Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2604(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0284/2009

Keskustelut :

PV 07/05/2009 - 13.2
CRE 07/05/2009 - 13.2

Äänestykset :

PV 07/05/2009 - 14.2
CRE 07/05/2009 - 14.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0392

Puheenvuorot
Torstai 7. toukokuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

13.2. Madagaskar
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (EL) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta Madagaskaria koskevasta päätöslauselmaesityksestä.(1)

 
  
MPphoto
 

  Mikel Irujo Amezaga, päätöslauselmaesityksen esittäjä. (ES) Arvoisa puhemies, kuten itse päätöslauselmasta voidaan nähdä, kaksi kuukautta kestäneiden väkivaltaisten yhteenottojen jälkeen Madagaskarin pääkaupungin entinen pormestari Andry Rajoelina kaappasi vallan 17. maaliskuuta tänä vuonna. Armeija ja hänen itsensä johtama, ilman valtuuksia toimiva siirtymäviranomainen tukivat häntä, ja hän lakkautti kansalliskokouksen ja senaatin. Lisäksi demokraattisesti vaaleilla valittu presidentti joutui kapinallisten painostuksesta lähtemään maasta.

Entinen hallitus oli kuitenkin pakottanut joulukuussa 2007 Antananarivon pormestariksi valitun Andry Rajoelinan jättämään pakolla virkansa viime helmikuussa. Haluaisin lisätä, että väestön tuntemaa huonoa oloa pahensi edellisen hallituksen suunnitelma vuokrata miljoona hehtaaria maata maan eteläosasta korealaiselle yritykselle.

Tuomitsemme tietysti myös vallankaappauksen ja kaikki yritykset kaapata valta epädemokraattisin keinoin. Mielestämme Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston ja niiden kansainvälisten järjestöjen, joiden jäsen Madagaskar on, ei pitäisi tunnustaa tätä tosiasiallista hallintoa, ja haluamme, että perustuslaillinen järjestys palautetaan. Kehotamme myös, että maahan palautetaan välittömästi oikeusjärjestys ja perustuslaillinen järjestys ja kehotamme Madagaskarin puolueita noudattamaan täysimääräisesti Madagaskarin perustuslain säännöksiä kriisin ratkaisemiseksi.

Katsomme kuitenkin myös, että demokratia ei ole pelkästään vaalien järjestämistä, ja meidän pitäisi kertoa suurista epäsäännönmukaisuuksista Madagaskarin aiemmassa laillisessa hallituksessa.

Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että kun perustuslaillinen järjestys palautetaan, sen pitäisi perustua tämän päätöslauselman johdanto-osan K kappaleessa esitettyihin tavoitteisiin ja periaatteisiin, eli selkeään aikatauluun vapaiden ja oikeudenmukaisten ja avoimien vaalien pitämiselle; maan kaikkien poliittisten ja yhteiskunnallisten sidosryhmien, myös laillisen presidentin Marc Ravalomananan ja muiden merkittävien henkilöiden, osallistumiseen: kolmanneksi, Madagaskarin puolueiden keskinäisen yhteisymmärryksen edistämiseen; neljänneksi Madagaskarin perustuslain noudattamiseen sekä asiaa koskevien Afrikan unionin välineiden ja Madagaskarin kansainvälisten sitoumusten noudattamiseen.

On selvää, että tämä on jälleen kerran tilanne, jossa ihmisoikeuksia loukataan järjestelmällisesti. Kun Magadaskarin hallitsevat luokat osallistuvat valtataisteluun vallankaappauksien kautta ja taistelevat merkittävistä ja tuottoisista liikesopimuksista, 70 prosenttia väestöstä elää alle yhdellä dollarilla päivässä. Se ja vain se meidän on ratkaistava. Toivotaan siis, että Euroopan unioni hoitaa tässä asiassa tehtävänsä asianmukaisesti.

Arvoisa puhemies, vaihdan aihetta täysin ja hyödynnän sitä, että komission jäsen Orban on läsnä tässä tämän vaalikauden viimeisessä istunnossa ja kiitän häntä henkilökohtaisesti pääosastonsa johtamisesta.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, päätöslauselmaesityksen esittäjä. − (DE) Arvoisa puhemies, Baijerilla ja sen kunnilla on monia yhteyksiä ympäri maailmaa, ja niin on myös Eichstättin katolisella yliopistolla. Haluaisin siksi toivottaa tervetulleeksi kyseisen alueen pormestareiden valtuuskunnan.

