβάνονται στην έκθεσή μου. Κατ' αρχήν τα μέτρα που εισαγάγουν υψηλότερα πρότυπα για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση θα πρέπει να λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ευγενής σκοπός της προστασίας των ζώων δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί χωρίς οικονομικό σχέδιο και χωρίς τη δημιουργία υλικών κινήτρων για την εισαγωγή υψηλών προτύπων.

Δεύτερον, η έκθεση προτείνει να ισχύουν τα βελτιωμένα πρότυπα όχι μόνο για παραγωγούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τους εισαγωγείς προϊόντων κρέατος στην Ευρώπη. Θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι η αγορά της ΕΕ θα προμηθεύεται μόνο ζωικά προϊόντα που προέρχονται από ζώα που θανατώθηκαν με τον τρόπο που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ.

Κυρίες και κύριοι, η τελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αφιερωμένη κατά μεγάλο μέρος στην προστασία των ζώων. Σήμερα αποφασίσαμε να απαγορεύσουμε την εισαγωγή προϊόντων από φώκιες που έχουν θανατωθεί με σκληρότητα, αποφασίσαμε να επιβάλλουμε υψηλότερα πρότυπα για την προστασία των πειραματόζωων και τώρα συζητάμε για υψηλότερα πρότυπα προστασίας των ζώων κατά τη θανάτωση. Χαίρομαι που το Κοινοβούλιο κάνει τόσα πολλά για την προστασία των ζώων και επίσης που αποτελώ μέρος των προσπαθειών. Το πνεύμα του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης είναι παρόν σε αυτήν την αίθουσα. Ας είναι παρόν και στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα τον εισηγητή, τον κ. Wojciechowski, που υποστήριξαν τα κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση.

Ειδικότερα, είμαι ευχαριστημένη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχτηκε τη γενικότερη προσέγγιση της πρότασης, που ήταν η διασφάλιση που είναι να διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία για ορθή μεταχείριση ων ζώων που ισχύει για τα σφαγεία θα είναι σύμφωνη με το πακέτο μέτρων υγιεινής που εγκρίθηκε το 2004.

Η τρέχουσα νομοθεσία για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή χρονολογείται από το 1993 και σαφώς δεν είναι σύμφωνη με τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της ασφάλειας τροφίμων, της υγείας των ζώων και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Σύμφωνα με την τρέχουσα πρόταση, οι χειριστές σφαγείων θα πρέπει να καθιερώσουν τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, να ακολουθούν τους δείκτες ορθής μεταχείρισης για την αναισθησία και το προσωπικό θα πρέπει να λάβει εκπαίδευση επάνω στην ορθή μεταχείριση των ζώων.

Σχετικά με το θέμα της σφαγής σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό, θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή συμμερίζεται πλήρως την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ελευθερία θρησκείας και να υπογραμμίσω ότι η πρόθεση της Επιτροπής είναι να διατηρήσει το status quo σε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Η Συνθήκη δηλώνει σαφώς την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη πρακτικές που συνδέονται με τη θρησκεία κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής της Κοινότητας. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές πρακτικές που σχετίζονται με τη σφαγή σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό στα κράτη μέλη της Ένωσης.

Η Επιτροπή προτείνει ότι θα μπορούσε να παραμείνει η επικουρικότητα σε αυτόν τον τομέα. Λειτούργησε καλά τα τελευταία 15 έτη και θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά και στο μέλλον. Κατ' αυτήν την έννοια, μπορούμε να δεχτούμε κατά βάση, και υπό την προϋπόθεση επαναδιατύπωσης, τροπολογίες που αντικατοπτρίζουν την προσέγγιση της τρέχουσας νομοθεσίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας ενώ παράλληλα επιτρέπει στα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να διατηρήσουν αυστηρότερους κανόνες. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να σημειώσω ότι φαίνεται να υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο σε αυτά τα θέματα.

Τώρα θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για την πρακτική της σφαγής για ιδιωτική κατανάλωση. Σήμερα επιτρέπεται η σφαγή ζώων για ιδιωτική κατανάλωση εκτός σφαγείων (εκτός των βοοειδών), αλλά οι χοίροι , τα πρόβατα και τα αιγοειδή πρέπει να έχουν αναισθητοποιηθεί προηγουμένως. Ορισμένοι πολίτες στα κράτη μέλη σφάζουν χοίρους για τα Χριστούγεννα και αρνιά για το Πάσχα. Η διατήρηση αυτών των παραδόσεων είναι σημαντική για την Επιτροπή αλλά δεν υπάρχει λόγος να υποβαθμιστεί η αναισθησία των ζώων, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο την ορθή μεταχείριση των ζώων. Συνεπώς η Επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να προηγείται αναισθησία όταν θανατώνονται χοίροι ή αρνιά εκτός σφαγείων.

