Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/2732(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0102/2009

Forhandlinger :

PV 22/10/2009 - 12.1
CRE 22/10/2009 - 12.1

Afstemninger :

PV 22/10/2009 - 13.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0059

Forhandlinger
Torsdag den 22. oktober 2009 - Strasbourg EUT-udgave

12.1. Guinea
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er forhandlingen om seks beslutningsforslag om Guinea.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, forslagsstiller.(FR) Hr. formand! Jeg mener, at interessen for denne sag er langt større end den flok mennesker, der har skyndt sig herind i eftermiddag, lader aner, hvilket jeg endnu en gang beklager for min gruppe og for de andre.

Guinea-Conakry har brug for støtte fra det internationale samfund. Efter præsident Contés død tog en militærjunta magten. Selv om den blev kritiseret af det internationale samfund, fik den imidlertid støtte nationalt, fordi den lovede en hurtig overgang til civilt styre med frie valg. Kaptajn Dadis Camara, der ledede juntaen, afgav et fast løfte om ikke at stille op til præsidentvalget, men efter en katastrofal forvaltning af landet – intet budget, ingen offentlige bud, ingen grundlæggende tjenesteydelser til befolkningen – fik han smag for magten og klyngede sig så hårdt til den, at han nu har stillet op til valget. Hans valgkampagne udnytter alle landets organisatoriske, mediemæssige og økonomiske ressourcer. Over for denne krænkelse af de løfter, juntaen tidligere havde afgivet, afholdt oppositionen en demonstration, der blev slået brutalt ned af præsidentgarden. Resultatet var 150 døde og over 1 000 sårede, og mange kvinder blev voldtaget og fik maven skåret op.

Reaktionen fra Europa-Parlamentet, og forhåbentlig også fra EU, skal være klar. Vi opfordrer til, at EU's fiskeriaftale bliver suspenderet. Vi opfordrer Den Afrikanske Union til at pålægge militærjuntaen sanktioner og til at arrangere en dialog i en forsoningskomité. Vi opfordrer til, at der indsættes en overgangsregering, der kan forberede præsidentvalg og valg til den lovgivende forsamling, idet juntaen definitivt erklæres for ulovlig af det internationale samfund.

Jeg håber, at disse reaktioner, som er passende i forhold til den tragedie, der har fundet sted, vil danne præcedens, og at EU i andre tilfælde af åbenbare brud på menneskerettighederne vil have mod til at handle lige så hurtigt.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, forslagsstiller.(EN) Hr. formand! Når man ser på situationen i Guinea og hører om de uhyrligheder, som har fundet sted der i de seneste måneder, er det første legitime spørgsmål, hvorfor det har fået så lidt omtale i medierne. Der har kun stået et par linjer hist og her, som om der ikke var blevet dræbt i hundredvis af mennesker og begået frygtelige torturhandlinger og rædselsvækkende voldtægter med det formål at tilintetgøre menneskelig værdighed.

Ganske vist har forskellige internationale institutioner fordømt militærjuntaen, der kom til magten efter et statskup, men jeg mener, at der burde være gjort meget mere for at øge bevidstheden hos almindelige borgere, bl.a. EU-borgerne. Derfor glæder det mig, at i det mindste Europa-Parlamentet, der taler på vegne af de borgere, som har valgt os ind, reagerer på passende vis, og den beslutning, vi skal stemme om i dag, behandler det på passende vis.

Jeg finder det imidlertid af yderste vigtighed, ikke blot at kritisere og fordømme det nuværende styre, men også at fjerne enhver mulighed for, at EU-midler, der gives med det formål at hjælpe Guineas befolkning, bliver misbrugt.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, forslagsstiller.(RO) Hr. formand! Den 28. september er en vigtig dato for Guineas befolkning, fordi det er den dag, folkeafstemningen om uafhængighed fandt sted. Fra i år vil den 28. september imidlertid være en dag, der markerer massakren mod modstanderne af den regering, som kom til magten i Conakry ved vold.

Det er ikke en acceptabel mulighed at holde denne militærjunta ved magten. I al den tid har kaptajn Dadis Camara, der tog magten, lovet, at han vil gå ud af konkurrencen og ikke stille op til valget. Datoen herfor er nu udløbet, og det vil Den Afrikanske Unions ultimatum også snart.

