Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/2062(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0043/2009

Разисквания :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Гласувания :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

Разисквания
сряда, 25 ноември 2009 г. - Страсбург Версия ОВ

8. Обяснения на вот
Видеозапис на изказванията
PV
  

Устни обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Søren Bo Søndergaard (A7-0047/2009)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, първото задължение на всяко събрание е да търси отговорност от изпълнителната власт. Ние сме тук в качеството си на народни представители. Трябва да има творческо напрежение между нас и изпълнителната власт, т.е. Комисията.

Когато обаче се стигне до бюджетни въпроси, Европейският парламент – с което е уникален сред изборните събрания в света – взема страната на изпълнителната власт срещу собствените си избиратели в процеса на по-тясна интеграция.

Всяка година европейският бюджет нараства; всяка година получаваме доклада на Сметната палата, който свидетелства за десетки милиарда евро, които са изгубени или откраднати. И все пак не предприемаме единственото нещо, което имаме право да направим, а именно да спрем снабдяването, с други думи, да кажем, че няма да даваме повече пари, докато счетоводните процедури не бъдат поставени в ред.

И отново препускаме през бюджета, въпреки грешките в него, като по този начин предаваме онези, които са ни изпратили тук — нашите избиратели, а също наши данъкоплатци — защото мнозинството от хората в Парламента заемат „европейски правилна или грешна позиция“ и по-скоро биха сметнали, че нещата се вършат лошо в Брюксел, отколкото компетентно от държавите-членки.

 
  
  

- Доклад: Reimer Böge (A7-0044/2009)

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL.(PT) Г-н председател, Конфедеративната група на Европейската обединена левица — Северна зелена левица гласува в подкрепа на мобилизирането на 24 млн. евро в подкрепа на съкратените работници в Белгия.

Гласувахме за доклада, защото сме на страната на онези, които са в нужда, които отдават физическите и умствените си сили на компаниите и които в крайна сметка стават жертва на една несправедлива икономическа система и необуздана надпревара за печалби с опустошителни социални последици.

След като казах това, трябва да се оцени ролята на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ).

През 2009 г. само 37 млн. евро са мобилизирани от възможни общо 500 млн. евро. Фондът не отговаря на целта, заради която е създаден.

Второ, вместо да оказва пряка помощ на безработните, фондът подпомага националните системи по заетостта. Тъй като те се различават доста една от друга, фондът в крайна сметка възпроизвежда явните неравенства между нашите собствени системи за разпределение.

В Португалия фондът предоставя помощ на безработен от 500 евро. В Ирландия безработен получава помощ от 6 000 евро.

Трето, случаят с Dell показва как е възможно едновременно да се подкрепят съкратените работници в Ирландия и същото многонационално дружество, което ги е съкратило и което понастоящем получава друг вид публични средства в Полша.

На Dell бяха предоставени средства за откриването на ново предприятие в Полша, докато дружеството завоюва нови позиции на пазарите в САЩ и през третото тримесечие на тази година е обявило печалби от около 337 млн. щатски долара.

Ето защо всички аспекти на ЕФПГ следва внимателно да се оценят.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, казвал съм това много пъти преди и несъмнено ще го кажа отново: независимо от мотивите на основателите Европейският съюз отдавна е престанал да бъде идеологически проект и се е превърнал в средство за осъществяване на рекет, в начин на преразпределяне на средства от хора извън системата към хора вътре в системата. Следователно това, за което говорим днес, са тлъстите суми, предоставяни на избрани и толерирани компании.

Да оставим настрана подозрително избрания момент за предоставянето на финансова помощ на Dell в Ирландия, която беше обявена със съмнителна процедурна коректност в периода на подготовката за референдума за Европейската конституция или Договора от Лисабон в Ирландия. Нека погледнем по-широко към това, което се опитахме да направим като континент през 70-те години на 20 век, когато тръгнахме по пътя на подкрепянето на неконкурентоспособни промишлености с катастрофални последици. Ние знаем накъде води този път. Той завършва със стагнация, инфлация и в крайна сметка с колективен фалит. Нека да не правим същото отново.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Г-н председател, беше ми интересно да прочета първото изречение, което гласи, че фондът беше създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия.

Но нали винаги сме имали големи структурни изменения в моделите на световната търговия? В моя избирателен район в Лондон имахме текстилни дружества, които реагираха и се подготвиха за глобализацията чрез изнасяне на някои от дейностите си в по-бедни страни, като по този начин създадоха работни места в развиващите се страни и в същото време запазиха високостойностни работни места в изследователската и развойната дейност, както и в маркетинга в Лондон, в избирателния район, в Европейския съюз.

Е, щом като тези дружества могат да реагират, защо ние възнаграждаваме неефективните текстилни дружества и такива в областта на информационните технологии, които заравят главите си в пясъка и се надяват, че глобализацията ще ги подмине?

Тези пари трябва непременно да се върнат на данъкоплатците, за да могат те да ги похарчат, както сметнат за нужно. Крайно време е правителствата да се съсредоточат върху създаването на подходящите условия, така че когато има загуба на работни места, предприемачите да могат да създадат нови такива.

 
  
  

- Доклад: David Martin (A7-0043/2009)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, искам да се върна към злоупотребата с власт, която за малко не беше извършена под претекста на внасянето на изменение в Правилника за дейността, което е замислено с цел той да се адаптира към условията на Договора от Лисабон, изменение 86, чрез което администрацията си предостави правото да назначава представителя на независимите членове в Председателския съвет.

Направо е скандално, че това назначение, което следваше да се извърши, както това става за всички органи на Парламента чрез избор или чрез консенсус, чрез избор при липса на консенсус, все още не е станало заради преднамереното лавиране на служителите, които не са съгласни с това.

Освен това предизвиква тревога фактът, че служителите са спечелили за своята кауза политически групи, които са враждебно настроени към нас и които очевидно не следва на практика или по право да дават мнение за назначаването на нашия представител. Ако това решение се обсъжда отново, ще го оспорим пред Съда на Европейските общности.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B7-0141/2009) Подготовка на срещата на върха в Копенхаген относно измененията на климата

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL.(PT) Г-н председател, за да гарантираме, че ще имаме истински и задължителни резултати в борбата с изменението на климата, има четири принципа, които трябва да бъдат приложени, и аз искам да ги подчертая. Те вече бяха гласувани тук днес.

Първият е свързан с необходимостта да се постигне правно обвързващо споразумение.

Вторият е свързан с необходимостта да бъдат гарантирани точно определени политически цели, в това число за намаляване на емисиите. Нуждаем се от амбициозни цели в това отношение. Смятам, че можехме да отидем по-далеч, отколкото направихме днес.

Трето, необходимо е да се гарантира обществено финансиране, за да можем да се справим с проблема на изменението на климата.

Четвърто и последно — което според мен е важно да се вземе предвид — това следва да бъде глобално споразумение, а не само споразумение между определени региони, като трябва да се случи чрез процес, основан на демократичното участие на всички държави.

Смятам, че резолюцията, която приехме днес, не е толкова добра, да кажем, като онази, която беше предварително приета в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

И все пак мисля, че това, което трябва да се гарантира тук, е всъщност постигнатият резултат и усилията, положени по време на целия процес. Така че ние тръгваме за Копенхаген със съзнанието за добре свършена работа в Парламента. Искрено се надявам, че ще се борим с всички сили и че ще постигнем целите, които приехме днес.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(ЕN) Г-н председател, подкрепих резолюцията. Изменението на климата е световен политически приоритет на срещата на върха в Копенхаген. Срещата следва да доведе не само до политически ангажименти, но и до задължителни споразумения и санкции за неспазване.

Борбата с изменението на климата е действие в световен мащаб и е необходимо активното участие както на развитите, така и на развиващите се страни. Богатите страни обаче са длъжни да играят водеща роля. Те трябва да се договорят за задължителни цели за намаляване на своите емисии и в същото време да намерят средства за подпомагане на развиващите се страни, за да могат те да се справят с изменението на климата.

 
  
MPphoto
 

  Jan Březina (PPE). (CS) Днес, с приемането на резолюцията относно срещата на върха в Копенхаген за опазването на климата, Парламентът изпрати ясен сигнал за това, че придава огромно значение на проблема. Това е отразено в автентичния подход, според който Парламентът установява принципа на споделените и същевременно различни отговорности. В съответствие с него индустриализираните страни следва да играят водеща роля, докато развиващите се държави и икономики като Китай, Индия и Бразилия ще получат достатъчна подкрепа във вид на технологии и изграждане на капацитет. От друга страна, длъжен съм да кажа, че предположението, че едно споразумение в Копенхаген може да даде импулс на инициатива за нов зелен курс, според мен е прекалено оптимистично и идеологически едностранчиво. Не трябва да си затваряме очите и да крачим върху руините на промишлени предприятия в идеалистичен порив за намаляване на емисиите от CO2. Не считам, че подобен нереалистичен подход може да представлява устойчива алтернатива за цяла Европа.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, докладът, който току-що беше приет в нашия Парламент, определено се придържа към „политически коректните“ правила, които господстват тук, без да поставя под съмнение общоприетите принципи.

Все пак това, че нещо е казано хиляда пъти, не го прави истина. Винаги е имало глобално затопляне. Винаги е имало глобално затопляне още от края на последния ледников период например и в крайна сметка не автомобилите на неандерталците са предизвикали предишните случаи на глобално затопляне.

Няма обсъждане, не се задава нито един въпрос за това, което ни се повтаря стотици, хиляди пъти и каква е причината за това? Можем ясно да видим, че има поне една много важна причина: подготовката за появата на световно правителство и втората причина е отново да се вмени на европейците и на хората от Запада чувството за вина, защото те се считат (съвсем неправилно, разбира се) отговорни за всички злини по света.

Ще спра тук, г-н председател, защото нямам право на шестдесет и една секунди. Благодаря, че обърнахте внимание на това, което казах.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Г-н председател, на първата си пресконференция като нов председател или като назначено лице г-н Ван Ромпой обяви, че процесът от Копенхаген ще бъде крачка напред към глобалното управление на нашата планета. Смятам, че не съм сам в тревогата си за начина, по който въпросите на околната среда се носят на раменете на онези, които работят в посока на преместването на центъра на властта далеч от националните демокрации.

Опазването на околната среда е твърде важен проблем, за да бъде оставен само на едната страна на политическото разискване и тя да прилага своите решения. Като консерватор се смятам за естествен защитник на околната среда. Според Маркс природата е ресурс, който трябва да се експлоатира, доктрина, която намери брутална реализация в мръсната промишленост на държавите от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), но ние никога не сме опитвали да приложим решенията на свободния пазар за разширяване на правата на собственост, да имаме чист въздух и чиста вода, като разрешаваме собственост, отколкото да допускаме трагедията на общите блага, когато се очаква действията от страна на държавата и световната технокрация да постигнат целите си.

Опазването на околната среда е твърде важно, за да бъде преустановено.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B7-0155/2009) Многогодишна програма 2010-2014 относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие (Програма от Стокхолм)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Г-н председател, резолюцията относно Програмата от Стокхолм, за която Парламентът гласува днес, е резултат от сериозни съвместни усилия и съвсем нова процедурна формула, с която все още нямаме много опит.

Тази формула поставя наистина амбициозни цели, но ако искаме Европа да е отворена и едновременно с това безопасна, трябва да сме в състояние да установим равновесие между все по-ефективното сътрудничество в борбата срещу престъпността и тероризма, от една страна, и сериозната ангажираност да се гарантира неприкосновеността на личния живот на хората, от друга.

Ние се ангажираме да прилагаме обща политика в областта на убежището и имиграцията посредством по-голям контрол на нашите граници, както и да зачитаме опазването на основните права на човека.

Следващата задача е изграждане на европейско пространство на правосъдие. За да постигнем целта, трябва да подпомагаме всички форми на сътрудничество с цел разпространяване на общата европейска съдебна култура. Примерите в това отношение включват взаимно признаване на общи съдебни решения и правила, премахване на процедурата на екзекватура и прилагане на мерки, целящи улесняването на достъпа до правосъдие и насърчаването на обмен на опит между магистрати.

Освен това съществува многонационална програма, която поставя акцент върху европейското гражданство, което трябва да допълва, а не да ограничава националното гражданство.

Смятам, че това са цели, които изискват по-голяма ангажираност от всички...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Г-н председател, днес гласувах в подкрепа на стратегията на ЕС относно свободата, сигурността и правосъдието, с други думи, Програмата от Стокхолм, но когато законодателното предложение на Съвета се върне в Парламента чрез Комисията, възнамерявам да бъда много твърда и взискателна, когато се стигне до въпроса за откритостта и прозрачността в законодателната работа.

Това е особено важно по отношение на процедурата за предоставяне на убежище. Възможността да се кандидатства за убежище е основно право и европейското сътрудничество означава събаряне на стени, а не издигането им. Затова държавите-членки трябва да зачитат определението за „бежанец“ и „търсещ убежище“ в съответствие с Конвенцията на ООН за статута на бежанците и аз съм внесла изменение в този смисъл. В окончателната си форма Програмата от Стокхолм трябва да отстоява европейските ценности, като свобода и зачитане на правата на човека. Те заслужават да се борим за тях и аз имам намерение да правя точно това.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(ES) Г-н председател, първо искам да благодаря на Вас и Вашите служители за търпението Ви по време на обясненията на вот.

(EN) Г-н председател, Уили Уайтлоу, бивш британски министър на вътрешните работи, беше казал на приемника си на този пост, че това е най-добрият пост в кабинета, защото не се налага да се занимаваш с чужденци.

Нито един министър на вътрешните работи в нито една държава-членка не може да каже същото днес. Съществува изключително хармонизиране в областта на правосъдието и вътрешните работи. За всичко — от имиграцията и убежището, визите, гражданското право, до наказателното правосъдие и действията на полицията — ние на практика сме предоставили на Европейския съюз върховната принадлежност на държавността: монопол на принудителната правна сила върху неговите граждани, което означава система на наказателно правосъдие.

Кога всъщност решихме да направим това? Кога бяха попитани нашите избиратели? Приемам, че това не е направено тайно. Не е имало конспирация или поне е било нещо, което Х. Дж. Уелс наричаше „открита конспирация“, но на нито един етап не проявихме благоприличие и не попитахме хората дали искат да бъдат граждани на държава със своя собствена правна система.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Като много европейски граждани, които не са имали възможността да кажат мнението си за Договора от Лисабон, и аз съм доста загрижен за това, което става в пространството на свободата, сигурността и правосъдието. Все повече правомощия в областта на убежището и имиграцията се отклоняват към Европейския съюз, като тези въпроси все по-често се изключват от обхвата на демократичния граждански контрол. Резултатът от всичко това ще бъде още повече имиграция и повече проблеми, до които се стига.

Въпросът за прехвърлянето на права без налагането на задължения, което също е нещо, произтичащо от резолюцията, дава на имигрантите оправдание за това, че не се адаптират към нормите на приемащите ги държави. Пример за това, което най-много ме дразни, е частта, която пояснява фразата: многостранната дискриминация, на която са подложени жените от ромски произход, защото тук не се споменава, че в много случаи дискриминацията е наложена от самите роми. Само помислете за факта, че много жени от ромски произход и непълнолетни деца са заставяни да отиват...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Г-н председател, поисках да говоря за Стокхолм.

Г-н председател, както беше вече казано, докладът включва два момента, които будят тревога.