Ένα άλλο σημείο της πρότασης σχετίζεται με την ίδρυση ενός εθνικού κέντρου αναφοράς. Πιστεύουμε ότι αυτό το στοιχείο είναι βασικό προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων. Στα σφαγεία, εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές διενεργούν ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων, ειδικά σε πτώματα. Διαθέτουν περιορισμένο χρόνο και περιορισμένες δυνατότητες για να αξιολογήσουν τις παραμέτρους της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Σήμερα, οι συσκευές αναισθησίας είναι πολύπλοκες και δύσκολο να αξιολογηθούν σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους ως προς την ορθή μεταχείριση. Τα εθνικά κέντρα αναφοράς θα καλύψουν την ανάγκη για τεχνική και επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη σφαγή και η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η απαίτηση θα πρέπει να διατηρηθεί στην πρόταση.

Η Επιτροπή πιστεύει επίσης ότι τα πιστοποιητικά ικανότητας που απαιτούνται για το προσωπικό των σφαγείων θα πρέπει να χορηγούνται μετά από ανεξάρτητες εξετάσεις. Αυτό το σύστημα έχει αναπτυχθεί σε άλλους τομείς της ορθής μεταχείρισης των ζώων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όπου έχει εφαρμοστεί με ορθό τρόπο, είχε καλά αποτελέσματα. Για αυτόν το λόγο θα πρέπει να επεκταθεί σε όλα τα σφαγεία της ΕΕ.

Ζώα θανατώνονται επίσης σε μεγάλους αριθμούς εκτός των σφαγείων προκειμένου να ελεγχθεί η εξάπλωση ασθενειών. Είναι αλήθεια ότι ισχύουν ήδη απαιτήσεις για σκοπούς υγείας των ζώων, αλλά οι σημερινές απαιτήσεις δεν συνδέονται με την ορθή μεταχείριση των ζώων. Κάποιοι πιστεύουν πως οι μαζικές σφαγές για σκοπούς ελέγχου ασθενειών θα πρέπει να εκτελούνται με τον πλέον ανθρώπινο τρόπο. Η διαφάνεια, που σημαίνει ορθή αναφορά, είναι για αυτόν το λόγο βασική. Επιπλέον, η προηγούμενη εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις επείγουσας ανάγκης έχει δείξει ότι έχει αποφασιστική σημασία να συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές και σφάλματα που πιθανόν έχουν συμβεί. Ο ορθός έλεγχος και η αναφορά σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων θα πρέπει να απαιτούνται σε περιπτώσεις μαζικής σφαγής.

Θα καλωσόριζα λοιπόν ιδιαίτερα την υποστήριξή σας για την πρόταση της Επιτροπής. Εάν εγκριθεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει το δυναμικό να ηγηθεί και να καινοτομήσει σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με την ορθή μεταχείριση των ζώων.

 
  
MPphoto
 

  Jens Holm, συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων . (SV) Κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμυρίων ζώα – χοίροι, αγελάδες, πρόβατα, κότες, άλογα και άλλα ζώα – σφάζονται και μεταφέρονται στην Ευρώπη. Επιπλέον, σφάζονται 25 εκατομμύρια γουνοφόρα ζώα. Αυτό συνεπάγεται τρομακτική δυστυχία για τα ζώα. Φυσικά, η καλύτερη λύση θα ήταν να μην τα τρώμε καθόλου και να μην φοράμε ζώα με τη μορφή γούνας.

Ωστόσο, αυτός ο κανονισμός δεν έχει σχέση με αυτό, αλλά με το πώς θα μειώσουμε τη δυστυχία των ζώων στα σφαγεία. Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός αλλά θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρή σε αρκετά σημεία. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ψηφίσαμε μέσω της γνωμοδότησής μου, στην οποία απαιτούμε, μεταξύ άλλων, μικρότερους χρόνους μεταφοράς και αναμονής στα σφαγεία, επένδυση σε κινητά σφαγεία, να συμπεριληφθούν τα γουνοφόρα ζώα σε αυτόν τον κανονισμό, τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν περισσότερο και να έχουν αυστηρότερους όρους και οι επιθεωρητές της ορθής μεταχείρισης των ζώων και τα προτεινόμενα εθνικά κέντρα αναφοράς για την ορθή μεταχείριση των ζώων να είναι ανεξάρτητα και να τους δοθούν μεγαλύτερες εξουσίες.