Det er indlysende, at militæret, nu hvor det er ved magten, lyver og ikke skal tages på ordet. Derfor er der behov for en demokratisk valgt regering, og det må det internationale samfund presse på for.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, forslagsstiller.(FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg talte allerede under forhandlingen på "mini-sessionen" i Bruxelles for to uger siden. Derfor vil jeg ikke gentage min tale.

Mine kolleger har allerede fremhævet en række punkter. Selv vil jeg gerne sige, hvor glad jeg er for, at alle politiske grupper i Parlamentet i dag i fællesskab kan svare på en appel fra det guineanske civilsamfund og fordømme undertrykkelsen fra den militærjunta, der har været ved magten siden december, en undertrykkelse af den fredelige demonstration, som blev afholdt for at fejre Guineas uafhængighed.

Det guineanske civilsamfund beder os om at komme det til hjælp, og det ville faktisk være helt uacceptabelt, hvis EU frigav midler i henhold til fiskeriaftalen, når vi i dag udmærket ved, at de vil gå direkte i den siddende militærjuntas lommer og ikke vil blive brugt til at hjælpe guineanske fiskere, som det er aftalens hensigt.

Det guineanske styre er det mest korrupte regime i verden i dag. Det er ikke noget, jeg siger, men de organer, som skal overvåge situationen.

Jeg håber derfor inderligt, at vi sammen vil kunne stemme for den fælles beslutning i dens helhed, inklusive det afsnit, hvori der opfordres til at suspendere anvendelsen af fiskeriprotokollen, og jeg håber, at vi vil få støtte fra Rådet og Kommissionen i denne sag.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, ordfører.(PL) Hr. formand! Da kaptajn Camara i slutningen af sidste år ledede den militærjunta, der tog magten i Guinea efter præsident Contés død, var det internationale samfund desværre af den naive opfattelse, at kaptajn Camara ville afholde et frit og demokratisk præsidentvalg, som han ikke selv ville deltage i. Vi ved nu, at da over 50 000 tilhængere af oppositionen den 28. september samledes på det nationale stadion for at protestere mod kaptajn Camaras kursændring og brudte løfter, sendte han tropper mod dem. Over 150 mennesker døde, over 1 200 blev såret, og der var talrige tilfælde af voldtægt.

Det glæder mig, at EU's højtstående repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik Javier Solana var så hurtig til at tage bladet fra munden. Jeg vil gerne takke den franske regering for at have suspenderet det militære samarbejde med Guinea. Der er imidlertid gået tre uger siden massakren, og disse aktioner har endnu ikke givet nogen synlige resultater. Af den grund mener jeg, at EU bør fokusere på at lægge pres på Guinea sammen med FN og Den Afrikanske Union og anvende de stærkest mulige sanktioner. Først da vil vi kunne tale om kaptajn Camaras overdragelse af magten.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Lövin, forslagsstiller.(SV) Hr. formand! Jeg ser positivt på den beslutning, fiskerikommissær Joe Borg bebudede for nogle dage siden om, at Kommissionen trækker sit forslag til fiskeriaftale med Guinea tilbage. Fiskeriudvalget har allerede stemt imod en sådan aftale. Det gjorde vi to dage efter massakren i Conakry, hvor over 150 mennesker blev skudt og dræbt af regeringstropper under ledelse af Moussa Camara.

Jeg håber, at det er første skridt i retning af, at EU reviderer sin handelspolitik med udviklingslandene. Vi har et enormt ansvar som en af verdens største og vigtigste spillere på handels- og også udviklingsområdet. Der skal være konsekvens mellem vores handel og vores forhold til den type styre. I årenes løb har vi prøvet at forbedre fiskeriaftalen ved at sige, at nogle af pengene fra aftalen skulle gå til at støtte lokalt fiskeri. Kommissionens egne analyser har imidlertid vist, at pengene faktisk ikke bruges til det formål, der står i aftalen, men i stedet går direkte til at støtte den type styre. EU skal ophøre med at yde denne støtte.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek, for PPE-Gruppen.(PL) Hr. formand! Vi talte allerede om Guinea for to uger siden. Ikke desto mindre kræver situationen i landet fortsat opmærksomhed og initiativer fra vores side. I mandags hørte Udviklingsudvalget en øjenvidneberetning om begivenhederne den 28. september fra den tidligere premierminister og leder af oppositionspartiet UFDG, hr. Diallo.

