Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2330(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0241/2009

Predkladané texty :

A6-0241/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.12
CRE 06/05/2009 - 6.12
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0370

Rozpravy
Streda, 6. mája 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6.12. Obnovená sociálna agenda (A6-0241/2009, José Albino Silva Peneda)
PV
 

− Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Philip Bushill-Matthews, v mene skupiny PPE-DE. Vážená pani predsedajúca, veľmi stručne, dúfam, že mi Parlament odpustí tento ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k bodu 14 v poslednej chvíli. Kolegovia si možno uvedomujú, že toto je citlivá otázka a v niektorých jazykoch a pre niektoré členské štáty môže priniesť ťažkosti. Je dôležité, aby sme sa pokúsili získať pre túto správu napokon maximálnu podporu.

Návrhom je, aby sme celý bod 14 v jeho súčasnej podobe nahradili bodom, ktorý už tento Parlament odsúhlasil. Bol ním bod 23 uznesenia Európskeho parlamentu z 11. marca 2009 k jarnému zasadnutiu Európskej rady v roku 2009 o lisabonskej stratégii a vzťahuje sa na tú istú záležitosť. Prečítam ho, je to len niekoľko viet:

„konštatuje, že niektoré členské štáty zaviedli koncepciu minimálnej mzdy; navrhuje, aby ostatné členské štáty čerpali z ich skúseností; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili podmienky na sociálnu a hospodársku účasť pre všetkých a najmä zaviedli právne predpisy týkajúce sa týchto oblastí ako minimálna mzda, iné právne a všeobecne záväzné dohody, alebo kolektívne zmluvy v súlade s vnútroštátnymi tradíciami, ktoré umožnia pracovníkom na plný úväzok zarobiť si na dôstojný život“.

Ako som povedal, toto odsúhlasili politické skupiny v minulosti. Ospravedlňujem sa, že s týmto prichádzam teraz. Spravodajca má v tomto pravdu a ja dúfam, že Parlament aspoň dovolí, aby bol ústny pozmeňujúci návrh predložený.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

 
  
MPphoto
 

  Jan Andersson (PSE). – (SV) Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som len stručne niečo povedať o švédskom preklade. V bodoch 13 a 36 bol „minimálny príjem“ preložený švédskym slovom „minimilön“, čo znamená „minimálna mzda“. Malo by to byť „minimiinkomst“. Je rozdiel medzi „minimiinkomst“ a „minimilön“, a preto je vo švédskom preklade v bodoch 13 a 36 chyba.

 
Posledná úprava: 8. septembra 2009Právne oznámenie