Madagaskar on maa, jonka kanssa työskentelemme tiiviisti ja intensiivisesti. Siellä on monia kulttuuriin, talouteen ja tieteeseen liittyviä yhteyksiä ja vahva ja tukeva kirkollinen läsnäolo. Siksi on vielä valitettavampaa, että tässä maisemaltaan kauniissa ja kulttuuriltaan rikkaassa maassa pannaan täytäntöön tällaisia kammottavia väärinkäytöksiä. On olemassa todellinen uhka, että Madagaskarista, sen strategisesti tärkeässä sijainnissa, tulee toimintakyvytön valtio, kuten muut, jotka tiedämme Afrikassa, ennen kaikkea Somalia.

Siksi on tärkeää palauttaa säännönmukaiset ja demokraattiset suhteet mahdollisimman pian. Siksi olen tyytyväinen, että tapasimme muutama päivä sitten yhteysryhmän keskustellaksemme ensimmäisistä konkreettisista vaiheista. Meidän on luotava asianmukaiset rakenteet, jotta seuraaviin vaaleihin voidaan valmistautua karkotetun, demokraattisesti valitun presidentin johdolla, sillä tunnustamme hänet edelleen valtion ainoaksi lailliseksi päämieheksi.

On aloitettava vuoropuhelu, jossa täytyy olla mukana pääministeri, joka on tällä hetkellä vankilassa ja joka on vapautettava välittömästi. Humanitaarisen avun lisäksi myös elintärkeää kehitysapua, erityisesti lääkehoitoa, on annettava edelleen mahdollisimman paljon.

Kaikkien näiden syiden takia meitä Euroopan unionissa on pyydetty osallistumaan siellä neuvotteluihin, ei pelkästään humanitaarisena tekijänä eikä pelkästään taloudellisena tekijänä vaan erityisesti poliittisena tekijänä, joka tuo rauhaa alueelle. Tämän aikaansaamiseksi luotamme Afrikan unionin yhteistyöhön, unionin, jolla on jälleen kerran tilaisuus vakiinnuttaa itsensä vähitellen demokraattisen vakauttamisen − vakauttaminen voi itse asiassa olla myös epädemokraattista − tekijänä ja jota tuemme intensiivisesti käytettävissämme olevilla keinoilla.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Erik Meijer, päätöslauselmaesityksen esittäjä. (NL) Arvoisa puhemies, kansan mielenosoitukset pakottivat nykyisen presidentin väistymään Madagaskarissa. Hän teki ulkomaisten yritysten kanssa sopimuksia, jotka tuottivat lyhyen aikavälin tuloja hänen hallitukselleen mutta olivat tuhoisia hänen kansalleen. Se teki hänen asemastaan kestämättömän.

Sen jälkeen opposition johtaja, joka oli aiemmin ollut pääkaupungin pormestari, nimitettiin armeijan tuella väliaikaiseksi presidentiksi, vaikka lain mukaan hän oli liian nuori nimitettäväksi kyseiseen virkaan. Tämä prosessi, erityisesti armeijan puuttuminen, on aiheuttanut arvostelua. Afrikan unioni on kutsunut sitä laittomaksi vallankaappaukseksi ja torjuu uuden hallituksen.

Katson kuitenkin, että voisimme vertailla tätä ja viimeaikaisia tapahtumia tietyssä Euroopan maassa, Islannissa. Myös tuossa maassa hallituksen piti väistyä kansan mielenosoitusten takia. Täysin erilaista poliittista suuntausta edustava vähemmistöhallitus nousi sitten valtaan, mutta kukaan ei pitänyt sitä vallankaappauksena. Sen jälkeen on pidetty uudet vaalit, ja uusi hallitus on saanut suuren enemmistön. Sellainen tulos voisi olla mahdollinen myös Madagaskarissa edellyttäen, että vaalit järjestetään lähitulevaisuudessa.

