Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2735(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0101/2009

Keskustelut :

PV 22/10/2009 - 12.3
CRE 22/10/2009 - 12.3

Äänestykset :

PV 22/10/2009 - 13.3
CRE 22/10/2009 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2009)0061

Puheenvuorot
Torstai 22. lokakuuta 2009 - Strasbourg EUVL-painos

12.3. Sri Lanka
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta Sri Lankaa koskevasta päätöslauselmaesityksestä.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, laatija. – (EN) Arvoisa puhemies, Sri Lankan asukkaat – singaleesit ja etenkin tamilit – ovat viimeisten 30 vuoden aikana kärsineet suunnattomasti LTTE:n häikäilemättömistä terroriteoista. Nyt kun LTTE on käytännössä voitettu, hallitus ja srilankalaiset tarvitsevat ymmärtäväistä myötätuntoamme ja ennen kaikkea apuamme yrittäessään jälleen kerran palauttaa maansa elpymisen ja vaurastumisen tielle ja estääkseen uudet terroriteot.

Jotkut, muun muassa LTTE:n puolestapuhujat, haluavat antaa uuden iskun srilankalaisille heikentämällä EU:n kanssa toteutettavaa GSP+-etuuskohtelukauppajärjestelmää. Toivon komission ymmärtävän, että tuen sijasta kauppa tarjoaa parhaan väylän talouden elpymiseen. Sri Lankan viranomaisten on omalta osaltaan otettava huomioon kansainvälisen yhteisön jäsenten ilmaisemat huolenaiheet, jotta GSP+-maan asema ei millään tekosyyllä vaarannu.

Etusijalle on tietenkin välittömästi asetettava tuhansien selkkaukseen mukaan joutuneiden ja nyt surkeissa olosuhteissa leireillä pidettävien tamilisiviilien uudelleenasuttaminen. Heidän asiansa on hoidettava erittäin kiireellisesti, ja kansainvälinen yhteisö pitäisi pyytää apuun.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, kannatan tätä päätöslauselmaa, vaikka se ei mielestäni olekaan riittävän kriittinen Sri Lankan hallitusta kohtaan. Aiemmin tänä vuonna olimme todistamassa kansalaisten hengestä tai hyvinvoinnista täysin piittaamatonta kauhistuttavaa sotilaallista iskua Tamilitiikereiden hallussa olevalle alueelle. Mielestäni kaikki osapuolet käyttävät kansalaisia pelinappuloina, mikä on vaatinut 90 000 kuolonuhria. Maailma seurasi sivusta kauhuissaan ja avuttomana, ja silti vielä nykyäänkin yli neljännesmiljoona srilankalaista on suljettu ylikansoitetuille leireille vailla sairaanhoitopalveluja, puhdasta vettä tai saniteettitiloja.

Tämänpäiväinen päätöslauselma on suhteellisen lievä kehotus Sri Lankan viranomaisille kunnioittaa kansalaistensa oikeuksia. Oma näkemykseni on, että ellei päätöslauselmassa esitettyjen vaatimusten osalta pian edistystä merkittävästi, Euroopan unionin on käytettävä taloudellisia ja poliittisia painostuskeinoja Sri Lankan hallintoon.

Sri Lankan talouden elpyminen on riippuvainen ulkomaisista suorista sijoituksista ja EU:n taloudellisesta tuesta. Meidän on käytettävä tätä vipuvoimaa Sri Lankan asukkaiden, myös tamiliväestön, hyväksi.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, laatija. – (DE) Arvoisa puhemies, minulla on kaksi minuuttia aikaa. Vaikuttaa siltä, että 25-vuotinen sisällissota Sri Lankassa on ohi. Toukokuussa hallituksen joukot valtasivat LTTE:n hallussa olevat pohjoiset alueet. Toivottavasti uusi alku tuo rauhan ja sen mukana vapauden.

Ihmiset eivät kärsi vain sisällissodan vaikutuksista vaan myös tsunamin ja muiden luonnonkatastrofien seurauksista. EU on lisännyt ulkomaankauppaa ja myöntää Sri Lankalle korkeampia tullietuuksia kuin millekään muulle Kaakkois-Aasian maalle. Sri Lankan poliittiset vaikuttajat ovat saamansa kansainvälisen tuen takia velvollisia varmistamaan ihmisoikeuksien toteutumisen. Liikakansoitetuissa leireissä, joiden juomavesi ja sairaanhoitopalvelut ovat puutteellisia, pidetään 250 000:tta ihmistä. Avustusjärjestöjä ei päästetä niihin. Hallituksen olisi oman etunsa vuoksi järjestettävä paluu kotikyliin mahdollisimman nopeasti. Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) yrittää vaikuttaa sen puolesta, että Kansainväliselle Punaiselle Ristille annettaisiin keskeinen rooli.