Първият е, че той е определено в посока на защита на имиграцията. Вторият момент не се разкрива от съдържането на доклада, нито от изводите му. Разбрахме за него от намеренията на члена на Комисията Баро: това е криминализирането на свободата на изразяване, научните изследвания и мисълта.

В много европейски държави днес има хора, които са преследвани, арестувани, жестоко наказвани и задържани, само защото искат да изкажат критично мнение за историята на Втората световна война например, за съвременната история или за явлението „имиграция“. Това право им се отказва и те биват наказвани с тежки наказания. Това е главният повод за безпокойство, тъй като то напълно противоречи на европейския дух.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B7-0153/2009) Обезщетяване на пътниците в случай на фалит на авиокомпания

 
  
MPphoto
 

  Aldo Patriciello (PPE). (IT) Г-н председател, госпожи и господа, преди няколко месеца станахме свидетели на внезапния и неочакван срив на някои нискотарифни авиолинии като „Myair“ и „Sky Europe“ с последвалата незабавна отмяна на всичките им редовни въздушни линии. Това причини неописуеми неудобства за хиляди пътници, които не успяха да летят с полетите, които бяха своевременно резервирали. По-сериозен обаче все пак е фактът, че на същите потребители беше отказана възможността за възстановяване на сумите за полетите, които бяха отменени поради фалита на тези авиокомпании.

По тези причини изглежда, че сега е по-наложително от всякога Комисията, която счита благоденствието и благосъстоянието на потребителите за свои основни принципи и ценности, спешно да предприеме подходящи мерки, за да предотврати възникването на подобни ситуации, които са в ущърб на европейските граждани.

По-конкретно, необходимо е да ускорим процеса на преразглеждане на Директива 90/314/EИО относно пакетните туристически пътувания, точно както се нуждаем, от една страна, да предоставим на себе си...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) През последните девет години 77 авиокомпании са подали иск за откриване на производство по несъстоятелност. Това не са само една, две или три авиокомпании и не става въпрос само за вчера. Повтарям, това се случва през последните девет години. В резултат на това хиляди пътници са блокирани на чуждестранни летища без защита. Те не получават обезщетение или не получават подходящо обезщетение навреме. Въз основа на това гласувах в подкрепа на резолюцията и съм съгласна с идеята, че в сектора на въздухоплаването също се налага да регулираме празнината в нашата правна система, а това беше и преобладаващото мнение днес.

Също така подкрепям конкретния краен срок, посочен в резолюцията, а именно 1 юли 2010 г. (т.е. доста скоро), когато Европейската комисия трябва да излезе с конкретни, реални предложения за решаване на проблема, като в бъдеще правата на пътниците във въздушния транспорт също трябва да се защитават …

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(EN) Г-н председател, това е много важен въпрос и гласувах в подкрепа на резолюцията, защото смятам, че се нуждаем от законодателен акт, който да защитава нашите граждани в случай на фалит на авиокомпании. Милиони наши граждани използват нискотарифни авиокомпании всеки ден. Въпреки това големият брой фалити на нискотарифни авиокомпании в Европейския съюз от 2000 г. насам и неотдавнашният случай със „Sky Europe“ ясно показаха уязвимостта на нискотарифните превозвачи по отношение на променящите се цени на петрола и трудните икономически условия в момента.

Трябва да коригираме това положение и искаме от Комисията да разгледа мерките за най-адекватно обезщетяване на нашите пътници.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). (IT) Г-н председател, в резултат на скорошните случаи на прекратяване и анулиране на лицензите на много авиокомпании значителен брой пътници и притежатели на билети са претърпели сериозни загуби, тъй като, от една страна, не са били обслужени, а от друга, стойността на билетите им не е била възстановена.

По тази причина мисля, че е необходимо да предложим специфичен регламент, който определя най-добрите решения на проблемите, произтичащи от фалитите във връзка с финансовите загуби и репатриацията.

Следователно е важно да се предоставя обезщетение на пътниците в случай на фалит и да се дефинират свързаните с това финансови и административни процедури. Имам предвид принципа на взаимната отговорност, за да се защитят пътниците на всички авиокомпании, които пътуват по една и съща въздушна линия и имат места. Това ще позволи репатриацията на пътниците, които са блокирани на чуждестранни летища. В този смисъл предложенията за създаване на гаранционен фонд и въвеждане на задължителна застраховка за авиокомпаниите изглеждат подходящи решения, които трябва да се обмислят, като се вземе предвид алтернативата, която би била увеличаване на цените за потребителите.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Г-н председател, много е важно да говорим за сигурността на пътниците на авиокомпанията и преди всичко за обезщетяване в случай на фалит, както г-жа Oviir току-що спомена. Имаше 77 фалита през последните девет години и се предполага, че авиационната промишленост има повече проблеми от когато и да било.

Жестоката конкуренция е нещо като преиграване на мач. Евтините авиокомпании са ново явление, които изглежда се развиват добре и правят големи печалби. Това постави много други авиокомпании в положение на „нездравословна конкуренция“. Както беше вече казано, много е важно да се гарантира, че предишните неприятни случаи няма да се повторят, авиокомпаниите поемат отговорност за пътниците си и че трябва да бъдат отговорни за обезщетяването им, ако е отменен полет поради фалит. За да се гарантира, че...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
  

- Предложение за резолюция: „Произведено в“ (отбелязване на произход)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) С Лисабонската програма Европейският съюз имаше за цел да укрепи икономическия съюз. Затова е важно също да се подобри конкурентоспособността на икономиката. Въпреки това, в този случай от съществено значение е лоялната конкуренция да преобладава на пазара. Това означава, че трябва да действат ясни правила за всеки производител, износител и вносител. Подкрепих предложението в резолюцията, защото налагането на задължението да се отбележи страната на произход на стоките, внесени от трети страни в Европейския съюз, е безпогрешен начин да се постигне прозрачност, да се даде на потребителя подходящата информация и също така да се осигури съответствието с международните търговски правила. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Lara Comi (PPE). (IT) Г-н председател, разискването за отбелязването на произхода в никакъв случай не поставя на преден план интересите на една или няколко държави-членки, както понякога неправилно се смята. Вместо това то въплъщава основния икономически принцип за постигане на хармонизирани условия на конкуренция.

Този принцип, в съответствие с Договора от Лисабон, има за цел приложението на европейската конкурентоспособност на международно равнище чрез въвеждането на ясни и балансирани правила за нашите производители и дружествата, които внасят продукти от трети страни.

Затова обсъждаме проблеми, които засягат Европа като цяло. По тази причина мисля, че е важно да се стигне до споразумение за отбелязване на произхода, което да е над интересите на отделни страни или политически групи и оставя място за желанието да се въведе единен пазар чрез подпомагане на конкурентоспособността и прозрачността.

Представянето пред Парламента на предложението за регламент за отбелязването на произхода, както беше формулирано от Европейската комисия през 2005 г., представлява крачка напред в това отношение.

В съответствие с Договора от Лисабон процесът на съвместно вземане на решение между Парламента и Съвета ще даде много добра възможност за ускоряване на одобрението на регламент, който е толкова важен за икономиката и европейските потребители.

 
  
  

Писмени обяснения на вот

 
  
  

- Доклад: Søren Bo Søndergaard (A7-0047/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Atkins (ECR), в писмена форма. (EN) Британските консерватори не могат да одобрят освобождаването от отговорност на европейския бюджет за 2007 г., раздел Европейски съвет. За 14-а поредна година Европейската сметна палата може само да изрази резерви в своята декларация за достоверност по отношение на отчетите на Европейския съюз.

Ние обръщаме внимание на забележките на одиторите, че около 80% от сделките на ЕС са извършени от агенции, които работят в рамките на държавите-членки по споразумения за съвместно управление. Одиторите последователно докладват, че равнището на контрол върху използването на средствата на ЕС в рамките на държавите-членки е недостатъчно.

За да се справи с този продължаващ проблем, Съветът сключи Междуинституционално споразумение през 2006 г., което ги задължи да представят сертифициране за сделките, за които са отговорни. С голямо съжаление отбелязваме, че до момента мнозинството от държавите-членки не са изпълнили задължението си по задоволителен начин и затова, въпреки традиционното джентълменско споразумение между Парламента и Съвета, няма да одобрим освобождаването от отговорност, докато държавите-членки не изпълнят задълженията си по Междуинституционалното споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE) , в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на освобождаването от отговорност на Съвета относно бюджета за финансовата 2007 г., като в същото време подчертавам факта, че не съм съгласен с начина, по който комисията по бюджетен контрол се е справила със ситуацията, при която докладчикът, г-н Søndergaard, е представил два противоречиви доклада — има промяна на позицията между предложенията за отлагане на освобождаването от отговорност през април 2009 г. и приемането на същото в резултат на становища, изказани на една среща, без да се прави одит, а Сметната палата изобщо не е коментирала управлението на Съвета. Съжалявам, че няма правно проучване, което да очертае правомощията на Парламента и съответно на комисията по бюджетен контрол, по-конкретно по отношение на дейностите на Съвета в областта на външната политика и отбраната. В момент, когато ни предстоят политически преговори за отношенията ни със Съвета като част от приложението на Договора от Лисабон, е много важно работата на институциите да се ръководи от принципите на правовата държава.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) В края на последния законодателен мандат през април Парламентът реши да отложи освобождаването от отговорност на Съвета във връзка с приложението на бюджета за 2007 г., поради, по същество, липса на счетоводна прозрачност във връзка с използването на бюджета на Общността. В частност Парламентът смяташе, че е важно да има по-сериозна прозрачност и по-строг парламентарен контрол върху разходите на Съвета за общата външна политика и политика на сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана (ОВППС/ЕПСО).

Докладът, приет днес, най-накрая освобождава от отговорност Съвета, тъй като той счита, че Парламентът е получил задоволителен отговор от Съвета на всички искания, залегнали в резолюцията от април миналата година. Въпреки това има и някои предупреждения относно следващата процедура по освобождаване от отговорност По-конкретно, Парламентът ще проверява напредъка, направен от Съвета по отношение на закриването на всички извънбюджетни сметки, публикуването на всички административни решения (когато те се използват като правно основание за бюджетни позиции) и изпращането на Парламента на годишния доклад за дейността на Съвета. Въпреки че Съветът е предприел малки стъпки напред при представянето на отчета си за използването на бюджета на Общността, ние смятаме, че по отношение на разходите за ОВППС и ЕПСО наличната информация е твърде недостатъчна, поради което все още имаме резерви.

 
  
  

- Препоръка за второ четене: Ivo Belet (A7-0076/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Гласувах за регламента за етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност. Енергийната ефективност е жизненоважна във връзка с устойчивостта на околната среда и във връзка с опазването на изчерпаемите ресурси. Ясното, информативно етикетиране ще помогне на европейските потребители да правят по-добър избор от сега нататък. Този избор ще се основава не само на цената, но ще взема под внимание и горивната ефективност. Друго предимство на този вид етикетиране е, че етикетираното на гумите по отношение на сцеплението им с влажна пътна настилка ще увеличи безопасността по пътищата.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), в писмена форма. (CS) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Belet за етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност, който потвърждава общата позиция на Съвета. С оглед на това, че 25% от общото количество емисии на CO2 се падат на автомобилния транспорт и че 30% от всичкото гориво, консумирано от превозните средства, е свързано с гумите им, въвеждането на задължение за етикетиране на гумите представлява важен инструмент в борбата за по-здравословна околна среда.

Решението, взето днес от Парламента, ще доведе до намаляване на емисиите от въглероден диоксид с до четири милиона тона годишно. За да го онагледим, можем да кажем, че това би било равно на премахването на 1 милион автомобили от пътищата на ЕС. Безспорната полза от одобреното законодателство е свързана с подобряването на качеството и следователно на безопасността на гумите. Това не следва да води до увеличаване на цените – нещо, което потребителите със сигурност ще оценят, особено онези, чийто избор при закупуването на гуми се определя от цената на продукта. Според мен това потвърждава резултатите от едно проучване на пазара, които показват, че потребителите се интересуват от купуването на продукти, щадящи околната среда. Мисля, че ползата от одобрения регламент за производителите е, че благодарение на единните стандарти за представяне на сведения относно ефективността на гумите клиентите ще имат по-добра възможност да се конкурират въз основа и на други фактори, различни от цената на продукта.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Новият регламент за етикетирането на гумите е част от стратегията на Общността по отношение на емисиите от CO2, поставяща цели, които ще бъдат постигнати посредством намаляването на емисиите от превозни средства. От ноември 2012 г. гумите ще бъдат етикетирани в ЕС по отношение на горивната ефективност, сцеплението с влажна пътна настилка и шумовите емисии. От гумите зависи от 20% до 30% от разхода на гориво на превозните средства, което се дължи на съпротивлението при търкаляне на гумите. Чрез регулиране на използването на енергийно ефективни гуми, които са безопасни и имат ниски шумови емисии, подпомагаме както намаляването на щетите за околната среда посредством намаляването на разхода на гориво, така и увеличаването на защитата на потребителите посредством насърчаването на пазарната конкуренция. По тази причина приветствам създаването на още един инструмент, което е следваща стъпка в посока на изграждане на устойчива Европа по отношение на енергийната ефективност.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, одобрявам решението на Парламента най-накрая да приеме регламент, който увеличава както безопасността на автомобилния транспорт, така и неговата икономическа ефективност и ефективността по отношение на околната среда. Целта е да се насърчи използването на безопасни и по-тихи гуми. Някои изследвания сочат, че е възможно значително да се намали (с до 10%) делът от разхода на гориво за едно превозно средство, който зависи от показателите на гумите.

В съответствие с моите ангажименти по отношение на защитата на потребителите регламентът установява регулаторна рамка чрез ясно и прецизно етикетиране и предоставяне на информация. Това дава възможност да се осигури прозрачност и дава възможност на потребителите да осъзнаят възможностите си за избор при покупка с помощта на брошури, листовки и пазаруването по интернет.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам факта, че вместо директива имаме регламент за етикетиране на гуми, което е резултат от предложение на Парламента.

От ноември 2012 г. гумите ще бъдат етикетирани по отношение на тяхната горивна ефективност, сцеплението с влажна настилка и шумовите емисии. Европейските граждани ще разполагат с повече информация, за да могат да изберат необходимите им гуми, така че да се намалят разходите за гориво и да се подпомогне намаляването на разхода на енергия. Така те ще могат да направят избор, който да е повече щадящ околната среда, и да намалят своята въглеродна следа.

Освен това етикетирането ще доведе до засилване на конкуренцията сред производителите. Етикетирането е изгодно и по отношение на околната среда. Трябва да се отбележи, че автомобилният транспорт е отговорен за 25% от емисиите на въглероден диоксид в Европа.

Гумите могат да играят важна роля за намаляване емисиите от CO2, защото на тях се дължи от 20% до 30% от целия разход на енергия на превозните средства.

За леките автомобили енергийно по-ефективните гуми могат да спестят до 10% от разхода на гориво.