 
  
MPphoto
 

  Glyn Ford, päätöslauselmaesityksen esittäjä. (EN) Arvoisa puhemies, puhun sosialidemokraattisen ryhmän edustajana ja Euroopan sosialidemokraattisen puolueen varjoesittelijänä mietinnössä, joka koskee talouskumppanuussopimuksia eteläisen Afrikan maiden, myös Madagaskarin, kanssa. Hyväksyimme huhtikuussa suurella enemmistöllä kyseisen talouskumppanuussopimuksen Zimbabwea koskevin varauksin. Jos keskustelisimme tuosta talouskumppanuussopimuksesta nyt, meidän pitäisi liittää siihen varaukset Madagaskarin osalta.

Ja vain 15 vuotta sitten näytti, että Madagaskarilla olisi mahdollisuudet olla niin erilainen. Muistan silloisen juuri valitun presidentin Albert Zafyn vierailun vuonna 1993. Mutta tietysti, vuonna 1996 häntä syytettiin korruptiosta ja vallan väärinkäytöstä. Sen jälkeen Madagaskaria ovat kuohuttaneet epävakaat hallitukset ja erouhkaukset ja syytteet, jotka keskeyttävät politiikan.

Nyt olemme tilanteessa – armeijan vallankaappauksessa – jonka on osittain saanut aikaan edellisen hallituksen suunnitelma vuokrata miljoona hehtaaria maata maan eteläosasta korealaiselle yritykselle tehoviljelyyn, kun väestön huomattava enemmistö elää alle yhdellä eurolla päivässä. Tämä perustuslain vastainen hallituksen vaihdos on vakava takaisku demokratisoinnille.

Pidämme myönteisenä sitä, että YK on pyytänyt miltei 36 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta humanitaarista apua ennakoiden elintarvikepulaa, joka seuraa myöhemmin tänä vuonna Madagaskarin nykyisten poliittisten tapahtuminen takia, mutta tuomitsemme jyrkästi vallankaappauksen ja kaikki yritykset kaapata valta epädemokraattisin keinoin. Kehotamme palauttamaan maahan välittömästi oikeusjärjestyksen ja perustuslaillisen järjestyksen ja kehotamme Madagaskarin puolueita noudattamaan täysimääräisesti maan perustuslain säännöksiä. Haluamme, että kansalliskokouksen ja senaatin hajottaminen kumotaan ja kehotamme pitämään parlamentin jäsenten valtakirjat voimassa ja kunnioittamaan heidän koskemattomuuttaan.

Mutta tämä saadaan aikaan vain, jos kansainvälinen yhteisö voi tehdä yhteistyötä vauhdittaakseen ponnistelujaan ja harjoittaakseen painostusta poliittisen väkivallan lopettamiseksi ja poliittisen umpikujan avaamiseksi kyseisessä maassa.

 
  
MPphoto
 

  Thierry Cornillet, päätöslauselmaesityksen esittäjä. (FR) Arvoisa puhemies, emme voi pysytellä hiljaa Madagaskarin tilanteesta, emmekä ole ainoita, jotka tuomitsevat sen. Afrikan unioni, eteläisen Afrikan kehitysyhteisö, ranskankielisten maiden kansainvälinen järjestö, parlamenttienvälinen liitto, Euroopan unioni komission äänellä, Yhdysvallat ja monet maat, mukaan luettuna kotimaani ja Norja – puhuakseni Euroopan maista – ovat tuominneet Madagaskarin vallankaappauksen – sillä se se on.

Emme voi pysytellä hiljaa, ja kehotamme palauttamaan perustuslaillisen järjestyksen. Pyydämme yksinkertaisesti perusasioihin palaamista koskevaa toimintatapaa ja tarvittaessa Madagaskarin kansaa koskevaa välitysmenettelyä, joka toteutetaan presidentinvaalien tai kansanäänestyksen muodossa järjestettävän kuulemisen avulla. Kansalliskokouksen jäsenten ja Madagaskarin poliitikkojen vastuulla on päättää kuulemisen tehokkain muoto.