Toinen ala, jolla tarvitaan muutosta, on lehdistön- ja ilmaisunvapaus. Toimittajien sieppausten ja pidätysten on loputtava. Kriittisistä artikkeleista ei enää pidä antaa vankeusrangaistuksia. Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaavan valtuuskunnan jäsenenä olen voinut vierailla Sri Lankassa useasti. Uskon, että uusi alku tälle maalle antaa paljon mahdollisuuksia, jos tamilijohtajat otetaan mukaan myönteisellä tavalla. Tämä edellyttää kuitenkin kaikkien terrorismin muotojen hylkäämistä ja yhteistyötä ihmisoikeuksien toteutumista koskevan strategian hyväksi. Sri Lankan kansalaisten takia toivon, että sanonta "sota on instituutio", jonka olen kuullut kerran toisensa jälkeen, kuuluu vihdoin menneisyyteen.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, presidentti Mahinda Rajapaksan tamiliväestöön kohdistamat toimet ovat olleet painajaismaisia sekä singaleesi- että tamiliväestölle Sri Lankan valtion käytettyä ankaria sortotoimia sen yltiöisänmaallista politiikkaa vastustavia yksityishenkilöitä ja ryhmiä vastaan.

Tamilitiikereiden tappion jälkeen tamiliväestön painajainen jatkuu erityisesti Sri Lankan pohjoisosissa, jossa 300 000:tta ihmistä, joista 31 000 on lapsia, pidetään leireillä, joissa taudit ja aliravitsemus rehottavat.

Nyt on ilmennyt uusi uhka, kun Mahinda Rajapaksan kerrotaan suunnittelevan singaleesiväestön asuttamista Sri Lankan itä- ja pohjoisosiin, toisin sanoen siirtokuntien perustamista alueille, joissa on tamilinkielinen enemmistö. Tämä olisi varma tapa aiheuttaa yhteisössä ristiriitoja tulevaisuudessa.

Rajapaksan hallitus on itse asiassa diktatuuri, jonka demokratia on pelkkä pintasilaus. Olen tyytyväinen, että tämä päätöslauselma tarjoaa mahdollisuuden sen tuomitsemiseen. Esitän varauman 4 kohdasta, sillä terrorismia on harjoittanut pääasiassa Rajapaksan hallitus väestöä vastaan. Vaikka olenkin sosialistina sitä mieltä, että sissitoiminta ei Sri Lankan olosuhteissa ole mikään ratkaisu, tamiliväestöllä on oikeus puolustaa itseään sotilaallista alistamista vastaan.

Paras tapa puolustaa tamileja on tamili- ja singaleesityöntekijöiden ja köyhien yhteinen taistelu nykyistä hallitusta ja sen uutta liberalistista politiikkaa vastaan sekä Sri Lankan yhteiskunnan sosialistinen muutosprosessi, jonka yhteydessä maan suurenmoisia voimavaroja voidaan hyödyntää koko väestön hyväksi. Olen ylpeä siitä, että minut yhdistetään Sri Lankan yhtyneeseen sosialistipuolueeseen, joka on Irlannin sosialistipuolueen veljespuolue ja on sankarillisesti puolustanut tamilien ja singaleesien oikeuksia hallituksen kiihkoisänmaallisuutta vastaan sekä tamiliväestön oikeutta päättää omista asioistaan.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, laatija.(FI) Arvoisa puhemies, kaikki mitä kollegat ovat täällä todistaneet Sri Lankan ajankohtaisesta tilanteesta vahvistui, kun ihmisoikeuksien alivaliokunta hiljattain järjesti kuulemistilaisuuden tästä painajaismaisesta tilanteesta.

Voimme todellakin todeta, että näiden 260 000 tuhannen tamilin liikkumista rajoitetaan edelleen kaikkien kansainvälisten oikeudenmääräysten vastaisesti, vaikka itse sodan päättymisestä on kulunut jo kuukausia. Voimme todeta, että lehdistönvapautta on vakavasti rajoitettu. Eilen Reportterit ilman rajoja -järjestö totesi, että Sri Lankan median vapaus on 175 maasta sijaluvulla 162.

