Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2124(REG)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0273/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 16
CRE 05/05/2009 - 16

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 4.13
CRE 06/05/2009 - 4.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0359

Rozpravy
Streda, 6. máj 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

6.13. Aktívne začleňovanie osôb vylúčených z trhu práce (A6-0263/2009, Jean Lambert)
PV
 

***

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Výnimočne, vážení kolegovia, vážené kolegyne, a tí, ktorí čakáte, aby ste podali vysvetlenia hlasovania, uznáte, že teraz je už veľmi neskoro. Už sme tu nejaký ten čas, rovnako ako aj naši tlmočníci. Je tu veľmi veľké množstvo vysvetlení hlasovania a ja pochybujem, že by sme všetky stihli do 15. hodiny. Z tohto dôvodu rozhodujem, ako sme urobili v minulosti, aby sme sa nimi zaoberali dnes večer na konci rokovania.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). - Vážená pani predsedajúca, pravidlá sú veľmi jasné, že každý poslanec má po hlasovaní právo podať vysvetlenie hlasovania do dĺžky 60 sekúnd. Uvedomujem si, že naši tlmočníci tu sú už dlho. Uvedomujem si, že mnohých ľudí zdržiavame od obeda. Chcel by som navrhnúť kompromis, ktorý použil váš kolega podpredseda Alejo Vidal-Quadras, keď sa toto naposledy stalo, a to umožniť ľuďom podať svoje vysvetlenia hlasovania jeden za druhým, čo by proces značne urýchlilo.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – Ďakujem vám, pán Hannan. Zvažovali sme aj túto možnosť. Je ich však toľko, že si nemyslím, že by to fungovalo. Budete mať možnosť podať vysvetlenia hlasovania po hlasovaní v tom zmysle, že to bude dnes večer. Mrzí ma to, ale je naozaj veľmi neskoro – a viete, že rada počúvam vaše príspevky!

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

– Návrh rozhodnutia (B6-0268/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  José Ribeiro e Castro (PPE-DE), písomne.(PT) Oznámenie Európskej komisie KOM(2007) 281 stavia všetky európske inštitúcie pred veľkú úlohu: „Nadišiel preto čas začať považovať Brazíliu za strategického partnera, ako i významného hospodárskeho aktéra v Latinskej Amerike a vedúcu krajinu v regióne“. Toto partnerstvo bolo ustanovené 4. júla 2007 v Lisabone v čase, kedy Európskej únii predsedalo Portugalsko. Európsky parlament prijal 12. marca 2009 odporúčanie Rade, ktoré hovorilo, že „strategické partnerstvo by malo zabezpečiť vytvorenie pravidelného štruktúrovaného dialógu medzi poslancami brazílskeho Národného kongresu a poslancami Európskeho parlamentu“.

Napriek tejto formulácii princípu a mojim výzvam predsedovi tohto Parlamentu so zármutkom sledujem, že Parlament sa pridŕža anachronickej možnosti urobiť z Brazílie jediné hospodárstvo z krajín BRIC bez nezávislej parlamentnej delegácie. To protirečí vlastnému rozhodnutiu Parlamentu a dokazuje poľutovaniahodnú nečinnosť a krátkodobý prístup, pričom skutočný význam Brazílie vo svete je jasný. Dúfam, že budúci poslanci tohto Parlamentu, predovšetkým portugalskí poslanci, pomôžu zmeniť tento poľutovaniahodný stav vecí a začnú priamu a produktívnu komunikáciu s brazílskym Národným kongresom.

Hlasoval som proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Francis Wurtz (GUE/NGL), písomne. – Skupina GUE/NGL sa zdržala hlasovania o počte medziparlamentných delegácií z dôvodu uvádzania „Kosova“ pri utváraní „Delegácie pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Herzegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom“.

Vytvorenie delegácie pre vzťahy so samozvaným štátom, ktorý je výsledkom porušenia medzinárodného práva, je samo osebe de facto porušením medzinárodného práva.

Toto zdržanie sa netýka všetkých ostatných delegácií, na ktoré sa vzťahuje to isté rozhodnutie, ktoré podporujeme.

 
  
  

– Správa: Philippe Morillon (A6-0203/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Som rád, že tu dnes môžem hlasovať o tejto správe, zrušiť smernicu a 11 zastaraných rozhodnutí a poznamenať, že naša ďalšia správa, ktorú vypracoval pán Morillon (A6-0202/2009), zruší ďalších 14 zastaraných nariadení.

Gratulujem nášmu kolegovi za krok, ktorý by sme mali opakovať vo všetkých výboroch a všetkých oblastiach našej právomoci. Určite by som uvítal nejaké nariadenia a smernice s pevne stanovenou dĺžkou platnosti, čo by zastavilo nepretržité prijímanie právnych predpisov a nariadení a bremená, ktoré na nás všetkých následne padajú.

 
  
  

– Správa: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Katerina Batzeli (PSE), písomne.(EL) Parlamentná skupina PASOK hlasovala za správu, ktorú predložila Petya Stavrevová, lebo dáva členským štátom možnosť vybrať si podporné opatrenia pre rozvoj vidieka v rozhodujúcom čase pre vidiek a poľnohospodárov. Pôvodné znenie návrhu Komisie bolo tiež vylepšené na základe pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré som predložila Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Za žiadnych okolností však nemožno súhlasiť s oportunistickým znížením finančných limitov spoločnej poľnohospodárskej politiky pod zámienkou, že má nevyužité zdroje. Rozpočet Spoločenstva sa nemôže recyklovať prostredníctvom mechanizmu flexibility. Namiesto tejto praktiky by bolo politicky a materiálne vhodné diskutovať o zvýšení rozpočtu Spoločenstva tak, aby to nezasiahlo existujúce politiky Spoločenstva vrátane SPP, od ktorých sa bude požadovať, aby pokryli financovanie nových politík na boj s krízou a zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) , písomne.(RO) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

Podporujem tento dokument, keďže uvoľňuje dodatočných 250 miliónov EUR na doplnenie prostriedkov, ktoré boli vyčlenené na rok 2009, a ponúka väčšiu flexibilitu v zmysle uvoľnenia a používania finančných zdrojov na rozvoj širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach a na riešenie nových úloh v poľnohospodárskom odvetví.

Toto zvýšenie prostriedkov EPFRV je potrebné, hlavne v čase krízy. Rumunsko musí mať prístup k tomuto fondu prostredníctvom realizácie životaschopných projektov s cieľom rozvoja našich dedín a zvýšenia životnej úrovne obyvateľov vidieckych oblastí.

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE), písomne.(SK) Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

 
  
MPphoto
 
 

  Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), písomne.(PL) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka predstavuje veľkú príležitosť pre historicky menej rozvinuté regióny. Fond je rovnako aj príležitosťou na zmenšenie disproporcií medzi starými a novými členskými štátmi Európskej únie.

Pri správe fondu nesmieme zabúdať, že spoločná poľnohospodárska politika je plná neprávostí a nerovností. Rozdiely v dotovaní a v príjmoch poľnohospodárov vedú k zachovaniu týchto disproporcií a dokonca i k ich prehlbovaniu. Tieto disproporcie sa netýkajú len hospodárskej situácie obyvateľov vidieckych oblastí, ale aj celej infraštruktúry vrátane prístupu k internetu. Nesmieme preto zabúdať, že napríklad nemeckí poľnohospodári dostávajú dotácie, ktoré sú dvojnásobne vyššie ako tie, ktoré dostávajú poľskí poľnohospodári, a trojnásobne vyššie než dotácie pre rumunských poľnohospodárov.

Nesmieme tiež zabúdať, že regióny, ktoré potrebujú pomoc najviac, sa nachádzajú v Rumunsku, Bulharsku a na východe Poľska.

 
  
  

– Správa: Richard Corbett (A6-0273/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), písomne.(FR) Hlasoval som za túto správu, ktorú predložil môj britský kolega zo Socialistickej skupiny v Európskom parlamente pán Corbett o všeobecnej revízii rokovacieho poriadku Parlamentu.

Podporujem iniciatívu predsedu Socialistickej skupiny pána Schulza, ktorý sa pokúsil využiť túto revíziu na to, aby sa čelnému predstaviteľovi francúzskej extrémne pravicovej strany zabránilo predsedať inauguračnému zasadnutiu nového parlamentu.

Podľa nových ustanovení bude inauguračnému zasadnutiu Parlamentu, ktoré sa bude konať 14. júla, predsedať odchádzajúci predseda, ak bude opäť zvolený, alebo jeden zo 14 podpredsedov podľa poradia, ak bude opätovne zvolený.