Είναι ευχάριστο το ότι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου υποστηρίζει την πρότασή μας για τα κινητά σφαγεία και τη συμπερίληψη των γουνοφόρων ζώων. Ωστόσο, ανησυχώ ιδιαίτερα για αρκετές άλλες τροπολογίες που προτάθηκαν από αυτήν την επιτροπή και από μεμονωμένους Βουλευτές. Είναι ατυχές ότι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου διέγραψε τελείως τα προτεινόμενα χρονικά όρια για τη μεταφορά στα σφαγεία και τους χρόνους αναμονής εντός του σφαγείου. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε υπέρ της Τροπολογίας 125 που προτείνεται από την http://www.guengl.eu ώστε να ξανακερδίσουμε αυτές τις απαιτήσεις. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θέλει να διαγράψει την πρόταση για τα εθνικά κέντρα αναφοράς για την ορθή μεταχείριση των ζώων. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προχωρήσουν περισσότερο και να έχουν περισσότερο φιλόδοξες διατάξεις από αυτές που προτείνονται εδώ. Σας προτρέπω να ψηφίσετε υπέρ της Τροπολογίας 124. Τέλος, ανησυχώ βαθύτατα για το γεγονός ότι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου δεν θέλει να επιτρέψει στα κράτη μέλη που αυτήν τη στιγμή απαγορεύουν εντελώς τη θανάτωση χωρίς προηγούμενη αναισθησία, να διατηρήσουν αυτήν την απαγόρευση. Αυτή είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, της χώρας μου, της Σουηδίας. Έχουμε βρει μια ισορροπία μεταξύ της θρησκευτικής παράδοσης και της ορθής μεταχείρισης των ζώων με την οποία συμφωνεί ο περισσότερος κόσμος. Σας παρακαλώ να καταψηφίσετε την Τροπολογία 28, όπως προτείνεται από τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 

  Sebastiano Sanzarello, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά ευτυχή σύμπτωση εναπόκειται σε εμένα να μιλήσω απόψε για τελευταία φορά, τουλάχιστον για αυτήν τη βουλευτική περίοδο, υπό την προεδρεία σας, η οποία νομίζω πως είναι η τελευταία σας προεδρεία, δεδομένου ότι αποφασίσετε να μην θέσετε πάλι υποψηφιότητα. Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος που μπορώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου, κ. Cocilovo, για όσα έχετε κάνει σε αυτήν κοινοβουλευτική περίοδο και για τον σεβασμό που εμπνέετε σε όλους τους Βουλευτές και όχι μόνο στην ιταλική αντιπροσωπεία. Εξελέγην στην ίδια περιφέρεια με εσάς, είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά αισθάνομαι ότι οφείλω να σας ευχηθώ ένα επωφελές πολιτικό μέλλον, ενεργώντας για το συμφέρον της χώρας μας, αλλά και της Ευρώπης.

Τώρα θα έρθω στο θέμα. Πιστεύω ότι εμείς στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου έχουμε κάνει εξαιρετική εργασία. Αφού ακούσαμε συμβούλους και αφού ακούσαμε διάφορες επαγγελματικές ομάδες, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε το κείμενο που μας δόθηκε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κάνοντάς το περισσότερο εφαρμόσιμο και συνεπές, περιφρουρώντας ότι αφορά την έκφραση και το δικαίωμα στις θρησκευτικές πρακτικές, σε όλες τις εκφάνσεις τους. Υπήρξαν κάποιες αντιφάσεις, διότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δήλωσαν και διαβεβαίωσαν ότι θα περιφρουρούσαν τη σφαγή σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό, αλλά κάποιες υποχρεώσεις το κατέστησαν αδύνατο στην πράξη – αναφέρομαι στο κρέμασμα ανάποδα και το πολυσυζητημένο θέμα της αναισθησίας.