Затова гласувах в подкрепа на препоръката за второ четене.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Гласувах в подкрепа на компромисния пакет за етикетиране на гумите. Парламентът разглежда много въпроси, които изглеждат изключително технически и, на пръв поглед, не са сред най-важните от гледна точка на политическите проблеми, интересуващи повечето хора — това е може би един такъв въпрос. По-задълбоченият анализ обаче показва, че почти четвърт от емисиите на CO2 се дължат на автомобилния транспорт и че гумите играят важна роля при определянето на горивната ефективност. По тази причина предложеното законодателство играе важна роля в широко мащабните усилия на ЕС за справяне с глобалното затопляне.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, особено защото той има положителен принос по отношение на две неща: подобряването на наличната информация, което улеснява екологосъобразния избор на гуми, и факта, че правейки този избор, ще допринесем за по-голяма енергийна ефективност, като се има предвид, че на гумите се дължи от 20% до 30% от целия разход на енергия на превозните средства.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, госпожи и господа, предложението за регламент за етикетирането на гуми, одобрено днес от Парламента, е решаваща стъпка в посока на пускането на пазара на безопасни и тихи продукти, които също така позволяват да се сведе до минимум разходът на гориво. Фактът, че правната форма на предложението е променена от директива в регламент, е особено добро решение.

Това ще позволи постигането на равностойно и едновременно приложение на всички разпоредби във всички държави-членки, което ще гарантира по-ефективното хармонизиране на европейския пазар на гуми. Освен това усилията, вложени в преговорите от комисията по промишленост, изследвания и енергетика във връзка с гъвкавостта при излагането на етикета, ще предложи адекватна защита на потребителите, като в същото време ще гарантира, че производителите няма да бъдат обременени от излишна бюрокрация.

Междинната разпоредба за освобождаването на гуми, произведени преди 2012 г., от задълженията, заложени в регламента, също е необходима мярка за целите, които гарантира постепенното въвеждане на новите европейски регламенти на пазара. По тези причини можем да кажем, че сме доволни от постигането на обща позиция по отношение на увереността, че регламентът отговаря на целите на първоначалното предложение на Комисията.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на регламента относно етикетирането на гуми по отношение на енергийната ефективност. Регламентът е част от законодателен пакет, свързан с енергийната ефективност, и ще спомогне за намаляване на замърсяващите емисии от транспортния сектор. Според регламента доставчиците на гуми са длъжни да използват етикети и стикери, за да предоставят на потребителите информация за разхода на гориво, съпротивлението при движение, сцеплението с влажна пътна настилка и външен шум при контакт с пътя. В практически план етикетът ще посочва за тези параметри нива от A до G, в зависимост от това как е класифицирана гумата. Доставчиците на гуми също така са длъжни да предоставят обяснения за показателите на своите уебсайтове, както и препоръки за поведението на водачите. Тези препоръки включват необходимостта от екологично шофиране, редовна проверка на налягането на гумите и спазване на дистанция при спиране. Държавите-членки следва да публикуват до 1 ноември 2011 г. всички разпоредби, залегнали в закона, и административните действия, необходими за транспониране на регламента в националното законодателство. Разпоредбите на регламента ще влязат в сила от 1 ноември 2012 г. На транспортния сектор се дължи приблизително 25% от замърсяващите емисии. Затова регламентът ще помогне за тяхното намаляване.

 
  
  

- Доклад: Reimer Böge (A7-0044/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), в писмена форма. (PT) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) цели да подкрепи работниците, лично засегнати от съкращенията, произтичащи от големите промени в световната търговия. По-конкретно, ЕФПГ финансира подпомагането при търсенето на работа, съобразеното с конкретни условия повторно обучение, насърчаването на предприемачеството, оказването на помощ на самостоятелно заети лица и специфични временни допълнителни доходи.

В по-дългосрочен план мерките целят да помогнат на работниците да намерят и да запазят нова работа.

Моята държава, Португалия, се е възползвала от ЕФПГ два пъти: през 2008 г. след 1 549 съкращения в автомобилната промишленост в района на Лисабон и Алентейо, и през 2009 г. след 1 504 съкращения в 49 текстилни дружества в северните и централни региони на страната.

Решаващата роля на фонда е безспорна. Въпреки това въпросът, зададен от г-жа Berès, обръща внимание на факта, че съществува ситуация, която трябва да се изясни от Европейската комисия. Ние сме длъжни да предотвратим отпускането на средства или държавна помощ в една държава-членка, което има за резултат загуба на работни места в други райони на ЕС.

Затова съм съгласна с необходимостта да се гарантира ефективна координация на европейската финансова помощ, което ще предотврати опитите на дружествата да получават изгоди, като създават и съкращават работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Подкрепям отпускането на 14,8 млн. евро от ЕФПГ за оказване на помощ на 2 840 работници на Dell в Лимерик, които са загубили работата си вследствие на закриването на завода им, защото от тази помощ ще се възползват пряко съкратените работници, а не Dell. Всъщност изглежда, че докато закриваше производственото си предприятие в Ирландия, Dell получи 54,5 млн. евро държавна помощ от правителството на Полша за откриването на нов завод в Лодз. Тази държавна помощ беше одобрена от Европейската комисия. Каква последователност има в основата на политиката, водена от Комисията? Тя ефективно освобождава Dell от отговорност за социалните последици от стратегията им и позволява на дружествата да участват в надпревара към дъното с подкрепата както на държава-членка, така и на фондовете на ЕС. Необходимо е спешно изясняване на координирането на политиката на Европейската комисия по отношение на държавната помощ и социалната политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както съм имал повод да кажа и преди, сериозното въздействие на глобализацията – и свързаното с това преместване на предприятия – върху живота на много хора можеше ясно да се види дори преди началото на настоящата финансова криза, която засили и изостри някои от по-ранните симптоми. Необикновеното предизвикателство на времето, в което живеем, и уникалната необходимост да се използват механизми, сами по себе си уникални, за подпомагането на безработните и за насърчаването на повторното им интегриране на трудовия пазар, стават напълно ясни, когато към тези проблеми прибавим настоящата липса на доверие в пазарите и свиването на инвестициите.

Във връзка с това ЕФПГ беше вече използван няколко пъти и винаги с цел за смекчаване на въздействието върху европейски работници, причинено от тяхното присъствие на световния пазар. Случаите, описани в доклада на г-жа Böge, заслужават отново да бъдат разгледани, въпреки че остават някои съмнения относно установяването на това, дали всички отговарят на изискванията. Затова в бъдеще ще е по-добре заявленията да се подават поотделно.

Искам да заявя отново своето убеждение, че Европейският съюз трябва да предприеме стъпки за насърчаването на по-силен, свободен и творчески европейски пазар, който генерира инвестиции и работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада, защото, тъй като ЕФПГ е инструмент, чрез който се отговаря на специфична европейска криза, причинена от глобализацията, това може да се приложи към настоящата ситуация. Фондът осигурява индивидуална, еднократна и ограничена във времето подкрепа пряко на работещите, засегнати от съкращения. Твърди се, че при отпускането на средства от фонда на работещите не трябва да има несъразмерност, както стана ясно.

Освен това Европейският социален фонд (ЕСФ) подкрепя Европейската стратегия за заетостта (ЕСЗ) и политиките на държавите-членки за пълна заетост, качество и продуктивност на работното място, насърчава социалното включване, по-специално достъпа до заетост за хора в неравностойно положение, и намалява неравенствата в заетостта на национално, регионално и местно равнища. Това е фонд с решаваща роля за засилването на икономическото и социално сближаване. Настоящата ситуация изисква настоятелно, правилно и бързо приложение на ЕСФ.

Ясно е, че ЕФПГ и ЕСФ имат различни, допълващи се цели и нито един от тях не може да замести другия. В качеството си на извънредна мярка ЕФПГ трябва да се финансира автономно и е много сериозна грешка, че като краткосрочна мярка ЕФПГ се финансира за сметка на ЕСФ или на който и да е друг структурен фонд.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), в писмена форма. (EN) Приветствам решението на Европейския парламент да одобри помощта за работещите от Dell от ЕФПГ. Съкращенията в Dell сериозно засегнаха местната икономика в Лимерик и съседните райони. Ние сме длъжни да приложим подходящи мерки за повторно обучение, за да се гарантира, че хората, които са загубили работата си в Dell, ще си намерят работа в близко бъдеще. Одобряването на заявлението за помощ на Ирландия от ЕФПГ ще допринесе за повторното обучение и повишаването на уменията на въпросните работници.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на мобилизирането на ЕФПГ за случаите в Белгия и Ирландия, тъй като смятам, че трябва да използваме всички възможни средства, за да помогнем на работниците, които са жертва на щетите, причинени от глобализацията и икономическата и финансова криза.

И все пак, задавам си въпроси за последователността на европейските политики, когато едновременно с мобилизацията на фонда Европейската комисия разрешава на Полша да отпусне държавна помощ на Dell, за да открие завод в страната, въпреки че дружеството закрива завод в Ирландия. Как могат хората да вярват в „ползите“ на Европа, когато тя разрешава подобен „трик“?

Човек може да се съмнява в законното използване на публичните средства в това отношение и да съжалява за липсата на социална отговорност на нашите дружества, които се ръководят изключително от загриженост за рентабилност, независимо от загубените работни места.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Групата Dell вчера беше номер едно, днес е номер три в света в областта на информационните технологии с приблизителна борсова стойност от 18 млрд. щатски долара, обявила печалба от 337 млн. щатски долара за третото тримесечие на 2009 г. и предвиждаща дори по-голяма печалба за четвъртото тримесечие...

Да, аз стоя зад служителите на Dell.

Да, надявам се, че те ще намерят работа и ще се върнат към достоен живот възможно най-скоро.

Но не, няма да допринеса за ограбването на европейските данъкоплатци, няма при никакви обстоятелства да се присъединя към демонстрацията на по-голямо презрение към служителите, които са в състояние на пълно объркване.

Виновните трябва да платят, а Европа трябва да приложи строга индустриална политика, която да отговори на нуждите на хората, преди да се позволи да се раздадат дивидентите.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), в писмена форма. (EN) Днес Европейският парламент одобри средства от 14 млн. евро, предназначени за обучението на 1 900 работници на Dell, които бяха съкратени след решение заводът да се премести от Ирландия в Полша. Чрез средствата хората, които са загубили работата си, могат да получат повторно обучение и придобиване на квалификации, за да се върнат обратно на работа. Фондът по-скоро ще подаде ръка, отколкото просто да раздаде помощи, тъй като средствата ще бъдат насочени към колежи след средно образование в региона на Мюнстер, за да се платят таксите за обучение на бившите служители на Dell. Одобряването на средствата е важен пример за ангажираността на Европа при оказването на помощ на Ирландия за излизане от рецесията. Средствата трябва да помогнат за забавяне на темпа на увеличаване на безработицата в Мюнстер и ще даде важен тласък на местната икономика, когато засегнатите от затварянето на завода на Dell се върнат на работа.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма.(FR) Гласуваме за доклада и за отпускането на помощ от ЕФПГ, като мислим за работниците от Ирландия и Белгия — жертви на неолибералната глобализация.

Ние обаче категорично отхвърляме аргумента, че социалните и човешки трагедии, преживени от европейските работници, трябва да се смятат просто за „приспособяване“, необходимо за гладкото функциониране на неолибералната глобализация. Напълно неприемливо е за ЕС да помага на онези, които носят отговорността за трагедиите чрез предоставяне на политическа и финансова подкрепа за процесите на преместване и прехвърляне, които се извършват единствено с цел по-голяма печалба.

Комерсиалните апетити на капиталистическите хищници като тексаското дружество Dell, номер две в света в областта на телекомуникациите, не могат да бъдат толерирани, без да се вземат предвид общите интереси на гражданите на Европа. Във всеки случай това не е нашето виждане за Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) ЕС е пространство на солидарност и ЕФПГ е част от това понятие. Подкрепата е от основно значение за подпомагането на безработните и жертвите на преместванията, които са резултат от глобализацията. Все по-голям брой дружества се преместват, като се възползват от по-ниските разходи за труд в някои държави, особено Китай и Индия, с пагубни последици за държавите, които зачитат правата на работниците. ЕФПГ има за цел да подкрепя работници, които са станали жертва на преместване на дружества, и оказва съществена помощ за достъпа им до нови работни места в бъдеще. ЕФПГ беше вече използван преди от други държави в ЕС, по-конкретно Португалия и Испания. Сега е време да се предостави такава помощ на Белгия и Ирландия.

 
  
MPphoto
 
 

  Marit Paulsen, Olle Schmidt и Cecilia Wikström (ALDE), в писмена форма. (SV) ЕС е установил законодателен и бюджетен инструмент, който може да предоставя подкрепа на онези, които са загубили работните си места в резултат на „големи структурни промени в моделите на световната търговия и за подпомагане на повторното им интегриране на трудовия пазар“.

Ние сме убедени, че свободната търговия и пазарната икономика стимулират икономическото развитие и затова по принцип сме против оказването на финансова помощ на държави или региони. Въпреки това финансовата криза засегна много сериозно икономиките на държавите-членки и икономическият спад този път е най-сериозният, който Европа е преживявала от 30-те години на XX век до сега.

Ако ЕС не предприеме някакви действия, безработните ще пострадат сериозно в онези региони на Белгия и Ирландия, които кандидатстваха за помощ от ЕС. Рискът от социална маргинализация и постоянно изключване е много голям, което ние, като либерали, не можем да приемем. Искрено съчувстваме на всички, засегнати от последиците от икономическия спад, и искаме да видим прилагане на мерки като обучение, което ще помогне на хората да го преодолеят. Затова подкрепяме помощта за безработните, засегнати в текстилния сектор в регионите Източна и Западна Фландрия и Лимбург в Белгия и в производството на компютри в окръзите Лимерик, Клеър и Северно Типерери в Ирландия, както и в град Лимерик.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма. (PL) Одобрих мобилизирането на ЕФПГ, защото масовите съкращения са несъмнено отрицателна последица от икономическата криза и въпреки разпространеното мнение кризата е все още при нас. Няма съмнение, че хората, загубили работните си места в държавите, за които става въпрос, следва да бъдат подпомогнати. Загубата на работа е огромна трагедия в живота на хората и на техните семейства. Ето защо мисля, че ролята на ЕФПГ е особено важна в трудните времена на кризата. Според мен бюджетът на фонда трябва да бъде значително увеличен в бъдеще, за да може да отговори на социалните потребности. Икономическата криза продължава да взема жертви във вид на групови съкращения, които често водят до човешки драми, ръст на социалните проблеми и много други нежелани явления. Затова мисля, че трябва да направим всичко възможно да помогнем по най-ефективния начин на хората, които страдат от последиците от икономическата криза.

 
  
  

- Доклад: David Martin (A7-0043/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) Приветствам предложените изменения на Правилника за дейността във връзка с влизането в сила на Договора от Лисабон. Искам да подчертая един от аспектите, който според мен е от изключителна важност в момента, тъй като сме свидетели на преговорите за ново споразумение, което ще замени Протокола от Киото през януари 2013 г. Договорът от Лисабон прави международната борба срещу изменението на климата специфична цел в екологичната политика на ЕС. Договорът от Лисабон добавя подкрепата за международни действия за борба с изменението на климата към списъка с цели, които съставят екологичната политика. Договорът от Лисабон също така дава на Европа нови правомощия в областта на енергетиката, научните изследвания и космическата политика. Енергетиката вече е обща отговорност, коeто проправя пътя към обща европейска политика.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на доклада на г-н Martin относно адаптирането на Правилника за дейността към Договора от Лисабон, защото е необходимо да се изменят някои от вътрешните правила на Парламента с оглед на увеличените правомощия, произтичащи от влизането в сила на Договора от Лисабон, и по-специално засилването на законодателна власт, което ще даде възможност на Парламента да законодателства при равни условия с правителствата на държавите-членки по по-голям брой въпроси.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Измененията, които гласувахме днес, ще бъдат включени в Правилника за дейността на Европейския парламент, защото Правилникът трябва да бъде приведен в съответствие с обявеното влизане в сила на Договора от Лисабон, насрочено за 1 декември. Смятам, че значителното разширяване на правомощията на Парламента, което изисква от членовете на ЕП да се изправят пред нови предизвикателства, е важен тест за неговата способност да предлага законодателство и за чувството му за отговорност.