Európska demokracia sa v skutočnosti zakladá na princípoch úcty a tolerancie medzi ľuďmi, ktoré pán Le Pen úmyselne znevažuje neustálymi revisionistickými poznámkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Glyn Ford (PSE), písomne. – Hlasoval som za túto správu, a predovšetkým za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 51 a 52, ktoré nahrádzajú ustanovenie, aby najstarší poslanec predsedal na prvom zasadnutí nového Parlamentu prostredníctvom tzv. dočasného výberu. Nechápem, prečo sme vôbec niekedy mali toto bizarné pravidlo. Možno má „otec alebo matka“ Parlamentu logiku. Najdlhšie slúžiaci poslanec má prinajmenšom skúsenosti, o ktoré sa môže oprieť, a nie iba vek.

Pán Le Pen a jeho Národný front už raz tento systém zneužili, keď v roku 1989 Claude Autant-Lara vletel do tohto Parlamentu a urobil z otvorenia inštitúcie frašku svojim zdĺhavým a vysoko neprístojným vystúpením. Za mesiace, počas ktorých zostal vo svojej funkcii, zosmiešnil Európsky parlament. O dvadsať rokov neskôr nemôžeme dopustiť, aby pán Le Pen dostal druhú príležitosť na diskreditáciu Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Správa pána Corbetta si kladie za cieľ zosúladiť rokovací poriadok Parlamentu s aktuálnymi praktikami všeobecného konsenzu a s predchádzajúcim vyjednávaním v malých skupinách, čo plenárne zasadnutie mení na schôdzu, na ktorej sa zaznamenávajú texty, ktoré vopred pripravila hŕstka expertov. Výsledkom je, že pri inštitucionalizácii konečného verejného hlasovania o každom texte sa dosahuje iba minimálna úroveň transparentnosti, ktorú môžu občania očakávať od práce tohto Parlamentu.

Táto správa je však predovšetkým nečakanou príležitosťou v krajnej situácii schváliť neuveriteľný pozmeňujúci a doplňujúci návrh napriek tomu, že bol zamietnutý vo výbore a navrhnutý výlučne s cieľom zabrániť jednej osobe vykonávať úlohu, ktorá je navyše uznávaná vo všetkých parlamentoch sveta – aby najstarší poslanec predsedal voľbe predsedu na inauguračnom zasadnutí. Skutočne výnimočný čin, trestný čin skutočného politického ničomníka! V demokracii niečo neslýchané!

Signatárm0i nie sú nikto iný ako pán Daul a pán Schulz, ktorí by sa určite mali snažiť o to, aby ich poznali a uznávali v Nemecku, nie vo Francúzsku. Je to ďalší dôkaz, ak bol potrebný, pretrvávajúcej konšpirácie medzi umiernenou pravicou a sektárskou ľavicou, ktorí hlasujú spoločne o takmer všetkých textoch, ktoré schvaľuje tento Parlament.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písomne. (FR) Po tom, čo bol pozmeňujúci a doplňujúci návrh o najstaršom poslancovi zamietnutý vo Výbore pre ústavné veci, pán Schulz a pán Daul, títo dvaja liberálni sociálno-demokratickí kamaráti, predložili ten istý pozmeňujúci a doplňujúci návrh v pléne.

Klasici zvykli učiť, že mýliť sa je ľudské, ale zotrvávať v omyle je diabolské.

Zjavne sme sa z toho nepoučili. Zameranie práce Európskeho parlamentu na moju maličkosť hraničí s trápnosťou. Opovrhovanie vlastným rokovacím poriadkom v takom rozsahu v skutočnosti rozsieva semená skrytého totalitarizmu.

Kedy budú vylúčené menšinové skupiny? Kedy budú vylúčení neposlušní poslanci?

Od Clauda Autanta-Laru po Jean-Marie Le Pena: vrátili sme sa na začiatok. V roku 1989 bolo po pozoruhodnom prejave veľkého filmára zakázané vystúpenie najstaršieho poslanca. O dvadsať rokov neskôr má byť najstarší poslanec odstránený, aby sa zabránilo diablovi Le Penovi predsedať pri voľbách predsedu Európskeho parlamentu.

Aký to demokratický pokrok, dámy a páni!

Pán Schulz a pán Daul mi nechtiac zadarmo robia zaujímavú reklamu, ktorú určite nenechám bez povšimnutia. Sám proti celému svetu prijmem výzvu do boja a za svedkov si zoberiem ozajstných demokratov a úprimných Európanov. Táto maškaráda a toto popretie demokracie neprospieva Európe, ale skrytým, straníckym záujmom skupinky politikov.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Louis (IND/DEM), písomne.(FR) Ako francúzsky poslanec Európskeho parlamentu a člen Skupiny nezávislosť/demokracia som sa rozhodol nepodporiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 51 a 52 k správe pána Corbetta.

V skutočnosti je nerozvážne meniť všeobecné pravidlo na vyhovenie konkrétnemu prípadu.

Tieto ťahy budú mať nepochybne opačný účinok než ten, ktorý sa nimi zamýšľa, inými slovami, zdôraznia nedostatok rešpektu, ktorý mnohí poslanci a kandidáti prejavujú voči svojim poslaneckým kolegom a kandidátom.

Politickej strane, ktorá nie je spokojná s terajším najstarším poslancom, navyše nič nebráni v tom, aby ponúkla staršieho kandidáta.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne.(FR) Nehlasovala som za celkovú revíziu rokovacieho poriadku Parlamentu, lebo v snahe vyhnúť sa situácii, že by sa mal najstarší poslanec menom Le Pen posadiť na predsednícku stoličku, sa našlo neelegantné a v skutku kontraproduktívne riešenie napriek tomu, že existuje riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetkých tu prítomných, ktorí sú zástancami politiky rodovej rovnosti.

Mohli by sme preto nahradiť článok 11 nasledovným textom: „Najstarší prítomný poslanec alebo najstaršia prítomná poslankyňa v Parlamente budú striedavo vykonávať funkciu predsedu do vyhlásenia výsledkov volieb predsedu Parlamentu. Striedavé poradie začne najstaršou poslankyňou.“

Týmto spôsobom by sme mohli predísť tomu, aby sa Le Pen stal predsedajúcim najstarším poslancom bez toho, aby tento Parlament zničil rokovací poriadok a prijal postup, aký neexistuje v žiadnom inom demokratickom parlamente.

Aká hanba! Ja osobne mám väčšiu dôveru k francúzskemu elektorátu. Dúfam, že sa tým zabráni zvoleniu pána Le Pena a že toto cvičenie sa ukáže ako zbytočné.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Zdá sa, že samotná Európska únia, ktorá sa hrdo hlási k myšlienkam demokracie, tolerancie a slobody prejavu, neberie tieto veci tak doslova. Či už ide o právo národov na sebaurčenie, prístupové kritériá alebo riešenia problémov súčasnosti, uplatňuje EÚ dvojitý meter podľa toho, čo je pohodlnejšie.

Tí, ktorí nespĺňajú podmienky politickej korektnosti, ktorí sú nepohodlní pre zriadenie EÚ, ktorí poukazujú na nepohodlné skutočnosti v zriadení EÚ, sú vylúčení a zrazu pre nich platia iné pravidlá. Zásada idem ius omnibus – rovnakú spravodlivosť pre všetkých – sa musí prísne dodržiavať, ak EÚ nechce skĺznuť do politicky korektného pokrytectva. Osobná nevraživosť nemôže byť dôvodom takpovediac spontánneho prijímania právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré predložil spravodajca, zabezpečujú väčšiu flexibilitu pravidiel pre register dokumentov Európskeho parlamentu a zjednodušujú rokovací poriadok. Okrem toho si niektoré z nich kladú za cieľ prispôsobiť rokovací poriadok novým pravidlám a súčasnej praxi.

Jednou z najdôležitejších zmien je dať predsedovi Európskeho parlamentu právomoc vyzývať parlamenty jednotlivých štátov (štátov, ktoré podpísali prístupovú zmluvu k Európskej únii), aby spomedzi vlastných poslancov určili toľko pozorovateľov, koľko miest v Európskom parlamente bude ich štátu prislúchať v budúcnosti. Títo pozorovatelia by sa mali pred vstúpením zmluvy o pristúpení do platnosti zúčastňovať rokovaní Parlamentu a mali by mať právo vystúpiť vo výboroch a politických skupinách. Nemali by mať právo hlasovať alebo kandidovať vo voľbách v rámci Parlamentu.

Ďalšia zmena v rokovacom poriadku upravuje postup pre spoločné schôdze niekoľkých výborov a spoločné hlasovanie. Príslušní spravodajcovia by mali vytvoriť jednotný návrh správy, ktorý by bol preskúmaný a predložený na hlasovanie vo výboroch, ktoré sa zúčastňujú spoločných schôdzí, ktoré sa konajú pod spoločným predsedníctvom predsedov príslušných výborov.