Από τη διαλεκτική πλευρά, φαίνεται ως σκληρότητα, αλλά τι ενέχει ουσιαστικά: μια αποφασιστική τομή έχει το ίδιο επίπεδο πόνου με την αναισθησία, η οποία επιτελείται με ένα πιστόλι με διατρητική ράβδο στο μέτωπο, μετά από το οποίο δεν υπάρχει άλλος πόνος, μετά από το οποίο θα ήταν περαιτέρω σκληρότητα να αναισθητοποιούντα τα ζώα όταν έχει γίνει η τομή στον λαιμό τους. Για αυτό δεν πιστεύω ότι τα ζώα αντιμετωπίζονται με σκληρότητα εάν δεν αναισθητοποιηθούν αφού έχει γίνει η τομή στον λαιμό τους.

Ο Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρει ότι εφόσον υπάρχει σύγκρουση με τα δικαιώματα των ζώων, τότε προηγούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, με άλλα λόγια το δικαίωμα για θρησκευτικές πρακτικές και όχι μόνο μουσουλμανικές, όχι μόνο ιουδαϊκές αλλά και χριστιανικές πρακτικές – όπως συζητήσαμε σε έκταση στην Επιτροπή – θα πρέπει να προστατεύονται και μάλιστα πλήρως. Και κυρίως επειδή, δεδομένου ότι έχουμε αμοιβαίες σχέσεις με χώρες που δεν είναι μέλη, οι άνθρωποι που ανήκουν σε κάποιους τύπους θρησκειών δεν θα μπορούν διαφορετικά να καταναλώνουν κρέας στην Ευρώπη διότι δεν μπορεί να παραχθεί στην Ευρώπη και δεν μπορεί να εισαχθεί. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι δίκαιο.

 
  
MPphoto
 

  Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. (ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως ακούσαμε ήδη πρόταση που συζητάμε σήμερα, αντικαθιστά μια οδηγία ή οποία είναι πλέον παρωχημένη λόγω της τεχνολογικής προόδου και εισάγει έναν νέο κανονισμό ο οποίος θα παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμόζονται ενιαία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι απαιτήσεις της Κοινότητας σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων.

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και δεδομένου ότι η συμμόρφωση με κανονισμούς μπορεί να βλάψει τον ανταγωνισμό, θα εισαγάγει παρόμοια πρότυπα ανταγωνισμού για όλους τους επιχειρηματίες της Κοινότητας. Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, η οποία αποφάσισε να εξαιρέσει τις μικρές επιχειρήσεις από κάποιες απαιτήσεις, αύξησε την ευθύνη για τις υπόλοιπες μεγάλους επιχειρήσεις – αυτό είναι το κείμενο που συζητάμε σήμερα – και επιπλέον, δημιούργησε τη θέση του υπαλλήλου υπεύθυνου για την ορθή μεταχείριση των ζώων στις μεγάλες εταιρείες.

Η έκθεση που συζητάμε βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής σε βασικά θέματα. Ένα παράδειγμα είναι ότι δεν προσπαθεί πλέον να τροποποιήσει μέσω αυτής της πρότασης τις τρέχουσες διατάξεις για τη μεταφορά ζώων που σχετίζονται με τους συνολικούς χρόνους μεταφοράς – κάτι που είχαμε θεωρήσει απολύτως απαράδεκτο – και διατηρεί την τρέχουσα απαγόρευση για τη μεταφορά ζώων των οποίων κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σημαίνουν ότι δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά.

Επιπροσθέτως, διορθώνει και αποσαφηνίζει τις ευθύνες των εταιρειών σε σχέση με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ορθής μεταχείρισης: οι επιχειρήσεις, αντί για τους εργαζομένους, είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κανονισμών.

Τέλος, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να λάβετε υπόψη σας ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν δύο νομικά συστήματα μεταξύ των διαφορετικών χωρών και περιοχών που να είναι όμοια, το καθένα είναι διαφορετικό. Τα εθνικά κέντρα αναφοράς που προτείνετε και στα οποία αναφερθήκατε στην ομιλία σας, εφόσον εφαρμοστούν όπως προτείνει η Επιτροπή στην πρότασή της, ενέχουν τη δημιουργία 17 εθνικών κέντρων αναφοράς στην Ισπανία και όχι ενός μόνο εθνικού κέντρου αναφοράς. Στην Ισπανία οι κεντρικές κυβερνητικές εξουσίες έχουν αποκεντρωθεί στις αυτόνομες κοινότητες και έτσι θα ήμασταν αναγκασμένοι να ιδρύσουμε 17 από αυτά τα εθνικά κέντρα που θεωρείτε δυνατά. Αυτό θα ήταν αστείο, ένα κέντρο για κάθε περιοχή. Για αυτόν το λόγο προτείνουμε να είναι υπεύθυνη η αρμόδια αρχή για να διασφαλιστεί ότι οι κανονισμοί εφαρμόζονται σωστά.