Pyrimme siis tällä yhteisellä päätöslauselmalla lisäämään äänemme kansainvälisen yhteisön äänien joukkoon, jotta voimme tehdä selväksi niille, jotka ovat kaapanneet vallan täysin epädemokraattisella tavalla, vallankaappauksessa – oli se sitten miten peitelty tahansa – että Madagaskarin perustuslaillinen järjestys on palautettava, sillä se on yksi tämän Intian valtameren suuren saaren tulevan kehityksen takuista.

 
  
MPphoto
 

  Ewa Tomaszewska, päätöslauselmaesityksen esittäjä. (PL) Arvoisa puhemies, Madagaskarin poliittinen kriisi on johtanut perustuslain vastaiseen hallituksen vaihtoon. Siihen liittyi levottomuuksia, joissa yli 130 ihmistä menetti henkensä.

Madagaskar oli Ranskan siirtomaa vuoteen 1960 asti. Se on vaikeassa tilanteessa oleva maa. Se tarvitsee humanitaarista apua ja erityisesti elintarvikeapua, ja tätä apua on annettu Madagaskarille. Armeija tuki viranomaisia ja niiden järjestämiä perättäisiä vaaleja. Presidentti Ravalomanana menetti tuen ja hän väistyi virastaan 17. maaliskuuta 2009. Vallan kaappasi Andry Rajoelina, jonka armeija nimitti.

Euroopan unioni ei tunnusta uutta hallitusta, koska vaihto oli epädemokraattinen. Afrikan unioni on evännyt Madagaskarilta jäsenyyden ja se arvostelee Ravalomananan syrjäyttämistä pakolla. Se on uhannut määrätä pakotteita, jos perustuslaillista järjestystä ei palauteta kuuden kuukauden sisällä.

Me kehotamme palauttamaan perustuslaillisen järjestyksen Madagaskariin. Kehotamme kansainvälistä yhteisöä tukemaan ponnisteluja tämän valtion toiminnan oikeusperustan palauttamiseksi. Mielestäni kansainvälisten järjestöjen edustajien, erityisesti myös parlamenttimme jäsenten, pitäisi valvoa ja tarkkailla tiiviisti vaaliprosessia.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, PSE-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, maaliskuun ensimmäisinä viikkoina todistimme dramaattista vallankaappausta Madagaskarissa. Syrjäytetyn presidentin ja oppositiojohtajan välinen vuosien mittainen kilpailu johti saaren sisällissodan partaalle. Andry Rajoelina julisti itsensä valtionpäämieheksi 17. maaliskuuta 2009, päivä sen jälkeen, kun armeija valtasi presidentinlinnan. Madagaskarin korkein tuomioistuin päätti, että Antananarivon entinen pormestari on tässä virassa perustuslain mukaisesti.

Tästä on esitetty epäilyjä, ainakin siksi, että perustuslaissa on lauseke, jossa sanotaan, että presidentin on oltava vähintään 40 vuotta vanha, ja uusi presidentti on vain 34-vuotias.

Vallananastus ja korkeimman tuomioistuimen päätös ovat saaneet aikaan yleisiä ristiriitoja. Useimmat ulkomaiset diplomaatit boikotoivat virkaanastujaisseremoniaa, ja Afrikan unioni on evännyt Madagaskarilta jäsenyyden. Poliittinen kriisi on johtanut yleiseen sekasortoon ja epävakauteen maassa, jossa useimmat ihmiset ovat vuosien ajan eläneet hirvittävässä köyhyydessä alle yhdellä Yhdysvaltain dollarilla päivässä, ja jossa elintarvikkeiden ja veden, lääkinnällisten peruspalvelujen ja koulutuksen saatavuus on rajattua. Asuin Madagaskarissa kuusi vuotta ja tutustuin näihin ongelmiin perusteellisesti ja siksi tuen hyvin vahvasti YK:n pyyntöä kiireellisestä humanitaarisesta avusta Madagaskarin kansalle.

Euroopan parlamentin pitäisi tuomita jyrkästi vallankaappaus ja kaikki yritykset kaapata valta tavalla, joka rikkoo demokratian periaatteita. Euroopan unionin pitäisi kehottaa palauttamaan kansalliskokous ja senaatti, jotka uusi hallinto hajotti. Meidän pitäisi myös tukea Afrikan unionin erityisedustajan ja YK:n edustajien ponnisteluja heidän keskusteluissaan paikallisten poliittisten puolueiden ja kaikkien eturyhmien edustajien kanssa, jotta maahan voidaan palauttaa välittömästi perustuslaillinen järjestys, ja kansainvälisen yhteisön pitäisi päättäväisesti lisätä ponnistelujaan humanitaarisen avun toimittamisessa saaren ihmisille, jotka elävät köyhyyden partaalla.