Dôležité zmeny z pohľadu priebehu parlamentných rokovaní sa týkajú prideľovania rečníckeho času a zostavenia zoznamu rečníkov a tiež pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú konečného hlasovania o právnom predpise. Hlasovanie podľa mena zvyšuje zodpovednosť poslanca Európskeho parlamentu voči občanom.

 
  
  

– Odporúčanie do druhého čítania: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) V prvom čítaní o telekomunikačnom balíku na pôde Európskeho parlamentu hlasovala väčšina poslancov za pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 138 a 166, o ktorých diskutujeme. Tým dal Európsky parlament jasne najavo, že na to, aby niekto mohol byť vylúčený z prístupu k internetu, je potrebné nariadenie súdu, a že používatelia majú právo na slobodu prejavu a súkromie. Rada sa však rozhodla ignorovať želania Európskeho parlamentu a vymazala pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 138 a 166. Európsky parlament a Rada sa teraz dohodli na kompromise. Tento kompromis neobsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 138 a 166 v ich pôvodnej podobe. Preto sme v dnešnom hlasovaní hlasovali proti tomuto kompromisu.

Júnový zoznam a dánske Júnové hnutie majú záujem na tom, aby pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 138 a 166 boli zahrnuté do telekomunikačného balíka, a preto predložili niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré internetoví aktivisti nazvali „pozmeňujúce a doplňujúce návrhy o právach občanov“ a ktoré získali podporu niekoľkých ďalších politických skupín v Európskom parlamente. Ak by naše návrhy získali podporu poslancov Parlamentu, Európsky parlament a Rada sa konečne mohli dohodnúť na telekomunikačnom balíku, ktorý vo veľkej miere chráni práva a súkromie používateľov internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. – (DE) Dnes sa snažíme za každú cenu podporiť hospodárske záujmy. Do rámcového práva pre poskytovanie telekomunikačných služieb sa zrazu zavádzajú právne predpisy o autorských právach. Úplne stačí, aby EÚ zaviedla povinnosť upozorniť zákazníkov na riziká porušovania „autorských práv duševného vlastníctva“. Sankcie by sa potom mohli upraviť na vnútroštátnej úrovni. Potom sa všetci môžu obviňovať navzájom. Okrem toho sa poprední softvéroví vývojári pokúsili zakomponovať do tejto správy prekážky pre malé vývojové firmy.

Samozrejme, že dochádza k porušovaniu práv na internete, ako napríklad detská pornografia, proti ktorej sa musíme postaviť, ale to sa nesmie vymknúť z rúk do tej miery, že ochrana dát bude obetovaná na oltári hospodárskych záujmov niekoľkých veľkých spoločností a nadnárodných korporácií. Pôvodná myšlienka telekomunikačného balíka bola dokonale jasná, no pri tom obrovskom množstve pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov mohol prejsť jeden alebo aj viac pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov kritizujúcich balík.

 
  
  

– Odporúčanie do druhého čítania: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Guy Bono (PSE), písomne.(FR) Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138, ktorý som predložil v septembri minulého roka a ktorý odsúhlasilo 88 % poslancov Parlamentu.

Som rád, že ho podporila drvivá väčšina poslancov, ktorí tým opakovane potvrdili svoje odhodlanie chrániť práva používateľov internetu.

Jeden mesiac pred voľbami do Európskeho parlamentu je to silné znamenie. Na rozdiel od toho, čo si, ako sa zdá, myslí UMP a jeho minister kultúry, na názore Európskeho parlamentu záleží.

Toto je ďalšia rana pre Sarkozyho a francúzsku vládu. Parlament povedal Sarkozymu „nie“ vzhľadom na formu i obsah. Poslanci Európskeho parlamentu povedali „nie“ pružnej reakcii a „nie“ neprípustnému tlaku, ktorý Francúzsko vyvinulo na základnú demokratickú inštitúciu na európskom kontinente!

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Milióny Európanov sa vo svojom každodennom živote spoliehajú na internet, či už priamo alebo nepriamo. Obmedzenie, zákaz alebo podmienenie internetu by malo priamy a negatívny vplyv na každodenný život širokej verejnosti a viaceré malé a stredné podniky, ktoré priamo závisia od tohto zdroja, aby mohli vykonávať svoju činnosť.

Preto bolo dôležité, aby návrh našej skupiny bol prijatý prostredníctvom nášho hlasovania za, keďže to zachová slobodu komunikácie medzi používateľmi bez toho, aby boli kontrolovaní alebo sponzorovaní cez sprostredkovateľov.

Zdá sa však, že Rada nie je pripravená prijať tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, podporovaný väčšinou v Parlamente, ktorá je proti dohode o obmedzení dosiahnutej pri vyjednávaniach s Radou. Toto je však malé víťazstvo, pretože to zabránilo odsúhlaseniu zlého návrhu.

Všetkým tým, ktorí obraňujú slobodu pohybu na internete a bezplatný softvér, je potrebné poblahoželať. Toto je zápas, v ktorom budeme pokračovať, aby sme zabezpečili ochranu práv občanov a konečným používateľom neobmedzený prístup k službám.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Po prvé, pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré najlepšie chránia občianske práva a slobody, v tomto Parlamente ešte neboli prijaté v správe pána Harboura, ktorá dopĺňa túto správu.

Po ďalšie, problém s poradím hlasovania, ktorý sa našťastie vyriešil, vyvolal otázky nad spôsobom, akým tu môže byť vyriešený veľký politický problém: prefíkaným, úzkoprsým politickým manévrovaním a potom obvinením administratívy, že s tým nevie nič urobiť.

A napokon, pretože po znechutení pána Toubona, očividne nadšeného zástancu zákona o vládnej inštitúcii HADOPI, keď bol prijatý pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1, používateľom internetu známy ako Bonov pozmeňujúci a doplňujúci návrh, nasledovala jeho radosť a súhlas, keď pani Trautmannová oznámila, že tento text pôjde do tretieho čítania s doplneným a pozmeneným celkovým kompromisom, pričom vzniká riziko, že jasne prejavená vôľa väčšiny tohto Parlamentu bude pošliapaná tak, ako výsledky referend vo Francúzsku, Holandsku, Írsku…

Pán Sarkozy a jeho priatelia medzi „hlavnými“ si dali pauzu. Občania budú musieť zostať na pozore. O treťom čítaní bude rokovať Parlament zvolený 7. júna. Nie je isté, či socialisti zotrvajú na strane slobody, ak budú mať svoje miesta isté.

 
  
MPphoto
 
 

  Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), písomne.(EL) Telekomunikačný balík, ktorý požaduje Komisia a Rada, prináša potenciálnu hrozbu pre občianske práva. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sme predložili, vyzývali na ochranu občianskych práv, univerzálneho prístupu a transparentnosti a na slobodu na internete ako oblasti, kde sa vymieňajú myšlienky, a nie ako zdroja kontrolovaného politikmi a podnikateľmi. Používatelia internetu sú zákazníci, ale sú tiež občania. Budeme ďalej bojovať za ochranu osobných slobôd všetkých európskych občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimir Urutchev (PPE-DE), písomne. – (BG) Počas dnešného hlasovania o balíku elektronických komunikácií tento Parlament ukázal, že ochrana spotrebiteľských práv je jeho prioritou číslo jedna.

Odhliadnuc od skutočnosti, že sa dosiahol relatívne prijateľný kompromis medzi stanoviskami v druhom čítaní, väčšina Parlamentu sa nebála ísť proti zamýšľaným opatreniam a presvedčivo trvala na svojom pôvodnom stanovisku proti možnému zavedeniu obmedzení v prístupe k internetu, kým nebudú nariadené rozsudkom súdu, alebo kým neohrozia verejnú bezpečnosť.

V skutočnosti bol celý balík zredukovaný na zmierovacie konanie a jeho zavedenie bolo odložené. Po dnešnom parlamentnom hlasovaní však musíme Rade a Komisii vyslať jednoznačný signál.

Uznajme však, že to, čo sa stalo dnes, sa stalo vďaka aktívnej účasti ľudí zastupujúcich internet, ktorí použili všetky možné prostriedky na vyjadrenie svojho názoru poslancom EP a požadovali, aby bránili ich práva.

Takýto druh správania možno len podporiť.

Preto by sme mali dospieť k záveru, že vždy musíme pozorne načúvať tomu, čo hovoria ľudia, aby sa právne predpisy EÚ zameriavali aj na ich potreby a zároveň zabezpečili maximálnu možnú ochranu záujmov európskych občanov.