В резултат мога само да приветствам промяната на Правилника за дейността, която ще приведе работата на Парламента в съответствие с разпоредбите на Договорите.

Особено съм доволен от все по-важната роля, която играят националните парламенти и инициативите на държавите-членки във връзка с европейската интеграция.

Надявам се, че принципът на субсидиарност, който е обект на специално внимание от страна на европейския законодател, все повече ще се прилага и зачита от всички лица, отговорни за вземането на решения в Европа.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на доклада на David Martin относно изменението на Правилника за дейността на Европейския парламент, тъй като това ще позволи на Парламента да се съобрази с новите основни правила, които придружават влизането в сила на Договора от Лисабон.

Реформата включва по-специално: приемането на нови „наблюдатели“, които ще могат да станат пълноправни членове на ЕП във възможно най-кратък срок; въвеждане на правила, свързани с новата роля на националните парламенти в законодателната процедура чрез проучване на зачитането на принципа на субсидиарност. Това е реформа, която с удоволствие приветствам дотолкова, доколкото тя съдейства за задълбочаването на демократичното разискване и най-вече за предоставянето на засилена роля на Европейския парламент в изготвянето на европейските закони.

И последно, текстът разяснява какви действия може да предприеме Европейският парламент в случай на „нарушаване на основни принципи от страна на държава-членка“, което е особено предимство в защитата на неговите основни права.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Съгласно стария член 36 от Правилника на Парламента от нас се изискваше да обръщаме особено внимание на зачитането на основните права. Според новия член 36 трябва „изцяло да спазваме“ тези права, както са определени в Хартата на основните права. Това е малка промяна, но аз я смятам за много важна. Тя задължава членовете на ЕП да защитават правата на всички граждани.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. означава, че е необходимо да се адаптира Правилникът за дейността, за да се приведе в съответствие с новите правила и правомощия на Парламента.

С измененията на Правилника за дейността Парламентът се подготвя за по-големите си правомощия, с които ще разполага, когато Договорът от Лисабон влезе в сила, като се имат предвид пристигането на 18 нови членове на ЕП, по-големите законодателни правомощия и новата бюджетна процедура. Бъдещото сътрудничество с националните парламенти е също важно.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Почти нищо не може да се види от прехваленото разширяване на демокрацията и по-силния глас на парламентите, което се предполагаше да бъде въведено с Договора от Лисабон. Има само няколко нови процедури. Процедурата за оценка на зачитането на основните права не трябва при никакви обстоятелства да бъде прилагана неправилно за задължително налагане на политическа коректност или инициирането на антидискриминационна мания.

Липсата на демокрация в рамките на ЕС остава непроменена след Договора от Лисабон. Не се е променило много, след като Европейският парламент трябва да избира председател на Комисията сред група неуспели политици, които са загубили избори. Фактът, че Програмата от Стокхолм се прокарва толкова бързо, така че да не можем да изразим своята загриженост за защитата на данните, показва колко силен е нашият глас в действителност. Всъщност измененията на Правилника за дейността, наложени от Договора от Лисабон, не доведоха до по-голяма прозрачност или до засилване на гласа на парламентите. Затова гласувах „против“.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Договорът от Лисабон ще ускори, легитимира и демократизира процеса на вземане на решения в Европейския съюз, който е отговорен за мерки, които ни засягат като граждани всеки ден.

По-конкретно, законодателната власт на Парламента ще се разшири, тъй като той ще споделя равни отговорности с Европейския съвет по повечето въпроси, които се решават от институциите. Всъщност, съгласно Договора от Лисабон така наречената процедура на съвместно вземане на решение ще стане правило и нормална законодателна процедура.

Що се отнася до мен, като избран член на ЕП аз си давам сметка за предизвикателството, произтичащо от промяната.

Докладът в частност поема работата, започната и почти свършена по време на предишния парламентарен мандат, за адаптирането на Правилника за дейността, който регулира работата на Парламента към новия Договор, който трябва да влезе в сила в началото на следващия месец.

Някои изменения имат изцяло технически характер, а други се отнасят до актуализации, които Парламентът внесе, като се възползва от възможността. Като цяло докладът представлява компромис, който удовлетворява политическото семейство, към което принадлежа, а именно групата на Европейската народна партия (Християндемократи), чрез включването по балансиран начин на въпроси като субсидиарност и пропорционалност, както и засилването на сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти.

По тези причини гласувах в подкрепа на доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гръцката комунистическа партия не е съгласна и гласува против измененията за адаптиране на Правилника за дейността на Европейския парламент към разпоредбите на Договора от Лисабон. Измененията запазват и засилват реакционния и антидемократичен характер на Правилника за дейността на Европейския парламент, който представлява задушаваща рамка за всеки глас, който се противопоставя на суверенитета на политическите представители на капитала.

Лъжа е, че Договорът от Лисабон дава на Европа по-демократично измерение, защото той, както се твърди, осъвременява ролята на Европейския парламент. Европейският парламент е компонент от реакционната структура на ЕС. Той е доказал своята привързаност към реакционната политика на ЕС, подкрепата си за интересите на монополите, ролята си като орган, който, както се предполага, легитимира антинародната политика на ЕС. Европейският парламент не представлява хората, той представлява интересите на капитала. Интересът на хората е в противопоставянето и скъсването с антинародната политика на ЕС и на Европейския парламент, който я подкрепя, и унищожаването на структурата, обединяваща Европа.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B7-0141/2009) / REV 1: Подготовка на срещата на върха в Копенхаген относно измененията на климата

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, която цели постигането на амбициозно и правно обвързващо международно споразумение в Копенхаген, тъй като смятам, че сключването на споразумението може да доведе до нов, устойчив модел, който стимулира социалния и икономически растеж, насърчава развитието на екологично устойчиви технологии, на възобновяема енергия и енергийна ефективност, намалява разхода на енергия и дава възможност за създаване на нови работни места.

Смятам, че одобряването на резолюцията ще допринесе за определен баланс в света, защото в нея се подчертава, че международното споразумение трябва да се основава на обща, но диференцирана отговорност, като развитите страни играят водеща роля чрез намаляване на своите емисии и поемане на отговорността да предоставят на развиващите се страни финансова и техническа помощ.

Затова е важно Съюзът да поеме водеща роля по въпроса, за да осигури благосъстоянието на бъдещите поколения.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), в писмена форма.(FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията за срещата на върха в Копенхаген, тъй като опазването на планетата за бъдещите поколения е наша отговорност като избрани членове на ЕП. Светът залага своето бъдеще на идните месеци. Немислимо е международната общност да не успее да постигне споразумение, което задължава държавите да поемат по пътя на разума. Държавни и правителствени ръководители, във вашите ръце е отговорността за Земята утре. Оставете настрана националните си интереси и краткосрочните проблеми, защото човечеството няма време за губене.

 
  
MPphoto
 
 

  Frieda Brepoels (Verts/ALE), в писмена форма. – (NL) В резолюцията, приета от Европейския парламент днес, една специфична глава подчертава голямата важност на регионите и местните органи, особено в процеса на консултирането и разпространението на информация за реализирането на политиката за климата. До 80% от политиките за адаптиране и смекчаване ще бъдат осъществени на регионално или местно равнище. Няколко регионални правителства вече са тръгнали по този път и търсят радикален подход в борбата с изменението на климата.

Като член на Европейския свободен алианс, представляващ европейските нации и региони, изцяло подкрепям прякото участие на регионалните правителства в насърчаването на устойчивото развитие и намирането на ефективен отговор на климатичните изменения. Във връзка с това трябва да се подчертае работата на мрежата на регионалните правителства за устойчиво развитие (nrg4SD). Тази мрежа вече е установила близко сътрудничество с Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и Програмата за околната среда на ООН (UNEP). Ето защо членовете на Европейския свободен алианс призовават за изричното признаване на регионалните правителства във връзка със споразумението от Копенхаген, като се признае ролята, която те играят в политиките за смекчаване и адаптиране.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), в писмена форма. (PT) От решаващо значение е конференцията в Копенхаген да има за резултат обвързващо политическо споразумение. Това споразумение трябва да включва оперативни елементи, които могат да се реализират незабавно, и график, който позволява правно обвързващо споразумение да бъде изработено в рамките на 2010 г. Споразумението трябва да включва всички държави, подписали Конвенцията, и е от изключителна важност всички ангажименти както по отношение на намаляване на емисии, така и по отношение на финансиране да бъдат ясно посочени. Докато, от една страна, индустриализираните държави трябва да са водещи в намаляването на емисиите от парникови газове, по-напредналите икономически развиващи се страни също имат своята роля, като дават своя принос в съответствие със своите отговорности и възможности. Индустриализираните държави и бързоразвиващите се страни с по-напреднали икономики трябва да полагат сравними усилия. Само тогава ще бъде възможно да се намалят диспропорциите в международната конкуренция. Много е важно да се определи структурата на финансирането, така че то да бъде устойчиво в средносрочен и дългосрочен план. Финансирането трябва да дойде от частния сектор, от пазара на въглеродни емисии, от обществения сектор на индустриализираните държави и на икономически по-напредналите развиващи се страни.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), в писмена форма. (EN) Много е важно ЕС да действа и да стане световен лидер в намаляването на въглеродните емисии с приближаването на срещата на върха в Копенхаген. Парламентът вече показа по-големи амбиции от държавите-членки по отношение на намаляването на въглеродните емисии и днешната резолюция трябва да се приветства с призиви за реално финансиране, за сериозни цели в горната граница на диапазона от 25-40% в съответствие с научните констатации и настояване за правно задължително споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Аз се въздържах, първо, защото изменение 13, отнасящо се за атомната енергия, за която се предвижда да стане важен фактор в намаляването на емисиите от въглероден диоксид, беше одобрено и, второ, изменение 3, предложено от моята група, призоваващо развитите страни да намалят емисиите от парникови газове с 80%-95% до 2050 г. в сравнение с нивата от 1990 г., беше отхвърлено. Има много положителни страни в резолюцията, като например ангажиментът на ЕС за отпускане на 30 млрд. евро на година до 2020 г., за да се отговори на изискванията на развиващите се страни за смекчаването на въздействието и адаптиране към изменението на климата. Въпреки това смятам, че връщането към атомната енергия като противосредство за парниковия ефект не е решение в борбата срещу изменението на климата, напротив, това е опасен избор. Трите лагера от развити, развиващи се и слабо развити страни, трите лагера на съответните правителства, основни движения и хора ще се сблъскат в Копенхаген, като се има предвид, че изменението на климата поставя на заден план усилията за намаляването на бедността и глада в света. Срещата на върха в Копенхаген е истинско предизвикателство, което е повод да се активизираме и да не позволим на индустриалното и атомното лоби да станат победители.

 
  
MPphoto
 
 

  Jürgen Creutzmann, Nadja Hirsch, Holger Krahmer, Britta Reimers и Alexandra Thein (ALDE), в писмена форма. (DE) Членовете на Партията на свободните демократи на Германия в Европейския парламент се въздържа при гласуването на резолюцията за Копенхаген по следните причини. Резолюцията съдържа изявления за финансиране на мерки за опазване на климата за трети страни, без да се дефинират специфичните критерии или целта на финансирането. Не можем да оправдаем това пред данъкоплатците. В допълнение считаме, че безогледната критика на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) е неправилна.

ИКАО е организацията, която се занимава с авиационни въпроси на международно равнище. Критиката и изявлението за предполагаемия провал на преговорите на ИКАО са неправилни и неуместни. Призивът за специални договорености за система на търговия с емисии от CO2 за авиационната промишленост е в разрез с действащото законодателство на ЕС и обременява позицията на ЕС на преговорите за международното споразумение за климата с нереалистични изисквания.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), в писмена форма. (EN) Вече се усещат последиците от изменението на климата: температурите се повишават, ледените шапки и ледниците се топят, а екстремните климатични явления стават по-чести и по-интензивни. ООН твърди, че всички освен един от призивите за хуманитарна помощ при бедствия за 2007 г. са били свързани с климата. Нуждаем се от световна енергийна революция в посока на създаване на устойчив икономически модел, който позволява качеството на околната среда да върви ръка за ръка с икономическия растеж, създаването на богатство и технологичния напредък. Въглеродните емисии на Ирландия са 17,5 тона на човек на година. До 2050 г. тази стойност следва да се намали до 1 или 2 тона въглеродни емисии. Очевидно това е свързано с радикална промяна в производството и потреблението на енергия. Първата крачка е сключването на всеобхватно споразумение в Копенхаген, налагащо на международната общност задължителни намаления и определящо санкции на международно ниво за неспазване. Всъщност международната общност трябва да демонстрира повече ангажираност, отколкото видяхме при справянето с финансовата криза. Отговорът на изменението на климата силно зависи от международното управление и финансовата ангажираност. Помощта за развиващия се свят трябва бъде в допълнение към международната помощ за развитие или да се рискува да не се постигнат Целите на хилядолетието за развитие. Наистина изменението на климата ще изисква увеличаване на инвестициите в обществения сектор.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), в писмена форма.(FR) Общата резолюция, която току-що беше приета от Парламента, изпраща ясен сигнал. Съюзът има нужда да говори с един глас и да действа съвместно след Копенхаген независимо от обхвата на резултата от конференцията. Трябва да си поставим за цел фактическо намаление от 30% на емисиите от парникови газове. Когато казвам „фактическо“, това означава, че в крайна сметка ще бъде необходимо един ден да се повдигне въпросът за дерогациите и търговията с емисии. Парламентът се надява, че срещата на върха в Копенхаген ще бъде възможност да се представи един силен Европейски съюз, който поема непоколебим финансов ангажимент към развиващите се страни, защото сме им задължени.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма.(FR) В Копенхаген от 7 до 18 декември почти 200 нации ще преговарят за нов международен договор за борба с измененията на климата, договор, който ще наследи същия от Киото и ще влезе в сила от 2013 г…

Гласуваната резолюция ще служи като пътна карта за Европейския съюз на преговорите. Като настоящ член на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните дадох своя принос чрез подкрепа на изменения, в частност правно обвързващия характер на споразумението.

Моите изисквания при гласуването са: да се постигне световно политическо споразумение, което е амбициозно и задължително и което бързо да проправи пътя за истински правен договор; до 2020 г. да се постигне намаление от 30% на емисии от парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г. с амбициозен, измерим и все пак гъвкав ангажимент от страна на други замърсители, като Съединените щати и Китай, и 80% намаление до 2050 г. в съответствие с изискванията на експертите; да се изясни решаващият колективен ангажимент на индустриализираните държави за финансиране и помощ за развиващите се страни. В условията на криза е трудно да се определи точната сума, но ще бъде необходимо да се гарантира, че тя поне ще отговаря на поетите ангажименти.

Провал в Копенхаген ще означава екологична, политическа и морална катастрофа.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно Конференцията по изменението на климата в Копенхаген, тъй като считам, че тя постига добър парламентарен компромис по основните аспекти, които трябва да направляват преговорите по едно бъдещо международно споразумение по този въпрос, особено по отношение на въпросите за приспособяването, механизмите за финансиране и обезлесяването. Искам да подчертая, че постигането на правно обвързващо международно споразумение в Копенхаген, което да е амбициозно, реалистично и да ангажира всички страни, е въпрос и на социална справедливост.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Една конкретна част от приетата от ЕП резолюция изтъква голямото значение на регионите и местните органи в консултирането, информирането и прилагането на политиката в областта на климата. До 80% от политиките за смекчаване и приспособяване ще бъдат изпълнени на регионално и местно равнище. Няколко регионални или поднационални правителства вървят начело по пътя на радикалните политики за борба с изменението на климата.