Det forekommer mig, at det ikke vil være nok at opfordre juntaen til at respektere ytringsfrihed, forsamlingsfrihed eller menneskerettigheder generelt. Hvis juntaen respekterede disse principper, disse værdier, ville den ikke være en junta, så vi kan ikke forvente, at den vil lytte til vores appeller. En handlingens mand – og kaptajn Dadis Camara er afgjort sådan en – vil kun kunne stoppes med handling, ikke med ord. Derfor opfordrer jeg Kommissionen til at handle.

 
  
MPphoto
 

  Patrice Tirolien, for S&D-Gruppen.(FR) Hr. formand, mine damer og herrer! Guinea bliver i øjeblikket rystet af tragiske begivenheder, der har chokeret den internationale offentlighed og har ladet hånt om lovgivningen.

Den 28. september 2009 gennemførte militærjuntaen under ledelse af kaptajn Dadis Camara nemlig den blodige undertrykkelse af en fredelig demonstration, som samlede alle oppositionspartierne.

I henhold til Cotonouaftalerne bygger relationerne mellem EU og AVS-partnerne jo på respekt for menneskerettigheder og demokratiske principper. Derfor er kaptajn Dadis Camaras ensidige beslutning om at udsætte valget og nægte at rejse spørgsmålet om sin opstilling som Guineas præsident en alvorlig misligholdelse af forpligtelserne til at afholde frie og gennemsigtige valg inden for et år.

EU må derfor omgående træffe foranstaltninger i overensstemmelse med de principper og permanente værdier, der ligger til grund for EU's handling, således at denne vold, som i den grad krænker menneskerettighederne, kan ophøre.

Det glæder mig, at kompromisbeslutningen er helt i overensstemmelse med vores værdier og principper, men det ligger mig her særlig på sinde at understrege artikel 10 i teksten om suspenderingen af anvendelsen af fiskeriprotokollen mellem EU og Republikken Guinea, indtil den demokratiske proces er indledt.

Jeg kan høre folk undre sig over, om en sådan beslutning ikke vil have katastrofale socioøkonomiske konsekvenser for befolkningen, men stillet over for volden den 28. september må vi erkende, at den guineanske regering næppe bekymrer sig om sine borgeres levevilkår, og at det ikke giver os andre muligheder end at stå fast.

Siden sin uafhængighed i 1958 har Guinea kun kendt til diktatoriske styrer.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, for ALDE-Gruppen.(SV) Hr. formand! Jeg vil ikke gentage alle de begavede og fornuftige ting, mine kolleger allerede har sagt. Jeg vil for det første gerne sige, at jeg er meget glad for, at dette spørgsmål bliver drøftet her i dag. Jeg vil kort sige et par ord om den debat om fiskeriaftalen, vi havde i udvalget den 30. september. Da vi drøftede spørgsmålet, skulle man faktisk have troet, at EU var i gang med at indgå en handelsaftale med et hvilket som helst vestligt demokrati. Ingen steder under drøftelsen eller i dokumenterne blev det nævnt, at den aftale, vi havde foran os, var med en nation, hvor situationen er, som den er i dag, og som allerede er blevet udmærket beskrevet i Parlamentet.

Mange mennesker mente måske, at fiskeri og menneskerettigheder er helt adskilte spørgsmål, og at vi ikke burde blande de to. Personligt kan jeg ikke forstå, hvordan nogen politiker kan tænke på den måde. Den kendsgerning, at stemmerne i udvalget var 11-9 til fordel for ikke at indgå aftalen er også meget bekymrende. Det betyder, at der var en ganske stor gruppe i Parlamentet, som i det mindste på det tidspunkt mente, at det var helt i orden at indgå en handelsaftale med et land som Guinea med det styre, det har. Det glæder mig at kunne sige, at der for det første nu er langt større enighed om, at vi skal indtage en klar holdning til Guinea, og for det andet, at der er bred støtte til, at Rådet nu faktisk har trukket denne aftale tilbage. Det er jeg særdeles glad for.

Nogle mennesker kan måske tro, at de, der går ind for, at aftalen bliver trukket tilbage, ikke tænker på de fiskere, der bliver berørt, men det er på ingen måde tilfældet. Naturligvis skal vi finde en bæredygtig løsning for dem, men vi kan ikke feje menneskerettighederne ind under gulvtæppet, blot fordi vi har et antal fiskerbåde, der har brug for støtte.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, for Verts/ALE-Gruppen. (ES) Hr. formand! Jeg havde den fornøjelse at deltage i Fiskeriudvalgets møde, da det, om end med en meget snæver margin, stemte imod en fornyelse af fiskeriaftalen med Guinea netop på grund af de massakrer, voldtægter og alle de krænkelser af menneskerettighederne, der har fundet sted, og som stadig mangler at blive efterforsket.

