Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 7. toukokuuta 2009 - StrasbourgEUVL-painos
LIITE (Kirjalliset vastaukset) - KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio on yksin vastuussa annetuista vastauksista)

Kysymyksen nro 16 esittäjä Nikolaos Vakalis (H-0239/09 )  
 Aihe: EU:n maanjäristyspolitiikka - neuvoston toimet Italiassa äskettäin sattuneen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen:
H-0239/09
 

Parlamentti hyväksyi marraskuussa 2007 maanjäristysten kokonaisvaltaista hallintaa EU:ssa koskevan päätöslauselman (P6_TA(2007)0507 ) (ennaltaehkäisy, reagointi ja tuhojen korjaaminen), jossa se kehottaa ryhtymään konkreettisiin toimenpiteisiin muun muassa pelastuspalvelua, rakennusten suojaamista (painottaen erityisesti historiallisesti ja kulttuurisesti merkittävien rakennusten suojaamista), rahoitusta, tutkimusta ja suurelle yleisölle tiedottamista koskevissa kysymyksissä.

Miten neuvosto on vastannut edellä mainittuun päätöslauselmaan? Millaisiin toimiin se on tähän mennessä ryhtynyt ja mitä aloitteita se aikoo tehdä toteuttaakseen ehdotuksensa? Reagoiko se välittömästi Italiassa äskettäin sattuneeseen lukuisia kuolonuhreja vaatineeseen maanjäristykseen ja miten? Käynnistettiinkö luonnonkatastrofien varalle tarkoitettu EU:n hallintamekanismi? Onko EU käynnistänyt poliittisen ja taloudellisen tason toimia vahinkojen korjaamiseksi?

 
  
 

(EN) Tätä puheenjohtajavaltion laatimaa vastausta, joka ei sinänsä sido neuvostoa tai sen jäseniä, ei esitetty suullisesti neuvoston kyselytunnilla Euroopan parlamentin Strasbourgissa toukokuussa 2009 pidetyllä istuntojaksolla.

Neuvosto on tietoinen maanjäristysten kokonaisvaltaista hallintaa EU:ssa koskevasta Euroopan parlamentin päätöslauselmasta. Se oli jo tehnyt 5. maaliskuuta 2007 päätöksen perustaa pelastuspalvelun rahoitusväline, jolla pyritään tarjoamaan taloudellista tukea vakaviin hätätilanteisiin reagoinnin tehokkuuden parantamiseksi sekä ehkäisy- ja valmiustoimenpiteiden edistämiseksi kaikkien hätätilanteiden osalta. Päätöslauselman jälkeen neuvosto teki 8. marraskuuta 2007 myös uuden päätöksen perustaa yhteisön pelastuspalvelumekanismi, jolla pyritään antamaan tukea vakavissa hätätilanteissa ja edistämään jäsenvaltioiden ja yhteisön avustustoimien koordinoinnin parantamista. Neuvosto antoi lisäksi marraskuussa 2008 päätelmät, joissa kehotetaan vahvistamaan väestönsuojelua koskevaa keskinäistä apua jäsenvaltioiden välillä ja laatimaan Euroopan katastrofin hallintaa koskevat koulutusjärjestelyt. Puheenjohtajavaltio katsoo, että kyseisillä asetuksilla ja aloitteilla parannetaan huomattavasti tarpeiden arvioinnin parantamista varten saatavilla olevia teknisiä ja taloudellisia resursseja, jäsenvaltioiden väestönsuojeluryhmien yhteistä toimintaa sekä niiden kuljetusta ja koordinointia.

Puheenjohtajavaltio haluaa ilmaista surunvalittelussa Italiassa Abruzzon alueelle 6. huhtikuuta 2009 iskeneessä maanjäristyksessä läheisensä menettäneille, ilmaista kunnioituksensa kaikille ensimmäisille auttajille, muille ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka työskentelivät taukoamatta ja vaaransivat henkensä koko operaation aikana pelastaakseen henkiä ja vähentääkseen omaisuudelle ja ympäristölle koituvia tuhoja.

Italian väestönsuojeluosasto pyysi 10. huhtikuuta 2009 yhteisön pelastuspalvelumekanismin mukaisesti perustetun seuranta- ja tiedotuskeskuksen kautta teknisiä asiantuntijoita tukemaan Italiaa rakennusten vakauden arvioinnissa. Tämän pyynnön perusteella kuusi teknistä asiantuntijaa aloitti tilannearvioinnin tekemisen 18. huhtikuuta. Koska komissio on perustanut seuranta- ja tiedotuskeskuksen ja hallinnoi sitä, arvoisaa jäsentä kehotetaan esittämään täydentävät kysymykset komissiolle.

Lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että komission vastuulla on päättää, voidaanko Euroopan unionin solidaarisuusrahaston kautta myöntää apua, joka voidaan lähettää maanjäristysten kaltaisten luonnonkatastrofien tapauksessa.

 
Päivitetty viimeksi: 8. syyskuuta 2009Oikeudellinen huomautus