Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0247(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0272/2009

Predkladané texty :

A6-0272/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.2
CRE 06/05/2009 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0361

Rozpravy
Streda, 6. máj 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6.2. Elektronické komunikačné sieťové systémy a služby (A6-0272/2009, Catherine Trautmann)
PV
 

− Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážená pani predsedajúca, požiadala som o slovo, pretože nesúhlasím s poradím hlasovania o správe pani Trautmannovej. Žiadam, aby som dostala slovo pred hlasovaním o kompromisnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10, aby som vysvetlila, prečo má byť poradie hlasovania zmenené.

 
  
 

– Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10:

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, v mene skupiny Verts/ALE. (DE) Vážená pani predsedajúca, chcela by som požiadať, aby bolo poradie hlasovania zmenené a aby sa o kompromisnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10 hlasovalo po hlasovaní o niekoľkých ďalších rovnakých žiadostiach, ktoré podali rôzne skupiny a o ktorých sa malo hlasovať po ukončení hlasovania o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10.

Mojím dôvodom pre to je, že pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podané rôznymi skupinami podľa môjho názoru výrazne presahujú kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh týkajúci sa práv v oblasti ochrany občanov proti zasahovaniu do prístupu k internetu alebo obmedzeniu prístupu k internetu. Som presvedčená, že by bolo dobré, keby sa Parlament, ktorý tak jasne prejavil svoju podporu neslávnemu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu predloženému pánom Bonom a pánom Cohnom-Benditom, znovu raz vyslovil za podporu maximálnej ochrany občianskych práv.

Ľutujem, že na záver veľmi dobrej konzultácie s pani Trautmannovou, toto nie som schopná žiadať, ale táto priateľská konzultácia, dobrý výsledok telekomunikačného balíka, by napokon nemal znamenať, že súčasne obmedzujeme občianske práva.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro, v mene skupiny ALDE. (DE) Vážená pani predsedajúca, na základe článkov 154 a 155 ods. 2 rokovacieho poriadku by Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu chcela podporiť žiadosť Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie zmeniť poradie hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch a o návrhoch 1 c, p, 2, 5, 6 a 9 hlasovať pred hlasovaním o kompromisnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 10. To sa tiež vzťahuje okrem iného na skutočnosť, možno je na vašich zoznamoch hlasovania niečo iné, že podľa návrhu, ktorý schválila naša skupina včera, skupina ALDE už nepodporí kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10. Pokiaľ ide o postup hlasovania, článok 154 vysvetľuje, ktorým pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa má zaoberať najskôr, ak existujú zodpovedajúce alebo protichodné žiadosti. Je pre nás dôležité, aby bolo rozhodnutie súdu vydané skôr, ako sa uskutoční zásah do správania jednotlivcov. Preto sme pozmeňujúci a doplňujúci návrh stiahli.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Niebler, v mene skupiny PPE-DE. (DE) Vážená pani predsedajúca, nehovorím teraz z pozície predsedníčky výboru, ale ako spravodajkyňa našej skupiny o správe pani Trautmannovej. Vyzývam Parlament, aby zamietol procedurálny návrh a umožnil hlasovanie v poradí, aké ste navrhli v zozname hlasovania.

Pani Harmsová, nikto v tomto Parlamente si neželá obmedziť právo na slobodný prístup k internetu. Tento aspekt sme zahrnuli do kompromisu, o ktorom sme diskutovali s českým úradujúcim predsedom Rady dlhé mesiace. Do týchto diskusií sa intenzívne zapojili všetky politické strany. Žiadam, aby navrhnuté poradie bolo dodržané a aby zmena v poradí hlasovania, ktorú teraz navrhuje Skupina zelených/Európska slobodná aliancia a Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu, bola zamietnutá.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Trautmann, spravodajkyňa.(FR) Vážená pani predsedajúca, najskôr by som chcela upozorniť, že vzhľadom na žiadosť o zmenu zoznamu hlasovania, ak som správne pochopila, ak kompromis začlenili zodpovedné útvary a použili pritom zdravý rozum, skôr než skupiny predložili pozmeňujúci a doplňujúci návrh, je to preto, lebo prekračuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46. Obsahuje ustanovenia, ktoré sa nevzťahujú iba na obmedzenie prístupu k internetu, ale tiež obsahujú všetky prostriedky, ktoré by mohli nepriaznivo zasiahnuť do práv užívateľov.

Po druhé, chcela by som poslancom povedať, že tento kompromis bol predložený v článku 1, ktorý sa vzťahuje na rozsah a že preto pokrýva všetko, kým pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý podali skupiny, sa týka článku 8, ktorý ovplyvňuje ciele regulačných orgánov jednotlivých štátov.

Počas rokovaní o tomto kompromise som poctivo a harmonicky pracovala so všetkými politickými skupinami. Beriem na vedomie, pani predsedajúca, že v tejto chvíli jedna zo skupín stiahla svoj podpis z tohto kompromisu. Preto by som vám ako spravodajkyňa chcela povedať, že ja, samozrejme, neprestávam podporovať tento kompromis a že aj ja som hlasovala v prospech pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 46.

Chcela by som povedať, že za okolností, za ktorých vedieme rozpravu, je pre náš Parlament múdrejšie rozhodnúť o poradí hlasovania, než nechať na vás alebo samotnom spravodajcovi, aby rozhodol. Chcela by som vám však predložiť túto žiadosť veľmi priamo, keďže musíme pochopiť, čo bude nasledovať, ak sa hlasovanie zruší.

Ak sa hlasovanie nezruší, zoznam sa nezmení. Ak dôjde k opakovanému hlasovaniu, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 bude odsúhlasený, ak získa kvalifikovanú väčšinu. V tom prípade, vážená pani predsedajúca, by som vás tiež chcela požiadať o naplánovanie hlasovania o kompromisnom návrhu – ktorý prekračuje pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 – po uskutočnení tohto hlasovania. Ak pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 nezíska kvalifikovanú väčšinu, v tom štádiu budeme hlasovať o kompromise, a preto sa náš Parlament sám rozhodne.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Od viacerých ľudí som počula a veľmi pozorne beriem do úvahy, čo povedala naša spravodajkyňa.

Pred týmto hlasovaním som sa bola poradiť s útvarmi a veľmi pozorne som počúvala, čo sa hovorilo. Ako predsedajúca mám podľa článku 155 ods. 2 právo rozhodnúť o poradí hlasovania. Zdá sa mi, že táto vec je taká dôležitá vo vnútri tohto Parlamentu a mimo neho, že by bolo vhodné hlasovať o skorších pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ale robím to aj na procedurálnom základe, že tak, ako tomu rozumiem, pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 bol kompromisom, ktorý prišiel až po hlasovaní vo výbore. Preto sa mi zdá, že existujú procedurálne aj iné dôvody pre to, aby sme zmenili poradie hlasovania.

(Parlament súhlasil so žiadosťou Rebeccy Harmsovej.)

(potlesk)

 
Posledná úprava: 8. september 2009Právne oznámenie