I dag vil jeg gerne have, at Europa-Parlamentet vedtager denne beslutning på plenarmødet. Dette skridt vil sende et klart budskab både til EU-institutionerne og til Guineas regering om, at vi ikke er rede til at bruge skatteydernes penge til at holde en korrupt regering, som er indblandet i kriminelle aktiviteter, ved magten

Det skulle glæde mig, om menneskeliv og menneskerettigheder for en gangs skyld, og jeg håber, at det vil danne præcedens, blev opfattet som vigtigere end en økonomisk aftale. Et sådant skridt skulle glæde mig endnu mere, fordi Kommissionen allerede har taget det skridt, og det samme gælder Fiskeriudvalget. Det er nu på høje tid, at Europa-Parlamentet også ratificerer denne beslutning på sit plenarmøde.

Det er således en stor mulighed for os, og jeg håber som sagt, at artikel 10 forbliver intakt.

(Bifald fra forskellige pladser)

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba, for ECR-Gruppen.(PL) Hr. formand! Mindst 157 døde og over 1 200 sårede er resultatet af den guineanske hærs intervention i en fredelig oppositionsdemonstration på stadion i Conakry i september. Det er den største massakre, siden Guinea blev uafhængig i 1958.

Da præsident Camara tog magten i december sidste år, lovede han at gøre noget ved korruption og anarki og derefter afgive magten ved demokratisk valg. I dag fortsætter militærjuntaen med at regere landet uden respekt for de basale retsstatsprincipper eller grundlæggende rettigheder. Soldaterbander er jævnligt indblandet i angreb, røverier og voldtægt.

Som repræsentanter for demokratiske lande må vi kræve, at juntaen omgående træder tilbage, og at alle ansvarlige for den blodige massakre på civile, for skydning ind i menneskemængder og for offentlig voldtægt af kvinder bliver stillet for retten. Guinea er et land med et enormt økonomisk potentiale, men til trods for det er det et af verdens fattigste lande og en af de mest korrupte stater i Afrika, og militærjuntaens fortsatte diktatur kan føre til borgerkrig og kan destabilisere situationen i hele Vestafrika.

 
  
MPphoto
 

  Anne Delvaux (PPE).(FR) Hr. formand! Der er i dag gjort rede for 150 døde og utallige tilfælde af seksuel fornedrelse. Det var en hidtil uset krænkelse af den guineanske civilbefolkning, der blev udført den 28. september. Det var også en grænseløs undertrykkelse, den siddende militærjunta gennemførte, og vidneberetningerne efterlader ingen tvivl.

Vi må være særdeles bestemte over for et sådant barbari, og jeg ser positivt på de målrettede sanktioner mod kaptajn Moussa Dadis Camaras junta, som EU-medlemsstaterne besluttede i går. Det er helt klart ikke nok at fordømme begivenhederne. Vi må kræve, at begivenhederne bliver undersøgt til bunds af en egentlig international undersøgelseskommission, og at de forbrydelser, der er begået, ikke går ustraffet hen.

Endvidere vil jeg personligt gerne i de 30 sekunder, jeg har tilbage, opfordre EU til at bruge alle de midler, vi har til rådighed, til at bekæmpe brugen af seksuel vold som våben i krig. Det er et hurtigt voksende fænomen i mange områder med væbnet konflikt. Det er kvinder, ofte ældre eller meget unge kvinder, der er ofre. Under alle omstændigheder er ofrene imidlertid sårbare mennesker.

Støtte til retsstaten og god regeringsførelse skal automatisk ledsages af respekt for menneskerettigheder, lighed mellem mænd og kvinder og beskyttelse af de mest sårbare som minimumsbetingelser for en hvilken som helst type ny samarbejdsaftale.

 
  
MPphoto
 

  Harlem Désir (S&D).(FR) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Den 28. september demonstrerede Guineas befolkning for at opfordre til, at de løfter, som var blevet afgivet, blev holdt, og for at der kunne blive afholdt frie og demokratiske valg som lovet.

De har lidt under den værst tænkelige undertrykkelse fra et styre, der allerede manglede al legitimitet, og som den dag mistede al værdighed. Mænd blev undertrykt, kvinder fik skåret maven op med bajonetter og voldtaget, og politiske modstandere og fagforeningsfolk blev tortureret og lemlæstet.