Meidän tulee nyt vaatia, että kaikkien valtuutettujen YK-elinten edustajat pääsevät näille leireille. Päätöslauselmassa todetaan paikallisvaalien järjestäminen ja me vihreiden nimissä esitämme hieman miedompaa ilmaisua, ja toivon, että kollegat tukevat sitä. Me haluaisimme vain merkitä tiedoksi, että nämä vaalit järjestetään.

Mitä tulee kauppapoliittiseen kysymykseen, olen hyvin iloinen siitä, että komissio parhaillaan selvittää, miten Sri Lanka toteuttaa erilaisten ihmisoikeussopimusten vaatimuksia. Odotan, että komissio todella tekee objektiivista ja puolueetonta työtä ja aikanaan esittää johtopäätöksen siitä, onko Sri Lanka todellakin ansainnut tämän suosituimmuuskohtelun GSP+-järjestelmän mukaan.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, PPE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, voittajien pitäisi olla jalomielisiä, ja mielestäni Sri Lankassa on paljon ihmisiä, jotka eivät vielä ole ymmärtäneet tätä. Tärkeintä on selvittää hirvittävästi laajentuneen etnisen konfliktin syy. Meidän on yksinkertaisesti tajuttava, ettei sellaista suunnitelmaa ole tehty, jolla taattaisiin tamileille heidän lailliset oikeutensa. Molempien osapuolten on lähennyttävä toisiaan poliittisen ratkaisun löytämiseksi.

Väkivalta torjuttiin oikeutetusti, väkivallantekijät on voitettu, eikä väkivaltaa voida mitenkään kaunistella. Todellinen tehtävä on väkivallan syiden poistaminen. On helpompaa lopettaa sota kuin saada aikaan rauha. Sen voimme tällä hetkellä havaita Bosniassa, jossa ei ole löydetty kestävää rauhanratkaisua vielä kauan sodan loppumisen jälkeenkään.

Olen huolissani Sri Lankan vakaudesta, sillä vähemmistöä koskeva ongelma on kestänyt vuosisatoja ja pahentunut siirtomaa-aikana, ja siksi meidän on kaikin tavoin pyrittävä sovittelemaan osapuolten välillä ja saamaan aikaan molemminpuolinen sovinto.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, S&D-ryhmän puolesta.(PL) Hallituksen voitettua Tamilitiikerit tämän vuoden toukokuussa vaikutti siltä, että Sri Lankan sisällissota oli vihdoin monien vuosien jälkeen päättynyt. Tosiasiassa maassa on kuitenkin vielä monia ongelmia ratkaistavana.

Hallitus pitää 250 000:tta ihmistä leireillä poliittisista syistä, eikä päästä edes humanitaarisia järjestöjä niihin. Se tukahduttaa tiedotusvälineitä. Tämän vuoden syyskuussa Colombon korkein oikeus tuomitsi toimittajan 20 vuoden vankeusrangaistukseen, mitä EU:n puheenjohtajavaltio piti uhkana sananvapaudelle ja mikä tuomittiin jyrkästi.

Valtava este maan kehitykselle ovat jalkaväkimiinat, jotka uhkaavat ihmisten henkeä ja terveyttä. Sri Lanka ei ole vielä liittynyt jalkaväkimiinojen kieltämistä koskevaan Ottawan sopimukseen. Sopimuksen allekirjoittaminen auttaisi varmasti ratkaisemaan tämän ongelman, ja samalla maa voisi pyytää apua jalkaväkimiinojen uhreille ja nopeuttaa miinojen poisto-operaatiota, joka on ollut käynnissä vuodesta 2003 laihoin tuloksin.

Srilankalaiset ansaitsevat todellisen demokratian ja ihmisarvoisen elämän.

 
  
MPphoto
 

  Karima Delli, Verts/ALE-ryhmän puolesta. – (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, jo kuukausien ajan Sri Lankan hallitus on vaiennut tamilisiviilien tilanteesta ja estänyt ulkomaisia tiedotusvälineitä ja humanitaarisia järjestöjä pääsemästä heidän luokseen. Maaliskuusta 2009 lähtien Sri Lankan hallitus on pitänyt pidätettyinä lähes kaikkia armeijan ja Tamilitiikerien välisiä taisteluja paenneita siviilejä, mikä on täysin vastoin kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia.