 
  
MPphoto
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση Wojciechowski σχετικά με την πρόταση για έναν κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση θίγει το πολύ σημαντικό θέμα της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Εμμέσως θέτει το ερώτημα κατά πόσο η σύγχρονη ανθρωπότητα είναι σε θέση να εγκαταλείψει τη σκληρότητα και να δημιουργήσει έναν νέο κόσμο αξιών, όπου υπάρχει ευαισθησία για τον πόνο, τη δυστυχία, το φόβο και την αγωνία για την απώλεια της ζωής και όχι μόνο σε σχέση με τους ανθρώπους αλλά και τα ζώα.

Δυστυχώς, παρά την εξέλιξη του πολιτισμού και της τεχνολογίας, κάθε χρόνο θανατώνονται δισεκατομμύρια ζώα και πτηνά, συχνά με σκληρότητα και ακόμα και χωρίς αναισθησία. Αυτό θέτει περαιτέρω ερωτήματα, σχετικά με το γιατί η συμπεριφορά ευφυών και μορφωμένων ανθρώπων προς τα ζώα είναι όπως των πρωτόγονων φυλών, που είναι καταδικασμένες να αγωνίζονται για την επιβίωσή τους. Τι πρέπει να κάνουμε για να το αλλάξουμε αυτό;

Σε αυτές τις ερωτήσεις η έκθεση δίνει απαντήσεις σε μεγάλο ποσοστό, αλλά δεν επιλύει πολλά θεμελιώδη προβλήματα, που συνδέονται, για παράδειγμα, με την νομοθεσία, τη σφαγή σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό και τη διαμόρφωση της συνείδησης της κοινωνίας. Αυτά τα προβλήματα συνεπώς μένουν να λυθούν από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το νέο Κοινοβούλιο. Ελπίζω πως η περαιτέρω εργασία για τη βελτίωση της ορθής μεταχείρισης των ζώων θα συνοδευτεί από τη συνειδητοποίηση πως τα ζώα είναι ζωντανά όντα, που μπορούν να αισθανθούν πόνο και δυστυχία. Ότι δεν είναι αντικείμενα και ότι οι άνθρωποι τους οφείλουν σεβασμό, προστασία και φροντίδα.

 
  
MPphoto
 

  Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω και τα δικά μου συγχαρητήρια στον εισηγητή μας, κ. Janusz  Wojciechowski, που αντιμετώπισε έναν εξαιρετικά πολύπλοκο και συναισθηματικά φορτισμένο φάκελο με αυτοπεποίθηση και χειρίστηκε πολλές αντικρουόμενες απόψεις. Σε αυτήν την ομιλία, η οποία είναι πιθανότατα η τελευταία μου ομιλία σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο, αξίζει να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι αυτό είναι αυτό που ονομάζω ένας κλασικός φάκελος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τεχνικός, είναι πολύπλοκος, έχει κάποια απόσταση από τους πολίτες μας, αλλά αξίζει να θυμηθούμε ότι η ορθή μεταχείριση των ζώων έχει μεγάλη σημασία για τους πολίτες μας και η δικαιοσύνη έχει μεγάλη σημασία για τους παραγωγούς μας, για τους καταναλωτές μας και για την αγορά μας.

Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι Τροπολογίες 45 και 46 που διασφαλίζουν ότι οι τρίτες χώρες που επιθυμούν να εξαγάγουν στην επικράτειά μας θα συμμορφώνονται με τα πρότυπά μας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο δίκαιης μεταχείρισης για τους παραγωγούς μας και για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις αγορές μας, συνεπώς είναι πολύ ευπρόσδεκτο.

Κατά την ίδια έννοια, η αναλογικότητα του μέτρου στις Τροπολογίες 65 ως 67 που παρέχουν τη δυνατότητα για επαγγελματική εκπαίδευση θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από τα μικρότερα σφαγεία και τις μικρότερες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα, οι παρεκκλίσεις που επιτρέπουν σε μικρά σφαγεία να εξαιρεθούν από την παρουσία του επιθεωρητή ορθής μεταχείρισης των ζώων.