EU må i dag bakke op om Den Afrikanske Union, ECOWAS og FN og afvise at tillade, at denne forbrydelse passerer ustraffet, og frem for alt vise solidaritet med den guineanske befolkning. Dette land, som bugner af rigdomme, vil aldrig kunne udnytte dem til sin udvikling, så længe korrupte diktaturer kan bemægtige sig dem til gavn for en klan.

Derfor hilser jeg den faste holdning, Kommissionen har bebudet, og som Parlamentet kan demonstrere i dag, velkommen. Vi kan ikke veje snævre økonomiske interesser op mod de forpligtelser, EU's partnere, navnlig underskriverne af Cotonouaftalen, har indgået om respekt for menneskerettigheder og respekt for demokratiske principper. I dag har vi en forpligtelse over for Guineas befolkning til at støtte dem i deres kamp for frihed og demokrati.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides (PPE).(EN) Hr. formand! Jeg bad blot om ordet for at fremsætte en bemærkning til forslaget om at suspendere den eksisterende fiskeriprotokol mellem EU og Guinea. Jeg tvivler på, om et brutalt styre, der ikke tøver med at slå 156 af sine borgere ihjel og er ansvarligt for så mange andre uhyrligheder, vil kunne rykkes af en så uforholdsmæssig lille sanktion om det spørgsmål. Vi bør også huske på, at der er juridiske forpligtelser i henhold til denne aftale over for ansatte i fiskeindustrien i Guinea, som ikke har noget at gøre med det brutale styre. Derfor tøver PPE med at støtte dette forslag.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, (ECR) . – (EN) Hr. formand! Guinea-Conakrys historie følger en deprimerende kendt afrikansk drejebog: en diktatorisk hersker, et militærkup, et autoritært styre, der erstattes af et andet, og de fleste mennesker lever stadig i ussel fattigdom. Betydelige mineral- og olieressourcer kunne gøre Guinea til en af Afrikas mest velstående nationer. I stedet giver formuen næring til konflikt og elendighed, ikke kun i Guinea, men i hele regionen, der har oplevet rystende blodsudgydelser og kronisk ustabilitet i de sidste 20 år.

Jeg har tidligere lagt pres på Kommissionen, for at den kunne bidrage til at udvikle en form for Kimberley-proces for andre ressourcer end blot diamanter med henblik på at sikre, at mineselskabernes aktiviteter ikke støtter borgerkrig eller skrupelløse diktatorer som kaptajn Camara i Guinea. Jeg er derfor specielt bekymret over den betydelige aftale, der er indgået mellem Guinea og kinesiske virksomheder, og jeg håber, at Kommissionen og Rådet vil sige til Beijing, at vi forventer, at Kinas forretningsaktiviteter i landet hverken fremkalder intern strid eller yderligere underminerer menneskerettighederne i Guinea. Dog er jeg, som hr. Kasoulides, bange for, at forslagene om at tilbagekalde EU's fiskeriaftale kun vil tjene til at straffe lokalsamfundene, ikke militærjuntaen.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE).(FI) Hr. formand! Eftersom vi her har rost Kommissionen for dens beslutning om fiskeriprotokollen med Guinea, specifikt på grund af krænkelserne af menneskerettighederne, vil jeg gerne spørge Kommissionen, om den nu har til hensigt at foretage en systematisk undersøgelse af andre lignende situationer eller i det mindste forberede sig på at handle konsekvent og lige så bestemt, hvis sådanne alvorlige krænkelser af menneskerettighederne skulle foregå andre steder.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Hr. formand! En finsk vælger spurgte mig for nylig, hvordan jeg ville definere menneskerettigheder. Jeg sagde, at jeg ikke burde definere dem selv, og at det ikke var umagen værd at gøre det, for så ville de ikke nå længere end til min egen hoveddør. Idéen er nemlig, at menneskerettighederne allerede er blevet defineret, og at landene er forpligtede til at respektere dem. De er bindende for det internationale samfund. Det er derfor, vi påberåber os dem.