Heinäkuussa Sri Lankan hallitus piti yli 280 000:tta ihmistä 30:llä armeijan vartioimalla leirillä saaren koillisosassa. Pakolaiset voivat lähteä leireiltä ainoastaan saadakseen kiireellistä sairaanhoitoa ja useimmiten sotilassaattueessa. Joillakin leireillä yli 1 000 ihmistä kuolee viikoittain punatautiin. Elinolot ovat kauhistuttavat. Presidentti Mahinda Rajapaksa ilmoitti viime viikolla, että vain 100 000 tamilipakolaista vapautettaisiin.

Murhenäytelmän mittasuhteet huomioon ottaen Euroopan unionin on lisättävä painostusta Sri Lankan hallitusta kohtaan kaikkien siviilien vapauttamiseksi välittömästi ilman ehtoja, toimittajien päästämiseksi leireille ja kiireellisen humanitaarisen avun toimittamiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, koska edustan Lontoota, kaupunkia, joka on viimeisten 40 vuoden aikana toistuvasti ollut terroristien kohteena, tunnen suurta myötätuntoa kaikkiin etnisiin ryhmiin kuuluvia srilankalaisia kohtaan. Tamilitiikerien harjoittama säälimätön terroritoiminta oli vakava isku tämän kauniin maan kehitykselle.

Demokraattisesti valtaan noussut presidentti Mahinda Rajapaksa kukisti määrätietoisesti LTTE:n, ja kaikkien meidän, jotka halveksimme terrorismia, pitäisi onnitella häntä hänen menestyksestään. Hallitus on nyt vastuussa vapaan, oikeudenmukaisen ja kaikille srilankalaisille tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisesta konfliktin jälkeen. Hallituksen on nyt asetettava ensisijaiseksi tavoitteeksi maansisäisten pakolaisten kotiinpaluu ja sotarikollisten syytteeseenpano.

Vaikka myönnänkin, että presidentti Rajapaksa on hieman menettänyt kansainvälistä myötätuntoa joidenkin välittömästi selkkauksen jälkeen toteuttamiensa hätätilatoimien takia, olen vakuuttunut siitä, että paras etenemistapa on taata turvallisen ja vauraan Sri Lankan kehittäminen ja tukea sen demokraattisesti valittua johtajaa ja hallitusta. EU:n on pidettävä kiinni GSP+-kauppasopimuksista, joiden poistaminen tuhoaisi välittömästi miljoona työpaikkaa ja vaikuttaisi välillisesti 2,5 miljoonan viattoman srilankalaisen talouteen.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, Irlannista valittuna Euroopan parlamentin jäsenenä olen hyvin tyytyväinen siihen, että irlantilaiset kollegani Joe Higgins ja Proinsias De Rossa ovat tuoneet esiin useita Sri Lankaan ja Iraniin liittyviä huolenaiheita, ja olen yhtä mieltä heidän kanssaan. Irlanti on asiaankuuluvasti huolissaan näistä kysymyksistä Pohjois-Irlannissa vuosikausia jatkuneen syrjinnän ja menetettyjen ihmishenkien takia. Viime kädessä kuitenkin ainoan ratkaisun tarjoavat diplomatia ja neuvottelut. Siksi toivoisin, että kun Lissabonin sopimus tulee voimaan, presidentti ja korkea edustaja käyttäisivät uusia valtuuksiaan ja uutta asemaansa tuodakseen – toivottavasti – tervettä järkeä ja yhteisymmärrystä näihin maihin, jotta ne parantaisivat tapansa ja sitoutuisivat sovinnolliseen ja demokraattiseen elämäntapaan.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Arvoisa puhemies, olemme seuranneet ja kommentoineet Sri Lankan tilannetta useaan otteeseen ja välillä melkein menettäneet toivomme ratkaisun löytymisestä. 25 vuotta kestänyt konflikti on kuitenkin päättynyt tamilitiikereiden tappioon tänä vuonna. Pitkä konflikti on tyypillisesti vaatinut paljon kuolonuhreja ja maan sisäisiä pakolaisia sekä aiheuttanut ongelmia niin taloudessa kuin oikeusvaltion kehittämisessä. Nyt maassa eletään toiveikasta, mutta kriittistä vaihetta.

Täällä on mainittu huoli leireillä eläneiden ahdingosta. Kuten päätöslauselmassa toteamme, toivomme, että viranomaiset ottavat pian kansainvälisen avun vastaan ja avaavat leirin humanitaariselle avulle ja koulutetulle konfliktihenkilöstölle. Samaan aikaan tarvitaan myös kansainvälisen yhteisön sitoumus tarttua toimeen kestävän rauhan rakentamiseksi tuolle kauniille saarelle. Avun tulisi ehdottomasti sisältää myös komission rahoittama lisäapu miinojen raivaustyöhön.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE).(ES) Arvoisa puhemies, haluan käyttää puheenvuoron ennen kaikkea korostaakseni sitä, mitä kollegani Heidi Hautala totesi. On pidettävä mielessä se rooli, joka paitsi Punaisella Ristillä myös Yhdistyneillä Kansakunnilla on – ja pitäisi olla – tässä prosessissa.