 
  
  

– Správa: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne.(SV) Hlasujem proti tejto správe, keďže záruky by sa mali poskytovať na to, aby boli časti dostupného spektra používané na neziskové účely a aby ich nezískali veľké telekomunikačné spoločnosti.

 
  
  

– Správa: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písomne. – Britskí konzervatívci podporujú ukončenie existencie rozdielov v odmeňovaní a iné formy diskriminácie medzi mužmi a ženami. Rovnaké zaobchádzanie vo všetkých formách zamestnania je veľmi dôležité pre spoločnosť založenú na spravodlivosti a rovnosti. Konzervatívci sú však presvedčení, že vlády a parlamenty jednotlivých štátov majú vo všeobecnosti najlepšie postavenie na to, aby konali spôsobmi, ktoré budú najúčinnejšie pre ich vlastné spoločnosti a hospodárstva.

Konzervatívci podporujú názor, že manželky alebo manželia samostatne zárobkovo činných osôb by mali mať prístup k nemocenským dávkam a dôchodkom a materské práva. Sme však presvedčení, že o tom najlepšie rozhodnú členské štáty.

Keďže na žiadosť o nový legislatívny návrh o rovnakom odmeňovaní, ktorý sa zakladá na článku 141 ods. 3 Zmluvy o ES, sa vzťahuje prísľub konzervatívnej strany požiadať o výnimku zo sociálnej kapitoly, čo nepodporujeme, rozhodli sme sa zdržať hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Avril Doyle (PPE-DE), písomne. – Táto správa zlepšuje spôsob, akým sa zásada rovnakého zaobchádzania týka samostatne zárobkovo činných osôb a vypomáhajúcich manželov alebo manželiek. Írsko už však zabezpečuje, aby sa manželskí partneri samostatne zárobkovo činných osôb takisto mohli stať samostatne zárobkovo činnými prispievateľmi do systému sociálneho poistenia v prípade, ak sa preukáže obchodné partnerstvo medzi manželmi. Človek si môže napríklad vybrať, či bude platiť dobrovoľné príspevky, ktoré mu umožnia byť poistený, keď raz opustí povinný systém sociálneho poistenia. Sociálne poistenie je vecou vo vnútroštátnej kompetencii a z toho dôvodu som hlasovala proti pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 14. Keďže tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 6 správy prešiel, spolu s ostatnými írskymi kolegami v EPP-ED sme sa rozhodli zdržať konečného hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne.(PT) Hlasovala som za správu Astrid Lullingovej o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť, hoci si myslím, že mala zájsť oveľa ďalej v posilnení práv žien a ochrane materstva. Samostatná zárobková činnosť je v Európe menšinová forma zamestnania, ktorú vykonáva 16 % pracovne aktívneho obyvateľstva. Ženy tvoria iba jednu tretinu samostatne zárobkovo činných osôb.

Tento návrh mal odstrániť prekážky v prístupe žien k samostatnej zárobkovej činnosti prostredníctvom prijatia opatrení alebo zvláštnych výhod s cieľom uľahčiť vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Som presvedčená, že vypomáhajúci manželskí partneri by mali mať jasne vymedzené profesijné postavenie a požívať sociálnu ochranu na takej istej úrovni ako samostatne zárobkovo činné osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Systémy sociálneho zabezpečenia sa líšia v závislosti od toho, kde sa v Európe nachádzate. To nie je problém, ako si mnohí myslia. Je to prirodzený dôsledok skutočnosti, že krajiny sú rôzne a že verejné demokratické voľby skončili zvolením rôznych politických systémov. Pre nás ako zástancov medzivládnej spolupráce na úrovni EÚ je preto prirodzené, že nesúhlasíme so znením návrhu smernice, ktorý predložila Komisia, a správy Európskeho parlamentu, ktoré sa snažia dať Únii väčšie právomoci v oblasti systémov sociálneho zabezpečenia jednotlivých štátov.

Treba však upozorniť na to, že striktné návrhy sa v prvom rade snažia zabezpečiť minimálne úrovne. Texty však nebránia členským štátom zájsť ďalej, ak si tak želajú. Toto je pozitívna vec, v neposlednom rade z pohľadu Švédska. Táto flexibilita a skutočnosť, že rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi je tak jasne zdôraznené ako základný princíp dobre fungujúcej demokratickej spoločnosti, nás viedli k tomu, aby sme hlasovali za túto správu ako celok.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) Samostatne zárobkovo činné osoby v súčasnosti predstavujú len 16 % produktívneho obyvateľstva. Ženy tvoria sotva jednu tretinu z 32,5 milióna samostatne zárobkovo činných osôb.

Mal by sa podporiť návrh na riešenie prekážok prístupu žien k samostatnej zárobkovej činnosti, okrem iného prijatím opatrení, ktoré by zabezpečovali zvláštne výhody na to, aby uľahčili pohlaviu s nízkym zastúpením vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Smernica 86/613/EHS viedla k malému pokroku pre vypomáhajúcich manželských partnerov samostatne zárobkovo činných osôb v zmysle uznania ich práce a primeranej sociálnej ochrany.

Nová smernica by mala predovšetkým zabezpečiť povinnú registráciu vypomáhajúcich manželských partnerov tak, aby už neboli iba neviditeľnými pracovníkmi, a členským štátom uložiť povinnosť, aby prijali nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali vypomáhajúci manželskí partneri možnosť požiadať o poistné krytie zdravotnej starostlivosti a dôchodkov.

Napriek skutočnosti, že členské štáty sú ďaleko od jednomyseľného uznania potreby zlepšiť právny rámec v tejto oblasti, dúfam, že bude možné rýchlo dosiahnuť rozumný konsenzus tak, aby táto smernica mohla byť prijatá v prvom čítaní ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v júni 2009.

Podporme iniciatívy za rovnosť. Keď dáme ľudí na prvé miesto, môžeme budovať spravodlivejšiu spoločnosť.

 
  
  

– Správa: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) , písomne.(RO) Hlasoval som za správu pani Gabriely Staunerovej, lebo si myslím, že je potrebné rozšíriť úlohy Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii tak, aby kryl straty pracovných miest spôsobené hospodárskou a finančnou krízou.

Účelom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii je poskytnúť účinnú podporu pre pracujúcich, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie. Po prijatí tohto právneho predpisu môžu byť prostriedky z tohto fondu použité aj pre pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy.

Miera spolufinancovania je v prípade tohto fondu 50 % a toto číslo môže do roku 2011 vzrásť na 65 %.

Finančný balík, ktorým Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii ročne disponuje, predstavuje maximálne 500 miliónov EUR, ktoré by sa mali použiť na pomoc ľuďom pri hľadaní práce alebo financovanie odborného vzdelávania alebo príspevkov na mobilitu.

Dúfam, že aj Rumunsko sa dostane k peniazom z tohto fondu na pomoc ľuďom, ktorí prichádzajú o prácu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Toto čiastočné vylepšenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii zaostáva za tým, čo je potrebné v tejto vážnej kríze, ktorú zažívame. Nezohľadňuje návrhy, ktoré sme predložili na zvýšenie príspevku Spoločenstva do 85 % sumy, ktorá má byť vyčlenená na nezamestnaných, alebo dokonca sumu spomínaného fondu zdvojnásobiť s cieľom sprístupniť tieto prostriedky väčšiemu počtu ľudí, ktorí sa môžu stať obeťami krachu spoločností. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zdržať hlasovania.

Pozmenené a doplnené pravidlá Európskeho fondu pre prispôsobenie sa globalizácii, ktoré sme dnes odsúhlasili, majú za cieľ umožniť tomuto fondu účinnejšie zakročiť v zmysle spolufinancovania vzdelávania a zamestnávania pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku hospodárskej krízy. Nové pravidlá rozširujú využitie fondu a zabezpečujú dočasné zvýšenie miery spolufinancovania z 50 % na 65 % s cieľom poskytnúť dodatočnú pomoc z fondu v čase finančnej a hospodárskej krízy. Krajiny bojujúce s finančnými ťažkosťami budú mať vo fonde malú oporu, lebo ešte stále budú musieť podporovať vysokú mieru spolufinancovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrzej Jan Szejna (PSE), písomne.(PL) V súčasnosti bojujeme s bezprecedentnou krízou, ktorá zasiahla nielen finančnú, ale aj hospodársku a sociálnu sféru, a nepostihla len niekoľko členských štátov, ale celú Európsku úniu a svet.

Čelní predstavitelia Strany európskych socialistov prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyzývajú štáty „na ambiciózny plán obnovy na ochranu zamestnanosti a predchádzanie masovej nezamestnanosti“. Jediným spôsobom, ktorý môže mať na hospodárstvo skutočný vplyv, je dať mu rozpočtový stimul primeraný problému, ktorému čelíme a ktorý by bol koordinovaný v celej Európe. Našou prioritou, ktorou sa riadime vo všetkom, čo povieme alebo urobíme, je chrániť pracovné miesta a bojovať proti nezamestnanosti, a súčasne presadzovať rozumný ekologický rozvoj.