Σχετικά με την σφαγή σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό, πιστεύω πως η κυρία Επίτροπος έχει απόλυτο δίκιο. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό σε αυτό το πακέτο, οπότε αυτό είναι καλά νέα για τους καταναλωτές. Αυτά είναι καλά νέα για την εμπιστοσύνη στην αγορά κρέατος της ΕΕ και είναι καλή δουλειά συνολικά. Τα συγχαρητήριά μου.

 
  
MPphoto
 

  Maria Petre (PPE-DE).(RO) Θα ήθελα κατ' αρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή και να τον ευχαριστήσω για την προσήνεια που έδειξε.

Συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής η οποία ορίζει ότι τα ζώα θα πρέπει να θανατώνονται μόνο με τη χρήση κάποιας μεθόδου η οποία θα διασφαλίζει άμεσο θάνατο ή μετά από αναισθησία, αποδεχόμενη ωστόσο μια εξαίρεση για τη σφαγή σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό. Επίσης υποστηρίζω τη μη εφαρμογή του κανονισμού είτε στην περίπτωση των ζώων που θανατώνονται για προσωπική κατανάλωση, σύμφωνα με τις παραδόσεις σημαντικών θρησκευτικών εορταστικών εκδηλώσεων, όπως το Πάσχα ή τα Χριστούγεννα και μόνο για μια περίοδο 10 ημερών πριν από αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Το προσωπικό που σχετίζεται με τη θανάτωση και άλλες σχετικές ενέργειες θα πρέπει να παρακολουθήσει κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα γίνονται κατά τον συνήθη τρόπο, με την απονομή ενός πιστοποιητικού ικανότητας.

Οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί που εισάγονται στον τομέα της προστασίας των ζώων είναι από τους πλέον αυστηρούς στον κόσμο. Έχουν σαν αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος παραγωγής και μπορεί επίσης να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό με κράτη των οποίων η νομοθεσία είναι λιγότερο αυστηρή σε αυτόν τον τομέα. Για αυτόν το λόγο καλώ την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα κρέατος ή άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ θα συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτό που θα θέλαμε να δούμε είναι να κάνει η Επιτροπή ελέγχους σε σφαγεία που έχουν εξουσιοδότηση να εξάγουν τα προϊόντα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνοντας, ότι εκτός από τα πιστοποιητικά υγείας που έχουν χορηγηθεί ήδη, γίνονται σεβαστοί και οι κανονισμοί για την προστασία των ζώων.

 
  
MPphoto
 

  Neil Parish (PPE-DE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την κυρία Βασιλείου για την εργασία της εδώ στο Κοινοβούλιο. Ανέλαβε τον φάκελο μόνο τα τελευταία δύο χρόνια περίπου και έχει κάνει μια εξαιρετικά καλή εργασία, συνεπώς τη συγχαίρω. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τον Janusz Wojciechowski για τη σύνταξη μιας πολύ καλής έκθεσης και για το ότι υπήρξε ένας πολύ καλός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας.

Πιστεύω ότι τα πρότυπα ορθής μεταχείρισης στην Ευρώπη έχουν εξαιρετική σημασία για το γεγονός ότι παράγουμε κρέας υψηλής ποιότητας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θανατώνεται με προσοχή και με υψηλά πρότυπα, τόσο για την υγιεινή όσο και για την ορθή μεταχείριση των ζώων. Καλωσορίζω την ιδέα των κινητών σφαγείων, διότι θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετικά καλά. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί στο παρελθόν έχει διακοπεί η λειτουργία πολλών μικρών σφαγείων στην Ευρώπη – αυτό έχει συμβεί και στο δικό μου κράτος μέλος – οπότε θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τους κατάλληλους κανονισμούς αλλά όχι τόσους πολλούς ώστε εν τέλει να κλείσουν.

