Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2009/0032(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0035/2009

Ingediende teksten :

A7-0035/2009

Debatten :

PV 19/10/2009 - 17
CRE 19/10/2009 - 16

Stemmingen :

PV 20/10/2009 - 7.22
CRE 20/10/2009 - 7.22
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Debatten
Dinsdag 20 oktober 2009 - Straatsburg Uitgave PB

7.22. Evaluatiemechanisme voor toezicht op de toepassing van het Schengenacquis (A7-0035/2009, Carlos Coelho) (stemming)
PV
 

- Na de stemming over het voorstel van de Commissie:

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, lid van de Commissie. (FR) Mijnheer de Voorzitter, gisteren heeft mijn collega, de heer Barrot, vicevoorzitter van de Commissie, erop gewezen dat de voorstellen tot doel hebben het evaluatiemechanisme in de gehele Unie in te stellen en effectiever te maken, terwijl het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten behouden blijft.

De Commissie is ervan overtuigd dat het Parlement moet worden betrokken bij de Schengenevaluatie, wat momenteel niet het geval is. De resultaten van deze evaluaties moeten toegankelijk zijn voor de burgers.

Op grond van de geldende Verdragen is het echter niet mogelijk het Parlement hierbij medebeslissingsrecht te verlenen. De Commissie handhaaft derhalve haar voorstellen op grond van de geldende Verdragen.

Bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon zal het dossier echter worden heropend en de Commissie zal mettertijd besluiten wat zij als de passende rechtsgrondslag voor het voorgestelde mechanisme ziet, en zij zal het Europees Parlement daarbij zoveel mogelijk betrekken.

De Commissie kan derhalve, al naargelang de situatie, gewijzigde dan wel nieuwe voorstellen doen.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho, rapporteur. (PT) Ik dank de Europese Commissie voor de toelichting. Ik zou echter op iets willen wijzen dat ook tijdens het debat duidelijk is geworden. De Juridische Dienst van het Europees Parlement heeft weliswaar de legitimiteit van de rechtsgrond voor het initiatief van de Commissie erkend, maar tegelijkertijd heeft die dienst gesteld dat de Europese Commissie op basis van het geldende Verdrag voor het initiatief een rechtsgrond had kunnen kiezen die het Europees Parlement recht van medebeslissing had gegeven.

Daar de Commissie deze keuze niet heeft gemaakt, stel ik voor het initiatief terug te verwijzen naar de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Dan kan de Europese Commissie zich op haar initiatief bezinnen en kan het Europees Parlement binnen de termijn die artikel 56 van het Reglement noemt een initiatief van de Commissie verwachten dat de medebeslissingsprocedure respecteert en het Parlement de rol geeft die het toekomt bij het pal staan voor meer veiligheid in het Schengengebied.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. - Dank u wel, mijnheer Coelho. Het is niet nodig om over dit verzoek te stemmen, want, als de Commissie heeft besloten haar voorstel te handhaven, zal het automatisch worden terugverwezen naar de commissie, conform het verzoek van de heer Coelho.

 
Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2010Juridische mededeling