Ak nevyvinieme nové úsilie na boj proti kríze v Európe, nezamestnanosť začiatkom roka 2010 vzrastie na 25 miliónov a situácia verejných financií sa značne zhorší.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EFPG) bol založený v roku 2006 a bude pracovať do roku 2013. Účelom EFPG je poskytovať podporu pracovníkom, ktorí prišli o prácu v dôsledku globalizácie. Fond ročne disponuje rozpočtom maximálne 500 miliónov EUR a používa sa na podporu aktívnych opatrení na pracovnom trhu, ako napríklad pomoc ľuďom hľadajúcim si prácu v podobe udeľovania grantov na ďalšie vzdelávanie a príspevkov na mobilitu.

Podporujem myšlienku znížiť počet prepustených (na 500), ktorý sa vyžaduje na začatie intervencií.

 
  
  

– Správa: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE-DE), písomne. – (LT) Hlasovala som za správu Eugenijusa Maldeikisa o nariadení Európskeho parlamentu a Rady o finančnej podpore projektov v oblasti energetiky.

Som rada, že veľká väčšina Parlamentu (526 hlasov) hlasovala za a že tento dokument podporila.

Ešte raz by som chcela podčiarknuť dôležitosť nášho rozhodnutia.

Rovnako ako Lotyšsko, Estónsko a Poľsko aj naša krajina, Litva, je už päť rokov súčasťou Európskej únie v politickom a hospodárskom zmysle. Pokiaľ však ide o energetiku, bola a ešte stále je ako ostrov bez mostov, ktoré by ju spájali s energetickým trhom Spoločenstva.

Dnešným rozhodnutím Európskeho parlamentu sa vyčlenilo 175 miliónov EUR na výstavbu energetického premostenia, ktoré spojí Litvu a Švédsko.

Hneď ako sa tento projekt uskutoční, krajiny nášho regiónu, ktoré sa stali členmi EÚ v roku 2004, svoje energetické trhy konečne spoja so škandinávskymi štátmi, a tak aj s trhom EÚ.

Je to fantastický projekt, dobrý začiatok, a ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí zaň hlasovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Călin Cătălin Chiriţă (PPE-DE) , písomne.(RO) Hlasoval som za správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky.

Plán hospodárskej obnovy Európy prináša investície vo výške 5 miliárd EUR na energetické projekty, širokopásmový internet a opatrenia na rozvoj vidieka. Suma 3,98 miliardy EUR sa investuje do infraštruktúry pre elektrickú energiu, zemný plyn, veternú energiu a na zachytávanie a uskladňovanie oxidu uhličitého. Európsky parlament podporuje vyčlenenie 1,02 miliardy EUR na projekty rozvoja vidieka.

Plán hospodárskej obnovy vyčleňuje 200 miliónov EUR na výstavbu plynovodu Nabucco, ktorý bude prepravovať zemný plyn do EÚ z oblasti Kaspického mora. Rumunsko podporuje tento projekt. Medzi hlavné záujmy Rumunska patrí financovanie projektov na prepojenie plynovodov medzi Rumunskom a Maďarskom (30 miliónov EUR) a Rumunskom a Bulharskom (10 miliónov EUR) zo zdrojov plánu obnovy, ako aj rozvoja zariadení, ktoré umožnia, aby plyn mohol prúdiť opačným smerom v prípade krátkodobého výpadku dodávok (80 miliónov EUR).

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne.(PT) Hlasovala som za program poskytujúci finančnú pomoc na projekty v oblasti energetiky. Návrh Európskeho parlamentu o investíciách založený na dohode dosiahnutej s Radou je postavený na troch pilieroch, a to: prepojenie plynových a elektrických sietí, zachytávanie a skladovanie uhlíka a projekty veterných elektrární na mori. Návrh ako taký stanovuje postupy a metódy poskytovania finančnej pomoci na stimuláciu investícií pri tvorbe európskej integrovanej energetickej siete a súčasne posilnenia politiky Európskej únie na zníženie emisií skleníkových plynov.

Je potrebné ihneď konať a stimulovať európske hospodárstvo. Je preto veľmi dôležité mať opatrenia na zabezpečenie primeranej zemepisnej rovnováhy a urýchlenej realizácie projektov. V Portugalsku sú oprávnené projekty na prepojenie plynových sietí (infraštruktúra a zariadenia), ako aj projekty na zlepšenie prepojenia elektrickej siete so Španielskom.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Ambícia Komisie zvýšiť investície do energetickej infraštruktúry je najnovším z dlhého radu príkladov arogancie, ktorá nakazila funkcionárov v Berlaymonte. Navrhované investície sú rozsiahle a aj nákladné a je potrebné ešte preukázať, že všetkými týmito investíciami by sa malo zaoberať na úrovni EÚ. Investície vo výške 3,5 miliárd EUR sú navrhnuté na roky 2009 a 2010 – sú to peniaze, ktoré majú byť poskytnuté z rozpočtov členských štátov. Pokiaľ ide o Švédsko, bude to znamenať významný nárast členských poplatkov o ďalších 1,4 miliardy švédskych korún. Skutočnosť, že Komisia si nemyslí, že mala čas vykonať dôkladné hodnotenie vplyvu takého obsiahleho návrhu, je absolútne zarážajúca.

Nezdá sa, že by spravodajcu správy Európskeho parlamentu nejako zvlášť trápili tieto námietky. Namiesto toho sa navrhuje zvýšenie pomoci z 3,5 miliárd na takmer 4 miliardy EUR!

Naša úloha zamerať sa na menej nákladnú spoluprácu na úrovni EÚ nás vedie k odmietnutiu tohto ľahkovážneho míňania peňazí daňových poplatníkov. Mali by sme však upozorniť na to, že existujú veľmi dobré dôvody pokračovať v hľadaní spôsobov na zlepšenie a rozvoj metód na oddeľovanie a skladovanie oxidu uhličitého. Hlasovali sme proti tejto správe ako celku.

 
  
MPphoto
 
 

  Anders Wijkman (PPE-DE), písomne.(SV) Návrh na vyčlenenie 4 miliárd EUR na projekty v oblasti energetiky v rámci európskeho energetického programu obnovy je dobrý. Obsah sa však priveľmi zameriava na fosílne palivá. Okrem toho v ňom úplne chýba podpora projektov na zlepšenie energetickej účinnosti. Komisia najskôr navrhla, aby bolo vyčlenených 500 miliónov EUR na projekt trvalo udržateľných miest – tento návrh bol však stiahnutý.

Pomoc projektu trvalo udržateľných miest by umožnila uskutočniť rozsiahle projekty na rozvoj centralizovaného vykurovania a kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie, ako aj zlepšenie podmienok bývania. Také projekty by boli nákladovo efektívne, znížili by emisie a vytvorili nové pracovné miesta. Je veľmi poľutovaniahodné, že táto možnosť sa nevyužíva v súvislosti s hospodárskou krízou na oživenie tohto typu opatrení.

 
  
  

– Správa: Othmar Karas (A6-0139/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Bullmann (PSE), písomne.(DE) Poslanci Európskeho parlamentu za SPD odmietli túto správu z dvoch dôvodov:

Po prvé, ponechanie sekuritizácie úverov je dôležitým a správnym nástrojom pre účasť finančných inštitúcií na obchodnom riziku pri dotyčných úveroch. To si však vyžaduje značne veľké ponechanie. Ponechanie 5 %, ktoré boli odsúhlasené v trialógu, túto podmienku nespĺňa. Európska komisia chcela v konzultačnom procese pôvodne ponechať 15 %, ale potom podľahla tlaku odvetvia a navrhla 5 %. Konzervatívci a liberáli vo Výbore pre hospodárske a menové veci chceli vyhlásiť aj túto nízku úroveň účasti na obchodnom riziku za nepotrebnú prostredníctvom predloženia záruky finančnými inštitúciami. Poslanci Európskeho parlamentu za SPD podporujú oveľa vyššie ponechanie a budú zdôrazňovať túto požiadavku v budúcich reformách smernice o kapitálových požiadavkách.