Като членове на Европейския свободен алианс, представляващи европейските нации и региони, напълно подкрепяме прякото участие на поднационалните органи и регионалните правителства в насърчаването на устойчивото развитие и ефективното противодействие на изменението на климата. От тази гледна точка следва да се изтъкне работата на мрежата на регионалните правителства за устойчиво развитие (nrg 4SD). Тази мрежа вече установи партньорство с Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и Програмата за околната среда на ООН (ЮНЕП). Затова призоваваме специално да се отдаде признание на регионалните правителства с оглед на споразумението от Копенхаген и да се признае ключовата роля, която те играят за политиките на смекчаване и приспособяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Както казах по-рано, от жизнено значение е да се приеме правно обвързващо, световно, политическо споразумение за изменението на климата, за да не изпада европейската промишленост в неконкурентоспособна позиция. Европейските усилия трябва да бъдат насочени към постигането на споразумение, а това изисква общи усилия не само от страна на ЕС.

Според мен идеята за данък върху международните финансови транзакции като начин за финансиране на приспособяването към изменението на климата и смекчаването на неговите последици за развиващите се страни не е подходяща, тъй като това ще става за сметка на икономиката (особено в кризисни ситуации като тази, с която се сблъскваме в момента), търговията и създаването на блага.

Не може да се пренебрегват цената, която обществото като цяло ще трябва да плати за данъка (повишена данъчна тежест с последици за всички данъкоплатци и потребители) и въздействието му върху финансовия пазар (намаляване на необходимата ликвидност и кредитния поток за предприятията и домакинствата).

Считам, че не е това начинът да се регулира пазарът и че могат да бъдат измислени алтернативи, които да нанасят по-малко щети на световната икономика.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция, тъй като считам, че ЕС трябва да продължи да дава пример в борбата с изменението на климата. Струва си да се отбележи, че ЕС преизпълни начертаните в Киото цели.

Считам, че споразумението от Копенхаген трябва да е обвързващо. С оглед на това внесох изменение в резолюцията на Парламента по въпроса, настояващо за включването на международен набор от санкции в окончателния текст.

Считам, че споразумението трябва да бъде световно, амбициозно и с конкретен график. Ако не си поставим амбициозни цели, ще се окажем със символичен инструмент, който ще бъде дори по-малко ефективен от Протокола от Киото, който вече предвижда международни санкции. Затова нека се надяваме, че ще има ефективно регламентиране и че споразумението ще включва клауза за преразглеждане, така че да може лесно да се актуализира.

Считам също, че Китай и Индия не могат да бъдат освободени напълно от отговорност, при положение че произвеждат голям процент от световните емисии, докато нашите промишлености са готови на всичко, за да намалят своите емисии.

САЩ носят голяма отговорност за постигането на успех на срещата на върха. Надявам се, че президентът на САЩ, Барак Обама, ще покаже, че заслужава Нобеловата награда за мир, тъй като справянето с изменението на климата ще допринесе за мира и щастието на всички нации.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisa Ferreira (S&D), в писмена форма. (PT) Приетата резолюция съдържа положителни аспекти, като например: важността на запазването на международния ангажимент и след 2012 г.; необходимостта целите за намаляване да бъдат съобразени с най-новите научни данни; призивът към САЩ да направи обвързващи целите, които бяха обещани (макар и да не се работи за изпълнението им) по време на последната предизборна кампания; акцентът върху историческата отговорност на индустриализираните страни за емисиите на парникови газове; насърчаването на енергийната ефективност и развитието на научноизследователската и развойна дейност.

Безспорно е обаче значението, което се отдава на така наречените пазарни решения, и по-конкретно на търговията с въглеродни емисии. В основата си това е политически и идеологически избор, който не само не гарантира, че ще постигнем установените цели за намаляване, но и сам по себе си е най-сериозната заплаха за изпълнението на заявените екологични цели. Опитът от начина, по който системата на Европейския съюз за търговия с емисии на парникови газове функционира от 2005 г. насам, е илюстрация на това. Търговията с въглеродни емисии цели да комерсиализира капацитета на Земята да преработва въглерода и така да регулира климата. В резултат на това този капацитет — който гарантира познатия ни живот на Земята — е изложен на риска да се озове в ръцете на точно тези корпорации, които замърсяват планетата, природните й ресурси и климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), в писмена форма.(FR) Въздържах се при гласуването на резолюцията относно изменението на климата, тъй като Европейският парламент, както му е присъщо, изразява подобаващи емоции, без да взима предвид реалността. Европейският съюз произвежда приблизително 11% от световните емисии на CO2. Той не може да служи за пример и да плаща и за останалата част от света.

За да спомена само едно от несъответствията в резолюцията — няма логика да се налагат ограничения върху държавите-членки при употребата на механизми за чисто развитие, макар те да са предвидени в Киото, и в същото време да се искат по 30 млрд. евро годишно за помощи за развиващите се страни без условия или подходяща преценка.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма.(FR) По въпроса за изменението на климата има спешна необходимост да действаме и да не оставяме развиващите се страни безсилни. Те са тези, които са засегнати в най-голяма степен, но им липсват подходящи ресурси, за да повлияят на явленията, създадени от развитите страни. Бъдещите поколения ще бъдат безсилни пред последиците от изменението на климата, ако днес не се предприемат действия на световно равнище. Затова е жизненоважно нашите правителства да изиграят водеща политическа роля, за да насърчат останалите държави, като Съединените американски щати и Китай, да стигнат до споразумение. Този ангажимент трябва да включва и въвеждането на данък върху финансовите транзакции, който да се използва за финансиране не на надзора над банковия сектор, а на развиващите се страни и общите световни блага като климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), в писмена форма. (EN) Идния месец всички погледи по света ще бъдат вперени в Дания. От другата страна на Северно море, в държава с подобен размер, шотландското правителство дава жизненоважен принос за усилията във връзка с изменението на климата. Според официалния уебсайт на срещата на върха в Копенхаген Шотландия е поела „водещата световна роля за опазване на климата“. Усилията на шотландското правителство трябва да получат пълна подкрепа и се надяваме, че следващия месец и останалите нации ще се присъединят към световните усилия.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно стратегията на Европейския съюз за срещата на върха в Копенхаген относно изменението на климата, тъй като съм убедена, че едно всеобхватно международно споразумение в действителност може да промени тенденцията на неконтролируем растеж на емисиите на парникови газове.

Политиката в областта на околната среда като цяло и политиката в областта на климата в частност са и задвижващ механизъм на технологичните иновации и могат да създадат нови перспективи за растеж за нашите дружества.

Изключително съм доволна от факта, че Европа играе водеща роля с политиката си в областта на енергетиката и климата, която цели да намали емисиите с 20% през 2020 г. в сравнение с 1990 г. Твърдо съм против допълнителни ограничителни цели без всеобхватно международно споразумение. От една страна, Европа, която е отговорна за 11% от световните емисии, няма достатъчно тежест, за да обърне тенденцията сама, а от друга страна, се опасявам от възможно предислоциране на предприятията с високо потребление на енергия и с високо ниво на емисии на CO2.

Само всеобхватно споразумение, ориентирано към средносрочните и дългосрочните перспективи, ще осигури предсказуемостта, необходима за започване на големи изследователски и развойни проекти, и за осигуряване на значителните инвестиции, необходими за прекъсване на връзката между икономическия растеж и постоянното повишаване на емисиите на парникови газове.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Изключително е важно на конференцията в Копенхаген да се постигне амбициозно и правно обвързващо споразумение относно изменението на климата.

Също така е важно участието на всички, особено на Китай, Индия и Бразилия, с оглед на значителната им икономическа роля и интензивната им промишлена дейност. Тези страни трябва също да поемат ангажимента да преследват амбициозни цели и задачи, съпоставими с тези на останалите страни, макар и с помощта, доколкото това е възможно, на други по-богати, по-индустриализирани страни. От жизнено значение е и Съединените щати да дадат своя принос по този изключително важен въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. – (DE) От дълго време ЕС се опитва да намали едностранно концентрацията на парникови газове, докато „жадните за енергия“ нововъзникващи икономики и разточителните индустриални държави не бяха дори готови да изпълнят Протокола от Киото. Ще изчакаме и ще видим до каква степен конференцията в Копенхаген ще промени това. На този фон са необходими правила за процеса на финансиране, наред със санкции за неизпълнение.

За да променим нещата, трябва да преструктурираме политиката си в областта на околната среда, така че да не се изразява само в прехвърляне на милиони насам-натам в процеса на търговията със сертификати, но и да позволява насърчаването на реални алтернативи, като възобновяема енергия и намаляването на превоза на стоки в цяла Европа, който се финансира с пари от ЕС. Докладът не се занимава достатъчно подробно с проблема и затова гласувах против него.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като в Копенхаген трябва да бъде постигнато задължително глобално правно споразумение, по силата на което развитите, както и развиващите се страни, да се ангажират с цели за намаляване на нивата на емисии, съпоставими с тези на ЕС. Можем да постигнем целта да задържим глобалното затопляне на относителната разлика от 2°C и да намалим емисиите на парникови газове само ако инвестираме в чисти технологии, както и в научни изследвания и иновации. Трябва също така да се отпуснат допълнителни средства, взети от вноските на държавите, подписали световното споразумение, които да отговарят на икономическото развитие и платежоспособността на тези държави.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), в писмена форма. (EN) Резолюцията представлява ясна и реалистична стратегия за справяне с ключови области, за които трябва да се потърси решение, за да може следващия месец в Копенхаген да се постигне ефективно споразумение. Това е текст, който постига равновесие между амбиция и реалистични цели и който разглежда трудните въпроси, които преговарящите трябва да решат. Европейският парламент призова преговарящия екип на ЕС и държавите-членки да окажат натиск за предприемане на действия в следните области: търговия с емисии; световен пазар на въглеродни емисии; справедлива система на финансиране на действията за приспособяване и смекчаване; гори; и въздушен и морски транспорт.

Парламентът спази предишните си ангажименти за намаляване на емисиите до 2020 г. и сега си постави дори още по-амбициозни цели за 2050 г. в светлината на новите препоръки на научната общност. Волята на ЕС да бъде водеща сила по въпроса може да се окаже ключов фактор за постигането на международно обвързващо споразумение за справяне с изменението на климата.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), в писмена форма. (PL) Резолюцията на Европейския парламент относно стратегията на ЕС за Конференцията по изменението на климата в Копенхаген е значим законодателен документ и важен принос към международното разискване и преговорите, предшестващи срещата на върха за климата, и цели да допълни позицията на Европейския съюз по въпроса. Ако Европейският съюз иска да остане лидер в борбата с изменението на климата, той трябва да продължи да си поставя амбициозни цели за намаляване и да изпълнява поетите по-рано ангажименти за намаляване. Така ще даде пример на останалите страни въпреки трудностите, с които това е свързано.

Гласът на Европейския парламент като единствената демократична институция на ЕС е решаващ в разискването и затова нашата резолюция трябва да покаже правилната посока и да определи приоритети, които са наистина значими. Самият текст на резолюцията не трябва да бъде само сбор от искания и желания без никаква основа, а трябва да бъде последователен и преди всичко единен глас на гражданите на ЕС, основаващ се на принципа на общата, но разграничена отговорност на държавите-членки по въпроса за борбата с изменението на климата.

Като сериозен партньор в преговорите Европейският съюз трябва да заеме мястото си в Копенхаген като единна структура, която взема под внимание интересите на всички свои държави-членки. Европейският съюз трябва да покаже готовност да повиши целите за намаляване до 30%, при условие че и други страни изразят готовност да си поставят такива високи цели за намаляване. Не трябва да се забравя също, че ЕС не е приел никакви безусловни задължения, а само задължения при определени условия.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като Европейският парламент призовава преговарящите от името на ЕС да предоставят 30 млрд. евро на развиващите се страни за борбата им срещу изменението на климата. Така Парламентът изпраща ясен сигнал от името на Европа до преговарящите, които ще присъстват на срещата на върха за климата в Копенхаген след две седмици. Досега те никога не са казвали нищо определено за това, какъв ще е финансовият им принос на срещата на върха. Сега обаче Парламентът ги призова да бъдат по-конкретни за реалните суми и проценти — следователно топката се връща в полето на Съединените щати. Има сигнали, че американците подготвят цел за емисиите на CO2, която искат да представят. Резолюцията засилва натиска върху президента Обама да излезе с конкретни предложения, защото това ще увеличи шансовете за успех в Копенхаген.

Това също така увеличава шансовете страни като Китай, Индия и Бразилия да се присъединят към световната борба срещу изменението на климата. Подобно на моите колеги от групата на Зелените/Европейски свободен алианс, гласувах с голям ентусиазъм в подкрепа на тази силна резолюция. Единственият й недостатък е, че в нея някак се е промъкнало производството на атомна енергия. Но все пак това, което е важно сега, е Комисията и държавите-членки да сключат добра сделка в Копенхаген.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), в писмена форма. (PL) При днешното гласуване на стратегията на ЕС за Конференцията по изменението на климата в Копенхаген Европейският парламент прие радикална и нереалистична позиция. Искайки удвояване на ограниченията върху емисиите на CO2 в страните от ЕС, Парламентът подкопава пакета за климата, който неотдавна беше толкова трудно договорен (точка 33 призовава за намаление от 40%). Докато настоява за разходи в размер от 30 млрд. евро годишно за чисти технологии в развиващите се страни, Парламентът очаква страни с производство на електроенергия на базата на въглища, като например Полша, да плащат двойно за емисиите на CO2: веднъж под формата на такса в рамките на системата за търговия с емисии и втори път под формата на принос за подпомагане на развиващите се страни в областта на борбата с изменението на климата (в точка 18 се споменава приносът, който следва да е не по-малко от 30 млрд. евро годишно). Настоявайки изчисляването на вноските на държавите-членки за чисти технологии в развиващите се страни да се основава на нивата на емисиите на CO2 и БВП, Парламентът е пренебрегнал критерия за способността да се понесат тези разходи. За Полша това означава разходи в размер от 40 млрд. евро през следващите 10 години (това е следствие от отхвърлянето на изменения 31 и 27). Това е причината, поради която само полската делегация гласува срещу цялата резолюция относно стратегията на ЕС за Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15).

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Повишените рискове за околната среда и здравето и особено опасното изменение на климата, съпроводено със затопляне на планетата, са резултат от промишленото развитие, основаващо се на капиталистическата печалба и на комерсиализирането на земята, въздуха, енергията и водата. Тези явления не могат да бъдат преодолени от лидерите на капитала, именно тези, които са отговорни за създаването им.

Пътят към срещата на върха в Копенхаген е блокиран от ескалирането на империалистическите междуособици. С предложения за „жизнена зелена икономика“ и икономика „с нисковъглероден“ растеж ЕС се опитва да подготви почвата за още повече инвестиции на еврообединените монополисти и в същото време да удовлетвори спекулативните очаквания на капитала, създавайки „борса за замърсяването“.