 
  
MPphoto
 

  Marios Matsakis, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, Madagaskar, joka on Ranskan entinen siirtomaa, näyttää olevan käymässä läpi surullista – mutta ei epätavallista – siirtomaa-ajan jälkeisen ajan myllerrystä poliittisessa elämässään, mikä aiheuttaa kärsimyksiä sen kansalle.

Monet muut Euroopan maiden siirtomaat ovat kärsineet – tai kärsivät yhä – samasta syystä. Esimerkkejä on monia. Kotimaani Kypros on yksi. Kun Kypros saavutti itsenäisyyden siirtomaaherrastaan Britanniasta vuonna 1960, Britannian ulkopolitiikan haukat onnistuivat vuonna 1963 saamaan aikaan yhteisöjen välisen taistelun, joka lopulta johti saaren jakamiseen vuonna 1974.

Tämä on jako, joka on edelleen olemassa, ja asiaintila, joka sopii Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Jaettu Kypros ei voi pyrkiä tuloksekkaasti eroon kahdesta jäljellä olevasta Yhdistyneen kuningaskunnan siirtomaa-alueesta Akrotirissä ja Dhekelissa, joita Yhdistynyt kuningaskunta käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin ja jotka Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on itse asiassa onnistunut pitämään häpeällisesti EU:n ulkopuolella, jotta yhteisön säännöstöä ei voida soveltaa tuhansiin kyproslaisiin siviileihin – nyt EU:n kansalaisiin – jotka asuvat siellä.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin ensiksi korostaa komission suurta huolta Madagaskarin nykyisestä epävakaasta tilanteesta. Haluaisin myös korostaa komission jatkuvaa sitoutumista Madagaskarin kansaan.

Presidentti Ravalomananan 17. maaliskuuta pakolla toteutetun syrjäyttämisen jälkeinen tilanne maassa ansaitsee ja vaatii täyden huomiomme, ja Euroopan parlamentin tavoin komissio seuraa tapahtumia hyvin tiiviisti.

Komissio kannattaa täysimääräisesti puheenjohtajavaltio Tšekin Euroopan unionin puolesta 20. maaliskuuta antamaa julkilausumaa, jossa tuomitaan vallansiirto ja kehotetaan Madagaskarin puolueita noudattamaan täysimääräisesti Madagaskarin perustuslain säännöksiä.

Komissio katsoo, että Cotonoun sopimuksen olennaisia osia on rikottu räikeästi ja että tämä on "erityisen kiireellinen tapaus" kyseisen sopimuksen 96 artiklan merkityksessä. Komissio on siksi käynnistänyt menettelyn ehdottaakseen neuvostolle kuulemisen aloittamista vallassa olevien viranomaisten kanssa, jotta voidaan tutkia kriisin mahdollisia ratkaisuja, joilla pyritään palauttamaan perustuslaillinen järjestys.

Komissio jatkaa kaikkien käytettävissään olevien vuoropuhelun keinojen käyttämistä löytääkseen yleisen ratkaisun nykyiseen kriisiin. Sitä varten se edistää Cotonoun sopimuksen 8 artiklaan perustuvaa poliittista vuoropuhelua Madagaskarin kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa.

Se osallistuu myös tärkeimpiin käynnistettyihin kansainvälisiin ponnisteluihin, erityisesti Afrikan unionin äskettäin perustaman kansainvälisen yhteysryhmän puitteissa. Tässä vaiheessa vallitseva näkemys on, että asiaankuuluvat Madagaskarin poliittiset sidosryhmät sopivat etenemissuunnitelmasta perustuslaillisen järjestyksen palauttamiseksi ja vaalien järjestämiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (EL) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskustelun lopuksi.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja

Päivitetty viimeksi: 8. syyskuuta 2009Oikeudellinen huomautus