Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2209(REG)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0027/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 17
CRE 05/05/2009 - 17

Hlasovanie :

PV 19/02/2009 - 5.2
CRE 19/02/2009 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 06/05/2009 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0353

Rozpravy
Streda, 6. máj 2009 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

16. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Teraz pristúpime k dnešným vysvetleniam hlasovania. Som si istý, že to medzi vami vyvolá silné emócie, ale je tu veľmi veľa poslancov, ktorí sa prihlásili do rozpravy a domnievam sa, že sú prítomní.

 
  
  

– Správa: Petya Stavreva (A6-0259/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Vážený pán predsedajúci, nebola som si celkom istá, o ktorej správe môžem teraz hovoriť. Oznámila som, že sa vyjadrím k správe pani Staunerovej, pána Maldeikisa a pána Corbetta. Áno, chcela by som niečo povedať. Ide len o to, že som nezareagovala okamžite.

Vážený pán predsedajúci, v súvislosti s týmto balíkom v hodnote 5 miliárd EUR, z ktorého väčšina poputuje na rozvoj vidieka, by som chcela zdôrazniť najmä tú skutočnosť, že sa treba pozrieť nielen na oficiálne ukazovatele, ale aj na skutočné potreby rozvoja vidieka. Širokopásmové pripojenie je nevyhnutné vo všetkých členských štátoch, rovnako ako v tom našom, kde je potrebné zdokonaliť cestnú infraštruktúru, ako aj ďalšie opatrenia na zachovanie vidieckej krajiny. Vyzývam vás, aby ste hľadeli viac smerom k politike konvergencie a k politike súdržnosti a poskytli viac podpory tým členským štátom, ktoré sa dostali do hospodárskych ťažkostí a ktoré sú možno na nižšej úrovni hospodárskeho vývoja ako staršie členské štáty. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Zita Pleštinská (PPE-DE).(SK) Správa kolegyne Stavrevovej je jednou z troch správ, ktoré boli začlenené do spoločného balíčka 5 miliárd EUR. V kontexte hospodárskej krízy vidíme, že nám chýbajú financie do investičných projektov do energetiky a na rozvoj vidieka, ktorý bol najviac zasiahnutý dôsledkami hospodárskej krízy. Vítam, že Európsky parlament v hlasovaní podporil návrh nariadenia v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy, ktoré vyčleňuje 1,5 miliardy EUR pre všetky členské štáty prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Vidiecke oblasti si môžu realizovať projekty zamerané na rozvoj širokopásmového internetového pripojenia. Pôda zohráva v poľnohospodárskom sektore ústrednú úlohu. Využívanie a obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy je mimoriadne dôležité pri riešení nových problémov, ktoré prinášajú zmena klímy, obnoviteľné zdroje energie, nedostatok vody a biodiverzita.

Vyzývam členské štáty, aby nečakali a veľmi rýchlo upravili svoje národné plány, včas, podrobne a transparentne informovali o nových legislatívnych ustanoveniach a zároveň prijali zrýchlené a zjednodušené postupy, tak pre výdaje, ako aj pre ich vykazovanie.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, môj volebný obvod vo West Midlands zahŕňa mestské aj vidiecke oblasti a širokopásmové pokrytie vo vidieckych oblastiach je absolútne nedostatočné. Dovoľte, aby som vám ako príklad uviedla mesto na waleských hraniciach, Knighton, kde sú podnikatelia sklamaní úbohým pripojením a každý vraví „zachráňte ma“. Jeden z mojich voličov si chcel založiť firmu poskytujúcu online služby, čo bolo veľmi dôležité najmä preto, že je zdravotne postihnutý a práca z domu bola pre neho najlepším spôsobom, ako podnikať. Bohužiaľ, v dôsledku monopolu je pripojenie veľmi slabé a neprenáša dostatočný objem dát na prevádzkovanie firmy.

Toto financovanie je preto kľúčové pre vidiecke oblasti a hospodársku obnovu. Chcela by som zaručiť, aby sa tieto finančné prostriedky rozdeľovali spravodlivo vo všetkých členských štátoch s dôrazom na tie oblasti, v ktorých nefunguje širokopásmové pokrytie. Vyzývam všetky strany, aby sa v tejto veci okamžite spojili a raz a navždy preklenuli toto nespravodlivé rozdelenie v digitálnej oblasti.

 
  
  

***

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, počas procedurálnej námietky ste veľmi správne poznamenali, že sme tu v neskorých hodinách. Ďakujem tlmočníkom, že tu zostali. Ale my sme si nevybrali, že tu budeme tak neskoro večer. Dnes o tom rozhodlo predsedníctvo. Nikdy predtým nedošlo k takému neuveriteľnému svojvoľnému rozhodnutiu posunúť vysvetlenia hlasovania až za rozpravu namiesto toho, aby sa predniesli za hlasovaním, ako to stanovuje rokovací poriadok.

Dnes večer sme tu teda preto, lebo pán predsedajúci, ktorý v tom čase predsedal, porušil náš vlastný rokovací poriadok. My všetci, ktorí sa snažíme predniesť vysvetlenia hlasovania, robíme všetko, čo z hľadiska práva môžeme, aby sme pozdvihli hlas v Parlamente, ktorý v skutočnosti nerád počúva menšiny.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pán Heaton-Harris, objasním vám jeden bod v rokovacom poriadku. V skutočnosti sa tam uvádza po hlasovaní, ale nie okamžite po hlasovaní. Tento rozdiel nám umožňuje vyložiť si veci rôzne.

Som veľmi rád, že pristupujeme k správe, ku ktorej sa chcel vyjadriť pán Heaton-Harris. Ide o správu pána Onestu.

***

 
  
  

– Správa: Gérard Onesta (A6-0027/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, istým podivným spôsobom som si začal spravodajcu tejto správy časom vážiť. Dnes by som chcel hovoriť o petíciách vo všeobecnosti, pretože ich vo veľkej miere využívam. Hoci ľudia európskym inštitúciám nerozumejú a sú z nich mierne vystrašení, niekedy predsa len potrebujú spôsob, ako verejne zaznamenať určitý spor. Spôsob, akým sme tu zaznamenávali petície v minulosti, bol mierne neohrabaný, ale aspoň im dal šancu vyjadriť sa k problému na trochu inej úrovni po tom, čo už možno vyčerpali veľa iných možností. Prinášal som sem petície od ľudí z celého môjho volebného obvodu. Jedným z mojich najznámejších prípadov bol prípad dediny Earls Barton, známy pod názvom „sedmička z Earls Barton“.

Ide o to, že postup predkladania petícií je pravdepodobne jediným postupom, ktorý skutočne stojí za to, aby sme ho na tomto mieste ochraňovali. Ostatné pravidlá a postupy a mnohé iné výbory sú v porovnaní s dôležitosťou Výboru pre petície bezvýznamné.

 
  
  

– Správa: Richard Corbett (A6-0273/2009)

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, podobne ako pán Corbett, ani ja by som nechcel predbiehať výsledky druhého referenda v Írsku, a určite by som nechcel predbiehať ani výsledok hlasovania v regióne Yorkshire a Humber v nadchádzajúcich európskych voľbách. Želám však pánovi Corbettovi, nech sa mu po júlovom odchode z Parlamentu darí. Rozmýšľam, čo bude Parlament robiť bez svojho spravodajcu pre rokovací poriadok, človeka, ktorý v zákulisí takmer bez pomoci zosnoval likvidáciu právomocí menších skupín a hlasu menšín na tomto mieste.

Táto správa možno nie je taká zlá, ale práve preto, že nie je taká zlá, stojí za ďalšie preskúmanie, pretože sa dosť často stáva, že zmeny v rokovacom poriadku sú skutočne odôvodnené. Naozaj dôležité je však to, čo dosahujú v praxi a ako ich predsedníctvo uskutočňuje. Pokiaľ ide o balík týkajúci sa rokovacieho poriadku a jeho prispôsobenie sa Lisabonskej zmluve, rozmýšľam, či pán spravodajca neprekročil isté hranice.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, pred niekoľkými týždňami sme rokovali o správe o totalitných režimoch. Vtedy som zdôraznil, že tu rozhodne existuje spoločná niť, ktorá spája národný socializmus so sovietskym socializmom, a to je socializmus samotný.

Vieme, že pán spravodajca Corbett verí európskemu projektu. Nerobí žiadne okolky okolo skutočnosti, že verí v ďalšiu politickú a hospodársku integráciu. Chce niečo ako Spojené štáty európske alebo Európsku federatívnu republiku. V snahe dosiahnuť tieto ciele sa však dožaduje potlačenia menšinových názorov a takmer bez pomoci ničí zásadu slobody prejavu.

Viem, že o zásadu slobody prejavu sa veľmi nestará. Pri pohľade na túto správu možno skonštatovať, že ktorýkoľvek zločinný diktátor z minulého storočia by bol hrdý, keby mal pána Corbetta po svojom boku.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, od roku 2004 tu mám veľa nových kolegov z prístupových štátov a som hrdý, že niektorých z nich môžem nazvať svojimi priateľmi. Keď sa rozprávame o zlých časoch, ktoré zažili, najviac ma zasiahne to, ako spomínajú, že počas života v štátoch RVHP (Rada vzájomnej hospodárskej pomoci) ich skutočne nedesil nedostatok demokracie či vlastníckych práv, ale skôr nedostatok stálych princípov právneho štátu. Keby ste boli kritikom režimu, ktorý robí problémy, nepostavili by vás pred súd. Skrátka by vám sťažili život – váš vodičský preukaz by záhadne zmizol na pošte, vaše deti by sa nedostali na vysokú školu, nemohli by ste si nájsť inú než podradnú prácu.

Znepokojuje ma, že podobný dvojaký meter začína platiť aj v našich inštitúciách. Keď sem prišiel Václav Klaus, poslanci na neho húkali, nahlas sa rozprávali a lapali po dychu ako húf chorých opíc, a nikoho za to ani len nepokarhali. Ale keď sme sa vyjadrili v prospech referenda, 14 z nás dostali pokutu. Svätuškárski kresťanskí demokrati sa môžu takmer otvorene dopustiť podvodu a prejde im to, ale keď rakúsky euroskeptik odfotografoval, ako sa ľudia zapisovali na stretnutie, ktoré sa tu nekonalo, dostal pokutu vo výške niekoľko tisíc eur prakticky za to, že nesprávne vyplnil formulár. Možno si myslíte, že mi neprináleží, aby som takto hovoril. Ja som v takom režime nežil, ale Václav Klaus áno, a keď varuje, že sa k nemu vraciame, myslím, že by sme si ho mali vypočuť.

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážený pán predsedajúci, poviem to celkom priamo, nikdy v živote som nepočul viac nezmyslov, ako sa povedalo o tejto správe. „Diktatúra a manipulácia“? Preboha, prečo potom táto správa získala podporu obrovskej väčšiny, keď je taká negatívna?

Prvá vec, v ktorej sa jej ohovárači zmýlili, je, že správa nespomína Lisabonskú zmluvu ani vykonávanie Lisabonskej zmluvy. Táto časť bola vyhradená, aby sa ňou zaoberal budúci Parlament, nie súčasný. Zdá sa, že odporcovia tejto správy ju ani len nečítali.

Pokiaľ ide o reči, že jej cieľom je umlčať menšiny, v tejto správe a vlastne ani v žiadnej inej správe o rokovacom poriadku, ktorú som kedy vypracoval, nie je jediný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý by mal takýto zámer. Tento Parlament je parlamentom menšín, na rozdiel od niektorých národných parlamentov, v ktorých väčšinovo vládne jediná strana alebo výkonný orgán. Toto je parlament, v ktorom je každý menšinou, a táto rôznorodosť možno ešte dlho potrvá.

Čo sa týka poznámok o prekrikovaní Václava Klausa, ktorý s touto správou nemá nič spoločné, viem len toľko, že niekoľko poslancov počas jeho prejavu odišlo, ale keď tu bol portugalský premiér, veľmi ste sa snažili umlčať ho a prekrikovali ste ho. Dokonca ani nemohol predniesť svoj prejav, pretože ste nechceli, aby vysvetlil svoj proeurópsky odkaz.

Takže úplne odmietam, čo sa povedalo. Obávam sa, že som vyčerpal svoj čas, takže nemôžem podať vysvetlenie hlasovania, ktoré som plánoval. Chcel som v ňom vyjadriť, že som rád, že moja správa bola prijatá v celom rozsahu, až na jedno malé nedorozumenie, ktoré sa tuším stalo, keď si skupina EPP poplietla svoj zoznam hlasovania. Dúfajme, že to v budúcom Parlamente napravíme.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Vážený pán predsedajúci, rada by som zdôraznila skutočnosť, že Európsky parlament je inštitúcia, ktorá podporuje demokraciu v celej Európe a zároveň vo vnútri, v rámci samotného Parlamentu. Bohužiaľ, v tejto správe boli rôzne body, rôzne línie argumentov, ktoré som nemohla podporiť. Hoci boli inšpirované tými najvyššími cieľmi, myslím si, že Európsky parlament by nemal podporiť právny predpis, ktorý je obmedzujúci a namierený proti jednotlivcovi. Rovnako si myslím, že udelenie práva predsedajúcemu Európskeho parlamentu rozhodovať o tom, či povolí alebo nepovolí písomné vyhlásenie, neprispieva k zvýšeniu demokracie. Koniec koncov, poslanci majú právo vyjadriť sa. Aj rozpravy, počas ktorých sa používajú modré karty, sa môžu zvrhnúť na vyrovnávanie vnútorného skóre v jednotlivých stranách. Bohužiaľ som bola nútená hlasovať proti týmto návrhom Európskeho parlamentu. Ďakujem.

 
  
  

– Odporúčanie do druhého čítania: Malcolm Harbour (A6-0257/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). - (ET) Nie vždy sa stáva, že pred každou správou sú naše mailové schránky plné zaujímavých materiálov hovoriacich za alebo proti, a to je zdrojom obáv ako aj nespravodlivosti. Hlasovala som za spoločnú pozíciu pre prijatie správy, pretože som spokojná, že boli podporené návrhy, ktoré uvádzajú, že opatrenia ovplyvňujúce prístup používateľov k internetu musia rešpektovať základné práva. Otázky ochrany súkromia a ochrany spotrebiteľa v súvislosti s elektronickou komunikáciou boli tiež vyriešené vyrovnaným spôsobom.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). - Vážený pán predsedajúci, táto správa smeruje k podstate toho, čo si ľudia myslia, že od Európskej únie dostávajú. Mnoho ľudí vo Veľkej Británii si myslelo, že sa im dostáva určitého druhu hospodárskej Európy založenej na obchodovaní, že je to Európa, ktorá ponúkne pracovné miesta. Pán Leinen nám už dnes povedal, že to bolo v podstate viac o sociálnej Európe.

V rámci správy pána Harboura a správy pani Trautmannovej sme si skrátka vybrali. V podstate sme si vybrali, že nechceme ďalšie opatrenie týkajúce sa jednotného trhu. Ľuďom, ktorí nám napísali a obávali sa tejto správy, vlastne unikala pointa týkajúca sa toho, že by malo ísť o opatrenie zamerané na jednotný trh.

Ak ste pred touto správou sťahovali napríklad hudbu alebo filmy nelegálne, váš poskytovateľ internetových služieb vás mohol skrátka odpojiť a zavrieť váš používateľský účet bez akéhokoľvek upozornenia. Táto správa prináša kompromisný návrh, podľa ktorého by vás museli skontaktovať a vy by ste mohli vzniesť námietky. S balíkom, ktorý bol schválený – a ktorý pravdepodobne skončí na niekoľkoročnom zmierovacom konaní – sme sa teraz ocitli v situácii, keď musíte ísť na súd, aby ste uzavreli napríklad skutočne nezákonné a nechutné stránky, a to európski občania určite nechcú.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, skutočne by som rád vysvetlil svoje hlasovanie, najmä tú časť správy pána Harboura, ktorá sa týka súkromia v elektronickej komunikácii. Myslím si, že v čase, keď sa snažíme vytvoriť tú správnu rovnováhu medzi národnou bezpečnosťou a občianskymi slobodami, mnohým z nás naháňa strach, že čoraz viac vlád o nás zbiera čím ďalej, tým viac osobných údajov. Takmer každý deň čítame v britskej tlači príbehy o našom „veľkom bratovi“, labouristickej vláde, ktorá zbiera čoraz viac osobných údajov o niektorých jednotlivcoch, a dokonca aj keď sa dokáže, že sú nevinní, odmieta tieto údaje vrátiť späť. Vďaka rozhodnutiu Európskeho súdneho dvora sa však teraz osobné údaje o niektorých nevinných ľuďoch vrátia späť.

Je zaujímavé, že sme hovorili aj o skutočnosti, že spotrebiteľov treba informovať, ak dôjde k úniku ich osobných údajov na sieťach elektronickej komunikácie. V tejto súvislosti nám však niečo ušlo, a to, že sme nehovorili o tom, čo sa stane, keď poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti, ako napríklad Google alebo Facebook, stratia osobné údaje. Som veľmi rád, že v tejto správe žiadame Komisiu, aby túto vec hlbšie preskúmala.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, telekomunikačný balík bol nariadením, ktoré našich občanov podnietilo k nezvyčajnej aktivite. Používatelia internetu, či už hromadne alebo samostatne, rázne bránili svoje právo mať voľný prístup k informáciám a pohybovať sa na internete bez vonkajších obmedzení. Pre poslanca EP je luxus dozvedieť sa z priamych signálov, čo voliči očakávajú, a práve vďaka voličom som tomuto hlasovaniu prisúdila dostatočnú dôležitosť. To podporuje nádej na Európu pre občanov, na Európu, ktorá nebude existovať len pre funkcionárov. Rada by som poďakovala všetkým, ktorí nám o tom napísali e-maily.

Bohužiaľ, z dôvodu spornej úvodnej fázy hlasovania som sa pri hlasovaní dvakrát pomýlila, ale našťastie to nijako nezmenilo konečný výsledok.

 
  
  

– Odporúčanie do druhého čítania: Catherine Trautmann (A6-0272/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Schválenie právneho rámca nám umožňuje zaistiť pre občanov Európskej únie pokroky, ktoré sa dosiahli v oblasti pevného vysokorýchlostného internetového pripojenia a bezdrôtovej komunikácie, ako aj rozvoja služieb s vysokou pridanou hodnotou, a dosiahnuť 100 % pokrytie širokopásmovým internetom. Potrebujeme právne ustanovenia, ktoré by upravovali práva jednotlivcov na používanie internetu. Tieto pozície ma viedli k tomu, aby som správu pani Trautmannovej podporila.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, vidím, že Brusel chce tentoraz dostať pod kontrolu internet. Pani komisárka Redingová hovorí, že nemožno tolerovať, aby internet regulovala nejaká súkromná spoločnosť, a čo je v jej očiach ešte horšie, súkromná spoločnosť, ktorá má zmluvný vzťah s americkým ministerstvom obchodu.

Je to tá istá pani komisárka Redingová, ktorá prišla asi s tým najhlúpejším argumentom, aký som v tomto volebnom období od Komisie počul, keď povedala, že potrebujeme spoločný názov domény .eu, aby sme internet viac sprístupnili ženám.

Internet funguje. Súčasný systém názvov domén a registrácie funguje vynikajúco. Môžete ukázať jedinú politiku EÚ, ktorá je aspoň spolovice taká úspešná ako internet? Žeby spoločná poľnohospodárska politika? Alebo spoločná politika rybného hospodárstva? Myslím si, že nie. Záverečná reč obžaloby sa skončila.

 
  
  

– Správa: Astrid Lulling (A6-0258/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). – (ET) Je jasné, že musíme uznať potrebu účinnejšie uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi pracujúcimi ako samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj s manželmi a manželkami, ktorí ich podporujú. Zodpovedajúca smernica bola prijatá pred dvadsiatimi dvoma rokmi. Európsky parlament a Komisia sa neustále dožadovali prepracovania tejto smernice, pretože čas si už vyberá svoju daň.

Dnes sme dosiahli bod, keď sme prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici a prijali sme aj novú smernicu, ktorá zlepšuje postavenie vypomáhajúcich manželov alebo manželiek, či už pracujú v poľnohospodárstve, remeselníctve, obchode, malých a stredných podnikoch alebo slobodných povolaniach. Privítala som toto rozhodnutie a správu som podporila.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Podľa mojich hodiniek sme práve odštartovali posledný deň našej legislatívnej práce. Pán Heaton-Harris, máte tú česť.

 
  
MPphoto
 

  Christopher Heaton-Harris (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, jednou z otázok, o ktorých sa v rámci feminizmu neustále diskutuje, je matka v domácnosti. Dovoľte, aby som sa pokúsil vyjadriť k tejto téme zo súčasného pohľadu, s pomocou dámy, ktorá sa volá Kristen McCauliffová.

Jednou z otázok, o ktorých sa v rámci feminizmu neustále diskutuje, je matka v domácnosti. V tretej sérii kresleného seriálu Simpsonovci je časť s názvom „Opustený Homer“, ktorá sa venuje presne tejto otázke. Na začiatku sa nám ponúka pohľad na vystresovanú Marge a zrýchlenú verziu jej každodennej rutiny. Ako dokonalá búrka, kombinácia vtipkárov v rádiu, hustej cestnej premávky, drzého cestného piráta a Maggie, ktorá rozleje celú svoju fľašku s mliekom na Marge a na auto, privedie Marge do kritického bodu, keď zastaví auto uprostred mosta a spôsobí dopravnú zápchu v oboch smeroch. Miestny reportér Kent Brockman objasňuje vo svojej reportáži celú situáciu. Práve v tomto bode sa osvetľuje rodová problematika, o ktorej Ann Crittendenová hovorí vo svojej knihe Cena materstva, keď reportér Brockman vyhlasuje: „Prepracovanej a nedocenenej žene v domácnosti praskli nervy a zaparkovala svoje auto na moste.“

Teraz by som mohol pokračovať v opise tejto mimoriadnej časti Simpsonovcov, ale istotne mi už na to neostal čas. Zvyšok teda predložím písomne, pretože stojí za poctivé prečítanie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Škoda, že nemôžeme mať vysvetlenie hlasovania vo forme videozáznamu; to by bolo úžasné.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, nebudem sa ani len pokúšať nadviazať na predošlé slová, ale chcem zablahoželať pánovi Heatonovi-Harrisovi, pretože dnes večer alebo včera večer – to závisí od toho, ako sa na to pozeráte – predniesol na tomto mieste svoj stý prejav a ja viem, že vy ste za to tentoraz vďačný.

My všetci musíme uznať, akú mimoriadne dôležitú úlohu zohrávajú ženy, a predovšetkým manželky, v malých podnikoch, a to najmä pokiaľ ide o samostatne zárobkovo činné osoby. Ja sám som bol predtým, ako ma zvolili, samostatne zárobkovo činnou osobou a moja manželka zohrávala v našom podniku veľmi dôležitú úlohu.

Je absolútne správne, že to uznávame, a keď už hovoríme o ženách v malých podnikoch, chcel by som svoje vystúpenie zakončiť slovami veľkého filozofa Johna Lennona. Ten vo svojej piesni spieva: „Žena, pri svojej ľahkovážnosti môžem len ťažko vyjadriť svoje zmiešané pocity. Predsa som navždy tvojím dlžníkom. A žena, pokúsim sa vyjadriť svoje najhlbšie pocity a vďaku za to, že si mi ukázala zmysel úspechu.“

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že v súčasných hospodárskych pomeroch je veľmi dôležité, aby sme urobili všetko pre podporu tých členov spoločnosti, ktorí chcú prispieť k nášmu hospodárstvu. Preto EÚ v minulosti zaviedla právne predpisy týkajúce sa materskej a otcovskej dovolenky.

Nie každému vyhovuje pracovať od deviatej do piatej. Preto je veľa ľudí, ktorí sú samostatne zárobkovo činní, medzi nimi veľa žien, ktoré sú často prehliadané. Lepšia ochrana materstva by pomohla manželom alebo manželkám pracujúcim v poľnohospodárstve, obchode a malých podnikoch a povzbudila by ženy, aby pracovali v týchto veľmi dôležitých odvetviach, v ktorých majú v súčasnosti nedostatočné zastúpenie.

Pre nich je to buď teraz, alebo nikdy – manželia a manželky alebo životní partneri musia získať jasne vymedzené profesijné postavenie a požívať sociálnu ochranu na minimálne takej istej úrovni ako samostatne zárobkovo činní pracovníci. Pre nich neexistuje žiadne „vrátiť späť odosielateľovi”. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa vypomáhajúci manželia alebo manželky mohli zaregistrovať do systémov poistenia, ktoré pokrývajú náklady v chorobe, invalidite a starobe.

Musíme ukončiť zosmiešňovanie žien, ktoré strácajú svoje práva, keď porodia dieťa alebo sa oň starajú.

 
  
  

– Správa: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Vážený pán predsedajúci, vo všeobecnosti podporujem využitie zdrojov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Je dobré, že môžeme pomôcť tým, ktorí sa dostali do ťažkostí. Neviem však, či by sme tých, ktorí sa dostali do ťažkostí, mali vždy hľadať medzi najvyspelejšími krajinami. Či už ide o nemeckých, francúzskych alebo španielskych výrobcov automobilov, zdá sa mi, že podobný úpadok a podobné problémy postihli aj ľudí v menej rozvinutých malých členských štátoch. Ak v krajine, ktorá má 2,3 milióna obyvateľov, príde o prácu niekoľko desiatok ľudí, je to rovnako závažné, ako keď desaťkrát viac ľudí príde o prácu vo väčších členských štátoch. Preto by som bola rada, keby sa tento fond orientoval viac na malé členské štáty, ktoré majú nižšiu životnú úroveň a kde je väčšia hrozba nezamestnanosti. Ďakujem.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Richard Corbett (PSE). – Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na to, čo ste predtým povedali o tom, že je už po polnoci a koľko to Parlament bude stáť, myslím, že od svojho vystúpenia upustím. Zamýšľam sa však nad tým, či by ste nám mohli vyčísliť, koľko nás dnes v noci stáli tí traja páni, ktorí nám predniesli svoje šaškoviny o Homerovi Simpsonovi a iných veciach, ktoré sú pre našu rozpravu celkom nepodstatné.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pokiaľ si daný predpis správne pamätám, ak musia naši priatelia tlmočníci pracovať aj po polnoci, majú právo na mimoriadnu prestávku. Musíme preto nabrať nové tímy, aby sme im dopriali zaslúžený odpočinok.

O 11.59 hod. ešte tento predpis neplatí, ale o 0.01 hod. už áno. Aké sú presné náklady, však neviem.

***

 
  
  

– Správa: Gabriele Stauner (A6-0242/2009)

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, ako som už povedala počas rozpravy, návrh správy pani Staunerovej podporujem. Som za uľahčenie využívania prostriedkov z Fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Veľmi sa obávam, že zatiaľ sa využívajú len 3 % prostriedkov tohto fondu. Mala som v úmysle hlasovať za túto správu a poprosila by som, aby bola táto skutočnosť vzatá na vedomie. Našťastie, moja chyba nezmenila konečný výsledok hlasovania. Zároveň by som chcela vyjadriť radosť z toho, že sme prijali aj správy pána Penedu a pani Lambertovej.

 
  
  

– Správa: Eugenijus Maldeikis (A6-0261/2009)

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, podporili sme túto správu, pretože ponúka ten správny spôsob, ako sa popasovať s hospodárskymi ťažkosťami. Musíme túto situáciu využiť nie na to, aby sme sa stiahli do seba a volali „zachráňte ma“, ale aby sme vyvinuli nové postupy a technológie, ktoré nám umožnia vyjsť z toho silnejší, ako sme boli včera.

Vážený pán predsedajúci, ako poznám seba aj vás, viem, že zameranie mojej skupiny na investície do energetickej účinnosti a podporu pokusov vytvoriť takzvané inteligentné mestá predstavuje fantastickú príležitosť pre nás všetkých a ponúka víziu do budúcnosti. V kombinácii s ustanoveniami o energetickej bezpečnosti, znížením emisií a vytváraním pracovných miest táto správa zaujíma holistický prístup, ktorý bude predstavovať ten najlepší spôsob, akým môže hospodárstvo v budúcnosti prekvitať.

Niektorí poslanci a niektoré politické strany v týchto časoch odmietajú myšlienku rozsiahlej investície. Ich krátkozraké videnie mi vyráža dych a z dlhodobého hľadiska narobí len škodu. V tejto chvíli jasne vidíme, čo treba urobiť. Vyzývam preto britskú vládu, aby spravila všetko, čo je v jej silách, a prostredníctvom tohto balíka sprístupnila finančné prostriedky.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (UEN).(LV) Vážené dámy, vážení páni, chcela by som veľmi pozitívne ohodnotiť túto správu, ako aj plán využívania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky, ktoré slúžia na hospodársku obnovu. Je jasné, že projekty súvisiace s energetikou sú naša budúcnosť a tie krajiny, ktoré sa prispôsobujú hospodárstvu s nízkou produkciou emisií a ktoré vedia lepšie navrhovať a zavádzať obnoviteľné zdroje energie, zvíťazia nad konkurenciou. V tejto súvislosti spôsobuje isté obavy krátky konečný termín na predkladanie a posudzovanie projektov, pretože by zrejme opäť mohol narobiť ďalšie ťažkosti novým členským štátom. Taktiež by som naozaj rada videla návrhy Komisie a podrobný program, ktoré riešia otázku, ako zvýšiť objem finančných prostriedkov, ktoré majú byť vyčlenené na projekty týkajúce sa energetickej účinnosti. Podobne by sme mali skutočne porozmýšľať aj o zateplení budov, ktoré by značne prispeli k úspore energie nielen na vnútroštátnej, ale aj regionálnej úrovni. Bola by som rada, keby sme podporili miestne, regionálne aj individuálne kroky. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, pri všetkých týchto rečiach o balíkoch stimulov a programoch na obnovu zabúdame na jednu dosť dôležitú časť celého kontextu. Aby ste mohli do hospodárstva napumpovať nejaké peniaze, musíte ich najskôr z hospodárstva vysať. Jednostranný spôsob, akým o tejto veci diskutujeme, dosiahol vrchol počas samitu G20, keď sa svetoví čelní predstavitelia vychvaľovali, že svetovému hospodárstvu poskytli finančnú injekciu vo výške jedného bilióna dolárov.

„Svetovému hospodárstvu“: odkiaľ tie peniaze pochádzali, ak nie – v tom najširšom zmysle slova – zo svetového hospodárstva? Z prstencov Saturna? Z červenej pôdy zúrivého Marsu? Takže to, o čom tu skutočne hovoríme, je vyťahovanie peňazí z vreciek daňových poplatníkov a ich míňanie na vnútroštátne a medzinárodné byrokracie, v náš prospech.

Keby to skutočne bol lepší spôsob konania, keby sme sa všetci mali lepšie spolu so štátnymi úradníkmi, ktorí za nás rozhodujú, ako minúť náš majetok, prehrali by sme studenú vojnu a túto rozpravu by sme viedli po rusky.

 
  
  

– Správa: Othmar Karas (A6-0139/2009)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (PPE-DE). – Vážený pán predsedajúci, na záver by som chcel poďakovať všetkým tlmočníkom, ako aj vám všetkým.

Myslím si, že je dôležité pochopiť správu v tom kontexte, v ktorom je situovaná. Toto bude jedna z niekoľkých správ týkajúcich sa finančnej situácie, ktoré sa nám dostanú do rúk. Ako však poznamenal môj kolega Dan Hannan, zdá sa, že nám stále uniká podstata.

Ako sa kríza začala? Začala sa vlastne v Spojených štátoch amerických s problémom s rizikovými hypotékami. A ako sa začal tento problém s rizikovými hypotékami? Všetko bolo spôsobené tým, že banky boli povzbudzované alebo nútené požičiavať zákazníkom, ktorí nespĺňali podmienky na poskytnutie úveru. Na celom svete, nielen v Spojených štátoch amerických, sme teda nahromadili kopec dlhov.

Pokiaľ ide o riešenie tejto kopy dlhov, pred finančnými stimulmi a dodatočným finančným nariadením, ktoré potláča inovácie, dávam prednosť prístupu Jimiho Hendrixa. Ten, keď videl kopec dlhov, povedal: „Nuž, postavím sa k tomu kopcu a rukou ho zosekám. Postavím sa k tomu kopcu a rukou ho zosekám.“ Myslím, že my všetci sa z toho môžeme poučiť.

 
  
  

– Správa: Janusz Wojciechowski (A6-0185/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Podporila som schválenie správy pána Wojciechowského, pretože som presvedčená, že sme tým odstránili súčasný príklad pokrytectva. Chránime totiž životy rôznych zvierat, ktoré žijú mimo Európskej únie, čo je samozrejme chvályhodné, ale pritom nevidíme, čo sa deje na našom vlastnom dvore. Cieľom tejto správy bolo odstrániť presne tento rozpor. Teraz už môžeme zosúladiť právne predpisy členských štátov, ktoré patria k normám v oblasti dobrých podmienok zvierat počas zabíjania alebo usmrcovania. Táto správa hovorí o čistom svedomí.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (NI). – Vážený pán predsedajúci, nie je to prvýkrát a určite nie ani posledný, keď si kladiem otázku, čo má čokoľvek z tohto spoločné s Európskou úniou.

Spôsoby zabíjania zvierat odrážajú rôzne kultúrne, národné a náboženské tradície, čo len ukazuje našu mimoriadnu trúfalosť zasahovať do tejto citlivej oblasti.

Keďže, ako ste povedali, je to náš posledný legislatívny deň pred voľbami, chcem využiť čas, ktorý mi ostáva, aby som predovšetkým poďakoval vám, pán Onesta, za vašu trpezlivosť a veľmi dobrú náladu počas celého tohto zasadnutia. Zároveň sa chcem poďakovať aj zamestnancom, pomocnému personálu a tlmočníkom. Ak predĺženie zasadnutia, ktoré pokračuje aj po polnoci, skutočne viedlo k spomínaným mimoriadnym dodatočným nákladom, predovšetkým dúfam, že istá ich časť išla na finančné pokrytie ich nadčasov. Ukazujú profesionalitu, ktorej by sa veľa poslancov tohto Parlamentu mohlo učiť. Po druhé, chcel by som požiadať predsedníctvo, aby sa opäť pozrelo na rokovací poriadok. Sme tu preto, že za hlasovaním nenasledovali vysvetlenia hlasovania, ako to jasne uvádza článok 163. Ten hovorí, že po skončení rozpravy má každý poslanec právo podať vysvetlenie hlasovania, ktoré nesmie trvať dlhšie ako 60 sekúnd. Skutočne ma znepokojuje, že sme svojvoľne zavrhli to, čo jasne stanovuje náš rokovací poriadok.

Ak chceme tento článok zmeniť, potom je to v poriadku. Existuje mechanizmus, ako to urobiť. Pokiaľ je to však niečo, čo tento článok stanovuje, je našou povinnosťou, aby sme dodržiavali jeho znenie a charakter.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Prepáčte, že vám odporujem, pán Hannah, ale Výbor pre ústavné veci túto otázku prediskutoval už pred veľmi dlhým časom: „po skončení rozpravy“ neznamená „okamžite po uzavretí rozpravy“.

Teraz sme v štádiu „po skončení rozpravy“, ale som si istý, že sa ku mne vrátite, aby ste to pozmenili a doplnili – ja vám verím.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska (UEN).(PL) Vážený pán predsedajúci, rituálne zabíjanie zvierat, ktoré im spôsobuje nesmierne utrpenie, sa prieči našej civilizácii. Neverím tomu, že akékoľvek náboženstvo, ktorého cieľom je konať dobro, by od svojich nasledovníkov vyžadovalo niečo podobné. Takéto zabíjanie je skôr zvykom divošských a primitívnych kmeňov a nemali by sme s ním súhlasiť. Ak má byť argumentom náboženská tolerancia, potom by sme mali dodať, že na svete existujú aj náboženstvá, ktoré praktizujú rituálne zabíjanie ľudí. Aj s tým budeme súhlasiť? Také je naše spoločenstvo hodnôt?

Zamietnutie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 28 by ponúklo aspoň určitú možnosť zachovať alebo zaviesť zákaz takýchto zvyklostí v konkrétnych členských štátoch. Prijatie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 28 odkrýva pravú krvilačnú tvár tohto Parlamentu. Hlasovala som za túto správu v celom jej rozsahu, ale urobila som to len preto, že ostatné ustanovenia zlepšujú podmienky zvierat určených na zabitie.

 
  
MPphoto
 

  Neena Gill (PSE). – Vážený pán predsedajúci, čas usmrtenia je jednou z najdôležitejších ale potenciálne aj jednou z najcitlivejších otázok, o ktorej môže tento Parlament prijímať právne predpisy. Okolo tejto otázky však nemôžeme len tak prejsť, pretože mnohí moji voliči z West Midlands sa obávajú, že daný právny predpis zasiahne ich náboženské práva.

O tom, či by zviera pred zabitím malo alebo nemalo byť omráčené, by sa nemalo rozhodovať tu, ale na úrovni členských štátov, prostredníctvom otvoreného dialógu a konzultácie s náboženskými spoločenstvami.

Musíme kráčať, nie utekať. To sa mi zdá ako najlepší prístup k tejto otázke. Úlohou Parlamentu nie je vnucovať normy a hodnoty, ale zastupovať a odrážať názory svojich voličov a udržiavať rovnováhu. Spolu to môžeme dokázať. Aj keď väčšina poslancov by uprednostnila, keby boli zvieratá pred zabitím omráčené, mali by sme podporiť právo náboženských spoločenstiev jesť mäso zo zvieraťa, ktoré bolo usmrtené v súlade s ich náboženským presvedčením.

Vážený pán predsedajúci, na záver by som sa vám chcela poďakovať za všetkých, ktorí sú tu dnes v noci prítomní, pretože si myslím, že dnes v noci sú tu len tí osamelí. My všetci sme vám beznádejne oddaní, preto tu dnes v noci sme.

 
  
  

– Správa: José Albino Silva Peneda (A6-0241/2009)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Európske sociálne modely v súčasnosti čelia mnohým problémom, napríklad demografickým zmenám a globalizácii, ktoré tiež vplývajú na modely, o ktorých diskutujeme. Európske sociálne modely preto treba zmodernizovať z hľadiska dlhodobého rozvoja a zároveň zachovať ich počiatočné hodnoty.

V kontexte súčasnej hospodárskej krízy je nesmierne dôležité, aby išla sociálna politika ruka v ruke s hospodárskou politikou. Aby boli tieto metódy účinné, musia byť štruktúrované demokraticky, to znamená na zásade fungovania od obyčajných ľudí smerom nahor, a musia sa uskutočňovať na miestnej úrovni, čiže bližšie k občanom. Návrh sa niesol v duchu týchto zásad, a preto podporujem správu, ktorá bola pripravená pod vedením pána Silvu Penedu.

 
  
  

– Správa: Jean Lambert (A6-0263/2009)

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Pani Oviirová, ani v najmenšom ma neobťažujete. Navyše som rád, že vám môžem oznámiť, že ste poslednou rečníčkou, ktorá sa vyjadruje k poslednej správe.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Niekedy je dobré byť prvým, inokedy je dobré byť posledným. Rada by som spomenula tieto aspekty: počas súčasnej hospodárskej krízy je trh práce Európskej únie pod vplyvom skutočnosti, že čoraz viac ľudí prichádza o prácu, čo následne zvýši celkový počet Európanov, ktorých trápi chudoba a vzájomné odcudzenie. Teraz je veľmi dôležité, aby sociálnu angažovanosť a s ňou spojenú politiku trhu práce presadzoval aj integrovaný a jednotný prístup v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy.

Do značnej miery sme hovorili o flexibilite v rámci politiky trhu práce. Je najvyšší čas začať hovoriť aj o flexibilite v rámci sociálnej politiky. Myslím tým, že politika trhu práce a politika poskytovania sociálnej pomoci by mali byť prepojené. Súčasná situácia si to vyžaduje. Správa podporila aktívne zapojenie nezamestnaných ľudí, a preto považujem za veľmi pozitívne hlasovať za schválenie tejto správy.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážená pani Oviirová, váš fanklub vydržal až do konca.

Ďalšie zasadnutie sa začne čoskoro, keďže je už štvrtok 7. mája 2009, posledný deň šiesteho volebného obdobia Európskeho parlamentu.

 
Posledná úprava: 8. september 2009Právne oznámenie