Po druhé, definícia základného kapitálu uvedená v správe pána Karasa porušuje neutralitu nariadenia vzhľadom na hospodársku súťaž. Zabezpečuje, aby sa v budúcnosti vklady tichých spoločníkov už nerátali ako základný kapitál, hoci môžu byť plne absorbované v prípade likvidity. Toto otvára dvere nespravodlivej hospodárskej súťaži voči verejným bankám v Nemecku. Uvedomujeme si, že vklady tichých spoločníkov sú osvedčeným nástrojom refinancovania, čo je v súlade s právom EÚ. Keďže výsledok trialógu nezohľadňuje naše vysvetľujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, túto správu odmietame.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE-DE), písomne.(FR) Blahoželám spravodajcovi k usilovnej práci na obsahu správy a aj počas následných rokovaní. Výnimočné okolnosti si vyžadujú, aby sme podnikli rýchle a náležité kroky.

Môžem prijať výsledok, ktorý nám bol navrhnutý v oblasti sekuritizácie. Systematické zavedenie štandardizovaných kolégií orgánov dohľadu je veľký pokrok.

Navrhovaná správa už na jeseň otvorila cestu myšlienke decentralizovaného európskeho dozorného systému. Správa de Larosièreho skupiny a oznámenie Komisie zo 4. marca túto myšlienku užitočne rozpracovali. Som rada, že sa tieto myšlienky stretli so všeobecným súhlasom.

Pokiaľ ide o rozsah, musíme povedať jednu vec. Namiesto uplatňovania trochu povrchne zjednodušujúceho kritéria cezhraničných bánk bude múdrejšie zamerať sa na banky, ktoré majú systémový význam.

Tieto banky by priamo podliehali novému bankovému orgánu. Na ostatné banky by dohliadalo kolégium dohľadu alebo v prípade čisto národných bánk orgán dohľadu príslušného štátu. Na účely krízového manažmentu by systémové banky tiež podliehali opatreniam finančnej stability na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (PSE), písomne. – Pánovi Karasovi blahoželám. Toto hlasovanie je výborným výsledkom z viacerých dôvodov.

Prvým dôvodom je skutočnosť, že toto je balík, ktorý odporučil a o ktorom rokoval Parlament. Zúčastňoval som sa takých rokovaní a viem, aké ťažké také rokovania môžu byť.

Druhým je obsah, to znamená, že tento právny predpis zabezpečuje lepšiu ochranu Britov a ostatných občanov EÚ.

Sekuritizácia bola metódou, ktorou sa rozšírili takzvané toxické aktíva medzi bankami zanechajúc obrovské dlhy v mnohých súkromných a verejných bankách.

Myšlienka ponechania aktív originátora do výšky 5 % na základe revízie po hodnotení vplyvu a medzinárodných zmenách je absolútne potrebná.

Obmedzenie špekulácií a zabezpečenie zodpovedajúcej kapitálovej primeranosti bánk je ochranou proti takému správaniu bánk, ktoré nás priviedlo na úplný okraj finančnej katastrofy.

Pán Karas môže byť spokojný so svojou prácou pri rokovaniach. Viem, aké je pre Parlament ťažké dostať do textov vylepšenia, ale táto dohoda v prvom čítaní je rozumná.

 
  
  

– Správa: Karsten Friedrich Hoppenstedt (A6-0246/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Ak niekto pochyboval o skutočnom zámere tohto návrhu, mali by sme len citovať slová z textu, ktorý bol dnes prijatý, odvolávajúc sa na zabezpečenie „odstránenia zvyšných prekážok hladkého fungovania vnútorného trhu“. Okrem toho článok 2 vysvetľuje, že „všeobecným cieľom… je zlepšovať podmienky fungovania vnútorného trhu“.

Je opäť prinajmenšom príznačné, že po neúspechu takzvaného Plánu hospodárskej obnovy Európy a proklamovanej európskej solidarity je prvý a doteraz jediný návrh na vytvorenie podporného programu Spoločenstva zameraný na finančné služby! Takmer sa zdá, že nebojujeme s jednou z najväčších kríz kapitalizmu, ktorú sprevádza rast nezamestnanosti, likvidácia výrobných kapacít, rast nerovnosti a rast problémov pre pracujúcich a všeobecnú populáciu.

Návrhy, ktoré sme predložili, ako napríklad zvýšenie rozpočtu Spoločenstva, vytvorenie podporných programov Spoločenstva pre výrobný sektor a ochranu pracovných miest právami a verejné služby, boli zamietnuté. A keď príde reč na podporu finančného trhu a „hladkého fungovania vnútorného trhu“, prostriedky sa v Spoločenstve vždy nájdu. To je neprijateľné. Preto sme hlasovali proti.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) My euroskeptici sa vždy snažíme o to, aby bola spolupráca EÚ menej nákladná. S peniazmi daňových poplatníkov sa musí nakladať rozumne. Hlavne v týchto turbulentných časoch je dôležité, aby sme boli opatrní s našimi spoločnými zdrojmi. Reštriktívny rozpočet musí pre nás ako volených zástupcov zostať hlavnou zásadou.

Terajšia správa nás však vedie úplne odlišným smerom. Pôvodný návrh Komisie o financovaní bol považovaný za neprimeraný a veľké politické skupiny v Európskom parlamente okamžite navrhli, aby boli zdvojnásobené rozpočtové prostriedky na orgány finančného dohľadu. Môžeme si položiť otázku: na základe čoho? Máme do činenia s rozsiahlym celosvetovým kolapsom financií a je potrebné vynaložiť medzinárodné úsilie na celosvetovej úrovni.

Dohľad nad finančnými inštitúciami v EÚ v súčasnosti nie je úlohou EÚ. Je dôležité na to pamätať. Súčasný návrh však naznačuje ambície silnej politickej elity. S vágnym odvolaním sa na finančnú krízu a jej predvídateľné dôsledky pre dohľad a kontrolu toto nie je nič iné ako trúfalý pokus o posilnenie postavenia EÚ. Nemáme, samozrejme, na výber a musíme hlasovať proti správe a alternatívnemu návrhu uznesenia.

 
  
  

– Správa: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Hoci som silným zástancom dobrých životných podmienok zvierat, váham pri zákaze praktík ako dovoz tuleních výrobkov za predpokladu, že môže byť dokázané, že utrpenie zvierat v čase usmrtenia bolo minimálne.

Napriek tomu existujú praktiky, ktoré dávajú veľký dôvod na obavy, v neposlednom rade sú to tradície rituálneho zabíjania z rôznych náboženských dôvodov. Vzhľadom na kultúrnu rozmanitosť Európy, niektoré z týchto praktík, ktoré sú cudzie európskemu rešpektu pre životné podmienky zvierat, začali zapúšťať korene. Výsledkom toho je, že zvieratá zbytočne trpia.

Uznávam, že niektoré náboženstvá pripisujú zásadnú dôležitosť spôsobu, akým je zviera zabité, aby mohlo byť jeho mäso konzumované. Rozvoj kultúry práv zvierat a ich dobrých životných podmienok sa v Európe za uplynulých 30 rokov dosahoval veľmi ťažko a nemali by sme ho obetovať na oltári politickej korektnosti. Zvieratá usmrcované metódami rituálneho zabíjania musia byť najskôr omráčené, aby sa minimalizovalo ich utrpenie a presadzovali sa všeobecne rešpektované hodnoty dobrých životných podmienok zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o ochrane zvierat počas usmrcovania. Každý rok sú v Európskej únii usmrtené milióny zvierat. Mnohé zvieratá sú vystavené zaobchádzaniu, ktoré pre ne predstavuje zbytočné utrpenie nielen počas ich chovu a prepravy, ale aj počas usmrcovania a s tým spojených úkonov. Utrpeniu zvierat na bitúnkoch sa treba vyhýbať, vrátane zvierat, ktorých chov je určený na výrobu potravín a iných výrobkov.

Podľa môjho názoru je návrh vyvážený a v súlade s cieľmi Spoločenstva na zabezpečenie ochrany a dobrých životných podmienok zvierat. Súhlasím, že usmrcovanie zvierat vo veľkom formáte by sa malo uskutočňovať pri náležitom rešpektovaní humanitárnych noriem s obmedzením utrpenia, ktoré zvieratá zažívajú.

Preto som nehlasovala za pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý odstraňuje zákaz používania systémov na držanie hovädzieho dobytka dolu hlavou alebo v iných neprirodzených polohách, pretože taká prax, podľa môjho názoru, ohrozuje dobré životné podmienky zvierat.

 
  
MPphoto
 
 

  Filip Kaczmarek (PPE-DE), písomne. (PL) Vážené dámy, vážení páni, hlasoval som za správu pána Wojciechowského o ochrane zvierat počas usmrcovania. Mnohí sa čudujú, ako je možné chrániť zvieratá počas ich zabíjania. Možno to znie paradoxne, ale je to možné. Každý, kto už raz zviera zabil alebo taký čin pozoroval, si je vedomý, aká bolestná môže byť smrť zvieraťa. Zavedenie nových právnych predpisov do tejto oblasti obmedzí zbytočné utrpenie zvierat, a preto tieto predpisy potrebujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Lang (NI), písomne.(FR) Vyslovením súhlasu s tým, že zvieratá musia byť zabíjané bez zbytočného utrpenia, s výnimkou náboženských obradov, väčšina nášho Parlamentu prejavila svoje pokrytectvo a svoju zbabelosť. Slovné spojenie „náboženské rituály“ sa vzťahuje hlavne na rituálne zabíjanie, ktoré sa praktizuje predovšetkým počas moslimského sviatku Eid-al-Adha, keď státisíce oviec končia s podrezaným krkom.