За да планираме и приложим курс на развитие, който да помогне за уравновесяване на връзката между човека и природата и да удовлетвори потребностите на обикновените хора, трябва в крайна сметка да загърбим капиталистическите отношения на производство. Гръцката комунистическа партия гласува против резолюцията на Европейския парламент. Тя предлага съчетано удовлетворяване на потребностите на обикновените хора в съответствие с благата, които се произвеждат в страната ни. Политическите предпоставки за изпълнението на тази цел са социализиране на основните средства за производство и централно планиране на икономическия живот с упражняване на контрол от страна на обикновените хора и работническата класа, с други думи — власт на народа и икономика на народа.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), в писмена форма. (DE) Гласувах против предложението за резолюция, тъй като то заявява предварително, че ЕС ще предостави големи суми от самото начало, без да изчака останалите партньори. Не мога да оправдая пред избирателите си използването на парите им по този начин. Опазването на климата е важна цел, но всяването на паника преди срещата на върха за климата в Копенхаген е възмутително и не отразява научните факти.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B7-0155/2009): Многогодишна програма 2010-2014 относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие (Програма от Стокхолм)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като тя разглежда приоритетите в основни глави, като свобода, сигурност и правосъдие, особено по отношение на условията за прием и интегриране на имигранти, борбата срещу дискриминацията, особено на основа на сексуална ориентация, достъпа до правосъдие и борбата с корупцията и насилието.

Борбата с дискриминацията е от жизнено значение независимо дали е на основата на пол, сексуална ориентация, възраст, увреждане, религиозна принадлежност, цвят, произход, национален или етнически произход, както и борбата с расизма, антисемитизма, ксенофобията, хомофобията и насилието.

За всички граждани на ЕС и техните семейства също така трябва да бъде гарантирана свобода на движение.

В заключение, трябва да бъде гарантирана и защита на гражданите от тероризъм и организирана престъпност, като за тази цел регулаторната рамка трябва да бъде укрепена, за да се справи с актуалните заплахи предвид факта, че те имат световно измерение.

 
  
MPphoto
 
 

  Charalampos Angourakis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гръцката комунистическа партия е категорично против Програмата от Стокхолм, както беше против предишни програми за прилагане на подвеждащо нареченото пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Целта му, въпреки демагогските изявления на ЕС, е да хармонизира или уеднакви националното право, за да постигне еднакво прилагане на антинародната политика на ЕС, както и да укрепи съществуващите и да създаде нови механизми за преследване и репресии на равнище ЕС, използвайки за претекст борбата с тероризма и организираната престъпност.

Сред главните приоритети на Програмата от Стокхолм е засилването на антикомунистическата истерия в ЕС, която вече тече с пълна пара и достигна своя връх с исторически невярното и неприемливо поставяне на знак на равенство между комунизма и националсоциализма. Пространството на свобода, сигурност и правосъдие на ЕС и програмите за неговото прилагане не са в интерес на народа; напротив, те съставят набор от мерки, които задушават личните и социални права и демократичните свободи, засилват авторитаризма и репресиите срещу работниците, имигрантите и бежанците, предпазват политическата система и господството на монополистите и целят да нанесат удар върху движението на работническата класа и обикновените хора, което е необходима предпоставка за извършването на яростна атака на капитала срещу трудовите и социални права на работническата класа и обикновените хора.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), в писмена форма. (LT) Убедена съм, че защитата на правата на децата е изключително важен аспект на Програмата от Стокхолм. Искам да обърна внимание върху факта, че през последните години насилието над деца, включително сексуалната експлоатация на деца, детският секстуризъм, трафикът с деца и детският труд будят все повече безпокойство. Предвид факта, че защитата на правата на децата е социален приоритет на Европейския съюз, призовавам Съветът и Комисията да посветят повече внимание на защитата на правата на най-уязвимите.

Правата на децата са част от правата на човека, които ЕС и държавите-членки са обещали да спазват в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека и Конвенцията на ООН за правата на детето. ЕС трябва да поеме по-големи ангажименти в помощ на положението на децата в Европа и в целия свят, за да може да гарантира спазването и защитата на техните права. Искам да подчертая, че само стратегия, основаваща се на координирани и съвместни действия, може да насърчи държавите-членки да спазват и да се придържат към принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето в целия Европейски съюз и отвъд неговите граници. За да се гарантират в достатъчна степен правата на децата, предлагам във всички държави-членки да бъдат приети стандарти със задължителен характер. За съжаление спазването на правата на децата все още не е гарантирано навсякъде. Затова чрез изпълнението на Програмата от Стокхолм призовавам Съветът и Комисията да предприемат конкретни мерки, които да гарантират, че правата на децата са адекватно защитени.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Casini (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като тя сочи правилния път към укрепване на европейското единство около главните ценности, които са в основата на неговата идентичност.

Не можем да се заблуждаваме, че е възможно да постигнем единомислие по така наречените общи ценности. Можем обаче да се надяваме, че здравият разум може да помогне на различните политически елементи да се вгледат по-отблизо в това какво е правилно и справедливо, когато става въпрос да вървим напред по пътя към европейското единство.

Ясното разграничение между правото на свободно движение и принципа на недискриминация, от една страна, и ценността на семейството като естествена общност, основаваща се на брака, от друга страна, доведе до формулирането на параграфа, който потвърждава независимостта на отделните държави в областта на семейното право и забраната на дискриминацията срещу всяко човешко същество.

Онези, които като мен напълно поддържат принципа на равенство, утвърждаващ равенството между вече родените деца и тези, които още не са родени, могат само да подкрепят принципа на недискриминация срещу хора с различна сексуална ориентация, но не могат да приемат рухването на концепцията за брака или семейството. Значимостта на тази концепция, призната в член 16 от Всеобщата декларация за правата на човека, е от основно значение за следващите поколения и образователните възможности на хетеросексуалните двойки.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), в писмена форма. (EL) Гласувах против предложението за резолюция по множество причини; основните ми мотиви са изложени по-долу. Всъщност основното й измерение е философията на „сигурност“ и страх за сметка на основните права и свободи. Но именно защитавайки и спазвайки тези права въз основа на принципите на правовата държава можем да гарантираме сигурността. Тя засилва представата и възможността за създаване на една „Европа крепост“, която третира имигрантите като потенциални терористи и престъпници и в най-добрия случай „приема“ тяхното присъствие не като хора с равни права, а в зависимост от нуждите на трудовия пазар на ЕС.

Тя насърчава възмутителни масови депортации, не укрепва правото на достъп до убежище, подготвя почвата за активно участие на ЕС в бежански лагери извън неговите граници и за налагане на „лъвски“ споразумения с трети страни, нехаейки за гарантирането на правата на човека. И накрая, макар че могат да се отбележат още много неща, резолюцията въвежда политики, които умножават различните структури, които наблюдават, събират и обменят лични данни за гражданите, нарушавайки тяхното общо и лично достойнство и потъпквайки правото на свобода на словото. Резолюцията е адресирана към общество, което има само врагове и в което всеки е заподозрян. Това не е обществото, което искаме.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Maria Corazza Bildt (PPE), в писмена форма. (SV) Считаме, че е жизненоважно жените да не бъдат обект на насилие или на сексуална търговия. Също така от само себе си се разбира, че трябва да спазваме правата на човека и да се придържаме към действащите международни конвенции за бежанците. За нас, като граждани на ЕС, наличието на стабилна правна система, при която всеки е равен пред закона, е даденост, както и фактът, че можем да имаме доверие в начина, по който органите се отнасят към неприкосновеността на личния ни живот.

Много от 144-те точки на предложението за резолюция и внесените 78 изменения в резолюцията на Парламента естествено си струваше да се подкрепят. Резолюцията и измененията също така включват редица точки, отнасящи се например до правата на човека, дискриминацията и неприкосновеността на личния живот, които вече са обхванати от предишни програми, както и от Договора от Лисабон. Решихме да гласуваме против редица изменения, за да постигнем резолюция, която да е още по-категорична по въпроси, които все още не са обхванати от предишни програми и договори. Макар че в резолюцията имаше гласувани точки, които не трябваше да бъдат включвани, решихме да гласуваме в нейна подкрепа, тъй като предимствата далеч надвишават негативните аспекти. По-важно е да отправим ясно послание на подкрепа за Програмата от Стокхолм от страна на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 
 

  Marije Cornelissen и Bas Eickhout (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) В същността си резолюцията на Европейския парламент, призоваваща за пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите, е прогресивна резолюция, която слага спирачка на желанието на Съвета на министрите да позволи свободен обмен на личните данни на гражданите. Тя е и резолюция, която гарантира защитата на бежанците и мигрантите.

Резолюцията е крачка напред към прогресивно европейско законотворчество в областта на миграцията. Някои от ключовите изменения, включително тези относно установяването на принципа на неотблъскване, намаляването на ролята на Фронтекс, която няма да играе роля при повторното установяване на мигранти в трети страни, положителното отношение към масовото регламентиране на статута на незаконните имигранти и твърдението, че сигурността трябва да обслужва интересите на свободата, са от решаващо значение. Параграфите относно борбата с нелегалната имиграция са отворени за различни тълкувания, макар че според мен те не залитат в репресивна посока. С дълбоко съжаление отбелязвам факта, че резолюцията беше размита по отношение на антидискриминационния въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), в писмена форма. (FR) До този момент беше отчетен бавен напредък по отношение на някои аспекти на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, като се има предвид, че правото да се движат и да пребивават свободно в ЕС вече е предоставено на над 500 млн. граждани. Важно е да можем да се справим с това и приетата днес резолюция на Европейския парламент помага в това отношение.

Приветствам резолюцията, тъй като тя на първо място е насочена към гражданите и съвпада с моите приоритети: Европа на правото и правосъдието (защита на основните права и борба срещу всички форми на дискриминация); Европа, която защитава всичко, но не се държи като Големия брат (укрепване на Европол и на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси както на оперативно, така и на административно равнище, подобряване на междудържавното сътрудничество между полицейските и разузнавателни служби, създаване на европейско пространство на наказателно правосъдие, основано на принципа на взаимно признаване, защита на личните данни); и Европа, която е обединена, отговорна и справедлива по въпросите на убежището и имиграцията чрез истинска солидарност между всички държави-членки и борбата срещу трафика, сексуалната и икономическата експлоатация на човешки същества.

Следващият етап е Европейският съвет на 9 и 10 декември 2009 г.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция на Европейския парламент относно Програмата от Стокхолм, тъй като считам, че предложенията, които то съдържа, определят ясно и конкретно приоритетите за следващите години по отношение на европейското законодателство в областта на свободата, сигурността и правосъдието в светлината на прилагането на Договора от Лисабон.

Жизненоважно е да постигнем по-добър баланс между сигурността на гражданите и защитата на личните им права. Следователно искам да подчертая важността на прилагането на принципа на взаимно признаване спрямо еднополовите двойки в ЕС, както и учредяването на Европейски съд за престъпления в киберпространството и приемането на мерки, предоставящи нови права на затворниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Обичайна практика на Парламента е да повдига пораждащи разногласия въпроси, които далеч надхвърлят компетентността на Европейския съюз, като ги включва в текстове по по-общи въпроси, които обикновено биха спечелили широка подкрепа. Трябва да заклеймя прилагането, за пореден път, на този подмолен метод, който само дискредитира Парламента и задълбочава разделението между членовете на ЕП и избирателите.

За щастие въпросите, отнасящи се до семейното право, попадат в областта на компетентност на държавите-членки и следователно опитът на Парламента да ги застави да постигнат единомислие по тези проблеми, опитвайки се да издигне на дневен ред някои радикални въпроси, е незаконно и крещящо посегателство върху принципа на субсидиарност.

Признаването от Парламента на хомосексуалните съюзи — каквито се сключват само в четири държави-членки — не може да бъде наложено на останалите и представлява груб опит за оказване на влияние върху законодателите и общественото мнение в отделните държави, който заслужава да бъде заклеймен най-категорично.

Когато беше приета Хартата на основните права, имаше опасения, че в бъдеще с нея може да бъде злоупотребявано и че тя ще влезе в сблъсък с националното право. Сегашната ситуация потвърждава, че предвижданията са били основателни.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlo Fidanza (PPE), в писмена форма. (IT) Резолюцията в крайна сметка утвърждава някои важни принципи: обща отговорност в борбата срещу нелегалната имиграция при разпределянето на търсещите убежище и при репатрирането на чуждестранни задържани лица. От друга страна, считам, че частта, която се отнася до спазването на правата на малцинствата, и в частност на ромите, е напълно неадекватна и прекалено политически коректна. Текстът напълно пренебрегва състоянието на деградация, в което живеят ромите в някои държави като Италия, и то не заради липса на интеграционна политика, а точно обратното — заради съзнателното им решение да отхвърлят всички правила на гражданския живот.

Не се осъждат незаконните действия (кражби, джебчийство, изнурителна просия и проституция на малолетни), които все повече се свързват с незаконните ромски селища в покрайнините на големите градове в Италия и на други места. Не се споменава, дори в раздела за защитата на малолетните и непълнолетните, необходимостта от предпазване на децата от поробването, на което ги подлагат някои глави на ромски фамилии. Не се споменава дори как следва реално да се прилага Директива 2004/38/ЕО по отношение на експулсирането на граждани на Общността, които не са в състояние да докажат определено равнище на доходи след тримесечен престой в държава от ЕС. Интеграция не може да има без зачитане на правилата, а ромските малцинства не са пример за спазване на този принцип.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Мнозинството в Парламента одобри основната идея на предложението на Европейската комисия за така наречената Програма от Стокхолм, която е мощна атака срещу такъв ключов елемент от суверенитета на държавите-членки като правосъдието. Увеличаването на съвместните действия в областта на политическото и съдебното сътрудничество и сътрудничеството между тайните служби, както и въвеждането на стратегия за вътрешната сигурност и нови мерки за обмена на данни в ЕС, са за сметка на правата, свободите и гаранциите на всички, които живеят в страните от ЕС.

Разработването на обща политика в областта на миграцията, основана на класифицирането на имигрантите по скала на „желателност“, и използването на Фронтекс в най-репресивната й форма, нарушава правата на мигрантите и пренебрегва човешката трагедия, която се случва в много страни.

Все по-честото прибягване до следене и наблюдение на хората е обезпокоително, както и практиката на създаване на профили на базата на техники за извличане на данни и общо събиране на данни, независимо дали гражданите са невинни или виновни, за целите на така наречените превенция и контрол. Обезпокоителни са и огромните средства, мобилизирани за военнопромишления комплекс и разследващата му дейност в областта на вътрешната сигурност.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), в писмена форма. (PL) Г-н председател, политическата стратегия за пространството на свобода, сигурност и правосъдие — Програмата от Стокхолм — ще бъде приета от Съвета през декември тази година, веднага след влизането в сила на Договора от Лисабон. В този изключителен момент, когато правомощията на Европейския парламент за взимане на решения ще се увеличат значително, ролята на националните парламенти в процеса на изготвяне на общностното право също ще нараснат. Укрепналият по този начин глас на гражданите също трябва да има по-силен мандат, за да постигне реализирането на принципите на Програмата от Стокхолм.

Особено важна и спешна според мен е необходимостта да се предприемат действия за гарантиране на равното третиране на всички граждани на Европейския съюз независимо от техния пол, сексуална ориентация, възраст, увреждане, религиозна принадлежност, мироглед, цвят на кожата, произход или етнически произход. За тази цел е жизненоважно Съветът да приеме всеобхватна директива относно недискриминацията, която да обхваща всички области, които споменах. ЕС няма такъв закон, както често сме изтъквали в Европейския парламент.

Надявам се, че този пропуск ще бъде попълнен като част от изпълнението на Програмата от Стокхолм. Изготвянето на закон само по себе си обаче не е достатъчно. За да бъде успешна Програмата от Стокхолм, гражданите на ЕС трябва да познават правата си. Затова задачата на новата Европейска комисия ще бъде и да повиши общественото съзнание по отношение на антидискриминационното законодателство и равенството на половете.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като тя позволява да бъде постигнат по-добър баланс между зачитането на личните свободи и едно преобладаващо репресивно виждане, придружено от мерки за сигурност, чиято ефективност днес е трудно да оценим. С програмата потвърждаваме предаността си към Европа на солидарността и ценностите, чийто дълг е да защитава свободата на вероизповедание, равните възможности, правата на жените, правата на малцинствата и правата на хомосексуалистите.

Ето защо твърдо подкрепям приемането на директивата срещу дискриминацията, която в момента е блокирана в Съвета и която групата на Европейската народна партия (Християндемократи) не пожела да подкрепи по време на предишния парламентарен мандат; тя отново заяви, че е против текста. Приветствам и приемането на изменения, призоваващи да се поиска отстраняване на пречките пред упражняването на правото на събиране на семейството и настояващи за забрана на задържането на непридружени малолетни и непълнолетни лица от чужди държави.

Съжалявам обаче, че целите на политиките в областта на миграцията отново бяха пренебрегнати и отстъпиха пред въпроса за борбата с нелегалната имиграция и укрепването на агенцията Фронтекс. По въпроса за предоставянето на убежище предложенията за обща система за предоставяне на убежище ще бъдат проучени от Европейския парламент в качеството му на съзаконодател и той ще следи отблизо реалната политическа воля за постигане на напредък в тази област.

 
  
MPphoto
 
 

  Timothy Kirkhope (ECR), в писмена форма. (EN) Макар че групата на Европейските консерватори и реформисти подкрепя голяма част от съдържанието на Програмата от Стокхолм като сътрудничеството и солидарността по въпросите на работата на полицията, борбата с трансграничната престъпност и корупцията, защитата на основните права и намирането на решения на проблема с имиграцията чрез опит да се помогне на страните от Южна Европа, които се сблъскват със сериозни проблеми в това отношение, не подкрепяме предложенията за европейска стратегия за сигурност или мерки, които ще прехвърлят на ЕС контрола над нашата наказателноправна система и политиката в областта на убежището, или призивите за „задължителна и неотменима солидарност“. Вярваме в сътрудничеството, а не в принудата и затова гласувахме против доклада.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Програмата от Стокхолм предвижда укрепване на сигурността, особено в борбата срещу трансграничната престъпност и тероризма, като в същото време се спазват правата на гражданите. Този труд, който е резултат и от новата реалност на Договора от Лисабон, даваше повод да се очаква отговорно обсъждане по основните елементи на пространството на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите.

За съжаление някои искаха да намесят в обсъждането по такъв основен въпрос като Програмата от Стокхолм въпроса за еднополовите бракове, който няма връзка с темата, без да отчетат дори законовите различия във вътрешните правни решения на всяка страна от Европейския съюз. Тези, които избраха тази линия на поведение единствено в името на политическото маневриране, не се интересуват от съдбата на Програмата от Стокхолм.

Моят вот обаче отрази важността на това да се обсъдят нуждите на пространството на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите. Той изразяваше и осъждане на стратегията на онези, които искаха да намесят в обсъждането предизвикващи разногласия въпроси, които нямаха нищо общо с него.

 
  
MPphoto
 
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE), в писмена форма. (NL) В същността си резолюцията на Европейския парламент, призоваваща за пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите, е прогресивна резолюция, която слага спирачка на желанието на Съвета на министрите да позволи свободен обмен на личните данни на гражданите. Тя е и резолюция, която гарантира защитата на бежанците и мигрантите.

Резолюцията е крачка напред към прогресивно европейско законотворчество в областта на миграцията. Някои от ключовите изменения, включително тези относно установяването на принципа на неотблъскване, намаляването на ролята на Фронтекс, която няма да играе роля при повторното установяване на мигранти в трети страни, положителното отношение към масовото регламентиране на статута на незаконните имигранти и твърдението, че сигурността трябва да обслужва интересите на свободата, са от решаващо значение. Параграфите относно борбата с нелегалната имиграция са отворени за различни тълкувания, макар че според мен те не залитат в репресивна посока. С дълбоко съжаление отбелязвам факта, че резолюцията беше размита по отношение на антидискриминационния въпрос.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма. (PL) Искам да споделя някои забележки по многогодишната програма 2010-2014 относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие (Програмата от Стокхолм). Гарантирането на свобода, сигурност и правосъдие на гражданите на Европейския съюз е една от главните отговорности на държавите-членки. Страните от Европейския съюз трябва да задълбочат съдебното сътрудничество без това да е в ущърб на традициите и основните закони на държавите-членки. Трябва да повишим взаимното доверие между държавите-членки относно целесъобразността на решенията, взети от органите на друга държава-членка, особено в области, свързани с легалната и нелегалната имиграция, и също така относно сътрудничеството на полицията и съдилищата по наказателноправни въпроси. ЕС трябва да активизира усилията за борба с трансграничната престъпност и тероризма. За тази цел трябва да бъдат предприети стъпки за подобряване на ефективността на обмена на информация, без да се забравя въпросът за защитата на неприкосновеността на личния живот, личните данни и основните свободи. Сигурността в Европа е наша обща задача, каквато е и общият, единен пазар, и трябва да направим всичко възможно за това всеки гражданин да се чувства в безопасност в границите на ЕС, тъй като това е една от основните ни ценности.

 
  
MPphoto
 
 

  Renate Sommer (PPE), в писмена форма. (DE) Приветствам приемането на предложението за резолюция относно Програмата от Стокхолм. Важно е Парламентът, като представител на гражданите на Европа, да предложи път, по който да поеме политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи. Постигнахме добри резултати. Освен това Договорът от Лисабон ни дава сигурност. В бъдеще Европейският парламент не само ще играе консултативна роля в тези области на политика, но и ще бъде част от процеса на взимане на решения. Налице е добър баланс между сигурност и права на гражданите.

Населението се нуждае от повишаване на равнището на сигурност. Трябва обаче нееднократно да отговорим на въпроса дали и до каква степен правата и свободите на гражданите могат да бъдат ограничени с въвеждането на мерки за сигурност. Считам, че сме избрали добър среден път. Но, за да гарантираме, че този среден път наистина се вписва в политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи, призоваваме за повече права на контрол за Парламента и за националните парламенти в ЕС като част от прилагането на Програмата от Стокхолм. За съжаление, пленарната зала не подкрепи моя призив за достъп на полицията до Евродак.

Това щеше да бъде още един полезен инструмент в борбата срещу тероризма и престъпността. Все пак моето предложение, призоваващо Комисията да представи предложения за борба със злоупотребите със системата за предоставяне на убежище в Европа, постигна успех. Всяка злоупотреба с тази система прави още по-трудно предоставянето на убежище на онези, които имат законни претенции за това.

 
  
  

- Предложения за резолюция: Етап на проекта за Евро-средиземноморска зона за свободна търговия

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за обща резолюция относно състоянието на проекта за Евро-средиземноморска зона за свободна търговия.

Въпреки постигнатия известен напредък, съжалявам, че не бяха постигнати основните цели на Евро-средиземноморското партньорство, което поставя под въпрос планираното им изпълнение до 2010 г. От жизнено значение е да се гарантира, че процесът на евро-средиземноморска интеграция отново ще стане политически приоритет на ЕС, тъй като успехът на процеса и на зоната за свободна търговия може да допринесе за мира, благоденствието и сигурността в целия регион.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Средиземноморието е люлката на познатата ни цивилизация. Край бреговете му са възникнали, развили са се и са набрали мощ идеи и институции, които определят същността на европейската цивилизация и са неразделна част от нейната история и бъдещи планове.

Край бреговете му са възникнали и значителни противоречия, често решавани със силата на оръжието, които доведоха до болезнено политическо разделение, задълбочаваща се пропаст между неговите народи и развитие, отделено, ако не и противопоставено на това, което преди беше центърът на света.

ЕС, който иска да се отвори към света и да насърчи диалога между своите държави-членки и трети страни, трябва да прегърне идеята за Евро-средиземноморска зона за свободна търговия, която дава възможност за повторно изграждане на по-тесни връзки между двете страни на Средиземно море и която насърчава по-тясното сближаване между Юга и Юга.

Жизненоважно е да се признае, че постигнатите досега резултати не отговарят на амбицията, стояща зад тази идея. Има много икономически и финансови пречки, макар и да е ясно, че по-сериозните проблеми са откровено политически по своя характер. Трябва да постоянстваме и да направим възможно създаването на пазар от средиземноморски мащаб, който води след себе си активизиране на контактите между народите и възстановяване на връзките, които междувременно са били прекъснати.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Искам да изразя съжаление от факта, че все още има потресаващ икономически, социален и демографски дисбаланс от двете страни на Средиземно море. Затова гласувах в подкрепа на това да се даде нов тласък на интеграцията на страните от южните и източните части на Средиземноморието в международната търговия, за да могат те да диверсифицират своите икономики и да получат своя справедлив дял от свързаните с това облаги.

Трябва да намалим несъответствията по отношение на развитието между северната и южната страна на Средиземно море. Освен това зоната за свободна търговия трябва да бъде допълнена от постепенното и подчинено на определени условия въвеждане на свободно движение на работниците, като се вземат предвид сегашните обсъждания относно връзката между миграцията и развитието.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), в писмена форма. - (ES) Гласувах против доклада за Евромед, тъй като не е възможно да разграничим въпроса за търговията от този за политическия диалог в Съюза за Средиземноморието. Докладът се концентрира върху сърцевината на интереса на Европейския съюз към Съюза за Средиземноморието. Имам предвид създаването на зона за свободна търговия, обхващаща и двата региона. Аз съм против въвеждането на такава зона за свободна търговия.

Търговският аспект трябва да се основава на принципите на лоялната търговия, отчитайки дисбаланса между страните от Европейския съюз и средиземноморските страни. Що се отнася до политическия аспект обаче, не можем да се съгласим с предоставянето от страна на Европейския съюз на статут на напреднала държава на Мароко, след като тази страна продължава да нарушава правата на човека. Що се отнася до Европейския съюз, конфликтът в Сахара трябва да бъде приоритетен проблем за Съюза за Средиземноморието, като се оказва подкрепа на процеса на провеждане на референдум за самоопределение в съответствие с резолюциите на ООН. От това следва, че не можем да приемем и така нареченото актуализиране на отношенията на Съюза с Израел. Причината за това са непрекъснатите нарушения на международното право от страна на Израел, както и нашите политически ангажименти към Палестина.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Горещо приветствам факта, че многостранните контакти със Средиземноморския регион, и по-конкретно с южните и източните средиземноморски страни (ЮИСС), ще бъдат подобрени и задълбочени. Подкрепям и усилията на Европейския съюз да започне процеса на модернизиране на икономиките на тези страни, с което да помогне на тяхното население. Дълбоко се съмнявам обаче, че това може да бъде постигнато чрез планираната Евро-средиземноморска зона за свободна търговия.

Оценка на въздействието върху устойчивото развитие, извършена от университета в Манчестър, предупреждава за негативни социални и екологични последици за ЮИСС. Опасявам се, че споразумението ще донесе на страните от ЕС нови пазари за продажби, но сериозно ще навреди на икономиките на ЮИСС. Паралелното въвеждане на свобода на движение за работещите, за което призовава предложението за резолюция, ще доведе и до огромна мигрантска вълна към Европа, и до недостиг на така необходимите работници в ЮИСС. Така че, за да помогна за осигуряването на добро бъдеще за ЮИСС, гласувах против резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, след конференцията в Барселона през 1995 г. не бяха развити всички потенциални естествени връзки между страните от Средиземноморския басейн.

Амбициозният план за изграждане на нови и по-тесни политически, социални и културни връзки между северния и южния бряг на Средиземно море трябва да остане една от приоритетните цели на Европейския съюз, за да се постигне желаната стратегическа реализация на зона за свободна търговия. Тази Евро-средиземноморска зона може да допринесе значително за мира, благоденствието и сигурността в целия регион.

Подкрепям мерките и усилията за премахване на бариерите и пречките пред търговията, но осъзнавам, че успехът на Евро-средиземноморското партньорство не зависи само от волята на европейските страни. Създаването на зона за свободна търговия се нуждае от решителния, непрестанен и съвместен принос на всички страни.

Съюзът за Средиземноморието трябва също да задълбочи формите на сътрудничество, съществуващи в рамките на Евромед, за да позволи на всички партньорски страни да участват в регионалните програми и съответните политики на Европейския съюз. В това отношение искам да отбележа, че съставянето на планове в рамката, установена в Париж през юли 2008 г. в стратегически сектори като нова инфраструктура, сътрудничество между малките и средни предприятия, комуникации и използване на възобновяеми енергийни източници, може да допринесе положително за развитието и улесняването на обмена и инвестициите, тъй като страните по южните брегове на Средиземно море силно се нуждаят от това. Всички тези условия способстват за постигането на мир и установяването на приятелски отношения.

По всички тези причини одобрявам резолюцията и се надявам, че изготвената от Комисията пътна карта може да бъде спазена и да осигури предимствата, които всички очакваме.

 
  
  

- Предложение за резолюция (B7-0153/2009): Обезщетяване на пътниците в случай на фалит на авиокомпания

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Ashworth (ECR), в писмена форма. (EN) Групата на Европейските консерватори и реформисти отхвърли предложението за резолюция относно обезщетяване на пътниците в случай на фалит на авиокомпания, внесено от други групи в комисията по транспорт. Ние от групата ECR внесохме нашето предложение за резолюция, което щеше да поправи редица ключови слабости в приетия текст по следните причини.

Макар подкрепата за правата на пътниците, разбира се, да е от жизнено значение, има по-ефективни мерки, които могат да бъдат предприети без пътниците да се натоварват с още по-големи разходи.

1. Трябва да изчакаме оценката на въздействието, която беше предложена от члена на Комисията Таяни по време на пленарната сесия на 7 октомври.

2. Текстът, който беше подкрепен, призовава за създаването на „гаранционен фонд“, който ще бъде използван за обезщетяване на пътниците в случай на фалит на авиокомпания. Създаването на такъв фонд обаче неизбежно трябва да бъде финансирано от потребителя, което означава, че пътниците ще трябва да плащат още повече за билети. На този етап въпросната излишна стъпка ще се прибави към дългия списък от вече съществуващи летищни такси, такси за сигурността и други мита, които вече са принудени да плащат.

(Обяснението на вот се съкращава в съответствие с член 170)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), в писмена форма. (GA) Подкрепих това предложение, което настоява Комисията да преразгледа действащото законодателство и да състави ново, за да гарантира, че пътниците няма да бъдат оставени на произвола в случай на фалит на авиокомпания.

За момента в европейското законодателство няма разпоредби за защита на европейските пътници в случай на фалит на авиокомпания, за която пътникът е направил резервация. Твърдо подкрепям позицията на председателя на комисията по транспорт, който каза, че много пътници нямат средствата да се справят със загуби от такъв мащаб. По тази причина трябва да бъде създаден механизъм за подкрепа или фонд за обезщетяване в помощ на онези, които са изпаднали в затруднение вследствие на такъв вид фалит.

Правилата относно правата на пътниците трябва да бъдат актуализирани и укрепени, за да се осигури защита и помощ в случай на фалит на авиокомпания или подобен вид инциденти, над които пътниците нямат контрол.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на предложението за резолюция относно обезщетяването на пътниците в случай на фалит на авиокомпания, тъй като считам, че тя е необходима за повишаване на защитата на европейските пътници в случай на фалит на авиокомпания чрез въвеждане на ново или преразглеждане на действащото законодателство и чрез създаване на резервен фонд за обезщетяване.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) Търговските авиокомпании се опитват да се преборят със сериозна криза след атаките на 11 септември 2001 г., която беше изострена от сегашната икономическа и финансова криза. Увеличават се фалитите и неприятните ситуации, в които пътници, много от които пътуващи транзитно, се оказват напълно блокирани.

Липсата на защита на потребителите е наистина неприемлива и налага отзив от страна на ЕС, който да осигури оценка на авиокомпаниите да предоставят помощ на пътниците в подобна ситуация и да определят обезщетения за понесени щети.

С оглед на това мерките трябва да отчетат финансовата нестабилност на авиокомпаниите и следователно не трябва да бъдат излишни препятствия пред тяхната работа. Те трябва да се сведат до най-необходимото за гарантиране на защита на потребителите/пътниците.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) Седемдесет и седем авиокомпании в Европейския съюз са обявили фалит от 2000 г. насам. Наистина съществуват европейски законодателни разпоредби относно прозрачността и обезщетяването в случай на отказан достъп на борда, но ЕС трябва да попълни пропуските по отношение на случаи на неплатежоспособност, особено в случай на купени по интернет билети. Все още има много пътници, които се оказват в ситуации, с които те нямат средствата да се справят, тъй като са похарчили всичките си спестявания за семейна ваканция. Аз съм за правила, които гарантират, че пътниците няма да остават блокирани на местата, на които са отишли, без алтернативни средства за връщане у дома или алтернативно настаняване.

 
  
MPphoto
 
 

  Jörg Leichtfried (S&D), в писмена форма. (DE) Гласувам в подкрепа на резолюцията, най-вече с оглед на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, който вече беше приет. С регламента вече бяха предприети правилните стъпки и укрепването и защитата на правата на пътниците е просто тяхно логично продължение.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Гласуваме в подкрепа на резолюцията с надеждата да защитим възможно най-голяма част от интересите на пътниците на авиокомпаниите предвид сегашната ситуация (либерализиране на транспортните услуги, увеличаване на броя на авиокомпаниите).

Искаме обаче да подчертаем, че предложената в доклада система за обезщетяване е просто временна мярка, която по никакъв начин не решава основния проблем.

Истинското решение се крие в създаването на европейска публична въздушнотранспортна услуга. Публична услуга, която е загрижена за общия интерес и съответно за рационализирането на извършените пътувания с цел да се намали въздействието върху околната среда. Публична услуга, която е загрижена за общия интерес и съответно за безопасността, свободата на движение и благополучието както на своите потребители, така и на своите служители.

Трябва спешно да загърбим Европа на изключителните интереси и да изградим Европа на общия интерес.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Нарастващият брой на фалитите, който се наблюдава сред авиокомпаниите, засягайки хиляди граждани в държавите-членки, създаде необходимостта ЕС да предприеме мерки за тяхната защита. Всъщност е важно да се защитят правата на тези, които ежедневно използват въздушен транспорт. Затова гласувах в подкрепа на резолюцията.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), в писмена форма. (FR) Гласувах в подкрепа на резолюцията относно обезщетяването на пътниците в случай на фалит на авиокомпания. Към момента реално единствените пътници, обхванати от европейското законодателство в случай на фалит на авиокомпания, са тези, които са резервирали пакетна туристическа ваканция.

Ясно е обаче, че навиците на потребителите са се променили значително през последните години, що се отнася до ваканционните резервации: налице е повишено използване на европейски нискотарифни авиокомпании, рязък спад в броя на продадените ваканционни пакети и повишаване на броя на директните и индивидуални онлайн продажби и на продажбите само на пътнически места.

Ако към това прибавим кризата, през която секторът преминава в момента, лесно можем да си представим броя на европейските пътници, които се оказват блокирани на мястото, където са отишли да прекарат ваканцията си, понякога без никакъв подслон, чакайки отчаяно обратен полет след рухването на авиокомпанията, с която е трябвало да летят.

След това те ще получат само символично обезщетение за претърпените неудобства, като дори и за това ще е необходима голяма борба... Комисията трябва спешно да предприеме законодателна инициатива за справяне с тревожната ситуация. В същото време трябва да бъде създаден фонд за обезщетяване, финансиран от авиокомпаниите, с който да се финансира изплащането на обезщетенията.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), в писмена форма. (PT) Европейските региони, които са известни туристически дестинации, трябва да осигурят на потребителите на услуги в този сектор най-високо ниво на обслужване и качество.

Пример за това е Мадейра, която миналата седмица беше определена за една от най-добрите туристически дестинации в света от Световната организация по туризъм, която даде на областта най-високата оценка по 13 от общо 15 критерия за оценяване. За да се задържи позицията на един силно конкурентен пазар, трябва публичните и частни структури да продължат работата си с оглед на екологичната, икономическа и социална устойчивост. Тази цел е свързана и с предоставянето на туристите, които посещават острова, на максимални гаранции по отношение на пътуването им с въздушен транспорт и условията на настаняване.

Предложението за резолюция, което гласувахме днес, е стъпка в тази посока, тъй като цели да защити пътниците на фалирали авиокомпании, създавайки задължителни застрахователни и гаранционни фондове за авиокомпаниите, както и доброволна застраховка за техните клиенти.

Положителен аспект е и призивът към Европейската комисия да представи предложение за обезщетяване на пътници на авиокомпании, които фалират, и за гарантиране на тяхното репатриране, ако са блокирани на някое летище.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), в писмена форма. (RO) Гласувах за резолюцията на Европейския парламент относно обезщетяването на пътниците в случай на фалит на авиокомпания. Към момента има няколко европейски нормативни акта, които уреждат следните ситуации: обезщетяване и репатриране на клиенти в случай на фалит на пътнически агенции, предоставили пакетни туристически ваканции; финансова отговорност на въздушните оператори за инциденти и условия за обезщетяване на пътниците; обезщетяване и оказване на помощ на пътници, на които е отказан достъп на борда или чиито полети са отменени или се движат с голямо закъснение.

Няма обаче законови разпоредби за защита на потребителите в случай на фалит на въздушен оператор. През последните девет години са фалирали 77 европейски авиокомпании. Ето защо считам, че директивата е абсолютно необходима. Затова Европейският парламент поиска от Комисията да укрепи позицията на пътниците в случай на фалит на авиокомпания. Всъщност Европейският парламент поиска от Комисията да представи законодателно предложение до юли 2010 г., което да осигури обезщетяване на пътници на авиокомпании, които фалират, да въведе принципа за взаимна отговорност за пътниците на всички авиокомпании, които летят в една и съща посока и разполагат със свободни места, да въведе задължително застраховане за авиокомпаниите, да създаде гаранционен фонд и да предложи доброволни застрахователни услуги на пътниците.

 
  
  

- Предложение за резолюция: „Произведено в“ (отбелязване на произход)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на общото предложение за резолюция относно отбелязването на произход, тъй като то се основава на принципа, че защитата на потребителите изисква прозрачни и последователни търговски правила, включително отбелязване на произхода. С оглед на това подкрепям намесата на Комисията, заедно с държавите-членки, в защита на законните права и очаквания на потребителите в случаите, когато има данни за използване на заблуждаващи или подвеждащи обозначения за произход на вносители или производители извън ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), в писмена форма. (PT) С оглед на необходимостта да се осигури подходяща информация на потребителите, когато решават дали да купят определени продукти, особено по отношение на тяхната страна на произход и съответните стандарти за безопасност, хигиена или защита на околната среда, приложими към тяхното производство — информация, която е необходима, за да бъде направен съзнателен и информиран избор — гласувах в подкрепа на това предложение за резолюция, което призовава Комисията да внесе отново предложението си в Парламента, за да може то да бъде обсъдено в съответствие със законодателната процедура, установена с Договора от Лисабон.

Трябва обаче да спомена, че при оценката на предложението на Комисията относно отбелязването на произхода ще обърна голямо внимание на подходящата подкрепа, предоставена на традиционните продукти, така че по-добрата защита на потребителите — която е едновременно необходима и желателна — да не навреди непоправимо на дребните производители на традиционни продукти. Ще обърна специално внимание и на механизмите за установяване на произхода, така че това да не се превърне в конкурентен недостатък на европейските производители пред техните конкуренти.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), в писмена форма. (PT) Считаме, че приетата резолюция не отговаря на очакванията за това, което според нас трябва да представлява отбелязването на произхода, а именно, наред с други неща, инструмент за защита на работните места в промишлеността в Европа, особено в малките и средните предприятия, и инструмент за справяне със социалния и екологичния дъмпинг. По тази причина се въздържахме.

Освен това резолюцията пренебрегва последиците от либерализирането на световната търговия за работните места и промишлената мрежа в различните държави-членки. Тя пренебрегва безбройните премествания в търсене на лесна печалба и последиците от тях, като например деиндустриализация на цели региони, нарастваща безработица и влошаване на икономическите и социални условия. Резолюцията стига само до там да призове Комисията и Съвета „да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантират равнопоставени условия“.

И последно, изразяваме съжаление, че мнозинството в Парламента отхвърли внесените от нас предложения, които, наред с останалото, целяха да осигурят защита на работните места и спазване на правата на работниците и потребителите, да противодействат на детския труд или робството и да се противопоставят на вноса на продукти от окупирани територии, и които изтъкваха необходимостта от прекратяване на европейските помощи за дружества и инвеститори, които преместват производството си.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), в писмена форма. (FR) На фона на икономическата криза, която има тежки последици за нашите европейски предприятия, Европейският съюз сега повече от всякога трябва да си осигури задължителна система на отбелязване на произхода, дори и само за ограничен брой внесени стоки, по-конкретно текстилни изделия, бижута, дрехи и обувки, кожени изделия и чанти, лампи и осветителни тела и изделия от стъкло, тъй като това е ценна информация за крайните потребители. Системата също така ще позволи на европейските потребители да разберат от коя точно страна произхождат стоките, които купуват. Така ще могат да разпознаят продуктите според социалните и екологични стандарти, както и стандартите за безопасност, с които обикновено се свързва въпросната страна. С други думи, нашите граждани като отговорни потребители ще разполагат с възможно най-голяма прозрачност.

 
  
MPphoto
 
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL), в писмена форма. (FR) Концепцията „произведено в“ не трябва да обхваща само обозначението, а трябва бързо да се превърне в силна концепция за спазване на най-новите правила относно знанието, правата на работещите, устойчивото развитие, защитата на околната среда и отговорното икономическо поведение.

С въвеждането на концепция „произведено в Европа“ можем да позволим на потребителите да направят информиран избор и да предприемат действия за придобиване на нови права.

Ние обаче за пореден път се ограничихме до изразяване на добри намерения, като че ли ако само заявяваме, че сме най-добрите и най-силните, това ще превърне твърденията в истина.

Това е достойно за съжаление и затова ще се въздържа.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabeth Köstinger (PPE), в писмена форма. (DE) Разбирам необходимостта от обсъждане на въпроса за създаването на европейска законодателна рамка за отбелязване на произхода на търговски крайни продукти, по-конкретно с оглед на информацията за потребителите и прозрачността между търговските партньори. Използването на стандартизирана система за обозначаване ще доведе до по-добра и по-точна информация за потребителите и ще предоставя сведения за социалните и екологични стандарти, в съответствие с които са произведени продуктите. Освен това отбелязването на произхода е важна крачка напред към създаването на последователни търговски разпоредби по отношение на трети страни.

Важно е обаче да намерим точния баланс от гледна точка на производителите и потребителите. Осигуряваната на потребителите прозрачност не трябва да бъде за сметка на производителите. Това не трябва да води до допълнителни разходи за малките и средните предприятия. В рамките на протичащите обсъждания е важно да начертаем ясни насоки и да ги защитаваме, включително от името на Австрия. Едно възможно решение би било да се създаде доброволно европейско обозначение за произход за търговски крайни продукти, като се вземат предвид съществуващите национални и регионални етикети за качество.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), в писмена форма. (PT) Гласувах в подкрепа на резолюцията, тъй като обозначението „произведено в“ е жизненоважно за прозрачността на пазара и за предоставянето на потребителите на необходимата информация относно произхода на продуктите, които купуват.

Необходимо е да дадем тласък на икономиката на Общността, като подобрим конкурентоспособността на промишлеността на ЕС в световната икономика. Ще успеем да постигнем лоялна конкуренция само ако се действа с ясни правила за производителите, износителите и вносителите, без да се пренебрегват общите социални и екологични изисквания.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), в писмена форма. (DE) Приветствам въвеждането на отбелязване на произхода от страна на Европейския съюз. Отсега нататък страната на произход трябва да бъде посочена върху определени продукти, внесени в ЕС от трети страни. Конкретната цел на отбелязването на произхода е да даде на потребителите в ЕС неограничена информация за страната на произход на стоките, които купуват, и да им позволи да направят връзка между стоките и социалните и екологични стандарти, както и стандартите за безопасност във въпросната страна.

Това е първата фаза на войната срещу стоките от Далечния изток, които в много случаи се произвеждат при експлоатационни условия и които след това се продават на европейския пазар на дъмпингови цени.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristiana Muscardini (PPE), в писмена форма. (IT) Г-н председател, днес Парламентът категорично потвърди становище, което нееднократно е изразявал по време на предишния парламентарен мандат: Европа трябва да въведе регламент, налагащ отбелязване на произхода на много продукти, които се внасят на нейна територия.

Решението произтича от необходимостта да се осигури повече информация и съответно по-добра защита на потребителите, за да могат те да направят информиран избор. Регламентът относно отбелязването на произхода най-накрая ще позволи на европейските предприятия да се конкурират при равни условия с дружествата от трети страни, където от доста време съществуват закони относно отбелязването на произхода на продуктите, които се внасят на тяхна територия. Пазарът е свободен само когато правилата са ясни, важат за всички и реално се прилагат.

Целта на одобрената резолюция е да призове Комисията, след безрезултатните усилия за посредничество със Съвета, да повтори предложението в светлината на новите отговорности, които Парламентът придоби с влизането в сила на Договора от Лисабон. Сигурни сме, че споразумението между политическите групи на Европейския парламент ще играе важна роля при установяването на оптимална законова рамка със Съвета.

Възползвам се от възможността да подчертая, че категориите продукти, предвидени в сегашното предложение за регламент, трябва да бъдат спазвани и разширени с включването на свързващите продукти, с други думи, продукти, за които е жизненоважно да се гарантира качество и съответствие с европейските разпоредби, за да се гарантира безопасността при изграждането на мостове и производството на автомобили, домакински електроуреди и всякакви други предмети, за които се използват свързващи продукти. Гарантирането на безопасността е приоритет за нас.

Днешното гласуване е важен успех, който посвещаваме на европейските потребители и производители в момент на нов политически импулс за Парламента заради процедурата за съвместно вземане на решение, която най-накрая допълни демократичните пропуски, с които трябваше да се примиряваме толкова дълго.

 
Последно осъвременяване: 16 април 2010 г.Правна информация