Τώρα θα θίξω ένα επίμαχο θέμα. Πιστεύω πως τα ζώα γεννιούνται σε αυτόν τον κόσμο και εμείς οι άνθρωποι αποφασίζουμε πώς ακριβώς θα θανατωθούν. Νομίζω πως η επιτροπή πρέπει να αποφασίσει. Είτε αποδέχεστε τη θανάτωση σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό και το γεγονός ότι τα ζώα δεν αναισθητοποιούνται, οπότε τα ζώα στις άλλες χώρες που θέλουμε να θανατωθούν τα Χριστούγεννα θα περνούν από την ίδια διαδικασία ή θα υποστηρίξετε αυτό που πιστεύω εγώ ότι είναι το σωστό, και αυτό είναι ότι εμείς ως άνθρωποι αποφασίζουμε πώς θα πρέπει να θανατώνονται τα ζώα και ότι θα πρέπει να αναισθητοποιούνται πριν τη θανάτωση. Πιστεύω πως είναι σαφές πως αυτό πρέπει να γίνεται. Σε κάποια κράτη μέλη υπάρχει για τα ζώα αναισθησία που προηγείται και αναισθησία που έπεται και για τη σφαγή με τη μέθοδο halal και για την ιουδαϊκή. Αναρωτιέμαι γιατί δεν μπορεί να ισχύσει για ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε απολύτως ότι θα μεταχειριζόμαστε όλα τα ζώα με τον ίδιο τρόπο. Παρόλο που δέχομαι την επικουρικότητα, θέλω επίσης να δω την Επιτροπή ασκεί πίεση στα κράτη μέλη ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε κατάλληλη θανάτωση και αναισθησία στο μέλλον.

Επίσης, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα σε σχέση με τη σήμανση. Γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει σήμανση στα ζώα σχετικά με το πώς θανατώθηκαν; Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα με τη μέθοδο halal και την ιουδαϊκή σφαγή, τότε για ανησυχούμε για το αν δηλώνεται; Οπότε ας έχουμε σωστή σήμανση ώστε ο κόσμος να γνωρίζει τι αγοράζει στο μέλλον, διότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή γεωργία να έχει πολύ υψηλά πρότυπα.

 
  
MPphoto
 

  Μάριος Ματσάκης (ALDE). - Κύριε Πρόεδρε, το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας, δεν είναι δυνατόν, κατά την άποψή μου, να αγνοεί τους κανόνες και τους κανονισμούς των χωρών μας και δεν είναι δυνατόν να παραβιάζει τόσο κατάφορα τα πρότυπά μας σεβασμού της υγιεινής κατά τη θανάτωση και της ορθής μεταχείρισης των ζώων. Συνεπώς, δεν καταλαβαίνω γιατί στο όνομα της θρησκείας, θα πρέπει να ανεχόμαστε αναχρονιστικές, ανθυγιεινές και ακόμα και σαδιστικές θανατώσεις ζώων, που μερικές φορές γίνονται σε πανηγυρικές καταστάσεις, ενώπιον ενηλίκων και παιδιών.

Συνεπώς πιστεύω ότι τα ζώα θα πρέπει να θανατώνονται μόνο υπό τις ελεγχόμενες συνθήκες ενός εξουσιοδοτημένου και ελέγξιμου σφαγείου και κανένα ζώο δεν θα πρέπει να θανατώνεται χωρίς προηγούμενη αναισθησία. Η ελευθερία θρησκείας είναι ένα πράγμα, η πρόκληση όμως ανώφελου πόνου και η παραβίαση της υγιεινής είναι κάτι διαφορετικό. Οι κανόνες και οι νόμοι στην ΕΕ θα πρέπει να ισχύουν για όλους, ανεξαρτήτως θρησκείας.

 
  
MPphoto
 

  Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, πιστεύω ότι σε αυτήν τη συζήτηση το θέμα της ορθής μεταχείρισης των ζώων έχει περιοριστεί στο ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αναισθησία. Δεν πρόκειται για το ότι είμαι αντίθετος με την αναισθησία, απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αναισθησία εφαρμόστηκε αρχικά όχι χάριν της ορθής μεταχείρισης των ζώων, αλλά για οικονομικούς λόγους, για να υπάρχει η δυνατότητα σφαγής ζώων κατά την εργοστασιακή κτηνοτροφία, η οποία ενέχει μαζικές σφαγές σε σφαγεία, χωρίς να επηρεάζεται και να μειώνεται η ποιότητα του κρέατος λόγω της αγωνίας που προκαλεί η σφαγή.

