Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2336(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0264/2009

Ingediende teksten :

A6-0264/2009

Debatten :

PV 06/05/2009 - 11
CRE 06/05/2009 - 11

Stemmingen :

PV 07/05/2009 - 9.14
CRE 07/05/2009 - 9.14
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0385

Debatten
Donderdag 7 mei 2009 - Straatsburg Uitgave PB

9.14. Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2008 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (A6-0264/2009, Raimon Obiols i Germà)
PV
  

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik wil u namens de Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten verzoeken om op grond van artikel 151, lid 1 en 3 het amendement 45a van de fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa af te wijzen, voor zover het daarin gaat over uitspraken van paus Benedictus, en wel om de volgende redenen: deze uitspraak dateert uit het jaar 2009, het verslag gaat over mensenrechtenschendingen in 2008. Daarom wijzigt dit amendement niet de tekst waarvoor het bedoeld is. Verder worden in dit amendement de uitspraken van de paus vergeleken met zeer ernstige mensenrechtenschendingen, uitvoering van de doodstraf, mensenrechtenschendingen in China, martelingen overal. Deze vergelijking is een cynische minachting van mensenrechtenschendingen overal ter wereld.

(Applaus)

Verder vormt het een dermate ongehoorde beschuldiging en discriminatie van de paus, dat, hoewel de ALDE-Fractie zich hiermee meent te kunnen identificeren, het Europees Parlement dat echter onder geen beding mag doen!

(Levendig applaus)

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Dames en heren, ik geef u het advies van de Juridische Dienst en de Voorzitter van het Europees Parlement, aangezien hij uiteraard in overeenstemming met ons Reglement is geraadpleegd.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). – (FR) Mijnheer de Voorzitter, ik wilde de heer Nassauer alleen zeggen dat, in juridische zin, de paus de jaren niet telt, want hij telt de eeuwigheid.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Alstublieft, alstublieft … de Juridische Dienst heeft dit nauwkeurig uitgezocht vanuit technisch perspectief, vanuit het perspectief van de genoemde aspecten, vanuit inhoudelijk perspectief en vanuit het perspectief van de onderzochte periode.

De Juridische Dienst is van mening dat het amendement ontvankelijk is. Zo denkt ook de Voorzitter van het Parlement erover en het advies van de heer Pöttering haalt de bovenhand. Het spijt me dus, mijnheer Nassauer, maar het amendement is ontvankelijk.

Vóór de stemming over paragraaf 25

 
  
MPphoto
 

  Raimon Obiols i Germà, rapporteur. − (ES) Mijnheer de Voorzitter, ik wil slechts refereren aan nieuwe informatie, aangezien de tekst de opsluiting van een Sudanese leider veroordeelde die inmiddels is vrijgelaten.

 
  
 

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

Vóór de stemming over amendement 2

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, beste collega Nassauer, het recht op zelfbeschikking is een mensenrecht en daaronder valt ook het zelfbeschikkingsrecht op seksueel gebied. In die zin was dat ook in 2008 al actueel en wat er toen gezegd werd, is buitengewoon ongelukkig.

Ik lees het gewijzigde amendement 2 voor, het betreft hierbij enerzijds een inhoudelijke correctie en anderzijds een meer evenwichtige formulering:

'Onderstreept het belang van de bevordering van seksuele en reproductieve gezondheidsrechten als absolute voorwaarde voor succes in de strijd tegen hiv/aids, een ziekte die enorme verliezen teweegbrengt in termen van mensenlevens en economische ontwikkeling en vooral de armste gebieden in de wereld treft; maakt zich zorgen over verklaringen door paus Benedictus XVI die de indruk scheppen dat het gebruik van condooms zelfs leidt tot een hoger besmettingsgevaar; is van mening dat die verklaringen de strijd tegen hiv/aids in hoge mate zullen belemmeren;'. De rest van het amendement blijft gelijk.

(Applaus van links)

 
  
MPphoto
 

  Hartmut Nassauer (PPE-DE). - (DE) Mijnheer de Voorzitter, het amendement is in de formulering minder onzorgvuldig dan de originele tekst, maar in essentie onveranderd. Daarom wijzen wij het mondelinge amendement af.

 
  
  

(Het mondeling amendement wordt niet in aanmerking genomen)

Na de stemming over amendement 16

 
  
MPphoto
 

  Christopher Beazley (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, neem me niet kwalijk dat ik u onderbreek, maar ik had begrepen dat amendement 16 verworpen was, terwijl u net bekendmaakte dat het is aangenomen. Kunt u uitleggen wat er aan de hand is?

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Oh ja, sorry, ik maak een vergissing. Inderdaad, de meerderheid was tegen. Goed dat u dit voor de zekerheid nog even navroeg, al hadden de diensten mijn fout inmiddels rechtgezet.

Dank u voor uw opmerking.

 
Laatst bijgewerkt op: 8 september 2009Juridische mededeling