Právne uznanie týchto praktík je súčasťou oveľa širšieho fenoménu, a to islamizácie našich spoločenstiev. Naše zákony a zvyky sa postupne menia tak, aby sa prispôsobili islamskému právu šaría. Vo Francúzsku čoraz viac miestnych orgánov nepriamo podporuje výstavbu mešít. Školské jedálne lístky sa navrhujú tak, aby vyhoveli islamským stravovacím požiadavkám. V niektorých mestách, ako napríklad Lille, majú kúpaliská vyčlenené časy len pre ženy. Vytvorením Rady pre moslimskú vieru v roku 2003 zaviedol pán Sarkozy, vtedy minister vnútra, islam do francúzskych inštitúcií.

Na zastavenie tohto vývoja musíme odmietnuť všetko islamsky korektné, zvrátiť tok migrácie z neeurópskych krajín a vytvoriť novú Európu, Európu zvrchovaných národov, bez Turecka, potvrdzujúc kresťanské a humanistické hodnoty európskej civilizácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (UEN), písomne. – (IT) Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, je poľutovaniahodné, že sa Európsky parlament rozhodol pre schizofrenický postoj na konci svojho funkčného obdobia v takej citlivej otázke, pretože je naozaj schizofrenické zameriavať sa na jednej strane na budúcnosť, keď táto budúcnosť zavádza technológie, ktoré sa používajú na vyučovanie násilia a znásilňovania, a na druhej strane sa vracať do minulosti ku kmeňovým rituálom a upokojovať tých, ktorí majú potrebu vidieť prelievanie krvi a ešte nezmyselnejšie utrpenie v očiach obete.

Sme rozhodne proti kmeňovému zabíjaniu, ktoré neberie do úvahy konsenzus a slobodnú voľbu jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Lydia Schenardi (NI), písomne. – (FR) Súhlasíme so želaním nahradiť smernicu z roku 1993 spôsobom, ktorý zlepšuje a štandardizuje podmienky zabíjania zvierat v celej Európskej únii.

Rovnako súhlasíme so zásadou, podľa ktorej by sa zvieratá mali zabíjať metódami, ktoré zabezpečia okamžitú smrť alebo smrť po omráčení, no sme úplne proti myšlienke dovoliť výnimky v rámci náboženských rituálov.

Verejná mienka je veľmi citlivá voči zbytočným, bolesť spôsobujúcim praktikám a absolútne ich odmieta. Prečo ich potom tolerovať v mene náboženstva bez ohľadu na to, či zvieratá sú alebo nie sú paralyzované skôr, než sú zabité?

Musia byť zavedené prísne právne predpisy, ktoré zabezpečia overovanie postupov na zabezpečenie toho, aby boli zvieratá omráčené a aby sa im pred smrťou nevrátilo vedomie, no ešte lepšie by bolo také praktiky úplne zakázať. Pochádzajú z inej doby a možno ich oprávnene nazvať barbarskými.

 
  
MPphoto
 
 

  Kathy Sinnott (IND/DEM), písomne. – Ochrániť zvieratá pred krutosťou je veľmi dôležitou povinnosťou. Som však presvedčená, že niektoré z predložených návrhov s cieľom zabrániť krutosti v skutočnosti vyvolajú ešte viac krutosti.

Konkrétne mám na mysli návrh usmrcovať zvieratá len na bitúnkoch. Chovatelia by boli nútení naložiť a prepraviť zvieratá aj vtedy, keď sú choré alebo staré, a to by im mohlo spôsobovať bolesť a strach.

Tento návrh tiež nesie riziko v súvislosti s nákazlivými chorobami a infekciami. Niekedy je lepšie zabrániť šíreniu choroby tým, že je zviera zabité na vlastnej farme, ak je to vykonané humánnym spôsobom. Nepodala som ústne vysvetlenie hlasovania.

 
  
  

– Správa: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) My švédski sociálni demokrati sme sa rozhodli hlasovať za správu (A6-0241/2009) o obnovenej sociálnej agende. Je to dobrá správa, ktorá okrem iných vecí ustanovuje, aby hospodárske slobody a pravidlá hospodárskej súťaže nemali prevahu nad základnými sociálnymi právami.

Správa však obsahuje aj požiadavky na systémy minimálnej mzdy. My sociálni demokrati sme presvedčení, že je dôležité, aby mal každý garantovanú primeranú mzdu, z ktorej je možné vyžiť, a myslíme si, že EÚ by to mala podporiť. Toto je osobitne dôležité na to, aby sme mohli riešiť problém „pracujúcich chudobných“. Ako sa potom členské štáty rozhodnú zaručiť svojim občanom primeranú mzdu a či to urobia prostredníctvom právnych predpisov alebo nechajú na sociálnych partnerov, aby stanovili pravidlá prostredníctvom kolektívnych zmlúv, musí naďalej zostať v rozhodovacej právomoci jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písomne. – Konzervatívci podporujú v Spojenom kráľovstve princíp minimálnej mzdy. Sme však presvedčení, že systémy sociálneho zabezpečenia a minimálna mzda by sa mali určovať na vnútroštátnej úrovni.

Z tohto dôvodu sa konzervatívci zdržali hlasovania o tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (PSE), písomne.(PT) Hlasovala som za správu Silvu Penedu o obnovenej sociálnej agende. V rámci súčasnej hospodárskej krízy je veľmi dôležité, aby sociálna politika bola prepojená s hospodárskou politikou a ich cieľom bolo oživenie európskeho hospodárstva. Európske sociálne modely čelia viacerým veľkým úlohám, a to demografickej zmene a globalizácii, voči ktorým nemôžu zostať imúnne. Preto musia byť z dlhodobej perspektívy modernizované, pričom si musia zachovať svoje pôvodné hodnoty.

Európa musí byť ambiciózna vzhľadom na sociálnu politiku najmä teraz, keďže čelíme vážnej kríze. Som však presvedčená, že obnovená sociálna agenda z pera Komisie je veľmi neambiciózna, prišla príliš neskoro a v skutočnosti veľmi nerieši problémy spôsobené finančnou a hospodárskou krízou. Sociálna politika a politika zamestnanosti musia byť posilnené s cieľom znížiť straty pracovných miest alebo im zabrániť a ochrániť Európanov pred sociálnym vylúčením a rizikom chudoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Táto správa obsahuje veľa protirečení. V podstate však trvá na existujúcich hlavných líniách neoliberálneho kapitalizmu, aj keď kde-tu zmierneného, no bez zmeny základných stratégií, ktoré viedli k súčasnej hospodárskej a sociálnej kríze. Hlavná línia je tá istá ako vždy. Kríza sa teraz zase používa na presadzovanie liečby pomocou väčšieho množstva toho istého lieku, teda viac: flexibility, vnútorného trhu, verejno-súkromných partnerstiev a tak ďalej, ignorujúc skutočnosť, že medzi príčiny krízy patria aj politiky EÚ, ktoré ju ešte zhoršili.

Správne „obavy“, ktoré obsahuje správa, neriešia ani nereagujú na hlavné príčiny identifikovaných problémov, hlavne pokiaľ ide o hospodárske stratégie, neistotu pracovného miesta, liberalizáciu a privatizáciu verejných služieb a tak ďalej.

Neexistujú alternatívne odpovede, hlavne pokiaľ ide o posilnenie úlohy štátu v hospodárstve, v strategických sektoroch a v rozšírení vysokokvalitných verejných služieb, či dokonca v obrane vyšších miezd a dôchodkov. Správa však berie do úvahy potrebu spravodlivejšieho prerozdelenia bohatstva, no nenaznačuje cesty, ako to dosiahnuť, ani nevyzýva na odmietnutie tých stratégií, ktoré zhoršili sociálne nerovnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Sociálne výsledky vašej Európy sú zarážajúcim zlyhaním. Vo Francúzsku sa práve objavili hrozné čísla: za dva roky vzrástla chudoba o 15 %, počet chudobných pracujúcich sa dramaticky zvýšil a následkom toho exponenciálne vzrástol počet vysoko zadlžených domácností, ktorých zdroje už dlhý čas nestačia na pokrytie nákladov na každodenný život. Navyše sme len na začiatku tejto hlbokej krízy.

Vyzývate občanov, aby boli „otvorení zmene“ v čase, keď zmena pre pracujúcich znamená stratu práce a istotu, že novú nenájdu, vďaka vašej politike. Hovoríte o „sociálnosti“, kým Súdny dvor šliape po právach pracujúcich v mene hospodárskej súťaže a slobody poskytovania služieb. Pridávate flexibilitu, kým to je iba eurožargón pre neistotu. Dokonca predstierate, že venujete osobitnú pozornosť ženám a matkám, no vaša hlúpa politika rodovej rovnosti končí stratou ich zvláštnych sociálnych práv, ako napríklad práv, ktoré mali vo Francúzsku v oblasti dôchodkov a nočnej práce.

Nepotrebujeme obnovenie sociálnej agendy, ale dôkladnú zmenu vášho zvráteného systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Táto správa trvá na tom, aby členské štáty modernizovali a reformovali svoje vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia, zaviedli minimálne mzdy a prehodnotili školské učebné osnovy. Navyše sa má dosiahnuť vyššia účasť zamestnancov na zisku spoločností a má sa zaviesť európsky rok dobrovoľníctva. Toto sú nezvyčajne extrémne príklady toho, ako sa EÚ snaží prebrať národné sebaurčenie.

Okrem toho správa obsahuje dva odkazy na Lisabonskú zmluvu, ktorá ešte stále nevstúpila do platnosti. To je trúfalý prejav arogancie moci! Dôsledkom je, že demokratická diskusia o tejto zmluve sa vníma iba ako divadielko a nevychádza sa z toho, že by nejako mohla ovplyvniť výsledok.

Preto sme v záverečnom hlasovaní hlasovali proti správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE), písomne.(SV) Vo všeobecnosti je toto veľmi dobrá správa s mnohými dobrými hľadiskami, no pre opakované požiadavky na rast a aby členské štáty zaviedli minimálne mzdy spoločne s právne záväznými sociálnymi podmienkami, ktoré by zahŕňali prevod značných právomocí na EÚ, sa zdržiavam hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Anja Weisgerber (PPE-DE), písomne. – (DE) Európske sociálne modely čelia v súčasnej finančnej kríze veľkým úlohám.

Nemecká konzervatívna skupina (CDU/CSU) sa preto vyslovuje za sociálnu Európu.

Z toho dôvodu súhlasíme so správou pána Silvu Penedu o obnovenej sociálnej agende.

Rovnako vítame skutočnosť, že tvorba pracovných miest a ich podpora sú spoločnou prioritou v čase tejto krízy, a naše odhodlanie presadzovať opatrenia týkajúce sa vzdelávania a odbornej prípravy.

Európa musí vytvoriť sociálny rámec a zaviesť normy na európskej úrovni.

V tomto ohľade určite musíme brať do úvahy kompetencie členských štátov.

Z toho dôvodu sme proti výzve za zavedenie minimálnej mzdy vo všetkých členských štátoch, ako bolo pôvodne uvedené v bode 14 tejto správy.

Zavedenie minimálnej mzdy je rozhodnutie, ktoré by malo byť ponechané výhradne na členské štáty.

Preto sme radi, že ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto bodu bol prijatý.

Musia byť zabezpečené dostatočné dávky sociálneho zabezpečenia, ktoré umožnia ľuďom viesť dôstojný život, no členské štáty majú v tomto ohľade k dispozícii rôzne možnosti voľby.

V našom ústnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sme povedali jasne, že okrem minimálnej mzdy by sa malo uvažovať aj o kolektívnych zmluvách a všeobecne záväzných nariadeniach, alebo štátom garantovanom minimálnom príjme.

Týmto spôsobom primerane zohľadňujeme zásadu subsidiarity.

 
  
  

– Správa: Jean Lambert (A6-0263/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Andersson, Göran Färm, Anna Hedh, Inger Segelström a Åsa Westlund (PSE), písomne. – (SV) My švédski sociálni demokrati sme sa rozhodli hlasovať za správu (A6-0263/2009) o aktívnom začleňovaní ľudí vylúčených z trhu práce. Je to dobrá správa, ktorá je osobitne dôležitá v súčasnej hospodárskej kríze, keď sú na trhu práce potrebné aktívne opatrenia na zabezpečenie toho, aby najslabší členovia spoločnosti nezostávali mimo pracovného trhu natrvalo.

Správa však obsahuje aj požiadavky na systémy minimálnej mzdy. My sociálni demokrati sme presvedčení, že je dôležité, aby mal každý garantovanú primeranú mzdu, z ktorej je možné vyžiť, a myslíme si, že EÚ by to mala podporiť. Toto je osobitne dôležité na to, aby sme mohli riešiť problém „pracujúcich chudobných“. Ako sa potom členské štáty rozhodnú zaručiť svojim občanom primeranú mzdu a či to urobia prostredníctvom právnych predpisov alebo nechajú na sociálnych partnerov, aby stanovili pravidlá prostredníctvom kolektívnych zmlúv, musí naďalej zostať v rozhodovacej právomoci jednotlivých členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (PPE-DE), písomne. – Britskí konzervatívci podporujú väčšinu správy a ustanovení vytvorených na podporu primeraných príjmov vrátane trhov práce a prístupu ku kvalitným službám. Rovnako podporujeme pozitívny a komplexný prístup k duševnému zdraviu, postihnutiam a právam starších ľudí na prácu, ako aj tvrdý postoj v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Konzervatívci však nepodporujú myšlienku smernice EÚ o diskriminácii. Okrem toho konzervatívci nemôžu podporiť žiadosť o zavedenie právneho rámca pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní na boj proti diskriminácii v zamestnaní a schváliť cieľ EÚ pre systémy minimálneho príjmu a príspevkové systémy na náhradu príjmu podporujúce príjmy vo výške aspoň 60 % priemerného národného príjmu. Z týchto dôvodov sme sa zdržali hlasovania. Tieto veci by mali byť vo vnútroštátnej kompetencii štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Bushill-Matthews (PPE-DE), písomne. – Skupina EPP-ED vo všeobecnosti podporuje smerovanie pôvodnej správy Jean Lambertovej. Vo výbore však iná politická skupina vložila do správy irelevantné body, ktoré neboli len mimo zamýšľaného rámca správy, ale o ktorých bolo známe, že sú pre našu skupinu neprijateľné. Urobili to zámerne z malicherných stranícko-politických dôvodov, aby nám znemožnili podporiť správu tak, ako bola predstavená v Parlamente. Preto sme predložili alternatívne uznesenie, ktoré obsahuje všetky prvky jej správy, ktorú podporujeme.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin Callanan (PPE-DE), písomne. – Táto správa nám kladie otázku, ako začleniť do pracovných trhov ľudí, ktorí sú z nich v súčasnosti vylúčení. Odpoveď je celkom jasná. Musíme na našich pracovných trhoch vytvoriť viac pracovných miest a viac kapacít.

Skutočnosť, že EÚ si dokonca musí položiť túto otázku, dokazuje jeden zo základných problémov s Bruselom. Priveľa pozornosti sa venuje ochrane pracovných miest a primálo ich vytváraniu. Európsky sociálny model je v prvom rade zodpovedný za skutočnosť, že je toľko Európanov nezamestnaných. Európsky sociálny model robí presne opak toho, čo by mal robiť – vytvára dvojúrovňové hospodárstvo pracovného trhu, prináša sociálne dávky ľuďom, ktorí pracujú a obmedzuje možnosť ich získania ľuďom bez práce. Sociálne náklady vyplývajúce z nekonečného množstva právnych predpisov EÚ sú tiež obrovské a odrádzajú zamestnávateľov od prijímania nových pracovníkov. Toľko na margo oslavovaného plánu EÚ, že sa do roku 2010 stane najkonkurencieschopnejším hospodárstvom na svete.

Na vytvorenie nových pracovných miest pre nezamestnaných musí ísť európske hospodárstvo, celá EÚ, zásadne odlišným smerom. Britskí konzervatívci sú zaviazaní k urýchleniu tejto zmeny smerovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Hélène Goudin a Nils Lundgren (IND/DEM), písomne. – (SV) Táto správa rieši množstvo dôležitých otázok, ktoré by v zásade mali riešiť členské štáty a nie EÚ. Tak napríklad Európsky parlament trvá na tom, že je potrebné zaviesť ciele EÚ pre záruky minimálneho príjmu a minimálne mzdy. Správa tiež obsahuje odkaz na Lisabonskú zmluvu (ktorá ešte stále nevstúpila do platnosti). Z tohto dôvodu sme hlasovali proti tejto správe.

 
Posledná úprava: 8. september 2009Právne oznámenie