Συνεπώς, αναφορικά με τη θανάτωση σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό πρόκειται για την υψηλή τέχνη της θανάτωσης χωρίς να υπόκεινται τα ζώα σε πρόσθετη δυστυχία, και αναφορικά με το θέμα της αναισθησίας στα σφαγεία, δεν πρόκειται μόνο για το αν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αναισθησία ή όχι, αλλά και για τη μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά και κατά το χρόνο αναμονής στα σφαγεία. Συμφωνώ με την άποψη του κ. Parish ότι για τη θανάτωση σύμφωνα με θρησκευτικό τελετουργικό θα πρέπει να υπάρχει ανάλογη σήμανση, ώστε οι καταναλωτές να ξέρουν τι αγοράζουν και τι υποστηρίζουν.

 
  
MPphoto
 

  Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση για την έκθεση Wojciechowski αντανακλά την ανησυχία του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του κοινού για την ορθή μεταχείριση των ζώων κατά τη θανάτωση. Η πρόταση της Επιτροπής εισαγάγει σημαντικές καινοτομίες τις οποίες ελπίζω πως θα μπορέσετε να υποστηρίξετε.

Σήμερα, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις από τρίτες χώρες που εξάγουν στην ΕΕ θα εφαρμόζουν αντίστοιχα πρότυπα. Επιπλέον, τα πιστοποιητικά εισαγωγής κρέατος θα πρέπει να βεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις που εξάγουν συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ. Συνεπώς, όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει η αρχή της ισοδυναμίας.

Άκουσα προσεκτικά όλα τα σχόλιά σας και πιστεύω πως η συμβολή σας είναι πολύ σημαντική για τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε μια πραγματικά αποτελεσματική ορθή μεταχείριση των ζώων. Με την έγκριση αυτής της έκθεσης, στέλνουμε τα σωστά σήματα στο κοινό ότι αντιμετωπίζουμε τις ανησυχίες του, ενώ, παράλληλα, θέτουμε σύγχρονα πρότυπα για καθολικές πρακτικές ορθής μεταχείρισης των ζώων κατά τη θανάτωση. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και τον εισηγητή για την υποστήριξή τους.

Τέλος, απευθυνόμενη για τελευταία φορά σε αυτό το Κοινοβούλιο, θα ήθελα να πω πόσο ικανοποιημένη είμαι από τη συνεργασία με όλους σας και επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ επιτυχία στα μελλοντικά σας σχέδια και κάθε ευτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εισηγητής. – (PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τη φωνή μου σε αυτές τις ευχές και χαίρομαι που η τελευταία ομιλία της Επιτρόπου στο Κοινοβούλιο αφορά την παρουσίαση ενός πραγματικά καλού προσχεδίου και ενός καλού κανονισμού και πραγματικά η πλειοψηφία αυτών που μίλησαν σε αυτήν τη συζήτηση συμφωνούν πλήρως. Εύχομαι το τελικό αποτέλεσμα αυτής της εργασίας, αυτής της κοινής εργασίας του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου να μην αποδυναμώσει σημαντικά αυτό που πρότεινε η επιτροπή, γιατί η Επιτροπή έκανε πραγματικά πολύ καλές προτάσεις. Ωστόσο, στην προσέγγιση της προστασίας των ζώων, σε εκείνα τα μέτρα που έχουν σαν σκοπό την ορθή μεταχείριση των ζώων, υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα.

Το πρώτο είναι τα χρήματα. Δυστυχώς δεν πρόκειται να κερδίσουμε την αποδοχή της κοινωνίας για την προαγωγή αυτών των προτύπων εάν δεν διασφαλίσουμε ότι θα χρηματοδοτηθούν κατάλληλα. Τα μέσα της Κοινότητας είναι βασικά εδώ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν. Δεν είναι δυνατό να εισάγουμε υψηλότερα πρότυπα όπως αυτά χωρίς χρήματα, μετακυλώντας όλο το κόστος στους φορείς που πρέπει να εισάγουν τα πρότυπα.

Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με την ισοδυναμία, έτσι ώστε τα βελτιωμένα πρότυπα να μην μειώσουν την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι είμαστε στον σωστό δρόμο για να το επιτύχουμε. Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι υπάρχει συναίνεση για αυτές τις προτάσεις σε αυτήν την Αίθουσα.

Άλλη μία φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους Βουλευτές που μίλησαν σε αυτήν τη συζήτηση και είμαι χαρούμενος που η ιδέα της βελτίωσης των προτύπων της ορθής μεταχείρισης των ζώων είναι καθολικά αποδεκτή από την Αίθουσα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 6 Μαΐου 2009.

 
Τελευταία ενημέρωση: 8 Σεπτεμβρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου