Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
четвъртък, 7 май 2009 г. - СтрасбургВерсия ОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ (Писмени отговори) - ВЪПРОСИ КЪМ КОМИСИЯТА

Въпрос № 53 , внесен от Alexander Alvaro (H-0256/09 )  
 Относно: Свободата на словото и чешкият закон, ограничаващ свободата на пресата
H-0256/09
 

Неотдавна в Чешката република беше приет безпрецедентен закон, ограничаващ свободата на словото и свободата на пресата, а именно чешкият закон от 5 февруари 2009 г., който изменя Закон № 141/1961 относно наказателните съдебни производства (Наказателен кодекс) и предвижда до пет години лишаване от свобода и голяма глоба в размер до 180 000 евро за публикуване на записи от електронно подслушване от полицията.

Наясно ли е Комисията дали приетият неотдавна чешки закон има прецедент в друга страна от ЕС?

Ще се съгласи ли Комисията, че предвид член 6 от Договора за Европейския съюз и правната стойност на Хартата на основните права, този безпрецедентен закон в Чешката република поражда сериозни опасения по отношение на въздействието върху свободата на изразяване (гарантирана в член 11 от горепосочената Харта), произтичащо по-специално от заплахата от тежко наказание от до пет години лишаване от свобода и глоба в размер до 180 000 евро?

Смята ли Комисията, че този закон може да представлява сериозно нарушение от страна на Чешката република, както е посочено в член 7 от Договора за Европейския съюз?

 
  
 

(EN) От информация в медиите Комисията научи, че през април 2009 г. в Конституционния съд на Чехия е била внесена конституционна жалба срещу закона, посочен от уважаемия колега.

Комисията подчертава, че свободата на словото е един от принципите, върху които се основава Европейският съюз, и е част от общите за държавите-членки конституционни традиции. Тази свобода може да бъде обект на ограничения, само ако те са „предвидени от закона“, наложени са с цел постигането на една или повече от законните цели, посочени в Европейската конвенция за правата на човека, и са „необходими в демократичното общество“ за постигането на тези цели.

Комисията също така припомня, че по силата на Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския съюз Комисията не е в състояние да проучва твърдения за нарушаване на основни права, които нямат връзка с правото на Общността.

 
Последно осъвременяване: 8 септември 2009 г.Правна информация