Guinea har underskrevet Cotonouaftalen, og ifølge den skal menneskerettigheder og demokrati respekteres. Det er en grundlæggende præmis. Vi må virkelig insistere på, at et lands demokratiske udvikling kommer godt i gang, når vi indgår flere samarbejdsaftaler på grundlag af Cotonou. Som vi har hørt, er situationen i Guinea på nuværende tidspunkt utålelig og kræver en hurtig respons og muligvis sanktioner. Guinea har store malmressourcer og som følge heraf store udviklingsmuligheder. Samtidig er det et af verdens mest korrupte lande. Det er meget beklageligt, at statsejede kinesiske selskaber og virksomheder, som investerer i Guinea, ikke forlanger nogen form for forpligtelse i forbindelse med menneskerettigheder.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, medlem af Kommissionen.(RO) Hr. formand! Kommissionen har været hurtig til i stærke vendinger og ved mere end én lejlighed at fordømme (Formanden afbrød taleren) massakrerne og de grove krænkelser af menneskerettighederne, der fandt sted den 28. september 2009, og som også er fortsat siden.

Gennem sin deltagelse i Den Internationale Kontaktgruppe for Guinea godkendte Kommissionen de konklusioner, man nåede frem til på mødet den 12. oktober, om vedtagelse af forskellige foranstaltninger til støtte for overholdelse af menneskerettighederne.

Først og fremmest har vi på det humanitære plan brug for, at alle vilkårligt arresterede personer bliver løsladt, at ofrenes lig bliver udleveret til deres familier, og at alle de sårede, især kvinder, der er blevet voldtaget, får lægehjælp. Vi kan kun udtrykke vores fortvivlelse og bekymring over, at det i øjeblikket ser ud til, at ingen af disse foranstaltninger er blevet truffet.

For det andet ser Kommissionen positivt på FN's generalsekretærs beslutning om at oprette et internationalt undersøgelsesudvalg til at undersøge massakrerne den 28. september med henblik på at stille gerningsmændene til disse handlinger for retten. Det er af afgørende betydning for os at bringe en ende på deres straffrihed og på forværringen af menneskeretssituationen i Guinea. Det internationale undersøgelsesudvalg og den foreløbige efterforskning, der er gennemført af Den Internationale Straffedomstol, vil bidrage til at forbedre situationen i den henseende.

I denne situation er Kommissionen parat til at undersøge muligheden for at give økonomisk støtte til Den Internationale Observatørmission og tilbyde beskyttelse, således at kommissionsmedlemmer og vidner er beskyttet mod intimiderende handlinger, og til at hjælpe med at skabe et sikkert klima for Guineas befolkning.

Ud over at pålægge en total våbenembargo er Kommissionen på den anden side indstillet på at undersøge muligheden for at støtte reformer på sikkerhedsområdet med henblik på at reformere hæren og gøre den professionel, således at stabiliteten kan blive genoprettet i Guinea.

Endelig ønsker jeg at understrege, at de foranstaltninger, der er nødvendige i overensstemmelse med artikel 96 i Cotonouaftalen, allerede blev truffet den 27. juli 2009.

Jeg vil også gerne nævne en ting, der blev fremhævet før. For at være konsekvent og for at øge presset på militærjuntaen har kommissæren med ansvar for fiskeri og maritime anliggender, Joe Borg, bebudet, at Kommissionen har til hensigt at trække den foreslåede partnerskabsaftale i fiskerisektoren, som skal indgås med Guinea, tilbage. I øjeblikket agter vi nemlig ikke at betale (Bifald) den tilsvarende finansielle modydelse.

Som svar på det spørgsmål, jeg fik stillet, vil Kommissionen i andre tilfælde bestemt træffe foranstaltninger i hver enkelt sag og se på de situationer, der er relevante i det enkelte tilfælde.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen vil finde sted efter forhandlingerne.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig.(PT) Hovedformålet med den nye partnerskabsaftale mellem EU og Guinea-Conakry er at styrke samarbejdet mellem EU og Republikken Guinea for således at fremme etableringen af et partnerskab om at udvikle en politik for bæredygtigt fiskeri og ansvarlig udnyttelse af fiskeressourcerne i Guineas fiskeriområde i begge parters interesse.

Den finansielle modydelse i henhold til protokollen er fastsat til 450 000 EUR om året for fiskerimuligheder vedrørende kategorien af stærkt vandrende arter. Hele beløbet skal bruges til at etablere en national fiskeripolitik baseret på ansvarligt fiskeri og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne i de guineanske farvande.

Ovenstående er i overensstemmelse med forslaget til fiskeriaftaler med tredjelande under den fælles fiskeripolitik, og derfor stemte jeg for dette dokument.

 
Seneste opdatering: 26. marts 2010Juridisk meddelelse