Halusin kuitenkin myös vastata siihen, mitä Geoffrey Van Orden totesi, sillä mielestäni on täysin epäasianmukaista leimata ne meistä, jotka yrittävät hyödyntää rehellisiä välineitä, kuten GSP+-kauppasopimuksia, LTTE:n puolestapuhujiksi tai kannattajiksi. Se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.

Tiedämme, että parhaillaan on käynnissä tutkimus sen selvittämiseksi, tekevätkö Sri Lankan viranomaiset osuutensa liittääkseen ihmisoikeussäädökset osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Ellei tätä tehdä asianmukaisesti, on täysin normaalia ja välttämätöntä vaatia, ettei GSP+-järjestelmää laajenneta. Siksi tämän laajennuksen, vetoomuksen tai pyynnön yhdistäminen LTTE:n tukemiseen on minusta täysin väärin.

 
  
MPphoto
 

  Leonard Orban, komission jäsen. – (RO) Euroopan komissio on jatkanut Sri Lankan tilanteen tiivistä seurantaa ja käynnistänyt maan hallituksen kanssa asianmukaisen vuoropuhelun luodakseen pohjan uusille suhteille, joissa molemmat osapuolet yhdessä ponnistelevat ratkaistakseen suurimmat ongelmia aiheuttavat kysymykset.

Olemme syvästi huolissamme järkyttävästä humanitaarisesta tilanteesta leireillä, joissa maansisäisiä pakolaisia pidetään. Näiden ihmisten pitäminen mielivaltaisesti Sri Lankalla rikkoo käytännössä räikeästi kansainvälisen oikeuden sääntöjä. Meidän on nyt kiireesti varmistettava, että kaikilla niillä ihmisillä, jotka ovat edelleen leireillä, on oikeus liikkua vapaasti ja että humanitaarisille järjestöille annetaan vapaa pääsy leireille myös humanitaarisen avun ja suojan antamiseen tarvittavien tietojen kirjaamista varten.

Lisäksi komissio on jatkuvasti huolissaan Sri Lankan ihmisoikeustilanteesta niiden tietojen perusteella, joita se on saanut ilman oikeudenkäyntiä toteutetuista teloituksista, sieppauksista ja tiedotusvälineisiin kohdistuneesta vakavasta uhkailusta. Sri Lankan sovinnon tiellä on vielä esteitä niin kauan kuin tamilien tyytymättömyys jätetään huomiotta ja maassa vallitsee rankaisemattomuuden ilmapiiri. Euroopan komissio on vakaasti sitä mieltä, että sovintoprosessin avain on se, että osapuolet ottavat vastuun teoistaan.

Euroopan komissio teki hiljattain perusteellisen tutkimuksen Sri Lankan ihmisoikeustilanteesta. Tutkimuksen toimeksiantona oli tarkkailla, pitikö maa kiinni niistä sitoumuksista, joita se antoi päästessään Euroopan unionin hyväksymän kestävää kehitystä ja hyvää hallintotapaa edistävän erityisjärjestelyn (GSP+) edunsaajaksi, ja erityisesti kansainvälisten ihmisoikeussäädösten noudattamista koskevista sitoumuksista.

Tutkimuksen tuloksena havaittiin merkittäviä puutteita, jotka koskivat seuraavia kolmea Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeussopimusta: kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, kidutuksen vastaista yleissopimusta ja lapsen oikeuksien yleissopimusta. Tässä korostuu, ettei Sri Lanka nykyisin valvo näiden sopimusten noudattamista.

On todennäköistä, että tämä tilanne vaarantaa väistämättä GSP+-järjestelmään kuuluvien kaupan alan lisäetujen myöntämisen, sillä kaikilta järjestelmän edunsaajilta edellytetään ehdottomasti edellä mainittujen kolmen yleissopimuksen ratifiointia ja tehokasta noudattamisen valvontaa.

Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Keskustelu on päättynyt.

Esityslistalla on seuraavana äänestykset.

 
Päivitetty viimeksi: 27. maaliskuuta 2010Oikeudellinen huomautus